Byla 2S-318-258/2019
Dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – D. R., V. P. (išieškotojas), R. S. (išieškotojas), UAB „Doka Lietuva“ (išieškotojas), antstolis A. N

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (skolininko) I. R. skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – D. R., V. P. (išieškotojas), R. S. (išieškotojas), UAB „Doka Lietuva“ (išieškotojas), antstolis A. N..

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas I. R. skundu dėl antstolio A. N. veiksmų prašė panaikinti antstolio A. N. 2018-09-19 patvarkymą Nr. B-161918 skelbti turto – žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) varžytynes, įpareigojant antstolį iki varžytynių pradžios nustatyti racionaliai pakankamą terminą pasiūlyti pirkėją.

72.

8Nurodė, kad antstolis patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo priėmė ir pačių varžytinių pradžią nustatė tą pačią dieną, tokiu būdu nesuteikiant skolininkui galimybės pasinaudoti teise pasiūlyti turto pirkėją. Pareiškėjas teigė, kad antstolis jo neinformavo apie numatomas varžytynes. Nurodė, kad patvarkymą priėmė, varžytynes paskelbė ir pranešimą su patvarkymu išsiuntė tik 2018-09-19, puikiai suprantant, kad atima iš skolininko tiesę, numatytą CPK 704 straipsnyje bei siekė, kad skolininkas apie varžytynes sužinotų kuo vėliau. Pareiškėjas taip pat teigė, kad Šiaulių apygardos teisme išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2A-639-440/2018 bus galutinai įvertinta 2010-03-31 reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu vykdomas išieškojimas V. P. naudai šioje vykdomojoje byloje. Pareiškėjo manymu, tikėtina, kad V. P. teisės, kaip išieškotojo, bus paneigtos bei jis neteks teisės į išieškojimą, dėl to varžytynės turi būti atšauktos.

93.

10Suinteresuotas asmuo antstolis A. N. 2018-10-12 patvarkymu Nr. B-164657 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir patvarkymą kartu su vykdomosiomis bylomis persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

114.

12Nurodė, kad antstolio varžytynės skelbiamos CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Varžytynių paskelbimas formuojamas PLAIS sistemoje. Patvarkyme dėl varžytynių paskelbimo yra sekundžių tikslumu nurodomas varžytynių paskelbimo laikas ir varžytynių pabaiga. Nei teisinių, nei techninių galimybių numatyti varžytynių paskelbimą sekundžių tikslumu ateityje galimybių nėra. Skolininko argumentai, kad antstolis tai atliko tyčia nesuteikdamas galimybės pasiūlyti pirkėją yra nepagrįsti. Skelbiant antstolio varžytynes patvarkyme skolininkui buvo nurodyta: Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-1143-585/2018 išnagrinėjo skolininko R. I. skundą dėl antstolio veiksmų ir skolininko skundą ir nušalinimą, kuriais buvo skundžiamas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo atmetė kaip nepagrįstus. Atlikus turto vertinimą, antstolis 2018-03-12 skolininkas apskundė turto vertintojo nustatytą kainą. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo skolininko skundą ir 2018-09-07 civilinėje byloje Nr. 2S-2378-656/2018 priėmė nutartį ir atmetė skolininko skundą. 2018-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi sustabdyti vykdymo veiksmai iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Išnagrinėjus skundą atsinaujino terminas skolininkui pasiūlyti pirkėją. Iki teismo nutarties stabdyti vykdymo veiksmus buvo praėję 16 dienų. Nuo skundo išnagrinėjimo iki šio patvarkymo surašymo dienos 12 dienų. Viso 28 dienos, kas atitinka įstatymo reikalavimą skelbti varžytynes ne anksčiau nei po 20 dienų nuo turto įkainojimo dienos. Pažymėjo, kad skolininkas per visą laikotarpį t. y. daugiau nei 6 mėn. į antstolį su pasiūlytu pirkėju nesikreipė, todėl skolininko argumentai dėl nesudarytos galimybės pasiūlyti pirkėją yra nepagrįsti.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

176.

18Teismas nurodė, kad antstolis vykdo kelis vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo iš skolininko, o vykdomoji byla Nr. 0157/12/00933 yra užvesta 2012 metais ir pareiškėjas turėjo pakankamai laiko pasiūlyti pirkėją iš varžytinių parduodamam jo turtui ir taip pasinaudoti CPK 704 straipsnio nuostatose skolininkui numatyta teise. Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog pareiškėjas ėmėsi realių veiksmų siekiant pasinaudoti CPK 704 straipsnyje įtvirtinta teise. Priešingai, savalaikis nepasinaudojimas teise pasiūlyti pirkėją, nepagrįstų skundų teismui teikimas, turi vykdymo proceso vilkinimo požymių bei nesuderinamas su CPK 644 straipsnyje skolininkui nustatytų pareigų vykdymu.

197.

20Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog nuo 2018-03-12 patvarkymo, kuriuo buvo įkainotas turtas priėmimo dienos ir nuo vykdomosios bylos atnaujinimo dienos iki varžytinių paskelbimo dienos, pareiškėjui nebuvo sudarytos realios galimybės pasiūlyti pirkėją, nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, kadangi teisę pasiūlyti pirkėją pareiškėjas turėjo nuo vykdytino vykdomojo dokumento perdavimo antstoliui momento. Teismas pažymėjo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymo Nr. 1R-352 96 punktas numato, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Pastarasis terminas nebuvo pažeistas. Teismas nustatė, kad varžytynes antstolis paskelbė nepažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte nustatyto 20 dienų termino.

218.

22Pareiškėjo teiginius, kad antstolis tyčia neinformavo skolininko apie skelbiamas varžytynes ir nesuteikė bent minimalaus laiko surasti pirkėją, nes siekė savanaudiškai ir nesąžiningais nuslėpti, kad varžytynės pradėtos, teismas laikė nepagrįstais jokiais objektyviais duomenimis, o tik paties pareiškėjo subjektyviais samprotavimais, kurie nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumo.

239.

24Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų patenkinęs išieškotojo reikalavimus ir apmokėjęs visas vykdymo išlaidas. Naujų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti vykdomos varžytynės, nenustatyta. Vien ta aplinkybė, jog Šiaulių apygardos teisme šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-639-440/2018 ginčijama 2010-03-31 reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu vykdomas išieškojimas V. P. naudai vykdomojoje byloje Nr. 0157/12/00933, teismo vertinimu, savaime nėra pagrindas atšaukti paskelbtas varžytynes, o įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo, kuriuo pagrindu būtų sustabdytas vykdymo procesas, byloje nepateikta. Vykdymo procesas pasižymi specifika, kadangi vykdomi jau įsiteisėję teismo sprendimai, todėl vykdymo veiksmų (šiuo atveju – varžytynių) atšaukimas gali būti pateisinamas tik esant įstatymo apibrėžtam pagrindui, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas. Esant šiomis faktinėmis aplinkybėmis, varžytynių atšaukimas pareiškėjo nurodytais motyvais (t. y. dėl nagrinėjamos kitos civilinės bylos), būtų nesuderinamas su teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu, taip pat su bendraisiais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis, CPK 18 straipsnis).

25III.

26Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2710.

28Atskiruoju skundu pareiškėjas I. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį ir patenkinti pareiškėjo skundą. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

2910.1.

30Antstolis nepakankamai bendravo su pareiškėju šioje situacijoje bei nesiekė sudaryti realias galimybes pasinaudoti įstatyme numatyta prioritetine teise parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui, tuo pažeidė procesinį įstatymą.

3110.2.

32Paskutinį kartą vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje buvo sustabdyti nuo 2018-03-28 iki 2018-09-07. Antstolis dėl vykdomosios bylos atnaujinimo jokių patvarkymų nepriėmė ir pareiškėjo neinformavo, nustatė varžytinių laiką ir terminą, per kurį pareiškėjas gali pasinaudoti CPK 704 str. nustatyta tvarka pasiūlyti areštuoto turto pirkėją. Tuo metu, kai byla buvo sustabdyta, jokie veiksmai nebuvo galimi, todėl antstolis atnaujinęs bylą turėjo sudaryti pareiškėjui sąlygas pasiūlyti pirkėja ir terminas turėjo būti skaičiuojamas po atnaujinimo, t. y. nuo 2018-09-08.

3310.3.

34Antstolis patvarkyme nurodo, kad skaičiuoja, jog nuo vykdomosios bylos atnaujinimo 2018-09-08 iki 2018-09-19 dienos pareiškėjui suteikta teisė surasti pirkėjui, tačiau apie tai antstolis pareiškėjui nepranešė. Dėl to šia teise pareiškėjas pasinaudoti negalėjo. Antstolis tikslingai siekė, kad pareiškėjas negalėtų pasinaudoti jam įstatymo nustatyta galimybe pasiūlyti pirkėją.

3511.

36Antstolis A. N. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-28 nutartimi sustabdyti antstolio vykdymo veiksmai iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Išnagrinėjus skundą atsinaujino terminas skolininkui pasiūlyti pirkėją. Iki teismo nutarties sustabdyti vykdymo veiksmus buvo praėję 16 dienų. Nuo skundo išnagrinėjimo iki šio patvarkymo surašymo dienos – 12 dienų. Viso 28 dienos, kas atitinka įstatymo reikalavimą skelbti varžytines ne anksčiau nei po 20 dienų nuo įkainojimo dienos. Skolininkas visą laikotarpį, t. y. daugiau nei 6 mėn. į antstolį su pasiūlytu pirkėju nesikreipė, todėl skolininko argumentai dėl nesudarytos galimybės pasiūlyti pirkėją yra nepagrįsti.

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Atskirasis skundas netenkinamas.

3812. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

3913. Atskiruoju skundu skundžiama nutarties, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų vykdymo procese atmestas, teisėtumas ir pagrįstumas.

4014. Pareiškėjo nuomone, antstolis pažeidė CPK 704 straipsnio nuostatas, leidžiančias skolininkui iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo argumentu. CPK 704 str. 1 d. nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Nurodytame straipsnyje, be turto pardavimo iš varžytynių, reglamentuota ir kita turto realizavimo vykdomajame procese forma – tai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Toks skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes tokiu būdu realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Pažymėtina, kad įstatyme nustatytas galutinis galimybės pasinaudoti šia teise momentas – varžytynių pradžia. Nagrinėjamu atveju antstolis 2018-03-12 patvarkyme, kuris skolininkui buvo įteiktas, išaiškino, kad skolininkas gali iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje (2018-04-03) pasiūlyti savo pirkėją. Tačiau vykdomosiose bylose nėra duomenų, kad iki pirmųjų varžytynių pradžios skolininkas būtų siūlęs savo pirkėją kaip tai numato CPK 704 str.

4115. Atskirajame skunde nurodoma, kad antstolis veikė akivaizdžiai neteisėtai, kadangi po bylos sustabdymo antstolis pareiškėją turėjo informuoti, kad byla atnaujinama ir sudaryti pareiškėjui sąlygas pasiūlyti pirkėją ir terminas turėjo būti skaičiuojamas po atnaujinimo, t. y. nuo 2018-09-08. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie teiginiai nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumo. Pagal 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintų Sprendimo vykdymo instrukcijos (aktuali ginčui redakcija) 96 p., įtvirtinta, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Kaip jau minėta, antstolis 2018-03-12 patvarkyme išaiškino pareiškėjui, kad jis gali pasiūlyti pirkėją. Tačiau šį patvarkymą pareiškėjas apskundė ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas tenkino šį prašymą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-28 nutartimi sustabdė vykdymo veiksmus, nurodant, kad vykdymo veiksmai stabdomi iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Išnagrinėjus skundą dėl antstolio veiksmų, atsinaujino vykdymo veiksmai, o kartu ir terminas skolininkui pasiūlyti pirkėją. Nuo 2018-03-12 patvarkymo priėmimo iki bylos sustabdymo (2018-03-28) buvo praėję 16 dienų. Nuo pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo (2018-09-07) iki patvarkymo dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių Nr. 161918 priėmimo (2018-09-19) praėjo 12 dienų. Viso buvo praėję 28 dienos. Taigi pareiškėjas neteisus, teigdamas, kad antstolis paskelbė turto pirmąsias varžytynes neišlaikęs teisės aktuose įtvirtinto 20 dienų termino skelbti pirmąsias varžytines. Atsižvelgiant į tai, laikytini nepagrįstais pareiškėjo argumentai, kad antstolis turėjo pranešinėti pareiškėjui apie išnykusį bylos sustabdymo pagrindą, dar kartą išaiškinti pareiškėjui jo teisę siūlyti pirkėją ir išnykus bylos sustabdymo pagrindui nustatyti naują terminą pareiškėjui, kad jis galėtų surasti pirkėją iki pirmųjų varžytinių. Tuo labiau, kad pareiškėjas nuo 2018 m. kovo mėn. turėjo pusę metų surasti parduodamo iš varžytynių turto pirkėją, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas šia teise nesiekė pasinaudoti.

4216. Pažymėtina, jog vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 396 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2005; 2007-02-05 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-7-1/2007; 2007-03-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007; 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Taigi, skolininkas elgdamasis atidžiai ir rūpestingai t. y. žinodamas apie jo atžvilgiu užvestas vykdomąsias bylas, apie 2018-03-12 patvarkymu jo turto (žemės sklypo) vertės nustatymą bei šiame patvarkyme išaiškintą teisę pasinaudoti CPK 704 str. suteikta teise, turėjo visas sąlygas pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis vykdymo procese.

4317. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neturintys įtakos apskųsto pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

4418. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

46Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas I. R. skundu dėl antstolio A. N. veiksmų prašė panaikinti... 7. 2.... 8. Nurodė, kad antstolis patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo priėmė ir... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo antstolis A. N. 2018-10-12 patvarkymu Nr. B-164657... 11. 4.... 12. Nurodė, kad antstolio varžytynės skelbiamos CPK ir Sprendimų vykdymo... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad antstolis vykdo kelis vykdomuosius dokumentus dėl skolų... 19. 7.... 20. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog nuo 2018-03-12... 21. 8.... 22. Pareiškėjo teiginius, kad antstolis tyčia neinformavo skolininko apie... 23. 9.... 24. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų... 25. III.... 26. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 10.... 28. Atskiruoju skundu pareiškėjas I. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 29. 10.1.... 30. Antstolis nepakankamai bendravo su pareiškėju šioje situacijoje bei nesiekė... 31. 10.2.... 32. Paskutinį kartą vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje buvo sustabdyti nuo... 33. 10.3.... 34. Antstolis patvarkyme nurodo, kad skaičiuoja, jog nuo vykdomosios bylos... 35. 11.... 36. Antstolis A. N. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo pirmosios instancijos... 37. Atskirasis skundas netenkinamas.... 38. 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 39. 13. Atskiruoju skundu skundžiama nutarties, kuria pareiškėjo skundas dėl... 40. 14. Pareiškėjo nuomone, antstolis pažeidė CPK 704 straipsnio nuostatas,... 41. 15. Atskirajame skunde nurodoma, kad antstolis veikė akivaizdžiai... 42. 16. Pažymėtina, jog vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui... 43. 17. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi ir neturintys... 44. 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 46. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti...