Byla e2-1095-635/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Irenai Valužienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. N. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 579,24 Eur negrąžintos paskolos, 42,19 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 598,25 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-11-13 tarp ieškovės ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 930369012. Šia sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui iš viso 144,81 Eur (500 Lt) sumą 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2012-11-15 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-15 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-16 atsakovas pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur (100,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 115,85 Eur (400,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-28 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-29 atsakovas pateikė prašymą papildomai 115,85 Eur (400,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui. 2012-12-13 atsakovas turėjo grąžinti 579,24 Eur (2000,00 Lt) skolos ir 42,19 Eur palūkanų, iš viso – 621,43 Eur. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-11-13 pervedė atsakovui 579,24 Eur. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos.

5Taip pat nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2012-12-19 iki 2013-07-22 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199.70%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina – 598,25 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2012-11-13 sudarė su atsakovu per sistemą www.smscredit.lt, kurą valdo ieškovė, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 930369012. Šia sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui iš viso 144,81 Eur (500 Lt) sumą 30 dienų terminui su 114,37 procentų dydžio metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turėjo teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2012-11-15 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-15 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-16 atsakovas pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur (100,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 115,85 Eur (400,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-28 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur (200,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui; 2012-11-29 atsakovas pateikė prašymą papildomai 115,85 Eur (400,00 Lt) kredito sumai 30 dienų terminui. 2012-12-13 atsakovas turėjo grąžinti 579,24 Eur (2000,00 Lt) skolos ir 42,19 Eur palūkanų, iš viso – 621,43 Eur. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir 2012-11-13 pervedė atsakovui 579,24 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs ieškovės reikalavimą byloje nepateikta.

8Ieškovė nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2012-12-19 iki 2013-07-22 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199.70%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina – 598,25 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 579,24 Eur negrąžintos paskolos ir 42,19 Eur palūkanų iki grąžinimo termino, tenkintinas.

10Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo kredito grąžinimo termino tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metines palūkanas, kurias skaičiuoja ne tik nuo paskolos suteikimo dienos iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau prašo priteisti palūkanas ir už tolesnį naudojimąsi paskola, iš viso paskaičiuota 589,25 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog paskaičiuota palūkanų suma yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, dydis mažintinas dviem trečdaliais - iki 199,42 Eur.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek tenkinamas ieškinys, t.y. 18 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. ).

15Valstybei iš atsakovo nepriteisiamos teismo bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo M. N., asmens kodas ( - ) 579,24 Eur negrąžintos paskolos, 42,19 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 199,42 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 820,85 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai