Byla 2A-627-622/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjos Erika Misiūnienė, Alona Romanovienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Ž. M. apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui Ž. M. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui pakeitimo, prašė pakeisti 2002-06-06 Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2 punktą ir priteisti iš atsakovo Ž. M. nepilnametės dukters A. M., gim. ( - ), išlaikymui kas mėnesį mokėti periodinėmis išmokomis po 500 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki dukters pilnametystės, indeksuojant šią sumą LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Priteistą išlaikymą uzufrukto teise pavesti administruoti J. M.; priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagrindas reikalauti didesnio išlaikymo yra papildomos vaiko priežiūros išlaidos. Kai buvo priimtas Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimas, dukrai dar nebuvo dviejų metų. Šiuo metu dukters poreikiai iš esmės pasikeitė ir teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydis neužtikrina net minimaliausių dukters poreikių ir interesų, todėl toks išlaikymo dydis yra keistinas.

4Šilalės rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Pakeitė 2002 m. birželio 6 d. Raseinių rajono apylinkės teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2 punkte nurodytą išlaikymo nepilnametei dukrai A. M. išlaikymo sumą ir priteisė dukrai A. M., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos, tai yra nuo 2012 m. liepos 3 d. iki dukters pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, priteistų sumų tvarkytoja paskiriant ieškovę. Priteisė iš atsakovo ieškovei 74 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 72 Lt žyminį mokestį. Kitą ieškinio dalį atmetė. Sprendimo dalį dėl išlaikymo padidinimo nusprendė vykdyti skubiai. Teismas vadovavosi CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą ir konstatavo, kad ieškovės ir atsakovo nepilnametės dukros A. M. išlaikymui, ugdymui ir vystymuisi tėvas turėtų skirti ne mažiau kaip 400 Lt per mėnesį. Nurodė, kad tokio dydžio išlaikymas, pagal byloje esančius duomenis, atitinka atsakovo realias finansines galimybes.

5Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad byloje nenustatyta, kad būtų iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, ar būtų atsiradusios papildomos vaiko priežiūros išlaidos. Todėl nebuvo teisinio pagrindo didinti išlaikymo dydį, kurį su ieškove buvo nustatę santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartyje. Teismas privalėjo atsižvelgti į CK 3.198 straipsnio nuostatas, kurios teigia, kad teismas, priteisdamas išlaikymą dviem ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas bent minimalių visų vaikų poreikių tenkinimui. Jis turi išlaikyti dar du vaikus, kurių interesai neturi būti pažeisti dėl teismo priteisto išlaikymo dukrai A.. Teismas, neįvertinęs visų aplinkybių, priteisė iš jo per didelę išlaikymo sumą dukrai A., dėl ko nukentės jo kitų dviejų mažamečių vaikų interesai, nes jis nepajėgs visiems trims vaikams teikti 400 Lt per mėnesį dydžio išlaikymą.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Klaipėdos miesto apylinkės teismo

72012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą prašo palikti nepakeistą ir priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimu.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Byla apeliacine tvarka nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas atsižvelgiant į apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą.

10Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnametės A. M., gim. ( - ), tėvai. Tarp šalių kilo ginčas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas padidino nepilnametei A. M. teikiamo išlaikymo dydį, iš atsakovo priteisdamas 400 Lt išlaikymą, teikiamą kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

11Sprendžiant dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio pakeitimo turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat to paties straipsnio 3 dalyje nustatytu imperatyvu, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Taigi teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio pakeitimo, turi derinti CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kurio esmė – visų pirma užtikrinti vaiko interesus, su bendruoju civilinių santykių teisinio reglamentavimo proporcingumo principu (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), kuris reiškia, kad vaikui teikiamo išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. A. V., bylos Nr. 3K-3-596/2009).

12Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje M. S. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-495/2009). Kiekvienam vaikui būdingi individualūs dvasiniai, psichologiniai, kultūriniai, moraliniai, turtiniai ir kitokie poreikiai, kuriuos patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė abiejų vaiko tėvų pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje A. S. v. R. S., bylos Nr. 3K-3-469/2006; 2007 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Z. T. v. R. T., bylos Nr. 3K-3-21/2007). Nustatant konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi atsižvelgti į tai, jog nustatytas išlaikymas turi užtikrinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, CK 3.155, 3.165 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8, 11–14, 18 ir kiti straipsniai). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-620/2005). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S., byla Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-495/2009).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009;). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikiamas aplinkybes ir tinkamai jas įvertino. Kaip jau buvo minėta, orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Atsakovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad jis neturi pakankamai pajamų ir kad jis turi dar du nepilnamečius vaikus, neatleidžia jo nuo pareigos teikti reikiamą išlaikymą dukrai A. M.. Iš atsakovo priteista 400 Lt per mėnesį dydžio išlaikymo suma nėra didelė, pirmosios instancijos teismas įvertino atsakovo turtinę padėtį. Nepagrįstai apeliaciniame skunde yra teigiama, kad neatsirado papildomų vaiko priežiūros išlaidų. Objektyviai 12 metų vaikui reikia daugiau priežiūros išlaidų nei 2 metų vaikui. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad A. M. poreikiai socialinėms, kultūrinėms ir materialinėms reikmėms padidėjo, yra tinkama.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias išlaikymo nepilnamečiui vaikui pakeitimą, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokiu atveju ieškovei iš apelianto priteistinos jos nagrinėjant bylą apeliacine tvarka turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Šilalės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti ieškovei iš atsakovo 250 Lt bylinėjimosi išlaidas.

Ryšiai