Byla 2-2050/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2481-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A. Ž. ir Ko” ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 146824, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą dėl ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenzijos atmetimo; 2) pripažinti, kad pirkimo dalyvio UAB „Irdaiva“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer&John“ neatitinka pirkimo konkurso sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo; 3) panaikinti atsakovo 2014 m. liepos 21 d. sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo; 4) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindė atsakovo vykdomu supaprastintu ribotu viešojo konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“, pirkimu Nr. 146824 ir jo metu atsakovo priimtais neteisėtais sprendimais dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo - sustabdyti viešojo pirkimo procedūras. Ieškovo teigimu, pirkimo procedūrų sustabdymas būtų vienintelė efektyvi priemonė ieškovui pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jo pažeistų teisių gynybą. Kadangi lėšos projekto įgyvendinimui iki šiol nėra skirtos, nėra pagrindo teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali pažeisti viešąjį interesą ir vilkinti projekto įgyvendinimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones nustatęs, kad ieškinys preliminariai pagrįstas ir sutikdamas su ieškovo argumentais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Teismo nuomone, ieškovui priėmus palankų sprendimą, ir atsižvelgiant į trumpus civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, nesant duomenų apie tai, jog viešojo pirkimo procedūroms užtrukus būtų pažeistos atsakovo teisės ar visuomenės interesai, taip pat įvertinęs faktą, jog ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje, pripažino, jog konkurso procedūrų tęsimas, sutarties su konkurso laimėtoju sudarymas ar jos vykdymas esamomis sąlygomis turėtų esminės įtakos realiam ieškovo galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų, sukurtų prielaidas atsakovo piktnaudžiavimui, t. y. neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys galimos naudos, todėl ieškovo prašymą laikė pagrįstu ir tenkintinu.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, o nepanaikinus skundžiamos nutarties, pareikalauti ieškovą užtikrinti galimus 13 382 456,01 Lt nuostolius. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškinys yra grindžiamas prielaidomis ir nepatvirtinta informacija internete. Ieškovas vadovavosi ne aktualia Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija (toliau tekste – VPĮ), galiojusia vykdomam pirkimui. Ieškovas neįrodė pagrindo, kuriuo remiantis teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas turėjo įvertinti aplinkybę, kad ieškovas pretenziją pateikė praleidęs Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pretenzijų pateikimo terminą. Atsakovas ieškovo pretenziją atmetė dėl praleisto pretenzijų pateikimo termino. Teismas, preliminariai vertindamas ieškinio pagrįstumą turėjo nustatyti, kad pretenzijoje ieškovas ginčija laimėtojo kvalifikaciją, kuri supaprastinto riboto konkurso atveju turi būti ginčijama ne sudarius pasiūlymų eilę, o patvirtinus tiekėjų kvalifikaciją ir sudarius paraiškų pateikimo eilę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, akivaizdu, kad pretenzija pateikta nepagrįstai ir praleidus įstatymuose nustatytus pretenzijų pateikimo terminus, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad ieškinys preliminariai pagrįstas.

102. Atsižvelgiant į pirkimo objektą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja viešajam interesui. Ieškovo pateiktas pasiūlymas yra antras pasiūlymų eilėje, tačiau pasiūlymo kaina skiriasi beveik 4,5 mln. Lt, todėl ieškovas siekia tik efektyvios savo interesų apsaugos, o ne užtikrinti viešąjį interesą.

113. Užsitęsus pirkimo procedūroms dėl šalių ginčo teisminio nagrinėjimo visose instancijose, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų skiriamos, tačiau nepradėtos įsisavinti lėšos gali būti nebeskiriamos, tokiu būdu būtų padaryta žala visuomenei.

124. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija privalės kreiptis į visus tris konkurso dalyvius ir prašyti pratęsti pasiūlymų galiojimus bei pasiūlymų galiojimo užtikrinimus, o tai pareikalaus konkurso dalyvių papildomų lėšų. Tokiu būdu bus taip pat pažeistas viešasis interesas. Pažymi, kad viešasis pirkimas buvo pradėtas 2013 m. gruodžio 30 d, pasiūlymų eilė paskelbta 2014 m. liepos 22 d., tačiau iki šiol, dėl ieškovo teikiamų pretenzijų negali būti užbaigtas. Taigi, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės faktiškai sukelia tiek atsakovui, tiek konkurso dalyviams neigiamas pasekmes, nes konkurso dalyviai patirs finansinius nuostolius pratęsiant pasiūlymų galiojimų užtikrinimus, o atsakovas, gavęs finansavimą, negalės pasirašyti su laimėtoju sutarties ir užtikrinti sklandų ir operatyvų projekto įgyvendinimą. Projekto veiklų įgyvendinimo terminai yra pakankamai trumpi, todėl pirkimo procedūrų vilkinimas gali pakenkti tinkamam projekto įgyvendinimui.

135. Ieškovas neįrodė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ar pasunkėjimo rizikos.

146. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja ne tik viešajam interesui, tačiau ir ekonomiškumo, proporcingumo, efektyvumo principams. Teismas neatsižvelgė į tai, kad iki šiol dar nėra patvirtintas projekto finansavimas ir nėra aišku ar bus patvirtintas, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes perkančioj i organizacija negali pasirašyti sutarties su konkurso laimėtoju, kol nėra pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis.

157. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad tuo atveju, kai pradiniame teisminio proceso etape nėra pakankamai objektyvių duomenų, jog atsakovas vengs ar negalės vykdyti ieškovui palankaus teismo sprendimo, laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos.

168. Esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas prašo teismo užtikrinti, kad ieškovas pateiktų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 str. 1 d.). Kadangi dėl teisminių ginčų užsitęsus pirkimo procedūroms ir/ ar praradus galimybę gauti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšas šio projekto įgyvendinimui, atsakovas prarastų galimybę įgyvendinti projektą, nes pats tokių lėšų neturi. Tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas - atsakovas negalėtų užtikrinti Jurbarko rajono gyventojams ir įmonėms kokybiško vandens tiekimo, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

17Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Ieškinys yra grindžiamas ne prielaidomis, o viešai skelbiama informacija apie vieno iš pirkimo laimėtoju pripažinto Pirkimo dalyvio UAB „Irdaiva” jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John” įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, neįvykdymą. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovo ieškinio argumentus, kad minėto pirkimo dalyvio jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer&John” paraiškų pateikimo momentu (2014-01-24) ir pasiūlymų pateikimo momentu (2014-06-05) buvo įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Todėl pats atsakovas remiasi nepagrįstais teiginiais.

192. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad ieškovas vadovaujasi negaliojančia VPĮ redakcija.

203. Atsakovas informavo ieškovą kad dėl jo pateiktos pretenzijos yra stabdomos pirkimo procedūros iki jos išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo, todėl darytina išvada, jog pats atsakovas atnaujino pretenzijos pateikimo terminą. Be to, atsakovo 2014 m. rugpjūčio 25 d. rašte Nr. SD-380 dėl pretenzijos nurodyta, kad atsakovas, nepažeisdamas VPĮ nustatytų terminų išnagrinėjo ieškovo pretenziją ir priėmė sprendimą ją atmesti, kaip nepagrįstą. Taigi, atsakovas nagrinėjo ieškovo pretenziją, todėl nėra pagrindo teigti, kad ji atmesta dėl praleisto termino. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas neprašė pirkimo laimėtojo pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, todėl ieškovas 2014 m. rugsėjo 25 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas atsisakė nagrinėti dėl pavėluoto jos pateikimo, nors pretenzija atsakovui buvo išsiųsta nepraleidus VPĮ nustatyto termino.

214. Ieškovas siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos realios galimybės sudaryti pirkimo sutartį su atsakovu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo sutartis būtų sudaryta su trečiuoju asmeniu, todėl ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

225. Laikinosios apsaugos priemonės nepažeis viešojo intereso, nes ne tik racionalus lėšų panaudojimas, tačiau ir teisėtos pirkimo procedūros yra esminis viešasis interesas. Atsakovas nepagrįstai lygina ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų kainas, taip mėgindamas įrodyti aplinkybę, kad tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis bus sudaryta ne su trečiuoju asmeniu, bus pažeistas viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas. Kasacinio teismo ne kartą yra pasisakyta dėl to, kad reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas negali būti priešpastatytas kaip lygiavertis tam pasiūlymui, kuris atitinka visus pirkimo konkurso sąlygų reikalavimus. Be to, kai konkuruoja du viešieji interesai, teismas turi spręsti, kuriam interesui suteiktinas prioritetas.

236. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras yra pripažįstami tik ieškovo privatūs interesais, kadangi teisėtos pirkimo procedūros yra laikomos viešuoju interesu.

247. Atsakovas pripažįsta, kad pirkimo sutartis bus sudaryta tik tuomet, kai bus pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Tai reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas niekaip nevaržo atsakovo teisių. Kita vertus, įpareigojimas sustabdyti pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, nėra kliūtis atsakovui su paraiška kreiptis į Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšas administruojančią įstaigą dėl lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui. Be to, ieškovas negali kontroliuoti, nuspėti ir numatyti, kada bus pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl lėšų skyrimo iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Todėl panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir skyrus finansavimą projekto įgyvendinimui, atsakovas bet kuriuo metu galėtų sudaryti sutartį su neteisėtai pirkimo laimėtoju pripažintu pirkimo dalyviu.

258. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo atskirojo skundo argumentus dėl nuostolių užtikrinimo, nurodo, kad pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti pirkimo sutartį nėra kliūtis atsakovui kreiptis dėl paramos projekto įgyvendinimui skyrimo. Kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, jog pirkimo procedūrų sustabdymas yra pagrindas neskirti finansavimo minėto projekto įgyvendinimui, atsakovo prašymas dėl nuostolių užtikrino atmestinas, kaip nepagrįstas. Be to, atsakovas, skelbdamas pirkimą žinojo ir šiuo metu žino, kad projekto įgyvendinimui Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšos gali būti ir neskirtos dėl įvairių priežasčių, todėl atsakovas, skelbdamas viešąjį pirkimą tuo pačiu prisiėmė riziką, kad neskyrus paramos lėšų, projektą reikės finansuoti savo lėšomis, nes paskelbtas viešas konkursas įpareigoja atsakovą su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį.

26Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

271. Trečiasis asmuo teismui pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius skolų neturėjimą Socialinio draudimo fondo biudžetui. Todėl konkurso paraiškų pateikimo dienai (2014-01-24 d.) UAB „Meyer&John“ visiškai atitiko visus konkurso sąlygų IV skyriuje nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir atsakovas teisėtai ir pagrįstai nustatė, kad trečiojo asmens UAB „Irdaiva“ jungtinės veiklos partneris atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Vėlesnėje konkurso stadijoje (pasiūlymų pateikimo stadijoje) konkurso dalyvių kvalifikacija nėra ir negali būti vertinama, todėl aplinkybė, ar jungtinės veiklos partneris vėliau turėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, yra teisiškai nereikšminga. Šios aplinkybės įrodo, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas, todėl nebuvo teisinio pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

282. Atsakovas ginčijamu konkursu įgyvendina 2007- 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektą. Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, siekiant tinkamai prisidėti prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos, kurių vienas iš uždavinių yra išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklą, kad iki 2015 m. jis apimtų ne mažiau, kaip 95 proc. visų rajonų gyventojų, įgyvendinimo. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai (įskaitant defektų nustatymo laikotarpį), išskyrus tam tikrus atvejus, tačiau ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 1 d. Taigi, atsakovo vykdomas projektas yra visuomeninės svarbos ir turi būti įgyvendintas itin skubiai. Todėl egzistuoja viešasis interesas kuo greičiau užbaigti projektą. Šis viešasis interesas akivaizdžiai turi pirmenybę prieš ieškovo ginamus privačius interesus. O ieškovo privatūs interesai, net ir ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju gali būti apginti ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių (pvz., atlyginant ieškovui padarytą žalą pagal VPĮ 96 straipsnį). Tuo trapu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygos minėtų lėšų neįsisavinimą ir atitinkamai projekto neįgyvendinimą. Jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos, atsiras tarpinstitucinė atsakomybė, gyventojai neteks galimybės gauti geresnės kokybės vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą. Taigi, prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos apelianto vykdomos viešojo pirkimo procedūros, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

31CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

32Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas dėl ginčo esmės yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

33CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitų įstatymuose numatytų ar teismo pritaikytų priemonių, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

34Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo konkurso sąlygoms, ieškovui teigiant, kad pirkimo dalyvio UAB „Irdaiva“ paraiška turėjo būti atmesta, nes šio dalyvio jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer&John“ neatitiko pirkimo konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pirmosios instancijos, preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą, ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė viešojo konkurso procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį pripažinęs, kad tokiu būdu bus užtikrintas galimas ieškovui palankaus teismo spendimo įvykdymas. Apeliantas, kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį nurodydamas, kad ieškovas neįrodė tikėtino reikalavimo pagrįstumo ir teismo sprendimo neįvykdymo pasunkėjimo rizikos egzistavimo.

35Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentus dėl preliminaraus reikalavimų nepagrįstumo pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą. Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Taigi, pirmosios instancijos teismas šioje proceso stadijoje neturėjo vertinti tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams bei vertinti pretenzijų pateikimo terminus. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje nurodė savo argumentus, pateikė ieškinį pagrindžiančius rašytinius įrodymus, kurie, jo manymu, patvirtina reikalavimo pagrįstumą, todėl šioje proceso stadijoje pirmosios instancijos teismas nenustatęs akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo, neturėjo pagrindo atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau nagrinėjant atsakovo atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, remiantis Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. lapkričio 5 d. jau yra priėmęs ieškovui nepalankų sprendimą, t.y. konstatavęs tiekėjų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, trečiojo asmens partnerio atsiskaitymą su Socialinio draudimo fondo biudžetu, bei tinkamą ieškovo pretenzijos išnagrinėjimą, atnaujinus pretenzijos pateikimo terminą. Pirmiau minėta, kad pagrįstos abejonės dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo konstatuotinos ir tuomet, kai ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-980/2014 ir kt.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti paprastai nėra pagrindo tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą iš esmės, priimamas ieškovui nepalankus teismo sprendimas. Kaip jau minėta, nagrinėjant atsakovo atskirąjį skundą, ieškovo reikalavimai iš esmės yra jau išnagrinėti ir atmesti, ir nors pirmosios instancijos teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, apeliacinės instancijos teismui, vertinančiam apelianto argumentus dėl ieškinio prima face nepagrįstumo, ši aplinkybė leidžia spręsti apie poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimą (CPK 144 str. 1 d., 4237 str. 1 d.).

36Be to, pažymėtina, jog supaprastinto pirkimo V dalies 2 punkte nurodyta, kad Sutartis su geriausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju bus pasirašyta tik tuo atveju, jei projekto finansavimui bus paskirtos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšos. Atsakovo 2014-07-21 pranešime Nr. SD-332 apie pasiūlymų eilę ir nustatytą laimėtoją taip pat nurodyta, kad viešojo pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju gali būti sudaryta tik po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo. Šalys procesiniuose dokumentuose pripažįsta, kad šiuo metu projekto finansavimui lėšos dar nėra paskirtos. Taigi, viena vertus, atsižvelgiant į trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, kadangi perkančioji organizacija ir be šių priemonių pritaikymo negali pasirašyti sutarties su konkurso laimėtoju, realiai neturėdama lėšų projekto finansavimui; kita vertus, dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pirkimo procedūrų sustabdymo perkančiajai organizacijai yra sudaroma kliūtis kreiptis su paraiška į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas administruojančią įstaigą dėl lėšų skyrimo projekto įgyvendinimui, dėl ko kiltų grėsmė tam tikram laikui ar iš viso prarasti projektui numatytą finansavimą. Todėl ir dėl šių aplinkybių byloje racionalumo ir ekonomiškumo kriterijus labiau atitiktų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, prioritetą suteikiant viešojo pirkimo procedūrų vykdymui (kreipimuisi dėl projekto finansavimo), nes viešojo pirkimo rezultatas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Jurbarko rajone (Raudonėje) statybos darbai neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu. Kaip jau minėta, dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęstų viešojo pirkimo sutarties sudarymas, kiltų grėsmė prarasti projektui numatytą finansavimą, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo ir trečiojo asmens interesai, tačiau ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1,2 d.). Taigi įvertinus aplinkybę, kad ieškovui yra priimtas nepalankus teismo sprendimas, ieškovas iki šiol dar nėra jo apskundęs apeliacine tvarka, byloje egzistuoja viešasis interesas ir galimybė prarasti numatytą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Jurbarko rajone statybos darbų finansavimą, apeliacinis teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje nėra teisinio pagrindo palikti galioti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

37Kadangi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

38Panaikinus byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apeliacinės instancijos nesprendžia dėl alternatyvaus apelianto prašymo – dėl nuostolių užtikrinimo.

39Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės A. Ž. ir Ko (juridinio asmens kodas 158102142) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 9. 1. Ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškinys yra grindžiamas... 10. 2. Atsižvelgiant į pirkimo objektą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 11. 3. Užsitęsus pirkimo procedūroms dėl šalių ginčo teisminio nagrinėjimo... 12. 4. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji... 13. 5. Ieškovas neįrodė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo... 14. 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja ne tik viešajam... 15. 7. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad tuo atveju, kai... 16. 8. Esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų... 17. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį... 18. 1. Ieškinys yra grindžiamas ne prielaidomis, o viešai skelbiama informacija... 19. 2. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad ieškovas vadovaujasi negaliojančia... 20. 3. Atsakovas informavo ieškovą kad dėl jo pateiktos pretenzijos yra... 21. 4. Ieškovas siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos... 22. 5. Laikinosios apsaugos priemonės nepažeis viešojo intereso, nes ne tik... 23. 6. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius pirkimo procedūras yra... 24. 7. Atsakovas pripažįsta, kad pirkimo sutartis bus sudaryta tik tuomet, kai... 25. 8. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo atskirojo skundo argumentus dėl... 26. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios... 27. 1. Trečiasis asmuo teismui pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius... 28. 2. Atsakovas ginčijamu konkursu įgyvendina 2007- 2013 m. Sanglaudos skatinimo... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 32. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 33. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 34. Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl tiekėjų... 35. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentus dėl... 36. Be to, pažymėtina, jog supaprastinto pirkimo V dalies 2 punkte nurodyta, kad... 37. Kadangi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, apeliacinės... 38. Panaikinus byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, apeliacinės... 39. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 40. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir ieškovo...