Byla e2-5537-901/2018
Dėl nuosavybės teisės gynimo, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, A. N., J. N., A. S., D. M. ir R. S., bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, I. S., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, VĮ „Turto bankas“ ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Turtasta“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui L. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Turtasta“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės gynimo, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, A. N., J. N., A. S., D. M. ir R. S., bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, I. S., VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, VĮ „Turto bankas“ ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

42018-04-12 teisme civilinėje byloje Nr. e2-5537-901/2018 priimtas ieškovės UAB „Turtasta“ patikslintas ieškinys atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kuriuo ieškovė prašo teismo pripažinti gyvenamojo namo adresu ( - ), butų, u/n ( - ) ir u/n ( - ), savininkui UAB ,,Turtasta" nuosavybės teises į 2/6 dalis pagalbinio ūkinio pastato, u/n ( - ), esančio ( - ) (patalpos 1-4 ir 1-5). Ieškovės atstovas teigia, kad nurodyti sandėliukai yra privatizuotų butų priklausiniai, neatsiejamai susiję su butais ir reikalingi tinkamam jų naudojimui pagal paskirtį ir yra įgyti kartu su butais. Iš privatizavimo sutarčių matyti, kad privatizuodami butus asmenys siekė privatizuoti ir minėtų ūkinių pastatų dalis. Pažymi, kad gyvenamasis namas, kuriame yra ieškovės butai, yra be rūsio, butai šildomi krosnimis kietu kuru, todėl gyvenamojo namo butų savininkams sandėlis reikalingas butų šildymo kuro medžiagų, buityje naudojamų ir pagalbiniam ūkiui skirtų daiktų sandėliavimui. Atsakovė siekia pažeisti ieškovės nuosavybės teises, kadangi ketinama nugriauti ūkinius pastatus, todėl prašoma pripažinti ieškovės nuosavybės teises į nurodyto pastato patalpas.

5Teismui nustačius, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5673-328/2018 pagal ieškovų A. N., J. N., A. S., D. M., R. S. ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisių į pastatus pripažinimo, tretieji asmenys I. S. ir UAB ,,Turtasta“, kuriuo prašoma pripažinti A. N. ir J. N. nuosavybės teises į pagalbinį ūkio pastatą, esantį ( - ), u/n ( - ); pripažinti A. S. nuosavybės teises į 1/6 pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), u/n ( - ), į patalpą 1-6; pripažinti D. M. nuosavybės teises į 1/6 pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), u/n ( - ), į patalpą 1-2; pripažinti R. S. nuosavybės teises į 1/6 pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ), u/n ( - ), į patalpą 1-3, Klaipėdos apylinkės 2018-04-17 nutartimi teismo pirmininko pavaduotojas sujungė civilines bylas Nr. e2-5537-901/2018 ir e2-5673-328/2018, suteikiant bylai Nr. e2-5537-901/2018 ir priskiriant šias abi bylas nagrinėti teisėjai Laurai Spalvienei. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus palaiko ieškovės ieškininius reikalavimus ir taip pat prašo pripažinti jų nuosavybės teises į nurodytas patalpas tais pačiais pagrindais kaip ir ieškovė, nurodo tas pačias aplinkybes. Trečiųjų asmenų atstovas pažymi, kad ieškovė ir tretieji asmenys yra sąžiningi ir teisėti pagalbinio ūkio pastatų, u/n ( - ) ir u/n ( - ), valdytojai ir savininkai, valdo juos virš 20 metų, valdymas visą laiką buvo atviras ir nepertraukiamas, todėl nėra jokių kliūčių pripažinti jiems nuosavybės teises į šiuos pastatus (jų dalis). Trečiųjų asmenų atstovas taip pat atkreipia teismo dėmesį, kad pagal dabar galiojantį 2007 m. detalų planą, kuris pakeitė 2004 m. detalų planą, minėti pastatai nėra nurodyti kaip griautini, į šį planą 1997 m. specialaus plano sprendiniai nebuvo įtraukti. Be to ir specialaus plano suvestinės sklypų pagal zonas dėl sklypo ( - ), pažymėto H41 lentelės pastabose nėra nurodyta, kad griauti, todėl dėl šių pastatų griovimo savivaldybės turėjo būti priimtas atskiras sprendimas.

6Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija su ieškovės ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais ieškininiais reikalavimais nesutinka ir prašo atmesti. Atsakovo atstovo teigimu ieškovai netinkamai formuluoja ieškinio reikalavimus, neprašo pripažinti jų nurodytų ūkinių pastatų patalpų gyvenamųjų namų ( - ) konkrečių butų (ar kitų patalpų) priklausiniais nors laiko, kad ūkinių pastatų patalpų dalys faktiškai įgytos privatizuojant butus. Esant tokiems teiginiams darytina išvada, jog ginčas kyla ne dėl ginčo statinių nuosavybės, o dėl ginčo statinių Nekilnojamojo turto registro duomenų teisingumo, kuriuos administruoja VĮ „Registrų centras“. Atsakovo atstovas taip pat pažymi, kad pagal Nekilnojamojo turto registro 2018-04-27 išrašų su istorija duomenis, ( - ) nei žemės sklypų, nei gyvenamųjų namų ar butų išrašuose niekada nebuvo registruoti jokie priklausiniai (ginčo statiniai). Ieškovės ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, teiginius, jog ginčo statiniai priklauso jiems, nes tariamai yra gyvenamųjų namų ( - ) priklausiniai, galima vertinti ir kaip nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių apimties ginčijimą. Tokiu atveju kyla klausimas dėl to, kas byloje yra tinkami atsakovai. Pagal Nekilnojamojo turto registro 2018-04-27 išrašų su istorija duomenis, ieškovė ir tretieji asmenys gyvenamąjį namą ( - ) ir butus ( - ) įsigijo iš kitų fizinių asmenų. Tokiu atveju neaišku, kodėl atsakovė yra savivaldybė, o ne buvę pardavėjai, kurie konkrečiomis, konkretaus turinio pirkimo-pardavimo sutartimis pardavė tik konkretų turtą. Jeigu turėti omenyje, kad gyvenamasis namas ( - ) ir butai ( - ) buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą, kai pradinį pardavėją atstovavo savivaldybė, tai ginčijant privatizavimo sandorių apimtį kyla klausimas, kas turi teisę ginčyti ir kas turi būti įtrauktas suinteresuotais asmenimis. Ginčyti privatizavimo sandorius gali tik privatizavimo sandorių šalys. Pažymima, kad ginčo statiniai, pažymėti kaip griautini, yra už žemės sklypų ( - ) ribų, t. y. randasi valstybinės žemės teritorijoje, kurios ieškovai ir tretieji asmenys nenuomoja, nenaudoja panaudos pagrindu. Įvertinant tai, jog ginčo statiniai nebuvo privatizuoti Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu, pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ir 3 straipsnio 3 dalies 1 punktą Klaipėdos miesto savivaldybė ginčo statinius valdo patikėjimo teise. Atsakovo atstovas pažymi, kad esant naujo detalaus plano ir specialaus plano neatitikimui, turi būti vadovaujamasi specialiu planu. Tai, kad atskirai specialaus plano pastabose nėra nurodyta, kad griauti ginčo statinius nekeičia šiame plane nurodyto sutartinio pažymėjimo šių statinių kaip griautinų ir atskiro savivaldybės sprendimo šiuo klausimu nereikėjo.

7Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovės ieškinį ir trečiųjų asmenų pareiškiančių savarankiškus reikalavimus atmesti, bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodo, kad šioje byloje iš esmės yra ginčijama privatizavimo sandorių apimtis, nes būtent nuo to, koks turtas buvo privatizuotas, priklauso ieškovės ir trečiųjų asmenų pareiškiančių savarankiškus reikalavimus reikalavimo tenkinimo arba atmetimo pagrįstumas. Taip pat nurodo, kad iš atsakovės 2018-05-29 pateiktų paaiškinimų ir dokumentų mato, kad gyvenamieji namai ( - ) pastatyti 1850 m., tuo tarpu ginčo statiniai - 1979 m. Pažymima, kad nė vienoje iš pirkimo-pardavimo sutarčių, kurių pagrindu privatizuoti ieškovės ir trečiųjų asmenų butai, esantys pastatuose ( - ), nenurodyta, kad juos privatizuojantys asmenys įsipareigojo sumokėti ne tik už butą, bet ir pagalbinius ūkinius pastatus ar kitus privatizuojamo buto priklausinius, ginčo statiniai neįkainoti, pirkėjai už juos įstatymų nustatyta tvarka nesumokėjo, tai negalima teigti, jog šie statiniai (jų dalys) buvo privatizuoti kartu su butais. Taip pat, mano, kad neįrodyta, ir kad ginčo statiniai atitinka daikto pripažinimo priklausiniu kriterijus - jie yra savarankiški objektai, pastatyti vėliau nei pastatai, kuriuose yra ieškovei ir tretiesiems asmenims priklausantys butai, be to, esantys kitame valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Taigi, nėra pakankamo privatizuotų butų ir ginčo statinių funkcinio ir techninio ryšio. Jo nepagrindžia ir ieškovės bei trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, argumentai dėl būtinybės sandėliuke laikyti šildymui reikalingą kietąjį kurą. Neįrodyta, kad kuras laikomas būtent šiuose ginčo statiniuose, be to, tokio kuro laikymui net nėra būtinybės, nes, kaip teigia atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybė, ieškovės ir trečiųjų asmenų butuose yra įrengtas centrinis šildymas. Teigia, kad ginčo statiniai Nekilnojamojo turto registre nėra registruoti, byloje nėra duomenų apie tai, kad ginčo statiniai buvo privatizuoti kartu su butais, esančiais pastatuose ( - ). Vadinasi, ginčo statiniai taip ir liko valstybės nuosavybė, nuosavybės teisės į kuriuos negalėtų būti įgyta ir įgyjamosios senaties būdu.

8Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovės patikslintą ieškinį, prašo teismo įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios bus įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais. Taip pat prašo bylą nagrinėti trečiojo asmens įgaliotam atstovui nedalyvaujant. Nurodo, kad remiantis Nekilnojamojo turto registro 2018-05-29 duomenimis, adresu ( - ), įregistruotas 0,0195 ha ploto valstybinės žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ). Valstybinės žemės nuomos sutartys su šiame žemės sklype esančio gyvenamo namo, u/n ( - ) patalpų savininkais nesudarytos, kadangi pagalbinio ūkio pastatas, u/n ( - ), esantis adresu ( - ), į kurio dalį ieškovė prašo pripažinti jai nuosavybės teisę, pripažintinas kaip pagalbinio ūkio paskirties statinys, kuris tarnauja pagrindiniam statiniui.

9Teismas konstatuoja:

10Nustatyta, kad ieškovei UAB „Turtasta“ nuosavybės teise priklauso butai, u/n ( - ), esantis ( - ), ir u/n ( - ), esantis ( - ), kuriuos ieškovė įgijo 2014-07-24 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. M-5568 pagrindu ir UAB „Rekosta“. Butą ( - ), UAB „Rekosta“ įgijo remiantis 2009-07-16 turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 0172/09/00114 iš V. P., L. P. ir P. P., kurie 2007-06-06 paveldėjo šį butą atitinkamomis dalimis iš L. P., privatizavusios šį butą pagal 1995-08-03 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. I-8558 (pagal 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374). Butą ( - ), UAB „Rekosta“ įgijo remiantis 2009-10-09 turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 10/09/03672 iš S. K., privatizavusios šį butą pagal 1995-08-03 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. I-8557.

11A. ir J. N. bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklauso žemės sklypas, u/n ( - ), 0,0281 ha, esantis ( - ), ir visas gyvenamasis namas, u/n ( - ), esantis ( - ). Gyvenamą namą Aldona ir J. N. įgijo remiantis 2002-11-29 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. MV7-28055 iš A. Š., privatizavusio šį namą pagal 1993-10-23 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 5775.

