Byla 2A-1709-640/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Uckienės ir Eglės Surgailienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomo sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. 2-27955-727/2014 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui UAB „Energovia“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, taip pat ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. 2-25374-631/2014 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui UAB „Energovia“ dėl darbdavio įsakymų panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys buvo atmestas civilinėje byloje Nr.2-28196-727/2014 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui UAB „Energovia“ dėl LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus įsakymo panaikinimo, neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas 2014 m. gegužės 13 d. ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-25374-631/2014 kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija, DGK) 2014-04-22 sprendimo Nr. DGKS-2018 dalį darbo byloje Nr. APS-36-5994/2014 dėl bylinėjimosi išlaidų ir neturtinės žalos priteisimo; priteisti iš atsakovo ieškovui 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti; panaikinti Darbo ginčų komisijos 2014-04-22 įsakymo Nr. DGKS-2018 dalį, kuriuo atsisakyta tenkinti prašymus naikinti tris darbdavio įsakymus; panaikinti atsakovo 2014-03-19 įsakymo „Dėl UAB „Energovia“ naujos organizacinės struktūros patvirtinimo“ Nr. EV-E-14/001 dalį, kuria nuo 2014-04-01 panaikinta ieškovo darbo vieta (gamybinio padalinio vadovo pareigybė) ir grąžinti ieškovą į gamybos padalinio vadovo pareigas; panaikinti atsakovo 2014-03-24 įsakymą „Dėl UAB „Energovia“ turto grąžinimo“ Nr. EV-E-14/002 ir įpareigoti atsakovą visą turtą, išvardintą 2014-03-27 perdavimo-priėmimo akte grąžinti ieškovui tolimesniam darbinių funkcijų vykdymui iki įstatymo nustatyta tvarka pasibaigs darbo sutartis su atsakovu; panaikinti atsakovo 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005 1 ir 3 dalis; priteisti iš atsakovo ieškovui 3900 Lt Darbo ginčų komisijoje patirtų atstovavimo išlaidų; priteisti iš atsakovo ieškovui 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, jog ieškovas su atsakovu 2013-01-03 sudarė darbo sutartį Nr. 019, pagal kurią ieškovas dirbo gamybos padalinio vadovu. Darbdavys jo darbu buvo patenkintas. Jokių drausminių nuobaudų ieškovas neturėjo. Paskyrus naują direktorių, jis išsakė savo siekius sumažinti ieškovo atlyginimą ir dirbti su savo komanda. Atsakovo direktorius 2014-03-14 įsakymu Nr. ABU-140314/001 įsakė ne vėliau kaip iki 2014-03-14 16.00 val. pateikti pasiaiškinimą, nurodant, dėl kokių priežasčių buvo ignoruojami direktoriaus reikalavimai, paaiškinti, kokiais dokumentais remiantis ir kaip buvo apskaičiuoti pateikti duomenys lentelėje, ir dėl kokių priežasčių iki numatytos datos, t.y. kovo 10 d., nebuvo sutvarkyti gamybos procesą lydintys dokumentai. Tuo pačiu įsakymu atsakovo direktorius ieškovui įsakė iki minėtos datos peržiūrėti jau parengtus dokumentus ir ištaisyti klaidas, konkrečiai nenurodydamas, kokiuose dokumentuose ir kokias klaidas, bei parengti visus kitus dokumentus, būtinus gamybinio proceso administravimui, paaiškinti raštu, kokiais dokumentais remiantis bei pagal kokią metodiką yra apskaičiuojami gamybos ir žaliavų nurašymo aktuose pateikiami duomenys. Įsakyme nurodyta, kad darbo drausmės pažeidimas įvyko 2014-03-03, kuomet ieškovas telefonu atsisakė atsakovo direktoriui suteikti jį dominančią informaciją. Ieškovo neteisėtus veiksmus atsakovas kvalifikavo remdamasi Gamybinio padalinio vadovo pareiginių nuostatų Nr. 003/GPV 2.6.3 ir 2.13 punktais, numatančiais ieškovo pareigą pateikti bendrovės apskaitos padaliniui ataskaitas apie pagamintą produkciją, užsakymų nevykdymo priežastis bei vykdyti kitus su pareigomis susijusius bendrovės direktoriaus nurodymus. 2014-03-17 ieškovas pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad viskas, kas parašyta minėtame įsakyme yra netiesa, nurodė, apie ką iš tikrųjų buvo kalbama su direktoriumi kovo 3 d., nurodė, kad į tokį reikalavimą jis negali atsakyti dalykiškai, nes atsakyti tektų nieko nesakančiomis bendro pobūdžio frazėmis. Atsakovo direktorius 2014-03-19 įsakymu Nr. EV-E-14/003 paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą – pastabą. Ieškovo manymu, 2014-03-14 įsakymas prieštarauja DK 234 str. įtvirtintai darbo drausmės pažeidimo sampratai ir DK 240 str. įtvirtintoms drausminės nuobaudos skyrimo taisyklėms. Atsakovas iš ieškovo reikalavo per trumpą laiką surašyti pasiaiškinimą ir atlikti didelės apimties neapibrėžtą techninį darbą. Raštas dėl pasiaiškinto negali būti įforminamas įsakymu. Ieškovas dėl 2014-03-19 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri 2014-04-22 sprendimu Nr. DGKS – 2018 darbo byloje Nr. APS-36-5994/2014 paskirtą drausminę nuobaudą panaikino, kitus reikalavimus - dėl išlaidų, patirtų ikiteisminiame ginče bei neturtinės žalos priteisimo atmetė. Įžeidžiančiais veiksmais atsakovas padarė ieškovui neturtinę žalą, kuria jis vertina 3000 Lt. Ikiteisminio darbo ginčo nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2014-03-19 atsakovo direktorius E. R. priėmė įsakymą Nr. EV-E-14/001 „Dėl UAB „Energovia“ organizacinės struktūros patvirtinimo“, kuriuo nuo 2014-04-01 naikinama gamybos padalinio vadovo pareigybė, steigiamos dvi naujos pareigybės – Rytų ir Vakarų regiono operacijų vadybininko, teigiama, kad ieškovas tiktų naujai pareigybei užimti, tačiau nenurodoma kuriai bei kokie reikalavimai keliami naujoje pareigybėje dirbsiančiam asmeniui. Įsakyme nurodyta, jog jo įteikimo momentu dar nėra paruošti nauji pareigybiniai nuostatai, juos turi paruošti atsakovo Vyriausioji buhalterė ir jie bus tvirtinami atsakovo direktoriaus įsakymu. Trumpame pareigybių veiklos funkcijų aprašyme regiono operacijų vadybininkui priskirtos funkcijos yra artimos toms funkcijoms, kurias ieškovas atliko eidamas padalinio vadovo pareigas, tačiau jos dubliuojasi su tiekimo vadybininko funkcijomis, todėl, pagal ieškovą, be detalių pareigybinių nuostatų, kitų lokalinių teisės aktų nebus įmanoma produktyviai dirbti. 2014-03-19 „Siūlyme dėl perkėlimo į naują darbą bei įspėjime dėl darbo sutarties nutraukimo...“ Nr. EV-14/005 atsakovas teigė, kad ieškovui sutikus būti perkeltam į kitą darbą, visos kitos darbo sutarties sąlygos (išskyrus darbo vietą ir darbo užmokestį) liktų iš esmės nepakeistos. Įsakyme formuluojamos regiono operacijų vadybininko funkcijos rodo, kad darbuotojas turės dirbti bet ką, ką nurodys vadovas. Ieškovo manymu, įsakyme nurodyta darbo funkcijų formuluotė padaro nebeįmanomą darbo sutarties sudarymą, nes tampa nebeaiškus pats sutarties dalykas. Pagal naujos pareigybės pasiūlymą, ieškovui būtų mažėjęs darbo užmokestis, pasikeitusi darbo vieta, didėjęs darbo krūvis ir atsakomybė. 2014-03-24 priimtu įsakymu „Dėl UAB „Energovia“ turto grąžinimo Nr. EV-E-14/002 atsakovo direktorius nurodė ieškovui grąžinti eksploatacijai perduotą turtą – automobilį, mobilų telefoną ir SIM kortelę, kompiuterį su jo priklausiniais, kuro, kredito ir debeto korteles, įmonės apskaitos dokumentus. 2014-03-27 pagal įrangos perdavimo-priėmimo aktą iš ieškovo buvo paimtas atsakovo turtas. Iš ieškovo paėmus automobilį, jis neteko galimybių vykdyti darbo funkcijų, kadangi jo jis gyvena Panevėžyje, darbdavio buveinė yra Vilniuje, gamybos objektai išsibarstę visoje Lietuvoje, ieškovas į gamybos objektus vykdavo iš Panevėžio, o darbdavio buveinėje būdavo tik tuomet, kai reikėdavo sutvarkyti ir priduoti dokumentus. Be automobilio ieškovė kelionė kasdien į Vilnių būtų trukusi apie 6 valandas ir kainavusi apie 64-68 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovo tikslas buvo ieškovui nenaudingų darbo sąlygų sudarymas, kad jis nutrauktų darbo sutartį savo iniciatyva. Atsakovas be išankstinio ieškovo sutikimo pakeitė jo darbo sąlygas. 2014-04-03 atsakovas priėmė įsakymą “Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005, kuriuo atsakovas ieškovo ligos metu paskelbė ieškovo prastovą dėl darbuotojo kaltės nuo 2014-04-03 iki 2014-07-31, mokant už valandą 2/3 dydžio buvusio valandinio darbo užmokesčio. Įsakyme nurodyta, jog ieškovas neprivalo vykti kiekvieną dieną į darbą, tačiau turi būti pasiekiamas telefonu ir direktoriui pareikalavus, atvykti į darbo vietą. Ieškovo manymu, atsakovas nesilaikė DK 129 str. nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, nepagrįstai pakeitė ieškovo darbo sąlygas. Dėl atsakovo veiksmų ieškovas patyrė pažeminimą, patirtą neturtinę žalą jis vertina 5000 Lt.

5Ieškovas 2014 m. birželio 13 d. ieškiniu civilinėje byloje Nr.2-28196-727/2014 kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau - Darbo ginčų komisija) 2014-05-15 sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo prašymas dėl UAB „Energovia“ 2014-04-17 įsakymo Nr. EV-E-14/006 „Dėl pareikalavimo A. B. pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl 2014-04-03 UAB „Energovia“ įsakymo Nr. EV-E-14/005 „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ 2 ir 3 dalyje nurodytų įpareigojimų neįgyvendinimo bei pakartotinio įpareigojimo įvykdyti direktoriaus nurodymus“ panaikinimo, prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atsisakyti nagrinėti; panaikinti UAB „Energovia“ 2014-04-17 įsakymą Nr. EV-E-14/006 „Dėl pareikalavimo A. B. pateikti raštišką pasiaiškinimą dėl 2014-04-03 UAB „Energovia“ įsakymo Nr. EV-E-14/005 „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ 2 ir 3 dalyje nurodytų įpareigojimų neįgyvendinimo bei pakartotinio įpareigojimo įvykdyti direktoriaus nurodymus“, priteisti ieškovui 3 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 1 300 Lt atstovavimo išlaidų. Nurodė, kad su atsakovu UAB „Energovia“ sudarytos darbo sutarties Nr.019 pagrindu nuo 2013-01-03 dirbo įmonės gamybos padalinio vadovu. Ieškovo teigimu, pasikeitus įmonės vadovui, prasidėjo psichologinis spaudimas, persekiojimas, įsakymų, liečiančių ieškovo asmenį, kūrimas, siekiant priversti ieškovą išeiti iš darbo. Antai 2014-03-24 įsakymu ieškovas buvo įpareigotas grąžinti jo žinioje esantį įmonės turtą. Turtas buvo perduotas 2014-03-27 perdavimo priėmimo aktu. Perdavus turtą, pas ieškovą liko tarnybinis mobilusis telefonas, darbdaviui reikalaujant, kad telefonas būtų įjungtas ir pakrautas, kad ieškovas jį nuolatos turėtų su savimi, suteikiant galimybę bet kada susisiekti su juo tarnybiniu telefonu, ir kompiuteris. 2014-04-03 buvo priimtas direktoriaus įsakymas Nr. EV-E-14/005 „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“. Ginčijamu 2014-04-17 įsakymu darbdavys įpareigojo ieškovą iki 2014-04-22 10.00 val. pateikti pasiaiškinimą dėl minėto 2014-04-03 įsakymo nevykdymo, pakartotinai pareikalavo iki 2014-04-23 17.00 val. įvykdyti įpareigojimus grąžinti įmonės turtą ir dokumentus, parengti ir pateikti direktoriui perdavimo priėmimo aktą, kuris patvirtins turto ir dokumentų grąžinimo faktą. Šio įpareigojimo vykdymui ieškovas privalėjo atvykti į UAB „Energovia“ biurą nuo 09.00 val. visai darbo dienai. Ieškovui laiku neatlikus nurodyto įpareigojimo dėl turto ir dokumentų perdavimo, ieškovas buvo įpareigojamas kiekvieną darbo dieną vykti į UAB „Energovia“ buveinę nuo 9.00 val. visai darbo dienai (iki bus pilnai įvykdytas aukščiau įvardintas įpareigojimas). Ieškovas mano, kad darbdavys negalėjo reikalauti pasiaiškinimo įsakymo forma, be to, įsakyme nenurodyta, kam ir kokį turtą ir dokumentus privalu grąžinti, todėl įsakymas yra objektyviai neįvykdomas. Atsakovo įsakymuose vyrauja perteklinis atsakovo piktnaudžiavimas savo teise, dėl ko ieškovas tapo „...direktoriaus kaprizų įkaitu“, nes ginčijamu įsakymu ieškovas verčiamas be reikalo važiuoti pas atsakovą į biurą ir ten nieko neveikdamas būti visą dieną. Darbo ginčų komisija 2014-05-15 sprendimu atmetusi ieškovo prašymą dėl minėto 2014-04-17 įsakymo panaikinimo, prašymą išnagrinėjo formaliai, neanalizuodama nei vieno ieškovo nurodyto argumento. Kadangi, ieškovo teigimu, darbdavys tendencingai stengiasi, kad darbuotojas išeitų iš darbo savo iniciatyva, negaudamas jokių piniginių išmokų (kompensacijų), tai remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, darbuotojui priteistinas neturtinės žalos atlyginimas, todėl ieškovas prašo priteisti 3 000 Lt dydžio neturtinę žalą. Prašomo priteisti neturtinės žalos dydžio ieškovas neargumentavo (b.l. 1-7). Posėdžio metu ieškovas ieškinį pilnai palaikė, prašė patenkinti.

6Ieškovas 2014 m. birželio 9 d. ieškiniu civilinėje byloje Nr.2-27955-727/2014 kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydamas jo atleidimą iš darbo UAB „Energovia“ pripažinti neteisėtu, panaikinti UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymą „Dėl drausminės nuobaudos A. B. skyrimo" Nr. EV-E-14/009 bei 2014-05-13 įsakymą „Dėl A. B. atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir 235 str. 2 d. 9 punktą“ Nr. EV-E-14/011 ir nustatyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos; priteisti iš atsakovo kompensaciją už nepanaudotas kasmetines minimalias atostogas, skaičiuojant nuo 2014-05-13 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos po 165,25 Lt už kiekvieną kalendorinę nepanaudotų atostogų dieną; priteisti 19 196 Lt vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą nuo 2014-04-01 Į iki 2014-09-01, taip pat po 3 839,18 Lt kas mėnesį vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją, skaičiuojamą nuo 2014-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o už nepilną mėnesį - po 182,82 Lt už kiekvieną darbo dieną iki teismo sprendinio įsiteisėjimo dienos; priteisti 2 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką - 7 678,36 Lt, 3 500 Lt neturtinei žalai atlyginti bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu UAB „Energovia“ 2013-01-03 sudarytos darbo sutarties Nr.019 pagrindu dirbo įmonės gamybos padalinio vadovu. 2014-03-19 įmonės direktoriaus įsakymu panaikinant ieškovo pareigybę, darbdavys jam pasiūlė užimti naujai kuriamas regiono operacijų vadybininko pareigas, tačiau ieškovas atsisakė. 2014-03-24 įsakymu ieškovas buvo įpareigotas grąžinti jo žinioje esantį įmonės turtą. Darbuotojui susirgus, turtas buvo paimtas iš jo namų 2014-03-27 surašant perdavimo priėmimo aktą. Tarp paimtų daiktų buvo tarnybinis automobilis, darbdavio pageidavimu pas ieškovą liko tarnybinis mobilusis telefonas ir kompiuteris, reikalaujant, kad telefonas būtų įjungtas ir pakrautas, kad ieškovas jį nuolatos turėtų su savimi, suteikiant galimybę bet kada susisiekti su juo tarnybiniu telefonu. 2014-04-03 buvo priimtas įsakymas, kuriuo nuo 2014-04-03 iki 2014-07-31 ieškovui paskelbta prastova ne dėl darbuotojo kaltės. 2014-04-17 įsakymu darbdavys įpareigojo ieškovą grąžinti likusį pas jį turtą ir dokumentus bei kasdieną 9.00 val. vykti į atsakovo buveinę visai darbo dienai iki grąžins turtą. Ieškovas kelis kartus bandė grąžinti turtą, tačiau tiek įmonės direktorius tiek teisininkė jiems grąžinamą turtą kategoriškai atsisakė priimti, nurodydami jį pristatyti į įmonės buveinę, esančią ( - ). Ieškovui neatvykstant į atsakovo buveinę, 2014-04-29 įsakymu darbdavys pareikalavo raštiško pasiaiškinimo dėl neatvykimo į darbą laikotarpiu nuo 2014-04-23 iki 2014-04-25 ir 2014-04-28, nustatydamas terminą iki 2014-05-06 bei eilinį kartą pareikalavo grąžinti turtą. Nors ieškovas pateikė atsakomąjį raštą, 2014-05-13 įsakymu ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda- atleidimas iš darbo bei 2014-05-13 įsakymų jis buvo atleistas iš darbo nuo 2014-05-13 pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir 235 str. 2 d. 9 punktą. Ieškovo teigimu, jokio darbo drausmės pažeidimo jis nepadarė, kadangi darbo sutartimi jis neįsipareigojo darbdavio pavedimu ir jo interesais bet kur vykti savo sąskaita, tame tarpe ir į jo buveinę, todėl reikalavimai pristatyti grąžintiną turtą į atsakovo buveinę, važinėti iš Panevėžio į Vilnių ir sėdėti nieko neveikiant biure visą darbo dieną, po to, kai iš ieškovo buvo atimtas tarnybinis automobilis, ieškovo nuomone, yra neteisėti, o neteisėtų nurodymų nevykdymas nėra pagrindas drausminei atsakomybei atsirasti. Ieškovo teigimu, darbdavys savo įsakymais tyčia žemindavo jį, tą darė nuosekliai, turėdamas konkretų tikslą- sukurti jam neįmanomas darbo sąlygas. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas yra pastovioje nervinėje įtampoje, jaučia tam tikrus sveikatos sutrikimus, jo būsena kenkia santykiams su šeimos nariais. Susiklosčius tokiai situacijai, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 500 Lt neturtinei žalai atlyginti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-25374-631/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl darbdavio įsakymų panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2014-03-19 atsakovo direktorius priėmė įsakymą Nr. EV-E-14/001 „Dėl UAB „Energovia“ organizacinės struktūros patvirtinimo“, kuriuo nuo 2014-04-01 nustatoma nauja organizacinė struktūra, pagal kurią naikinama gamybos padalinio vadovo pareigybė bei sukuriama nauja regiono operacijų vadybininko pareigybė. Ieškovas, ginčydamas atsakovo 2014-03-19 įsakymą, iš esmės rėmėsi tuo, kad atsakovo vykdyti struktūriniai pakeitimai buvo fiktyvūs, susiję su tikslu sumažinti ieškovui atlyginimą, o ieškovui nesutikus būti perkeltam į kitą darbą, nutraukti su juo darbo sutartį. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktika, jog nei teismas, nei darbuotojas neturi teisės vertinti darbdavio priimtų sprendimų tikslingumo. Teismas nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007 yra konstatavęs, kad sprendimą dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų darbdavys, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, turi teisę priimti savarankiškai ir savo rizika; teismas, nagrinėjantis ginčą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, neįgalintas vertinti darbovietės struktūrinių pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo, o yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar nėra fiktyvūs, turintys tikslą tik pagrįsti darbo sutarties nutraukimą su konkrečiu darbuotoju; konkrečių struktūrinių pertvarkymų, kaip darbo sutarties nutraukimo svarbios priežasties, realumas nustatomas pagal tai, ar išliko funkcijos arba jų dalis darbovietėje, kurias atliko atleidžiamas darbuotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2007, 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2012). Teismas įvertino ginčijamo įsakymo priėmimo aplinkybes ir nurodė, jog įsakyme nurodytus atsakovo struktūros pakeitimus rekomendavo VšĮ „Smart Look verslo akademija“, kuri pagal 2013-09-30 sudarytą konsultavimo paslaugų sutartį atliko atsakovo finansinių duomenų analizę bei teikė pasiūlymus dėl atsakovo valdymo struktūros, gamybos procesų organizavimo ir kt. (b.l. 125, 1 tomas). Atsakovo direktoriaus sprendimas vykdyti bendrovės struktūrinius pertvarkymus atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 d. 4 p., 37 str. 10 d. ir atsakovo įstatų 7 str. 8 d. 1 p. apibrėžtą bendrovės vadovo kompetenciją (b.l. 143,1 tomas). 2014-04-01 atsakovo direktorius patvirtino Regiono operacijų vadybininko pareiginius nuostatus (b.l. 56-63, 1 tomas). Iš Gamybos padalinio vadovo pareiginio nuostatų ir Regiono operacijų vadybininko pareiginių nuostatų (b.l. 51-53, 56-63 1 tomas) matyti, kad dalis ieškovo vykdytų gamybos padalinio vadovo funkcijų buvo pavesta vykdyti naujai įsteigtai pareigybei – regiono operacijų vadybininkui, tačiau funkcijos buvo perskirstytos dėl veiklos padalinimo į regionus. Todėl pirmosios instancijos teismas nurodė, kad darbo organizavimo pakeitimai buvo realūs ir jie objektyviai apsprendė gamybos padalinio vadovo pareigybės naikinimą. Tokiu būdu konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti neteisėtu ar nepagrįstu UAB „Energovia“ direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. EV-E-14/001 „Dėl UAB „Energovia“ naujos organizacinės struktūros patvirtinimo“. Atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad darbdavys įrodė svarbią priežastį – bendrovės struktūrinius pertvarkymų realumą – ateityje galėjusią sudaryti pagrindą nutraukti su ieškovu darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį. Darbdavys laikėsi DK 129 str., 130 str. numatytų reikalavimų, įspėdamas, jog Darbo sutartis su ieškovu bus nutraukta po 4 mėnesių.

9Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2014-03-24 atsakovo įsakymą „Dėl UAB „Energovia“ turto grąžinimo“ Nr. EV-E-14/002 pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nei šalių sudarytoje Darbo sutartyje, nei Gamybos padalinio vadovo pareiginiuose nuostatuose nebuvo įtvirtinta būtinoji sąlyga dėl automobilio suteikimo atsakovui. Tarp šalių 2013-01-04 sudarytos materialinės atsakomybės sutarties 2.3 p., ieškovas įsipareigojo nedelsiant grąžinti turtą darbdaviui pareikalavus (b.l. 66-67, 1 tomas). Atsižvelgiant į atsakovo pradėtus vykdyti struktūrinius pertvarkymus, į materialinės atsakomybės sutartimi prisiimtą ieškovo įsipareigojimą grąžinti turtą atsakovui pareikalavus, teismas nurodė, jog nėra pagrindo pripažinti 2014-03-24 atsakovo įsakymą neteisėtu. Teismas nurodė, jog atmetus reikalavimus dėl 2014-03-19 ir 2014-03-24 įsakymų neteisėtumo ir jų panaikinimo, pripažinus juos pagrįstais, nėra pagrindo tenkinti išvestinio ieškovo reikalavimo grąžinti ieškovą tolimesniam gamybos padalinio vadovo funkcijų vykdymui, ir toks reikalavimas atmetamas.

10Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2014-04-03 atsakovo įsakymo „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005 1 ir 3 dalis teismas nurodė, jog DK 122 str. 1 d. numatyta, jog prastova ne dėl darbuotojo kaltės yra tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (gamybinių ar kt.). Atsakovo struktūriniai pertvarkymai, kuriuos vykdant buvo panaikinta ieškovo pareigybė, ir jo nesutikimas būti perkeltam į kitą darbą, teismo vertinimu, ir buvo objektyvios priežastys, dėl kurių ieškovui buvo paskelbta prastova. Įsakyme nurodyta, kad ieškovas neturi vykti į darbą kiekvieną dieną, todėl įsakyme išdėstytas reikalavimas ieškovui atvykti į darbo vietą, direktoriui pareikalavus, vertinamas kaip išimtinis ieškovo veiksmas, už kurį kaip ir už visą prastovos laikotarpį atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui DK 195 str. 3 d. numatyto dydžio atlygį. Įsakyme aiškiai įvardinta, kokius dokumentus ieškovas turi grąžinti atsakovui. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatavo, jog nėra pagrindo naikinti 2014-04-03 atsakovo įsakymo 1 ir 3 dalių, todėl ieškovo reikalavimus dėl šio įsakymo 1 ir 3 dalių panaikinimo atmetė. Atmetus ieškovo reikalavimus dėl atsakovo 2014-03-19, 2014-03-24 ir 2014-04-03 įsakymų panaikinimo, teismas nurodė, jog nėra pagrindo tenkinti išvestinio reikalavimo dėl 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

11Dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą. Atsakovo direktorius 2014-03-14 įsakymu Nr. ABU-140314/001 įsakė ieškovui ne vėliau kaip iki 2014-03-14 16.00 val. pateikti pasiaiškinimą, nurodant, dėl kokių priežasčių buvo ignoruojami direktoriaus reikalavimai paaiškinti, kokiais dokumentais remianti ir kaip buvo apskaičiuoti pateikti duomenys lentelėje, dėl kokių priežasčių iki numatytos datos, t.y. kovo 10 d., buvo nesutvarkyti gamybos procesą lydintys dokumentai (b.l. 178-179, 1 tomas). Tuo pačiu įsakymu atsakovo direktorius ieškovui įsakė iki minėtos datos peržiūrėti jau parengtus dokumentus ir ištaisyti klaidas bei parengti visus kitus dokumentus, būtinus gamybinio proceso administravimui, raštu paaiškinti, kokiais dokumentais remiantis bei pagal kokią metodiką yra apskaičiuojami gamybos ir žaliavų nurašymo aktuose pateikiami duomenys. 2014-03-17 ieškovas pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad įsakyme nenurodyti konkretūs dokumentai, ir iš esmės įsakymo reikalavimų neįvykdė (b.l. 180-181, 1 tomas). 2014-03-19 įsakymu Nr. EV-E-14/003 atsakovo direktorius paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą – pastabą (b.l. 182, 1 tomas). Ieškovas dėl 2014-03-19 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri 2014-04-22 sprendimu Nr. DGKS – 2018 paskirtą drausminę nuobaudą panaikino, kitus reikalavimus - dėl išlaidų, patirtų ikiteisminiame ginče bei neturtinės žalos priteisimo atmetė (b.l. 15-20, 1 tomas). Pagal ieškovą, įžeidžiančiais veiksmais atsakovas padarė ieškovui neturtinę žalą, kuria jis vertino 3000 Lt. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo ieškovui priteisti prašomą žalos atlyginimą. Ieškovui buvo paskirta švelniausia drausminė nuobauda – pastaba, ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais savo nurodomų patirtų neigiamų psichologinių padarinių. Darbo ginčų komisijai panaikinus skirtą nuobaudą, teismas pripažino, jog toks ginčo išsprendimas laikytinas darbuotojo pakankama satisfakcija, ginant jo teises.

12Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų komisija, 2014-04-22 sprendime atsisakydama nagrinėti ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, rėmėsi CPK 98 str. nuostata, kurioje nurodoma, jog atlyginamos išlaidos advokato ir advokato padėjėjo paslaugoms bylą nagrinėjant visų instancijų teismuose. Šia įstatymine nuostata pabrėžiama, jog atlyginamos visų instancijų teismuose patirtos bylinėjimosi išlaidos, bet negali būti vertinama kaip užkertanti kelią priteisti atstovavimo išlaidų, patirtų sprendžiant ginčą privalomoje ikiteisminėje institucijoje, atlyginimą. Šią normą teismas aiškino kartu su CPK 88 str. 1 d. 9 p. nuostata, nustatančia, jog bylinėjimosi išlaidų sąrašas nėra baigtinis, prie tokių išlaidų priskiriamos ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos, darytina išvada, jog turi būti atlyginamos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su ginčų nagrinėjimu privalomoje ikiteisminėje institucijoje, juo labiau, kad šios institucijos sprendimų apskundimas numatomas perkeliant ginčą į teismą. Išnagrinėjusi darbo ginčą komisija privalo išspręsti visus su tuo ginču susijusius klausimus, atkurdama teisinę taiką tarp ginčo šalių, o ne užprogramuodama naują teisminį ginčą. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, jog Darbo ginčų komisija be pagrindo neišsprendė atsakovo prašymo priteisti jam išlaidas už advokato padėjėjo pagalbą, patirtas bylą nagrinėjant darbo ginčų komisijoje. Už teisinę pagalbą nagrinėjant bylą darbo ginčų komisijoje, ieškovas sumokėjo po 1300 Lt už 4 prašymus, viso 5200 Lt (b.l. 71-74, 1 tomas). Ieškovas Darbo ginčų komisijai pateikė 4 prašymus, vienas iš jų buvo tenkintas 50 procentų. Remiantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai darbo ginčų komisijos sprendimu patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovui teismas priteisė 650 Lt advokato padėjėjo pagalbos išlaidų atlyginimą. Minėta suma pirmosios instancijos teismas mažino iš ieškovo atsakovo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų, aptirtų byloje, sumą.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr.2-28196-727/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus įsakymo panaikinimo, neturtinės žalos priteisimo atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nėra pagrindo naikinti ginčijamą 2014-04-17 atsakovo įsakymą. Nurodė, jog iš minėto direktoriaus įsakymo turinio aišku, kad ieškovas taip ir neįvykdė darbdavio 2014-04-03 įsakymo reikalavimų dėl turto bei dokumentų perdavimo, kadangi ginčijamu įsakymu jis pakartotinai įpareigojamas ne vėliau kaip iki 2014-04-23 17.00 val. „ parengti ir pateikti direktoriui perdavimo priėmimo aktą (tiksliai ir aiškiai nurodant grąžinamo turto ir/ar dokumentų duomenis), kuris patvirtins turto ir/ar dokumentų grąžinimo faktą. Šio įpareigojimo vykdymui darbuotojas privalo atvykti į UAB „Energovia“ adresu ( - ), Lietuva, 2014 m. balandžio 23 d., nuo 09.00 val. visai darbo dienai. Darbuotojui tinkamai neatlikus nurodyto įpareigojimo dėl turto ir/ar dokumentų perdavimo direktoriui nurodytu laiku, A. B. įpareigojamas kiekvieną darbo dieną vykti į UAB „Energovia“ adresu ( - ), Lietuva, nuo 9.00 val. visai darbo dienai (iki bus pilnai įvykdytas aukščiau įvardintas įpareigojimas)“ (b.l. 18). Teismas pastebėjo, kad minėtos visiškos materialinės sutarties 2.4.2 punktu darbdavys įsipareigoja užtikrinti darbuotojui sąlygas, būtinas turto apskaitai vesti bei reikiamoms ataskaitoms pateikti (b.l. 15). Manytina, kad įgyvendindamas minėtą įsipareigojimą, darbdavys ginčijamu įsakymu įpareigojo darbuotoją atvykti į įmonės biurą tinkamam įmonės daiktų perdavimui atlikti bei įforminti. Be to, kaip nurodė atsakovas (ir šių aplinkybių ieškovas neginčijo), prastovos metu ieškovui buvo mokamas 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, kas pagal DK 195 str. 5 d. nuostatas suteikia darbdaviui teisę reikalauti iš darbuotojo, kad jis prastovos metu būtų darbo vietoje. Taigi manyti, kad ginčo įsakymas yra neteisėtas ar nepagrįstas, priimtas pažeidžiant darbo santykius reglamentuojančias teisės normas arba įmonės vadovui piktnaudžiaujant savo teisėmis, teismas neturėjo pagrindo, todėl nurodė, jog 2014-05-15 sprendimu Darbo ginčų komisija pagrįstai atmetė ieškovo prašymą. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog reikalavimus dėl neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nagrinėja tik teismas (šiuo atveju - civilinio proceso tarka), todėl konstatavo, jog darbo ginčų komisija pagrįstai atsisakė juos nagrinėti, kaip nepriskirtinus darbo ginčų komisijos kompetencijai (DK 250 str., 290 str. 1d. 3p., CPK 93 str. 1 d., 98 str., CK 6.250 str. 2d. ). Teismas nurodė, jog atmetus aukščiau minėtus ieškovo reikalavimus, atmestini ir kiti ieškovo reikalavimai (dėl neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo), kadangi jie tiesiogiai susiję su pirmaisiais.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomu sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-27955-727/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalių darbo sutartis buvo nutraukta 2014-05-13 UAB „Energovia“ direktoriaus įsakymu „Dėl A. B. atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir 235 str. 2 d. 9 punktą" Nr. EV-E-14/011, t.y. darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str. 2d. 9 p.). Teismas nurodė, jog ieškovas, vengdamas vykdyti darbdavio nurodymus, nesilaikė UAB „Energovia“ direktoriaus 2013-10-01 įsakymu patvirtintų UAB „Energovia“ darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, numatančių pareigą darbuotojui laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus (46.3 punktas), ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku (46.5 punktas), nors su minėtomis taisyklėmis buvo pasirašytinai supažindintas 2013-10-25 (b.l. 80-90, 92). Teismas sutiko su atsakovo pozicija, kad ieškovo elgesys neatvykstant į darbą prastovos metu darbdaviui reikalaujant atitinka DK 234 str. numatytą darbo drausmės pažeidimo sampratą, bei remiantis DK 235 str. 2 d. 9 p. ir minėtų darbo tvarkos taisyklių 70.9 p., laikytinas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju paties ieškovo elgesys, t.y. nepagrįstas atsisakymas vykdyti darbdavio reikalavimus - atsisakymas vykti į darbdavio nurodytą įmonės buveinę, grąžinti įmonės turtą, būti darbdavio nurodytoje įmonės buveinėje darbo valandomis, sąlygojo pagrįstą ir teisėtą drausminės nuobaudos jam skyrimą. Teismas nurodė, jog skiriant draudiminę nuobaudą – atleidimą iš darbo nebuvo pažeistos nuobaudų skyrimo nuostatos ir pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu nėra pagrindo. Teismas pastebėjo, kad darbuotojas buvo įspėtas ir žinojo tiek apie būsimą darbo sutarties su juo nutraukimą nuo 2014-07-31 (jam nesutikus būti perkeltam į kitą darbą) tiek apie darbdavio nurodymų nevykdymo pasekmes (galimą drausminės nuobaudos jam skyrimą, jos skyrimo tvarką), todėl aplinkybės, jog ieškovas nedirbs UAB „Energovia“ ir darbo sutarties pasibaigimo faktas, patys savaime nebuvo ieškovui visiškai netikėti ir negalėjo sukelti neigiamų padarinių. O darbo sutarties nutraukimą iki įspėjimo termino pabaigos bei griežčiausios drausminės nuobaudos jam skyrimą, kaip minėta, didžiąja dalimi sąlygojo paties ieškovo elgesys, todėl jam pačiam tenka atsakomybė už to pasakoje atsiradusius neigiamus emocinius bei psichologinius padarinius. Dėl kitų šalių išsakytų argumentų teismas nepasisakė, nes manę, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. papildomu sprendimu iš ieškovo atsakovo naudai buvo priteistos papildomai bylinėjimosi išlaidas, dėl kurių teismas nepasisakė, priimdamas ankstesnį sprendimą.

15III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą c.b. Nr.2-25374-631/2014 ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei taikyti CPK 299 str. teisėjos atžvilgiu. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, t.y. nenustatė reikšmingų bylai faktų. Nurodo, jog teismas visiškai nepasisakė ir nesprendė klausimo, susijusio su Darbo kodekso 129 str. 4 d. tinkamu aiškinimu ir taikymu. Ieškovas nurodo, jog rėmėsi minėtu straipsniu savo ieškinyje ir nurodė, jog atsakovas jokių įrodymų nepateikė, jog ieškovo palikimas darbe esminiai pažeis darbdavio interesus. Todėl to neįrodžius, negalimas atleidimas DK 129 str. pagrindu. Apeliantas nurodo, jog jis nekėlė klausimo, ar gali darbdavys atlikti pertvarkymus ar ne, bet dėl to, kad atsakovas negali atlikti jų taip, kaip atlieka, siaurinant apelianto, kaip darbuotojo, teises. Nurodo, jog negalėjo apsispręsti dėl siūlomos darbo vietos, nes nebuvo pateiktos pareiginės nuostatos. Nuostatos buvo jam pateiktos tik praėjus beveik 20 d., kuomet gauna tekstą, o ne pareigybės panaikinimo momentu, todėl įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas iki 2014-08-20. Be to, įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas, nes apeliantas buvo nedarbingas. Nurodo, jog atsakovo nustatyto jo atleidimo tvarka nustatyta pažeidžiant įstatymus, nes faktiškai buvo atleistas jau 2014-04-01. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo jo argumento, jog automobilio suteikimas darbui prilyginama būtinajai darbo sutarties sąlygai. Teismas nenurodė, kokie santykiai šalis sieja dėl automobilio suteikimo, jei tai į darbo santykius neįėjo. Apeliantas nurodo, jog atsakovo įsakymas dėl dokumentų grąžinimo yra naikintinas jau vien dėl to, jog atsakovas nesugebėjo nurodyti, kokius dokumentus ieškovas pravėlėjo grąžinti. Apeliantas ginčija teismo sprendimą nurodydamas, jog teismas visiškai nemotyvavo sprendimo ir teisiškai neargumentavo, todėl pažeidė CPK 270 str. reikalavimus. Todėl prašo CPK 299 str. pagrindu priimti atskirąją nutartį dėl teisėjos. Apeliantas nurodo, jog teismas teisingai nustatė, jog neturtinė žala jam padaryta neteisėtu drausminės nuobaudos paskyrimu, tačiau nepagrįstai nurodė, jog ji gali būti atlyginta ne tik pinigais bet ir satisfakcija. Kadangi šį reikalavimą teismas patenkino, tai ir bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos visos.

17Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino visų faktinių bylos aplinkybių. Nurodo, jog pagal kasacinio teismo praktiką, teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Teismas ištyrė ir įvertinus visus įrodymus ir nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, todėl nėra pagrindo bylos grąžinti nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog teismas išnagrinėjo ir pasisakė, jog atsakovas atlikdamas struktūrinius pertvarkymus laikėsi DK 129 str. nustatytos tvarkos ir jos nepažeidė. Teismas pagrįstai nurodė, jog organizaciniai pakeitimai buvo realūs ir objektyviai lėmė gamybos padalinio vadovo pareigybės naikinimą. Be to, svarbu, jog darbo sutartis su atsakovu buvo nutraukta ne DK 129 str. pagrindu. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog jis realiai negalėjo realizuoti teisės užimti vieną iš naujai sukurtų pareigybių, nes neparuošti pareigybiniai nuostatai. Tačiau visi argumentai ir aplinkybės dėl ieškovui patiekto pasiūlymo buvo išdėstyti 2014-03-19 įsakyme bei žodžiu paaiškinti asmeniškai ieškovui. Tai, jog ieškovas buvo nedarbinga nelemia tai, jog buvo pažeistas DK 129 str. Nėra aišku, kodėl ieškovas teigia, jo buvo atleistas nuo 2014-074-01, nes atsakovas atlikęs struktūrinius pakeitimus laikėsi DK nustatytų visų reikalavimų. Atsakovas nurodo, jog nepagrįstai ieškovas teigia, jog automobilio suteikimas buvo būtinoji darbo sutarties sąlyga, nes atsakovas darbo sutartimi tokių įsipareigojimų neprisiėmė. Atsakovas teigia, jog tai, jog ieškovas nežinojo, kokius jam dokumentus grąžinti, nesudaro pagrindo įsakymo neteisėtumui konstatuoti. Nurodo, jog ieškovui buvo nurodyta grąžinti atsakovo išduotus apskaitos dokumentus, o tuo atveju, jei ieškovui neaišku, jis galėjo kreiptis dėl paaiškinimo, ką reikia grąžinti. Atsakovas nurodo, jog teismas apgrįstai nenagrinėjo 2014-04-03 įsakymo 2 d. teisėtumo, nes ji nebuvo apskundimo objektu. Atsakovas nurodo, jog teismas apgrįstai vertino, jog neturtinės žalos atlyginimą šiuo atvejui kompensuoja pačios drausminės nuobaudos panaikinimas, nes svarbu įvertinti, kiek ieškovas dirbo pas atsakovą, jo paties elgesys. Be to, pati panaikinta nuobauda negali būti laikoma įžeidžiančia, ar turinčia įtakos ieškovo atleidimo iš darbo pagrindui. Nurodo, jog teismas teisingai priteisė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas byloje.

18Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimą c.b. Nr.2-28196-727/2014 ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir taikyti CPK 299 str. teisėjos atžvilgiu. Nurodo, jog teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes byloje, susijusias su jo darbo vietos panaikinimu, tačiau nesugebėjo tinkamai jų kvalifikuoti. Apeliantas teigia, jog po to, kai 2014-04-01 buvo panaikinta jo pareigybė ir dėl kito darbo nebuvo susitarta, darbo teisiniai santykiai pasikeitė, nes jis tapo asmeniu, nedirbančiu pagal darbo sutartį ir negaunančiu atlyginimo. Todėl atsakovas neteko teisės jam vadovauti ir leisti jį liečiančius įsakymus. Vien dėl to atsakovo 2014-04-17 įsakymas yra neteisėtas. Nurodo, jog teismas nenustatė nei vienos faktinės aplinkybės, kad bendrovei priklausantį turtą būčiau negrąžinęs arba grąžinęs netinkamai. Teismas nenurodė ir nesugebėjo nustatyti, kokių konkrečiai dokumentų ieškovas negrąžino. Byloje nebuvo įvardintas nei vienas dokumentas, kuris nebuvo grąžintas. Teismas savo išvadą dėl dokumentų negrąžinimą motyvavo tik prielaidomis. Apeliantas nurodo, jog proceso, koks yra numatytas CPK, iš viso nebuvo. Visi ieškovo argumentai, nurodyti ieškinio 2 psl., palikti nenagrinėtais, todėl tai padaryta tyčia. Apeliantas nurodo, jog teismas nenagrinėjo jo nurodytų faktinių aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės.

19Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog jis nėra atsakovo darbuotojas nuo 2014-04-01, kuomet buvo panaikinta jo pareigybė. Darbo sutartis su ieškovu galiojo iki 2014-05-13. Buvo tik atlikti struktūriniai pakeitimai ir panaikinta ieškovo pareigybė. Nesant ieškovo sutikimo būti perkeltam į kitą darbą, buvo objektyvios priežastys, dėl kurių ieškovui paskelbta prastova. Todėl darbo santykiai tarp šalių tęsėsi ir ieškovas privalėjo vykdyti darbdavio įsakymus. Nurodo, jog 2014-04-17 įsakymu siekė tinkamai organizuoti darbą. Teismas pagrįstai konstatavo, jog darbdavio prerogatyva priimti įsakymus, susijusius su darbu ir darbo santykiais. Nėra nustatyta, jog atsakovas nesilaikė DK nustatytų darbo organizavimo sąlygų. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas aiškiai nurodė, jog atsakovo pareikalavimo turinys ginčijamo įsakymo buvo akivaizdus ir visiškai aiškus. Bei suprantamas iš ankstesnių darbdavio įsakymų. Nurodo, jog pakartotinai nurodžius grąžinti turtą, ieškovas to padaryti nesugebėjo. Be to, ieškovas iki ginčijamo įsakymo priėmimo neinformavo atsakovo, jog jokių grąžintinų dokumentų neturi. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas neatskleidė bylos esmės. Nurodo, jog teismo pareiga pagrįsti sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Šiuo atveju teismas įvertino visas ieškovo nurodytas aplinkybes, kurios yra reikšmingos šio ginčo kontekste. Pats ieškovas nenurodė, kokie įrodymai buvo neištirti ir /ar kokios reikšmingo bylos aplinkybės nenustatytos. Todėl nėra jokio pagrindo grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

20Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomą sprendimą c.b. Nr.2-27955-727/2014 ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog neatskleista bylos esmė, nes teismas nenustatė esminių faktinių ir teisnių aplinkybių, būtinų teisingam bylos išsprendimui, todėl jų netyrė ir nevertino, o sprendimo motyvuojamoje dalyje atmestinai pasisakė apie situaciją, kurios realiame gyvenime iš viso nebuvo. Nurodo, jog teismas pats susikūrė ieškinio pagrindą, kuris esminiai skiriasi nuo ieškovo nurodyto ieškinyje. Nurodo, jog ieškinyje išdėstyti argumentai dėl darbo drausmės pažeidimo, kurio jis nepadarė. Darbo sutartyje nebuvo nurodyta ir nė vienas aktas neįpareigojo ieškovo vykti į atsakovo būstinę Vilniuje savo sąskaita. Todėl nurodymas atvykti į būstinę laikytinas vienašališku darbo sutarties sąlygų pakeitimu ir yra neteisėtas. Taip pat neteisėtas yra nurodymas atvykti į būstinę ir sėdėti visą darbo dieną nieko neveikiant, ten vežti neįvardintą turtą. Reikalavimas grąžinti atsakovo turtą jo buveinėje, neteisėtas, nes joks norminis aktas taip pat ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis neįpareigojo ieškovo būti atsakovo būstinėje ir ten vežti daiktus. Įsakymas, kuriame nenurodyta, kas turi būti grąžinama, sunkiai įgyvendinamas. Nurodo, jog telefoną ir kompiuterį siekė grąžinti atsakovo atstovui Darbo ginčų komisijos posėdyje, tačiau daiktus atsakovo atstovai atsisakė priimti. Nepaisant įsakymo neteisėtumo, apeliantas nurodo, jog jį vykdė. Atsakovo atstovai jų patys nepriėmė. Ši situacija atitinka ne prastovos, o priverstinės pravaikštos sampratą, nes bendrovėje dabai kaip vyko taip vyksta toliau. Apeliantas nurodo, jog įsakymais nurodinėti, skirti drausmines nuobaudas atsakovas neturi teisinio pagrindo, nes darbo santykius nutraukė pats 2014-04-01 panaikinęs ieškovo pareigybę. Apeliantas neneigia, jog atsakovas turi teisę atlikti struktūrinius pertvarkymus, tačiau tai turi būti padaryta vadovaujantis įstatymu, nepabloginant darbuotojo padėties. Apeliantas teigia, jog jo pareigybė galėjo būti panaikinta ne ankščiau nei pasibaigs įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas. Nurodo, jog negalėjo vykti ir būti atsakovo darbo vietoje, nes jam neišduotas darbuotojo pažymėjimas. Nurodo, jog teismas ieškovo išvardintų argumentų neanalizavo ir dėl jų nepasisakė, t.y. dėl struktūrinių pertvarkymų vykdymo teisėtumo, dėl pareigybės panaikinimo, nepasibaigus įspėjimo apie atleidimą terminui, neteisėtumo, dėl darbo teisinių santykių pasibaigimo tarp šalių, dėl pareigų darbdaviui turinio po to, kai panaikinta pareigybė. Apeliantas nurodo, jog teismas ignoravo ir nesilaikė kasacinio teismo išaiškinimų dėl darbo sutarties sąlygų keitimo. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas padarė CPK 329 str. 2 d. 4 p. nustatytą pažeidimą ir konstatuotinas absoliutus teismo sprendimo negaliojimas, nes visiškai nemotyvavo, kokie santykiai šalis sieja po pareigybės panaikinimo. Nurodo, jog drausminė atsakomybė gali kilti tik nevykdant teisėtų darbdavio atstovo nurodymų, tuo tarpu prastova buvo paskelbta neteisėtai. Nurodo, jog atsakovas neteisėtai vertė vykti į ne darbo sutartyje numatytą buveinę. Buveinės adresas darbo sutartyje yra nurodytas – ( - ), tuo tarpu jam buvo lieta vykti į ( - ). Todėl darbdavio reikalavimas vykti į darbo sutartyje nesutartą vietą yra neteisėtas. Apeliantas nurodo, jog esminius procesinius pažeidimus, padarytus teismo, sudaro tai, jog teismas į nenagrinėtiną klausimų grupę įtraukė visas ieškovo ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, todėl ieškinio iš viso nenagrinėjimo. Taip pat teismas nesivadovavo kasacinio teismo praktika. Be to, nurodo, jog sprendimas nemotyvuotas ir teisiškai neargumentuotas. Apeliantas nurodo, jog bylą nagrinėjant buvo pažeistos procesinės normos, reglamentuojančios pasirengimą nagrinėti darbo bylą terminai, nepagrįstai taikytas ieškinio trūkumų šalinimo institutas. Apeliantas nurodo, jog iš jo priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingai didelės ir neatitinka darbo sąnaudų. Priteistinų išlaidų suma neturėtų viršyti 300 Lt.

21Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomo sprendimo atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas nesugebėjo kvalifikuoti konkretaus pažeidimo, už kurio padarymą ieškovui galėjo būti skirta drausminė nuobauda. Ieškovas nepagrįsta nurodė, jog darbo drausmės pažeidimo nebuvo, nes jis nebuvo įpareigotas savo sąskaita vykti į atsakovo būstinę, esančią ( - ). Atsakovas teigia, jog ieškovas nepagrįstai nurodo, jog atsakovo reikalavimas važinėti iš Panevėžio į Vilnių po to, kai darbdavio atstovas atėmė ieškovui skirtą transporto priemonę, yra neteisėtas, o neteisėto nurodymo nevykdymas nėra pagrindas drausminei atsakomybei atsirasti. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad pareigybės panaikinimas direktoriaus įsakymu ankščiau nei darbuotojui baigiasi įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas, yra subjektyviai vadovo padarytas teisinis nonsensas. Atsakovas nurodo, jog ieškovo argumentai, jog panaikinus jo pareigybę buvo nutraukti darbo santykiai, nepagrįsti, nes pareigybės panaikinimas pats savaime darbo santykių nenutraukia. Nesant pareigybės ir ieškovui nesutikus būti perkeltam į pasiūlytą kitą darbą, ieškovui buvo paskelbta prastova, už kurią buvo apmokama. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad jis negalėjo vykti ir būti darbo vietoje, nes atsakovas neišdavė jam darbuotojo pažymėjimo. To ieškovas neįrodė, o be to, pažymėjimo neturėjimas, netrukdė jam atvykti ir vykdyti atsakovo nurodymus. Atsakovas nurodo, jog ieškovas neteisingai aiškina DK 95 str. 1 d. ir nepagrįstai nurodo, jog susitarimas dėl darbo vietos yra būtinoji darbo sutarties sąlyga, dėl ko jis nebuvo įpareigotas vykti į atsakovo buveinę. Sprendime teisingai konstatuota, jog šalių nebuvo susitarta dėl konkrečios darbo funkcijų atlikimo vietos. Taip pat ieškovas neįrodė, jog atsakovas jam buvo įsipareigojęs suteikti transporto priemonę. Nurodo, jog teismas sprendime teisingai nurodė, jog prastovos metu darbo santykiai tęsiasi ir ieškovas privalėjo laikytis darbo tvarkos taisyklių bei atsakovo nurodymų. Kadangi ieškovui prastovos metu buvo mokamas darbo užmokestis, tai jis privalėjo vykdyti ieškovo nurodymus. Atsakovo reikalavimas atvykti į darbą buvo teisėtas ir pagrįstas. Be to, buvo nulemtas paties ieškovo veiksmų. Ieškovo nurodyti argumentai dėl teismo šališkumo yra visiškai nepagrįsti. Nurodo, jog ieškovo argumentai dėl nesilaikymo bylos nagrinėjimo terminų yra nepagrįsti. Atsakovas nurodo, jog priteistos bylinėjimosi išlaidos tik šiek tiek viršija rekomenduojamus dydžius ir atitinka protingumo kriterijus.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo tenkintas iš dalies ir sprendimas keistinas; apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo atmestinas ir sprendimas paliktinas nepakeistu; apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomo sprendimo tenkintas iš dalies ir sprendimai panaikintini bei priimtinas naujas sprendimas.

24CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu.

25Apeliantas prašo visus apeliacinius skundus tenkinti ir panaikinus teismo sprendimus perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog byla grąžinama nagrinėti iš naujo, jei neatskleista bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus negalima jos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str.). Nagrinėjamu atveju byloje yra surinkti visi reikiami duomenys ginčui išspręsti, todėl kolegija iš esmės pasisako dėl tarp šalių kilusios ginčo. Todėl apeliacinių skundų tenkinimas iš dalies ir ginčo išsprendimas iš esmės apeliacinėje instancijoje atitinka CPK 312 str. ir 313 str. reikalavimus ir nepažeidžia proceso šalių teisių.

26Be to, kolegija pažymi, jog pagal CPK 417 str. teismas, nagrinėdamas darbo bylą, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti reikalavimus daugiau nei buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.

27Byloje nustatyta, jog šalis siejo darbo teisniai santykiai. 2013-01-03 ieškovas A. B. ir atsakovas UAB „Energovia“ sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 019, kurios pagrindu nuo 2013-01-04 ieškovas pradėjo dirbti įmonėje gamybos padalinio vadovu (b.l. 13-14, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014). Minėta darbo sutartimi buvo nustatytas darbo savaitės režimas: 40 val. darbo savaitė, pagal patvirtintą darbo grafiką; darbdavys įsipareigojo mokėti darbuotojui 4000 Lt mėnesinį atlyginimą.

282014-03-19 atsakovo direktorius E. R. priėmė įsakymą Nr. EV-E-14/001 „Dėl UAB „Energovia“ organizacinės struktūros patvirtinimo“ (b.l. 21-22, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014), kuriuo nuo 2014-04-01 nustatoma nauja organizacinė struktūra, pagal kurią naikinama gamybos padalinio vadovo pareigybė bei sukuriama nauja regiono operacijų vadybininko pareigybė. Įsakyme siūloma gamybos padalinio vadovo pareigas einančiam A. B. ir tiekimo vadybininko pareigas einančiam R. P. naujas regiono operacijų vadybininko, atitinkamai Rytų ir Vakarų Lietuvos regionuose, nurodant, jog šios pareigos labiausiai atitinka minėtų asmenų kompetenciją ir šiuo metu yra labiausiai artimos minėtų darbuotojų vykdomoms funkcijoms pagal jų turimą patirtį bei išsilavinimą.

29Atsakovo direktorius 2014-03-14 įsakymu Nr. ABU-140314/001 įsakė ieškovui ne vėliau kaip iki 2014-03-14 16.00 val. pateikti pasiaiškinimą, nurodant, dėl kokių priežasčių buvo ignoruojami direktoriaus reikalavimai paaiškinti, kokiais dokumentais remianti ir kaip buvo apskaičiuoti pateikti duomenys lentelėje, dėl kokių priežasčių iki numatytos datos, t.y. kovo 10 d., buvo nesutvarkyti gamybos procesą lydintys dokumentai (b.l. 178-179, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014). Tuo pačiu įsakymu atsakovo direktorius ieškovui įsakė iki minėtos datos peržiūrėti jau parengtus dokumentus ir ištaisyti klaidas bei parengti visus kitus dokumentus, būtinus gamybinio proceso administravimui, raštu paaiškinti, kokiais dokumentais remiantis bei pagal kokią metodiką yra apskaičiuojami gamybos ir žaliavų nurašymo aktuose pateikiami duomenys. 2014-03-17 ieškovas pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad įsakyme nenurodyti konkretūs dokumentai, ir iš esmės įsakymo reikalavimų neįvykdė (b.l. 180-181, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014). 2014-03-19 įsakymu Nr. EV-E-14/003 atsakovo direktorius paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą – pastabą (b.l. 182, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014). Ieškovas dėl 2014-03-19 įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, kuri 2014-04-22 sprendimu Nr. DGKS – 2018 paskirtą drausminę nuobaudą panaikino, kitus reikalavimus - dėl išlaidų, patirtų ikiteisminiame ginče bei neturtinės žalos priteisimo atmetė.

302014-03-24 atsakovo direktorius priėmė įsakymą „Dėl UAB „Energovia“ turto grąžinimo“ Nr. EV-E-14/002, kuriuo atsakovo direktorius įsakė ieškovui iki 2014-03-28 grąžinti eksploatacijai perduotą turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, tarnybinį automobilį Toyota Hilux, valt. Nr. ( - ) tarnybinį mobilų telefoną ir SIM kortelę, kompiuterį su jo priklausiniais (monitoriumi, klaviatūra, pele), kuro kortelę Lukoil, įmonės vardu išduotas kredito ir debeto korteles, įmonės išduotus apskaitos dokumentus (b.l. 65, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014).

312014-04-03 atsakovo direktorius priėmė įsakymą „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005 (b.l. 69-70, 1 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014). Šio įsakymo 1 dalimi atsakovas paskelbė prastovą nuo 2014-04-03 iki 2014-07-31 ne dėl darbuotojo kaltės A. B., mokant jam už kiekvieną prastovos valandą 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio, buvusio iki prastovos, atlygį. Įsakyme nurodyta, jog A. B. nėra prievolės vykti į darbą kiekvieną dieną, tačiau jis turi būti pasiekiamas telefonu ir direktoriui pareikalavus, atvykti į darbo vietą nurodytu laiku. Įsakymo 3 dalimi ieškovas įpareigotas grąžinti atsakovo direktoriui visus dokumentus, kuriuos yra gavęs ieškovas, einant gamybos padalinio vadovo pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant tiekėjų sąskaitomis, važtaraščiais, gamybos ir medžiagų nurašymo aktais, darbininkų kelionės lapais ir kitais su gamybos procesu susijusiais dokumentais.

322014-04-17 įsakymu Nr.EV-E-14/006 atsakovas nurodė, jog ieškovas neįvykdė jam

332014-04-03 įsakymu duotų nurodymų, todėl pažeidė darbo tvarkos taisykles. Todėl įsakymu ieškovui buvo nurodyta ne vėliau kaip iki 2014-04-22 pateikti pasiaiškinimą bei vykdyti aukščiau duotus nurodymus bei atvykti į atsakovo buveinę nuo 2014-04-23 9 val. visai darbo dienai ir šį nurodymą vykdyti tol, kol bus įvykdyti ankščiau duoti nurodymai dėl turto ir dokumentų grąžinimo (b.l. 28-29, c.b. Nr. 2-27955-727/2014). 2014-05-15 Darbo ginčų komisijos sprendimu Nr.DGKS-2420 ieškovo reikalavimai dėl minėto 2014-04-17 įsakymo panaikinimo buvo atmesti kaip nepagrįsti. 2014-04-29 įsakymu atsakovas nurodė, jog ieškovas nepasirodė buveinėje nuo 2014-04-23 iki 2014-04-25 ir 2014-04-28, tuo šiurkščiai pažeisdamas darbo tvarkos taisykles, atsisakė vykdyti atsakovo nurodymus, todėl nurodė ieškovui pasiaiškinti dėl šio darbo drausmės pažeidimo.

342014-05-13 atsakovas įsakymu Nr.EV–E-14/009 konstatavo, jog ieškovas be pateisinamų priežasčių neatvyko atsakovo buveinėje, kaip jam buvo nurodyta, nepateikė raštiško pasiaiškinimo, negrąžino įmonei likusio turto, todėl ieškovui skyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo (b.l. 31-33, c.b. Nr.2-27955-727/2014). 2014-05-13 įsakymu Nr.EV-E-14/011 ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. ir 235 str. 2 d. 9 p. (b.l. 34, c.b. Nr.2-27955-727/2014).

35Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-25374-631/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl darbdavio įsakymų panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

36Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2014-03-19 atsakovo direktoriaus įsakymo Nr. EV-E-14/001 „Dėl UAB „Energovia“ organizacinės struktūros patvirtinimo“, kuriuo nuo 2014-04-01 nustatoma nauja organizacinė struktūra, panaikinimo, nes nurodė, jog atsakovas turėjo teisę atlikti įmonės struktūrinius pertvarkymus ir šie pertvarkymai buvo įvykdyti realiai ir pagrįstai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pagal kasacinio teismo praktiką, nei teismas, nei darbuotojas neturi teisės vertinti darbdavio priimtų sprendimų tikslingumo šiuo klausimu. Kolegija nurodo, jog ir pats apeliantas iš esmės neginčija atsakovo struktūrinių pertvarkymų, tačiau nurodo, jog jie turėjo būti atlikti nepažeidžiant jo teisių. Iš 2014-03-19 įsakymo matyti, jog panaikinant ieškovo pareigybę, atsakovas nurodė, pasiūlyti ieškovui kitą jo turimą patirtį ir išsilavinimą darbo vietą. 2014-03-19 raštu Nr.EV -14/005 (b.l. 20-21, c.b. Nr.2-27955-727/2014) ieškovas buvo informuotas apie struktūrinius įmonės pakeitimus bei jam buvo pasiūlyta kita darbo vieta. Ieškovas buvo informuotas apie tai, jog kitų laisvų darbo vietų įmonėje nėra ir buvo įspėtas apie galimą jo atleidimą iš darbo pagal DK 129 str. nuo 2014-07-31. Taigi, iš minėto pranešimo matyti, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jo pareigybės panaikinimą bei tinkamai įspėtas apie galimą atleidimą iš darbo pagal DK 129 str. praėjus keturių mėnesių įspėjimo laikotarpiui. Todėl teigti, jog atsakovo struktūriniai pertvarkymai buvo atlikti pažeidžiant ieškovo teises, nėra pagrindo. Tokiu būdu kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino įrodymus bei faktines aplinkybes ir atmetė reikalavimą dėl 2014-03-19 įsakymo panaikinimo.

37Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atsakovo 2014-03-24 įsakymas grąžinti ieškovui perduotą eksploatacijai turtą buvo priimtas pažeidžiant DK 95 str. nuostatas, reglamentuojančias šalių susitarimą dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų ir jų keitimo tvarką. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog šalys nebuvo sutarusios dėl automobilio suteikimo ieškovui darbo sutartyje ir tokia sąlyga negali būti pripažinta būtinąja darbo sutarties sąlyga bei įpareigojimas grąžinti turtą negali būti vertinamas kaip būtinųjų darbo sutarties sąlygų keitimas. Kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka ir nurodo, jog kaip matyti iš darbo sutarties, šalys dėl sąlygos, jog darbo funkcijų atlikimui jam bus skirtas automobilis nesusitarė. Automobilio, kaip ir kito materialaus turto perdavimas tarp šalių buvo įformintas 2013-01-04 visiškos materialinės atsakomybės sutartimi (b.l. 66-67, 1 tomas, c.b. Nr.2-25374-631/2014), pagal kurią ieškovas įsipareigojo prisiimti visišką materialinę atsakomybę už jam perduotą turtą (sutarties 2.1 p.) bei įsipareigojo tą turtą grąžinti (2.3 p.). Todėl atsakovui pareikalavus grąžinti jam perduotą turtą, ieškovas turėjo tą padaryti vadovaujantis Visiškos materialinės sutarties sąlygomis. Apelianto nurodyta kasacinio teismo praktika nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis, nes nesutampa bylų faktinės aplinkybės.

38Apeliantas ginčija teismo sprendimą dėl reikalavimo panaikinti atsakovo 2014-04-03 įsakymą „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005. Kolegija su apelianto argumentais iš dalies sutinka ir nurodo, jog nesuėjus terminui dėl ieškovo įspėjimo apie atleidimą iš darbo, atsakovas neturėjo pagrindo skelbti ieškovui prastovos. Byloje nėra ginčo, jog ieškovui taikytinas DK 130 str. 1 d. nustatytas keturių mėnesių įspėjimo terminas. Atsakovas apie darbo sutarties nutraukimą, nesant ieškovo sutikimo dirbti naujose pareigose, pranešė 2014-03-19 raštu, kuriame pats nurodė, jog sutartis su ieškovu, nesutikus jam dirbti, bus nutraukta nuo 2014-07-31.

39DK 122 str. 1 d. numatyta, jog prastova ne dėl darbuotojo kaltės yra tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (gamybinių ar kt.). Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl to, jog atsakovo struktūriniai pertvarkymai, kuriuos vykdant buvo panaikinta ieškovo pareigybė, ir jo nesutikimas būti perkeltam į kitą darbą, teismo vertinimu, ir buvo objektyvios priežastys, dėl kurių ieškovui buvo paskelbta prastova, nepagrįsta. Tokią situaciją sukūrė pats darbdavys, panaikinęs ieškovo pareigybę nuo 2014-04-01, nelaukiant įspėjimo dėl atleidimo termino pasibaigimo, todėl pripažinti, jog buvo objektyvios aplinkybės prastovai skelbti, nėra jokio pagrindo.

40Aiškindamas ir taikydamas nurodytas Darbo kodekso nuostatas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal DK 129 straipsnio 1 dalį yra dvi privalomos sąlygos atleidžiant darbuotoją pagal šį DK straipsnį: 1) prieš tai darbuotoją atitinkamai įspėjus ir 2) jeigu darbuotojo negalima perkelti jo sutikimu į kitą darbą. <...> darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį, turi pareigą ieškoti galimybių perkelti atleidžiamą iš darbo darbuotoją į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į kitą darbą, o šią pareigą darbdavys privalo vykdyti per visą numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį, įskaitant darbuotojo atleidimo iš darbo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Autrolis“, bylos Nr. 3K-3-111/2011; kt.). <...> ši įstatymu darbuotojui suteikta garantija gali būti įgyvendinama tik tuo atveju, jeigu pas darbdavį tuo metu apskritai yra arba įspėjimo laikotarpiu atsiranda laisvų darbo vietų; jei esanti laisva darbo vieta yra tokia, kad joje galėtų būti įdarbintas (perkeltas) darbuotojas, t. y. ar ji atitinka darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, o reikiamais atvejais – ir sveikatos būklę; jei darbuotojas išreiškia sutikimą būti perkeltas į kitą darbą pas tą patį darbdavį. Paprastai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas gali dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą, jei tai nebus susiję su papildomais specifiniais kvalifikacijos reikalavimais. Kita vertus, net ir aukštesnės kvalifikacijos darbą tam tikrais atvejais gali būti privalu pasiūlyti darbuotojui, su kuriuo numatoma aptariamu pagrindu nutraukti darbo sutartį, jeigu tam darbui reikalingą kvalifikaciją darbuotojas galėtų nesudėtingai ir operatyviai įgyti. Aptariama darbuotojo teisė būti perkeltam į kitą darbą gali būti įgyvendinama ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo iniciatyva. <...> darbdavys yra saistomas ne tik pareigos siūlyti kitą darbą atleidžiamam darbuotojui, bet ir individualių sutarčių su kitais darbuotojais, todėl gali būti siūlomos tik laisvos darbo vietos <...>; laisvos darbo vietos turi būti siūlomos visoje darbdavio organizacinėje struktūroje <...>; kitą darbą, turėdamas galimybę, darbdavys turi pasiūlyti, atsižvelgdamas į atleidžiamo darbuotojo profesiją, kvalifikaciją, kitas dalykines savybes <...>; jeigu tokio darbo nėra, darbdavys turėtų siūlyti kurią nors iš esamų laisvų darbo vietų, kurioje darbuotojas galėtų dirbti pagal savo gebėjimus <...>; pareigos darbuotojui rinkti ir perduoti darbdaviui informaciją apie esamas laisvas darbo vietas įstatyme nenustatyta, tačiau darbuotojas turi teisę domėtis darbdavio laisvomis darbo vietomis, ir turėdamas tokios informacijos bei sąžiningai naudodamasis savo teisėmis, šį informuoti apie savo sutikimą būti perkeltam į kitą konkretų darbą, o darbdavys turėtų tai apsvarstyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, bylos Nr. 3K-3-617/2012; kt.). Toks teisės aiškinimas suponuoja darbdavio pareigą per visą darbuotojo įspėjimo laikotarpį užtikrinti darbuotojo teises, t.y. siūlyti jam atsilaisvinusius darbo vietas, suteikti laiką darbo paieškoms, taip pat mokėti vidutinį darbo užmokestį. Tuo tarpu atsakovas nagrinėjamu atveju 2014-04-03 priėmė ginčijamą įsakymą dėl ieškovo prastovos iš esmės tam terminui iki sueis įspėjimo terminas ir tokiu būdu pažeidė ieškovo teises gauti vidutinį darbo užmokestį. Be to, pažymėtina, jog minėtas įsakymas buvo priimtas ieškovui esant nedarbingam ir atsakovui tai žinant (b.l. 136-138, 156, c.b. Nr.2-27955-727/2014). Tokiu būdu atsakovo priimtas 2014-04-03 įsakymas „Dėl prastovos skelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr. EV-E-14/005 naikintas dalyje dėl prastovos ieškovui paskelbimo (1 dalis). Kadangi per laikotarpį nuo prastovos paskelbimo ieškovui buvo nurodyta mokėti 2/3 vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio, buvusio iki prastovos, atlygį, tai laikotarpiu nuo prastovos paskelbimo, t.y. 2014-04-03, iki atleidimo ieškovo iš darbo jam priteistina neišmokėta vidutinio darbo užmokesčio dalis. Iš bylos matyti, kad ieškovui už minėtą laikotarpį išmokėta prastovos suma sudaro 644,07 Lt (b.l. 99, c.b. Nr.2-27955-272/2014). Kadangi ieškovas buvo nedarbingas 2014-04-03 – 2014-04-11 laikotarpiu, tai už laikotarpį nuo 2014-04-12 iki 2014-05-13 jam priklausytų išmokėti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka, t.y. 3800 Lt. Atsakovas už minėtą laikotarpį ieškovui sumokėjo 644,07 Lt, todėl ieškovui priteistina neišmokėta dalis – 3155,93 Lt (914,02 EUR). Pagal CPK 96 str. iš atsakovo valstybės naudai priteistina 27 EUR žyminio mokesčio.

41Taip pat apeliantas ginčija minėto įsakymo 3 dalimi atsakovo jam duotus nurodymus dėl dokumentų grąžinimo. Iš įsakymo matyti, kad įsakymo 3 dalimi ieškovas įpareigotas grąžinti atsakovo direktoriui visus dokumentus, kuriuos yra gavęs ieškovas, einant gamybos padalinio vadovo pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant tiekėjų sąskaitomis, važtaraščiais, gamybos ir medžiagų nurašymo aktais, darbininkų kelionės lapais ir kitais su gamybos procesu susijusiais dokumentais. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ginčijamo įsakymo 3 dalyje buvo aiškiai įvardinti dokumentai, kuriuos ieškovas buvo įpareigotas grąžinti. Iš įsakymo turinio nėra aišku, kokius konkrečiai dokumentus ieškovas turi grąžinti. Be to, atsakovas byloje nenurodė ir nepateikė įrodymų, jog tam tikri konkretūs dokumentai ieškovui buvo perduoti bei jų ieškovas negrąžino. Todėl sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą panaikinti ginčijamą įsakymo dalį. Nesant aiškaus ir konkretaus įpareigojimo, nėra galimybės jį tinkamai vykdyti, todėl atsakovo reikalavimas 2014-04-03 įsakymu grąžinti dokumentus nekonkretus, neaiški jo vykdymo tvarka, todėl naikintas.

42Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl jo argumentų, kad panaikinus jo pareigybę, faktiškai buvo panaikinti pavaldumo santykiai tarp jo ir atsakovo. Kolegija nurodo, jog apelianto argumentai, jog pertvarkius įmonės struktūrą ir panaikinus jo pareigybę, faktiškai nutrūko šalių darbo santykiai, yra nepagrįsti ir atmestini. Vien tai, jog struktūrinių pertvarkymų pagrindu yra pakeičiama įmonės struktūra ir ieškovo pareigybė panaikinama, nesukelia darbo teisinių santykių tarp šalių nutraukimo. Apeliantas negali pasiteisinti ir nevykdyti teisėtų darbdavio nurodymų tol, kol darbo teisiniai santykiai tęsiasi. Nagrinėjamu atveju, kadangi ieškovui taikytinas keturių mėnesių įspėjimo terminas, kuris prasitęsia nedarbingumo laikotarpiui, darbo santykiai tarp šalių turėjo tęstis iki sueis įspėjimo terminas ir ieškovas bus atleistas pagal DK 129 str. Kolegija pažymi, jog įspėjimo laikotarpiu ieškovui mokamas vidutinis darbo užmokestis, jis turi atvykti į darbą, vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus.

43Apeliantas ieškinyje kėlė reikalavimą dėl 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, panaikinus neteisėtus atsakovo 2014-03-19, 2017-03-24 ir 2014-04-03 įsakymus. Pirmosios instancijos teismas dėl šio reikalavimo nepasisakė, nurodydamas, jog nėra pagrindo jo vertinti, atmetus reikalavimus dėl įsakymų panaikinimo. Kolegija aukščiau nurodė, jog ieškovo reikalavimas dėl 2014-04-03 įsakymo 1 ir 3 d. panaikinimo yra pagrįstas ir minėtas įsakymas 1 ir 3 dalyse naikintinas. Tuo pačiu naikintas Darbo ginčų komisijos 2014-04-22 sprendimas Nr.DGKS-2018 dalyje, kurioje šie ieškovo reikalavimai buvo atmesti. Tačiau pagrindo priteisti neturtinę žalą nagrinėjamu atveju nėra. Apeliantas ieškinyje buvo nurodęs, jog atsakovo veiksmai, t.y. tyčia pažeidinėjamos DK normos, sukėlė jam didelė neturtinę žalą. Apeliantas nurodo, jog darbdavys jį žemino, tą darė nuosekliai, turėdamas tikslą – sukurti jam neįmanomas sąlygas. Su tokiais argumentais nesutiktina. Nors konstatuota, jog darbdavys padarė teisės normų pažeidimą, t.y. neteisėtai paskelbė ieškovui prastovą bei davė nekonkretų ir neaiškų nurodymą, tačiau vien šiuo pagrindu pripažinti, jog ieškovui buvo padaryta didelė neturtinė žala ir ją priteisti, nėra pagrindo. Pripažintina, jog neteisėtų veiksmų atlikimas savaime sukelia neigiamus išgyvenimas, tačiau laikytina, kad jau atsakovo įsakymo dalyje dėl prastovos paskelbimo bei dokumentų grąžinimo panaikinimas, ieškovui neišmokėto vidutinio darbo užmokesčio priteisimas, yra pakankamas žalos atlyginimo būdas.

44Tokią pat išvadą padarė pirmosios instancijos teismas, nurodęs, jog vien drausminės nuobaudos, paskirtos 2014-03-19 įsakymu ieškovui, panaikinimas Darbo ginčų komisijos sprendimu, yra pakankama satisfakcija, ginant ieškovo teises, todėl ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėtai paskirtos atsakovo drausminės nuobaudos buvo atmestas pagrįstai. Kolegija su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais sutinka. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog neturtinės žalos atlyginimas yra galimas tik pinigines išraiška. Kasacinio teismo ne vieną kartą yra išaiškinta, jog darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą, jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu (DK 250 straipsnis). Kasacinio teismo išaiškinta, kad darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, jam neteisingai paskiriama drausminė nuobauda, paskleista informacija apie darbuotoją, nesusijusi su jo darbo savybėmis, ir pan.; tai gali būti tiek asmens fizinis skausmas, tiek dvasiniai išgyvenimai (tiek lydintys fizinį skausmą, tiek savarankiški), nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. AB „Vievio paukštynas“, bylos Nr.,3K-3-10/2006). Vien neturtinės teisės ar vertybės pažeidimas ex facto nereiškia ir neturtinės žalos padarymo, t. y. neturtinei žalai atlyginti už neturtinių vertybių pažeidimą būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kariuomenė, bylos Nr. 3K-3-204/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. SR UAB „Alsa“, bylos Nr. 3K-3-442/2008). Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pakanka pripažinti, jog buvo padarytas pažeidimas, tačiau pagrindo teigti, jog tuo pažeidimu buvo padaryta neturtinė žala ieškovui, nėra.

45Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai priteisė bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant darbo ginčą. Teismas nurodė, jog proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteisia 650 Lt išlaidų. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principo, tačiau kadangi apeliacinės instancijos teismas iš dalies patenkina ieškovo keliamus reikalavimus, tai jam priteistų bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti padidinta iki 1950 Lt (564,76 EUR).

46Kolegija įvertinus aukščiau išdėstytą, nurodo, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas c.b. Nr.2-25374-631/2014 iš dalies keistinas, nes pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias prastovos paskelbimą, ir atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, turėtos šioje byloje pirmoje instancijoje. Ieškovas byloje patyrė 4500 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 12, 1 tomas, b.l. 7, 2 tomas, c.b. Nr.2-25374-631/2014). Tokiu būdu proporcingai patenkintų ieškovo keliamų reikalavimų daliai, jo naudai iš atsakovo priteistina 1125 Lt (325,82 EUR) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93,98 str.). Atsakovas byloje pirmojoje instancijoje patyrė 6413 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog bylinėjimosi išlaidų suma yra pernelyg didelė ir turi būti mažinama iki 3000 Lt, o atmetus ieškovo reikalavimus dėl dviejų atsakovo įsakymų panaikinimo ir neturtinės žalos priteisimo, bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos – 2250 Lt (651,65 EUR) dydžio (CPK 93,98 str.). Pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes proporcingai patenkintų reikalavimų daliai jų suma nesudaro minimalaus priteistino dydžio (CPK 96 str.).

47Tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimas c.b. Nr.2-25374-631/2014 iš dalies keistinas ir rezoliucinė dalis išdėstoma taip:

48„ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies. Panaikinti UAB „Energovia“ 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos paskelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr.EV-E-14/005 1 ir 3 dalis. Panaikinti Darbo ginčų komisijos 2014-04-22 sprendimo Nr.DGKS-2018 dalį, kuria buvo atmesti ieškovo A. B. reikalavimai dėl 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos paskelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr.EV-E-14/005 1 ir 3 d. panaikinimo. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 914,02 EUR neišmokėto vidutinio darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2014-04-11 iki 2014-05-13 ieškovo A. B. naudai.

49Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 564,76 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų Darbo ginčų komisijoje nagrinėjant ginčą.

50Kitą ieškinio dalį atmesti.

51Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 325,85 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

52Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 651,65 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

53Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 27 EUR žyminio mokesčio valstybės naudai.“

54Apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias prašo priteisti iš apelianto, iš viso 1210 EUR. Kadangi apeliacinis skundas iš dalies yra patenkintas, tai atsakovui iš apelianto proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistina 907,50 EUR (CPK 93,98 str.).

55Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr.2-28196-727/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus įsakymo panaikinimo, neturtinės žalos priteisimo atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nėra pagrindo naikinti ginčijamą 2014-04-17 atsakovo įsakymą. 2014-04-17 įsakymu Nr.EV-E-14/006 atsakovas nurodė, jog ieškovas neįvykdė jam 2014-04-03 įsakymu duotų nurodymų, todėl pažeidė darbo tvarkos taisykles. Todėl įsakymu ieškovui buvo nurodyta ne vėliau kaip iki 2014-04-22 pateikti pasiaiškinimą bei vykdyti aukščiau duotus nurodymus bei atvykti į atsakovo buveinę nuo 2014-04-23 9 val. visai darbo dienai ir šį nurodymą vykdyti tol, kol bus įvykdyti ankščiau duoti nurodymai dėl turto ir dokumentų grąžinimo (b.l. 28-29, c.b. Nr. 2-27955-727/2014). Kadangi aukščiau yra pasisakyta dėl dalies 2014-04-03 įsakymo panaikinimo kaip neteisėto, tačiau

562014-04-17 įsakymu ieškovui buvo nurodyta vykdyti ir duoti pasiaiškinimą ir dėl 2014-04-03 įsakymo 2 dalyje nurodyto reikalavimą, t.y. grąžinti ieškovui perduotą turtą, kurio ieškovas neginčijo. Taip pat ginčijamu įsakymu ieškovas buvo įpareigotas atvykti į atsakovo buveinę, nurodytu adresu ir nurodytu laiku (b.l. 18, c./b. Nr.2-28196-727/2014). Kaip aukščiau minėta darbo santykiai tarp šalių ieškovą įspėjus apie jo pareigybės panaikinimą bei paskelbus jam prastovą nenutrūko. Nors konstatuota, jog prastova ieškovui buvo paskelbta neteisėtai, o jis turėjo likti savo pareigose bei jam per visą įspėjimo laikotarpį mokamas vidutinis darbo užmokestis, tai neatleidžia ieškovo kaip darbuotojo nuo pareigų tinkamai ir laiku vykdyti darbdavio nurodymus. Atsakovas šiuo atveju turėjo teisę nurodyti ieškovui atvykti į buveinę ir vykdyti jo nurodymus. Pažymėtina, jog atsakovas nereikalavo ieškovo nuolat vykti ir būti buveinėje, o tik siekiant įvykdyti nurodymą grąžinti turtą. Toks darbdavio reikalavimas pripažintinas teisėtu ir nepažeidžiančiu ieškovo teisių. Pats apeliantas, neginčydamas dalies 2014-04-03 įsakymo dėl įpareigojimo grąžinti turtą, pripažino, jog ne visas turtas yra grąžintas, ką patvirtino vėliau 2014-05-16 šalių pasirašytas įrangos perdavimo-priėmimo aktas (b.l. 42, 2 tomas, c.b. Nr. 2-25374-631/2014).

57Apeliantas nurodė, jog teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai vertino įrodymus. Tačiau su šiais argumentais sutikti nėra pagrindo.

58Atsižvelgdama į minėtus apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas šios konkrečios ginčo situacijos aplinkybes ir vertindamas byloje surinktus įrodymus, pažeidė civilinio proceso normų įtvirtintas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 178, 179, 185 straipsniai). Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2013 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir bylą iš esmės išsprendė teisingai. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

59Teisėjų kolegija pažymi, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

60Tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistu. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto atsakovo naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 605 EUR (CPK 93,98 str.).

61Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu ir 2014 m. lapkričio 25 d. papildomu sprendimu ieškovo A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-27955-727/2014 atsakovui UAB „Energovia“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmetė ir priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šalių darbo sutartis buvo nutraukta 2014-05-13 UAB „Energovia“ direktoriaus įsakymu „Dėl A. B. atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 punktą ir 235 str. 2 d. 9 punktą" Nr. EV-E-14/011, t.y. darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str. 2 d. 9 p.).

62Apeliantas ginčija šį sprendimą, nurodydamas, jog darbo drausmės pažeidimo jis nepadarė, todėl nebuvo pagrindo skirti drausminę nuobaudą ir atleisti jį iš darbo šiukštų darbo drausmės pažeidimą.

63Kaip matyti iš bylos, ieškovui 2014-05-13 įsakymu Nr.EV-E-14/009 buvo paskirta drausminė nuobauda už šiukštų drausmės pažeidimą, t.y. darbo tvarkos taisyklių pažeidimą, neatvykimą be priežasties (b.l. 30-33, c.b. Nr.2-27955-727/2014).

64Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Taigi tam, kad būtų konstatuotas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, turi būti nustatytas šių teisiškai reikšmingų faktų visetas: 1) darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas; 2) neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių faktas. DK nepateiktas priežasčių, kurios laikytinos svarbiomis neatvykimo į darbą priežastimis, sąrašas, todėl priežasčių svarbos vertinimo klausimas priskirtinas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant ginčui teisme, pareiga įrodyti, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tenka darbdaviui (atsakovui), o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą – darbuotojui (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. J. v. UAB „AKTKC“, bylos NR.3K-3-657/2005; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. U. v. UAB „Grizenta“, bylos Nr.3K-3-349/2009).

65Pagal galiojančias kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo taisykles, kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius darbuotojo nusižengimo kvalifikavimą kaip šiurkštaus, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. AB „Autrolis“, bylos Nr.3K-3-635/2005; 2013 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S.P.-G. v, VĮ Ignalinos atominė elektrinė, bylos Nr.3K-3-107/2013). Taigi, spręsdamas dėl paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumo, bylą nagrinėjęs teismas turėjo vertinti, ar darbdavys tinkamai sprendė dėl darbuotojo neatvykimo į darbą priežasčių. Pareiga įrodyti darbuotojo nebuvimo darbe faktą teko darbdaviui, o darbuotojas turėjo įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą. Tai, jog ieškovas neatvyko į atsakovo nurodytą buveinę nurodytu laiku, nustatyta byloje esančiais rašytiniai įrodymais ir pats ieškovas to neginčija. Tačiau vertinant ieškovo neatvykimą į darbą ir šio reikalavimo nevykdymo priežastis, svarbu analizuoti konkrečias aplinkybes. Visų pirma, svarbu, tai, jog ieškovo pareigybė buvo panaikinta nuo 2014-04-01 dienos ir jis realiai darbinių funkcijų neatliko. Be to, atsakovas buvo nurodęs ieškovui grąžinti jam perduotą turtą, tame tarpe automobilį, kuriuo ieškovas naudojosi darbinėms funkcijoms atlikti. Ieškovas šį įpareigojimą buvo įvykdęs. Kaip matyti iš ieškinio ir ieškovo paaiškinimų, ieškovas likusius negrąžintus daiktus, kuriuos buvo įpareigotas perduoti 2014-04-17 įsakymu, siekė perduoti atsakovui dar 2014-04-22 Darbo ginčų komisijos posėdžio metu, tačiau atsakovas šių daiktų nepriėmė. Atsakovas šios aplinkybės neginčija ir pripažįsta. Todėl atsakovo konstatavimas, jog ieškovas nevykdė reikalavimo grąžinti turtą, nepagrįstas. Vertinant ieškovo neatvykimo į atsakovo buveinę priežastis, darytina išvada, jog ieškovas pagrįstai nurodė, jog neprivalėjo vykti į atsakovo buveinę tik tam, kad grąžintų likusį turtą, t.y. kompiuterį bei mobiliųjų telefoną, kai tuo tarpu atsakovas vengė šiuos daiktus priimti. Įvertintina tai, jog ieškovas gyvena Panevėžyje, todėl į Vilnių vykti būtų turėjęs savo asmeninėmis lėšomis. Pažymėtina, jog ieškovas apie tai, jog nevyks į atsakovo buveinę, o turtą grąžins nuvykęs į Darbo ginčų komisijos posėdį, išdėstė savo 2014-05-06 rašte (b.l. 35-39, c.b. Nr.2-27955-727/2014), todėl atsakovui buvo žinomos ieškovo neatvykimo priežastys. Todėl atsakovo kaip darbdavio nurodymų nevykdymas šiuo konkrečiu atveju nesukėlė atsakovui neigiamų pasekmių.

66Apeliantas pagrįstai nurodo, jog drausminė atsakomybė gali kilti tik už konkretų pažeidimą. Kolegija nurodo, jog iš ginčijamo 2014-05-13 įsakymo, kuriuo skirta nuobauda ieškovui, nėra galimybės konkrečiai nustatyti, ką konkrečiai pažeidė ieškovas, be to, jog neatvyko nurodytu laiku į atsakovo buveinę. Atsakovas byloje neįrodė, jog tai, kad ieškovas neatvyko nurodytu laiku, sukėlė atsakovui neigiamus padarinius. Ieškovui nebuvo pavesta atlikti kokį nors darbą, o turto grąžinimą, su kuriuo atsakovas siejo ieškovo buvimą darbe, apsunkino pats atsakovas savo veiksmais, t.y. turto nepriėmimu.

67Remdamasi nurodytais motyvais, kolegija konstatuoja, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovo neatvykimas į darbą be priežasčių visą darbo dieną, atsižvelgiant į darbdavio teisėtų interesų pažeidimo, kilusių neigiamų padarinių mastą ir darbuotojos kaltės laipsnį, buvo toks, kad galėtų būti vertinamas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas (DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punkto prasme) ir juolab kad už tokį pažeidimą buvo pagrindas ieškovui skirti pačią griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo (DK 238 straipsnis). Taigi, atsakovas nepagrįstai konstatavo ieškovo šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ir nepagrįstai paskyrė griežčiausią drausminę nuobaudą.

68Kadangi norminiai teisės aktai įtvirtina teismo teisę tik panaikinti drausminę nuobaudą ir nesuteikia teismui kompetencijos vietoje panaikinamos per griežtos drausminės nuobaudos darbuotojui paskirti švelnesnę nuobaudą, tai apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju nenagrinėja, ar atsakovas vietoje ginčijamo atleidimo iš darbo turėjo pagrindą ieškovui skirti švelnesnę nuobaudą (DK 240 straipsnio 3 dalis, 242 straipsnio 2 dalis). Apibendrindama nurodytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo – panaikintina (DK 242 straipsnio 2 dalis). Darbo sutartis su ieškovu laikytina nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, t.y. šiuo atveju nuo 2015-04-23.

69Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, t.y. 2015-04-23.

70Kadangi ieškovo nepertraukiamasis darbo stažas atsakovo įmonėje yra daugiau negu 12 mėnesių, tai ieškovui priteistina dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, kas sudaro 2223,80 EUR (3839,18Ltx2) (b. l. 100, c.b. Nr.2-27955-727/2014; DK 140 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

71Ieškovui už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. 2015-04-23, priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Pagal Sodros duomenis ieškovas nuo atleidimo iki šiol nedirba. Tokiu būdu vidutinio darbo užmokesčio suma susidarytų už laikotarpį nuo 2014-05-13 iki 2015-04-23, t.y. 11 mėn. ir 10 dienų. Tačiau kolegija įvertina palyginti neilgą ieškovo darbo stažą atsakovo įmonėje (išdirbta truputį daugiau nei vieneri metai), taip pat atsižvelgiama į tai, jog ieškovas nesutiko toliau dirbti jam pasiūlius naujas pareigas, teismas sprendžia, kad vidutinio darbo užmokesčio priteisimas už visą priverstinės pravaikštos laiką būtų neadekvati ir neproporcinga sankcija darbdaviui ir neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Remiantis nurodytais kriterijais, ši ieškovui priteistina suma mažintina iki dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčių sumos, t.y. 2223,80 EUR.

72Apelianto reikalavimai dėl neišmokėtos kompensacijos už atostogas, nepagrįsti ir atmestini. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, jog ieškovui buvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas jį atleidžiant iš darbo (b.l. 99, c.b. Nr.2-27955-727/2014), o kompensacijos už atostogas už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo įstatymai nenumato.

73Ieškovas prašė pripažinus jo atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisti jam neturinę žalą – 5000 Lt dydžio. Nurodė, jog atsakovas savo neapgalvotais ir įžeidžiančiais veiksmais padarė didelę jam žalą. atsakovas tyčia pažeidinėjo DK normas, žemino jį, sukūrė neįmanomas darbo sąlygas.

74Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, yra pagrindas tenkinti reikalavimą priteisti neturtinę žalą. Iš bylos matyti, jog šalių santykiai buvo įtempti. Tarp šalių buvo nagrinėjami ginčai. Byloje yra pripažinta, jog atsakovas buvo priėmęs neteisėtus įsakymus ieškovo atžvilgiu. Ieškovas buvo atleistas už darbo drausmės pažeidimą, kas jau savaime sukelia dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, reputacijos pablogėjimą, pažeminimą. Be to, darbo praradimas atsiliepė ieškovo finansinei padėčiai. Dėl to kolegija daro išvadą, kad tokie darbdavio neteisėti veiksmai, t.y. neteisėtų įsakymų priėmimas ieškovo atžvilgiu, neabejotinai sukėlė ieškovui dvasinius išgyvenimus, emocinę įtampą, nestabilių darbo santykių jausmą. Tačiau nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, apeliacinės instancijos teismas įvertina teismų praktikoje priteisiamo analogiškose pagal faktines aplinkybes bylose neturtinės žalos dydį. Teismų praktikoje, įvertinus kiekvienos bylos faktinę individualią situaciją, neturtinės žalos atlyginimo priteisiama nuo 144,81 Eur (500 Lt) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. K. v. UAB „Baltijos parkai“, bylos Nr. 3K-3-351/2006) iki 1448,10 Eur (5000 Lt) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. ir kt. v. AB „Klaipėdos kartonas“, bylos Nr. 3K-3-66/2011) neturtinei žalai atlyginti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal nurodytas faktines bylos aplinkybes ir aktualią teismų praktiką ieškovui priteistinas 144,81 Eur (500 Lt) neturtinės žalos atlyginimas (CK 6.250 straipsnis).

75Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, yra perskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas byloje patyrė 1500 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7-8, c.b. Nr.2-27955-727/2014). Nors ieškovo reikalavimai byloje patenkinti iš dalies, tačiau iš esmės jo pagrindinis reikalavimas dėl atleidimo pripažinimo neteisėtu yra patenkintas, o išvestiniai reikalavimai tenkinti iš dalies, kolegija sprendžia, jog šiuo atveju sprendimas yra ieškovo naudai, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, 434,43 EUR (CPK 93,98 str.). Atsakovui patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos. Kadangi ieškovo ieškinys iš esmės patenkintas, tai Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. papildomas sprendimas dėl 1815 Lt išlaidų už teisines paslaugas priteisimo iš ieškovo atsakovo naudai taip pat naikintinas kaip nepagrįstas bei atsakovo prašymas dėl papildomo spendimo atmestinas.

76Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo valstybės naudai priteistina 133 EUR žyminio mokesčio bei 4,18 EUR (14,43 Lt ) pašto išlaidų (CPK 96 str. ).

77Tokiu būdu kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkama vertino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo taikymą, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. papildomas sprendimas naikintini ir priimtinas naujas sprendimas:

78„Ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.

79Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymu Nr.EV-E-14/009 „Dėl drausminės nuobaudos A. B. skyrimo“ ieškovui A. B. skirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

80Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymą Nr.EV-E-14/011 „Dėl A. B. atleidimo iš darbo už šiukštų darbo drausmės pažeidimą“.

81Pripažinti ieškovo A. B. atleidimą iš darbo neteisėtu. Laikyti, kad atsakovo UAB „Energovia“ ir ieškovo A. B. darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo 2015-04-23.

82Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 2223,80 EUR išeitinės išmokos ir 2223,80 EUR už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. 2015-04-23.

83Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 144,81 EUR neturtinės žalos.

84Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

85Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 434,43 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

86Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 133 EUR žyminio mokesčio bei 4,18 EUR pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 96 str. ).

87Atsakovo UAB „Energovia“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmesti.“

88Ieškovas jo bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme iš ieškovo taip pat nepriteistinos, nes apeliacinis skundas iš esmės patenkintinas (CPK 93 str.).

89Kolegija dėl apeliacinio skundo argumento, jog turi būti taikomas CPK 299 str., nurodo, jog teismų padaryti materialinės teisės pažeidimai, nesudaro pagrindo taikyti minėtą normą.

90Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktais,

Nutarė

91Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą c.b. Nr.2-25374-631/2014 iš dalies ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

92„ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.

93Panaikinti UAB „Energovia“ 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos paskelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr.EV-E-14/005 1 ir 3 dalis.

94Panaikinti Darbo ginčų komisijos 2014-04-22 sprendimo Nr.DGKS-2018 dalį, kuria buvo atmesti ieškovo A. B. reikalavimai dėl 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos paskelbimo bei įpareigojimo grąžinti įmonei turtą ir dokumentus“ Nr.EV-E-14/005 1 ir 3 d. panaikinimo.

95Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 914,02 EUR neišmokėto vidutinio darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2014-04-11 iki 2014-05-13 ieškovo A. B. naudai.

96Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 564,76 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų Darbo ginčų komisijoje nagrinėjant ginčą.

97Kitą ieškinio dalį atmesti.

98Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 325,85 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

99Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 651,65 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

100Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 27 EUR žyminio mokesčio valstybės naudai.“

101Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 907,50 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

102Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimą c.b. Nr.2-28196-727/2014 palikti nepakeistu.

103Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 605 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

104Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 25 d. papildomą sprendimą panaikintini ir priimti naują sprendimą.

105Ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.

106Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymu Nr.EV-E-14/009 „Dėl drausminės nuobaudos A. B. skyrimo“ ieškovui A. B. skirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

107Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymą Nr.EV-E-14/011 „Dėl A. B. atleidimo iš darbo už šiukštų darbo drausmės pažeidimą“.

108Pripažinti ieškovo A. B. atleidimą iš darbo neteisėtu. Laikyti, kad atsakovo UAB „Energovia“ ir ieškovo A. B. darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo 2015-04-23.

109Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 2223,80 EUR išeitinės išmokos ir 2223,80 EUR už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. 2015-04-23.

110Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 144,81 EUR neturtinės žalos.

111Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

112Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 434,43 EUR bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

113Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 133 EUR žyminio mokesčio bei 4,18 EUR pašto išlaidų valstybės naudai.

114Atsakovo UAB „Energovia“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas 2014 m. gegužės 13 d. ieškiniu civilinėje byloje Nr.... 5. Ieškovas 2014 m. birželio 13 d. ieškiniu civilinėje byloje... 6. Ieškovas 2014 m. birželio 9 d. ieškiniu civilinėje byloje... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo... 9. Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2014-03-24 atsakovo įsakymą „Dėl UAB... 10. Dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2014-04-03 atsakovo įsakymo „Dėl... 11. Dėl reikalavimo atlyginti neturtinę žalą. Atsakovo direktorius 2014-03-14... 12. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 1300 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu ir 2014... 15. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 17. Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl... 18. Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 19. Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. Atsiliepimu atsakovas UAB „Energovia“ prašo apeliacinį skundą dėl... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio... 24. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 25. Apeliantas prašo visus apeliacinius skundus tenkinti ir panaikinus teismo... 26. Be to, kolegija pažymi, jog pagal CPK 417 str. teismas, nagrinėdamas darbo... 27. Byloje nustatyta, jog šalis siejo darbo teisniai santykiai. 2013-01-03... 28. 2014-03-19 atsakovo direktorius E. R. priėmė įsakymą Nr. EV-E-14/001... 29. Atsakovo direktorius 2014-03-14 įsakymu Nr. ABU-140314/001 įsakė ieškovui... 30. 2014-03-24 atsakovo direktorius priėmė įsakymą „Dėl UAB „Energovia“... 31. 2014-04-03 atsakovo direktorius priėmė įsakymą „Dėl prastovos skelbimo... 32. 2014-04-17 įsakymu Nr.EV-E-14/006 atsakovas nurodė, jog ieškovas neįvykdė... 33. 2014-04-03 įsakymu duotų nurodymų, todėl pažeidė darbo tvarkos taisykles.... 34. 2014-05-13 atsakovas įsakymu Nr.EV–E-14/009 konstatavo, jog ieškovas be... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškovo... 36. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2014-03-19 atsakovo direktoriaus... 37. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atsakovo... 38. Apeliantas ginčija teismo sprendimą dėl reikalavimo panaikinti atsakovo... 39. DK 122 str. 1 d. numatyta, jog prastova ne dėl darbuotojo kaltės yra tokia... 40. Aiškindamas ir taikydamas nurodytas Darbo kodekso nuostatas, kasacinis teismas... 41. Taip pat apeliantas ginčija minėto įsakymo 3 dalimi atsakovo jam duotus... 42. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl... 43. Apeliantas ieškinyje kėlė reikalavimą dėl 5000 Lt neturtinės žalos... 44. Tokią pat išvadą padarė pirmosios instancijos teismas, nurodęs, jog vien... 45. Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 46. Kolegija įvertinus aukščiau išdėstytą, nurodo, jog Vilniaus miesto... 47. Tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d.... 48. „ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies. Panaikinti UAB „Energovia“... 49. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 564,76 EUR... 50. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 51. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 325,85 EUR... 52. Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 651,65 EUR... 53. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 27 EUR žyminio mokesčio valstybės... 54. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidas,... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškovo... 56. 2014-04-17 įsakymu ieškovui buvo nurodyta vykdyti ir duoti pasiaiškinimą ir... 57. Apeliantas nurodė, jog teismas neatskleidė bylos esmės, nenustatė bylai... 58. Atsižvelgdama į minėtus apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 60. Tokiu būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d.... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu ir 2014... 62. Apeliantas ginčija šį sprendimą, nurodydamas, jog darbo drausmės... 63. Kaip matyti iš bylos, ieškovui 2014-05-13 įsakymu Nr.EV-E-14/009 buvo... 64. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta,... 65. Pagal galiojančias kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo taisykles, kai... 66. Apeliantas pagrįstai nurodo, jog drausminė atsakomybė gali kilti tik už... 67. Remdamasi nurodytais motyvais, kolegija konstatuoja, kad atsakovas neįrodė,... 68. Kadangi norminiai teisės aktai įtvirtina teismo teisę tik panaikinti... 69. Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog jeigu teismas nustato, kad... 70. Kadangi ieškovo nepertraukiamasis darbo stažas atsakovo įmonėje yra daugiau... 71. Ieškovui už laikotarpį nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo... 72. Apelianto reikalavimai dėl neišmokėtos kompensacijos už atostogas,... 73. Ieškovas prašė pripažinus jo atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisti jam... 74. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės... 75. Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, yra perskirstomos bylinėjimosi... 76. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo valstybės naudai... 77. Tokiu būdu kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkama... 78. „Ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.... 79. Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymu... 80. Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymą... 81. Pripažinti ieškovo A. B. atleidimą iš darbo neteisėtu. Laikyti, kad... 82. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 2223,80 EUR... 83. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 144,81 EUR... 84. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 85. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 434,43 EUR... 86. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 133 EUR žyminio mokesčio bei 4,18... 87. Atsakovo UAB „Energovia“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo... 88. Ieškovas jo bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme... 89. Kolegija dėl apeliacinio skundo argumento, jog turi būti taikomas CPK 299... 90. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 91. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą... 92. „ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.... 93. Panaikinti UAB „Energovia“ 2014-04-03 įsakymo „Dėl prastovos paskelbimo... 94. Panaikinti Darbo ginčų komisijos 2014-04-22 sprendimo Nr.DGKS-2018 dalį,... 95. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 914,02 EUR neišmokėto vidutinio... 96. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 564,76 EUR... 97. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 98. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ ieškovo A. B. naudai 325,85 EUR... 99. Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 651,65 EUR... 100. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 27 EUR žyminio mokesčio valstybės... 101. Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 907,50 EUR... 102. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimą c.b.... 103. Priteisti iš ieškovo A. B. atsakovo UAB „Energovia“ naudai 605 EUR... 104. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimą bei... 105. Ieškovo A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.... 106. Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymu... 107. Panaikinti atsakovo UAB „Energovia“ direktoriaus 2014-05-13 įsakymą... 108. Pripažinti ieškovo A. B. atleidimą iš darbo neteisėtu. Laikyti, kad... 109. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 2223,80 EUR... 110. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 144,81 EUR... 111. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 112. Priteisti ieškovui A. B. iš atsakovo UAB „Energovia“ 434,43 EUR... 113. Priteisti iš atsakovo UAB „Energovia“ 133 EUR žyminio mokesčio bei 4,18... 114. Atsakovo UAB „Energovia“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo...