Byla 2-1605/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Rukesa ir Ko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties, kuria nutraukta UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo byla, iškelta pagal ieškovo UAB „Rukesa ir Ko“ direktoriaus Gintaro Rakausko ieškinį atsakovui UAB „Rukesa ir Ko“ (civilinė byla Nr. B2-737-578/2010),

Nustatė

2 Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi (t. 2, b. l. 151-152) iškėlė UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą, paskyrė UAB „Restrus“ įmonės administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui ir nustatė įmonės administratoriui keturių mėnesių terminą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. RUAB „Rukesa ir Ko“ administratorius UAB „Restrus“ 2010-04-23 prašymu (t. 2, b. l. 175-176) prašė pratęsti vienam mėnesiui terminą restruktūrizavimo plano pateikimui, remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 15 straipsnio 9 dalimi. Vilniaus apygardos teismas 2010-05-05 pratęsė (rezoliucija) RUAB „Rukesa ir Ko“ administratoriui UAB „Restrus“ terminą parengti ir pateikti teismui RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus iki 2010-06-05. RUAB „Rukesa ir Ko“ administratorius UAB „Restrus“ 2010-06-07 pateikė teismui prašymą (t. 2, b. l. 184-185), kuriuo prašė atidėti klausimo dėl UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo nagrinėjimą iki 2010-07-05. Nurodė, kad 2010-06-04 įvyko RUAB „Rukesa ir Ko“ kreditorių susirinkimas, kuriame tvirtinimui buvo pateiktas RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo plano projektas, tačiau kreditorius AB DnB NORD bankas, kurio reikalavimas sudaro 73,81 procentus bendros reikalavimų sumos, prašė atidėti klausimo svarstymą, su kreditoriaus AB DnB NORD bankas pasiūlymu sutiko dauguma susirinkime dalyvavusių kreditorių. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo planui turi pritarti ne mažiau kaip ¾ patvirtintų reikalavimų sumos kreditorių, todėl atidėtinas šio plano tvirtinimas ir pateikimas teismui. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi (t. 2, b. l. 211-212) nutraukė RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonės restruktūrizavimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. RUAB „Rukesa ir Ko“ administratorius UAB „Rukesa ir Ko“ nepateikė įmonės restruktūrizavimo plano nei teismo nustatytu laiku, nei iki 2010-07-05. Jeigu restruktūrizavimo planas nepateikiamas ĮRĮ nustatytais terminais, teismas priima sprendimą nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 15 str. 9 d.). Atsakovas RUAB „Rukesa ir Ko“ atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 3-5) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį. Apeliantas nurodo šiuos argumentus: 1. Teismas nepagrįstai išsprendė klausimą dėl procesinio termino pratęsimo 2010-05-05 rezoliucija, ne priimdamas nutartį, be to, iš viso nesprendė klausimo dėl 2010-06-04 prašymo pratęsti terminą. 2. ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyti restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindai, tačiau skundžiamoje nutartyje teismas nenustatė nė vieno iš šiame straipsnyje nurodytų pagrindų. 3. CPK 77 straipsnio 1 dalimi teismui suteikta teisė pratęsti nustatytus terminus, kurie nėra pasibaigę, bei nustatyta, kokios aplinkybės laikomos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą pratęsti terminą. Todėl teismas, nustatydamas šias aplinkybes, turėtų vadovautis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgti į naują 2010-10-01 ĮRĮ redakciją, nustatančią 6 mėnesių terminą restruktūrizavimo plano parengimui. Pažymėtina, kad šiuo atveju restruktūrizavimo planas buvo parengtas, bet kreditorių susirinkime atidėtas jo tvirtinimo klausimo svarstymas. Atskirasis skundas netenkintinas.

3Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.). CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮRĮ 15 straipsnis nustato specialias taisykles, reglamentuojančias įmonės restruktūrizavimo plano svarstymą, tvirtinimą, pateikimo teismui tvarką ir terminus. Pagal šio straipsnio 9 dalį, įmonės restruktūrizavimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje imperatyviai nurodyta: „Jeigu restruktūrizavimo planas šioje dalyje nustatytais terminais nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, teismas priima sprendimą įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukti“. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 23 d. nutartimi, iškėlęs UAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą (t. 2, b. l. 151-152), nustatė įstatymo numatytą maksimalų keturių mėnesių terminą parengti ir pateikti teismui RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planą. Apygardos teismas (rezoliucija) patenkino RUAB „Rukesa ir Ko“ administratoriaus prašymą (t. 2, b. l. 175-176) bei pratęsė aukščiau nurodytą terminą įmonės restruktūrizavimo planui pateikti. Nors CPK 77 straipsnio 1 dalis ir 142 straipsnio 1 dalis nenumato teismo teisės termino pratęsimo klausimą spręsti rezoliucija (teismas šiuo atveju turėjo priimti nutartį), tačiau tai nėra šios apeliacijos objektas, be to, teismas, remdamasis ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalimi, pratęsė įmonės restruktūrizavimo plano pateikimą apelianto prašomam maksimaliam įstatymo nustatytam terminui – vienam mėnesiui. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato galimybės teismui pakartotinai pratęsti nurodytą terminą dar vienam mėnesiui, todėl administratoriaus 2010-06-07 prašymas (t. 2, b. l. 184-185) negalėjo būti tenkinamas. Atkreiptinas dėmesys, kad administratorius antrą kartą prašė pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, motyvuodamas tuo, kad pagrindinis kreditorius AB DnB NORD bankas prašė atidėti plano tvirtinimo klausimo svarstymą, o kreditorius AB DnB NORD bankas apeliacinės instancijos teismui 2010-11-24 pateiktame rašytiniame paaiškinime nurodė, kad jis nepritarė RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planui. Taigi šiuo atveju restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas kreditorių, kaip to reikalauja ĮRĮ 15 straipsnio 4 dalis. Atmestini apelianto argumentai, susiję su CPK 77 straipsnio 1 dalies netinkamu taikymu. CPK 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai gali būti teismo pratęsiami. Šiuo atveju įmonės restruktūrizavimo plano pateikimui maksimalų terminą nustato ne teismas, o Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (ĮRĮ 15 str. 9 d.). Todėl teismas neturėjo teisės pagal CPK 77 straipsnio 1 dalį pratęsti šio termino ilgiau nei leidžia imperatyvios įstatymų normos. Be to, teismas teisingai nurodė, kad 2010-07-05 nebuvo pateiktas įmonės restruktūrizavimo planas, kuris nepateiktas ir skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu. Nagrinėjamu atveju RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas per teismo nustatytą (ir įstatymo numatytą) terminą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalimi, nutraukė RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo bylą. Atmestini apelianto argumentai dėl taikymo naujos 2010-10-01 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijos, kuri įsigaliojo nuo 2010-10-01 ir negaliojo bylos nagrinėjimo metu (CPK 1.7 str. 2 d.). Juolab, kad administratorius ir per ĮRĮ (2010-10-01 redakcijos) 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą nepateikė teismui RUAB „Rukesa ir Ko“ restruktūrizavimo plano. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 337 str., 338 str.).

4Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

5Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai