Byla e2-2917-733/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei B. M. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės B. M. 500,29 Eur skolos, 92,52 procentus metinių palūkanų nuo 100 Eur kredito sumos nuo 2015-10-01 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad šalys 2015-03-24 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 24210, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 100 Eur kreditą 18 mėnesių terminui, paskolos kaina – 43,83 Eur. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė savo pareigos, t.y. laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovė 2015-05-26 kreipėsi į ją su pretenzija, kurioje nurodyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovė bus priversta kreiptis į teismą bei inicijuoti priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą. Atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo, jos skola yra 500,29 Eur: 100 Eur kreditas, 43,83 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 3,88 Eur kompensacinės palūkanos, 2,58 Eur delspinigiai ir 350 Eur žala. Vadovaujantis, sutarties 3.1.1 p. atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti sutartines įmokas. Taip pat nurodo, kad Vartojimo kredito sutarties 7.7 p. šalys susitarė, kad jeigu klientas (šiuo atveju atsakovė) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir suėjus sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui, sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos toliau už kiekvieną kliento naudojimąsi negrąžinta ir bendrovei priklausančia pinigų suma iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (visiško kredito grąžinimo).

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas bei atsakovė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta, procesiniai dokumentai tinkamai įteikti. Iš atsakovės negautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ir atsakovė B. M. 2015-03-24 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 24210, pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 100 Eur kreditą 18 mėnesių terminui, paskolos kaina – 43,83 Eur. Kadangi atsakovė laiku neįvykdė savo pareigos, t.y. laiku nemokėjo sutartinių įmokų, ieškovė 2015-05-26 kreipėsi į ją su pretenzija, kurioje nurodyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovė bus priversta kreiptis į teismą bei inicijuoti priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą. Atsakovė įsiskolinimo nesumokėjo, jos skola, kaip nurodo ieškovė, yra 500,29 Eur: 100 Eur kreditas, 43,83 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 3,88 Eur kompensacinės palūkanos, 2,58 Eur delspinigiai ir 350 Eur žala.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 150,29 Eur skola, įskaitant dalį paskolos kainos, palūkanas ir delspinigius (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.). Ieškovės prašoma priteisti 350 Eur žala priskirtina bylinėjimosi išlaidoms, todėl kartu su kita įsiskolinimo suma neskaičiuotina.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 92,52 procentus metinių palūkanų nuo 100 Eur kredito sumos nuo 2015-10-01 iki visiško prievolės įvykdymo.

10Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl prašomos priteisti 92,52 proc. palūkanos mažinamos iki 5 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusios atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

12Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio ir 350 Eur teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 465 Eur ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str.).

13Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-10-05 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė atsakovės B. M. turto atžvilgiu paliktina galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 150 str., 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš B. M., asmens kodas ( - )

17- 150,29 Eur skolos,

18- 5 proc. nuo 100 Eur kredito sumos nuo 2015-10-01 iki visiško prievolės įvykdymo,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 150,29 Eur sumą nuo 2015-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 465 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-10-05 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę atsakovės B. M. turto atžvilgiu palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius panaikinti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ieškiniu prašo priteisti iš... 5. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas bei atsakovė. Apie teismo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ir... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 92,52 procentus metinių... 10. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusios atsakovės... 12. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio... 13. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-10-05 nutartimi taikyta laikinoji... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 150 str., 259 str., 260 str., 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš B. M., asmens kodas ( - )... 17. - 150,29 Eur skolos,... 18. - 5 proc. nuo 100 Eur kredito sumos nuo 2015-10-01 iki visiško prievolės... 19. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 150,29 Eur sumą nuo 2015-10-05... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-10-05 nutartimi taikytą laikinąją... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...