Byla e2-615-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6266-803/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Conmaster“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl neteisėtai gautų lėšų priteisimo, statybos darbų trūkumų pašalinimo, paskolos sutarties pakeitimo ir atsakovų reikalavimo teisių pripažinimo negaliojančiomis, n u s t a t y t a :

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Saugios erdvės“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ ir prašė iš atsakovų solidariai priteisti 630 481,67 Lt, kurie sumokėti pagal ieškovui pateiktus atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus už realiai neatliktus darbus; įpareigoti atsakovus pagal pateiktą 2014-09-24 ekspertizę „Pastato techninės būklės tyrimas“ Nr. 20140924-1 ir 2014-10-16 defektų likvidavimo sąmatinį skaičiavimą pašalinti sandėliavimo ir saugojimo centro, adresu Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., statybos darbų trūkumus, kurių pašalinimo kaina yra 211 916,00 Lt; pripažinti, kad atsakovo UAB „Šebsta“ reikalavimo teisė sumokėti 127 198,76 Lt pagal ieškovui pateiktus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus už realiai neatliktus darbus, yra negaliojanti; pakeisti 2013-07-31 paskolos sutartį Nr. 20130, numatant sąlygą, kad ieškovui atsiranda pareiga grąžinti paskolos sutartį nuo tos dienos, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra išmoka visas paramos lėšas ieškovui pagal 2011-06-16 paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR0001; pripažinti, kad atsakovo UAB „Šebsta“ reikalavimo teisė į ieškovą dėl 42 000,00 Lt užstato, sumokėto pagal 2013-07-04 rangos sutartį, grąžinimo, yra negaliojanti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą 842 397, 67 Lt sumai; taip pat uždrausti atsakovams inicijuoti ieškovo atžvilgiu skolų išieškojimo, bankroto procedūras, palaikyti/įstoti į ieškovo atžvilgiu taikomas skolų išieškojimo, bankroto procedūras, naudotis tokių procedūrų metu gautais vykdymo dokumentais, siekiant išieškoti turtą iš ieškovo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atmetė.

7Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, konstatavo, kad ieškovas teismui nepateikė duomenų, kurie teismui leistų daryti išvadą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Taip pat netenkino ieškovo prašymo uždrausti atsakovams inicijuoti ieškovo atžvilgiu skolų išieškojimo, bankroto procedūras, palaikyti/įstoti į ieškovo atžvilgiu taikomas skolų išieškojimo, bankroto procedūras, naudotis tokių procedūrų metu gautais vykdymo dokumentais, siekiant išieškoti turtą iš ieškovo, pažymėdamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo baigiamojo akto realų ir tinkamą įvykdymą konkrečioje byloje ir tik pagal joje pareikštus reikalavimus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Saugios erdvės“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje dienos, areštuoti atsakovo UAB „Conmaster“ turtą (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) 842 397,67 Lt apimtyje ir areštuoti atsakovo UAB „Šebsta“ turtą (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) 842 397,67 Lt apimtyje ir išspręsti klausimą iš esmės priimant naują nutartį, kuria būtų tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų atžvilgiu. Skundą grindžia šiais motyvais:

101. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovo reikalaujama priteisti pinigų suma atsakovams, kaip juridiniams asmenims, yra nedidelė. Ieškovo reikalaujama suma atsakovams yra didelė ir jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, atsakovai nebūtų pajėgūs sprendimą vykdyti.

112. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktinės aplinkybės, kurios leidžia padaryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas. Teismas turėjo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgdamas vien į tai, kad ieškinio reikalavimo suma yra didelė, o atsakovo UAB „Šebsta“ atžvilgiu Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.2-20168-717/2014, kurios baigtis dar labiau padidins atsakovo įsipareigojimus.

123. Teismas nustatydamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, turi vertinti ir ieškinio reikalavimus ir aplinkybes, susijusias su žalos padarymu vykdant statinio statybos darbus.

13Atsakovas UAB „Conmaster“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atskirajame skunde išdėstyti motyvai nepaneigia teismo skundžiamos nutarties pagrįstumo. Teismas teisingai nurodė, kad ieškovo reikalavimas tikėtina, nėra pagrįstas, o realios grėsmės, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu, nėra.

14Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

18Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams UAB „Conmaster“ ir UAB „Šebsta“ priklausančiam turtui.

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

20Apeliantas atskirajame skunde apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nepagrįstumą, be kita ko grindžia tuo, kad teismas pasisakė, jog ieškovo ieškinio reikalavimai tikėtina nėra pagrįsti. Sutiktina su pirmos instancijos teismo argumentu, kad tuo atveju, jei ieškovas tikėtinai nepagrindžia pareikšto ieškinio reikalavimo, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės negali būti taikomos. Tačiau pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinys (ginčas) (reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nagrinėjamu atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas, t. y. preliminarus ieškinio pagrįstumas procesine, bet ne materialiąja teisine prasme.

21Ieškovas nurodė ieškinyje savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina kiekvienos iš pareikšto reikalavimo sudėtinių dalių pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovo pareikštą reikalavimą iš tiesų galėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas. Remiantis pirmos instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams galimumo dėl pareikšto ieškinio tikėtino pagrįstumo.

22Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad siekiant nustatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, reikia vertinti ir ieškinio reikalavimus ir aplinkybes, susijusias su žalos padarymu vykdant statinio statybos darbus. Pažymėtina, kad materialinėje teisėje šalimis laikomi materialinių teisinių santykių subjektai, kuriuos sieja tarpusavio teisės ir pareigos. Kai kreipiamasi į teismą, materialinio teisinio santykio šalys įgyja naują teisinę padėtį ir tampa proceso šalimis. Iškeliant bylą, rengiantis jos teisminiam nagrinėjimui daromos tik prielaidos, kad šalis sieja tam tikri materialiniai teisiniai santykiai, kad jos turi tarpusavio teisių ir pareigų ir dėl to kilo ginčas. Ar byloje ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir atsakovai yra atsakingi už ieškovui atsiradusią žalą, išaiškinama teisminio nagrinėjimo metu nustačius nustačius visas bylos aplinkybes, kurios taikant laikinąsias apsaugos priemones nenustatinėjamos.

23Apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir nepagrįstumą, apeliantas grindžia ir tuo aspektu, kad yra kitas būtinasis elementas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. teismo sprendimo įvykdymo galimo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomu grėsmė.

24Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-22/2012; 2013 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1535/2013; 2014 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-879/2014). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo (atsakovų) finansines galimybes, t. y. ar jam (jiems) ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2013 m. gegužės 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1535/2013). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas atsisako taikyti areštą atsakovo turtui atitinkamai sumai, apeliantas, siekdamas arešto taikymo, turi pareigą įrodyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas dėl netaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui atsakovų gerą turtinę padėtį paneigiančius įrodymus.

25Nagrinėjamoje byloje atsakovams solidariai pareikšto reikalavimo suma yra 842 397,67 Lt, nors atsakovai teigia, kad turtinio reikalavimo suma yra 630 481,67 Lt, o reikalavimas ištaisyti statinio trūkumus yra neturtinis reikalavimas, kadangi jį patenkinus turtas nėra priteisiamas. Tokio ieškinio suma atsakovams, pagal byloje apelianto pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus nėra laikytina didele ir nelaikytina keliančia padidintą būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą netaikyti atsakovams laikinųjų apsaugos priemonių pareikšto ieškinio apimtyje (CPK144 str. 1 d.). Apeliantas, tvirtindamas, kad atsakovams pareikšto reikalavimo dydis sukelia grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui galimai ieškovui palankaus teismo sprendimu atveju, pateikė ieškovų finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau jie pateikti už 2013 m. laikotarpį ir bylos nagrinėjimo teisme dienai neįrodo blogos atsakovų finansinės padėties taip pat nepatvirtina ieškinio didelės sumos prezumpcijos. Tokiu atveju, byloje nesant atsakovų blogą finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų, nėra pagrindo išvadai, jog galimai ieškovui palankus teismo sprendimas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galėtų būti neįvykdytas.

26Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Saugios erdvės“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, konstatavo, kad ieškovas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Saugios erdvės“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde... 10. 1. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovo reikalaujama priteisti pinigų... 11. 2. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktinės aplinkybės,... 12. 3. Teismas nustatydamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą,... 13. Atsakovas UAB „Conmaster“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Apeliantas atskirajame skunde apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties... 21. Ieškovas nurodė ieškinyje savo argumentus, pateikė prie ieškinio... 22. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad siekiant nustatyti laikinųjų... 23. Apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą, o kartu ir... 24. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 25. Nagrinėjamoje byloje atsakovams solidariai pareikšto reikalavimo suma yra 842... 26. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis,... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti...