Byla e2-343-750/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui A. M. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 434,43 Eur (1500 Lt) skolos, 18,80 Eur (64,91 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo, 151,65 Eur (523,60 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2013-04-15 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. M. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 764870002, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 289,62 Eur (1000 Lt) sumą 30 d. terminui su 199,90 proc. dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2013-04-22 pasinaudojo šia galimybe, pasiskolino (pasipildė) 500 Lt (144,81 Eur). Šalys susitarė, kad 2013-05-15 atsakovas grąžins 434,43 Eur (1500 Lt) ir 18,80 Eur (64,91 Lt) palūkanų, iš viso 453,23 Eur (1564,91 Lt) sumą. Atsakovas keletą kartų prasitęsė paskolos terminą iki 2013-08-13. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Nuo 2013-08-14 atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 113,72 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,90 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Ieškovė už pradelstą laikotarpį nuo 2013-08-14 iki 2013-11-13 prašo priteisti iš atsakovo 151,65 Eur (523,60 Lt) palūkanų sumą už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kuri iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-04-15 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. M. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 764870002, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 289,62 Eur (1000 Lt) sumą 30 d. terminui su 199,90 proc. didžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasididinti (pasipildyti) paskolą. Atsakovas 2013-04-22 pasinaudojo šia galimybe, pasiskolino (pasipildė) 500 Lt (144,81 Eur). Šalys susitarė, kad 2013-05-15 atsakovas grąžins 434,43 Eur (1500 Lt) ir 18,80 Eur (64,91 Lt) palūkanų, iš viso 453,23 Eur (1564,91 Lt) sumą. Atsakovas keletą kartų prasitęsė paskolos terminą iki 2013-08-13. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir 2011-06-14 pervedė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt), tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 434,43 Eur (1500 Lt) skola ir 18,80 Eur (64,91 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo termino (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d.).

8Ieškovė taip pat nurodo, kad nuo 2013-08-14 atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 113,72 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,90 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Ieškovė už pradelstą laikotarpį nuo 2013-08-14 iki 2013-11-13 prašo priteisti iš atsakovo 151,65 Eur (523,60 Lt) palūkanų sumą už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kuri iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

9Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos per pusę - iki 75,83 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 87,47 procento ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 13,68 Eur (47,23 Lt) žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str., 441 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

14Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - )

15- 434,43 Eur skolos,

16- 18,80 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino,

17- 75,83 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos,

18- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 529,06 Eur sumą nuo 2014-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,68 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovas A. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai