Byla 2S-674-516/2011
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Virginijos Volskienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dogas“ ieškinį atsakovui UAB „Elektroimpulsas“ dėl skolos išieškojimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB “Dogas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ 17826,43 Lt skolos, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „Dogas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo UAB „Elektroimpulsas“ turtą 17826,43 Lt sumai. Turto nesuradus ar jo neužtekus, teismas nutarė uždėti areštą piniginėms lėšoms, leidžiant atsakovui vykdyti atsiskaitymus su ieškovu, valstybės biudžetu ir darbuotojais.

6Teismas konstatavo, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo savo prievolių, jo mokumas yra neaiškus, įsiskolinimo suma yra gana didelė, todėl yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Kadangi piniginių lėšų areštas ekonominiu požiūriu yra itin varžanti subjekto ūkinę komercinę veiklą priemonė, kurią pritaikius galimas nuostolių atsiradimas ar atsakovo nemokumo sukėlimas, todėl teismo teigimu banko sąskaitose esančios piniginės lėšos gali būti areštuojamos tik nesuradus kito turto ir su tam tikrais apribojimais. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei pagrindinius civilinio proceso principus teismas padarė išvadą, kad tokiu atveju areštuotinas atsakovo turtas (kilnojamasis ir nekilnojamasis) reikalavimo sumai, jo ir tik neradus pakankamai turto, areštuotinos atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ piniginės lėšos, leidžiant atsiskaitymus su valstybės biudžetu, ieškovu ir darbuotojais.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektroimpulsas“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį panaikinti.

8Teigia, jog atsakovas veikia stabiliai, pelningai, neturi įsipareigojimų, turi daug nekilnojamojo ir kito ilgalaikio turto. 2008 ir 2009 metais įmonė veikę nuostolingai, bet anksčiau sukauptas didelis pelno rezervas leido ypač tvirtai pergyventi ekonomikos nuosmukį. Šiuo metu įmonė veikia pelningai ir yra visiškai atsigavusi po patirto nuosmukio dėl ekonominės krizės Lietuvoje. Apelianto nuomone, ieškinio dydis yra per mažas, palyginus su įmonės finansine padėtimi ir turimu turtu, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, preziumuojant didelį ieškinio dydį. Taigi akivaizdu, kad atsakovo finansinė padėtis, uždirbamas ir turimas nepaskirstytas pelnas, ilgalaikis turtas bei kitas kapitalas užtikrina sugebėjimą dabar ir ateityje įvykdyti bet kokį teismo sprendimą šioje byloje.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vaglita“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Teigia, kad ieškiniu prašoma priteisti skola yra didelė, o apelianto mokumas yra neaiškus. Be to, jis ilgą laiką nevykdo savo piniginių prievolių. Taip pat nėra žinomas ir apelianto turimo turto likvidumas.

11Nurodo, jog vykdant nutartį, buvo areštuotas vienas ir penkių apelianto turimų nekilnojamojo turto objektų. Be to, teismas, parinkdamas laikinąją apsaugos priemonę, atsižvelgė ir į atsakovo interesus ir nurodė taikyti mažiausiai jo komercinę – ūkinę veiklą varžančią laikinąją apsaugos priemonę. Tokiu būdu akivaizdžiai buvo išlaikyta ir proceso šalių interesų pusiausvyra, t.y. laikinoji apsaugos priemonė buvo parinkta tokia, kad nesuteiktų nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Be to, pats atsakovas nurodo, jog 2008 ir 2009 metais jis vykdė finansiškai nuostolingą komercinę – ūkinę veiklą. Taigi akivaizdu, jog atsakovo finansinė padėtis nėra gera.

12Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

14Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskiruosius skundus nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, iškėlęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dogas“ ieškinį dėl 17826,43 Lt skolos priteisimo, pagrįstai vadovaudamasis CPK 144-145 straipsnio nuostatomis, pripažino, kad ieškovo UAB „Dogas“ prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti duomenys sudaro faktinį ir teisinį pagrindą atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat teisę spręsti dėl būtinų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių masto.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

19Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

20Bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas dėl 17826,43 Lt skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ ieškovui UAB “Dogas” (b.l. 1-3).

21Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma – 17826,43 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė. Be to, atsakovo nuomone, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 17826,43 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Tai reiškia, jog kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

23Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2006). .

24Kaip matyti iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ 2010 m. rugsėjo 30 d. balanso (b.l. 15), įmonė iš viso turėjo 844 804 Lt vertės turto: 677 498 Lt vertės ilgalaikio turto, kurio didžiąją dalį sudarė materialus turtas (4675 797Lt), ir 167 306 Lt vertės trumpalaikio turto. Nors įmonės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 108 718. Lt, tačiau nėra pateikta patikimų duomenų, pagrindžiančių atsakovo realias galimybes atgauti visą ar dalį šios sumos, tuo labiau, kad, lyginant su praėjusiais finansiniais metais, kai pirkėjų įsiskolinimas buvo 26 823 Lt, ši suma tik padidėjo. Be to, nėra žinomas apelianto turimo turto likvidumas. Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė net 71 715 Lt, iš pelno (nuostolių) ataskaitos (b.l. 16) matyti, jog įmonė praėjusiais finansiniais metais patyrė 185 353 Lt nuostolių Taigi, įvertinus atsakovo turimo turto ir įsipareigojimų santykį, negalima daryti išvados, kad atsakovo finansinė padėtis yra tokia gera, kad nėra pagrindo ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

25Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, kad nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į ieškovo pareikštų reikalavimų sumą, ieškovo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tai, kad atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, nėra pagrindas konstatuoti, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

26Remiantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia tam tikrus nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

27Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas, atsakovui taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia nurodė areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, o tik tuo atveju, jei tokio turto atsakovas neturi arba turi nepakankamai, ir pinigines lėšas. Be to, teismas leido areštuotomis lėšomis vykdyti atsiskaitymus su įmonės darbuotojais bei ieškovu UAB „DogaS“, mokėti mokesčius valstybei bei privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

28Šiuo aspektu pažymėtina, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismo nurodyta tvarka, lėšos atsakovo sąskaitoje galės būti areštuotos tik tuo atveju, jeigu atsakovas neturi jokio turto, į kurį galėtų būti nukreipiamas išieškojimas. Jeigu atsakovas turto, kurio vertė 17826,43 Lt, neturi ir dėl to atsiras poreikis jo lėšų areštui, tokia aplinkybė tik patvirtintų taikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą, o tai savo ruožtu paneigtų apelianto argumentus, kad šios priemonės taikytos nepagrįstai.

29Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, pagrįstai atsakovo atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones ir iš esmės įvertinęs galinčias dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovui kilti neigiamas pasekmes, jas parinko proporcingai. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovo atžvilgiu neišvengiamai bus pritaikyti tokie ribojimai, kurie iš esmės suvaržys ar paralyžiuos jo ūkinės veiklos galimybes.

30Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovai įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.). Be to, atsakovai gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius. O taip pat atsakovai, manydami, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jie gali patirti žalą, turi teisę prašyti teismo taikyti atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 str.). Taigi atsakovai turi keletą procesinių galimybių išvengti arba maksimaliai sumažinti nuostolius, galinčius kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

31Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovo prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

32Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 7,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-09-21 nutarties, iš atsakovo UAB “Elektroimpulsas” priteistina 7,05 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ 7 (septynis) litus ir 5 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB “Dogas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartimi UAB... 6. Teismas konstatavo, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo savo prievolių, jo... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Elektroimpulsas“ prašo Vilniaus miesto 2... 8. Teigia, jog atsakovas veikia stabiliai, pelningai, neturi įsipareigojimų,... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vaglita“ prašo Vilniaus... 10. Teigia, kad ieškiniu prašoma priteisti skola yra didelė, o apelianto mokumas... 11. Nurodo, jog vykdant nutartį, buvo areštuotas vienas ir penkių apelianto... 12. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame... 16. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 19. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškinys pareikštas dėl 17826,43 Lt skolos... 21. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškovo reikalavimo suma –... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo... 23. Taigi tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui... 24. Kaip matyti iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ 2010 m. rugsėjo 30 d.... 25. Taigi darytina išvada, jog nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo... 26. Remiantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės... 27. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas,... 28. Šiuo aspektu pažymėtina, kad vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 29. Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 30. Atsakovui taip pat išaiškinama, jog pagal CPK 146 straipsnio pirmąją dalį... 31. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 34. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Elektroimpulsas“ 7 (septynis) litus ir 5 centus...