Byla 2-1004/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“, akcinės bendrovės „Latvijas tilti“ ir atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2671-603/2013 pagal ieškovo bendrai jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės, susidedančios iš akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Fegda“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešo atviro konkurso „Projekto IXB transporto koridorius (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis statybos darbai“ perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymų vertinimo, vykdomų pirkimo procedūrų, kur tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Latvijas tilti“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas bendrai jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Fegda“, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydama: pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. priimtą sprendimą (Protokolas Nr. 21-5); pripažinti teisėtais ir galiojančiais atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. spalio 31 d. priimtus sprendimus vykdant atviro konkurso procedūras.

5Ieškovas, siekdamas užtikrinti savo pareikštų reikalavimų įvykdymą, prašė pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę - iki sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atviro konkurso „Projekto „IXB transporto koridoriaus (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis“ statybos darbai“ procedūras. Prašymą grindė tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti visiškai neįmanomas, nes bylos nagrinėjimo laikotarpiu perkančioji organizacija toliau neskaidriai vykdytų procedūras. Pažymėjo, jog paraiška dėl finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų turėjo būti pateikta iki 2012 m. gruodžio 3 d., tačiau šiuo terminu paraiška nebuvo pateikta. Anot ieškovo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, neabejotinai būtų išlaikyta interesų pusiausvyra, užtikrinta viešojo intereso apsauga. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais, būtų galimybė įvertinti atsakovo atliekamas viešojo pirkimo procedūras. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, net ir priėmus ieškovui palankų sprendimą, ieškovo nuomone, jo interesai būtų apginti tik iš dalies, o susiklosčiusios aplinkybės nulemtų naujų ginčų atsiradimą, teismo sprendimo reikšmė būtų sumenkinta.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino: sustabdė atviro konkurso „Projekto IXB transporto koridorius (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis“ statybos darbai“ pirkimo Nr. 124448 procedūras.

7Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimus, padarė išvadą, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus ir tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, jog kompleksiškai įvertinus su byla susijusias aplinkybes, yra pagrindas teigti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo, ieškovui nebus suteiktas didesnis pranašumas atsakovo bei visuomenės atžvilgiu. Anot teismo, pirkimo dokumentuose nėra duomenų, kad tikėtinai keliems mėnesiams sustabdžius pirkimo procedūras, bus pažeistas visuomenės interesas ar bus padaryta žala visuomenės interesams arba nebus įsisavintos Europos Sąjungos fondo lėšos. Todėl atsakovo interesai, palyginus su siekiu kuo racionaliau panaudoti valstybės bei Europos Sąjungos lėšas, laikytini neproporcingais viešojo pirkimo procedūromis siekiamam tikslui. Teismas padarė išvadą, kad viešasis interesas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nagrinėjamu atveju pažeistas nebus. Teismo teigimu, priešingai, būtent nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų galimai pažeistas viešasis interesas, kuris apima tiek teikiamą naudą visuomenei, tiek ir visuomenės interesą turėti kokybišką infrastruktūrą, susijusią su tarptautiniu oro uostu bei užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą konkurenciją. Todėl ginčijamu sprendimu atsakovui galimai neteisėtai panaikinus sprendimą, kuriuo ieškovas pripažintas laimėjusiu konkursą, galimai būtų pažeistas viešasis interesas, pasirinktas neekonomiškas pasiūlymas ir tokiu būdu neefektyviai paskirstytos biudžeto lėšos. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog atsižvelgiant į CPK 4239 straipsnio 3 dalies nuostatas, laikinosios apsaugos priemonės maksimaliai galiotų apie vieną šimtą dienų, todėl atsakovas suvaržymus patirs tik pakankamai trumpą laikotarpį, todėl jo interesai nebus pažeisti.

8Teismo įsitikinimu, būtent pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones bus išlaikyta proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir užtikrintas viešasis interesas bei ekonomiškumo principo įgyvendinimas, todėl ieškovo prašymą tenkino.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

10Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „Kauno keliai“ ir AB „Latvijas tilti“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

11Atskirajame skunde teigia, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra apsaugomas viešasis interesas, tačiau sudaromos prielaidos išimtinai komercinio pobūdžio ieškovo turtinių interesų tariamai gynybai. Ieškovas gina išimtinai savo privatų interesą, siekdamas iš konkurso pašalinti konkurentą, pasiūliusį net 9 796 912,30 Lt mažesnę kainą. Teigdamas, kad AB „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ pasiūlymas turi būti atmestas, ieškovas nenurodo jokių atmetimo pagrindų (nei faktinio, nei teisinio), o taip pat nenurodo kuo procedūrų tęsimas ir pirkimo sutarties sudarymas pažeistų viešąjį interesą. Sutarties su AB „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ sudarymas nekeltų visiškai jokios grėsmės nei teismo sprendimo įvykdymui, nei viešajam interesui. Pagal teismų praktiką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose, nesant aiškios grėsmės viešajam interesui, o saugant tik privatų ieškovo interesą, yra nepagrįstas.

12Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį, nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymą leidžiant vykdyti skubiai.

13Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Nepagrįstas teismo teiginys, kad pirkimo dokumentuose nėra duomenų, jog keliems mėnesiams sustabdžius pirkimo procedūras, bus padaryta žala visuomenės interesams ar nebus įsisavintos Europos Sąjungos fondo lėšos: 1) viešojo pirkimo sąlygų 13.2 punkte numatyta, kad perkami darbai turi būti įvykdyti iki 2013 m. liepos 1 d.; 2) nukelti viešojo pirkimo dokumentuose įtvirtiną darbų atlikimo terminą yra neįmanoma, nes konkreti data, iki kurios turės būti atlikti visi rangos darbai (t. y. 2013-07-01), buvo tiesiogiai įtvirtinta Viešojo pirkimo dokumentuose, kuriais tiekėjai vadovavosi teikdami savo konkursinius pasiūlymus. Šių dokumentų nuostatų po pasiūlymų pateikimo termino pasibaigimo atsakovas nebeturi jokios galimybės keisti ir numatyti vėlesnę darbų atlikimo datą. Nors Viešojo pirkimo sąlygų 13.2 punkte yra numatyta galimybė ne ilgiau kaip 6 mėn. nukelti galutinį darbų pabaigos terminą, sudarant papildomą susitarimą, tačiau minėtame punkte yra aiškiai nurodoma, kad toks darbų pabaigos nukėlimas būtų galimas tik dėl aplinkybių, kurių sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti ir kurios atsirado jau sutarties vykdymo metu; 3) taikant laikinąsias apsaugos priemones, viešojo pirkimo sutarties pasirašymas taptų nebeįmanomas; 4) skubus viešojo pirkimo procedūrų vykdymas yra būtinas tam, kad projektui įgyvendinti būtų skirta Europos Sąjungos parama.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, nes: 1) pirkimo objektas yra būtinas būsimam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai. Šiuo metu Vilniaus oro uostas neturi tarptautinius reikalavimus atitinkančio susisiekimo su tarptautiniu automobilių transporto tinklu bei Vilniaus miesto centrine dalimi. Lietuvai tapus pirmininkaujančia valstybe Europos Sąjungoje, yra būtina užtikrinti atvyksiančių delegacijų tinkamą priėmimą bei saugumą; 2) pirkimo objektas yra būtinas tolimesnei Vilniaus oro uosto plėtrai.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas sukelia neproporcingas pasekmes ir pažeidžia paties ieškovo interesus. Ieškovo ginčijamu viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 21-5 yra panaikintas ankstesnis komisijos sprendimas dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo, todėl joks viešojo pirkimo laimėtojas šiuo metu nėra nustatytas ir sprendimas, kas turi būti laikomas viešojo pirkimo laimėtoju, dar tik turės būti priimtas. Taigi, ieškovo pateiktas konkursinis pasiūlymas nėra atmestas, o naujai sudarytai viešojo pirkimo komisijai iš naujo įvertinus pateiktus pasiūlymus, ieškovas netgi gali būti pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju. Galiojant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, su kiekviena diena trumpėja būsimų statybos darbų atlikimo terminas. Todėl netgi jei Viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta su ieškovu, laikinosios apsaugos priemonės mažina ieškovo galimybes įvykdyti šią sutartį nustatytu laiku.
 4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebūtų užkirstas kelias ieškovo teisių gynybai. Jei viešojo pirkimo procedūros nebūtų stabdomos ir atsakovas priimtų galutinį sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo nustatymo, kuris ieškovui būtų nepalankus, ieškovas neabejotinai turėtų galimybę teikti pretenziją ir skundą būtent dėl šio galutinio atsakovo sprendimo.
 5. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Bylos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nėra jokio pagrindo konstatuoti ieškinio galimą pagrįstumą, nes byla apskritai turi būti nutraukta (CPK 293 str.). Bylos nutraukimo pagrindą sudaro faktas, kad ieškovas nesilaikė privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos.

14Atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų asmenų atskiruosius skundus ieškovas bendrai jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Fegda“, prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Tretieji asmenys suabsoliutina pasiūlytas pirkimo kainas, kaip vienintelę sąlygą, apsprendžiančią visas viešojo pirkimo procedūras, nors iš atskirojo skundo akivaizdu, jog jie gina išimtinai savo privačius interesus kuo greičiau sudaryti sutartį su atsakovu už kainą, kuria kompetentingi ekspertai pripažino kaip nepakankamą pirkimo sutarčiai tinkamai įgyvendinti. Trečiųjų asmenų kaina yra net 28 proc. mažesnė už pačios perkančiosios organizacijos numatytąją.
 2. Atsakovo atskirajame skunde išdėstytas teiginys, jog ieškinys yra nepagrįstas, nes ieškovas nesilaikė privalomos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, yra neteisingas. Ieškovas buvo pateikęs pretenziją. Atsakovui pasirašius sutartį su trečiuoju asmeniu, bus pažeistas viešasis interesas, nes tikėtina ir byloje nėra jokių paneigiančių duomenų, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra per maža ir jis asmuo už šią kainą bus nepajėgus kokybiškai atlikti darbus.
 3. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog statybos darbų atlikimo terminas yra 2013 m. liepos 1 d. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 88 punktu, pats darbų atlikimo terminas gali būti atidėtas tiktai sutarties vykdymo metu. „Ypatinga skuba“ žiemos periodu niekaip negali būti pagrįsta ir dėl to, kad statybos darbai šiuo periodu pagal technologinius-norminius reikalavimus negali būti atliekami.
 4. Nepagrįstai atsakovo argumentai, jog skubus procedūrų vykdymas yra būtinas tam, kad projektui įgyvendinti būtų skirta Europos Sąjungos parama. Pagal susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus, paraiška turėjo būti pateikta iki 2012 m. gruodžio 3 d. 12.00 val. 2013 m. sausio 23 d. duomenimis, atsakovas nėra pateikęs net paraiškos ES paramai gauti. Taigi, pirmojo kvietimo terminas yra pasibaigęs, nepateikus paraiškos, o šiuo metu yra atnaujintas tiktai kvietimo terminas, tačiau paraiška vis dar nėra pateikta. Vertinant viešojo intereso svarbą, būtent dėl procedūrų neteisėtumo projektas gali būti pripažintas netinkamai įgyvendinamu.
 5. Byloje nėra įrodymų, kad paties atsakovo ekspertų išvados (dėl trečiųjų asmenų, kaip ūkio subjektų grupės, pasiūlymo) būtų paneigtos.
 6. Atsakovas, priimdamas sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų bei principų. Viešasis interesas šiuo atveju reikalauja prioritetiškai išsiaiškinti, ar atsakovas iš tiesų teisėtai panaikino savo paties sprendimą, kuriuo laimėtoju buvo pripažinta AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Fegda“ grupė ir ar tinkamai įvertino kito tiekėjo - trečiojo asmens, pasiūliusio mažesnę kainą, pasiūlymą, šio tiekėjo atžvilgiu galimai taikydama mažesnius reikalavimus vien dėl to, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia iš visų pirkime dalyvavusių tiekėjų, suteikiant nepagrįstą konkurencinį pranašumą vienam tiekėjui prieš tuos tiekėjus, kurie pateikė racionaliais skaičiavimais (įvertinus visas rizikas, statybos objekto glaustus atlikimo terminus ir kt.) pagrįstus pasiūlymus; neleistinai ribojant visų konkurso dalyvių rungtyniškumą, lygiateisiškumą, sąžiningos konkurencijos laisvę.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16Atskirieji skundai tenkintini. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis naikintina.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

19Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

21Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).

22Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose klausimus, kai pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, yra išaiškinta, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos fondų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių - viešųjų pirkimų procedūrų stabdymo. Tačiau, jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių, nei iki tol, ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

23Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su vykdomu atviru konkursu „Projekto „IXB transporto koridoriaus (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis“ statybos darbai“ (pirkimo Nr. 124448), kuris yra finansuojamas ES fondo, Lietuvos Respublikos valstybės, Savivaldybių biudžetų lėšomis (145 b. l.). Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3-814 priedo - Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašo, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia numatyta 2013 m. 1 ketvirtyje, paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas – 2013 m. kovo 1 d. (145 b. l.). Ieškovas savo atsiliepime į atskiruosius skundus sutinka, jog konkurso sąlygose numatyta, kad projekto statybos darbai turi būti atlikti iki 2013 m. liepos 1 d. (168 b. l.). Tiek atsakovas savo atskirajame skunde (125 b. l.), tiek ieškovas savo atsiliepime į atskiruosius skundus (180 b. l.) iš esmės pripažįsta, jog pagal konkurso sąlygas atidėti darbų pabaigos terminą galima tik sutarties vykdymo metu, todėl šiuo atveju 6 mėnesių atidėjimo terminas neturi teisinės reikšmės, kadangi kol nesudaryta pirkimo sutartis, tol negali būti taikomas darbų pabaigos termino atidėjimas. Be to, atmestinas, kaip neįrodytas jokiais duomenimis, ieškovo argumentas, jog žiemos periodu statybos darbai pagal technologinius-norminius reikalavimus negali būti atliekami.

24Nagrinėjamu atveju savalaikis konkurso procedūrų atlikimas yra svarbus, siekiant ne tik laiku įgyvendinti projektą, bet užtikrinti visų šiam projektui skirtų Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą. Atsakovo organizuojamame projekte numatytų rangos darbų pirkimas tiek dėl savo pobūdžio (kokybiškos infrastruktūros susisiekimui su tarptautiniu oro uostu įdiegimas), tiek ir dėl masto (greito susisiekimo su Vilniuje esančiu tarptautiniu oro uostu užtikrinimas svarbus visos Lietuvos Respublikos ir kitų šalių žmonėms) yra susijęs su viešuoju interesu – visuomenės teise į kokybišką infrastruktūrą. Todėl, įvertinus tai, kad perkamiems darbams atlikti ir paraiškai dėl finansavimo iš Europos Sąjungos paduoti numatyti terminai jau greitai sueis, svarbu užtikrinti, jog būtų apgintas viešasis interesas. Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog laikinosios apsaugos priemonės, vadovaujantis CPK 4239 straipsnio 3 dalimi, bus pritaikytos trumpą laiką ir dėl to atsakovo interesai nebus pažeisti, taip pat kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui nebus suteiktas didesnis pranašumas visuomenės atžvilgiu.

25Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog ir egzistuojant ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybei, tačiau nustačius galimą viešojo intereso pažeidimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas taip, kad būtų apsaugotas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012).

26Pažymėtina ir tai, kad tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys būtų patenkintas, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

27Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose ir dėl to nagrinėjamą klausimą išsprendė neteisingai. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdytos vykdomo atviro konkurso procedūros, naikinama, klausimą išsprendžiant iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetant (CPK 144 str., 4237 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo bendrai jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės: AB „Panevėžio keliai“ ir UAB „Fegda“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas bendrai jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupė,... 5. Ieškovas, siekdamas užtikrinti savo pareikštų reikalavimų įvykdymą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimus, padarė išvadą,... 8. Teismo įsitikinimu, būtent pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 10. Atskiruoju skundu tretieji asmenys UAB „Kauno keliai“ ir AB „Latvijas... 11. Atskirajame skunde teigia, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos... 12. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo... 13. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
  14. Atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų asmenų atskiruosius skundus ieškovas... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. Atskirieji skundai tenkintini. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos... 21. Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų... 22. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos... 23. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su vykdomu atviru... 24. Nagrinėjamu atveju savalaikis konkurso procedūrų atlikimas yra svarbus,... 25. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, jog laikinųjų... 26. Pažymėtina ir tai, kad tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys... 27. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu daroma... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartį ir klausimą...