Byla 2-1822/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jurolda“ direktoriaus M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties dalies, kuria teismas paskyrė bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Valeksa“ civilinėje byloje Nr. B2-4578-275/2011 pagal ieškovo UAB „Jurolda“ direktoriaus M. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jurolda“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.

5Atskiruoju skundu keliami klausimai, susiję su bankroto administratoriaus skyrimu.

6Ieškovas UAB „Jurolda“ direktorius M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „Jurolda“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodė, kad įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija turto vertę, įmonė savo įsipareigojimų nevykdo, todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalimi, UAB „Jurolda“ laikytina nemokia ir jai, vadovaujantis ĮBĮ 4 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, keltina bankroto byla. UAB „Jurolda“ nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams ir susidarius tokiai situacijai patiria tik nuostolius.

7Teisme gautas suinteresuoto asmens AB SEB banko prašymas įtraukti jį į nagrinėjamą bylą trečiuoju asmeniu, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog UAB „Jurolda“ yra banko skolininkas. Bendrovės įsiskolinimas bankui 2011 m. kovo 8 d. pagal 2007 m. rugpjūčio 14 d. kreditavimo sutartį su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais sudaro 13 414 865,48 Lt. AB SEB bankas taip pat papildomai patyrė 132 Lt išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu, dėl ko ši suma taip pat įtraukta į bendrą banko reikalavimo sumą. Bendrovė bankui ilgą laiką nemokėjo periodinių įmokų, nevykdė veiklos, dėl ko bankas dar 2009 m. nutraukė kreditavimo sutartį ir inicijavo priverstinį skolos išieškojimą iš bankui įkeisto turto.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Jurolda“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ ir nusprendė areštuoti visą uždarosios akcinės bendrovės „Jurolda“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad įmonė vėluoja atsiskaityti su darbuotojais, nevykdo finansinių įsipareigojimų kitiems įmonės kreditoriams, įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija visą įmonės balanse įrašyto turto vertę, todėl darytina išvada, kad UAB „Jurolda“ yra nemoki ir nėra pagrindo tikėtis, jog įmonės finansinė padėtis pagerės. Skirdamas administratorių teismas konstatavo, kad UAB „Valeksa“ dirbančių administratorių/darbuotojų patirtis yra daug didesnė nei UAB „Insolvensa“, ir atsižvelgė į tai, kad UAB „Valeksa“ yra siūloma trečiojo asmens AB SEB banko, kurio kreditorinis reikalavimas siekia net 13 140 000 Lt.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Jurolda“ direktorius M. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties dalį dėl UAB „Valeksa“ paskyrimo UAB „Jurolda“ bankroto administratoriumi panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovui kyla abejonių dėl UAB „Valeksa“ nešališkumo. Trečiojo asmens AB SEB banko naudai įkeistą UAB „Jurolda“ turtą varžytynėse yra nupirkęs su AB SEB banku susijęs juridinis asmuo – UAB „Litectus“, kuri rūpinasi bankui įkeisto turto valdymu, supirkimu ir vykdo kitą panašią veiklą. Vilniaus miesto apylinkės teismas atsisakė patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktus, nes vykdomoji byla Nr. 170-683/2010 neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų: vykdomasis dokumentas pateiktas antstoliui vykdyti nesilaikant įstatymo numatyto 3 mėnesių termino, o antstolis pardavimo kainą nepagrįstai nustatė beveik 2 kartus mažesnę nei profesionalus turto vertintojas. Atsakovo manymu, AB SEB bankas gali būti suinteresuotas, kad paskirtas bankroto administratorius neginčytų sudarytų sandorių, t.y. varžytynių aktų.
  2. ĮBĮ nustato, jog bankroto administratorius turi būti nešališkas ir ginti tiek pačios įmonės, tiek visų kreditorių interesus. Todėl situacija, kai administratorius galimai bus palankus vienam iš kreditorių, yra ydinga. Kartu Lietuvos teismų praktikoje yra pasisakyta, jog tai, kad administratorių pasiūlė įmonės vadovas, automatiškai nerodo tokio administratoriaus šališkumo.
  3. Bendra UAB „Insolvensa“ administratorių patirtis nenusileidžia UAB „Valeksa“ administratorių patirčiai, be to, teismų praktikoje pripažįstama, jog mažesnė tam tikro bankroto administratoriaus patirtis savaime nelaikytina pagrindu atmesti mažesnę patirtį turinčio administratoriaus kandidatūrą. Konkrečioje byloje, įvertinus bankrutuojančios įmonės veiklos, turimo turto specifiką, UAB „Insolvensa“ paskyrimas administratoriumi gali labiau atitikti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių, tiek tuo pačiu ir viešą interesą.

12Tretysis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir 2011 m. gegužės 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. UAB „Jurolda“ priklausančio ir bankui įkeisto turto pardavimo iš varžytynių santykiai susiklostė gerokai ankščiau (2010 m. liepos 26 d. turto pardavimo iš varžytynių aktai) iki iškeliant bankroto bylą (2011 m. birželio 3 d.), todėl įmonė, paskirta bankroto administratoriumi, su šiais procesais nieko bendro neturi, juose nedalyvavo ir neturi suinteresuotumo.
  2. Motyvai, susiję su įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimu varžytynėse, yra kito teisinio ginčo, nagrinėjamo kitoje byloje dalykas, todėl šie motyvai, kaip išeinantys už ginčo ribų, nevertintini.
  3. Bankas kaip kreditorius yra suinteresuotas kuo greitesniu turto realizavimu, bei savo reikalavimo patenkinimu, be kita ko, bankas suinteresuotas ir kuo efektyvesniu, tai yra už kuo didesnę kainą, turto realizavimu, kadangi tik tuo atveju galimas visas banko, galimai ir kitų kreditorių, reikalavimų patenkinimas. Kartu, bankroto procedūros neturi užsitęsti laukiant galimai palankesnių turto realizavimo sąlygų rinkoje, nes tokiu būdu bus pažeisti operatyvumo principai.
  4. Atmestinas, kaip neatitinkantis realiai egzistuojančios situacijos, ir apelianto skundo motyvas, susijęs su varžytynių aktų ginčijimu. Kaip matyti iš pateikiamų teismo nutarčių, ginčas dėl turto pardavimo iš varžytynių jau vyksta, t.y. skundai jau paduoti.
  5. Atsakovas atskirajame skunde nepateikia savo teiginio, kad teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes pasirinkdamas bankroto administratorių, patvirtinančių įrodymų
  6. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartyje yra pasisakęs ir konstatavęs, kad tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo.
  7. UAB „Valeksa“ darbo patirtis, darbuotojų kiekio ir užimtumo, baigtų bankroto procedūrų santykis yra geresnis nei UAB „Insolvensa“.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne ieškovo – atsakovo vadovo pasiūlytą administratorių, o galimai didžiausio kreditoriaus pasiūlytą asmenį, visų pirma, turi būti vadovaujamasi taisykle, jog tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

15Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

16Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

17Tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi turi pagrindą paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas, kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo. Jeigu atsakovo vadovas atskirajame skunde tokių pagrįstų argumentų nenurodo, jo argumentai dėl administratoriaus nepakankamos profesinės patirties teisiškai nėra reikšmingi sprendžiant nagrinėjamą klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011).

18Nagrinėjamu atveju teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne ieškovo – atsakovo UAB „Jurolda“ vadovo M. M. pasiūlytą administratorių UAB „Insolvensa“, o atsakovo galimai didžiausio kreditoriaus AB SEB banko pasiūlytą administratorių UAB „Valeksa“. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad AB SEB bankas gali būti suinteresuotas neginčyti atsakovo turto pardavimo iš varžytynių su banku susijusiam asmeniui UAB „Litectus“ sandorio. Tokią poziciją apeliantas iš esmės grindžia priverstinio vykdymo metu antstolio atliktais galimai neteisėtais procesiniais veiksmais – nepagrįstu vykdomojo dokumento priėmimu vykdyti pasibaigus terminui, per kurį galimas priverstinis vykdymas, per mažos kainos nustatymu. Kolegija pažymi, jog kiekvienas kreditorius siekia iš skolininko prisiteisti skolą ir gauti realų prievolių įvykdymą. Vien tai, kad apylinkės teismo teisėjas atsisakė tvirtinti sandorį, kuriuo su atsakovo kreditoriumi susijęs asmuo priverstine teismo sprendimų vykdymo tvarka iš varžytynių įsigijo (siekė įsigyti) atsakovo turtą, savaime nereiškia šio kreditoriaus suinteresuotumo, kad bankroto procedūros būtų vykdomos neskaidriai. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, šis klausimas dar nėra galutinai išspręstas. Juo labiau tai nesudaro pagrindo abejoti tokio kreditoriaus pasiūlyto administratoriaus pateikta kandidatūra, dėl kurios galimo šališkumo apeliantas argumentų nenurodo.

19Apeliantui nepateikus pagrįstų duomenų apie teismo paskirto administratoriaus galimą šališkumą, argumentai, kad jo siūlomo administratoriaus profesinė patirtis yra tokia pati kaip ir teismo paskirto administratoriaus profesinė patirtis, taip pat kiti apelianto atskirajame skunde bei atsiliepime į skundą išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

20Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne ieškovo – atsakovo vadovo, o atsakovo kreditoriaus pasiūlytą asmenį. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.... 5. Atskiruoju skundu keliami klausimai, susiję su bankroto administratoriaus... 6. Ieškovas UAB „Jurolda“ direktorius M. M. kreipėsi į teismą su... 7. Teisme gautas suinteresuoto asmens AB SEB banko prašymas įtraukti jį į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Jurolda“ direktorius M. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 12. Tretysis asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto... 15. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 16. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 17. Tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras... 18. Nagrinėjamu atveju teismas atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne... 19. Apeliantui nepateikus pagrįstų duomenų apie teismo paskirto... 20. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą....