Byla 2-1009-835/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams A. G. ir V. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 12567,70 Lt skolą, 6834,17 Lt palūkanas, 18585,75 Lt delspinigius, 7418,80 Lt delspinigių palūkanas, 2609,13 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1440,00 Lt žyminį mokestį.

3Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-02-17 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: vietinio mokėjimo nurodymu (b. l. 5), išrašu iš reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-54 (b. l. 9), delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 10), palūkanų paskaičiavimo aktu (b. l. 11), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktu (b. l. 12), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b. l. 13), reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (b. l. 14-24), vartojimo kredito sutartimi (b. l. 25, 26), pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 28, 29).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-06-05 AB „Swedbank“ bankas ir atsakovai sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-062538-VA, pagal kurią bankas suteikė atsakovams vartojimo kreditą, o atsakovai įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, t. y. tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 1.73 str., 6.1 – 6.2 str., 6.192 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovai savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovai pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovė sutartį nutraukė (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.) ir liko skolingi 12567,70 Lt. Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovams paskaičiuota 6834,17 Lt palūkanų, 18585,75 Lt delspinigių, 7418,80 Lt delspinigių palūkanų, 2609,13 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

72009-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 pradinis kreditorius AB „Swedbank“ reikalavimo teisę į atsakovų skolą perdavė ieškovei. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ banko ir atsakovų sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra pradinis kreditorius įgijo pareigą suteikti atsakovams kreditą, o atsakovai įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). Atsakovai savo sutartinių įsipareigojimų sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jiems sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdami sutartimi prisiimtą prievolę, AB „Swedbank“ bankas 2009-05-21 reikalavimo teisę perleido ieškovei (CK 6.101 str.), todėl atsakovams yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jie turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.245 str. 1 d., 6.886 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl 12567,70 Lt skolos (negrąžinto kredito sumos), 6834,17 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo dienos, tenkintini visiškai.

8Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos yra neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių ir delspinigių palūkanų sumos yra neprotingai didelės. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokios delspinigių ir delspinigių palūkanų sumos susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovus, atsakovams nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos, kadangi atsakovai prievolės atsiskaityti nevykdė ilgą laiką, jau pradiniam kreditoriui AB „Swedbank“ bankui, todėl nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovai geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovams apskaičiavo 18585,75 Lt delspinigių ir 6286,99 Lt delspinigių palūkanų (už 1476 dienų) (b. l. 10, 11), taikant sutartyje numatytą 0,1 procento dydžio delspinigių normą (b. l. 23). Nors atsakovai laikytini nesąžiningais, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, vertinat konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis protingumo principu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), prašoma priteisti delspinigių ir delspinigių palūkanų sumos mažintinos, priteisiant: 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 2262,19 Lt (12567,70 Lt*0,1 %*180 dienų = 2262,19 Lt) delspinigių ir 0,1 % dydžio Lt delspinigių palūkanas už 180 dienų, tai yra 1230,15 Lt (6834,17 Lt*0,1 %*180 dienų = 1230,15 Lt) delspinigių palūkanas.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovės reikalavimo dalis priteisti 2609,13 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestina kaip nepagrįsta ir neįrodyta. Įrodymai civilinėje byloje yra duomenys, kuriais remdamasis teismas konstatuoja reikšmingų bylai aplinkybių buvimą arba nebuvimą (CPK 177 str. 1 d. ). Byloje esantys įrodymai turi būti susiję su byla (CPK 180 str.). Ieškovė nurodo, kad 2609,13 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų sumą sudaro išlaidos darbo priemonėms, administracijos išlaikymui, darbo užmokesčiui ir kt. Teismo vertinimu, šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovės, užsiimančios skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine-komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyta prasme. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių išlaidas, patirtas užklausiant Nekilnojamojo turto registrą ir Gyventojų registro tarnybą, todėl ieškovės reikalavimas dėl šių išlaidų priteisimo taip pat atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

11Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, sumokėjo 1440,00 Lt dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b. l. 5). Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovės ieškinys patenkinamas priteisiant jai 22891,21 Lt, todėl atitinkamai ieškovės naudai iš atsakovų priteistina 687,00 Lt žyminio mokesčio.

12Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti solidariai iš atsakovų A. G. ir V. G. 12567,70 Lt skolą, 6834,17 Lt palūkanas, 2262,19 Lt delspinigius, 1230,15 Lt delspinigių palūkanas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (12567,70 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir po 343,50 Lt žyminį mokestį ieškovės UAB „Gelvora“ naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai