Byla e2-933-798/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui J. P

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „Alma litera“, „Baltų lankų leidykla“, „Jotema“, „Tyto alba“, „Leidykla Vaga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui J. P..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovai uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Alma litera“, „Baltų lankų leidykla“, „Jotema“, „Tyto alba“, „Leidykla Vaga“ pareikštu ieškiniu gina savo turimas autorių turtines teises ir reikalauja priteisti iš atsakovų 20 000 EUR kompensaciją.

5Reikalavimui dėl kompensacijos priteisimo užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą pareikšto turtinio reikalavimo sumai.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi ieškovų prašymą tenkino - ieškinio reikalavimui, dėl 20 000 EUR kompensacijos priteisimo, užtikrinti areštavo atsakovo J. P. 20 000 EUR vertės turtą. Nukreipė nutartį vykdyti skubiai.

7Atsižvelgęs į tai, kad teismas, preliminariai nustatęs, kad yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant 20 000 EUR, esančius atsakovo J. P. vardu mokėjimo sistemoje Paysera, byloje 2016-01-29 nutartimi jau pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, sprendė iš naujo netirti ieškovų prašymo dėl ieškinio užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis areštuojant atsakovo turtą pagrįstumo.

8Nustatęs, jog naujai prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama rasti galimus papildomus užtikrinimo šaltinius, teismas pritarė ieškovų prašyme nurodomam argumentui, kad atsakovas, apie kurį pateikiami preliminarūs duomenys, jog po įspėjimo dėl ieškovų autorių teisių pažeidimo, atsakovas savo veiklą ėmė vykdyti iš interneto svetainės, veikiančios su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje nesančio registratoriaus kontroliuojamo interneto domeno vardu, taip siekia preliminariu vertinimu neteisėtos veiklos ribojimo išvengimo, o tai yra pakankami duomenys, iš kurių teismas turi pagrindą spręsti, kad atsakovas greičiausiai vengtų ir teismo sprendimo įvykdymo. Dėl to teismas sprendė, kad yra nustatyti pagrindai ieškovų prašomoms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti ir ieškovų prašymą tenkino, dėl akivaizdžios skubos poreikio spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos taikymo neinformavęs atsakovo.

9Konstatavo, jog galutinis įrodymų vertinimas gali būti teismo atliktas tik išnagrinėjus ginčą teisme iš esmės.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas J. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaiiugos priemonių taikymo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir išlaidas už atskirojo skundo surašymą). Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiama nutartimi argumentus:

 1. Mano, jog būtinybės klausimą išspręsti nepranešus atsakovui nebuvo. Teismas skundžiamoje nutartyje tokių aplinkybių, pagrįstų byloje esančiais duomenimis, nenurodė ir nemotyvavo. Tokiu būdu buvo suvaržyta teisė būti išklausytam.
 2. Priešingai, nei pažymėta skundžiamojoje nutartyje, ieškovai atskovui nėra siuntę įspėjimų dėl ieškovų autorių teisių pažeidimo, kaip nutartyje pažymėjo teismas. Be to ieškovai nėra pateikę jokių įrodymų dėl to, kad būtent atsakovas vykdo ar kada nors yra vykdęs kokią nors veiklą iš interneto svetainės, visosknygos.com, veikiančios su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje nesančio registratoriaus kontroliuojamo interneto domeno vardu, ar vykdo ar yra vykdęs veiklą, pažeidžiančią ieškovų teises, iš interneto svetainės visosknygos.lt, veikiančios su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančio registratoriaus kontroliuojamo interneto domeno vardu.
 3. Teismui iš esmės neišnagrinėjus laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo bei galimų sukelti padarinių atitikimo bendriesiems teisės principams ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tokia didele apimtimi, atsakovui kilo neigiamos pasekmės, kiekvieną laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dieną varžančios jo teisėtai vykdomą informacinių paslaugų teikimo veiklą.
 4. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas akivaizdžiai nepagrįstas dar ir dėl to, kad Atsakovas1 negavo, negauna jokių pajamų ar tiesioginės ar netiesioginės ekonominės naudos iš interneto portalo Error! Hyperlink reference not valid (toliau - Interneto portalas), veikiančio panaudojant interneto domeną Error! Hyperlink reference not valid. (toliau - Interneto domenas) veiklos ir jokių duomenų apie tai byloje nėra.
 5. Kadangi atsakovas kilnojamojo ar nekilnojamojo areštuotino turto neturi, todėl vykdant nutartį buvo areštuotos lėšos, esančios atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose. Paaiškino, jog

