Byla 2-717-330/2015
Dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prentas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3913-450/2014)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų (kreditorių) M. L., G. Š. (G. Š.), B. L., R. B., E. R. (E. R.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Prentas“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-3913-450/2014).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Prentas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SGS Legale“.

5BUAB ,,Prentas“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti BUAB „Prentas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą 2 091 062,99 Lt sumai, tačiau ginčijo UAB „Intelekto logistika“ ir UAB „Elektra visiems“ pareikštus finansinius reikalavimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi, be kita ko, patvirtino BUAB „Prentas“ kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus bendrai 2 091 062,99 Lt sumai, tarp jų patvirtino kreditoriaus BAB banko SNORAS, kurio reikalavimai užtikrinti hipoteka, 1 929 937,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius pripažįsta pareikštus kreditorinius reikalavimus, jog teikiami tvirtinti finansiniai reikalavimai pagrįsti rašytiniais įrodymais (CPK 178, 179 str.), todėl kreditoriniai reikalavimai tvirtinami bankroto administratoriaus įgalioto asmens nurodyta apimtimi (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 str. 1 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliantai (tretieji asmenys) M. L., G. Š., B. L., R. B., E. R. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus BAB banko SNORAS 1 929 937,70 Lt finansinis reikalavimas, panaikinti ir klausimą dėl BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo tvirtinimo išspręsti tik įsiteisėjus galutiniam Vilniaus apygardos teismo procesiniam sprendimui, priimtam civilinėje byloje Nr. 2-350-803/2015. Skunde nurodo, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį teismo negali būti tvirtinamas ginčijamas finansinis reikalavimas, o tokį reikalavimą turintis asmuo negali būti pripažintas bankrutuojančios įmonės kreditoriumi. BAB bankas SNORAS pareiškė atsakovo BUAB ,,Prentas“ bankroto administratoriui 1 929 937,70 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kuris buvo pateiktas tvirtinti teismui. Po BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo į nagrinėjamą bankroto bylą pateikimo, BAB bankas SNORAS su tokiu pačiu reikalavimu (kuris buvo padidintas iki 1 964 535,20 Lt) savarankiškai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir nurodytos sumos pareikalavo iš pagrindinio skolininko M. L., už kurio įsipareigojimų įvykdymą buvo laidavusi BUAB ,,Prentas“. Su BAB banko SNORAS ieškiniu, pareikštu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-350-803/2015, M. L. nesutiko ir pateikė išsamius bei motyvuotus atsikirtimus. Taigi BAB banko SNORAS reikalavimas yra ginčijamas pagrindinio skolininko M. L., dėl to pripažintina, kad tuo pačiu ginčijamas ir atitinkamas BUAB ,,Prentas“, kaip laiduotojo, įsipareigojimas BAB bankui SNORAS. Dėl šios priežasties teismas negalėjo spręsti BAB banko SNORAS kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Prentas“ bankroto byloje klausimo, kol kitoje civilinėje byloje Nr. 2-350-803/2015 nėra išspręstas ginčas dėl tokio reikalavimo pagrįstumo.

10Atsakovo BUAB ,,Prentas“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

111. Laidavimo sutartimi atsakovas BUAB ,,Prentas“ laidavo BAB bankui SNORAS už pagrindinį skolininką M. L., todėl laiduotojas atsako BAB bankui SNORAS kartu su pagrindiniu skolininku kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis. Esant solidariai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu solidarieji skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.

122. Aplinkybė, kad M. L. ginčija jam pareikštą BAB banko SNORAS reikalavimą civilinėje byloje Nr. 2-350-803/2015, nereiškia, kad BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas yra ginčijamas ir šioje BUAB ,,Prentas“ bankroto byloje. Be to, minėtoje kitoje byloje M. L. neginčija, kad yra skolingas BAB bankui SNORAS, jis nesutinka tik su palūkanų ir delspinigių dydžiu. Nors šioje byloje pagrindinis skolininkas M. L. skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, tačiau nenurodo jokių argumentų dėl ginčo esmės, t. y. kad patvirtintas BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas.

133. BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas atsakovui BUAB ,,Prentas“ patvirtintas ne tik laidavimo sutarties pagrindu. BAB banko SNORAS reikalavimas yra užtikrintas atsakovo turto hipoteka, todėl kaip numatyta CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte, hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta skolininko ar įkeisto daikto savininko bankroto procedūra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas UAB ,,Prentas“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai).

16Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto patenkinti visiškai ar kiek įmanomą didesnę dalį įrodymais pagrįstų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis, 34-35 straipsniai). Kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą iš pradžių atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teikti teismui tvirtinti kaip neginčijamus tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas). Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintino kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

17Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas, iškėlęs UAB ,,Prentas“ bankroto bylą, 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi ne ginčo tvarka patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Šia pirmosios instancijos teismo nutartimi, be kita ko, patvirtintas ir kreditoriaus BAB banko SNORAS, kurio reikalavimai užtikrinti hipoteka, 1 929 937,70 Lt dydžio finansinis reikalavimas. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas atsakovui BUAB ,,Prentas“ buvo grindžiamas tuo, kad BAB bankas SNORAS ir apeliantas M. L. 2007 m. rugsėjo 18 d. pasirašė vartojimo paskolos su užstatu sutartį Nr. 031-02943 bei 2009 m. gruodžio 11 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie paskolos sutarties. Sutarties pagrindu bankas suteikė M. L. 1 084 254,76 Lt paskolą, kurią jis įsipareigojo grąžinti iki 2010 m. balandžio 30 d., mokant 13,5 proc. dydžio metines palūkanas bei 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įsipareigojimų vykdymo dieną (b. l. 30-40). Minėtos paskolos sutarties bei papildomo susitarimo tinkamo įvykdymo užtikrinimui atsakovas UAB ,,Prentas“ 2007 m. spalio 9 d. hipotekos lakštu bei 2009 m. gruodžio 21 d. hipotekos lakšto pakeitimu įkeitė jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (b. l. 41-46), be to, 2007 m. rugsėjo 18 d. laidavimo sutartimi Nr. L031-02943 ir 2009 m. gruodžio 11 d. papildomu susitarimu Nr. 1 prie laidavimo sutarties (b. l. 46-49) laidavo už M. L. prievolių visišką įvykdymą. Apeliantui M. L. tinkamai neįvykdžius 2007 m. rugsėjo 18 d. vartojimo paskola bei 2009 m. gruodžio 11 d. papildomu susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, BAB bankas SNORAS pateikė prašymą dėl 1 929 937,70 Lt finansinio reikalavimo atsakovo BUAB ,,Prentas“ (kaip hipotekos skolininko ir laiduotojo) bankroto byloje patvirtinimo.

18Remiantis CK 6.76 straipsnio 1 dalimi, kurioje pateikta laidavimo samprata, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Jeigu ko kita nenustatyta laidavimo sutartyje, tai skolininkas, laiku neįvykdęs pagrindinės prievolės, ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio

192 dalis), priešingai – kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad, esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosiose teisės normose kreditoriui suteikiama teisė pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti įvykdyti prievolę, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014; kt.). Laiduotojo solidarioji atsakomybė (CK 6.81 straipsnio 1 dalis) lemia, kad kreditorius gali iš karto reikšti savo reikalavimą laiduotojui ir savaime neturi pareigos jo reikšti pagrindiniam skolininkui. Bankrutuojant laiduotojui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą pagrindiniam skolininkui, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis) kylanti teisė pareikšti reikalavimą laiduotojo bankroto byloje, tiek reikalavimą reikšti abiem kartu.

20Kaip minėta, šiuo atveju pagrindinio skolininko M. L. prievolės, kilusios iš paskolos sutarties, įvykdymas buvo užtikrintas atsakovo BUAB ,,Prentas“ nekilnojamojo turto hipoteka bei laidavimu pagal sutartį, įtvirtinančią jo solidariąją prievolę (laidavimo sutarties 2 p.). Taigi kreditorius BAB bankas SNORAS turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas (M. L.), tiek laiduotojas (BUAB ,,Prentas“).

21Dėl nurodytų aplinkybių atmestini apeliantų argumentai, kad BAB bankas SNORAS su tuo pačiu reikalavimu (kuris buvo padidintas iki 1 964 535,20 Lt) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir nurodytos sumos pareikalavo iš pagrindinio skolininko M. L., dėl to BUAB „Prentas“ bankroto byloje teismas esą negalėjo spręsti BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo, kol kitoje civilinėje byloje Nr. 2-350-803/2015 nėra išspręstas ginčas tarp BAB banko SNORAS ir pagrindinio skolininko M. L.. Apeliantams nenurodant jokių argumentų bei neteikiant jokių įrodymų dėl skundžiama teismo nutartimi patvirtinto BAB banko SNORAS kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo, vien ta aplinkybė, kad BAB bankas SNORAS tuo pačiu faktiniu prievolių atsiradimo pagrindu yra kitoje byloje pareiškęs reikalavimą pagrindiniam skolininkui, neužkerta kelio kreditoriui reikalauti prievolės įvykdymo ir iš laiduotojo BUAB ,,Prentas“, pareiškiant atitinkamą kreditorinį reikalavimą laiduotojo bankroto byloje. Sutiktina su atsakovo bankroto administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad nei ĮBĮ, nei CK nenumato, kad kreditorius įgyja teisę reikšti reikalavimą laiduotojo (solidaraus bendraskolio) bankroto byloje tik tokiu atveju, kai prisiteisia skolą iš pagrindinio skolininko, ar kad reikalavimo pareiškimas pagrindiniam skolininkui būtų reikalavimo laiduotojui nagrinėjimo sustabdymo (atidėjimo) pagrindas.

22Taipogi priešingai nei nurodo apeliantai, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta, kad ginčijamas finansinis reikalavimas teismo negali būti tvirtinamas ir tokį reikalavimą turintis asmuo negali būti pripažintas bankrutuojančios įmonės kreditoriumi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nenustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011). Nagrinėjamu atveju apeliantai, ginčydami pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas atsakovo BUAB ,,Prentas“ bankroto byloje, nepateikė jokių argumentų dėl ginčo esmės, t. y. kad pirmosios instancijos teismo patvirtintas BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas yra nepagrįstas, per didelis ar neteisingai apskaičiuotas.

23Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dalį dėl BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Prentas“ bankroto byloje palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB ,,Prentas“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi, be kita ko,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Apeliantai (tretieji asmenys) M. L., G. Š., B. L., R. B., E. R. atskirajame... 10. Atsakovo BUAB ,,Prentas“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį... 11. 1. Laidavimo sutartimi atsakovas BUAB ,,Prentas“ laidavo BAB bankui SNORAS... 12. 2. Aplinkybė, kad M. L. ginčija jam pareikštą BAB banko SNORAS reikalavimą... 13. 3. BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas atsakovui BUAB ,,Prentas“... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas BAB... 16. Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas, iškėlęs UAB... 18. Remiantis CK 6.76 straipsnio 1 dalimi, kurioje pateikta laidavimo samprata,... 19. 2 dalis), priešingai – kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę... 20. Kaip minėta, šiuo atveju pagrindinio skolininko M. L. prievolės, kilusios... 21. Dėl nurodytų aplinkybių atmestini apeliantų argumentai, kad BAB bankas... 22. Taipogi priešingai nei nurodo apeliantai, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nėra... 23. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl atskirajame... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutarties dalį dėl BAB...