Byla 2A-2324-603/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės (apeliantės) I. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei I. J. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovės I. J. 1 177,49 Lt skolos, 64,17 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų 77,90 Lt. Nurodė, kad atsakovė nepilnai atsiskaitė už jai tiekiamą šiluminę energiją ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2012-07-01 iki 2014-02-27. Atsakovės vidutinės mėnesio pajamos nustatytam laikotarpiu 350 Lt, kurios susideda, priešingai nei teigia atsakovė, ne tik iš nedarbingumo pensijos 311,43 Lt, bet plius socialinės pašalpos 38,57 Lt. Kompensacijas skiria ir duomenis kompensacijos paskaičiavimui nurodo tik Socialinių išmokų skyrius ir jo pateikti duomenys jiems yra privalomi, atitinkamai atsakovei buvo sumažinti mokesčiai už suteiktas paslaugas. Atsakovė ne tik kad nepagrįstai prašo taikyti kompensacijas, bet ir nuolatos neteisingai deklaruodavo karšto vandens skaitiklio parodymus. Sąskaitoms už karštą vandenį yra naudojamas atsakovės kaip vartotojos deklaruotas karšto vandens skaitiklio suvartotas kiekis, t. y., skirtumas, o ne įvedamas skaitiklio rodmuo, nes kaip parodo atsiskaitymo knygelė, atsakovė skaitiklio rodmenis kiekvieną mėnesį įrašydavo ne pagal seką, skaitiklio mėnesio pradžios parodymai nesutampa, su prieš tai ėjusio mėnesio skaitiklio pabaigos parodymais ir šie neatitikimai, „peršokimai“ yra ženklūs. Tokiu būdu atsakovė neteisingai nurodydavo skaitiklio parodymus, nenurodydavo skirtumo, t. y. suvartoto kiekio kub. m., kuris ir yra pagrindinis duomuo apskaičiuoti karšto vandens suvartojimą, todėl visiškai akivaizdu, jog atsakovė laiku ir tinkamai nedeklaravo karšto vandens skaitiklio parodymų, jos bute buvo rastas suvartotas ir nedeklaruotas 55 kub. m. karšto vandens kiekis. Atsakovė nepranešdavo skaitiklio rodmenų, todėl ji tinkamai neįvykdė Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 133.4. punkte įtvirtintų pareigų kiekvieną mėnesį tikrinti ir tinkamai, laiku bei teisingai deklaruoti apskaitos prietaisų parodymus.

3Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad jai nepagrįstai buvo nepaskirta kompensacija už laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2013-05-01, teigė, kad buvo susilaužiusi koją, gydėsi Vokietijoje iki 2013 metų gegužės mėnesio, tačiau jai nebuvo paskirta kompensacija mokant už šildymą ir karšto vandens tiekimą. Ieškovas netiksliai skaičiavo jai mokesčius, neįvertino jos atliktų mokėjimų už šildymą ir karšto vandens tiekimą. Tai, kad jai nebuvo paskirta kompensacija jos nurodomu laikotarpiu nėra jos kaltės, nes kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrių ji neturėjo galimybės, nes kaip minėta kurį laiką gydėsi Vokietijoje, taigi savo bute negyveno, kompensacija jai privalėjo būti apskaičiuota jai ir nesikreipiant į socialinių išmokų skyrių.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-01-26 sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir nustatė, jog atsakovė I. J. yra buto, esančio ( - ), savininkė nuo 1992-03-02. Ieškovas laikotarpiu nuo 2012-09 iki 2014-01 apskaičiavo, kad nepilnai apmokėta už ieškovei priklausančio buto šildymą ir karšto vandens tiekimą. Iš pateiktos mokesčių apskaičiavimo pažymos matyti, kad atsakovei buvo taikoma kompensacija 2012-09-11 ir 2013-10 iki 2014-01.

5Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius rašte Nr. ( - ) nurodė, kad ieškinio laikotarpiu atsakovei Socialinių išmokų skyriuje buvo nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensaciją laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30 ir nuo 2013-08-01 iki 2014-01-31, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. Socialinių išmokų skyrius 2014-12-17 rašte Nr. A740 6648/14-(3.3.2.11-SR7) pakartotinai patvirtino, jog kompensacija buvo skirta tik aukščiau minėtu laikotarpiu, taip pat paaiškino, kad vadovaujantis Įstatymo 19 str. 2 d. Socialinių išmokų skyriaus 2013-01-15 sprendimu Nr. 172317, atsakovei buvo nustatyta teisė į kompensaciją laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30, vertinant atsakovės praėjusių trijų mėnesių pajamas, tai yra 2012 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. pajamas. Atsakovės vidutinės mėnesio pajamos nustatytam laikotarpiu 350 Lt, kurios susideda, priešingai nei teigia atsakovė, ne tik iš nedarbingumo pensijos 311,43 Lt bet plius socialinės pašalpos 38,57 Lt.

6Tuo pačiu principu kompensacijos pajamos apskaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2013-10-31 ir laikotarpiu nuo 2013-11-01 iki 2014-01-31. Socialinių išmokų skyrius pateikė ne tik paaiškinimus, bet ir pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuojančias CK normas (CK 6.584 ir kt. straipsniai), Šilumos ūkio įstatymą, Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 patvirtintas Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartines sąlygas, kitas specialiąsias teisės normas, ne kartą yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d, nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009; 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2014 ir kt.).

8Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad patalpų, t. y., buto, esančio adresu ( - ), už kurioms tiektą šilumos energiją susidariusį įsiskolinimą ieškovas prašo priteisti, savininkė yra atsakovė ir atsakovės įsiskolinimas ieškovui už jos butui patiektą šilumos energiją skaičiuojamas nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31. Kaip matyti iš pateiktų įrodymų, ieškovas nurodyto dydžio įsiskolinimą už ginčo butui tiektą šilumos energiją ir karšto vandens tiekimą apskaičiavo teisingai. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė laiku ir tinkamai nedeklaravo karšto vandens skaitiklio parodymų, todėl 2014-02-25 rastas suvartotas ir nedeklaruotas 55 kub. m. karšto vandens kiekis. Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius rašte nurodė, kad ieškinio laikotarpiu atsakovei Socialinių išmokų skyriuje buvo nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensaciją laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30 ir nuo 2013-08-01 iki 2014-01-31, vertinant atsakovės praėjusių trijų mėnesių pajamas, tai yra 2012 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. pajamas. Atsakovės vidutinės mėnesio pajamos nustatytam laikotarpiu 350 Lt, kurios susideda, priešingai nei teigia atsakovė, ne tik iš nedarbingumo pensijos 311,43 Lt bet plius socialinės pašalpos 38,57 Lt. Kompensacijas skiria ir duomenis kompensacijos paskaičiavimui nurodo tik Socialinių išmokų skyrius ir jo pateikti duomenys yra privalomi skaičiuojant mokesčius. Ieškovo kompensacijų apskaičiavimas laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31 yra pagrįstas, kompensacijos dydis skaičiuojant mokesčius buvo pilnai įvertintas. Ieškovas negalėjo savo iniciatyva paskaičiuoti kompensacijos atsakovei už kitus laikotarpius. Tą turėjo atlikti pati atsakovė ar jos įgaliotas asmuo vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį visiškai.

9Atsakovė (apeliantė) I. J. apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad sprendimas buvo priimtas nepagrįstai, neatsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, neišnagrinėti visi atsakovo pateikti įrodymai dėl ieškovo pateiktų dokumentų, klaidingų apskaičiavimų, apskaičiavimo pažymų su trūkumais bei klaidomis, pateiktų sąskaitų su klaidomis. Ieškovas 2015-01-15 teismo posėdžio metu nesugebėjo atsakyti į atsakovės pateiktus klausimus, kurie turi įtakos mokesčių už suteiktas paslaugas tikslingam bei aiškiam paskaičiavimui, būtent ieškovo atstovė neatsakė į klausimą dėl nepagrįstai padidintos įmokos už šilumą k. v. temperatūrai palaikyti nuo 2012 m. gruodžio mėn. Atsakovė tinkamai nebuvo informuota dėl vienašališko tarifų įmokos didinimo.

10Visose iki šio laiko pateiktose sąskaitose UAB ,,Vilniaus energija“ nurodo gyventojų skaičių – 2 žmonės. Nors pagal faktinę situaciją nuo 2011-11-30 atsakovės bute gyvena 1 žmogus, t. y. atsakovė. Tai patvirtina pažyma, išduota nuo 2014-06-17 (b. l. 84, 122). Atsakovė perdavė ieškovui gyvenančių žmonių bute faktą patvirtinantį dokumentą bei prašė ištaisyti klaidą, bet ieškovas ignoravo atsakovės prašymą.

