Byla 2-327-798/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „VANTOLINA“, uždarosios akcinės bendrovės „Inreal valdymas“ ir suinteresuoto asmens „Swedbank“, akcinės bendrovės atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje B2-1172-619/2018 pagal pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Inreal valdymas“ skundus dėl 2017 m. balandžio 14 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys „Swedbank“, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Inservis“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonė Turto bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Inreal valdymas“ skundu prašė panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 3.1, 3.2, 4.2., 4.3, 11.1, 11.2, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2. papunkčiais.
 2. Nurodė šiuos skundo motyvus:
  1. Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia kreditorių interesus, nes buvo priimti didžiausio kreditoriaus balsais, jam piktnaudžiaujant teisėmis. 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl BUAB „Broner“ turto, esančio ( - ) (toliau – ir ginčo turtas), pardavimo kainos nustatymo. Kreditorė UAB „Inreal valdymas“ siūlė turtą pardavinėti už 6 001 876,00 Eur kainą, o kreditorė „Swedbank“, AB siūlė turtą parduoti mažesne kaina, t. y. už 5 299 000,00 Eur kaina, kuri yra mažesnė už tą, kuri įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo pripažinta kaip nepagristai maža. Kadangi vien kreditorės „Swedbank“, AB balsų pakanka priimti bet kokį nutarimą, buvo priimti ginčijami nutarimai. Pareiškėjo nuomone, kreditorė „Swedbank“, AB sąmoningai ir tikslingai siekia bankrutavusios įmonės turtą parduoti už kuo mažesnę kainą, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus. Todėl naikintini kreditorių susirinkimo nutarimai susiję su parduodamo turto kainos nustatymu (Nr. 3.1, 3.2).
  2. Kreditorės „Swedbank“, AB pasiūlyta turto pardavimo tvarka suformuluota pagal nepagrįstą turto pardavimo kainą (4.2,4.3 p.). Balsavimo metu „Swedbank“, AB pateikė patikslintą pasiūlymą, už jį pati balsavo ir jis buvo priimtas. Minėtu pasiūlymu kreditorė „Swedbank“, AB siūlė ginčo turto pardavimo tvarką nustatyti pagal jos pateiktą priedą Nr. l, o varžytynių skelbime nurodyti trečiųjų asmenų teises (jeigu jos yra) į parduodamą turtą. Taigi, nutarime nėra nurodyta turto pardavimo tvarka, o padaryta nuoroda į priedą Nr. 1, kuris su protokolu kreditoriams nebuvo pateiktas. Pasak pareiškėjos, tokiu būdu buvo palikta galimybė manipuliuoti nutarimo turiniu ir / ar vėliau pakeisti turto pardavimo tvarką be kreditorių žinios ar pritarimo. Iš „Swedbank“, AB balsavimo raštu biuletenio matyti, kad ši kreditorė sutiko su visais siūlomais kreditorių susirinkimo nutarimais 4-uoju darbotvarkės klausimu, todėl pareiškėjai nesuprantama, kokiu pagrindu protokole buvo nurodyta, kad kreditorė balsavo už nutarimo projektą ir šiuo darbotvarkės klausimu yra priimtas nutarimas.
  3. 11-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl pritarimo bankroto administratoriui kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) dėl sutikimo parduoti ginčo turtą. Dėl šio pasiūlymo visi smulkieji kreditoriai balsavo „už“, išskyrus didžiausią balsų skaičių turinčią kreditorę „Swedbank“, AB, todėl buvo priimtas nutarimas pasiūlymo nepriimti. Be to „Swedbank“, AB pateikė pasiūlymą minėto pasiūlymo netvirtinti, nes toks leidimas nėra reikalingas. Pareiškėjos vertinimu, norint parduoti nekilnojamąjį turtą, esantį ne bankrutavusiai įmonei priklausančiame žemės sklype, o valstybinės žemės sklype, privalu gauti žemės sklypo savininko (NŽT) sutikimą. Kadangi biuletenio 11-toje skiltyje ties abiem pasiūlymais yra „Swedbank“, AB atstovo parašas ties balsu ,prieš“, todėl protokolo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose turėjo būti užfiksuoti kreditorių susirinkimo nutarimai atmesti abu pateiktus kreditorių susirinkimo nutarimo projektus einamuoju darbotvarkės klausimu.
  4. 16-uoju kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo nagrinėjamas klausimas dėl teisinės pagalbos pirkimo ir advokatų kontoros kandidatūros sprendžiant klausimus su NŽT Vilniaus miesto skyriumi dėl žemės nuomos sutarčių nutraukimo. Nors visi smulkieji kreditoriai balsavo už šį nutarimą, tačiau didžiausiam kreditoriui balsavus „prieš“, buvo priimtas nutarimas administratoriaus pasiūlymą atmesti; „Swedbank“, AB balsuojant „už“ buvo priimtas jo paties pasiūlytas nutarimas pirkti teisines paslaugas iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“. Pareiškėjos vertinimu, administratoriaus pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina yra mažesnė ir ekonomiškesnė už „Swedbank“, AB pateiktą. Papildomai pažymėjo, kad iš „Swedbank“, AB balsavimo raštu biuletenio turinio negalima spręsti, jog balsuota „už“ kurį nors kreditorių susirinkimo nutarimo projektą 16-uoju darbotvarkės klausimu, kadangi biuletenio 16 skiltyje ties abiem pasiūlymais yra „Swedbank“, AB atstovo parašas ties balsu „prieš“.
 3. Pareiškėja BUAB „Broner“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „VANTOLINA“, skunde prašė panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 14.1, 14.2 papunkčiais.
 4. Nurodė šiuos skundo argumentus:
  1. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo atsisakoma spręsti Poilsio namų savininkų bendrijos (toliau – ir PNSB, Bendrija) „Trakų liepsnelė“ pirmininko atleidimo ir Bendrijos išregistravimo klausimą yra nepagrįstas, apsunkina bankroto procedūras bei didina bankrutuojančios bendrovės administravimo kaštus. Prieš šį pasiūlymą balsavo kreditoriai „Swedbank“, AB VĮ „Turto bankas“ ir VSDFV Vilniaus skyrius, kiti kreditoriai balsavo „už“. PNSB „Trakų liepsnelė“ yra faktiškai daug metų nefunkcionuojantis juridinis asmuo. Bendrijos pirmininkas G. B. R. 2010 m. rugsėjo 17 d. Bendrijos nariams pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Kreditoriai, balsavę prieš nepateikė jokių argumentų, kurie pateisintų papildomus administravimo kaštus bei papildomą su tuo susijusį bankroto administratoriaus įgalioto asmens darbą.
  2. Nesutiko su skundžiamais kreditorių susirinkimo nutarimais, kuriais atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas nutraukti Trišalę sutartį, sudarytą tarp įsigijusių namus gyventojų, UAB „Trakų vandenys“ ir BUAB „Broner“, kaip bankrutuojančiai bendrovei nenaudingą (Nr. 10.1) bei nutarta nesvarstyti šio klausimo pakartotinai, nes šis klausimas jau svarstytas 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime (Nr. 10.2).
  3. Taip pat administratorė nesutiko su 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimais, kuriais atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas pritarti, kad administratorius galėtų kreiptis į NŽT dėl leidimo parduoti bankrutavusios įmonės vardu registruotą ginčo turtą (Nr. 11.1) bei nutarta nesikreipti į NŽT, nes toks leidimas „Swedbank“, AB nuomone, yra nereikalingas ir nenumatytas įstatymuose (Nr. 11.2). Administratoriaus vertinimu, NŽT pritarimas yra būtinas, nes be jo turto pardavimas varžytynėse galėtų būti ginčijamas, kas tik užtęstų pardavimo procedūrą bei užvilkintų bankroto procedūras, įskaitant kreditorių reikalavimų patenkinimą.
  4. Nesutiko su skundžiamojo kreditorių susirinkimo nutarimais, kuriais atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl lėšų skyrimo teritorijos sutvarkymui nuo senos žolės, lapų ir kitų šiukšlių (Nr. 14.1) bei nutarta vadovautis 2013 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime patvirtina bankroto administravimo sąmata (14.2). Teigė, kad ūkiniai veiksmai, t. y. teritorijos sutvarkymas yra būtinas. 2013 m. spalio 31 d. patvirtina bankroto administravimo sąmata yra neprotingai ir neproporcingai maža, pagal joje nustatytus išlaidų dydžius, šiuo metu jokių paslaugų įsigyti faktiškai neįmanoma, kadangi už tokias kainas 2017 m. paslaugos neteikiamos.
 5. Suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV) ir valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) „Turto bankas“ atsiliepimais į pareiškėjos BUAB „Broner“ skundą prašė priimti procesinį sprendimą teismo nuožiūra.
 6. Nurodė, kad PNSB „Trakų liepsnelė“ likvidavimo klausimas spręstinas pardavus dalį namų. Trišalės sutarties nutraukimo klausimą tikslinga atidėti, pavedant administratorių pateikti informaciją apie galimybes sudaryti panaudos sutartį arba Trišalės sutarties pakeitimą.
 7. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB atsiliepimu į pareiškėjų BUAB „Broner“ ir UAB „Inreal valdymas“ skundus prašė juos atmesti.
 8. Nurodė šiuos nesukimo su skundais argumentus:
  1. Nesutiko su pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ argumentais dėl susirinkimo nutarimų, priimtų 3.4 darbotvarkės klausimais panaikinimo. Pažymėjo, jog kreditorius ginčo turto pradinę kainą pasiūlė atsižvelgęs į Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 nustatytas aplinkybes, kurioje atlikus ekspertizę konstatuota, kad turto rinkos vertė yra 5 299 000,00 Eur. Ginčijamo kreditorių susirinkimo metu kreditoriai pritarė tokiai turto pardavimo kainai. Turto rinkos vertę apsprendžia ne turto vertintojų išvados, o parduodamo turto paklausa. Ginčijamais nutarimais kreditoriais nustatė mažiausią galimą turto pardavimo kainą, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, jog įkeisto turto kaina yra neprotingai maža ar pažeidžia kreditorių interesus. Taip pat nepagrįsti skundo argumentai, jog iš „Swedbank“, AB balsavimo biuletenių nėra aišku kaip kreditorius balsavo 3.4 darbotvarkės klausimais. Biuletenyje yra dalis „Kreditoriaus siūlomas nutarimas“, todėl kreditoriui įrašius siūlomą projektą, laikoma, kad jis balsuoja už jį.
  2. Nesutiko su administratoriaus argumentais dėl 9-uoju ir 10-uoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų teisėtumo. Pažymėjo, jog klausimai dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ išregistravimo ir jos pirmininko atleidimo bei Trišalių sutarčių nutraukimo jau išnagrinėti 2016 m. birželio 28 d. susirinkime, kuriame analogiškiems pasiūlymams nepritarta ir šių nutarimų administratorius neginčijo. Nuo minėto susirinkimo iki ginčijamo susirinkimo nepasikeitė jokios aplinkybės, galinčios lemti kitokį kreditorių susirinkimo sprendimą šiuo klausimu. Šis administratoriaus pasiūlymas buvo nepriimtinas ne tik „Swedbank“, AB, bet ir kitiems kreditoriams. Bankroto administratorius taip pat nenurodė jokių sąnaudų, kurios patiriamos šiuo klausimu, galimo Bendrijos likvidatoriaus ir nenurodė, kokios būtų likvidavimo sąnaudos bei kas jas turėtų padengti.
  3. Bankroto administratorius ir UAB „Inreal valdymas“ netinkamai interpretuoja administratoriaus pareigas bei CK 6.394 straipsnio 3 dalį ir reiškia nepagrįstą reikalavimą, susijusį su kreipimusi į NŽT dėl leidimo parduoti ginčo turtą. Nei vienas iš pareiškėjų nepateikė dokumentų, pagrindžiančių, kad minėtas BUAB „Broner“ nuosavybės teise priklausantis turtas negali būti parduotas be NŽT leidimo. Ginčo turto pirkėjai išspręs žemės sklypų po įsigytais pastatais naudojimo klausimus, kadangi įgys teisę naudotis atitinkamomis žemės sklypo dalimis tokiomis pat sąlygomis kaip ir BUAB „Broner“. Tuo atveju, jei paaiškėtų, kad leidimas reikalingas, būtų keliamas bankroto administratoriaus atsakomybės klausimas, kadangi tai nebuvo padaryta bankroto proceso metu.
  4. 2013 m. spalio 31 d. kreditoriai susirinkime patvirtino bankroto administratoriaus atlyginimą, kuris jam mokamas už BUAB „Broner“ administravimą ir ĮBĮ nurodytų veiksmų atlikimą, įskaitant ir teritorijos (ginčo turto) sutvarkymą po žiemos nuo senos žolės, lapų ir šiukšlių. Taigi, yra susiklosčiusi praktika, kad šiuos veiksmus kiekvieną pavasarį atlieka administratorius už jam paskirtą atlyginimą, todėl keisti šią praktiką nėra jokio pagrindo.
  5. Ginčijamu 16-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta teisines paslaugas pirkti iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“ taip pat nutarta, kad jas apmokės „Swedbank“, AB įtraukiant į ateityje mokėtinas „Swedbank“, AB priklausančias BUAB „Broner“ administravimo išlaidas. Patvirtinus bet kurį alternatyvų nutarimo projektą aptariamu klausimu, iškiltų klausimai dėl teisinių paslaugų pirkimo, kuris privalėjo būti operatyvus, kadangi BUAB „Broner“ neturi laisvų piniginių lėšų, todėl teisinių paslaugų pirkimas būtų įtrauktas į bendras administravimo išlaidas ir prie jų turėtų prisidėti visi kreditoriai.
  6. Nepagrįsti UAB „Inreal valdymas“ argumentai dėl nutarimo 17-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta atsisakyti įpareigoti administratorių parengti išvadą dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo ginčijimo perspektyvų. UAB „Inreal valdymas“ žino, kad BUAB „Broner“ bankroto administratorius dėl žinių ir patirties stokos neturi galimybių pateikti aptariamos teisinės išvados. Taigi, ginčydamas šį nutarimą, UAB „Inreal valdymas“ turėjo pateikti mechanizmą dėl jo įgyvendinimo bei apmokėjimo už šias paslaugas.
 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Trakų vandenys“ atsiliepimu į BUAB „Broner“ skundą prašė skundą dalyje dėl susirinkimo protokolo Nr. 32 Nr. 10.1 ir Nr. 10.2 panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, dėl kitų reikalavimų spręsti teismo nuožiūra.
 10. Nurodė, kad siūlymas nutraukti Trišales sutartis tarp įsigijusių namus gyventojų, BUAB „Broner“ ir UAB „Trakų vandenys“ yra nepagrįstas. Minėtų sutarčių nutraukimas, skirtingai nei nurodė administratorius, neeliminuos BUAB „Broner“ nuosavybės teisių į infrastruktūros objektus bei nepanaikins jo kaip savininko pareigų ir atsakomybės už nuosavybės objektų techninę priežiūrą. Šiuo skundo reikalavimu bankroto administratorius siekia perkelti minėtą naštą kitiems Trišalės sutarties dalyviams, nors toks ketinimas akivaizdžiai prieštarauja vandens ūkio tvarkymo teisiniam reglamentavimui. Aplinkybė, kad sutartis bankrutavusiai įmonei nenaudinga taip pat negali būti pagrindas ją nutraukti. Administratorius nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės dėl kurių sutartis turėtų būti nutraukta, kaip tai numato sutarties turinys. Vandens tiekėjas sutikimo dėl Trišalės sutarties nutraukimo niekuomet nebuvo davęs, o teikdamas tokį pasiūlymą bankroto administratorius turėjo įvertinti, jog tai tiesiogiai susiję su viešuoju interesu, kadangi vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslauga teikiama vartotojams.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 30 d. nutartimi pareiškėjų BUAB „Broner“ ir UAB „Inreal valdymas“ skundus tenkino iš dalies – panaikino 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 32): 11.1 ir 11.2 papunkčius, kuriais nutarta nepriimti bankroto administratoriaus pasiūlymo pritarti, kad administratorius galėtų kreiptis į NŽT dėl leidimo parduoti BUAB „Broner“ vardu registruotą turtą, esantį Žemaitės g. 25A, Trakai, nurodant unikaliuosius numerius; nutarimo Nr. 11.2 papunktį, kuriuo nutarta nesikreipti, nes toks leidimas nėra reikalingas ir nėra numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose; nutarimo Nr. 14.1, 14.2 papunkčius, kuriais atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl lėšų skyrimo teritorijos sutvarkymui nuo senos žolės, lapų ir kitų šiukšlių bei nutarta vadovautis 2013 m. spalio 31 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime patvirtina bankroto administravimo sąmata; nutarimo Nr. 16.1 ir 16.2 papunkčius, kuriais nutarta nepriimti bankroto administratoriaus siūlymo kreiptis į advokatų kontorą LEX dėl NŽT 2017 m. kovo 30 d. rašto Nr. 495/N-806-(14.49.105), ir kuriuo nutarta teisines paslaugas pirkti iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“. Kitoje dalyje pareiškėjų skundus atmetė.

5Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 3.1, 3.2., 4.2, 4.3 papunkčių

 1. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, nepripažino kreditorės UAB „Inreal valdymas“ skundo argumentų pagrįstais, kadangi ginčas dėl ginčo turto pardavimo, jo kainos nustatymo (vertinimo) kyla jau nebe pirmą kartą. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017, nustatyta, jog BUAB „Broner“ ginčo turto bendra rinkos vertė ekspertizės atlikimo dienai yra 5 299 000,00 Eur. Teismo vertinimu, esant paminėtoje byloje nustatytai ginčo turto rinkos vertei 5 299 000,00 Eur, nepagrįsta pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ nurodyta 6 001 876,00 Eur ginčo turto kaina, o „Swedbank“, AB nurodyta 5 299 000,00 Eur kaina iš esmės atitinka šio turto ginčo rinkos vertę. Teismas sprendė, jog yra pagrįstas kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 3.1 papunkčiu, kuriuo nutarta ginčo turto kainą nustatyti pagal kreditorės „Swedbank“, AB pateiktą priedą. Šiuo atveju pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad turto rinkos kaina neatitinka ekspertizės akte nurodytos vertės ar yra esminių rinkos pokyčių, kurie būtų sąlygoję kainos padidėjimą. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas šioje dalyje skundo argumentus atmetė kaip neįrodytus.

6Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 11.1, 11.2 papunkčių

 1. Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą, NŽT rašte nurodytus argumentus dėl ginčo klausimo bei jo teisinį vertinimą, pareiškėjų argumentus, pripažino pagrįstais ir sprendė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimo 11.1 papunktį, kuriuo nutarta nepriimti bankroto administratoriaus pasiūlymo pritarti, kad administratorius galėtų kreiptis į NŽT dėl leidimo parduoti BUAB „Broner“ vardu registruotą ginčo turtą, nurodant unikaliuosius numerius ir nutarimą Nr. 11.2, kuriuo nutarta nesikreipti.

7Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 16.1, 16.2 papunkčių

 1. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ argumentus pripažino teisiškai pagrįstais. Bylos duomenimis, įmonėje kilo poreikis pirkti teisinę pagalbą iš advokatų kontoros, jog spręsti klausimus, susijusius su žemės nuomos sutarčių nutraukimu. Teismo vertinimu, šiuo atveju kreditorės „Swedbank“, AB pasiūlytas ir savo balsais patvirtintas teisinių paslaugų apmokėjimo būdas bei teisines paslaugas teikiančio subjekto parinkimas pažeidžia kreditorių interesus, nes mokėtina suma yra ženkliai aukštesnė nei siūloma bankroto administratoriaus, byloje nėra pateikta įrodymų, kodėl buvo pasirinktas toks konkretus paslaugų turinys iš šios advokatų kontoros; teismo vertinimu, sėkmės mokesčio nustatymui taip pat nėra jokio pagrįsto poreikio. Teismas sutiko su kreditorės UAB „Inreal valdymas“ argumentais, kad toks nutarimas pažeidžia kreditorių turtinius interesus, nes minėta paslauga gali būti suteikta už mažesnę kainą, todėl minėtas nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas kartu su 16.1 papunkčio nutarimu, kuriuo atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas.

8Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 17.1, 17.2 papunkčių

 1. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, kreditoriaus argumentus atmetė kaip teisiškai nepagrįstus. Darbotvarkės 16-uoju klausimu buvo svarstyta dėl teisinių paslaugų pirkimo klausimams, susijusiems su žemės sklypo nutraukimu, o įvertinus aplinkybę, kad bankroto administratorius neturi teisinių žinių, neturi galimybės pats parengti išvados nurodytu klausimu, akivaizdu, kad esant ginčui su NŽT dėl nuomos sutarčių nutraukimo, šie klausimai buvo sprendžiami darbotvarkės klausimu dėl atstovavimo BUAB „Broner“ kilusiame ginče, todėl teismas negalėjo sutikti su pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ pozicija, kad nurodytas klausimas yra savarankiškas.

9Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 9.2 papunkčio

 1. Teismas bankroto administratoriaus argumentus atmetė kaip nepagrįstus. Byloje nustatė, kad ginčijamas klausimas buvo sprendžiamas 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime, kurio 6.2 papunkčiu buvo nuspręsta neišregistruoti PNSB „Trakų liepsnelė“, o pardavus namus klausimą dėl Bendrijos tolimesnės veiklos palikti spręsti namų savininkams. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo skundžiamas, yra įsiteisėjęs, todėl klausimas jau yra išspręstas. Bankroto administratorius nepateikė jokių naujų duomenų, patvirtinančių faktą, kad yra didinamos ir kokia apimtimi didinamos administravimo išlaidos, dėl kokių aplinkybių yra pažeidžiami kreditorių interesai, todėl skundą šioje dalyje atmetė kaip neįrodytą.

10Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 10.1, 10.2 papunkčių.

 1. Teismas nustatė, jog 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo 7-uoju darbotvarkės klausimu dėl Trišalės sutarties nutraukimo buvo priimtas nutarimas 7.2 papunkčiu: sudaryti tarp UAB Trakų vandenys ir BUAB „Broner“ panaudos sutartį dėl vandentiekio, kanalizacijos trasų bei fekalinės siurblinės naudojimo. Nurodytas nutarimas nebuvo skundžiamas, todėl klausimas yra išspręstas. Šiuo atveju bankroto administratoriui nepateikus jokių duomenų kokia apimtimi yra didinamos administravimo išlaidos, kokios yra patiriamos sąnaudos, kaip pasikeitė aplinkybės po 2016 m. birželio 28 d., negalima daryti išvados, kad ginčijamas nutarimas pažeistų kreditorių interesus. Teismas sutiko su kreditorės „Swedbank“, AB pozicija, kad asmenys, įsigiję turtą netektų vandens tiekimo ir nebūtų šalinamos nuotekos, kas nebūtų teisinga.

11Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 14.1, 14.2 papunkčių

 1. Teismas bankroto administratoriaus argumentus pripažino pagrįstais. Iš bylos duomenų nustatė, kad bankroto administratorius pasiūlė skirti lėšas teritorijos Žemaitės g. 25A, Trakai sutvarkymui (nes skundžiasi namų savininkai), pritarta pirkti paslaugas už mažiausią kainą. Teismo vertinimu, bankroto administratorius pagrindė paslaugų būtinumą, faktą, jog šių paslaugų atlikimui nėra lėšų, o ta aplinkybė, kad bankroto administratorius šiuos veiksmus atlikdavo už jam paskirtą atlyginimą šiuo atveju nėra ta aplinkybė, kurios pagrindu būtų galima atmesti tokį administratoriaus prašymą. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas bankroto administratoriaus argumentus pripažino pargrįstais ir sprendė tenkinti, panaikinti nutarimą, kuriuo buvo atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl lėšų skyrimo teritorijos sutvarkymui nuo senos žolės, lapų ir kitų šiukšlių (14.1 p.) bei nutarta vadovautis 2013m. Spalio 31 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime patvirtina bankroto administravimo sąmata (14.2 p.).
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja BUAB „Broner“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „VANTOLINA“, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartį dalyje, kuria netenkintas pareiškėjos BUAB „Broner“ skundas ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais atmesti bankroto administratoriaus siūlymai: 1) PNSB „Trakų liepsnelė“ pakartotiniame susirinkime pritarti G. B. R. atleidimui iš PNB pirmininkų ir kreipimosi į Juridinių asmenų registrą (toliau – ir JAR) dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ išregistravimo (9.2 p.); 2) nutraukti Trišalę sutartį, sudarytą tarp įsigijusių namus gyventojų, UAB „Trakų vandenys“ ir BUAB „Broner“, kaip bankrutavusiai įmonei nenaudingą (10.1 p.) bei nutarta nesvarstyti šio klausimo pakartotinai, nes šis klausimas jau svarstytas 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime (10.2 p.).
 2. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:
  1. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 9.2 papunkčio
   1. Vien tik aplinkybė, jog klausimas BUAB „Broner“ bankroto procedūros eigoje jau buvo išspręstas ir nebuvo apskųstas teismui, nepaneigia kreditorių ir administratoriaus teisės šį klausimą kelti pakartotinai, siekiant užtikrinti sklandžią bankroto proceso eigą. Mano, jog pirmosios instancijos teismas atmetė administratorės skundą formaliu pagrindu, nevertinęs situacijos aktualumo ir reikšmingos aplinkybės, jog administratorius dėl tokio priimto nutarimo turės vykdyti bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams nenaudingas funkcijas. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo atsisakoma spręsti dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ pirmininko atleidimo ir bendrijos išregistravimo iš JAR apsunkina BUAB „Broner“ bankroto procesą, didina administravimo išlaidas, todėl nėra naudingas kreditoriams. Šiai dienai PNSB „Trakų liepsnelė“ jokių poilsio namų neadministruoja, kadangi BUAB „Broner“ priklausę poilsio namai iki bankroto proceso buvo parduoti. Pažymi, jog prieš siūlymą pritarti G. B. R. atleidimui iš Bendrijos pirmininkų balsavę kreditoriai nenurodė jokių motyvų, dėl kurių nepageidaujantis eiti pirmininko pareigas ir faktiškai jų neinantis 7 metus asmuo turi priverstinai šias pareigas eiti. Administratoriaus vertinimu, procese formalus PNSB „Trakų liepsnelė“ egzistavimas nereikalingas ir bankroto administratoriui yra nepagrįstai perkelta pareiga rūpintis Bendrija (gauti jai skirtą korespondenciją ir pan.).
  2. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 10.1, 10.2 papunkčių
   1. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo atsisakyta nutraukti Trišalę sutartį yra nepagrįstas, apsunkina bankroto procedūras ir didina bankrutavusios įmonės administravimo kaštus, yra nenaudingas BUAB „Broner“ ir jos kreditoriams. Administratorius įpareigotas rūpintis Trišalės sutarties vykdymu ir turto administravimu, kuris priklauso poilsio namus įsigijusiems asmenims. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, kad patenkinus administratoriaus skundą, turtą įsigiję asmenys netektų vandens tiekimo ir nebūtų šalinamos nuotekos. Vanduo tiekiamas ir nuotekos šalinamos pagal paslaugų tiekėjo ir gyventojų sudarytas sutartis. Su bankroto administratoriumi nėra sudarytos panaudos sutarties, susijusios su vandens tiekimo ir nuotekų šalinamo paslaugomis, tačiau UAB „VANTOLINA“ įgaliotas asmuo vis tiek privalo vykti į Trakus ir prižiūrėti gyventojams teikiamas komunalines paslaugas, atitinkamai patiria didesnes išlaidas, susijusias su Trišalės sutarties vykdymu. Šiai aplinkybei pagrįsti prie atskirojo skundo prideda 1 821,88 Eur kuro išlaidas pagrindžiančių mokėjimo kvitų kopijas.
 3. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Inreal valdymas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalį, kuria iš dalies netenkintas pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ skundas ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos skundą tenkinti ir panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais nutarta: 1) turto, esančio Žemaitės g. 25A, Trakai, pardavimo kainą nustatyta pagal „Swedbank“, AB pateiktą priedą (3.1 p.); 2) nepriimti kreditorės UAB „Inreal valdymas“ pasiūlymo turto, esančio Žemaitės g. 25 A, Trakai, pardavimo kainą nustatyti pagal UAB „Inreal valdymas“ 2015 m. gruodžio 28 d. pasiūlymą (4.2 p.); 3) turto, esančio Žemaitės g. 25A, Trakai, pardavimo tvarką nustatyti pagal „Swedbank“, AB pateiktą priedą Nr. 1; varžytinių skelbime turi būti nurodytos trečiųjų asmenų teisės (jeigu jos yra) į parduodamą turtą (4.3 p.).
 4. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:
  1. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 3.1, 3.2 papunkčių
   1. Skundžiamais kreditorių susirinkimo nutarimais, kurie buvo priimti išimtinai didžiausios kreditorės balsais ir iniciatyva, siekiama parduoti ginčo turtą nepagrįstai maža kaina, pažeidžiant smulkiųjų kreditorių interesus. Ginčo turtas yra įkeistas didžiausiai kreditorei, todėl ji gaus pajamas, neviršijančias įkeitimo sumos. Kiti kreditoriai suinteresuoti, jog likusi turto pardavimo pajamų dalis būtų paskirstyta jiems proporcingai. Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartyje yra konstatuota, jog kreditorė „Swedbank“, AB pasiūlė ir balsavo už ydingą turto pardavimo kainą. Teismas buvo panaikinęs kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nutarta turtą pardavinėti už 5 801 089,00 Eur kainą (civilinės bylos Nr. 2-144-104/2012 ir 2-1194/2012). Taigi, teismų įsiteisėjusiomis nutartimis yra pripažinta, kad kreditorė „Swedbank“, AB piktnaudžiavo savo teisėmis ir siūlydavo bei balsuodavo už neprotingai mažą ginčo turto pardavimo kainą. „Swedbank“, AB ir toliau ignoruoja kitų kreditorių valią, siekia turtą parduoti kuo skubiau, jog užtikrinti tik savo interesus. Šiuo atveju minėta kreditorė pasiūlė turtą parduoti už 5 299 000,00 Eur kainą, kuri yra mažesnė, nei buvo nustatyta nagrinėjant ankstesnį ginčą. Teismo ekspertizės aktas civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 parengtas praėjus daugiau kaip metams nuo turto vertės nustatymo dienos, todėl per šį laiką ginčo turto rinkos vertė galėjo pasikeisti. Pagal viešai teikiamus www.aruodas.lt duomenis namo, parduodamo Trakų mieste vieno kvadratinio metro kaina nuo 2017 lapkričio mėn. padidėjo 949,63 Eur (nuo 949,63 Eur iki 1 306,18 Eur), o skundžiamų nutarimų priėmimo metui kaina buvo padidėjusi iki 949,63 Eur.
  2. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 4.2, 4.3 papunkčių
   1. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto tvarkos nustatymo suformuluotas ydingai, nes jame nėra nurodyta turto pardavimo kaina, o padaryta nuoroda į priedą Nr. 1, kuris kartu su protokolu nebuvo pateiktas. Mano, jog daromomis nuorodomis į dokumentus yra paliekamos galimybės manipuliuoti nutarimo turiniu ir / arba pakeisti turto pardavimo tvarką be kreditorių žinios ar pritarimo. Pažymi, jog pagal „Swedbank“, AB balsavimo raštu biuletenio duomenis, minėta kreditorė balsavo prieš savo pateiktus pasiūlymus ir prieš UAB „Inreal valdymas“ pasiūlymą; yra padarytas priešas, jog balsavo už patikslintą „Swedbank“, AB pasiūlymą, bet jis nepasirašytas. Pirmosios instancijos teismas dėl nurodytų procesinių balsavimo tvarkos pažeidimų nepasisakė.
 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (kreditorė) „Swedbank“, AB prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalį, kuria pripažinti negaliojančiais 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 14.1, 14.2 ir 16.1, 16.2 papunkčiais.
 6. Nurodo šiuos atskirojo skundo motyvus:
  1. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 14.1, 14.2 papunkčių
   1. Ginčai dėl papildomo apmokėjimo už teritorijos sutvarkymo po žiemos darbus, atliktus 2014–2016 m. iškilo tik 2017 m. Iki tol administratorius patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribose atlikdavo teritorijos tvarkymo darbus ir tiek administratorius, tiek ir kreditoriai suprasdavo, jog minėti darbai atliekami be papildomo atlyginimo. Kodėl turi būti pakeista administravimo išlaidų sąmata argumentų nepateikta, taip pat nėra pateikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių 2017 m. atliktus teritorijos tvarkymo po žiemos darbus, už kuriuos prašo apmokėjimo.
  2. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 16.1, 16.2 papunkčių
   1. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad BUAB „Broner“ kreditoriai nepagrįstai nusprendė teisines paslaugas, susijusias su NŽT, pirkti iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“. Apeliantė turi suinteresuotumą išlaikyti galiojančias žemės nuomos sutartis, todėl siekė atleisti kitus kreditorius nuo administravimo išlaidų, susijusių su NŽT, t.y. visas bankroto administravimo išlaidas dėl įkeisto turto apmokės įkaito turėtoja „Swedbank“, AB. NŽT įspėjo apie bankrutavusios įmonės sudarytų valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimą per kelis mėnesius, o BUAB „Broner“ neturi pinigų teisinei pagalbai apmokėti, bet jas turėtų apmokėti visi kreditoriai.
 7. Atsiliepimu į pareiškėjų atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo (kreditorė) „Swedbank“, AB prašo skundų netenkinti, skundžiamą nutartį dalyje palikti nepakeistą ir atsisakyti priimti kartu su atskiraisiais skundais pateiktus papildomus dokumentus.
 8. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiraisiais skundais argumentus:
  1. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 3 ir4 darbotvarkės klausimais
   1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 grindė 5 299 000,00 Eur ginčo turto rinkos vertės aplinkybe. Kreditorė pasiūlė nustatyti 5 299 000,00 Eur pradinę turto pardavimo kainą, atitinkančią civilinėje byloje Nr. 2-1175-619/2017 atliktos ekspertizės nustatytą ginčo turto rinkos vertę. Www.aruodas.lt pateikta informacija apie turto vertes, nėra leistinas įrodymas, ši informacija nepaneigia ekspertų nustatytos ginčo turto rinkos vertės. Pradinę įkeisto turto pardavimo varžytinėse kainą ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas, bet ne teismas. Kreditorė „Swedbank“, AB bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu patvirtino, jog balsavo už savo pateiktą pasiūlymą.
  2. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 9 darbotvarkės klausimu
   1. Dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ išregistravimo ir vadovo atleidimo turės spręsti BUAB „Broner“ turtą įsigiję asmenys. Nėra pateikta duomenų kokias sąnaudas, susijusias su tolimesniu Bendrijos egzistavimu, administratorius patiria.
  3. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 10 darbotvarkės klausimu
   1. Administravimo išlaidos bus atlyginamos iš parduoto turto vertės, todėl yra nepagrįsta teigti, jog trišalės sutarties vykdymas didina administravimo išlaidas.

12Teismas

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Dėl bylos ribų

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria: atmesti pareiškėjos BUAB „Broner“ skundas dėl 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 9.2, 10.1, 10.1 papunkčių pasiūlymų klausimais ir pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ skundas dėl 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 papunkčių pasiūlymų klausimais; pripažinti negaliojančiais 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti darbotvarkės 14.1, 14.2, 16.1, 16.2 papunkčių pasiūlymų klausimais.
 3. Ginčo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti darbotvarkės 11.1, 11.2 papunkčių pasiūlymų klausimais nėra; taip pat nėra ginčo dėl nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjos UAB „Inreal valdymas“ skundai dėl 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 17.1, 17.2 papunkčių pasiūlymų klausimais.

15Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Broner“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartį pakeitė – panaikino teismo nutarties dalį, kuria UAB „Broner“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Būrai“ ir administratore paskyrė UAB „VANTOLINA“; kitą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartimi BUAB „Broner“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

16Dėl naujų rašytinių įrodymų priėmimo

 1. BUAB „Broner“ administratorė kartu su atskiruoju skundu pateikė mokėjimo kvitų kopijas, kuriomis grindžia aplinkybes, kad dėl Trišalės sutarties administravimo patiria dideles papildomas išlaidas. UAB „Inreal valdymas“ kartu su atskiruoju skundu pateikė viešus duomenis iš interneto tinklalapio www.aruodas.lt apie parduodamus Trakų mieste namus, kuriais grindžia nuo 2017 m. lapkričio mėn. padidėjusias turto vertes. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB atsiliepime į atskirąjį skundą prašo bankroto administratoriaus ir UAB „Inreal valdymas“ pateiktų įrodymų nepriimti, šie dokumentai turėjo būti pateiktos pirmosios instancijos teismui.
 2. CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005).
 3. Apeliantės įrodymus pridėjo prie savo atskirųjų skundų, todėl suinteresuotiems asmenis buvo sudaryta galimybė kartu su atsiliepimais į atskiruosius skundus pateikti savo nuomones dėl naujų įrodymų. Kadangi pateikti įrodymai yra susiję su nagrinėjamu ginču, jų pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, todėl jie priimami bei pridedami prie bylos ir bus vertinami kitų byloje surinktų įrodymų, šalių paaiškinimų kontekste.

17Dėl 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos teisėtumo

 1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. Nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: 1) dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, 2) dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012). Bankrutuojančios įmonės visų kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-262/2008, 2016 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1652-823/2016 ir kt.).
 3. Apeliantė UAB „Invalda valdymas“ nesutikimą su ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais, priimtais darbotvarkės 3.1 ir 3.2 papunkčiais, sieja su procedūriniais pažeidimais: nutarimai priimti ne kreditorių visumos, o vieno didžiausio kreditoriaus sprendimu; su priedu Nr. 1 nebuvo supažindinti kiti įmonės kreditoriai.
 4. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo protokole Nr. 32 nurodyta, jog apie kreditorių susirinkimą kreditoriams buvo pranešta ir visa su tuo susijusi medžiaga buvo išsiųsta visiems bankrutavusios įmonės kreditoriams. Byloje nėra ginčo dėl kreditorių neinformavimo apie šaukiamą 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimą.
 5. ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų ir / ar alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo tvarkos, tačiau, vadovaujantis kreditorių susirinkimų paskirtimi bei funkcijomis, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti, balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti – neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą darbotvarkės klausimu, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto. Todėl iki kreditorių susirinkimo pradžios kreditoriams turi būti žinoma aiški darbotvarkė tam, kad kreditoriai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti įmonės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir kitų klausimų, tačiau, kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-402-381/2017; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015; 2012 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012; 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004; 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1914-370/2017).
 6. 2017 m. balandžio 14 d. įvyko BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai pagal bankroto administratoriaus siūlomą susirinkimo darbotvarkę ir kreditoriams buvo suteikta galimybė išreikšti savo valią raštu dėl kiekvieno darbotvarkės nutarimo projekto. Iš balsavimo raštu biuletenių nustatyta, jog kreditoriai „Swedbank“, AB, VĮ Turto bankas, VSDFV Vilniaus skyriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Inreal valdymas“, UAB „Trakų vandenys“, AB „Invalda privatus kapitalas“ ir UAB „Inservis“ balsavo pagal bankroto administratorius pasiūlytus nutarimų projektus ir pagal savo siūlomus projektus atitinkamais darbotvarkės klausimais, kuriuos kreditoriai įrašė į savo biuletenių lentelės trečią stulpelį „Pasiūlymas“:

18„Kreditoriaus siūlomas nutarimas (kreditoriui įrašius siūlomą nutarimo projektą, laikoma, kad jis balsuoja „už jį“ .

 1. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.
 2. Nagrinėjamu atveju 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkime raštu balsavo aštuoni kreditoriai, kurių balsai sudaro 11 998 587,63 Eur visų kreditorių balsų arba 99,64 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (12 041 670,48 Eur); į ginčijamą kreditorių susirinkimą nebuvo atvykęs nei vienas kreditorius. Byloje nėra ginčo dėl kvorumo nebuvimo.
 3. Aplinkybė, jog 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkime buvo priimti ginčijami nutarimai didžiausios kreditorės „Swedbank“, AB balsais, kurie sudaro 70,082 proc. visų bankroto byloje teismo patvirtintų reikalavimų, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog skundžiami nutarimai buvo priimti pažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį. Akcentuotina, jog ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nėra aptarta situacija, kai daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas kreditorius, kurio balsais ir priimamas nutarimas, tačiau vien ta aplinkybė, kad toks dominuojantis vienas kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-606/2012).
 4. Atsižvelgus į tai, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo procedūrinių pažeidimų.

19Dėl skundžiamų nutarimų, priimtų kreditorių susirinkimo darbotvarkės trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais (dėl UAB „Inreal valdymas“ atskirojo skundo)

 1. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta „Dėl turto, esančio ( - ), pardavimo kainos nustatymo“. Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė kreditorė „Swedbank“, AB (3.1 p.), UAB „Inreal valdymas“ (3.2 p.) ir VĮ Turto bankas (3.3 p.). Už kreditorės AB „Swedbank“ 3.1 papunkčio pasiūlymą – turto pardavimo kainą nustatyti pagal „Swedbank“, AB pateiktą priedą (pridedamas priedas Nr. 1) – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ kreditoriai, kurių balsai sudaro 29,552 proc., „susilaikiusių“ nebuvo, kreditorius UAB „Trakų vandenys“ šiuo klausimu nebalsavo. Todėl kreditorių susirinkimo 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 3.1 papunkčio pasiūlymą.
 2. Apeliantė nekvestionuoja aplinkybės, jog jai iš anksto nebuvo žinoma 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkė. Kaip minėta, ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, todėl būdamas suinteresuotas kitų kreditorių raštu pareikšta nuomone kreditorius turi galimybę dalyvauti kreditorių susirinkime bei gauti atitinkamą informaciją. Taigi, apeliantė, žinodama, kad 2017 m. balandžio 14 d. susirinkimo metu bus sprendžiami klausimai dėl įmonės neparduoto įkeisto bankui turto pardavimo kainos bei tvarkos nustatymo (darbotvarkės 3 ir 4 klausimai), turėjo teisę tiesiogiai dalyvauti 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkime, bet šia teise nepasinaudojo. Todėl negalima konstatuoti, jog UAB „Inreal valdymas“ ir kitiems kreditoriams buvo apribota galimybė išsakyti savo nuomonę dėl pateiktų nutarimų projektų.
 3. Apeliantės nuomone, dominuojanti kreditorė „Swedbank“, AB ignoruoja kitų kreditorių interesus ir dar kartą vienašališkai nustatė neprotingai mažą turto pardavimo varžytinėse kainą. Atskirajame skunde nurodo, kad 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo metu siūlė turtą pardavinėti už 6 001 876,00 Eur kainą, tačiau didžiausia kreditorė balsavo „prieš“ šį pasiūlymą, pateikusi savo pasiūlymą, turtą pardavinėti už 5 299 000,00 Eur kainą (už 702 876,00 Eur mažesnę kainą). Kreditorė „Swedbank“, AB atsiliepime į atskiruosius skundus paaiškino, jog atsižvelgusi į Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 buvo atlikta ginčo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kurios aktu Nr. 1606/02-1 nustatyta 5 299 000,00 Eur bendra turto rinkos vertė 2016 m. rugsėjo 6 dienai, todėl inicijavo kreditorių susirinkimą bei pasiūlė pradinės BUAB „Broner“ nuosavybės teise priklausančio ginčo turto pardavimo tvarką pagal teismo ekspertizės aktu nustatytą ginčo turto rinkos kainą.
 4. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012).
 5. Nagrinėjamojoje byloje ginčas dėl turto pardavimo pagal vertintojų /ekspertų nustatytą kainą tęsiasi nuo 2012 m. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-144-104/2012 panaikino 2011 m. balandžio 29 d BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 6.4 papunkčiu priimtą nutarimą dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo už turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas nustatytą kainą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1194/2012 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartį pakeitė: panaikino nutarties dalį dėl nutarimo, priimto 2011 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 6.3 papunkčio darbotvarkės klausimu; kitą nutarties dalį paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 sprendė ginčą dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų dėl turto, esančio ( - ), kainos bei pardavimo tvarkos nustatymo (darbotvarkės 4 ir 5 klausimai). Teismas pripažino negaliojančiu ir panaikino BUAB „Broner“ 2015 m. gruodžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4 (dėl turto kainos nustatymo), kuriuo buvo nutarta BUAB „Broner“ turtą, esantį ( - ), pardavinėti varžytynėse atskirais turtiniais vienetais (poilsio namai ir / ar administracinis pastatas su priskirtų žemės sklypų dalių nuomos teise bei pagalbiniais pastatais / pirtimis), proporcingai prie pardavimo kainos pridėjus 1 / 26 dalies infrastruktūros (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei nepriskirtos žemės sklypo dalies nuomos teisė) rinkos vertę pagal šio nutarimo Priede Nr. 1 nurodytas pradines pardavimo kainas, pridėjus prie priede Nr. 1 nurodytų pradinių turto pardavimo kainų pridėtinės vertės mokestį; nutarimą Nr. 5, kuriuo buvo nutarta pardavinėti turtą varžytynėse. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1019-370/2017 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 27 d. nutartį paliko nepakeistą.
 6. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (toliau – TVVPĮ) nustato turto arba verslo vertės nustatymo principus, turto arba verslo vertinimo pagrindus (TVVPĮ 1 str.). Šiuo atveju teismo ekspertizės aktu Nr. 1606/02-1 buvo nustatyta bendra 5 299 000,00 Eur ginčo turto rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną (2016-09-06). Apeliantė UAB „Inreal valdymas“ teigia, kad teismo ekspertizės aktas civilinėje byloje Nr. 2-1775-619/2017 parengtas praėjus daugiau kaip metams nuo turto vertės nustatymo dienos, todėl per šį laiką ginčo turto rinkos vertė pasikeitė. Šią aplinkybę grindžia www.aruodas.lt viešais duomenimis, jog parduodamo Trakų mieste namo vieno kvadratinio metro kaina nuo 2017 m. lapkričio mėn. padidėjo 949,63 Eur (nuo 949,63 Eur iki 1 306,18 Eur), kai skundžiamų nutarimų priėmimo metu kaina buvo padidėjusi iki 949,63 Eur. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog bankroto proceso tikslas kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, tačiau akcentuoja, jog nagrinėjamu atveju BUAB „Broner“ bankroto procesas negali būti užtęstas dar ilgesniam laikui vien dėl aplinkybės, jog kreditorių ginčų sprendimo laikotarpiu nekilnojamojo turto rinkoje įvyko / vyksta pokyčiai. Apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta rašytinių įrodymų, patvirtinančių atliktą turto, esančio ( - ), vertės nustatymą pagal atitinkamą turto vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (TVVPĮ 2 str. 12 d.), todėl UAB „Inreal valdymas“ pateikti duomenys iš internetinio tinklalapio apie parduodamus namus Trakų mieste, laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn., nepaneigia teismo ekspertų nustatytos ginčo turto rinkos vertės 2016 m. rugsėjo 6 dienai.
 7. Skundžiamojo kreditorių susirinkimo 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta „Dėl turto, esančio ( - ), pardavimo tvarkos nustatymo“. Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė kreditorės „Swedbank“, AB (4.1 p.), UAB „Inreal valdymas“ (4.2 p.); „Swedbank“, AB patikslino savo 4.1 papunkčio pasiūlymą (4.3 p.). Už kreditorės AB „Swedbank“ 4.3 papunkčio pasiūlymą – turto pardavimo tvarką nustatyti pagal jos pateiktą Priedą Nr. 1; varžytinių skelbime turi būti nurodytos trečiųjų asmenų teisės (jeigu tokios yra) į parduodamą turtą – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo. Todėl kreditorių susirinkimo 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 4.3 papunkčio pasiūlymą.
 8. Apeliantė teigia, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl turto tvarkos nustatymo suformuluotas ydingai, nes jame nėra nurodyta turto pardavimo kaina, o padaryta nuoroda į Priedą Nr. 1, kuris kreditoriams nebuvo pateiktas. Su šiuo teiginiu apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kadangi ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus (taigi, šiuo atveju ir apie Priedą Nr. 1) pateikimo tvarkos, todėl būdami suinteresuoti kitų kreditorių raštu pareikštomis nuomonėmis (pasiūlymais, priedais) BUAB „Broner“ kreditorė UAB „Inreal valdymas“ turėjo galimybę dalyvauti 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkime bei gauti atitinkamą informaciją (taip pat ir dėl Priedo Nr. 1), tačiau tokia galimybe nepasinaudojo.
 9. Iš „Swedbank“, AB balsavimo raštu biuletenio matyti, jog ši kreditorė lentelės stulpelyje „Pasiūlymas“ nurodė 4.3 papunkčio pasiūlymą (nurodytas kaip 4.1 papunktis) – turto pardavimo tvarką nustatyti pagal „Swedbank“, AB pateiktą Priedą Nr. 1; varžytinių skelbime turi būti nurodytos trečiųjų asmenų teisės (jeigu tokios yra) į parduodamą turtą. Kadangi lentelėje yra nurodyta, jog kreditoriui įrašius siūlomą nutarimo projektą, laikoma, kad jis balsuoja „už“ jį, atskirojo skundo argumentai, kuriais keliamos abejonės dėl kreditorės išreikštos nuomonės, atmestini kaip nepagrįsti. Šiuo atveju kreditorė „Swedbank“, AB balsavo „už“ savo pateiktą darbotvarkės 4 klausimu pasiūlymą (4.3 p.), nes jį įrašė į balsavimo raštu biuletenį.

20Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės devintuoju klausimu (dėl apeliantės BUAB „Broner“ atskirojo skundo)

 1. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 9-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta „Dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ išregistravimo iš JAR“. Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė BUAB „Broner“ administratorius (9.1 p.), kreditorės „Swedbank“, AB (9.2 p.) ir VĮ Turto bankas (9.3 p.). Už kreditorės „Swedbank“, AB 9.2 papunkčio pasiūlymą – klausimas jau svarstytas 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime, „Swedbank“, AB pozicija šiuo klausimu nesikeičia – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo. Todėl kreditorių susirinkimo 9-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 9.2 papunkčio pasiūlymą.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog aptarimas klausimas buvo sprendžiamas 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime, kurio 6.2 papunkčiu buvo nuspręsta neišregistruoti PNSB „Trakų liepsnelė“, o pardavus namus, klausimą dėl bendrijos tolimesnės veiklos palikti spręsti namų savininkams; toks kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo skundžiamas, jis yra įsiteisėjęs, taigi, klausimas jau yra išspręstas. Apeliantės administratorius teigia, jog vien tik aplinkybė, jog klausimas BUAB „Broner“ bankroto procedūros eigoje jau buvo išspręstas ir nebuvo apskųstas teismui, nepaneigia kreditorių ir administratoriaus teisės šį klausimą kelti pakartotinai.
 3. Įstatyme nėra nustatyto draudimo kreditorių susirinkimui ir pačiam pakeisti savo valią konkrečiu jo kompetencijai priskirtu klausimu. Tačiau pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, tuo atveju, jei paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusių kreditorių susirinkimo nutarimų sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Taigi, kol nėra atsiradusių anksčiau priimto kreditorių susirinkimo nutarimo konkrečiu klausimu įgyvendinimo pasekmių, kreditorių susirinkimas turi teisę tuo pačiu klausimu priimti naują nutarimą taip išreikšdamas pasikeitusią savo valią (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).
 4. Nors apeliantės administratorius teigia, kad dėl skundžiamo nutarimo turės toliau vykdyti bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams nenaudingas funkcijas, susijusias su PNSB „Trakų liepsnelė“ funkcijomis, dėl to bus didinamos administravimo išlaidos, tačiau nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ neišregistravimo didėja BUAB „Broner“ administravimo išlaidos, atitinkamai pažeidžiami kreditorių interesai, todėl atskirasis skundas šioje dalyje atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).
 5. Atskirajame skunde administratorius paaiškino, jog PNSB „Trakų liepsnelė“ jokių poilsio namų, priklausiančių BUAB „Broner“, ir namų, parduotų iki BUAB „Broner“ bankroto procedūros pradžios, neadministruoja, o jos vadovas G. B. R. dar 2010 m. rugsėjo 17 d. Bendrijos nariams buvo pateikęs atsistatydinimo pareiškimą. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė „Swedbank“, AB nurodo, kad po priimto 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo jokios aplinkybės nepasikeitė, todėl dėl tolimesnės PNSB „Trakų liepsnelė“ veiklos tęsimo arba likvidavimo turės spręsti asmenys, kurie įsigis iš BUAB „Broner“ priklausantį turtą.
 6. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DGNKPPSBĮ) 9 str. 2 d.). Iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro viešai teikiamos informacijos nustatyta, jog PNSB „Trakų liepsnelė“ buvo įregistruota 2007 m. gegužės 11 d., juridinio asmens vardu veikia vadovas (vienasmenis atstovavimas). Paskutinis registruotas PNSB „Trakų liepsnelė“ vadovas (pirmininkas) laikotarpiu nuo 2010-01-14 iki 2017-05-10 buvo G. B. R., kurio įgaliojimai pasibaigė 2017 m. balandžio 25 d. Nuo 2017 m. gegužės 10 d. juridinio asmens vardu veikiančio pirmininko nėra.
 7. Pagal DGNKPPSBĮ 4 straipsnio nuostatas, bendriją steigia vieno ar kelių namų butų ir kitų patalpų savininkai, bendrijos steigėjai tampa įsteigtos bendrijos nariais, bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas (DGNSBĮ 4 str.). Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Bendrijos įstatuose gali būti numatytas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas, turintis bendrijos įstatuose nustatytą visuotinio susirinkimo teisių dalį (DGNKPPSBĮ 9 str. 1 d.). Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais) (DGNKPPSBĮ 11 str. 7 d.). Taigi, asmenys, turintys teisę steigti bendriją, turi teisę dalyvauti sprendžiant klausimą dėl įsteigtos bendrijos likvidavimo. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog PNSB „Trakų liepsnelė“ steigėja buvo BUAB „Broner“ (yra įsteigtos bendrijos narė), taip pat nėra duomenų, jog namus įsigiję asmenys yra PNSB „Trakų liepsnelė“ steigėjai / nariai ir ateityje įsigysiantys iš BUAB „Broner“ turtą asmenys savanoriškai taps PNSB „Trakų liepsnelė“ nariais, t. y. galės spręsti klausimą dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ bendrijos tolimesnės veiklos (CPK 178 str.).
 8. Apibendrinus nustatytų aplinkybių visumą, konstatuotina, jog registruotas juridinis asmuo PNSB „Trakų liepsnelė“ neturi pirmininko, turto ir realiai veiklos nevykdo. Apie PNSB „Trakų liepsnelė“ narių visuotinį susirinkimą, jo sudėtį duomenų nėra. Klausimas dėl PNSB „Trakų liepsnelė“ likvidavimo negali būti sprendžiamas namų savininkų, kurie nebuvo / nėra PNSB „Trakų liepsnelė“ steigėjai, taip pat visuotinio susirinkimo sprendimo priėmime turi dalyvauti visi šiuo metu esantys PNSB „Trakų liepsnelė“, kadangi klausimas sprendžiamas dėl jų materialiųjų teisių ir pareigų. Tuo atveju, jei nauji turto savininkai nepageidaus savanoriškai tapti PNSB „Trakų liepsnelė“ nariais, klausimas dėl šios Bendrijos tolimesnės veiklos tęsimo arba likvidavimo liks neįgyvendintas. Pažymėtina ir tai, jog atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė „Swedbank“, AB kelia klausimą dėl galimo PNSB „Trakų liepsnelė“ likvidatoriaus skyrimo bei likvidavimo sąnaudų padengimo. Taigi, šis klausimas taip pat spręstinas kreditorių, kartu su esamais PNSB „Trakų liepsnelė“ nariais, susirinkime. Atsižvelgiant į tai, spręstina 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 9-uoju darbotvarkės klausimu (dėl kreditorės „Swedbank“, AB pasiūlyto 9.2 p. nutarimo projekto) panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo (ĮBĮ 23 str. 6 p., 18 p.).

21Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės dešimtuoju klausimu (dėl apeliantės BUAB „Broner“ atskirojo skundo)

 1. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 10-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta „Dėl Trišalės sutarties, sudarytos tarp namus įsigijusių gyventojų, UAB „Trakų vandenys“ ir BUAB „Broner“, nutraukimo“. Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė BUAB „Broner“ administratorius (10.1 p.), kreditorės „Swedbank“, AB (10.2 p.) ir VĮ Turto bankas (10.3 p.). Už kreditorės „Swedbank“, AB 10.2 papunkčio pasiūlymą – klausimas jau svarstytas 2016 m. gruodžio 6 d. kreditorių susirinkime, „Swedbank“, AB pozicija šiuo klausimu nesikeičia – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo. Taigi, kreditorių susirinkimo 10-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 10.2 papunkčio pasiūlymą.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime 7-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl Trišalės sutarties nutraukimo ir priimtas nutarimas 7.2 papunkčiu – sudaryti tarp UAB „Trakų vandenys“ ir BUAB „Broner“ panaudos sutartį dėl vandentiekio, kanalizacijos trasų bei fekalinės siurblinės naudojimo. Atskirajame skunde administratorius paaiškino, kad 2016 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas sudaryti panaudos sutartį tarp BUAB „Broner“ ir UAB „Trakų vandenys“ liko neįgyvendintas, nes UAB „Trakų vandenys“ atsisakė tokią sutartį pasirašyti. Dėl atsisakymo sudaryti panaudos sutartį su BUAB „Broner“ patvirtino ir suinteresuotas asmuo UAB „Trakų vandenys“ atsiliepime į skundą. Administratoriaus nuomone, gyventojai sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo gali sudaryti tiesiogiai su paslaugų tiekėja UAB „Trakų vandenys“. Kreditorė Swedbank“, AB atsiliepime į atskirąjį skundą teigia, jog BUAB „Broner“ nuosavybės teise priklauso inžinieriniai tinklai (vandentiekio, kanalizacijos trasų, fekalinės siurblinės), kuriais UAB „Trakų vandenys“ teikia iš BUAB „Broner“ gyvenamuosius namus įsigijusiems gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas. Nutraukus Trišalę sutartį gyventojai netektų minėtų paslaugų.
 3. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, kad inžinierinius tinklus, kuriais tiekiamas gyventojams vanduo ir šalinamos nuotekos nuosavybės teise valdo BUAB „Broner“, vandens ir nuotekų šalinimo paslaugas teikianti UAB „Trakų vandenys“ nesutinka sudaryti panaudos sutartį su BUAB „Broner“ ir geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viešasis interesas, apeliantės bankroto administratoriaus atskirasis skundas dalyje dėl Trišalės sutarties nutraukimo, dėl kurios vartotojams gali būti sutrikdytas nepertraukiamas vandens tiekimas bei nuotekų šalinimas, atmestinas kaip nepagrįstas.
 4. Taip pat apeliantės administratorius teigia, jog vykdydamas Trišalę sutartį patiria papildomas išlaidas, nes UAB „VANTOLINA“ įgaliotas asmuo ne rečiau kaip du kartus per savaitę privalo vykti į Trakus ir prižiūrėti teikiamas komunalines paslaugas. Aplinkybėms, jog nuo 2016 m. sausio mėn. patyrė 1 821,88 Eur papildomų kuro (dyzelino) išlaidų pagrįsti prie atskirojo skundo pridėjo mokėjimo kvitų kopijas. „Swedbank“, AB atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog visos administratoriaus patirtos išlaidos bus atlygintos iš BUAB „Broner“ parduoto turto vertės.
 5. Kadangi bankroto administratorius teigia, jog dėl Trišalės sutarties vykdymo ir administravimo patiria papildomas išlaidas, kurias grindžia rašytiniais įrodymais, vertintina, kad šio klausimo sprendimas priskirtinas BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau skundžiamojo kreditorių susirinkimo 10-uoju darbotvarkės klausimu nebuvo sprendžiamas klausimas dėl papildomų administratorės UAB „VANTOLINA“ patiriamų išlaidų, susijusių su Trišalės sutarties vykdymu, atlyginimo, todėl administratoriui nėra užkirstas kelias sušaukti kreditorių susirinkimą klausimui dėl papildomų administravimo išlaidų atlyginimo, susijusių su Trišalės sutarties vykdymu, svarstyti (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p., 36 str. 2 d.).

22Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės keturioliktuoju klausimu (dėl apeliantės „Swedbank“, AB atskirojo skundo)

 1. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 14-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl lėšų skyrimo teritorijos sutvarkymui ( - ) (skundus teikia namų savininkai). Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė BUAB „Broner“ administratorius (14.1 p.) ir kreditorė „Swedbank“, AB (14.2 p.). Už kreditorės „Swedbank“, AB 14.2 papunkčio pasiūlymą – vadovautis 2013 m. spalio 31 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo. Taigi, kreditorių susirinkimo 14-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 14.2 papunkčio pasiūlymą.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje dėl bankroto administravimo išlaidų taip pat konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005). Bankroto administravimo išlaidas, tarp kitų, yra įtrauktos ir bankrutuojančios įmonės turto įvertinimo, pardavimo išlaidos (ĮBĮ 36 str. 3 d.); įkeisto turto apskaitą, apsaugą, įvertinimą ir pardavimą organizuoja ir vykdo bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 5 d., 31 str., 33 str. 6 d.), todėl hipotekos kreditorius privalo mokėti proporcingą jo tenkinamo reikalavimo dydžiui administravimo išlaidų dalį; hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti kreditoriaus reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto pardavimu gautų lėšų neatleidžia ir nepašalina jo pareigos proporcingai su kitais kreditoriais mokėti administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 5 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-373-219/2016). Kreditorių visuma sprendžia tokį esminį su bankrutuojančios įmonės veikla susijusį klausimą, kaip administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus ir užtikrinti tiek bankroto administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013). įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).
 3. Apeliantė „Swedbank“, AB teigia, kad 2013 m. spalio 31 d. administravimo išlaidų sąmatoje yra nurodytas bankroto administratoriaus atlyginimas ir už teritorijos, esančios Žemaitės g. 25A, Trakuose, sutvarkymą po žiemos (senos žolės, lapų ir šiukšlių). Bankroto administratorius 2014 m.–2016 m. vykdė minėtus darbus, o 2017 m. kilo ginčas dėl papildomo apmokėjimo už teritorijos sutvarkymo po žiemos darbus.
 4. Iš 2017 m. balandžio 14 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 nustatyta, jog bankroto administratorius 14.1 papunkčiu pasiūlė kreditoriams pritarus už mažiausią kainą nupirkti teritorijos, esančios Žemaitės g. 25A, Trakuose, sutvarkymo po žiemos paslaugas iš komunalines paslaugas teikiančių bendrovių. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad administratorius nepateikė įrodymų apie 2017 m. atlikus teritorijos sutvarkymo darbus (nupirktas teritorijos sutvarkymo po žiemos paslaugas iš komunalines paslaugas teikiančių bendrovių) (CPK 178 str.), tačiau pažymėtina, kad atveju, jei administratoriui baigėsi 2013 m. administravimo išlaidų sąmatoje patvirtintos lėšos (arba trūksta lėšų dėl paslaugų pabrangimo), skirtos teritorijos sutvarkymo po žiemos darbams, dėl to administratorius negali vykdyti gyventojų bei Trakų miesto seniūno raginimų / skundų sutvarkyti teritoriją, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino nutarimą, kuriuo buvo atmestas bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl lėšų skyrimo teritorijos sutvarkymui nuo senos žolės, lapų ir kitų šiukšlių (Nr. 14.1 p.) bei nutarta vadovautis 2013m. spalio 31 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkime patvirtina bankroto administravimo sąmata (14.2 p.), todėl šioje dalyje „Swedbank“, AB atskirasis skundas atmestinas.

23Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės šešioliktuoju klausimu (dėl apeliantės „Swedbank“, AB atskirojo skundo)

 1. 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 16-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta „Dėl teisinės pagalbos pirkimo iš advokatų kontoros sprendžiant klausimus su NŽT Vilniaus miesto skyriumi nutraukiant žemės nuomos sutartis“. Dėl šio darbotvarkės klausimo nutarimų projektų pasiūlymus pateikė BUAB „Broner“ administratorius (16.1 p.) ir kreditorė „Swedbank“, AB (16.2 p.). Už kreditorės „Swedbank“, AB 16.2 papunkčio pasiūlymą – teisines paslaugas, kurias priminiame etape sudarytų skundo NŽT parengimas ir 4 susitikimai su NŽT atstovais pirkti iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“; patvirtinti sekančią teisinių paslaugų pirkimo kainą: 1 200,00 Eur plius PVM ir 3 000,00 Eur plius PVM sėkmės mokestis, jeigu pavyksta pasiekti, kad NŽT nenutrauktų nuomos sutarčių 2017 m. kovo 30 d. rašto pagrindu, ir nereikia dėl to bylinėtis teisme; teisines išlaidas pavesti apmokėti „Swedbank“, AB, įtraukiant jas į „Swedbank“, AB ateityje mokėtinas BUAB „Broner“ administravimo išlaidas – balsavo „už“ kreditorė „Swedbank“, AB (70,08 proc. visų balsų), „prieš“ ir „susilaikiusių“ nebuvo. Taigi, kreditorių susirinkimo 14-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, atitinkantis kreditorės „Swedbank“, AB 16.2 papunkčio pasiūlymą.
 2. Atskirajame skunde nurodoma, kad klausimo su NŽT sėkmingu sprendimu buvo suinteresuotas išimtinai tik vienas kreditorius – „Swedbank“, AB, nes ginčas kilo dėl „Swedbank“, AB įkeistos žemės nuomos teisės galiojimo (žemės nuomos sutarčių galimo nutraukimo); šis ginčas BUAB „Broner“ kreditoriams jokios įtakos neturėjo ir neturi bei jo baigtis BUAB „Broner“ kreditorių teisėms ir pareigoms įtakos neturės.
 3. Atsižvelgus į tai, jog klausimas dėl teisinės pagalbos pirkimo iš advokatų kontoros sprendžiamas BUAB „Broner“ bankroto byloje ir už suteiktas teisines paslaugas bus apmokėta proporcingai visų kreditorių iš BUAB „Broner“ administravimo išlaidų, spręstina, kad BUAB „Broner“ kreditorių interesų nepažeidžia ekonomiškas teisinės pagalbos paslaugų pirkimas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog kreditorės „Swedbank“, AB pasiūlytas ir savo balsais patvirtintas teisinių paslaugų apmokėjimo būdas bei teisines paslaugas teikiančio subjekto parinkimas pažeidžia kreditorių interesus, nes mokėtina suma yra didesnė už bankroto administratoriaus siūlomą bei sėkmės mokesčio nustatymui taip pat nėra jokio pagrįsto poreikio. Pažymėtina ir tai, jeigu, pasak apeliantės, klausimo sprendimui su NŽT Vilniaus miesto skyriumi išsprendimas BUAB „Broner“ kreditorių teisėms ir pareigoms įtakos neturi, o suinteresuotumą dėl įkeistos žemės nuomos teisės galiojimo turi tik „Swedbank“, AB, kuri sutinka apmokėti advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“ suteiktas paslaugas vertintina, jog klausimą dėl teisinės pagalbos pirkimo iš advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“ „Swedbank“, AB gali išspręsti savarankiškai, t. y. ne BUAB „Broner“ bankroto byloje. Todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti Vilniau apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutarties dalies, kuria panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo 16.1 papunkčiu darbotvarkės klausimu priimtas bei 16.2 papunkčiu nepriimtas nutarimai.

24Dėl bylos procesinės baigties

 1. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, iš esmės tinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ normas, reglamentuojančias kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartis dalyje, kuria panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti darbotvarkės 11.1, 11.2, 14.1, 14.2 ir Nr. 16.1, 16.2 papunkčiais ir atmesti pareiškėjų skundai dėl 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų darbotvarkės 3,1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 ir 17.1., 17.2 papunkčiais panaikinimo, paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Tačiau keistina Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartis dalyje, kuria atmestas pareiškėjos BUAB „Broner“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „VANTOLINA“, prašymas panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą darbotvarkės 9-uoju klausimu ir šioje dalyje klausimas perduodamas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartį dalyje, kuria atmestas pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „VANTOLINA“, prašymas panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą darbotvarkės devintuoju klausimu.

27Panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Broner“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus darbotvarkės 9.1. 9.2, 9.3 papunkčiais, ir darbotvarkės devintąjį klausimą „Dėl Poilsio namų savininkų bendrijos „Trakų liepsnelė“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro“ perduoti nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

28Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4.
 1. Bylos esmė
 1. Pareiškėja... 5. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 3.1, 3.2., 4.2, 4.3... 6. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 11.1, 11.2 papunkčių 7. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 16.1, 16.2 papunkčių 8. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 17.1, 17.2 papunkčių 9. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 9.2 papunkčio
   10. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 10.1, 10.2 papunkčių. 11. Dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 32 14.1, 14.2 papunkčių 12. Teismas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Dėl bylos ribų
   1. Lietuvos Respublikos civilinio... 15. Dėl faktinių bylos aplinkybių
    1. Vilniaus... 16. Dėl naujų rašytinių įrodymų priėmimo
     1. BUAB... 17. Dėl 2017 m. balandžio 14 d. BUAB „Broner“ kreditorių susirinkimo... 18. „Kreditoriaus siūlomas nutarimas (kreditoriui įrašius siūlomą nutarimo... 19. Dėl skundžiamų nutarimų, priimtų kreditorių susirinkimo darbotvarkės... 20. Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės devintuoju... 21. Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės dešimtuoju... 22. Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės keturioliktuoju... 23. Dėl nutarimo, priimto kreditorių susirinkimo darbotvarkės šešioliktuoju... 24. Dėl bylos procesinės baigties
      1. Išdėstytų... 25. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartį dalyje, kuria... 27. Panaikinti 2017 m. balandžio 14 d. bankrutavusios uždarosios akcinės... 28. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartį palikti...