Byla 1A-88-380/2020
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo S. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Daliaus Jocio, Remigijaus Preikšaičio, Aurelijos Sadauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Jolantai Sarpalienei, nuteistojo S. L. gynėjui advokatui Petrui Matažinskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės Astos Brigevičienės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo S. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 2811 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

4Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejų) metų laikotarpiui, įpareigojant S. L. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, taip pat per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

5Į bausmės laiką įskaitytas S. L. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2019-11-16 iki 2019-11-17 (viena para).

6Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 68 straipsniu S. L. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialiąja teise vairuoti visų rūšių transporto priemones 3 (trejus) metus, taip pat tokią teisę įgyti.

7Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsniu S. L. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – automobilio „Volkswagen Golf“, valstybinio numerio ženklas ( - ), konfiskavimas, konfiskuojant ir valstybės nuosavybėn išieškant automobilio rinkos vertę – 629 Eur sumą.

8Nurodyta pradėjus vykdyti bausmę panaikinti kardomąsias priemones – įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje, rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir specialiosios teisės sustabdymą.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10I. Bylos esmė

111.

12S. L. nuteistas už tai, kad jis vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau nei 1,51 promilės neblaivumas: 2019-11-16, apie 16.49 val., S. L. adresu ( - ), Klaipėdos r., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,56 promilės girtumas) vairavo automobilį „Volkswagen Golf“, valstybinio numerio ženklas ( - ). Taip S. L. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas.

13II. Apeliacinio skundo argumentai

142.

15Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė A. Brigevičienė apeliaciniu skundu prašo: 1) pakeisti Klaipėdos apylinkės teismo 2020-01-17 nuosprendį: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria nuteistajam S. L. taikytos BK 75 straipsnio 1, 2 dalies normos ir bausmės vykdymas atidėtas dvejų metų laikotarpiui; 2) kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

162.1.

17Prokurorė teigia, jog skundžiamas nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 328 straipsnio 1 punktas). Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir pagrįstai S. L. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje, tačiau nepagrįstai pritaikė BK 75 straipsnio nuostatas ir bausmės vykdymą atidėjo dvejiems metams, todėl naikintina nuosprendžio dalis, kuria taikytas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas.

182.2.

19Skunde pažymima, kad teismas nuosprendyje nurodė, jog „kaltinamasis S. L. anksčiau teistas 6 kartus, taip pat ir už analogiškas veikas, nusikalto esant nusikaltimų recidyvui, neatlikęs bausmės (nesumokėjęs baudos). Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad prisipažino nusikaltęs ir gailisi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į išdėstytas ir nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamajam skirtina bausmė – laisvės atėmimas, tačiau bausmės vykdymas atidėtinas, kadangi darytina išvada, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir jį dar galima pataisyti neizoliuojant nuo visuomenės“. Prokurorės vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė BK 75 straipsnio nuostatas ir S. L. nepagrįstai atidėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymą, nes neatsižvelgė į S. L. ankstesnius teistumus ir į neišnykusį teistumą. Teismas pažeidė baudžiamojo proceso tikslus ir baudžiamąjį įstatymą, dėl to nuosprendžio dalis, kuria nuteistajam S. L. atidėtas bausmės vykdymas, yra neteisėta ir nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir nuteistąjį S. L. galima pataisyti neizoliuojant nuo visuomenės ir suteikiant galimybę pasitaisyti dirbant.

202.3.

21Prokurorė nurodo, kad taikydamas bausmės vykdymo atidėjimą teismas neatsižvelgė į tai, kad S. L. anksčiau 6 kartus teistas už tyčinius nusikaltimus, o nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė neišnykus teistumui, būdamas recidyvistas (BK 27 straipsnis). Vien 2017 metais jis teistas tris kartus, 2018 metais – vieną kartą, o visus keturis kartus teistas už analogišką nusikaltimą – transporto priemonę vairavo neblaivus. S. L. 2019-06-10 paleistas iš ( - ) atlikęs laisvės atėmimo bausmę, nepraėjus nė pusmečiui (2019-11-16), vėl padarė analogišką nusikaltimą – vairavo transporto priemonę neblaivus. Prokurorės nuomone, nusikaltimų darymas rodo, kad S. L. nesigaili dėl įvykdytų nusikaltimų, nepateisino teismo pasitikėjimo, nusikaltimą padarė neišnykus teistumui, išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, nesiekia pats pasitaisyti, nedirba, neblaivus vairuoja didesnio pavojaus šaltinį – transporto priemonę ir yra abejingas galimiems sunkiems padariniams. Abejingumas anksčiau paskirtoms bausmėms taip pat rodo neigiamą nuteistojo S. L. požiūrį į įstatymus ir aplinkinių žmonių teises, todėl S. L., kaip recidyvistui, turi būti paskirta reali bausmė.

222.4.

23Prokurorė pažymi, jog iš byloje esančių duomenų apie S. L. administracinius nusižengimus matyti, kad jis sistemingai daro administracinius nusižengimus ir praeityje ne kartą buvo baustas už savo esme analogiškus pažeidimus – jis vairavo automobilį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, todėl akivaizdu, jog šioje byloje nagrinėjamas S. L. nusikaltimas nėra atsitiktinis reiškinys jo gyvenime, o dėsninga pasirinkto gyvenimo būdo – girtavimo ir teisės pažeidimų darymo – pasekmė. Prokurorės nuomone, teismas nesivadovavo BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nurodančiais, kad teismas, be kitų aplinkybių, atsižvelgia ir į kaltininko asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, todėl netinkamai taikė BK 75 straipsnio 1 dalį ir bausmės vykdymą S. L. atidėjo neįsitikinęs, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

242.5.

25Skunde nurodoma, kad bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai nustatyti BK 75 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi, teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymo, privalo ne tik atsižvelgti į BK 75 straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus (nusikalstamos veikos kategoriją ir paskirtos bausmės dydį), bet ir įvertinti bausmės vykdymo atidėjimo tikslingumą bausmės paskirties kontekste. Be to, bausmės vykdymo atidėjimas yra išimtinė bausmės realizavimo forma ir galima tada, kai bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-197-976/2015). Teismų praktikoje nurodoma, kad, taikant bausmės vykdymo atidėjimą, humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, sudaryti pagrindą nebaudžiamumui, formuoti nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-65-139/2015).

262.6.

27Prokurorės vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą manyti, kad S. L. paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Jokių teigiamų socialinių ar šeiminių nuteistojo pokyčių, kurie savo svarba nulemtų bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymą, nėra. Įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes, apibūdinančias tiek S. L. padarytą nusikalstamą veiką, tiek jo asmenybę, matyti, kad nėra objektyvaus pagrindo tikėtis, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

283.

29Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo gynėjas advokatas prašė apeliacinį skundą atmesti.

30III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

314.

32Apeliacinis skundas tenkintinas.

335.

34Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinio skundo ribas apibrėžia nuosprendžio apskundimo pagrindai ir motyvai, apelianto prašymai – jų apimtis, pobūdis, konkretumas, tikslumas. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad šiuo atveju nėra ginčo dėl kaltės ar nusikalstamos veikos kvalifikavimo, taip pat dėl nuteistajam paskirtos bausmės rūšies ar jos dydžio. Tačiau prokurorė nesutinka su BK 75 straipsnio nuostatų taikymu S. L. ir siekia, jog būtų panaikinta skundžiamo nuosprendžio dalis, kuria S. L. vadovaujantis BK 75 straipsnio normomis taikytas bausmės vykdymo atidėjimas. Būtent šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

356.

36Patikrinusi skundžiamą nuosprendį ir baudžiamosios bylos medžiagą teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 75 straipsnio nuostatas ir S. L. nepagrįstai atidėjo laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Todėl ši Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020-01-17 nuosprendžio dalis keistina dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

377.

38Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę nuteistajam atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Teismas atsižvelgė į tai, kad S. L. anksčiau teistas 6 kartus, taip pat ir už analogiškas veikas, nusikalto esant nusikaltimų recidyvui, neatlikęs bausmės (nesumokėjęs baudos). Teismas pripažino S. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis prisipažino nusikaltęs ir gailisi, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatė. Apylinkės teismas įvertinęs šias aplinkybes ir pritaikęs BK 641 straipsnio nuostatas pagrįstai paskyrė nuteistajam terminuoto laisvės atėmimo 6 mėnesiams bausmę. Teisėjų kolegijos vertinimu, S. L. už jo padarytą nusikalstamą veiką paskirta bausmės rūšis ir jos dydis yra proporcingi padarytai nusikalstamai veikai, nuteistojo asmenybei ir yra tinkami pasiekti BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus.

398.

40Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atidėdamas nuteistajam S. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, neteisingai taikė BK 75 straipsnio nuostatas.

419.

42Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir pagrindus nustato BK 75 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų; bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi teismas privalo ne tik atsižvelgti į BK 75 straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus (nusikalstamos veikos kategoriją ir paskirtos bausmės dydį), bet ir įvertinti bausmės vykdymo atidėjimo tikslingumą bausmės paskirties kontekste: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis). Aptariamo įstatymo nuostatų taikymas galimas tik tada, kai, be nustatytų BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių pagrindų, teismas pripažįsta, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismų praktikoje nepritariama tokiems atvejams, kai nustačius BK 75 straipsnio taikymo sąlygas bausmės vykdymo atidėjimas taikomas formaliai, neatsižvelgiant į tai, kad asmuo jau daug kartų teistas arba nusikalstamos veikos padarymo metu turi neišnykusį teistumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-132/2016). Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad BK 75 straipsnyje nenustatyta tiesioginio draudimo taikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus ar kuriam jau buvo taikytos tokio įstatymo nuostatos. Tačiau tokiam asmeniui bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, motyvuojant ir atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų padarymo aplinkybes bei kaltininko asmenybę, teismui konstatavus, kad bylos aplinkybių visuma neleidžia abejoti, kad laisvės atėmimo bausmė realiai gali būti neatliekama, o kilus dėl to pagrįstų abejonių šis institutas neturi būti taikomas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-108-895/2016, 2K-106-511/2017, 2K-22-628/2018, 2K-277-495/2019, 2K-64-495/2020).

4310.

44S. L. padaryta BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika ir už ją pritaikius BK 641 straipsnį paskirta bausmė – laisvės atėmimas 6 mėnesiams atitinka BK 75 straipsnyje nurodytus formaliuosius bausmės vykdymo atidėjimo pagrindus. Tačiau pirmosios instancijos teismas savo sprendimą nuteistajam taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir atidėti bausmės vykdymą lakoniškai motyvavo tuo, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir S. L. dar galima pataisyti neizoliuojant nuo visuomenės. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tokia teismo išvada negali nulemti bausmės vykdymo atidėjimo nuostatų taikymo, nes, kaip jau minėta, asmeniui, kuris turi neišnykusį teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus ar kuriam jau buvo taikytos tokio įstatymo nuostatos, bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, motyvuojant ir atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo padarymo aplinkybes ir ypač į kaltininko asmenybę. Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas to nepadarė.

4511.

46Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas BK 75 straipsnio taikymo klausimą, neatsižvelgė į reikšmingas šio klausimo sprendimui aplinkybes. BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytą tyčinį nesunkų nusikaltimą transporto eismo saugumui (BK 11 straipsnio 3 dalis), už kurį yra nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, S. L. padarė būdamas sunkaus girtumo laipsnio (jam nustatytas net 2,56 promilės girtumas (b. l. 24–25, 27). S. L. nedirba (b. l. 76–77), o minėtą nusikaltimą 2019-11-16 padarė nepraėjus nė pusės metų nuo po paleidimo iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos, kurioje atliko bausmę už analogišką nusikalstamą veiką. Iš ( - ) atlikęs laisvės atėmimo bausmę jis paleistas 2019-06-10 (b. l. 96). Pagal BK 27 straipsnio 1 dalies nuostatas S. L. yra recidyvistas. Kaip teisingai nurodyta prokurorės skunde, S. L. anksčiau ne kartą teistas, o 2017 m. ir 2018 m. iš viso net keturis kartus teistas už analogiškus nusikaltimus – transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo (b. l. 88–95), be to, praeityje daug kartų baustas administracine tvarka, taip pat ir už nusižengimus, susijusius su transporto priemonės vairavimu, tarp jų ir už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam (b. l. 78–86). Taigi, ankstesniais teismų sprendimais paskirtos bausmės ir taikytas bausmės vykdymo atidėjimas S. L. teigiamos įtakos neturėjo, jis nepasitaisė, vėl padarė tokio paties pobūdžio naują tyčinę nusikalstamą veiką, žinodamas apie gresiančius teisinius padarinius už įstatymo pažeidimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad nuteistąjį ir jo padarytą veiką apibūdinančių bylos duomenų visuma nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad S. L. paskirtos bausmės tikslai galėtų būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Visos paminėtos aplinkybės nuteistąjį apibūdina kaip asmenį, kuris nelinkęs laikytis visuomenėje priimtinų elgesio taisyklių ir daryti teigiamų išvadų iš savo ankstesnių teistumų. S. L. padaryta nusikalstama veika yra ne atsitiktinė, o dėsninga jo nusikalstamo elgesio pasekmė. Nors įstatymas ir nedraudžia recidyvistui taikyti bausmės vykdymo atidėjimo, tačiau, priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra nustatyta jokių išimtinių aplinkybių, kurios būtų pakankamas pagrindas išvadai, kad bausmės tikslai S. L. dar galėtų būti pasiekti neizoliavus jo nuo visuomenės.

4712.

48Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog sprendžiant dėl bausmės vykdymo atidėjimo humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, sudaryti prielaidų asmens nebaudžiamumui, formuoti nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų ir pan. Iš baudžiamosios teisės esmės kyla reikalavimas, kad kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-549/2007, 2K-181/2012, 2K-108-895/2016, 2K-171-697/2019, 2K-306-697/2019).???

4913.

50Įvertinusi bylai reikšmingas aplinkybes ir atsižvelgdama į aptartą Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam prieštarautų bausmės paskirčiai, galėtų sudaryti prielaidas asmens nebaudžiamumui ir formuoti jo nepagarbą baudžiamajam įstatymui. Dėl to prokurorės skundas tenkinamas ir skundžiamas apylinkės teismo nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas) – naikinama nuosprendžio dalis, kuria nuteistajam S. L. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas. S. L. atlikęs anksčiau paskirtą laisvės atėmimo bausmę atviroje kolonijoje, vėl padarė tokį patį nusikaltimą, todėl skundžiamu nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę turi atlikti pataisos namuose.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

52Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. sausio 17 d. nuosprendį pakeisti:

53panaikinti S. L. BK 75 straipsnio 1, 2 dalies taikymą.

54S. L. paskirtą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

55Bausmės pradžią skaičiuoti nuo S. L. sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

56Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 4. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, bausmės vykdymas atidėtas 2... 5. Į bausmės laiką įskaitytas S. L. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2019-11-16... 6. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 68 straipsniu S. L. skirta... 7. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsniu S. L. skirta... 8. Nurodyta pradėjus vykdyti bausmę panaikinti kardomąsias priemones –... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. I. Bylos esmė... 11. 1.... 12. S. L. nuteistas už tai, kad jis vairavo motorinę transporto priemonę... 13. II. Apeliacinio skundo argumentai... 14. 2.... 15. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros... 16. 2.1.... 17. Prokurorė teigia, jog skundžiamas nuosprendis keistinas dėl netinkamai... 18. 2.2.... 19. Skunde pažymima, kad teismas nuosprendyje nurodė, jog „kaltinamasis S. L.... 20. 2.3.... 21. Prokurorė nurodo, kad taikydamas bausmės vykdymo atidėjimą teismas... 22. 2.4.... 23. Prokurorė pažymi, jog iš byloje esančių duomenų apie S. L.... 24. 2.5.... 25. Skunde nurodoma, kad bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai... 26. 2.6.... 27. Prokurorės vertinimu, nagrinėjamoje byloje nėra aplinkybių, kurios... 28. 3.... 29. Teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti, nuteistojo... 30. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 31. 4.... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 33. 5.... 34. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma... 35. 6.... 36. Patikrinusi skundžiamą nuosprendį ir baudžiamosios bylos medžiagą... 37. 7.... 38. Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę nuteistajam atsižvelgė į... 39. 8.... 40. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 41. 9.... 42. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas ir pagrindus nustato BK 75 straipsnis,... 43. 10.... 44. S. L. padaryta BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika ir už... 45. 11.... 46. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas BK 75 straipsnio taikymo klausimą,... 47. 12.... 48. Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog sprendžiant dėl bausmės vykdymo... 49. 13.... 50. Įvertinusi bylai reikšmingas aplinkybes ir atsižvelgdama į aptartą... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 52. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. sausio 17 d.... 53. panaikinti S. L. BK 75 straipsnio 1, 2 dalies taikymą.... 54. S. L. paskirtą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę paskirti... 55. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo S. L. sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.... 56. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....