11Ieškovo pateiktoje mokesčių paskaičiavimo pažymoje (b. l. 61, 150, 152) pateikti duomenys, neatitinkantys tikrovės, t. y. pateikiama klaidinga informacija, kuri turi įtakos tiksliam mokesčių už suteiktas paslaugas paskaičiavimui. Tai patvirtina ir ieškovo pateikti teismo metu dokumentai bei pažymos iš AB ,,Informacijos V.P.Į.“ (b. l. 168 - 170).

12Teismas netinkamai išnagrinėjo ieškovo pateiktus dokumentus – įrodymus. Ieškovas savo pateiktose dokumentuose teigia, kad atsakovė nedeklaravo karšto vandens skaitiklio rodmenų. Ieškovas pateikia kartu ir dokumentus už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31, kuomet atsakovė deklaravo karšto skaitiklio duomenis (b. l. 170).

13Atsakovė teismui pateikė patvirtinančius dokumentus, t. y. atsiskaitymo knygelės kvitus (b. l. 123 - 142). Iš išdėstyto daro išvadą, kad ieškovo pateiktos sąskaitos už suteiktas paslaugas (b. l. 174, 176, 178) įrašytos su klaidomis ir paskaičiavimai atlikti neteisingai, taip pat neatliekant karšto vandens kompensacijos apskaičiavimo už deklaruotą laikotarpį.

14Ir toliau nuo bylos l. – 180, 182, 184, 187, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 bei mokesčių paskaičiavimo pažymoje (b. l. 150) ieškovas sąskaitose ir pažymoje nurodo neteisingą karšto vandens skaitiklių rodmenis nuo 266 iki 266, kas neatitinka ieškovo pateiktų dokumentų iš AB ,,Inf. V.P.Į“ (b. l. 169-170) bei mokesčių mokėjimo knygelės duomenims (b. l. 123 - 142), karšto vandens skaitiklių rodmenis. Iš išdėstyto daro išvadą, kad ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės apmokėjimą už 55 kub. m. karšto vandens bei kitas sumas yra klaidingas, nes neteisingai išrašytos sąskaitos. Todėl atsakovė turi teisę pagal CK 6.46 str. 2 d. stabdyti prievolės vykdymą dėl kitos sutarties šalies pažeidimų.

15Teismas neįtraukė į bylą trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento, nes jis neperdavė ieškovui duomenų apie paskirtą kompensaciją už karštą vandenį ir šilumą.

16Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad kompensacijas skiria ir duomenis kompensacijos paskaičiavimui nurodo tik Socialinių išmokų skyrius ir jo pateikti duomenis ieškovui yra privalomi. Taip pat nurodo, kad apeliantė neteisingai nurodydavo skaitiklio parodymus nuo iki, arba iš viso jų nenurodydavo, taip pat nenurodydavo skirtumo, t. y. suvartoto kiekio kub. m., kuris yra pagrindinis duomuo apskaičiuoti karšto vandens suvartojimą, todėl akivaizdu, jog apeliantė laiku ir tinkamai nedeklaravo karšto vandens skaitiklio parodymų, todėl 2014-02-25 rastas suvartotas ir nedeklaruotas 55 kub. m. karšto vandens kiekis.

17Kadangi apeliantė nesutiko su skola, visos jos įmokos po ieškinio skolos laikotarpio 2014-02-01 yra užskaitomos einamų mėnesių paslaugų mokesčių dengimui, o ne pateiktos teismui skolos dengimui, išskyrus 2014 m. birželio mėnesį perskaičiuotą kompensaciją už 2013 m. 08, 09, 10 mėn. (b. l. 60, 1 t.). 2014-11-20 paaiškinimo raštu Priede Nr. 1 pateikta einamųjų mėnesių nuo 2014-02-01 iki 2014-10-31 priskaitymų ir apmokėjimų pažyma informacijai (b. l. 150, 1 t.) ir dar kartą pažymi, kad 2014-02-25 rastas suvartotas ir nedeklaruotas 55 kub. m. karšto vandens kiekis nėra susijęs su ieškinio skola, susidariusia laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31.

18Atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir paaiškinimus visos apeliantės įmokos yra įvertintos pilnumoje ir atitinka apeliantės pateiktas. Pažymi, kad ieškovas savo pareigas vykdė tinkamai, t. y. tiekė karštą vandenį ir kiekvieną mėnesį pateikė mokėjimų dokumentus. Apeliantė nevykdė jai numatytos pareigos, nes tinkamai nepranešė apie skaitiklio duomenis. Apeliantė skundo 3 lape nurodo, kad 2012 m. rugsėjo mėn. du kartus deklaravo karšto vandens skaitiklio rodmenis, t. y. vieną kartą 4 kub. m., o kitą kartą 3 kub. m. Pažymi, kad ieškovo išrašomų sąskaitų ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo, todėl 2012 m. rugsėjo mėn. išrašyta sąskaita 7 kub. m. karšto vandens (4 plius 3 lygu 7, b. l. 61, 174, 1 t.) ir t. t. Apeliacinis skundas atmestinas.

19Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

21Iš byloje nustatytų faktų matyti, kad atsakovei I. J. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b. l. 7, 1 t.).

22Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ gyvenamajam namui, esančiam ( - ) tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį ir ieškovo teigimu, atsakovė už šias paslaugas laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. sausio mėn. tinkamai nemokėjo, todėl pirmosios instancijos teismas iš atsakovės priteisė 341,02 Eur skolą, 18,58 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 22,56 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nagrinėjamos bylos esmę sudaro tai, ar ieškovo reikalavimai yra pagrįsti. Pažymėtina, kad tarp šalių nekilo ginčo, jog ieškovas privalėjo mokesčius už šilumos energiją skaičiuoti pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. O3-19 patvirtintą metodą Nr. 4 pagal buto kvadratūrą, o mokesčius už karštą vandenį pagal skaitiklio rodmenis. Todėl sutiktina su ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais, jog apeliantei, kaip šilumos vartotojai yra pareiga pateikti šilumos tiekėjui reikalingus buto duomenis mokėjimams apskaičiuoti ir ši pareiga yra numatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297, 133.4 punkte. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdė teisės aktais įtvirtintą pareigą deklaruoti sunaudoto karšto vandens duomenis, būtent deklaruojant 2013 m. liepos – rugpjūčio mėn. suvartoto karšto vandens kiekį, atsakovė nurodė skaitiklių duomenis nuo 290 iki 290 (b. l. 139, 1 t.), deklaruojant 2013 m. rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2014 m. sausio mėn. suvartoto karšto vandens kiekį atsakovė nenurodė jokių duomenų (b. l. 130 - 134, 1 t.), ir galiausiai deklaruojant 2014 m. vasario mėn. suvartoto karšto vandens kiekį atsakovė nurodė skaitiklių duomenis nuo 321 iki 322 (b. l. 136, 1 t.), t. y. atsakovė skaitiklio duomenis įrašydavo ne pagal seką, ir paskesni šaknelėje esantys parodymai nesutampa su prieš tai ėjusio mėnesio skaitiklio parodymais, ir kaip teisingai nurodo ieškovas, šie neatitikimai yra ženklūs. Be to, nors apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad 2012 m. rugsėjo mėn. ji du kartus deklaravo karšto vandens skaitiklio rodmenis, t. y. 4 ir 3 kub. m., tačiau ieškovo išrašomų sąskaitų ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo, todėl 2012 m. rugsėjo mėn. išrašyta sąskaita buvo 7 kub. m. (b. l. 61, 174, 1 t.). Byloje taip pat nekilo ginčo dėl aplinkybės, jog suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas ir mokėtinos sumos paskaičiuojamos bei pateikiamos sąskaitos pagal vartotojo mokėjimo knygelės šaknelėje, kuri pateikiama AB ,,Informacinio verslo paslaugų įmonei“, įrašytus kubinius metrus, ir apeliantės minėtose šaknelėse įrašytos mokėtinos piniginės sumos, nenurodant konkretaus suvartoto karšto vandens kiekio, buvo užskaitytos už šilumą, nes priskaitymų už karštą vandenį nebuvo. Pažymėtina, kad ieškovo 2014-02-25 rastas pas atsakovę suvartotas ir nedeklaruotas 55 kub. m. karšto vandens kiekis nėra susijęs su ieškinyje reikalaujama už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31 priteisti skola, todėl teismas nepasisako dėl šių apeliaciniame skunde nurodytų argumentų.

23Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Vilniaus energija“ pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės I. J. skolą už šilumos energiją ir karštą vandenį. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįtraukė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus, nes atsakovė turėdama teisę į kompensaciją, būtent Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius neperdavė ieškovui duomenų apie paskirtą kompensaciją už karštą vandenį ir šilumą, ir šie duomenys buvo perduoti tik 2014 m. birželio mėn.

24Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Civilinio proceso teisės trečiųjų asmenų instituto tikslas – užtikrinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą. Tiek tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CPK 46 str.), tiek tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir įstatymo įtvirtintą galimybę šį interesą įgyvendinti įstodami į prasidėjusį teisminį ginčą. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiniais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, kad išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo. Tai grindžiama tuo, kad bylos baigtis gali turėti netiesioginės, bet svarbios įtakos asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009). Pažymėtina, kad trečiojo asmens suinteresuotumo esmė yra išvengti regresinio ieškinio ar kitokio savo teisinės padėties pablogėjimo. Šiuo atveju apeliantė neįrodinėjo kaip pablogės Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus teisinė padėtis tuo atveju, jei jis nebus įtrauktas į nagrinėjamą bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl nenustačius aplinkybių, kurios lemtų poreikį nurodytam asmeniui tiesiogiai dalyvauti nagrinėjamoje byloje, nėra pagrindo tenkinti tokio apeliantės prašymo. Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus įtraukimas į bylą trečiuoju asmeniu asmeniu būtų perteklinis procesinis veiksmas, dėl kurio gali būti nepagrįstai užvilkintas bylos procesas, taip pažeidžiant civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), tuo pačiu be reikalo didinant bylinėjimosi išlaidas.

25Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius 2014-11-20 rašte Nr. A740 5896/14-(3.3.2.11-SR7), taip pat 2014-12-17 rašte Nr. ( - ) patvirtino, kad ieškinio laikotarpiu atsakovei Socialinių išmokų skyriuje buvo nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacija nuo 2012-09-01 iki 2012-11-30 bei nuo 2013-08-01 iki 2014-01-31 pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (b. l. 151, 232 – 233, 1 t.). Taip pat pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyrius skiria kompensacijas ir duomenis dėl paskirtos kompensacijos pateikia ieškovui ir būtent ieškovui šie duomenys yra privalomi. Tuo atveju, jei atsakovė nesutinka dėl kompensacijų apskaičiavimo, ji turi teisę Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus priimtus sprendimus ginčyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. kompensacijų dydžio paskaičiavimas nėra šios nagrinėjamos bylos dalykas.

26Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį atsakovės apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu atsakovės apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas. Kaip minėta, teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą palikti nepakeistu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovės I. J. 1... 3. Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad jai nepagrįstai... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-01-26 sprendimu ieškinį patenkino... 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracinių reikalų ir sveikatos... 6. Tuo pačiu principu kompensacijos pajamos apskaičiuotos laikotarpiu nuo... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šilumos energijos... 8. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad patalpų, t. y., buto, esančio... 9. Atsakovė (apeliantė) I. J. apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti... 10. Visose iki šio laiko pateiktose sąskaitose UAB ,,Vilniaus energija“ nurodo... 11. Ieškovo pateiktoje mokesčių paskaičiavimo pažymoje (b. l. 61, 150, 152)... 12. Teismas netinkamai išnagrinėjo ieškovo pateiktus dokumentus – įrodymus.... 13. Atsakovė teismui pateikė patvirtinančius dokumentus, t. y. atsiskaitymo... 14. Ir toliau nuo bylos l. – 180, 182, 184, 187, 190, 192, 194, 196, 198, 200,... 15. Teismas neįtraukė į bylą trečiuoju asmeniu Vilniaus miesto savivaldybės... 16. Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. Kadangi apeliantė nesutiko su skola, visos jos įmokos po ieškinio skolos... 18. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir paaiškinimus visos apeliantės įmokos... 19. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 20. Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų... 21. Iš byloje nustatytų faktų matyti, kad atsakovei I. J. nuosavybės teise... 22. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Vilniaus... 23. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Vilniaus energija“... 24. Pagal CPK 47 straipsnio 1 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys... 25. Bylos medžiaga patvirtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracinių... 26. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą palikti...