12A. S. priklauso negyvenamoji patalpa - parduotuvė, u/n ( - ), esanti ( - ), kurią šis asmuo įgijo paveldėjęs iš A. S. ir A. S., pirkusio patalpą iš A. C., kuris šia patalpą privatizavo dalimis pagal 1996-09-18 ir 1997-01-08 pirkimo – pardavimo sutartis Nr. KL5S-2195 ir Nr. KL5S-41.

13R. S. priklauso negyvenamoji patalpa - parduotuvė, u/n ( - ), esanti ( - ), kurią šis asmuo įgijo remiantis 2005-07-13 dovanojimo sutartimi Nr. VM9-4774 iš I. A., gavusios šias patalpas iš V. A., kuris patalpas paveldėjo iš V. A., privatizavusio šias patalpas pagal 1995-08-03 pirkimo – pardavimo sutartis Nr. I-8574.

14I. S. priklauso butas, u/n ( - ), esantis ( - ), kurį šis asmuo įgijo remiantis 2017-01-30 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 744 iš P. M. ir I. M., pirkusių šį butą iš I. G., kuri butą privatizavo pagal 1995-08-03 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. I-8582.

15D. M. priklauso negyvenamoji patalpa - kūrybinės dirbtuvės, u/n ( - ), esanti ( - ), kurią šis asmuo įgijo remiantis 2008-11-17 dovanojimo sutartimi Nr. M-13319 iš I. M. ir P. M., pirkusių šias patalpas iš L. G., kuri patalpas pirko iš R. K., kuris šias patalpas pirko iš R. F., privatizavusios šias patalpas pagal 1993-02-09 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 578.

16Bylos duomenimis ūkinis pastatas, u/n ( - ), plane pažymėtas 3I1p, 2013 m. buvo atlikti jo kadastriniai matavimai, tačiau atskirai nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruotas. Ūkinio pastato, u/n ( - ), plane pažymėto 2I1p, kadastriniai matavimai atlikti 2018 m., tačiau atskirai nekilnojamojo turto registre taip pat nebuvo įregistruotas. Nėra duomenų, kad minėti ūkiniai pastatai būtų įtraukti į valstybės ar savivaldybės balansą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

17Iš šalių atstovų paaiškinimų ir pateiktų dokumentų matyti, kad šalia minėtų gyvenamųjų namų yra ūkio pastatai, pastatyti 1979 m., t.y. u/n ( - ), susidedantis iš 2 patalpų, į kurias nuosavybės teises prašo pripažinti A. N. ir J. N., ir u/n ( - ), susidedantis iš 6 patalpų, į kurias nuosavybės teise prašo pripažinti ieškovė ir kiti tretieji asmenys, su savarankiškais reikalavimais (UAB „Turtasta“ turėtų priklausyti ūkinio pastato patalpos indeksu 1-4 ir 1-5, A. S. 1-6, R. S. 1-3, D. M. 1-2). I. S. reikalavimų šioje byloje nereiškė (pagal šalių atstovų paaiškinimus jai turėtų priklausyti ūkinio pastato patalpa indeksu 1-1), bylos procesui buvo abejinga. Ieškovės ir trečiųjų asmenų atstovų teigimu ginčo ūkiniai pastatai kaip pagalbinio ūkio paskirties statiniai tampriai susiję funkciniu ryšiu su pagrindiniais daiktais – gyvenamaisiais namais Grįžgatvio g. 5 ir 5A, Klaipėdoje, eilę metų tarnauja šių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams. Pažymi, kad gyvenamasis namas, u/n ( - ), ( - ), nuo seno (1850 metų) turėjo pagalbinio ūkio pastatą - tvartą, kuris 1979 metais buvo rekonstruotas į sandėlį.

18Atsakovo atstovas nesutinka su ieškovės ieškinio ir trečiųjų asmenų savarankiškais reikalavimais, pažymėdamas, jog valstybinio butų fondo gyvenamuose namuose ( - ) privatizacija apsiribojo išimtinai gyvenamosios paskirties patalpų privatizacija, o iš Klaipėdos miesto sprendimų matyti, kad privatizuojant butus senamiestyje, negalima buvo ir nebuvo privatizuoti ginčo ūkiniai statiniai. Remiantis 1992-01-15 Klaipėdos miesto valdybos potvarkiu Nr. 21 ir 1992-03-31 Klaipėdos miesto tarybos sprendimo Nr. 52 ir 32 punktais visi senamiestyje esantys ūkiniai pastatai yra neprivatizuojami, t. y. sudarant neparduotinų būstų sąrašus visada buvo akcentuojama dėl būstams priskirtinų ūkinių statinių neprivatizuotinumą Klaipėdos miesto senamiestyje. Pastaroji nuostata liko ir Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte – neprivatizuoti namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, patikėjimo teise yra valdomi savivaldybių, kol bus perduoti savivaldybių nuosavybėn. Atsakovo atstovas taip pat pažymi, jog iki 1995-05-17 galiojusio Civilinio kodekso 95 ir 98 straipsniuose buvo įtvirtinta išimtinė valstybės nuosavybė, o miestų butų fondas, taip pat kitas turtas buvo valstybės nuosavybės objektas. Ginčo statinių pradinis savininkas buvo valstybė, tačiau ieškovė ir tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, teigia, jog kartu su būstais tariamai buvo įgyti ir ginčo statiniai kaip tariami privatizuotų butų ir kitų patalpų priklausiniai. Pažymima, kad iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad 1979 m. ginčo statiniai buvo nerekonstruoti, o naujai pastatyti nugriovus prieš tai buvusius statinius, kurių net pamatai buvo išdėstyti visai kitaip. Atsakovo atstovas nesutinka su ieškovės ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovų teiginiais, kad ( - ) gyvenamieji namai yra šildomi tik krosnimis, todėl tariamai būtina kažkur laikyti malkas, kadangi patalpose ( - ) yra centrinis šildymas, be to iš ieškovės pateiktų nuotraukų matyti, kad ginčo sandėliukais net nesinaudojama, takai iki jų net nepraminti, yra užžėlę žole. Centrinis šildymas tik į dalį butų nevedamas, todėl akivaizdu, jog kadastriniai duomenys nėra atnaujinti ir ieškovai galbūt turimus židinius (labiau skirtus estetikai) maišo su numatytu centriniu būstų šildymu žiemą. Pažymima, kad pagal Nekilnojamojo turto registro sklypų išrašus, gyvenamiesiems namams ( - ) yra suformuoti sklypai bei patvirtintas detalusis planas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-21 įsakymą Nr. AD1-2118. Ginčo ūkiniai pastatai abu yra valstybinėje žemėje, kurios nei ieškovė nei tretieji asmenys nenuomoja, taip pat šie sklypai jiems nėra perduoti naudotis ir kitais pagrindais. Formuojant sklypus institucijų priimti sprendimai ir detaliųjų planų sprendiniai yra galiojantys ir nebuvo ginčyti ieškovų motyvuojant tuo, kad tariami priklausiniai (ginčo statiniai) nepatenka į gyvenamųjų namų ( - )naudojimui būtino dydžio žemės sklypą. Pažymi, jog sklypas ( - ) vieno iš ieškovų (trečiųjų asmenų) buvo netgi privatizuotas, į jį ūkinis pastatas u/n 4400-4983-0610 nepatenka. Formuojant šio sklypo ribas ir atitinkamoms institucijoms priimant skundžiamus sprendimus, taip pat pasirašant šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pastarieji nebuvo ginčijami.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsniu, 17 straipsniu, 178 straipsniu šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 straipsnis).

20Nuosavybė gali būti įgyjama tik įstatymų nustatytais pagrindais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.47 str.).

21Pagal CK 4.12 ir 4.13 straipsnių nuostatas, pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais, o priklausiniais - savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.13 str.). Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str.).

22Byloje kilęs ginčas, ar sandėliukai, esantys ginčo ūkiniuose pastatuose, yra gyvenamųjų namų ( - ) patalpų priklausiniai ir ar jie buvo privatizuoti ir ar galėjo būti privatizuoti šių namų atskirų patalpų savininkų.

23Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, tai yra priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003, 2006-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006, 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012; 2012-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2012 ir kt.).

24Valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamųjų patalpų daugiabučiuose namuose privatizavimas vyko pagal 1991-06-20 įsigaliojusį Butų privatizavimo įstatymą, kuris visa apimtimi galiojo iki 1998-07-01. Įstatyme ir jį detalizuojančiuose teisės aktuose buvo imperatyviai nustatyta nurodytų gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pirkimo - pardavimo) tvarka, taip pat sąlygos, kokios gyvenamosios patalpos pagal šį įstatymą gali būti perkamos, kas turi teisę jas pirkti. Šio įstatymo 2 straipsnyje buvo nurodyta, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose pirkimo–pardavimo objektas yra butai. Buto nuomininkai, kurie naudojosi ne tik gyvenamosiomis, bet ir negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis privatizuojamų pagal Butų privatizavimo įstatymą butų daugiabučiuose namuose priklausiniais, turėjo teisę šias patalpas įsigyti asmeninėn nuosavybėn kartu su privatizuojamu butu, jeigu tai atitiko bendrosiose ir specialiosiose teisės normose įtvirtintą teisinį reglamentavimą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog konkrečių negyvenamųjų patalpų pripažinimui daugiabučio gyvenamojo namo buto priklausiniu būtina nustatyti juridiškai reikšmingų faktų sudėtį: 1) kad tos patalpos paskirtis buvo susijusi su konkrečios gyvenamosios patalpos naudojimu ir šios patalpos tarnavimu bute gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti; 2) gyvenamosios patalpos savininkas įstatymų nustatyta tvarka įgijo teisę į pagalbines patalpas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2012; 2013-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-363/2013).

25Ieškovės ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovai, teigdami, kad ūkiniuose pastatuose ( - ) esančios patalpos yra gyvenamųjų namų ( - ), priklausiniai ir kad butus ir kitas patalpas šiuose gyvenamuose namuose privatizavę asmenys kartu privatizavo ir patalpas ūkiniuose pastatuose ( - ), privalėjo šiuos teiginius įrodyti.

26Pažymėtina, kad gyvenamieji namai ( - ) pastatyti 1850 m., tuo tarpu ginčo statiniai - 1979 m. Ginčo ūkiniai pastatai pastatyti valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypas nesuformuotas. Iš atsakovės 2018-03-22 rašto UAB „Turtasta“ matyti, kad pagal 2000-07-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 85 patvirtinto Teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų gatvių detaliojo plano, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. 1-355 patvirtinto Žemės sklypų Bangų g.7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1997-03-20 sprendimu Nr. 28 patvirtinto Klaipėdos senamiesčio teritorijos ribojamos gynybinių įtvirtinimų, Taikos pr., Sausio 15-osios ir Pilies gatvių bei Danės upės sklypų suplanavimo projekto sprendinius ( - ) namo kieme esantis sandėliukas yra pažymėtas kaip griautinas. Iš į bylą pateikto 1992-01-15 Klaipėdos miesto valdybos potvarkio matyti, kad visi senamiestyje esantys ūkiniai pastatai (tame tarpe ir ( - )) buvo neprivatizuotini.

27Privatizavimo procese taikytini specialieji teisės aktai (Butų privatizavimo įstatymas, Valstybinio ir visuomeninio butų fondo privatizavimo taisyklės (toliau - Privatizavimo taisyklės)). Būtent specialieji teisės aktai (Privatizavimo taisyklių 7 punkto 12 papunktis) nustatė priešingą, nei įtvirtintas 1964 m. civilinio kodekso 153 straipsnyje, principą, t.y., kad nuosavybės teisė įgyjama tik į privatizuojamą daiktą (tiek pagrindinį, tiek antraeilį) konkrečiai nurodžius jį sutartyje, jį įkainojus ir už jį sumokėjus. Reikia pažymėti, kad nė vienoje iš pirkimo-pardavimo sutarčių, kurių pagrindu privatizuoti ieškovės ir trečiųjų asmenų butai (kitos patalpos), esantys pastatuose ( - ), nenurodyta, kad juos privatizuojantys asmenys įgyja ir pagalbinius pastatus (jų dalį), taip pat kad jie įsipareigoja sumokėti ne tik už butą (kitas patalpas), bet ir pagalbinius ūkinius pastatus ar kitus privatizuojamo buto priklausinius. Ginčo ūkiniai statiniai neįkainoti, pirkėjai už juos įstatymų nustatyta tvarka nesumokėjo, privatizavimo sandoriuose ūkiniai pastatai ir atskiros patalpos neidentifikuoti. Tokiu būdu ir ieškovė ir tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais negalėjo įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo jiems butus pardavę asmenys. Be to nėra aišku, kuom remiantis ieškovė ir tretieji asmenys pretenduoja į konkrečias ūkinių pastatų patalpas. Taip pat nepateikus į bylą pilno gyvenamųjų namų plano ar Registrų centro išrašo apie visus gyvenamųjų namų ( - ), savininkus negalima spręsti, ar daugiau nėra savininkų ir ar šie negalėtų pretenduoti tokiomis pačiomis teisėmis į ginčo ūkio pastatų atitinkamas patalpas. Visa tai įvertinus negalima teigti, jog ginčo ūkiniai pastatai (jų dalys) buvo ieškovės ir trečiųjų asmenų privatizuoti kartu su butais ar atitinkamai kitomis jų įgytomis negyvenamosiomis patalpomis.

28Iš Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad gyvenamuose namuose ( - ) nėra rūsio ir kad nėra įvestos dujos. Ieškovės ir trečiųjų asmenų atstovai teigdami, kad jų atstovaujamieji ginčo ūkiniuose pastatuose laiko kietą kurą, nepateikė teismui nei vienos nuotraukos, iš kurios būtų matyti, kad susidėtas kuras, taip pat nepateikta ir butų nuotraukų, šildymo schemų, iš kurių galima būtų spręsti apie atskirų butų ir kitų patalpų šildymą. Teiginiai apie šildymą kietu kuru nėra patvirtinti ir liudytojų parodymais, o tretieji asmenys, su savarankiškais reikalavimais, net neatvyko teikti paaiškinimų šioje byloje. Taip pat reikia pažymėti, kad iš Nekilnojamojo turto registro išrašų ir ginčo šalių atstovų procesinių dokumentų, kitų pateiktų dokumentų nėra aišku kaip šildomos pvz. kūrybinės dirbtuvės ( - ), ir parduotuvė, ( - ), kur nurodyta, kad šildymo nėra, ir kokiu tikslu šioms patalpoms turėtų būti priskirtas sandėliukas. Taip pat neaišku, kokiu būdu šildoma parduotuvė, ( - ), bei ieškovei priklausantys butai, ( - ), ir ( - ), kur nurodyta, kad yra vietinis centrinis šildymas, t.y. ar elektra, ar krosnimis, išvedžiojus atitinkamai radiatorius ar grindinį šildymą po šias patalpas, ar kitu būdu.

29Įvertinęs bylos medžiagą teismas konstatuoja, kad nėra pakankamo privatizuotų butų bei kitų patalpų ir ginčo statinių funkcinio ir techninio ryšio. Taip pat neįrodyta, ir kad ginčo statiniai atitinka daikto pripažinimo priklausiniu kriterijus. Jie yra savarankiški objektai, pastatyti vėliau nei pastatai, kuriuose yra ieškovei ir tretiesiems asmenims priklausantys butai bei kitos patalpos, be to, esantys kitame valstybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Todėl nėra jokio pagrindo pripažinti ieškovės ir trečiųjų asmenų nuosavybės į ginčo ūkinius statinius (atskiras jų dalis). Tai, ar detaliuose planuose ar specialiame plane ir jį lydinčiame dokumente yra nurodyta ar aiškiai nėra nurodyta, kad ginčo ūkiniai pastatai yra griaunami, sprendžiant klausimą dėl šių pastatų pripažinimo priklausiniais privatizuotų gyvenamųjų namų ( - ) butų ir kitų patalpų, taip pat sprendžiant klausimą dėl nuosavybės pripažinimo teismo vertinimu esminės reikšmės neturi.

30Teismas nenustatė, kad būtų kitų pagrindų pripažinti nuosavybę.

31Įvertinęs bylos medžiagą, šalių atstovų paaiškinimus, teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus ieškovo ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus dėl nuosavybės pripažinimo.

32Naikintinos ieškinio užtikrinimui byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmetus, jų už ieškinius sumokėtas žyminis mokestis lieka valstybei.

34Ieškovės ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmetus, iš jų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 24,25 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų – iš ieškovės 4,05 Eur, o iš kiekvieno trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais po 4,04 Eur (CPK 92 str., 93 str.).

35Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 264 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas,

Nutarė

36Ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmesti.

37Įsiteisėjus sprendimui panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi prijungtoje civilinėje byloje Nr. e2-5673-328/2018 (dabartinis bylos Nr. e2-5537-901/2018) taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis uždrausta atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei griauti pagalbinio ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir pagalbinio ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

38Priteisti iš UAB „Turtasta“, j.a.k. 303261275, 4,05 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (šios išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

39Priteisti iš A. N., a.k. ( - ) J. N., a.k. ( - ) A. S., a.k. ( - ) D. M., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - ) valstybės naudai po 4,04 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (šios išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660).

40Įsiteisėjus sprendimui jo kopiją nusiųsti VĮ Registrų centrui.

41Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018-04-12 teisme civilinėje byloje Nr. e2-5537-901/2018 priimtas ieškovės... 5. Teismui nustačius, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose... 6. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija su ieškovės ir... 7. Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 8. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Nustatyta, kad ieškovei UAB „Turtasta“ nuosavybės teise priklauso butai,... 11. A. ir J. N. bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklauso žemės... 12. A. S. priklauso negyvenamoji patalpa - parduotuvė, u/n ( - ), esanti ( - ),... 13. R. S. priklauso negyvenamoji patalpa - parduotuvė, u/n ( - ), esanti ( - ),... 14. I. S. priklauso butas, u/n ( - ), esantis ( - ), kurį šis asmuo įgijo... 15. D. M. priklauso negyvenamoji patalpa - kūrybinės dirbtuvės, u/n ( - ),... 16. Bylos duomenimis ūkinis pastatas, u/n ( - ), plane pažymėtas 3I1p, 2013 m.... 17. Iš šalių atstovų paaiškinimų ir pateiktų dokumentų matyti, kad šalia... 18. Atsakovo atstovas nesutinka su ieškovės ieškinio ir trečiųjų asmenų... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12... 20. Nuosavybė gali būti įgyjama tik įstatymų nustatytais pagrindais (Lietuvos... 21. Pagal CK 4.12 ir 4.13 straipsnių nuostatas, pagrindiniais daiktais laikomi... 22. Byloje kilęs ginčas, ar sandėliukai, esantys ginčo ūkiniuose pastatuose,... 23. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, priklausiniu pripažįstamas... 24. Valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamųjų patalpų daugiabučiuose... 25. Ieškovės ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais atstovai,... 26. Pažymėtina, kad gyvenamieji namai ( - ) pastatyti 1850 m., tuo tarpu ginčo... 27. Privatizavimo procese taikytini specialieji teisės aktai (Butų privatizavimo... 28. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašų matyti, kad gyvenamuose namuose ( -... 29. Įvertinęs bylos medžiagą teismas konstatuoja, kad nėra pakankamo... 30. Teismas nenustatė, kad būtų kitų pagrindų pripažinti nuosavybę.... 31. Įvertinęs bylos medžiagą, šalių atstovų paaiškinimus, teismas atmeta... 32. Naikintinos ieškinio užtikrinimui byloje taikytos laikinosios apsaugos... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Ieškovės ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus... 35. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259 str., 263 str., 264 str., 270 str., 307... 36. Ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmesti.... 37. Įsiteisėjus sprendimui panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m.... 38. Priteisti iš UAB „Turtasta“, j.a.k. 303261275, 4,05 Eur procesinių... 39. Priteisti iš A. N., a.k. ( - ) J. N., a.k. ( - ) A. S., a.k. ( - ) D. M., a.k.... 40. Įsiteisėjus sprendimui jo kopiją nusiųsti VĮ Registrų centrui.... 41. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos...