Byla B2-2409-221/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,DAO Klaipėda“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sprendomų kalvė“ ir bendraieškių T. B., M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,DAO Klaipėda“,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo teisėjos 2013 m. rugpjūčio 29 d. rezoliucija priimtas ieškovės UAB „Sprendimų kalvė“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,DAO Klaipėda“. Ieškovė nurodė, kad UAB „DAO Klaipėda“ yra skolinga ieškovei 3811,50 Lt, piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškove, todėl galimai atsakovė yra nemoki todėl jai keltina bankroto byla. Administratoriumi siūlo paskirti E. R..

32013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi T. B. įtraukas į UAB „DAO Klaipėda“ bankroto bylą bendraieškiu (b. l. 38-39). T. B. nurodė, kad 2013 m. liepos 9 d. UAB „D. K.“ akcininkų sprendimu jis yra paskirtas eiti UAB „D. K.“ direktoriaus pareigas. Nuo 2013 m. liepos 9 d., perėmus dokumentus iš prieš tai įmonę valdžiusių įmonės valdymo organų, nustatė, kad įmonė yra nemoki, kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė nemoka darbuotojams darbo užmokesčio, nevykdo kitų įsipareigojimų, todėl įmonei keltina bankroto byla. Siūlo UAB „D. K.“ administratoriumi paskirti E. R. (sąrašo eilės Nr. B-FA001).

42013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. į UAB „DAO Klaipėda“ bankroto bylą įtraukti bendraieškiais. Nurodė, kad yra UAB „D. K.“ darbuotojai ir nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nebuvo išmokėtas jiems priklausantis darbo užmokestis, atitinkamai 3 667,27 Lt, 1 043,69 Lt, 1 057,50 Lt, 1 607,41 Lt, 1 385,87 Lt, 2 945,72 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, mano, kad yra pagrindas UAB „D. K.“ iškelti bankroto bylą. UAB „D. K.“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Ad Acta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA171).

5UAB „DAO Klaipėda“ keltina bankroto byla

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš VĮ Registrų centras pateikto atsakovės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonės turtas – 65 221 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 180 192 Lt. Iš 2013 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai, nuotoliai siekia 52 338 Lt.

8VSDFV duomenimis (b. l. 50) UAB „DAO Klaipėda“ įsiskolinimas valstybės ir savivaldybių biudžetams siekia 22 522,69 Lt. VMI duomenimis (b. l. 47) atsakovė turi 12 796,23 Lt mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. VĮ Registrų centro duomenimis (b. l. 51) bendrovės registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „DAO Klaipėda“ registruota viena transporto priemonė FORD TRANSIT CONNECT, valst. Nr. ( - ) tačiau jis yra areštuotas (b. l. 52).

9Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad įmonė atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės turto vertės, įmonė nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl jai pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

11Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje. Tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti (įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius), kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais (administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius), kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone (administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2012).

12Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:

131) ieškovė UAB „Sprendimų kalvė“ administratoriumi siūlo skirti E. R., UAB „DAO Klaipėda“ direktorius T. B. pritaria minėtai kandidatūrai.

142) bendraieškiai M. G., S. S., K. S., K. N., G. P. ir J. N. administratoriumi siūlo skirti UAB Ad acta“.

15Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo visi kandidatūras pateikę administratoriai.

16Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovės bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovės vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovės bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012).

17Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendžia, kad Edmundas Rauktys negali būti skirtinas administratoriumi UAB „DAO Klaipėda“ bankroto byloje.

18Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad UAB „DAO Klaipėda“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Ad acta“, kadangi, teismo nuomone, ji tinkamiau užtikrins kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, operatyviau organizuos ir atliks bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

19Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

20Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,DAO Klaipėda“ (įmonės kodas 302619417, adresas korespondencijai: H. Manto g. 22, Klaipėda) bankroto bylą.

21Paskirti administratoriumi UAB „Ad acta“ (įmonės kodas 123045781, adresas: Minties g. 34-67, Vilnius, sąrašo eilės Nr. B-JA171).

22Uždėti UAB ,,DAO Klaipėda“ (įmonės kodas 302619417, adresas korespondencijai: H. Manto g. 22, Klaipėda) turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

24Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „DAO Klaipėda“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, bendraieškiams, atsakovei, administratoriui.

26Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

27Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Kauno apygardos teismo teisėjos 2013 m. rugpjūčio 29 d. rezoliucija priimtas... 3. 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi T. B. įtraukas į UAB „DAO Klaipėda“... 4. 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi M. G., S. S., K. S., K. N., G. P., J. N. į UAB... 5. UAB „DAO Klaipėda“ keltina bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad... 7. Iš VĮ Registrų centras pateikto atsakovės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso... 8. VSDFV duomenimis (b. l. 50) UAB „DAO Klaipėda“ įsiskolinimas valstybės... 9. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad įmonė... 10. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 11. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 12. Byloje pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros:... 13. 1) ieškovė UAB „Sprendimų kalvė“ administratoriumi siūlo skirti E. R.,... 14. 2) bendraieškiai M. G., S. S., K. S., K. N., G. P. ir J. N. administratoriumi... 15. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių... 16. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui... 17. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sprendžia, kad Edmundas Rauktys... 18. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad UAB „DAO... 19. Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 20. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,DAO Klaipėda“ (įmonės kodas... 21. Paskirti administratoriumi UAB „Ad acta“ (įmonės kodas 123045781,... 22. Uždėti UAB ,,DAO Klaipėda“ (įmonės kodas 302619417, adresas... 23. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 24. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 25. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 26. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte... 27. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...