Byla 2-2467/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Biznio mašinų kompanija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6290-104/2012, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Biznio mašinų kompanija“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Mikrovisatos servisas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 124780 panaikinimo, prašydamas:

5Pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr. SR-4710 užfiksuotus sprendimus, kuriais trečiojo asmens UAB „Mikrovisatos servisas“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir paskelbtas pirkimo laimėtoju, neteisėtais ir juos panaikinti; įpareigoti atsakovą trečiojo asmens pasiūlymą atmesti ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmu numeriu į pasiūlymų eilę įrašant ieškovo pasiūlymą ir jį paskelbiant pirkimo laimėtoju; priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ (pirkimo numeris 124780) procedūras bei įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Ieškovas, prašydamas sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, nurodė, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kol procedūros dar nėra baigtos, yra tinkama ir būtina ieškovo interesų gynybos priemonė bei būsimo teismo sprendimo, kuriuo ieškinys būtų patenkintas, įvykdymo užtikrinimo garantas. Anot ieškovo, nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, kaip laikinosios apsaugos priemonės, jo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba neįmanoma, todėl teisingumas taptų tik formalus. Ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją būtų neįmanoma, nes sudarius pirkimo sutartį, pirkimo procedūros pasibaigia. Ieškovo nuomone, sustabdžius pirkimo procedūras šioje byloje, būtų užtikrinta ne tik jo, bet ir viešojo intereso apsauga, nes viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo vykdymą. Anot ieškovo, duomenų, kad sustabdžius procedūras, kiltų reali grėsmė perkančiajai organizacijai žalai atsirasti, nėra, nes pirkimo sąlygose nėra jokių konkrečių datų, kurios galėtų pagrįsti pirkimo objekto įsigijimo skubumą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo UAB „Biznio mašinų kompanija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

8Teismas nurodė, jog mokslo, tuo pačiu ir mokytojų darbo sąlygų gerinimas ir palengvinimas, inovacijų skatinimas, šiuo atveju planšetinių kompiuterių suteikimas, yra valstybės švietimo sistemos prioritetas, todėl padarė išvadą, kad atsakovo ketinamų įsigyti prekių pobūdis turi viešąjį interesą. Atsižvelgęs į šią aplinkybę, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą. Teismo vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje gali sutrukdyti sudaryti pirkimo sutartį, todėl konkurso vykdymui skirtos lėšos gali būti panaudotos neracionaliai, nes teisminis procesas yra ilga procedūra. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus, kad perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais trečiojo asmens pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas paskelbtas pirkimo laimėtoju, pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir turi lemiamą įtaką neteisėtiems pirkimo rezultatams, nurodė, kad tokios ieškovo nurodomos aplinkybės nėra vienintelis kriterijus, sprendžiant klausimą dėl paskelbto viešojo konkurso laimėtojo. Todėl, anot teismo, nėra pagrindo preziumuoti, jog sustabdžius viešojo konkurso procedūras, ieškovas būtų pripažintas laimėtoju. Todėl ieškovo UAB „Biznio mašinų kompanija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas atmetė.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 124780 procedūras, nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas teiginys, ir ieškovas įrodžius, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, dar nereiškia, kad laimėtoju taptų jis. Pagal pirkimo sąlygų 12.5 punktą, tuo atveju, jei dėl įvairių priežasčių su paskelbtu pirkimo laimėtoju sutartis yra nesudaroma, pirkimo sutartį siūloma sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po paskelbtojo pirkimo laimėtoju, ginčo atveju - ieškovu. Tos pačios nuostatos yra įtvirtintos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje. Taigi, atmetus trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, pirkimo laimėtoju taptų būtent ieškovas.
 2. Pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikyti byloje atsisakė, nepagrįstai motyvuodamas tuo, kad perkančiajai organizacijai uždraudus sudaryti pirkimo sutartį, gali kilti žala viešajam interesui dėl švietimo sistemos tobulinimo. Anot apelianto, nagrinėjamoje byloje, pritaikius prašomą laikinąją apsaugos priemonę, viešasis interesas bus ne pažeistas, bet užtikrintas.
 3. Nagrinėjamu atveju teismas netinkamai išanalizavo konkrečias bylos aplinkybes ir todėl padarė nepagrįstas išvadas. Bendrąja viešojo intereso prasme kiekvienas viešasis pirkimas yra susijęs būtent su viešojo intereso tenkinimu. Atsižvelgiant į tai, bet kuriuo atveju būtų galima teigti, kad perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo sustabdymas darytų neigiamą įtaką viešajam interesui. Tačiau įstatymų leidėjas Viešųjų pirkimų įstatymu nustato specialų reguliavimą, kad vykdant viešuosius pirkimus ir taip tenkinant viešuosius poreikius (interesą), vis dėlto galimas ir atskirais atvejais būtinas viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas, įskaitant įpareigojimą nesudaryti pirkimo sutarties, kaip priemonė, leidžianti realiai ir veiksmingai įvykdyti teismo sprendimą iki pirkimo procedūrų pabaigos.
 4. Mokytojų darbo sąlygų gerinimas negali būti svarbesnis interesas už mokytojų ir mokinių sveikatos apsaugą ir viešojo pirkimo skaidrumą. Sveikatos apsauga yra konstitucinė prioritetinė vertybė. Švietimo sistemos gerinimas gali vykti ne bet kokiu būdu, o tik Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 5. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektą įsigyti nėra jokios skubos - tai nenumatyta nei pirkimo sąlygose, nei jokiuos kituose dokumentuose. Priešingai, nei nurodo teismas, pirkimas nėra susijęs su jokiu projektu. Pirkimas nėra finansuojamas ES fondų lėšomis.
 6. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti neracionaliai panaudotos lėšos, nesuderinami su Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad racionalus lėšų naudojimas yra įmanomas tik tuo atveju, jei pirkimas vykdomas, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Perkančiajai organizacijai įsigijus trečiojo asmens siūlomus nekokybiškus ir techninių reikalavimų neatitinkančius planšetinius kompiuterius, viešųjų pirkimų tikslai nebus pasiekti, nes perkančioji organizacija gaus kitą prekę, negu iš tikrųjų ketino įsigyti, be to, nesaugių kompiuterių naudojimas kels grėsmę mokinių ir mokytojų sveikatai, galimai reiks papildomų lėšų kompiuterių priežiūrai, jų veikimo laikas bus trumpesnis.
 7. Nepagrįsti teismo argumentai, kad teisminis procesas yra ilga procedūra, nes viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos operatyviai (CPK 4238 str. 4 d.).
 8. Nesustabdžius pirkimo procedūrų ir vėliau paaiškėjus, kad ieškinys yra pagrįstas, o pirkimo sutartis jau būtų sudaryta ir nepagrįstai bei neteisėtai vykdoma su trečiuoju asmeniu, tai sukeltų žalą perkančiajai organizacijai, nes valstybės kontrolė ar bet kuri kita kontroliuojanti institucija galėtų imtis sankcijų atsakovo atžvilgiu dėl jo nepagrįstai ir neteisėtai panaudotų biudžeto lėšų, kas taip pat turėtų įtakos ir viešajam interesui, nes biudžeto lėšos yra visuomenės narių (mokesčių mokėtų) pinigai.
 9. Teismas neįvertino to, kad ieškinys pirminiu vertinimu yra tikėtinai pagrįstas, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.
 10. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, kai teisme pareikštas ieškinys dėl šių procedūrų pažeidimų, išliktų grėsmė, jog viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, tiekėjas, pažeistas teises (jo teigimu) ginantis teisme, prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti šią sutartį. Be to, išliktų grėsmė, jog pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nebūtų ekonomiškai naudingiausias ar neatitiktų kitų svarbių kriterijų.
 11. Nesustabdžius pirkimo procedūrų ir neuždraudus perkančiajai organizacijai pasirašyti pirkimo sutarties, byloje yra reali grėsmė, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens bus sudaryta ir vykdoma neteisėta pirkimo sutartis, kuri privalės būti panaikinta. Perkančioji organizacija, sudarydama pirkimo sutartį su šiuo tiekėju, grubiai pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą.
 12. Priėmus palankų teismo sprendimą, tuo atveju, jei būtų sudaryta pirkimo sutartis, būtų apsunkinta galimybė ieškovą ir atsakovą grąžinti į pradinę padėtį.
 13. Esant ieškovo palankiam teismo sprendimui, ieškovas turėtų galimybę tik kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, tokio pobūdžio bylose priteisiamos sumos yra labai nedidelės ir nepadengtų realiai patirtų nuostolių. Vien tai, kad atsakovas yra valstybės įstaiga, turi įtakos sprendimų priėmimui dėl žalos atlyginimo.
 14. Sprendimas dėl įpareigojimo nesudaryti pirkimo sutarties yra efektyvus, nes užtikrina veiksmingą perkančiųjų organizacijų veiksmų ir sprendimų apskundimo mechanizmo buvimą ir galimybę juo pasinaudoti. Pirkimo procedūrų nestabdymas užkirstų kelią ieškovui efektyviai ir veiksmingai ginti savo interesus ir siekti teisėtai tapti viešojo pirkimo laimėtoju. Viešuosiuose pirkimuose tiekėjui svarbu tapti pirkimo laimėtoju ir vykdyti perkančiajai organizacijai reikalingą užsakymą, o ne reikalauti žalos atlyginimo dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų.
 15. Teismams netaikant laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų ginčuose, pakertamas visuomenės pasitikėjimas teisingumo vykdymo procesu apskritai.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija prašo ieškovo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pritaikius laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, būtų nesilaikyta ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei pažeistas viešasis interesas, neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Kompiuterius buvo planuota gauti šių mokslo metų pradžioje (rugsėjo - spalio mėn.). Sustabdžius konkurso vykdymą, anot atsakovo, nebūtų galimybės sudaryti sąlygas savalaikiam mokytojų pasirengimui tokio tipo kompiuterių diegimui mokymo procese. Ministerija planuoja už 12 mln. litų, gautų iš Europos Sąjungos paramos, nupirkti apie 10 tūkst. kompiuterių, kurie bus skirti mokinių mokymo proceso tobulinimui. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“, pirkimo Nr. 124780 (pirkimas vykdomas elektroniniu būdu Centrinės viešųjų pirkimų sistemos CVP IS priemonėmis) numatoma nupirkti 200 - 300 planšetinių kompiuterių ir panaudoti dalį planuojamų pinigų.
 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė susiformavusią teismų praktiką. Kadangi ministerijos perkami kompiuteriai bus perduoti dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose mokytojams, ministerijos nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą.
 3. UAB „Biznio mašinų kompanija“ ieškiniu iš esmės neginčija paskelbto konkurso laimėtojo pateikto pasiūlymo. Ieškovas nesutinka, kad UAB „Mikrovisatos servisas“ pateiktas prekės pavyzdys pagal konkurso sąlygas buvo tinkamai perkančiosios organizacijos įvertintas. Anot atsakovo, prekės pavyzdys atitiko technines charakteristikas.
 4. Nepagrįstai ieškovas teigia, jog atmetus trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, pirkimo laimėtoju taptų būtent jis (ieškovas). Pagal pirkimo dokumentų 2.5 punktą, perkančioji organizacija privalėtų įvertinti ieškovo prekės pavyzdį, kurio jis nėra pateikęs, nes to neprivalėjo padaryti. Tik įvertinus prekės pavyzdį ir esant jo atitikimui pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, būtų galima skelbti pirkimo laimėtoją.
 5. Ministerija su UAB „Mikrovisatos servisas“ 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė kompiuterių pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią tiekėjas privalo pristatyti prekes per mėnesį nuo sutarties sudarymo.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis paliktina nepakeista.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje dėl viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu perkančiosios priimtų sprendimų teisėtumo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ pareikštu ieškiniu pareiškė du materialinius teisinius reikalavimus: 1) pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sprendimus, kuriais trečiojo asmens UAB „Mikrovisatos servisas“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus ir paskelbtas pirkimo laimėtoju, neteisėtais ir juos panaikinti; 2) įpareigoti atsakovą trečiojo asmens pasiūlymą atmesti ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmu numeriu į pasiūlymų eilę įrašant ieškovo pasiūlymą ir jį paskelbiant pirkimo laimėtoju (12-13 b. l.).

17Ieškiniu ieškovas taip pat pareiškė prašymą taikyti CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje (12 b. l.).

18Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, tokį sprendimą iš esmės motyvuodamas tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą, bei tuo, kad nėra pagrindo teigti, jog sustabdžius viešojo konkurso procedūras, ieškovas būtų pripažintas laimėtoju.

19Atskiruoju skundu ieškovas prašo, panaikinus, anot jo, nepagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 124780 procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei sutartis yra sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje (33 b. l.).

20Sprendžiant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina įvertinti ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus ir jų paskirtį vykdomų viešųjų pirkimų kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nei viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą, kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1932/2012).

21Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog ji su UAB „Mikrovisatos servisas“ 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė kompiuterių pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią tiekėjas privalo pristatyti prekes per mėnesį nuo sutarties sudarymo (41 b. l.). Iš viešai skelbiamos Švietimo ir mokslo ministerijos įvykdytos ir nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitos (žr. www.eviesiejipirkimai.lt) matyti, jog minėta sutartis jau yra įvykdyta (sutarties pabaigos data nurodyta 2012 m. gruodžio 8 d.) (49 b. l.).

22Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad viešojo pirkimo sutartis yra ne tik sudaryta, bet ir įvykdyta, konstatuoja, jog nebėra pagrindo nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis paliekama nepakeista. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui teisinės reikšmės neturi, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

23Esant tokioms aplinkybėms ir nenustačiusi absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

25Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012... 6. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas nurodė, jog mokslo, tuo pačiu ir mokytojų darbo sąlygų gerinimas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ atskiruoju skundu prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Ieškovas UAB „Biznio mašinų kompanija“ pareikštu ieškiniu pareiškė... 17. Ieškiniu ieškovas taip pat pareiškė prašymą taikyti CPK 4237 straipsnio 2... 18. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi ieškovo prašymo... 19. Atskiruoju skundu ieškovas prašo, panaikinus, anot jo, nepagrįstą pirmosios... 20. Sprendžiant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir... 21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepime į atskirąjį... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad viešojo pirkimo sutartis yra ne... 23. Esant tokioms aplinkybėms ir nenustačiusi absoliučių skundžiamos nutarties... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 25. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartį nepakeistą....