Byla e2S-273-967/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EMILĖ“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,EMILĖ“ prevencinį ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „EDS INVEST“ ir bankrutavusiai kooperatinei bendrovei kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamai bankroto administratorės J. K., dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalalavimų, – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Construction Ace“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Nekilnojamojo turto valdymas“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Finiens“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Reniva“, antstolis D. K., notaras E. N.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „EMILĖ“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydama uždrausti antstoliui D. K. vykdymo procese, kuris vykdomas vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), parduoti ieškovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą iš varžytynių iki Vilniaus apygardos teisme įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 bus išspręstas ginčas dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią perleistos BUAB „Construction ACE“ 1 477 299,58 Eur reikalavimo teisės į BUAB „Finiens“ už 51 000,00 Eur, teisėtumo; priteisti bylinėjimosi išlaidas; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) ir antstolio D. K. atliekamą vykdymo procesą (veiksmus) dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto: administracinių patalpų (patalpos, pažymėtos nuo 3-75, 3-76 nuo 3-78 iki 3-80, 3-92, nuo 3.98 iki 3.107, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-33 (1108/10000 iš 49,37 kv. m2), t. y. 5,47 kv. m2, 2-88 (287/10000 iš 17,54 kv. m2) t. y. 0,50 kv. m2; 3-72 (3054/10000 iš 118,92 kv. m2), t. y. 36,32 kv. m2, iš viso 42,29 kv. m2), kurių paskirtis – administracinė, bendras plotas – 570,67 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, administracinių patalpų (patalpos, pažymėtos nuo 4-13 iki 4-16, nuo 4-64 iki 4-77), kurios paskirtis – administracinė, bendras plotas – 456,32 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, administracinės patalpos (patalpos plane pažymėtos nuo 5-58 iki 5-61, nuo 5-71 iki 5-78), kurių paskirtis – administracinė, bendras plotas: 195,71 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, pardavimo iš varžytynių.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-44826-734/2019 ieškovės prevencinį ieškinį atsisakė priimti.

93.

10Teismas, įvertinęs ieškinio turinį, nustatė, jog nors atsakovėmis ieškovė įtraukusi UAB „EDS INVEST“ ir BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, tačiau joks reikalavimas joms yra nereiškiamas, kartu nenurodant, kokiais neteisėtais veiksmais ir kokią žalą jos gali padaryti ieškovei.

114.

12Teismas nurodė, jog prevenciniame ieškinyje ginčijami antstolio D. K. veiksmai, kuriuos atlikdamas, jis siekia vykdymo procese parduoti ieškovės turtą vykdymo proceso nustatyta tvarka, todėl savo esme tai nėra prevencinis ieškinys, vykdymo veiksmų teisėtumą galint patikrinti tik vykdymo proceso normų nustatyta tvarka.

135.

14Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, darė išvadą, jog reikalavimas uždrausti parduoti turtą, kuris yra parduodamas antstolio vykdymo proceso nustatyta tvarka, savo esme yra prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese ginčijant antstolio patvarkymą, todėl negali būti savarankišku bylos dalyku, nes negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013).

156.

16Teismas pažymėjo, jog ieškovė Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti antstoliui D. K. vykdymo procese, kuris vykdomas vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), parduoti ieškovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą iš varžytynių iki Vilniaus apygardos teisme įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 bus išspręstas ginčas dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią ši perleidusi 1 477 299,58 Eur reikalavimo teises į BUAB „Finiens“ už 51 000,00 Eur, teisėtumo.

17III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

187.

19Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-44826-734/2019 ir išspręsti klausimą iš esmės – prevencinį ieškinį priimti. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

207.1.

21Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias prevencinio ieškinio institutą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnio 3 punktą, 6.255 straipsnio 1 dalį), nukrypdamas nuo šių normų taikymo ir aiškinimo praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo. Prevenciniame ieškinyje paaiškinta, jog antstolis D. K., vykdydamas vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), siekia parduoti ieškovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą iš varžytynių, nesant Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 išspręsto dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią BUAB „Construction ACE“ buvo perleistos 1 477 299,58 Eur reikalavimo teisės į BUAB „Finiens“ už 51 000,00 Eur, teisėtumo. Paaiškėjus, kad antstolio D. K. patvarkymas buvo neteisėtas, vykdymo veiksmai būtų laikomi neteisėtais. Pažymėjo, jog antstolis D. K. negali perleisti ginčo turto tretiesiems asmenims, kai nuosavybės įgijimo pagrindas iš esmės yra neteisėtas, todėl jo būsimi veiksmai, kuriuos jis gali atlikti su ginčo turtu (perleisti tretiesiems asmenims), vertintini kaip neteisėti. Juos atlikus gali kilti itin didelio dydžio žala, galinti turėti įtakos teisminiams ginčams kilti.

227.2.

23Šis prevencinis ieškinys turi būti išnagrinėtas operatyviau už kitus tarp šalių esančius ginčus, nes juo reiškiamas tik vienas reikalavimas, byloje dalyvaujančių asmenų skaičius nedidelis. Šiuo atveju byloje taikius laikinąsias apsaugos priemones, o vėliau galbūt tenkinus prevencinį ieškinį, būtų uždrausta atlikta būsimus (jie gali būti atlikti per laikotarpį, kurį atsakovės nevaržomai disponuotų turtu) veiksmus, galinčius sukelti žalą. Pareikštu prevenciniu ieškiniu būtų sustabdyti ieškovės teises pažeidžiantys veiksmai, kurie gali būti atlikti. Tai reiškia, jog pareikštas prevencinis ieškinys turi savarankišką pagrindą ir dalyką.

247.3.

25Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti veiksmus, galinčius žalą sukelti, tik iki tol, kol bus išspręstas klausimas dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo. Jeigu BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo klausimas būtų išspręstas greičiau už šį ieškinį, jis byloje galėtų būti atmestas kaip nepagrįstas, nesant vienos iš prevencinio ieškinio taikymo sąlygų. Prevencinio ieškinio specifika lemia jo reikalavimo ir prašomų laikinųjų apsaugos priemonių sutaptį.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

288.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys, 338 straipsnis).

309.

31Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis). Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

3210.

33Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės prevencinį ieškinį atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Taigi, bylos apeliacinėje instancijoje nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, spręsdamas dėl pagrindo atsisakyti priimti ieškovės prevencinį ieškinį buvimo, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėmis.

3411.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą, prevenciniu ieškiniu prašiusi uždrausti antstoliui D. K., 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu Nr. S-19-174-13966, priimtu vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), atnaujinusiam išieškojimo veiksmus iš BUAB „Construction Ace“, BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, BUAB „Finiens“, ieškovės ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2012 m. lapkričio 5 d. sudarytu sutartinės hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)) hipotekos kreditoriaus naudai įkeisto ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto, jį parduoti iš varžytynių iki Vilniaus apygardos teisme įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 bus išspręstas ginčas dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią perleistos BUAB „Construction ACE“ 1 477 299,58 Eur reikalavimo teisės į BUAB „Finiens“ už 51 000,00 Eur, teisėtumo.

3612.

37Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareikšto prevencinio ieškinio turinį, daręs išvadą, jog ginčijamų antstolio D. K. vykdymo proceso veiksmų teisėtumas gali būti patikrintas tik vykdymo proceso normų nustatyta tvarka, o prevenciniu ieškiniu pareikštas reikalavimas uždrausti iš varžytinių parduoti ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą, kuris savo esme laikytinas prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese ginčijant antstolio D. K. 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymą Nr. S-19-174-13966, negali būti savarankišku bylos dalyku, negalėdamas sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių.

3813.

39Ieškovė atskirajame skunde nurodžiusi, kad prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti veiksmus, galinčius žalą sukelti, iki tol, kol bus išspręstas klausimas dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo, nes paaiškėjus, kad antstolio D. K. 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymas Nr. S-19-174-13966 – neteisėtas, jo būsimi veiksmai vykdymo procese, kuriuos jis atliktų su ginčo turtu, perleisdamas jį tretiesiems asmenims, būtų laikomi neteisėtais. Įvertinus byloje pareikšto prevencinio ieškinio dalyko turinį, juo siekiamus tikslus, šie ieškovės argumentai pripažintini nepagrįstais.

4014.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio dalykas – tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2014, 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231-695/2015).

4215.

43Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, sprendžia, jog prevencinis ieškinys negalėjo būti priimtas nagrinėti, jame nepareiškus jokio materialaus pobūdžio reikalavimo, suformuluotą ieškinio dalyką pagal savo esmę laikant procesinio pobūdžio prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus priimta ir įsiteisės Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1061-866/2019 dėl BUAB „Construction ACE“ ir UAB „Nikosparta“ 2017 m. gruodžio 29 d. sudarytos reikalavimų pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo.

4416.

45Nagrinėjamu atveju, nepaisant ieškovės deklaruojamo tikslo išvengti galimos žalos vykdant išieškojimą iš ieškovės, kaip subsidiariosios skolininkės, areštuoto nekilnojamojo turto, nesant vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) surinktų duomenų apie išieškojimo negalimumą iš pagrindinės skolininkės BUAB „Construction ACE“, prevenciniu ieškiniu siekiama procesinio pobūdžio priemonių taikymo iki bus išnagrinėta kita byla (tai patvirtina ir prevenciniame ieškinyje suformuluotas reikalavimas uždrausti varžytynių vykdymą iki teismo nutarties įsiteisėjimo), o ne apginti pažeistą materialinę teisę ar užkirsti kelią tokiam pažeidimui ateityje. Procesinio pobūdžio priemonių taikymas negali būti laikomas civilinių teisių gynimo būdu, nepriklausomai nuo to, kad toks reikalavimas yra formuluojamas kaip prevencinis ieškinys (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-206-516/2019).

4617.

47Atitinkamai Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog ieškovė yra pasinaudojusi savo teise pateikti skundą dėl antstolio D. K. procesinių veiksmų, šiam 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu Nr. S-19-174-13966 atnaujinus vykdymą iš ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto, kurį uždrausti parduoti iš varžytinių yra pareikštas 2019 m. gruodžio 17 d. prevencinis ieškinys, prašydama antstolio D. K. 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymą Nr. S-19-174-13966 panaikinti, nevykdyti išieškojimo iš įkeisto ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) ir antstolio D. K. atliekamą vykdymo procesą (veiksmus) dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto: administracinių patalpų (patalpos, pažymėtos nuo 3-75, 3-76 nuo 3-78 iki 3-80, 3-92, nuo 3.98 iki 3.107, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-33 (1108/10000 iš 49,37 kv. m2), t. y. 5,47 kv. m2, 2-88 (287/10000 iš 17,54 kv. m2) t. y. 0,50 kv. m2; 3-72 (3054/10000 iš 118,92 kv. m2), t. y. 36,32 kv. m2, iš viso 42,29 kv. m2), kurių paskirtis – administracinė, bendras plotas – 570,67 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, administracinių patalpų (patalpos, pažymėtos nuo 4-13 iki 4-16, nuo 4-64 iki 4-77), kurios paskirtis – administracinė, bendras plotas – 456,32 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, administracinės patalpos (patalpos plane pažymėtos nuo 5-58 iki 5-61, nuo 5-71 iki 5-78), kurių paskirtis – administracinė, bendras plotas: 195,71 kv. m2, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančių adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, pardavimo iš varžytynių. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. sausio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5468-820/2020 pareiškėjos (ieškovės) 2019 m. gruodžio 11 d. skundas dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys – BUAB „Construction ACE“, UAB ,,EDS Invest“, priimtas, paskiriant jį nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2020 m. vasario 18 d., 13.00 val.

4818.

49Kaip matyti iš Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2YT-45086-734/2019 elektroninės kortelės, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurį ši pateikusi 2019 m. gruodžio 11 d. skunde dėl antstolio D. K. veiksmų, išspręstas 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-45086-734/2019, jį atmetant. Preliminariai įvertinus pateiktą 2019 m. gruodžio 11 d. skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, daryta išvada, jog pareiškėja (ieškovė) nepateikė pagrįstų įrodymų, leidžiančių teigti, kad antstolis D. K. priimtu 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu Nr. S-19-174-13966 siekia suvaržyti jos teises daugiau nei numato subsidiaraus skolininko atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai, tuo tarpu netinkamai aiškindama skolos išieškojimo iš svetimo daikto hipoteka įkeisto turto teisinį reguliavimą. Pareiškėja (ieškovė) nurodžiusi, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, antstolis D. K. toliau galės realizuoti pareiškėjos (ieškovės) nekilnojamąjį turtą ir tokiu atveju priimta teismo nutartis dėl pareiškėjos skundo neteks prasmės, tačiau nenustačius, kad antstolis D. K. būtų pažeidęs vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nebuvo pagrindo spręsti, kad būtų pažeistos pareiškėjos (ieškovės) teisės ir teisėti interesai, perleidus jos įkeistą turtą.

5019.

51Iš aptartų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-45086-734/2019 motyvų galima spręsti, jog joje iš esmės buvę pasisakyta dėl 2019 m. gruodžio 17 d. prevencinio ieškinio dalyko, t. y. antstolio D. K. veiksmų suvaržymo (varžytinių vykdymo sustabdymo), sutampančio su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugomis priemonėmis.

5220.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis), tačiau ne bet koks suinteresuoto asmens kreipimasis į teismą savaime sudaro pagrindą pradėti teisminį procesą galimai pažeistoms subjektinėms teisėms apginti. Pažymėtina, kad, įgyvendinant teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, turi būti užtikrinta, kad ieškinys ar kitas procesinis dokumentas, kuriuo inicijuojamas teisminio proceso galimai pažeistoms subjektinėms teisėms apginti pradėjimas, atitiktų reikalavimus, keliamus tokio dokumento turiniui ir formai (CPK 113, 113-114, 135 straipsniai), kad kreipimasis į teismą atitiktų ir kitas procesines sąlygas, būtinas civilinei bylai pagal pateiktąjį procesinį dokumentą pradėti. Tokių procesinių sąlygų užtikrinimas yra asmens, įgyvendinančio teisę kreiptis į teismą, pareigos dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-216-916/2019).

5421.

55Taigi, pirmosios instancijos teismas savo ruožtu ex officio (lot. – pagal pareigas, savo iniciatyva) patikrinęs, ar ieškinys atitinka tokio dokumento turiniui ir formai keliamus reikalavimus, ar nėra procesinių kliūčių pradėti civilinę bylą pagal ieškovės prevencinį ieškinį ir nustatęs, kad pareikštas reikalavimas uždrausti iš varžytinių parduoti ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą negali būti savarankišku bylos dalyku, negalėdamas sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, pagrįstai sprendė nesant pagrindo pradėti teisminį procesą siekiant uždrausti antstoliui D. K. atlikti galimai neteisėtus veiksmus. Pažymėtina, jog ieškovės elgesys, išreikštas ketinimu stabdyti jai priklausančio areštuoto nekilnojamojo turto realizavimą bet kokiomis procesinėmis priemonėmis, neatmestina tikimybė, kad gali pažeisti hipotekos kreditorės UAB „EDS Invest“ teisėtus lūkesčius gauti reikalavimo patenkinimą iš realizuoto subsidiariajai skolininkei (ieškovei) priklausančio nekilnojamojo turto, kuris buvo įkeistas pagal 2012 m. lapkričio 5 d. sutartinės hipotekos sandorį (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)).

5622.

57Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

59atmesti atskirąjį skundą.

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-44826-734/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „EMILĖ“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Teismas, įvertinęs ieškinio turinį, nustatė, jog nors atsakovėmis... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, jog prevenciniame ieškinyje ginčijami antstolio D. K.... 13. 5.... 14. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus,... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, jog ieškovė Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje... 17. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 20. 7.1.... 21. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas,... 22. 7.2.... 23. Šis prevencinis ieškinys turi būti išnagrinėtas operatyviau už kitus tarp... 24. 7.3.... 25. Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti veiksmus, galinčius žalą sukelti,... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. 8.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir... 30. 9.... 31. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 32. 10.... 33. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 34. 11.... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą, prevenciniu... 36. 12.... 37. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareikšto prevencinio ieškinio... 38. 13.... 39. Ieškovė atskirajame skunde nurodžiusi, kad prevenciniu ieškiniu siekiama... 40. 14.... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio dalykas – tai... 42. 15.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 44. 16.... 45. Nagrinėjamu atveju, nepaisant ieškovės deklaruojamo tikslo išvengti galimos... 46. 17.... 47. Atitinkamai Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis... 48. 18.... 49. Kaip matyti iš Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtos civilinės... 50. 19.... 51. Iš aptartų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d.... 52. 20.... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo... 54. 21.... 55. Taigi, pirmosios instancijos teismas savo ruožtu ex officio (lot. – pagal... 56. 22.... 57. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas,... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 59. atmesti atskirąjį skundą.... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje...