Byla 2A-252/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant G. L., dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Algirdui Čiurliui, trečiojo asmens atstovui advokatui T. T., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimo, civilinėje byloje, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „DL logistika“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „DL logistika“ ir trečiojo asmens bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „DL transportas“ priešieškinius dėl sandorio pripažinimo negaliojančiais bei pagal trečiojo asmens bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „DL transportas“ priešieškinį dėl žalos atlyginimo (tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „DL transportas“ ir Euler Hermes Kreditversicherungs – AG Lietuvos filialas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ ieškiniu krepėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „DL logistika“ 119 690,18 Lt skolą, 7 061,17 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 535,00 Lt žyminį mokestį ir 7 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (2 t., b. l. 129-131). Nurodė, kad ieškovas su UAB „DL transportas“ 2005-10-27 sudarė „UAB Lietuva Statoil ir kortelių Klientų sutartį“ Nr. i2907 4012604 (toliau - Sutartis) (1 t., b. l. 40-41), pagal kurią pirko iš ieškovo dyzelinį kurą bei kitas prekes ir įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos (Sutarties 3.3. punktas). 2008-08-04 ieškovas sudarė su atsakovu UAB ,,DL logistika“ laidavimo sutartį (per klaidą nurodė 2008-09-04 sutarties sudarymo datą) (1 t., b. l. 42-44), kuria atsakovas 270 000 Lt sumai laidavo ieškovui už UAB „DL transportas“ netinkamą sutarties įvykdymą. UAB „DL transportas“, iki šiol neatsiskaitė su ieškovu ir liko skolinga 119 690,18 Lt. Pagal sutarties 2.8. punktą UAB „DL transportas“ įsipareigojo mokėti ieškovui 3 proc. dydžio mėnesinius delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Priskaičiuoti delspinigiai 2008-11-21 sudarė 7 290,55 Lt, tačiau ieškovas sutinka dalį delspinigių sumažinti ir prašo priteisti 7 061,17 Lt (1 t., b. l. 45). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį bei CK 6.210 straipsnį UAB „DL transportas“ taip pat privalo mokėti 6 proc. procesines palūkanas. Kauno apygardos teismas 2009-08-31 nutartimi iškėlė UAB „DL transportas“ bankroto bylą, o 2010-01-25 nutartimi patvirtino UAB „Lietuva Statoil“ 179 122,03 Lt finansinį reikalavimą, įskaitant ir šioje byloje prašomą priteisti skolą bei bylinėjimosi išlaidas. Tretysis asmuo skolą ir netesybas pripažino, tačiau dėl iškeltos bankroto bylos su ieškovu atsiskaityti negali, todėl su ieškovu turi atsiskaityti laiduotojas UAB „DL logistika“.

5Priešieškiniais atsakovas UAB „DL logistika“ (1 t., b. l. 138-140) ir atsakovas (tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais) BUAB „DL transportas“ (1 t., b. l. 80-82) prašė pripažinti 2008-09-04 UAB „DL logistika“ ir UAB „Lietuva Statoil“ laidavimo sutartį negaliojančia dėl apgaulės bei priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „DL logistika“ bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas ir tretysis asmuo nurodė, kad ieškovas su UAB ,,DL transportas“ sudarė sutartį, pagal kurią UAB ,,DL transportas“ įgijo teisę pirkti automobilinį kurą, atsiskaitant už nupirktą kurą ieškovo išduotomis kreditinėmis kortelėmis Statoil Routex Lietuvoje ir užsienyje. Ieškovas 2008-08-19 neįspėjęs blokavo UAB „DL transportas“ naudojamas Statoil Routex kreditines korteles ir taip paralyžavo UAB „DL transportas“ veiklą. UAB „DL transportas“ nedelsdamas 2008-08-22 raštu (1 t., b. l. 86) kreipėsi į ieškovą su patvirtinimu, kad pateiktos sąskaitos už kurą yra apmokėtos, prašydamas paaiškinti kreditinių kortelių Statoil Routex blokavimo priežastis. Ieškovas pranešimu (1 t., b. l. 87) atsakydamas į atsakovo prašymą, nurodė, kad kliento UAB „DL transportas“ kreditavimo rizika yra pasiekusi ieškovui nepriimtiną lygį. Atvykus deryboms, ieškovas žodžiu pateikė reikalavimą pateikti papildomą UAB „DL transportas“ finansinių prievolių įvykdymo užtikrinimą (ieškovui priimtinos bendrovės laidavimą). Atsakovas UAB „DL logistika“ sutiko laiduoti už UAB „DL transportas“ finansines prievoles ir 2008-09-04 sudarė laidavimo sutartį (1 t., b.l.88-90). Tačiau, sudarius laidavimo sutartį, ieškovas kuro pardavimo UAB „DL transportui“ neatnaujino ir pareikalavo nedelsiant sumokėti visą, iki laidavimo sutarties susidariusią UAB „DL transportas“ skolą. Taigi, ieškovas sudarydamas laidavimo sutartį neketino tęsti sutarties su UAB „DL transportas“ ir reikalaudamas papildomo laidavimo siekė tik padidinti UAB „DL transportas“ įsiskolinimo išieškojimo galimybes ir šią aplinkybę sąmoningai nuslėpė. Tikrųjų ketinimų nuslėpimas turėjo lemiamos įtakos atsakovo UAB „DL logistika“ valiai susiformuoti. Atsakovas, žinodamas, kad ieškovas neketina tęsti sutarties, nebūtų sudaręs laidavimo sutarties. Ieškovas, skatindamas atsakovą sudaryti laidavimo sutartį ir nuslėpdamas tikruosius savo ketinimus, elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė imperatyvias CK 1.137 straipsnio 2 dalies, 6.163 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, laidavimo sutartis laikytina sudaryta dėl apgaulės ir pripažintina negaliojančia.

6Atsakovas (tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais) UAB „DL transportas“ priešieškiniu dėl žalos atlyginimo (1 t., b. l. 96-98) prašė priteisti iš ieškovo 7 807,06 Lt nuostolius, 298 Lt žyminį mokestį bei 1 500 Lt atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad 2008-08-19 ieškovui be įspėjimo blokavus UAB „DL transportas“ naudojamas ROUTEX kreditines korteles UAB „DL transportas“ padarė didelę tiesioginę ir netiesioginę žalą. UAB „DL transportas“, negalėdamas pirkti kuro, buvo priverstas sustabdyti pervežimus, ieškoti alternatyvių, brangesnių kuro pirkimo būdų. Krovinių pervežimo užsakovai pareikalavo 2000 Eurų (6 905,60 Lt) netesybų dėl nesavalaikio krovinių pristatymo. 2007-10-09 ieškovas, Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialas ir UAB „DL transportas“ sudarė kredito draudimo sutartį GAC Nr. 0083/07 (1 t., b. l. 101-105), kuria nustatė 140 000 Lt dydžio kredito limitą UAB „DL transportas“ perkamam kurui (1 t., b. l. 103). UAB „DL transportas“ tikėjosi, kad ieškovas nepažeis sutarties ir vykdys prievolę parduoti bendrovei UAB „DL transportas“ kurą bent iki kredito draudimo sutarties termino pabaigos, t. y. iki 2008-10-08 (1 t., b. l. 104). Ieškovui neteisėtai nutraukus sutartį, UAB „DL transportas“ turi būti atlyginta taip pat dalis draudimo įmokos už laikotarpį nuo 2008-08-19 (Sutarties nutraukimo data) iki 2008-10-08 (Kredito draudimo sutarties GAC Nr. 0083/07 pabaigos), t. y. 901,46 Lt (7 000,00 Lt:365 d. x 47 d.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 26 d. sprendimu priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo atsakovui BUAB „DL transportas“ ir bylą šioje dalyje nutraukė. Ieškinį atsakovo UAB „DL logistika“ atžvilgiu atmetė. Pripažino UAB „DL logistika“ ir UAB „Lietuva Statoil“ 2008-09-04 laidavimo sutartį negaliojančia. Priteisė atsakovui UAB „DL logistika“ iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ 6 400 Lt žyminį mokestį ir 2 420 Lt atstovavimo išlaidų. Trečiojo asmens BUAB „DL transportas“ priešieškinį ieškovui UAB „Lietuva Statoil“ (su savarankiškais reikalavimais) dėl žalos atlyginimo atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ 43 Lt ir iš trečiojo asmens BUAB „DL transportas“ 22 Lt valstybei pašto išlaidų. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, bei ieškovo poziciją dėl ginčo laidavimo sutarties, padarė išvadą, kad ieškovas 2008-09-04 sudarydamas laidavimo sutartį neketino tęsti ginčo sutarties visa apimtimi ir toliau UAB „DL transportas“ leisti piltis kurą jo norimais kiekiais, neviršijant nustatyto limito. Nors po 2008-09-04 laidavimo sutarties sudarymo taip pat buvo pilamas kuras ir nuo kortelių nurašomi pinigai kitiems tikslams, tačiau šie kiekiai buvo keliomis dešimtimis kartų mažesni, todėl darytina išvada, kad, reikalaudamas papildomo laidavimo, ieškovas siekė tik padidinti UAB „DL transportas“ įsiskolinimo išieškojimo galimybes, tačiau šią aplinkybę nuo UAB „DL transportas“ ir UAB „DL logistika“ sąmoningai nuslėpė, t. y. ieškovas siekė laidavimo sutarties sudarymo apgaulės būdu. Tikrųjų ieškovo ketinimų nuslėpimas turėjo lemiamos įtakos atsakovo UAB „DL logistika“ valiai susiformuoti, todėl laidavimo sutartis laikytina sudaryta dėl apgaulės ir pripažintina negaliojančia.

9Teismas padarė išvadą, kad pripažinus 2008-09-04 UAB „DL logistika“ ir UAB „Lietuva Statoil“ laidavimo sutartį negaliojančia ir nebelikus teisinio pagrindo solidariąjai laiduotojo atsakomybei atsirasti, ieškinys atsakovo UAB „DL logistika“ atžvilgiu yra atmestinas. Be to, priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio BUAB „DL transportas“ atžvilgiu ir byla šio reikalavimo dalyje nutrauktina, nustačius, kad UAB „DL transportas“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo 2010-01-25 nutartimi yra patvirtintas UAB „Lietuva Statoil“ 179 122,03 Lt finansinis reikalavimas.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad viena draudimo kompanija (Coface Austria Kreditversicherung AG Lietuvos filialas) kredito draudimo apsaugą atšaukė, o kita (Euler Hermes Kreditversicherung - Ag Lietuvos filialas) suteikė ženkliai mažesnę apsaugą, taip pat į tai, kad laiku neapmokėta bendra skola įskaitant ir 2008 m. rugpjūčio mėnesį, atsakovas viršijo draudimo kompanijos suteiktą 100 000 Lt kredito limitą, padarė išvadą, kad ieškovas, vadovaudamasis sudarytos sutarties 2.6 punktu turėjo pagrindą be išankstinio pranešimo 2008-08-19 blokuoti kreditines korteles, laikydamas, kad kliento kreditavimo rizika yra pasiekusi jai nepriimtiną lygį. Konstatavus, kad ieškovas turėjo pagrindą blokuoti korteles be išankstinio įspėjimo, ieškovui negali kilti atsakomybė už tai, kad krovinius vežę UAB „DL transportas“ automobiliai, negalėdami pirkti kuro, buvo priversti sustabdyti pervežimus ir ieškoti alternatyvių kuro pirkimo būdų. Tuo pačiu ieškovui negali kilti ir prievolė atlyginti krovinių pervežimo užsakovų pareikalautas 2 000 Eurų (6 905,60 Lt) netesybas dėl nesavalaikio krovinių pristatymo bei atlyginti 901,46 Lt draudimo įmokos už laikotarpį nuo 2008-08-19 (sutarties nutraukimo data) iki 2008-10-08 (kredito draudimo sutarties GAC Nr. 0083/07 pabaigos), t. y. (7 000,00 Lt:365 d. x 47 d.).

11Teismui pripažinus laidavimo sutartį negaliojančia, iš ieškovo priteisė atsakovui UAB „DL logistika“ 6 400 Lt žyminio mokesčio ir 2 420 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas laimėjo tik vieną iš 3 reikalavimų, iš ieškovo priteisė valstybei 43 Lt (2/3), o iš trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais 22 Lt (1/3) pašto išlaidų.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statoil Lietuva“ prašo Kauno apygardos 2010 m. balandžio 26 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atsakovo UAB „DL logistika“ priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti; ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ ieškinį tenkinti - priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „DL logistika“ 119 690,18 Lt skolą, 7 061,17 Lt delspinigių, 6 procentų procesines palūkanas, 3 535 Lt žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas; teismo sprendimą dalyje dėl UAB „DL transportas“ priešieškinio UAB „Lietuva Statoil“ dėl žalos atlyginimo palikti nepakeistą. Taip pat prašė priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 8 073 Lt žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas nepagrįstai padarė išavadą, jog ieškovo parodymai nenuoseklūs, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta 2008-09-04, atitinkamai teismas nepagrįstai nusprendė, jog ši aplinkybė patvirtina, jog laidavimo sutartis buvo sudaryta neturint tikslo tęsti kuro tiekimo pagal ginčo sutartį. Aplinkybę, kad laidavimo sutartis buvo pasirašyta iki kortelių blokavimo, patvirtina ir atsakovų pateiktas 2008-08-22 UAB „Lietuva Statoil“ atsakymas į pretenziją dėl kortelių blokavimo. Ieškovas šiame rašte nurodė, jog: „Atsižvelgiant į Jūsų įmonės nesavalaikius mokėjimus, praterminuotą susijusios įmonės skolą bei jūsų ir jūsų laiduotojo finansines ataskaitas buvo įvertinta jūsų kreditavimosi rizika ir nuspręsta patvirtinti kredito limitą lygų 100 000 Lt“. Jeigu iki 2008-08-22, kai buvo blokuotos kortelės laidavimo sutartis nebūtų pasirašyta, UAB „Lietuva Statoil“ savo rašte nebūtų minėjusi UAB „DL transportas“ ir UAB „DL transportas“ laiduotojo, nes tokio dar negalėjo būti.

152. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas laidavimo sutarties pasirašymo metu nuslėpė, jog reikalaujant papildomo laidavimo siekiama padidinti UAB „DL transportas“ įsiskolinimo išieškojimo galimybių. Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, jog atskleidė laidavimo sutarties pasirašymo tikslą - nutraukus draudimo apsaugą vienai draudimo bendrovei, ieškovas negalėjo parduoti kuro tokiais dideliais kiekiais, nesant papildomų garantijų, todėl siekiant gauti draudimo apsaugą iš kitos draudimo bendrovės buvo būtinas laidavimas. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas pasirašydamas laidavimo sutartį UAB „Lietuva Statoil“ neketino tęsti kuro pardavimo UAB „DL transportas“ ir elgėsi nesąžiningai.

163. Teismas nusprendė, jog ieškovas neketino tęsti sutartinių santykių su UAB „DL transportas“ neįvertinęs šalių elgesio prieš laidavimo sutarties sudarymą, jo sudarymo metu ir po jos sudarymo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog kuro tiekimas UAB „DL transportas“ visą šalių bendradarbiavimo praktiką buvo galimas tik esant papildomoms atsiskaitymo garantijoms (laidavimas už UAB „DL transportas“ prievoles buvo ir kai ieškovas buvo apsidraudęs Coface Austria Kreditversicherungs AG).

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialas ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra (34t., b.l.27-28).

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Daisotros logistika“ (buvusi UAB „DL Logistika“ (1t., b.l.92) prašo Kauno apygardos 2010 m. balandžio 26 d. teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Coface Austria Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas 2008-07-30 sprendimu dėl pirkėjo kredito limito poliso Nr. 840600083 atšaukė kredito limitą UAB „DL transportas“ skoloms (2 t., b.l. 17). Euler Hermes Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas 2008-08-08 patvirtinimu dėl dalinės draudimo apsaugos (draudimo liudijimo Nr. 325.625) suteikė 100 000 Lt kredito limitą pirkėjo UAB „DL transportas“ skoloms (1 t., b.l. 154). Ieškovas apeliaciniame skunde nepaaiškino, kokiu būdu nurodyti draudimo kompanijų sprendimai patvirtina ieškovo įrodinėjamą aplinkybę, kad laidavimo sutartis buvo pasirašyta iki kortelių blokavimo (iki 2008-08-19). Atsakovo įsitikinimu 2008-08-22 UAB „Lietuva Statoil“ atsakyme į pretenziją minima ne ginčijama laidavimo sutartis, bet tuo metu galiojusi 2007-10-03 laidavimo sutartis sudaryta su Coface Austria Kreditversicherungs AG Lietuvos filialu (2 t., b.l. 12). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad byloje esantys įrodymai, taip pat ir tie, kuriais ieškovas grindžia apeliacinį skundą, nesuteikė pagrindo teismui konstatuoti, kad laidavimo sutartis buvo pasirašyta ne laidavimo sutartyje nurodytą dieną, o ieškovo nurodytą kitą dieną, juo labiau, kad bylinėjimosi metu ieškovas keitė įrodinėjimo dalyką ir nurodė net 3 laidavimo sutarties sudarymo datas: 2008-08-04; 2008-08-05; 2008-08-12. Pažymi, jog ieškovas net apeliaciniame skunde iki galo neapsisprendė dėl laidavimo sutarties sudarymo momento, t. y. apeliaciniame skunde nurodo, jog laidavimo sutartis sudaryta 2008-08-05, nors čia pat pažymi, kad sutartyje ieškovui atstovavusi G. M. laidavimo sutartį pasirašė tik 2008-08-12, t. y. nurodydamas šią aplinkybę tuo pačiu įrodinėja, kad, sutinkamai su CK 6.181 straipsnio 4 dalies norma, laidavimo sutartis buvo sudaryta 2008-08-12.

202. Pažymi, kad kortelių blokavimo metu laidavimo sutartis dar nebuvo sudaryta. Nors 2008-07-31 sąskaitą atsakovas ir tretysis asmuo apmokėjo, UAB „DL transportas“ rugpjūčio mėnesį vėl pirko ženklų kuro kiekį. 2008-07-30 viena draudimo bendrovė (Coface Austria Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas) atšaukė draudiminę apsaugą UAB „DL transportas“ skoloms (2 t., b.l. 17), 2008-08-08 kita draudimo bendrovė (Euler Hermes Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas) suteikė 100 000 Lt kredito limitą su sąlyga, kad bus galiojanti laidavimo sutartis. Visos šios aplinkybės ir prasidėjusi ekonominė krizė akivaizdžiai didino įsiskolinimo už UAB „DL transportas“ nupirktą kurą išieškojimo riziką. Todėl ieškovas, net ir po to, kai atsakovas ir tretysis asmuo UAB „DL transportas“ sumokėjo visą skolą ir 58 387,68 Lt depozitą naujai vykdomiems pirkimams, ieškovas neatnaujino kuro tiekimo, nes siekė vienintelio tikslo - priversti atsakovą sudaryti laidavimo sutartį, o tuo pačiu - padidinti UAB „DL transportas“ įsiskolinimo išieškojimo galimybes, ir šias aplinkybes nuo atsakovo nuslėpė. Ieškovas siekė sudaryti laidavimo sutartį nuslėpdama esmines laidavimo sutarties sudarymo aplinkybes, tyčia suklaidino atsakovą UAB „DL logistika“, todėl laidavimo sutartis laikytina sudaryta dėl apgaulės ir pagrįstai pripažinta negaliojančia.

21IV. Apeliacinio teismo argumentai

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Apeliacinio proceso paskirtis - laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, kurias apsprendžia apeliaciniame skunde nurodomi nesutikimo su priimtu teismo sprendimu motyvai ir teisiniai argumentai, jeigu priešingo nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek faktine, tiek teisine prasme.

24Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalykas yra CK 1.91 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių dėl apgaulės sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu, laidavimo bei proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo klausimai bei patikrinimas.

25CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais. Pagal šią teisės normą apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamos įtakos šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Šapiro firma „InSpe“ v. UAB „Folis“, bylos Nr. 3K-3-640/2006; 2007 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. ir kt. v. UAB „Vilvatėja“, bylos Nr. 3K-3-306/2007).

26Nagrinėjamu atveju priešieškiniais atsakovas UAB „DL logistika“ (1 t., b. l. 138-140) ir atsakovas (tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais) BUAB „DL transportas“ (1 t., b. l. 80-82) prašė pripažinti 2008-09-04 UAB „DL logistika“ ir UAB „Lietuva Statoil“ laidavimo sutartį negaliojančia dėl apgaulės. Atsakovų nuomone, ieškovas sudarydamas 2009 m. laidavimo sutartį su atsakovu UAB „DL logistika“, neketino tęsti 2005-10-27 „UAB „Lietuva Statoil“ ir kortelių Klientų sutarties“ Nr. i2907 4012604, o reikalaudamas papildomo laidavimo, siekė tik padidinti UAB „DL transportas“ įsiskolinimo išieškojimo galimybes ir šią aplinkybę sąmoningai nuslėpė. Tikrųjų ketinimų nuslėpimas turėjo lemiamos įtakos atsakovo UAB „DL logistika“ valiai susiformuoti. Atsakovas, žinodamas, kad ieškovas neketina tęsti sutarties, nebūtų sudaręs laidavimo sutarties. Ieškovas, skatindamas atsakovą sudaryti laidavimo sutartį ir nuslėpdamas tikruosius savo ketinimus, elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė imperatyvias CK 1.137 straipsnio 2 dalies, 6.163 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių nuostatas. Esant šioms aplinkybėms, atsakovo nuomone, laidavimo sutartis laikytina sudaryta dėl apgaulės ir pripažintina negaliojančia. Pirmosios instancijos teismas prieškinius tenkino konstatuodamas, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta 2008-09-04, neatskleidus laiduotojui tikrųjų laidavimo sutarties ketinimų, todėl laidavimo sutartis pripažintina sudaryta dėl apgaulės ir negaliojančia. Teisėjų kolegija nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

27Dėl apgaulės sudaryto sandorio negaliojimo

28Byloje nustatyta, kad 2005-05-27 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „DL transportas“ 2005-10-27 sudarė „UAB „Lietuva Statoil“ ir kortelių Klientų sutartį“ Nr. i2907 4012604 (1 t., b. l. 40-41), pagal kurią UAB „DL transportas“ įgijo teisę pirkti automobilinį kurą, atsiskaitant už nupirktą kurą ieškovo išduotomis kreditinėmis kortelėmis Statoil Routex. Iš bylos medžiagos matyti, kad kredito limitas buvo apdraustas Coface Austria Kreditversicherung AG, Lietuvos filialo draudimo sutartimis (poliso Nr. 600083) (2t., b.l. 8-16). Iš šių draudimo sutarčių specialiųjų sąlygų matyti, kad sprendimas dėl pirkėjo kredito limito suteikimo, galiojo su sąlyga, jog draudimo sutartis galioja tik esant UAB „Daisotros logistika“ (UAB „DL logistika“) laidavimui (2t., b.l.12). UAB „DL transportas“ ir Coface Austria Kreditversicherung AG, Lietuvos filialo 2007-10-31 draudimo sutartis, galiojusi nuo 2007-10-09 iki 2008-10-09, 2008-07-30 (08:00 val.) buvo atšaukta Coface Austria Kreditversicherung AG, Lietuvos filialo iniciatyva (1t., b.l.17). Iš bylos medžiagos matyti, jog kredito draudimo suma svyravo nuo 140 000 Lt iki 80 000 Lt. Taigi, draudikui atšaukus kredito kortelių draudimo sutartį, 2008-07-30 (08:00 val.) dienai pirkėjo UAB „DL transportas“ ieškovo suteiktas kredito limitas nebebuvo užtikrintas nei kredito draudimo sutartimi, nei laidavimu. Bylos šalys nurodo, jog ieškovas pareikalavo prievolių įvykdymo užtikrinimo, ir dėl naujos laidavimo sutarties vyko derybos. Iš bylos medžiagos matyti, kad dėl kreditinių kortelių sutarties, trečiasis asmuo UAB „DL transportas“ ir Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialas sudarė naują draudimo sutartį Nr.325.625 (2t., b.l.154), iš kurios turinio matyti, kad nors minėta sutartis ieškovui pateikta 2008-08-08, draudiminė apsauga įsigaliojo nuo 2008-08-05. Šioje draudimo sutartyje taip pat pažymėta, kad draudiminė apsauga įsigalioja tik esant tinkamai ir teisingai įformintam bei galiojančiam UAB „DL logistika“ laidavimui, ne mažesnei sumai, negu kredito limitas. Taigi, iš šios draudimo sutarties turinio matyti, jog nesant atsakovo UAB „DL logistika“ laidavimo, nebūtų ir draudiko sprendimo dėl draudimo apsaugos. Kadangi draudimo sutartyje pažymėta, jog draudimo apsauga įsigalioja nuo 2008-08-05, sistemiškai vertinant įvykių seką, akivaizdu, jog ginčo laidavimo sutartis sudaryta ne 2008-09-04, o 2008-08-05, priešingu atveju nebūtų ir draudimo sutarties su Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialu, ir šioje sutartyje nurodomo sutarties įsigaliojimo termino (2008-08-05). Be to, iš V. S. elektroninio susirašinėjimo matyti (2 t., b. l. 172), kad UAB ,,DL logistika“ direktorius E. O. 2008-08-04 4:43 PM siuntė ieškovo darbuotojui V. S. laišką ,,rytdienos pokalbiui“, o šis 2008-08-05 persiuntė U. K. UAB ,,DL logistika“ finansinės atskaitomybės dokumentus su prašymu, UAB „DL logistika“ finansinės dokumentus persiųsti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Lietuvos filialui. Taigi, priešingai, nei pirmosios instancijos teismas nurodo, teisėjų kolegijos nuomone, šis susirašinėjimas patvirtina aplinkybę, kad draudimo kompanijai Euler Hermes Kreditversicherung - AG Lietuvos filialui buvo siunčiami laiduotojo UAB ,,DL logistika“ balansai, kurie draudimo kompanijai buvo būtini, siekiant apsispręsti dėl kredito limito dydžio ir draudimo apsaugos suteikimo. Būtina pažymėti, kad ieškovas 2008-08-22 pranešime, dėl suteikto 100 000 Lt kredito limito pažymi, kad 100 000 Lt kreditas suteikiamas atsižvelgiant į UAB „DL transportas“ nesavalaikius apmokėjimus, praterminuotą susijusios įmonės skolą, taip pat UAB „DL transportas“ ir UAB „DL logistika“ finansines ataskaitas. Įvertinus kreditavimo riziką, buvo nuspręsta patvirtinti UAB „DL transportas“ tik 100 000 Lt kredito limitą. Pranešime pažymėta, jog UAB „DL tranportas“ yra viršijęs ir šį limitą. Kadangi šiame pranešime jau kalbama apie laidotoją ir vertinama jo turtinė padėtis, o Coface Austria Kreditversicherung AG, Lietuvos filialo draudimo apsauga jau buvo atšaukta 2008-07-30 (08:00 val.) (1t., b.l.17), apie kitus, galimus laiduotojus byloje nėra duomenų, akivaizdu, jog kalbama apie jau galiojančią laidavimo sutartį, ir ši aplinkybė taip pat patvirtina, jog jau iki 2008-08-22 dienos, UAB „DL logistika“ buvo laidavusi už UAB „DL transportas“ tinkamą prievolių įvykdymą.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M., bylos Nr. 3K-3-462/2002, 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“; bylos Nr. 3K-3-416/2007; kt.).

30Sistemiškai įvertinus įvykių seką, rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus, teisėjų kolegiją daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog ginčo laidavimo sutartis sudaryta 2008-09-04, netinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 176, 185 straipsniai), pažeidė įrodymų pusiausvyros principą, o būtent šie teisės taikymo (aiškinimo) aspektai sudaro apeliacijos dalyką. Teisėjų kolegijai pripažinus, jog laidavimo sutartis sudaryta 2008-08-05, po kurios sudarymo atsakovui UAB „DL transportas“ pagal kredito kortelių sutartį toliau buvo tiekiamas kuras, ir kortelės blokuotos tik 2008-08-22 (1t., b.l. 86), ženkliai viršijus 100 000 Lt ieškovo nustatytą kredito limitą, nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog po laidavimo sutarties sudarymo ieškovas nebetiekė kuro ir neketino vykdyti kredito kortelių sutarties, o laidavimo sutartimi siekė tik užsitikrinti papildomą UAB „DL transportas“ prievolių įvykdymą. Atitinkamai, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad laidavimo sutartis buvo sudaryta ieškovui nuslėpus tikrąsias šios sudarymo aplinkybes ar dėl apgaulės. Teisėjų kolgija pažymi, kad dėl apgaulės sudarytas sandoris (CK 1.91 straipsnis) priskiriamas prie sandorių, sudarytų prieš šalies valią contra voluntatem. Tačiau apgaule laikomas tyčinis asmens elgesys, kuriuo siekiama suklaidinti sandorio šalį ir taip ją palenkti sudaryti sandorį. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad kredito kortelių sutartis galėjo būti sudaryta tik turint prievolių įvykdymo užtikrinimą, t.y. laidavimo sutartį, be kurios nebūtų ir prekių kredito draudimo sutarties. Taigi, siekiant užtikrinti sklandžią UAB „DL transportas“ veiklą, jog nepertraukiamai UAB „DL transportas“ būtų tiekiamas kuras ir kitos prekės, UAB „DL transportas“ buvo būtina kortelių kredito sutartis, ir atitinkamai laidavimas. Taigi, akivaizdu, jog atsakovui kredito kortelių sutarties užtikrinimas buvo suprantamas ir nėra pagrindo pripažinti, jog laidavimo sutartis sudaryta atsakovui neatskleidus tikrųjų ketinimų ar dėl apgaulės. Būtina pažymėti, kad iki 2008 m. laidavimo sutarties, atsakovas taip pat už UAB „DL tranpsortas“ 2007-10-03 buvo laidavęs ir Coface Austria Kreditversicherung AG, Lietuvos filialui. Byloje nėra jokių patikimų įrodymų, kurie leistų teisėjų kolegijai spręsti, kad atsakovas neteisingai išreiškė valią sudaryti laidavimo sandorį, kad jo valią lėmė neteisingai suvoktos kurios nors esminės laidavimo sutarties aplinkybės dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų. Priešingai, jis suprato sudarąs bendrovės, skolos grąžinimą užtikrinantį sandorį su bendrovės kreditoriumi, neabejotinai suvokė ir šio sandorio pobūdį ar konkrečias sąlygas, ir savo atsakomybę. Todėl šiuo atveju, laidavimo sutartis negali būti priskirta prie sandorių, turinčių valios trūkumų, ar pripažinta negaliojančia pagal CK 1.90 straipsnio nuostatas.

31Dėl laiduotojo atsakomybės už skolininko prievolės neįvykdymą

32Laidavimas yra vienas iš prievolės užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Pagal CK 6.81 straipsnį, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laidavimas, kaip skolininko prievolės užtikrinimo priemonė, įgalina kreditorių gauti visišką visų savo reikalavimų patenkinimą (t. y. ir papildomų, tokių kaip palūkanos, netesybos ir pan.) patenkinimą tuo atveju, jei skolininkas pažeidžia savo sutartinę prievolę, nebent laiduotojo įsipareigojimų apimtis sumažinama laidavimo sutartyje. Taigi, laidavimo apimtį nulemia laiduotojo įsipareigojimų pagal sutartį apimtis. Negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas skolingas, o jeigu laiduojama suma viršija skolą, tai ji turi būti sumažinama iki skolos dydžio (CK 6.78 straipsnio 2 dalis) – taigi akcesorinei prievolei būdinga, kad ji priklauso nuo pagrindinės prievolės ir negali šios viršyti. Nagrinėjamu atveju, atsakovas pasirašęs laidavimo sutartį, ieškovo atžvilgiu tapo solidariuoju bendraskoliu kartu su UAB „DL transportas“, todėl atsakovas yra solidariai atsakingas dėl reikalaujamos priteisti skolos, nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis AB „Swedbank“ v. P. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-229/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis AB „Swedbank“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-364/2010; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis AB „ Swedbank“ v. G. D., R. D.,bylos Nr. 3K-7-61/2011).

33Kauno apygardos teismui 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi vienam iš solidarių skolininkų, t.y., UAB „DL transportas“ iškėlus bankroto bylą, bei 2010 m. sausio 25 d. nutartimi patvirtinus ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ 179 122,03 Lt kreditorinį reikalavimą, ieškovas UAB „DL transportas“ atžvilgiu, patikslintu ieškiniu atsisakė savo reikalavimo UAB „DL transportas” ir iš laiduotojo UAB “DL logistika” prašo priteisti 119 690,18 Lt skolą, 7 061,17 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanas, nuo priteisto sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegijai pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ginčo laidavimo sutartį pripažino negaliojančia, ir panaikinus sprendimą šioje dalyje, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „DL transportas“ pripažįsta šį įsiskolinimą, bei vadovaujantis CK 6.81 straipsniu, ieškovui iš atsakovo UAB „DL logistika“, t.y., laiduotojo priteistina 119 690,18 Lt skola.

34Dėl sutartines netesybas ir sutarčių aiškinimo taisykles reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo

35Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Palangos statyba“ v. UAB ,,Ardimpas“, bylos Nr. 3K-3-360/2009). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teismas turi teisę sumažinti netesybų dydį, tačiau negali iš viso jų nepriteisti, jei sutartinė prievolė yra pažeista. Be to, teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tačiau tai nereiškia, kad sutartinės netesybos turi būti mažinamos iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio. Priešingu atveju būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, nustatytas CK 6.156 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB ,,Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007).

36Vadovaujantis tarp šalių sudaryta kredito kortelių sutarties 2.8 punktu, atsakovas privalo mokėti ieškovui 3 proc. dydžio mėnesinius delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovui priskaičiuoti delspinigiai sudaro 7 061,17 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, priskaičiuoti delspinigiai nepažeidžia protingumo bei teisingumo principų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 7 061,17 Lt delspinigiai.

37Dėl procesinių palūkanų priteisimo

38Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytų procesinių palūkanų priteisimo iš laiduotojo, yra konstatavęs, kad procesinių palūkanų mokėjimas kaip civilinė atsakomybė kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį; jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį dėl palūkanų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Hansabank“ v. M. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-553/2008, 2011 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Swedbank“ v. G. D., R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011).

39Šioje byloje, atsižvelgiant į atsakovo UAB „DL logistika“ prievolę, kylančią iš laidavimo sutarties, apimtį ir byloje nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu apeliacinės instancijos teismas pakeičia teismo sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

42Pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ ieškinį ir tenkino atsakovo UAB „DL logistika“ priešieškinį, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas.

43Patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovo UAB „DL logistika“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis už ieškinį – 4 130 Lt (1t. b.l.7), 3535 Lt (1t., b.l.8) ir už apeliacinį skundą – 8 073 Lt (3t., b.l.21), viso 15 738 Lt.

44Ieškovo atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 4 130 Lt (1 t., b.l.10) ir 3630 Lt (viso pirmosios instancijos teisme 7760 Lt) (2t., 132-133) bei apeliacinės instancijos teisme 6 050 Lt (3t., b.l.22-23).

45Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Teisėjų kolegija, remdamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir Rekomendacijomis, atsižvelgdama į šios bylos sudėtingumą, laiko ir darbo sąnaudas, sprendžia, kad būtų teisinga, protinga ir sąžininga sumažinti priteistiną ieškovui iš atsakovo advokato pagalbos išlaidų dydį pirmosios instancijos teisme nuo 7760 Lt iki 3000 Lt.

46Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 050 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, tačiau nagrinėjamu atveju byla nėra pripažintina sudėtinga teisės normų taikymo prasme, nereikalavo ypatingų ir specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji, teisės aiškinimo prasme klausimai, todėl atsižvelgiant į ieškinio dalyką, bylos apimtį, taip pat į tai, jog ieškovo atstovas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme nedalyvavo, o pagrindiniai įrodymai buvo surinkti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ir ieškovo atstovo darbo sąnaudos apeliacinės instancijos teisme nebuvo didelės, ieškovo atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme mažintinos nuo 6 050 Lt iki 1 000 Lt (CPK 98 straipnis).

47Atitinkamai mažintinos trečiojo asmens Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialo prašomos priteisti 12 936,87 Lt (2t., b.l.144-146, 185-189) bylinėjimosi išlaidos iki 1 000 Lt.

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio dalies 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

49Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimo dalis, kuriomis ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ ieškinys atsakovo UAB „DL logistika“ atžvilgiu atmestas, pripažinta 2008-09-04 UAB „DL logistika“ ir UAB „Lietuva Statoil“ sudaryta laidavimo sutartis negaliojančia, priteistas atsakovui UAB „DL logistika“ (į. k. 126275613) iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ (į. k. 211454910) 6 400 Lt žyminis mokestis ir 2 420 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, taip pat iš ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ ir trečiojo asmens BUAB „DL transportas“ valstybei priteista 43 Lt pašto išlaidų, panaikinti ir šiose dalyse priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį patenkinti, ir atsakovo UAB „DL logistika“ priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, atmesti.

50Priteisti iš atsakovo UAB „DL logistika“(į. k. 126275613) ieškovui UAB „Lietuva Statoil“ (į. k. 211454910) (solidariai su bankrutuojančia UAB „DL transportas“, kurio kreditorinis reikalavimas patvirtintas Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartimi) 119 690,18 Lt skolą, 7 061,17 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas, nuo 126 751,35 Lt priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme 2008-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 738 Lt žyminio mokesčio pimosios bei apeliacinės instancijos teismuose, 3000 Lt atstovavimo išlaidų pirmosios ir 1000 Lt apeliacinės instancijos teisme, taip pat valstybei 43 Lt pašto išlaidų.

51Kitas sprendimo dalis palikti nepakeitas.

52Trečiajam asmeniui Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialui (į. k.300084122) iš atsakovo UAB „DL logistika“ priteisti 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ ieškiniu krepėsi į teismą prašydamas... 5. Priešieškiniais atsakovas UAB „DL logistika“ (1 t., b. l. 138-140) ir... 6. Atsakovas (tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais) UAB „DL... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 26 d. sprendimu priėmė ieškovo... 9. Teismas padarė išvadą, kad pripažinus 2008-09-04 UAB „DL logistika“ ir... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad viena draudimo kompanija (Coface Austria... 11. Teismui pripažinus laidavimo sutartį negaliojančia, iš ieškovo priteisė... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statoil Lietuva“ prašo Kauno apygardos... 14. 1. Teismas nepagrįstai padarė išavadą, jog ieškovo parodymai nenuoseklūs,... 15. 2. Teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas laidavimo sutarties... 16. 3. Teismas nusprendė, jog ieškovas neketino tęsti sutartinių santykių su... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Euler Hermes... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Daisotros logistika“... 19. 1. Coface Austria Kreditversicherungs AG Lietuvos filialas 2008-07-30 sprendimu... 20. 2. Pažymi, kad kortelių blokavimo metu laidavimo sutartis dar nebuvo... 21. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Apeliacinio proceso paskirtis - laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 24. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalykas yra CK 1.91 straipsnio nuostatų,... 25. CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų,... 26. Nagrinėjamu atveju priešieškiniais atsakovas UAB „DL logistika“ (1 t.,... 27. Dėl apgaulės sudaryto sandorio negaliojimo... 28. Byloje nustatyta, kad 2005-05-27 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „DL... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 30. Sistemiškai įvertinus įvykių seką, rašytinius įrodymus, liudytojų... 31. Dėl laiduotojo atsakomybės už skolininko prievolės neįvykdymą... 32. Laidavimas yra vienas iš prievolės užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis).... 33. Kauno apygardos teismui 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi vienam iš... 34. Dėl sutartines netesybas ir sutarčių aiškinimo taisykles... 35. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 36. Vadovaujantis tarp šalių sudaryta kredito kortelių sutarties 2.8 punktu,... 37. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 38. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytų... 39. Šioje byloje, atsižvelgiant į atsakovo UAB „DL logistika“ prievolę,... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 42. Pripažinus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo... 43. Patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovo UAB „DL logistika“... 44. Ieškovo atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 4 130 Lt (1... 45. Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2... 46. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 6 050 Lt atstovavimo išlaidų... 47. Atitinkamai mažintinos trečiojo asmens Euler Hermes Kreditversicherungs - AG... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 26 d. sprendimo dalis, kuriomis... 50. Priteisti iš atsakovo UAB „DL logistika“(į. k. 126275613) ieškovui UAB... 51. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeitas.... 52. Trečiajam asmeniui Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialui...