Byla 2-1194/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūnio, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Inreal valdymas“ (buvęs pavadinimas - uždaroji akcinė bendrovė „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“) ir trečiojo asmens akcinės bendrovės ,,Swedbank“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo skundas dėl kreditorių nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-5692-104/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Inreal valdymas“ skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Broner“ (trečiasis asmuo akcinė bendrovė ,,Swedbank”) dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Broner“ kreditorius UAB ,,Inreal valdymas“ (buvęs pavadinimas UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“) pateikė skundą dėl BUAB „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.4 punktą - BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, pardavinėti už turto vertintojų nustatytą kainą; 2) panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 punktą - atsisakyti parduoti BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26); 3) panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.1 punktą - atsisakyti užsakyti naują turto vertintojų ataskaitą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimas svarstė turto pardavimo tvarką ir buvo nutarta turtą, esantį ( - ), pardavinėti atskirais vienetais (poilsio namai ir/ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypo dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais/pirtimis), nustačius kito turto (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) kainą lygiomis dalimis pagal turtinių vienetų (poilsio namų bei administracinio pastato) kiekį už turto vertintojų nustatytą kainą (nutarimo 6.4 p.), t.y. pagal UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas turto vertės nustatymo pažymą Nr. 5325 VAT_2011 MKA VHAN. Minėtoje pažymoje kitų statinių ir inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų tinklų, nuotekų tinklų ir valstybinės žemės nuomos teisės vertė nurodyta iš viso 110 000 Lt įskaitant 40 000 Lt vertės rekreacines teritorijas (unikalus Nr. 7977-0003-0262). Tačiau VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, jog ginčo turto vidutinė rinkos vertė yra 3 288 174 Lt, neįskaitant rekreacinių teritorijų, ir kiemo įrenginių (liepto). Be to, pažymoje nurodyta turto vertė taip pat yra ženkliai mažesnė, negu turto balansinė vertė, nes turto įsigijimo vertė yra net 4 593 642 Lt, o turto vertė 2010 m., kuomet turtas buvo vertinamas sprendžiant apmokestinimo klausimus, buvo 2 932 100 Lt. Pareiškėjas tvirtina, kad UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas pažymoje turto įvertinimas yra neteisingas ir netinkamas, o pardavus turtą sumažintomis kainomis, bus pažeisti kreditorių interesai, dėl to laikomas neteisėtu ir kreditorių susirinkimo nutarimo 6.1 punktas - atsisakyti užsakyti naują turto vertintojų ataskaitą ir nutarimo 6.3 punktas - atsisakyti parduoti BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26).

6Atsiliepimu į skundą atsakovas BUAB „Broner“ nurodė, kad įvertinus atsakovo turto balansinę vertę, VĮ Registrų centras duomenis ir turto vertės nustatymo pažymą, kyla pagrįstų abejonių dėl atsakovo turto vertės ir pardavimo kainos nustatymo pagrįstumo ir teisingumo. Atsakovo turtas, namų priklausiniai turi didelę vertę, įrašytą į atsakovo balansą, todėl yra būtina teisingai įvertinti atsakovo turto vertę ir nustatyti teisingą kainą, įvertinti kituose dokumentuose nurodytos mažesnės atsakovo turto, priklausinių, vertės pagrįstumą. Jei nustatyta atsakovo turto vertė ir kaina būtų neteisinga ir nepagrįsta, o atsakovo turtas parduotas nepagrįstai maža kaina, tokiu atveju nebūtų tinkamai apgintos tiek atsakovo, tiek ir jo kreditorių teisės bei teisėti interesai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ skundą tenkino iš dalies. Teismas Nutarė 1) panaikinti BUAB „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.4 punktą, kuriuo nutarta BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, pardavinėti už turto vertintojų nustatytą kainą; 2) panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 6.1. punktą, kuriuo nutarta atsisakyti užsakyti naują turto vertintojų ataskaitą; 3) pareiškėjo UAB ,,Inreal valdymas" reikalavimą dėl 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3. punkto, kuriuo nutarta atsisakyti parduoti BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26), panaikinimo, atmesti.

9Teismas nurodė, kad UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 5325 VAT_2011 MKA VHAN kitų statinių ir inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų tinklų, nuotekų tinklų ir valstybinės žemės nuomos teisės vertė nurodyta viso 110 000 Lt įskaitant 40 000 Lt vertės rekreacines teritorijas (unikalus Nr. 7977-0003-0262), tuo tarpu VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, jog ginčo turto vidutinė rinkos vertė yra 3 288 174 Lt, neįskaitant rekreacinių teritorijų, ir kiemo įrenginių (liepto), unikalus Nr. 4400-1039-5121, o turto balansinė vertė - 2 932 100 Lt. Teismas atsižvelgė į tai, kad BUAB „Broner“ administratorius patvirtino, jog minėtų objektų įvertinimas nėra pagrįstas ir teisingas. Nors kreditorių susirinkimo pirmininkas AB „Swedbank“ teigia, kad turto objektai įvertinti tinkamai, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių VĮ Registrų centro išrašais nurodytų verčių neteisingumą nepateikė, nenuginčijo ir BUAB „Broner“ pateiktos 2010 m. liepos 15 d. balansinės turto vertės. Teismas pažymėjo, kad turtas buvo vertinamas lyginamuoju vertės metodu, tačiau pažymoje informacijos dėl lyginamųjų turto objektų nepateikta, todėl visiškai neaišku, kokie objektyvūs duomenys įtakojo kiekvieno ginčo objekto vertės nustatymą. Teismas pažymėjo, kad esant prieštaringiems įrodymams dėl tų pačių objektų verčių, nėra pagrindo padaryti išvadą, kad UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas pažymoje ginčo turto objektų vertė yra teisinga ir objektyvi, o tai sudaro pagrindą naikinti 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.4 p., kuriuo nuspręsta BUAB „Broner“ turtą pardavinėti už turto vertintojų nustatytą kainą ir nutarimo 6.1 p., kuriuo nuspręsta atsisakyti užsakyti naują turto vertintojų ataskaitą. Panaikinus nutarimus dėl turto vertės, turtas turi būti vertinamas iš naujo, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 p. dėl atsisakymo parduoti BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26).

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ prašo panaikinti 2012 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas dėl 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner" kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 punkto panaikinimo ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės - panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner" kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 punktą, kuriuo nutarta atsisakyti parduoti BUAB „Broner" turtą, t.y., namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26); kitas 2012 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties dalis palikti nepakeistas. Nurodo šiuos argumentus:

121. Teismas tinkamai nemotyvavo atmesto pareiškėjo reikalavimo, tokiu būdu pažeidė CPK 263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reikalavimą. Absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstami tokie atvejai, kai sprendimas, nutartis, yra be motyvų (sutrumpintų motyvų).

132. Teismo teiginys, jog panaikinus 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus dėl turto vertės, turtas turi būti vertinamas iš naujo, yra visiškai nepagrįstas. Vien tai, kad teismo nutartimi buvo panaikinti 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 6.1 punktas ir 6.4 punktas, nereiškia, kad vien šių punktų panaikinimo pagrindu bus iš naujo atliekamas BUAB ,,Broner“ turto vertinimas. Panaikinus skundžiamą BUAB ,,Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo sprendimą, kuriuo nutarta atsisakyti užsakyti naują turto vertinimo ataskaitą, panaikinama tik nepagrįsta kreditorių valia atsisakyti užsakyti naują turto vertinimo ataskaitą tokiomis sąlygomis ir tvarka, kokia buvo pasiūlyta kreditorių susirinkimo metu, tačiau nereiškia, kad nutartimi teismas įpareigojo kreditorius užsakyti naują BUAB ,,Broner“ turto vertinimo ataskaitą ir/ar priimti nutarimą tokią ataskaitą užsakyti.

143. Bankroto procedūra siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių interesus, o visų kreditorių interesus, todėl siekiant tinkamo visų BUAB ,,Broner“ kreditorių interesų užtikrinimo, būtina imtis visų adekvačių veiksmų siekiant bankrutuojančios bendrovės turtą parduoti kiek įmanoma didesne kaina.

154. Planuojamo parduoti BUAB ,,Broner“ turto balansinė vertė yra ženkliai didesnė nei atliktoje turto vertinimo pažymoje nurodyta turto vertė. Turto įsigijimo/statybos vertė yra net 4 593 642 Lt, o turto vertė 2010 metais – 2 932 100 Lt. Balansinė turto vertė buvo nustatyta 2010 metais, todėl nėra jokio pagrindo abejoti jos objektyvumu ar atitikimu rinkos sąlygoms. Be to, BUAB ,,Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 punktu buvo atsisakyta parduodamo turto kainą nustatyti proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę. Teismas visiškai nepasisakė dėl BUAB ,,Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 punkto pagrįstumo proporcingumo prasme.

16Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB Swedbank prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį toje dalyje, kurioje patenkinti pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ reikalavimai dėl 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner" kreditorių susirinkimo nutarimo 6.1 bei 6.4 punktų panaikinimo ir pareiškėjo skundą atmesti pilnai. Nurodo šiuos argumentus:

171. Turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas yra kreditorių susirinkimo, bet ne teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 33 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtinto bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 7 punktas nustato, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Teisės aktai nenustato privalomos turto įvertinimo procedūros prieš tvirtinant šias kainas. Šiuo atveju prieš nustatant ginčo turto pardavimo kainas jis buvo įvertintas, ir kreditoriams buvo pateikta UAB ,,Ober –Haus“ Nekilnojamasis turtas atlikta Turto vertės nustatymo pažyma Nr. 5299 VAT 2011 IST DRUS bei turto vertės nustatymo pažyma Nr. 5325 VAT 2011 MKA VHAN.

182. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1300/2011 konstatuota, kad tiek pagal ĮBĮ, tiek pagal Aprašo nuostatas būtent kreditorių susirinkimui, o ne teismui suteikta teisė nustatyti parduodamo turto vertę ir pardavimo tvarką, teismas neturi įgaliojimų už kreditorių susirinkimą nuspręsti susirinkimui priskirtų klausimų. Teismas, kuriam gali būti skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas tik patikrina, ar kreditorių priimami sprendimai yra pagrįsti, teisėti ir motyvuoti, ar nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. BUAB ,,Broner“ kreditoriai, nepažeisdami įstatymų nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos balsų dauguma nutarė BUAB ,,Broner“ turtą pardavinėti už turto vertintojų nustatytą kainą, minėtas sprendimas yra privalomas visiems kreditoriams ir turi būti vykdomas. Organizuojant ir priimant ginčijamus nutarimus, jokios teisės normos pažeistos nebuvo, pareiškėjas savo skundo procedūriniais pažeidimais nepagrindė, todėl teismas neturėjo pagrindo pripažinti negaliojančiu kreditorių susirinkimo nutarimą dėl pradinės įkeisto turto pardavimo kainos nustatymo.

193. Turto rinkos vertę apsprendžia ne turto vertintojų išvados, o parduodamo turto paklausa, tai yra už kokią pinigų sumą turtas galėtų būti parduodamas sudarius tiesioginį komercinį sandorį. Pareiškėjas, nesutikdamas su parduodamo įkeisto turto kaina, nepateikė šio turto vertinimo ar kitų įrodymų, t.y. nepagrindė savo argumentų, kad parduodamo įkeisto turto kaina yra neprotingai maža, ar yra potencialių pirkėjų nupirkti turtą už daug didesnę ar bent panašią, nei nustatyta, kainą. Ginčijamu nutarimu kreditoriai nustatė mažiausią galimą šio turto pardavimo kainą, bet neapribojo maksimalios jo kainos. Bankroto procesas negali tęstis iki begalybės, turto rinkos kaina yra ta kaina, už kurią daiktas nuperkamas, o ne įvertinamas. Šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad įkeisto daikto kaina yra neprotingai maža ar pažeidžianti kreditorių interesus.

204. Turto vertintojai vertinamų BUAB ,,Broner“ nuosavybės teise priklausančių pastatų vertę nustatė jau įskaičiavę kiekvienam pastatui priklausančią 1/26 dalį infrastruktūros vertės.

215. Nei balansinė vertė, nei nekilnojamojo turto registre nurodyta atkuriamoji turto vertė neatspindi tikrosios turto rinkos vertės. Būtent tam, kad būtų pašalinti visi neaiškumai ir būtų išvengta galimų ginčų BUAB „Broner" kreditoriai 2010 m. gruodžio 30 d. įpareigojo atestuotus turto vertintojus atlikti nepriklausomą UAB „Broner" priklausančio turto vertinimą. Pirmosios instancijos teismas nenurodė nei vieno pagrįsto argumento, kodėl BUAB „Broner" kreditoriai turėtų remtis ne nepriklausomų atestuotų turto vertintojų nustatyto turto rinkos verte, bet tokio turto balansine verte. To paties turto rinkos vertė priklausomai nuo jo buvimo vietos gali iš esmės skirtis, taip pat turto rinkos vertė gali būti žymiai mažesnė už turto atkuriamąją ar balansinę vertę. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad turto verčių nustatymo pažymose nenurodytos palyginamosios infrastruktūros vertės, atmestinas, nes ginčo infrastruktūra neturėjo būti pardavinėjama atskirai, jos vertė buvo įskaičiuota į įkeisto nekilnojamojo turto kainą ir jos vertė yra tik sąlyginė. UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas turto vertintojai, atlikdami ginčo nekilnojamojo turto vertinimą, įkeistą turtą įvertino jau įskaičiavę infrastruktūros vertę, todėl atskirai jos vertinti visiškai nereikėjo. Byloje nebuvo pareikšta reikalavimų pripažinti UAB „Ober - Haus" Nekilnojamasis turtas Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 5299 VAT 2011 1ST DRUS ir Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 5325 VAT 2011 MKA VHAN negaliojančiomis. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Broner" ginčo teritorijoje esančius pastatus parduodavo į pastato kainą įskaičiavęs ir visos ginčo infrastruktūros kainą.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ prašo trečiojo asmens AB Swedbank skundą atmesti. Pareiškėjas nurodo, kad trečiojo asmens cituojama Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2011 ir šios civilinės bylos faktinės aplinkybės nesutampa. Turto vertinimo pažymoje nurodyta ginčijamo turto vertė yra 110 000,00 Lt, tuo tarpu vadovaujantis į bylą pateiktais VĮ Registrų centro duomenimis, viešajame registre nurodyta vidutinė to paties turto rinkos kaina yra beveik 30 kartų didesnė – 3 288 174,00 Lt. Esant tokiam akivaizdžiam kainų skirtumui, negalima teigti, jog kreditorių susirinkime nustatyta parduodamo turto kaina yra pagrįsta. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, turtas ir būtų parduodamas šia nutarime nurodyta mažiausia kaina; šios kainos padidėjimas nelabai tikėtinas. Kreditorius, turėdamas balsų daugumą kreditorių susirinkime, siekė ne visų bendrovės kreditorių, o tik savo asmeninių interesų patenkinimo. BUAB „Broner" parduodamas turtas yra Trakų mieste, todėl nėra pagrindo teigti, kad reali šio turto pardavimo vertė vien dėl anksčiau egzistavusio ekonominio nuosmukio sumažėjo ar galėjo sumažėti beveik 30 kartų. Atmestinas trečiojo asmens argumentas dėl to, kad šioje byloje nebuvo pareikštas reikalavimas pripažinti ginčijamas turto vertės pažymas negaliojančiomis, kadangi turto vertinimo pažyma neturi privalomosios galios. Nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo dienos, visos bendrovės vykdomos operacijos, įskaitant bendrovei priklausančio turto pardavimą bei jo kainos nustatymą privalo būti atliekami vadovaujantis ne ankstesne bendrovės veiklos praktika, o imperatyviomis ĮBĮ nuostatomis siekiant visų bendrovės kreditorių interesų užtikrinimo.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB Swedbank prašo pareiškėjo UAB „Inreal valdymas“ skundą atmesti, atsiliepime iš esmės atkartoja savo atskirajame skunde išdėstytus motyvus.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

25Pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas, trečiojo asmens atskirasis skundas atmetamas.

26Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriais nustatyta BUAB „Broner“ turto, esančio ( - ) pardavimo tvarka ir kaina.

272011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimas 6.4 darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą bendrovės turtą, t.y. namus su priklausiniais, pardavinėti už turto vertintojo UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas nustatytą kainą. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens argumentais, kad teisė nustatyti bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainą suteikta kreditorių susirinkimui, ir teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas visuomet privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo teisėtumo atsižvelgiant vien į ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas patikrinimu. Priešingu atveju, kreditorių teises, susijusias su ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta teise kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, būtų įmanoma ginti tik formaliai. Taigi teismas, nepriklausomai nuo to, kad kreditorių nutarimai priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kuri atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-759/2012).

28Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl kitų statinių ir inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų tinklų, nuotekų tinklų ir valstybinės žemės nuomos teisės vertės. Kreditorių susirinkimo UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas pateiktoje 2011 m. sausio 25 d. Turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 5325 VAT 2011 MKA VHAN nurodyta, kad kitų statinių ir inžinierinių tinklų, susisiekimo komunikacijų tinklų, nuotekų tinklų ir valstybinės žemės nuomos teisės vertė iš viso yra 110 000 Lt įskaitant 40 000 Lt vertės rekreacines teritorijas (unikalus Nr. 7977-0003-0262). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, jog ginčo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2008 m. gruodžio 8 d., yra 3 288 174 Lt, neįskaitant rekreacinių teritorijų, ir kiemo įrenginių (liepto). Iš pareiškėjo pateiktų duomenų nustatyta, kad ginčo turto balansinė vertė 2010 metais buvo 2 932 100 Lt. Net ir atsižvelgiant į aplinkybę, jog dėl ekonominės krizės nekilnojamojo turto kainos ženkliai krito, teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas pateiktoje Turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta beveik 30 kartų mažesnė ginčo turto kaina turėtų būti vertintina kaip kelianti abejonių. Juo labiau, kad UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas pateiktoje Turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad ginčo turtui (kitiems statiniams ir inžinieriniams tinklams susisiekimo komunikacijų tinklams, nuotekų tinklams ir valstybinės žemės nuomos teisei) turto vertintojas paskirstė sąlygines vertes. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta parduoti turtą vadovaujantis UAB „Ober- Haus" Nekilnojamas turtas pateikta Turto vertės nustatymo pažyma.

29Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 6.1, 6.3 ir 6.4 darbotvarkės klausimais, yra tarpusavyje susiję. Konstatavus, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 6.4 darbotvarkės klausimu dėl BUAB ,,Broner“ turto pardavimo už turto vertintojo UAB „Ober-Haus" Nekilnojamasis turtas nustatytą kainą, panaikintas pagrįstai, kreditorių susirinkimas turės iš naujo spręsti klausimą dėl parduodamo turto pradinės kainos nustatymo. Kreditorių susirinkimo nutarimas atsisakyti užsakyti naują turto ataskaitą susijęs su tuo, kad buvo nuspręsta turtą parduoti pagal UAB „Ober-Haus" Nekilnojamas turtas nustatytą kainą. Nors teisės norminiai aktai neįpareigoja bankrutuojančios įmonės kreditorių, sprendžiančių dėl įmonės turto pardavimo būdo bei kainos, būtinai atlikti turto įvertinimą, tačiau kreditoriai, iš naujo nustatydami parduodamo turto pradinę vertę turės nuspręsti, kokiu būdu ji bus nustatyta. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo atsisakyta užsakyti naują turto ataskaitą, tikslinga panaikinti, ir pirmosios instancijos teismo nutartį šioje dalyje palieka nepakeistą. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nutarta atsisakyti parduoti BUAB „Broner“ turtą, t.y. namus su priklausiniais, proporcingai pridėjus prie pardavimo kainos infrastruktūros balansinę vertę (1/26), taip pat susijęs su parduodamo turto bendros vertės nustatymu, kuri bus svarstoma iš naujo, todėl teisėjų kolegijos nuomone šis nutarimas taip pat turėtų būti naikintinas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį pakeisti.

32Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 darbotvarkės klausimu panaikinimo ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 6.3 darbotvarkės klausimu.

33Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „Broner“ kreditorius UAB ,,Inreal valdymas“ (buvęs pavadinimas UAB... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“... 6. Atsiliepimu į skundą atsakovas BUAB „Broner“ nurodė, kad įvertinus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 9. Teismas nurodė, kad UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas turto vertės... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“ prašo panaikinti... 12. 1. Teismas tinkamai nemotyvavo atmesto pareiškėjo reikalavimo, tokiu būdu... 13. 2. Teismo teiginys, jog panaikinus 2011 m. balandžio 29 d. BUAB „Broner“... 14. 3. Bankroto procedūra siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių interesus,... 15. 4. Planuojamo parduoti BUAB ,,Broner“ turto balansinė vertė yra ženkliai... 16. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB Swedbank prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymas yra kreditorių susirinkimo,... 18. 2. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartyje civilinėje... 19. 3. Turto rinkos vertę apsprendžia ne turto vertintojų išvados, o parduodamo... 20. 4. Turto vertintojai vertinamų BUAB ,,Broner“ nuosavybės teise... 21. 5. Nei balansinė vertė, nei nekilnojamojo turto registre nurodyta atkuriamoji... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Inreal valdymas“... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB Swedbank prašo... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 25. Pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas, trečiojo asmens atskirasis skundas... 26. Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Broner“ 2011 m. balandžio 29 d.... 27. 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimas 6.4 darbotvarkės klausimu... 28. Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl kitų statinių ir... 29. Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 6.1, 6.3 ir 6.4... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį pakeisti.... 32. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria... 33. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....