11atsakovas nuolat vykdo mokėjimus už perkamas teises į domenus, teisių naudotis domenais galiojimo pratęsimus ir pan., todėl nutartimi nustatytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai apriboja teisėtai vykdomą veiklą. Negalint pratęsti teisių į domenus galiojimą, sukeliami nuostoliai atsakovo klientams, kurie naudojasi interneto portalais, veikiančiais panaudojant interneto domenus, kuriuos apmoka atsakovas.

 1. Paaiškino, jog atsakovas teisę į domeną visosknygos.lt turėjo vos 7 dienas. Tai įrodo mokėjimo pavedimai, kad už minėtą domeną visosknygos.lt jam buvo sumokėta ir atsiskaityta bei asmenis, kurie sumokėję atsakovui įgijo teisę naudotis domenu visosknygos.lt. Teigia, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, ieškinio pagrįstumo iš viso nevertino, t. y. nenustatinėjo, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovams palankus sprendimas.
 2. Teismas 2016-02-26 priėmė nutartį, kuria pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovo R. S. turtui, arešto mastas 20 000 EUR. Tokiu būdu ieškinio reikalavimai užtikrinti viso 40 000 EUR suma, o pareikštas reikalavimas – dėl 20 000 EUR sumos.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu motyvus:

 1. Ieškovai nepateikė antstoliui skundžiamos nutarties vykdymui ir apie tai apeliantą informavo 2016 m. vasario 25 d. Nepaisant to, apelianto atstovė pateikė atskirąjį skundą.
 2. 2016 m. kovo 2 d., suėjus keturiolikos dienų terminui, skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti savaime.
 3. Ieškovų reiškiamas reikalavimas dėl kompensacijos priteisimo nukreiptas asmeniškai į autoriaus teises pažeidžiantį asmenį ir tenkinus ieškinį reikalavimo suma išieškotina iš Atsakovo asmeniškai, t. y. iš jo asmeninio turto. Šiuo metu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra areštuotos lėšos, esančios Paysera sistemoje J. P. arba bet kurio trečiojo asmens vardu bei susijusios su Interneto portalu. Tačiau ši laikinoji apsaugos priemonė visapusiškai neužtikrina, jog tenkinus ieškinį reikalaujama priteisti suma bus išieškota iš autorių teisių pažeidėjo, nes J. P. Paysera sąskaitoje faktiškai yra tik 0,16 EUR dydžio pinigų likutis.
 4. Apeliantas nekilnojamojo turto neturi, todėl šiam fiziniam asmeniui reiškiamų reikalavimų suma laikytina didele.
 5. Riziką, jog autorių teisių pažeidėjai galimai imsis tokių nesąžiningų veiksmų įrodo tai, jog interneto portalo „visosknygos.lt“, kuriame buvo atliekama analogiška neteisėta veikla ir kurio valdytojo paslėpti negalima, domenas 2015 m. pradžioje jau buvo nukreiptas į domeną „visosknygos.com“ (ieškinio 14 priedas), kurio valdytojas yra paslėptas. Taigi autorių teises pažeidžiantys asmenys siekė nuslėpti tapatybę ir tokiu būdu galimai išvengti atsakomybės.
 6. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. kovo 2 d. nutartimi konstatavo, kad bendras civilinėje byloje atsakovams J. P., R. S., A. M. ir R. L. taikomas turto arešto mastas negali viršyti ieškiniu reikalaujamos 20 000 EUR sumos.
 1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

13Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria, areštuotas atsakovo J. P. 20 000 EUR vertės turtas, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14Dėl faktinių aplinkybių

15Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-01-29 nutartimi patenkino iš dalies ieškovų UAB Alma Littera, UAB Baltų lankų leidykla, UAB Jotema, UAB Tyto alba, UAB Leidykla „Vaga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo teisme: 1) uždraudė J. P. arba bet kuriam kitam asmeniui, administruojančiam tinklapį www.visosknygos.com talpinti ir platinti interneto portale http://visosknygos.com literatūros kūrinius, kurių autorių turtines teises turi UAB Alma Littera, UAB Baltų lankų leidykla, UAB Jotema, UAB Tyto alba, UAB Leidykla „Vaga“, 2) areštavo interneto domeną visosknygos.com, 3) areštavo 20 000 EUR mokėjimo paslaugų sistemoje Paysera sistemoje esančias J. P. vardu arba esančias bet kurio trečiojo asmens vardu, jeigu nurodyta, kad lėšos gautos apmokant prekes ir/arba paslaugas, suteiktas interneto portale http://visosknygos.com arba jeigu lėšos gautos per mokėjimų sistemos Paysera paskyras, naudojančias SMS numerį 1398 su kodais VCOM, VCOM 75326, VCOM 76469. Likusioje dalyje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2016-02-03 nutartimi taikė papildomas laikinąsias apsaugos priemones - įpareigojo domeno „visosknygos.com“ registratorių NAMESILO, L.L.C. pakeisti šio domeno nukreipimo įrašus, juos nukreipiant į interneto portalą www.skaityklegaliai.lt. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2016-02-16 nutartimi ieškinio reikalavimui dėl 20 000 EUR kompensacijos priteisimo užtikrinti areštavo atsakovo J. P. 20 000 EUR vertės turtą. Vilniaus apygardos teismas 2016-02-26 nutartimi ieškinio reikalavimui dėl kompensacijos priteisimo užtikrinti areštavo atsakovo R. S. nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, o nesant šio turto ar esant nepakankamai, areštavo R. S. teises ir lėšas, esančias pas šį atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis (turto arešto mastas – 20 000 Eur). Vilniaus apygardos teismas 2016-03-02 nutartimi ieškovių ieškinio reikalavimui dėl 20 000 EUR kompensacijos priteisimo užtikrinti areštavo atsakovų A. M. ir R. L. nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, o nesant šio turto ar esant nepakankamai, areštuoti A. M. ir R. L. teises ir lėšas, esančias pas šį atsakovą ir / ar trečiuosius asmenis (turto arešto mastas – 20 000 Eur). Bendras šioje byloje atsakovams A. M., R. L., J. P. ir R. S. (atsakovams J. P. ir R. S. pritaikius turto areštą Vilniaus apygardos teismo 2016-02-03 ir 2016-02-26 nutartimis) turto arešto mastas negali viršyti 20 000 EUR. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka. Taip pat Vilniaus apygardos teismas 2016-05-11 nutartimi atmetė ieškovų prašymą ieškovių ieškinio reikalavimui dėl 20 000 EUR kompensacijos priteisimo užtikrinti pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui P. J..

16Dėl atsakovo informavimo

17Ieškovai patikslintame ieškinyje prašė teismo atsakovui nepranešus taikytini laikinąsias apsaugos priemones - ieškinio reikalavimo apimtyje areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ar esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ar kilnojamuosius daiktus.

18Teisė spręsti, ar konkrečiu atveju yra CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti nepranešus atsakovui, priklauso teismui, tačiau teismas savo sprendimą turi motyvuoti (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-997/2010)

19Pirmosios instancijos teismas motyvavo, jog dėl akivaizdžios skubos poreikio klausimą, dėl laikinųjų apsaugos taikymo sprendė neinformavus atsakovo.

20Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos netikėtai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, t. y. kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo arba vėliau prašant panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

21Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismo prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 149 straipsnis). Vienas iš šio prašymo argumentų yra atsakovo neinformavimas apie ieškovų pareikštą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo savaime nereiškia šiuo klausimu priimtos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismo nutartis dėl proceso teisės pažeidimo gali būti panaikinta tik tuo atveju, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręstas procesinis klausimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1071/2010; 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1046/2010).

23Taigi, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikina ne dėl argumento, kad atsakovui nebuvo pranešta apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama nustačius, kad vertinant duomenis (ieškovo pateitus pirmosios instancijos teismui ir atsakovo pateiktus su atskiruoju skundu) nebuvo pagrindo taikyti suvaržymus atsakovo turtui, t. y. nebuvo grėsmės, kad sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

24Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

25Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šioje teisės normoje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, jog ieškinys (nagrinėjamu atveju – skundas) yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje pasisakė, jog 2016-01-29 nutartimi byloje jau pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, preliminariai nustatęs, kad yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant 20000 EUR, esančius atsakovo J. P. vardu mokėjimo sistemoje Paysera.

27Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, preliminariai ieškinio pagrįstumo nevertino, o vadovavosi 2016-01-29 nutartimi, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pateikimo.

28Nustatyta, jog nagrinėjamojoje byloje ieškovas įrodinėja, jog interneto portalo „visosknygos.com“ valdytojas yra atsakovas J. P.. Atsakovas atsikirtinėja, kad nėra jokių duomenų, jog atsakovas susijęs su domenu visosknygos.com.

29Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas (autorių teisių pažeidimai, daromi interneto portale „visosknygos.com“) yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės.

30Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

31Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 145 straipsnio 2 dalis).

32Skundžiamos nutarties priėmimo dienai ieškovų reiškiamas reikalavimas dėl 20 000 EUR kompensacijos priteisimo buvo nukreiptas į atsakovą J. P., todėl galimai tenkinus ieškinį reikalavimą dėl kompensacijos priteisimo, ši suma būtų išieškoma iš J. P. asmeninio turto.

33Pirmosios instancijos teismas areštavo atsakovo J. P. 20 000 EUR vertės turtą, tačiau skundžiamojoje nutartyje CPK 147 straipsnio 6 dalies neišaiškino.

34Kadangi Vilniaus apygardos teismas skundžiamojoje nutartyje dėl atsakovo turto arešto nenurodė konkretaus areštuojamo turto, atsakovo turtą, laikydamasis nutartyje išdėstyto arešto eiliškumo, turėjo surasti, aprašyti bei jo vertę nustatyti ieškovų pasirinktas antstolis, vadovaudamasis vykdymo proceso taisyklėmis (CPK 152 straipsnio 4 dalis, 675 straipsnio 3 dalis, 677 straipsnis). Tokiu atveju teismo nutartis įregistruojama su laikina žyma ir toks įregistravimas galioja iki antstolis pateikia areštuoto turto aprašą arba pateikiamas arešto akto pakeitimas ar papildymas, arba pagal hipotekos teisėjo nutartį laikinai įregistruotas turto arešto aktas išregistruojamas iš registro (Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnis).

35Ieškovai teigia, kad nepateikė antstoliui ginčijamos nutarties vykdyti ir apie tai 2016 m. vasario 25 d. buvo informuotas atsakovas (atskirojo skundo 2 priedas).

36Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-18 pranešimo apie turto arešto pakeitimo duomenų įregistravimą Turto arešto aktų registre nustatyta, jog yra pritaikytas areštas interneto domenui visosknygos.com, taip pat apribotas disponavimas 20 000 EUR suma mokėjimo paslaugų sistemoje Paysera (mokėjimo įstaiga UAB „EPV International“) sistemoje esančios J. P. vardu arba esančios bet kurio trečiojo asmens vardu, jeigu nenurodyta, kad lėšos gautos apmokant prekes ir/arba paslaugas, suteiktas interneto portale http://visos knygos.com arba jeigu lėšos gautos per mokėjimų sistemos Paysera paskyras, naudojančias SMS numerį 1398 su kodais VCOM, VCOM 75326, VCOM 76469; turto arešto mastas – 20 000 EUR.

37Iš Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-15 pranešimo apie turto arešto pakeitimo duomenų įregistravimą Turto arešto aktų registre nustatyta, kad pritaikytas areštas interneto domenui visosknygos.com, taip pat apribotas disponavimas 20 000 EUR suma mokėjimo paslaugų sistemoje Paysera (mokėjimo įstaiga UAB „EPV International“) sistemoje esančios J. P. vardu arba esančios bet kurio trečiojo asmens vardu, jeigu nenurodyta, kad lėšos gautos apmokant prekes ir/arba paslaugas, suteiktas interneto portale http://visos knygos.com arba jeigu lėšos gautos per mokėjimų sistemos Paysera paskyras, naudojančias SMS numerį 1398 su kodais VCOM, VCOM 75326, VCOM 76469; turto arešto mastas – 20 000 EUR.

38Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-18 pranešimo apie turto arešto pakeitimo duomenų įregistravimą Turto arešto aktų registre nustatyta, jog yra pritaikytas areštas interneto domenui visosknygos.com, taip pat apribotas disponavimas 20 000 EUR suma mokėjimo paslaugų sistemoje Paysera (mokėjimo įstaiga UAB „EPV International“) sistemoje esančios J. P. vardu arba esančios bet kurio trečiojo asmens vardu, jeigu nenurodyta, kad lėšos gautos apmokant prekes ir/arba paslaugas, suteiktas interneto portale http://visos knygos.com arba jeigu lėšos gautos per mokėjimų sistemos Paysera paskyras, naudojančias SMS numerį 1398 su kodais VCOM, VCOM 75326, VCOM 76469. Taigi, jokios papildomos atsakovo mokėjimo sąskaitos nėra areštuotos, išskyrus banko (kredito) įstaigoje UAB „EVP International“ esanti 20 000 EUR suma. VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016-03-04 pranešime apie turto arešto pakeitimo duomenų įregistravimą Turto arešto aktų registre nurodoma, jog bendras šioje byloje atsakovams A. M., R. L., J. P. ir R. S. turto arešto mastas negali viršyti 20 000 EUR.

39Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir prie jo pateiktus rašytinius įrodymus, aplinkybes, jog apeliantas nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi ir apelianto bei kitų atsakovų A. M., R. L. ir R. S. įregistruotas turto arešto mastas yra 20 000 EUR, sprendžia, jog panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, egzistuojant ieškovams palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizikai, ieškovų teisės ir interesai būtų pažeisti daugiau negu būtina tikslui pasiekti.

40Įrodymų, paneigiančių egzistuojančią grėsmę, kad sprendimo įvykdymas nepasunkės ir nepasidarys neįmanomas, apeliantas nepateikė (CPK 178 straipsnis).

41Dėl atskirojo skundo teiginių, jog atsakovas nuolat vykdo mokėjimus, atsiskaitymus už perkamas teises į domenus, teisių naudotis domenais galiojimo pratęsimus ir kt., todėl nutartimi nustatytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai apriboja jo teisėtai vykdomą veiklą, taip pat negalėdamas pratęsti teisių į domenus galiojimą, patiria nuostolių, pažymėtina, jog atsakovas turi teisę prašyti teismą taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą (CPK 147 straipsnis), įmokėti į teismo sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą ar įkeisti turtą (CPK 146 straipsnio 2 dalis), prašyti taikyti kitokią, negu nurodyta prašyme, laikinąją apsaugos priemonę (CPK 146 straipsnio 1 dalis).

42Konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, naikinti jos atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

43Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

44Dėl naujų rašytinių paaiškinimų

45Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės dėstomos tos pačios aplinkybės, kaip ir teismui pateiktame atsiliepime į atskirąjį skundą, todėl spręstina pateiktų rašytinių paaiškinimų nepriimti (CPK 314 straipsnis).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Ieškovės prašo iš apelianto J. P. priteisti patirtas 581,21 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą ir pateikimą. Patirtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus.

48Atsižvelgiant į tai, jog apelianto J. P. atskirasis skundas atmestas, ieškovės patirtos apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš apelianto (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

49Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

50Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, nauja redakcija. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

51Atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas 2016-04-05. Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2016 m. 1 ketvirčio) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) sudarė 735,10 Eur.

52Pagal Rekomendacijų 8.16. punktą, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai taikytinas koeficientas 0,4 (735,10 × 0,4). Todėl šioje byloje rekomenduojamas priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalus dydis sudaro 294,04 Eur.

53Tačiau atsižvelgus į teisinių paslaugų kompleksiškumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą, bylos sudėtingumą, procesinių veiksmų renkant įrodymus kiekį bei apimtį, ir pobūdį, teisiniams santykiams taikomų teisės aktų specifiką, spręstina ieškovų naudai iš apelianto priteisti 500,00 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teismo išlaidų sumą.

54Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį nepakeistą.

56Priteisti iš apelianto J. P. (a. k. ( - ) ieškovų UAB Alma litera“, UAB „Baltų lankų“ leidykla (j. a. k. 124940893), UAB „Jotema“ (j. a. k. 135558158), UAB „Tyto alba“ (j. a. k. 122275733), UAB Leidykla „Vaga“ (j. a. k. 124380042) naudai 500,00 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų sumą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Alma litera“,... 5. Reikalavimui dėl kompensacijos priteisimo užtikrinti prašė taikyti... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi ieškovų prašymą... 7. Atsižvelgęs į tai, kad teismas, preliminariai nustatęs, kad yra pakankamas... 8. Nustatęs, jog naujai prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama... 9. Konstatavo, jog galutinis įrodymų vertinimas gali būti teismo atliktas tik... 10. Atskiruoju skundu apeliantas J. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. atsakovas nuolat vykdo mokėjimus už perkamas teises į domenus, teisių... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo skundą atmesti ir palikti... 13. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria,... 14. Dėl faktinių aplinkybių... 15. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2016-01-29 nutartimi patenkino... 16. Dėl atsakovo informavimo... 17. Ieškovai patikslintame ieškinyje prašė teismo atsakovui nepranešus... 18. Teisė spręsti, ar konkrečiu atveju yra CPK 148 straipsnio 1 dalyje... 19. Pirmosios instancijos teismas motyvavo, jog dėl akivaizdžios skubos poreikio... 20. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismo prašo panaikinti... 22. Nepranešimas atsakovui priimant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 23. Taigi, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį... 24. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 25. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje pasisakė, jog... 27. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 28. Nustatyta, jog nagrinėjamojoje byloje ieškovas įrodinėja, jog interneto... 29. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto... 30. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos... 31. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek... 32. Skundžiamos nutarties priėmimo dienai ieškovų reiškiamas reikalavimas dėl... 33. Pirmosios instancijos teismas areštavo atsakovo J. P. 20 000 EUR vertės... 34. Kadangi Vilniaus apygardos teismas skundžiamojoje nutartyje dėl atsakovo... 35. Ieškovai teigia, kad nepateikė antstoliui ginčijamos nutarties vykdyti ir... 36. Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-18 pranešimo apie turto arešto... 37. Iš Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-15 pranešimo apie turto arešto... 38. Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016-02-18 pranešimo apie turto arešto... 39. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir... 40. Įrodymų, paneigiančių egzistuojančią grėsmę, kad sprendimo įvykdymas... 41. Dėl atskirojo skundo teiginių, jog atsakovas nuolat vykdo mokėjimus,... 42. Konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 43. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti... 44. Dėl naujų rašytinių paaiškinimų... 45. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Ieškovės prašo iš apelianto J. P. priteisti patirtas 581,21 Eur dydžio... 48. Atsižvelgiant į tai, jog apelianto J. P. atskirasis skundas atmestas,... 49. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 50. Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 51. Atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas 2016-04-05. Lietuvos statistikos... 52. Pagal Rekomendacijų 8.16. punktą, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas... 53. Tačiau atsižvelgus į teisinių paslaugų kompleksiškumą, teisinių... 54. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 55. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį nepakeistą.... 56. Priteisti iš apelianto J. P. (a. k. ( - ) ieškovų UAB Alma litera“, UAB...