Byla 2-3734-769/2014
Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant atsakovui antstoliui A. S., atsakovui T. G. ir jo atstovui advokatui R. K., trečiojo asmens AB SEB banko atstovei advokato padėjėjai S. S., teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. B. (A. B.) ieškinį atsakovams antstoliui A. S., T. G., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, UAB „BTA Draudimas“ dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu 2014-02-04 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S1-254193 ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-02-03 antstolis varžytynėse pardavė ieškovui priklausantį turtą – žemės sklypą su nebaigti statyti gyvenamuoju namu, adresu ( - ), pirkėjui T. G. už 144714,00 Lt, t.y., už ženkliai mažesnę nei rinkos kaina. Teigė, kad turtas hipotekos lakšte ir kredito sutartyje buvo įvertintas 748000 Lt suma, t.y., penkis kartus didesne rinkos verte nei parduotas varžytynėse, kreipėsi į antstolį dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti, tačiau antstolis atsisakė skirti ekspertizę pareikalaudamas apmokėti vertinimo išlaidas, o ieškovas neturėdamas pajamų negalėjo apmokėti ekspertizės išlaidų (b. l. 2-3).

3Ieškovas ir jo atstovas advokatas A. S. apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, pateiktas prašymas bylą nagrinėti ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant.

4Atsakovas antstolis A. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad vykdydamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties Nr. 2-12066-144/2011 bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nutarties Nr. 2-1770-144/2012 reikalavimus, 2014 m. vasario 3 d. iš antrųjų varžytynių pardavė ieškovui priklausantį įkeistą turtą: žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ), pirkėjui T. G., už 144714,00 Lt. 2014 m. vasario 4 d. turto pirkėjas T. G. į antstolio A. S. depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už nupirktą turtą, tą pačią dieną sudarytas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. Sl-254193, kuriuo pirkėjui T. G. buvo perduotas iš varžytynių parduotas turtas. Antstolis, siekdamas nustatyti realią parduotino iš varžytynių turto kainą, 2013-05-20 patvarkymu Nr. Sl-204575 informavo vykdymo proceso šalis, kad turtą pavedama įkainuoti UAB „Lituka ir ko“, kurios 2013-08-01 ekspertizės akte Nr. LDC-20742 iš varžytynių parduotino turto rinkos vertė nurodyta 233000,00 Lt. 2013-08-23 antstolio kontoroje buvo gautas ieškovo skundas, kuriuo ieškovas antstolio prašė panaikinti 2013-08-12 patvarkymą „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ Nr. Sl-221155 ir skirti pakartotinę, nešališką ekspertizę, todėl antstolis, atsižvelgdamas į ieškovo prašymą, CPK 682 str. nustatyta tvarka, įpareigojo ieškovą pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), pilnos ekspertizės. Ieškovui neįvykdžius pastarųjų antstolio reikalavimų, atsisakyta tenkinti jo prašymą/skundą (b. l. 52-53). Teismo posėdžio metu atsakovas antstolis A. S. ieškinį prašė atmesti, nurodęs, kad ieškinys nepagrįstas, paaiškino, kad ieškovas, nesutikdamas su antstolio vykdomaisiais veiksmais turėjo teisę juos skųsti, tačiau neskundė; duomenų, kad jo finansinė padėtis sunki, prašymo atidėti sumų už ekspertizės atlikimą mokėjimą ar atleisti nuo jų mokėjimo, nepateikė. Antstolio teigimu, reali turto rinkos vertė yra nustatoma būtent varžytynių metu, o vadovautis 2008 m. nustatyta turto rinkos verte tą turtą parduodant 2013-2014 m. nėra pagrindo. Ieškovui priklausęs turtas parduotas tik iš antrųjų varžytynių, varžytynių metu įvykęs kainos pakėlimas nebuvo žymus, kas taip pat patvirtina nustatytos turto kainos objektyvumą.

5A. T. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti; nurodydamas, kad ieškovas be pagrindo vadovaujasi 2006 - 2008 metų nustatyta žemės sklypo ir gyvenamojo namo verte, kuri turtą parduodant 2014 metais nėra aktuali ir neatspindi dabartinės turto vertės, duomenų, kuo remiantis bankas kredito sutartyje (jos pakeitimuose) nustatė, kad turto vertė lygi 748000 Lt, ieškovas nepateikė, be to, kredito sutartis (su pakeitimais) sudaryta ir joje nurodyta turto vertė tik 2006 metais. Teigia, kad ieškovas nepateikė absoliučiai jokių kitų įrodymų, kad atsakovas turtą įsigijo ne už rinkos kainą, kad turtas galėjo būti parduotas daugiau nei už 144714 Lt (b. l. 94-97). Teismo posėdžio metu atsakovas T. G. ieškinį prašė atmesti, paaiškino, kad ieškovui priklausiusį turtą įsigijo iš antrųjų varžytynių, mano, kad turto rinkos vertė yra objektyvi, nes parduodamas ne gyvenamasis namas, o nebaigta statyba; antrosiose varžytynėse jis buvo vienintelis dalyvis; po turto įsigijimo ½ dalį turto pardavė broliui, nes prieš varžytynėse taip buvo susitarę.

6Teismo posėdžio metu atsakovo T. G. atstovas advokatas R. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jokių pažeidimo įsigyjant ieškovui priklausiusį turtą iš antrųjų varžytynių nebuvo, ieškovas vykdymo proceso metu turėjo teisę aktyviai ginti, jo nuomone, pažeidžiamas savo teises, tačiau to nedarė. Iš antrųjų varžytynių parduoto ir atsakovo R. G. nupirkto turto kaina ir yra tikroji turto rinkos vertė, nes pirmose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, o antrose tik atsakovas R. G.. Vadovautis 2008 m. turto rinkos verte nėra pagrindo, be to, namas yra nebaigtas statyti, o bėgant laikui jo konstrukcijos susidėvėjo, jas reikia keisti, kas taip pat mažina turto vertę.

7Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinio pagrįstumą palieka teismo vertinimui, tuo pačiu nurodydamas, kad ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog antstolis neužtikrino ieškovo turto realizavimo už didžiausią kainą, kad turto kaina buvo nustatyta netinkamai. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens AB SEB banko atstovė advokato padėjėja S. S. ieškinį prašė atmesti, paaiškino, kad ieškovui priklausiusio turto rinkos kaina nustatyta objektyviai, turtas parduotas tik iš antrųjų varžytynių, kuriose atsakovas R. G. buvo vienintelis dalyvis, todėl nėra pagrindo manyti, jog nustatyta turto rinkos vertė buvo per maža.

8Trečiasis asmuo UAB „BTA Draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo argumentai dėl netinkamo turto įkainavimo yra nepagrįsti, nes ieškovas nepateikė jokios informacijos, kur ir kada buvo atlikęs įkeičiamo turto vertinimą, vadovautis ieškovo ir banko kredito sutartyje nurodyta turto verte taip pat nėra pagrindo, nes tai buvo banko ir ieškovo susitarimo reikalas, be to paskolos gavėjai stengdavosi užaukštinti įkeičiamo turto vertę (b. l. 131-135). Trečiojo asmens UAB „BTA Draudimas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant (b. l. , 139).

9Ieškinys atmestinas.

10Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

11Vykdomosios bylos Nr. 0010/13/01176 rašytine medžiaga ir civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/13/01176 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį Nr. 2-12066-144/2011 dėl 606178,64 Lt skolos išieškojimo iš atsakovo (skolininko) A. B., parduodant iš varžytynių skolininkui priklausantį įkeistą turtą išieškotojo AB SEB banko naudai (v. b. l. 2-3). Atsakovas antstolis 2013-05-20 patvarkymu Nr. Sl-204575 informavo vykdymo proceso šalis, kad parduotiną iš varžytynių turtą pavedama įkainoti turto vertintojui UAB „Lituka“ ir Ko, patvarkymas ieškovui buvo įteiktas 2013-05-23 (v. b. l. 21, 22). Turto vertintojo UAB „Lituka“ ir Ko 2013-08-01 ekspertizės akte Nr. LDC-30742 nurodyta, kad parduotino iš varžytynių turto – žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ), rinkos vertė yra 233000,00 Lt (v. b. l. 23-41). Antstolis 2013-08-12 surašė patvarkymą „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ Nr. S1-221155, kurį 2013-08-16 įteikė ieškovui susipažinimui ir nuomonės dėl nustatytos turto kainos nustatymo pareiškimui (v. b. l. 43, 44). Ieškovas 2013-08-23 pateikė antstoliui skundą, prašydamas panaikinti 2013-08-12 patvarkymą „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ Nr. Sl-221155 ir skirti pakartotinę, nešališką ekspertizę (v. b. 48-49). 2013-08-26 antstolio patvarkymu „Dėl ekspertinės įstaigos“ Nr. Sl-223266 ieškovas įpareigotas per septynias dienas nuo patvarkymo gavimo momento pateikti susitarimą su teismo ekspertu (iš pateikto sąrašo) dėl žemės sklypo ir gyvenamojo namo (baigtumas 37 proc.), esančių ( - ), pilnos ekspertizės bei įmokėti, pagal eksperto ir ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus, į antstolio depozitinę sąskaitą sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti (v. b. l. 64, 65). 2013-09-10 antstolis patvarkymu „Atsisakyti skirti ekspertizę“ Nr. Sl-226476, nustatęs, jog ieškovas neįvykdė 2013-08-26 patvarkymo „Dėl ekspertinės įstaigos“ Nr. Sl-223266 reikalavimų, nepateikė jokių prašymų ar pageidavimų, atsisakė tenkinti ieškovo prašymą/skundą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo (v. b. l. 67, 68). 2013-09-26 patvarkymu „Dėl parduodamo turto kainos nustatymo“ Nr. Sl-229616 nustatyta parduotino iš pirmųjų varžytynių turto kaina 80 proc. – 186400,00 Lt (v. b. l. 92), o 2013-09-26 patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ Nr. Sl-229617 nustatyta pirmųjų varžytynių data: nuo 2013-11-19 iki 2013-11-26 d. 15.00 val. (b. l. 91). VĮ „Registrų centras“ 2013-11-26 informavo antstolį, kad pirmosios varžytynės neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas (v. b. l. 107). Išieškotojams nepareiškus noro perimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių turtą už 186400,00 Lt (v. b. l. 108-113), antstolis 2013-12-17 patvarkymu „Dėl parduodamo turto kainos nustatymo“ Nr. Sl-245563 nustatė parduotino iš antrųjų varžytynių turto kainą 60 proc., t.y. 139800,00 Lt (v. b. l. 137, 138). 2013-12-17 patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ Nr. Sl-245564 nustatyta antrųjų varžytynių data: nuo 2014-01-27 iki 2014-02-03 d. 15.00 val. (v. b. l. 139). Patvarkymai ieškovui įteikti 2013-12-20 asmeniškai (v. b. l. 135). VĮ „Registrų centras“ 2014-02-03 informavo antstolį, kad varžytynes laimėjo T. G., kuris už parduodamą iš antrųjų varžytynių turtą pasiūlė didžiausią kainą – 144714,00 Lt (v. b. l. 152). 2014 m. vasario 4 d. turto pirkėjas T. G. į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už nupirktą turtą (v. b. l. 153) ir 2014 m. vasario 4 d. sudarytas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. Sl-254193, kuriuo pirkėjui T. G. buvo perduotas parduotas iš varžytynių turtas (v. b. l. 170).

12Iš ieškovo pateikto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas turto pardavimo iš varžytynių aktą ginčija tuo pagrindu, jog turtas parduotas už mažesnę, nei vidutinė rinkos vertė, taigi, nagrinėjamu atveju ieškovas turto pardavimo iš varžytynių aktą ginčija iš esmės CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustatytu pagrindu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytinių turto proceso stadija ir pardavimo teisėtumo sąlyga, nes varžytinėse kaina negali būti nustatinėjama šalių susitarimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2008). Dėl to antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Jei areštuoto turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 1, 3, 4 dalys). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas (CPK 681 str. 2 d.). Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A.G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009).

13Ieškovas, norėdamas pagrįsti, jog turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta, varžytynėse parduoto turto kainos neatitikimą rinkos kainai įrodinėja 2008 metais ieškovo ir kredito davėjo AB SEB banko sudaryta kredito sutartimi ir jos pakeitimais (c. b. l. 8-25), kuriuose ieškovui priklausiusio įkeisto žemės sklypo vertė nurodyta – 508000,00 Lt, o nebaigto statyti gyvenamojo namo – 240000,00 Lt (c. b. l. 24). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vertinant, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 str. nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. Nagrinėjamu atveju CPK 602 str. 1 d. 6 p. dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 str. 4 d., 718 str. ir 722 str. 1 d., bet ir su 681 str. nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pažymėtina, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti turi teisę skirti ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai tenkintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-604/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-430/2010, ir kt.). Pažymėtina, kad nurodyti kredito sutartyje ir jos pakeitimuose nekilnojamojo turto įvertinimai buvo atlikti 2008 metais, nekilnojamojo turto rinkos kainų augimo metu, duomenų, kuriais remiantis kredito sutartyje ir jos pakeitimuose buvo nustatyta nurodyta turto vertė, ieškovas teismui nepateikė, kas ir kokiu būdu nustatė kredito sutartyje ir jos pakeitimuose nurodytą turto vertę, ieškovas nenurodė. Be to, visuotinai žinoma, kad 2009 metais šalį apėmusi ekonomikos krizė nepasibaigė ir atitinkamai nepasikeitė nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tendencija, akivaizdu, jog 2008 metais nustatyta ginčo turto rinkos vertė, po penkerių metų pakito, todėl ieškovo nurodyta 2008 m. kredito sutartis ir jos pakeitimai negali būti laikomi tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais vykdymo procese atlikto turto vertinimo nepagrįstumą, nes jose nurodyta turto vertė 2008 metais, kai tuo tarpu ginčo turtas įvertintas 2013-08-01. Įrodymų, jog turto vertintojo UAB „Lituka“ ir Ko 2013-08-01 ekspertizės akte Nr. LDC-30742 nurodyta parduotino iš varžytynių turto vertė neatitiko norminių aktų reikalavimų ar realios rinkos vertės, ieškovas teismui taip pat nepateikė. Pažymėtina ir tai, jog nors ieškovas 2013-08-23 ir pateikė antstoliui skundą, prašydamas panaikinti 2013-08-12 patvarkymą „Dėl areštuoto turto vertės nustatymo“ Nr. Sl-221155 ir skirti pakartotinę, nešališką ekspertizę (v. b. 48-49), tačiau kitų antstolio įpareigojimų – pateikti susitarimą su teismo ekspertu dėl žemės sklypo ir gyvenamojo namo pilnos ekspertizės bei įmokėti, pagal eksperto ir ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus, į antstolio depozitinę sąskaitą sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti (v. b. l. 64, 65), nevykdė, kas iš esmė rodo ieškovo pasyvumą vykdymo procese, ieškovas su antstoliu iš esmės nebendradarbiavo ir vykdymo eiga nesidomėjo, nušalinimo ekspertui nereiškė, nepasiūlė iš varžytinių parduodamo turto pirkėjo, antstolio veiksmų neskundė. Ieškovas ieškinyje teigė, jog antstolio nurodyto įpareigojimo – įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti, įvykdyti negalėjo dėl sunkios finansinės padėties, tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad ieškovas kreipėsi į antstolį prašydamas atidėti pastarųjų sumų mokėjimą ar nuo jų atleisti, jog būtų pateikęs antstoliui įrodymus, patvirtinančius sunkią finansinę padėtį. Atsakovas antstolis A. S. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad ieškovas jokios informacijos antstoliui apie sunkią finansinę padėtį pateikęs nebuvo, jokių antstolio veiksmų ar patvarkymų neskundė. Svarbu ir tai, kad ieškovas priimant patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo dėl ekspertizės atlikimui parinkto eksperto kandidatūros neprieštaravo. Vien tai, jog ekspertizės aktu nekilnojamasis turtas įvertintas, ieškovo nuomone, per maža kaina, nepatvirtina ekspertizės nepagrįstumo. Be to, nei ieškinyje, nei bylos nagrinėjimo metu nei ieškovas, nei jo atstovas neprašė teismo skirti ekspertizės siekiant nuginčyti pardavimo iš varžytynių metu nustatytą turto rinkos vertę. Ieškovas nuo 2013-04-10 (patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti įteikimo ieškovui data) iki 2014-02-04 turėjo pakankamai laiko ginti savo teises, vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas apie vykdymo procesą buvo tinkamai informuotas, visi antstolio patvarkymai buvo ieškovui išsiųsti registruota pašto siunta ir įteikti jam asmeniškai,- ieškovas nesiėmė jokių veiksmų apginti savo teises, neskundė antstolio veiksmų. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas pripažįsta, jog ieškovas neįrodė CPK 602 str. 1 d. 6 p. nurodyto pagrindo 2014-02-04 turto pardavimo iš varžytynių aktui Nr. S1-254193 pripažinti negaliojančiu, ieškovo ieškinys yra neįrodytas ir atmestinas (CPK 178 str.).

14Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. A. T. G. prašo priteisti 2600,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 2100,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 500,00 Lt išlaidos, sumokėtos antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą adresu ( - ). Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Iš teismui pateikto Averus paslaugų teikimo akto nustatyta, jog atsiliepimo į ieškinį rengimas įvertintas 1050 Lt, atskirojo skundo-750 Lt, susipažinimas su byla ( 0,5 val.) 150 Lt, pareiškimo dėl papildomo dokumento parengimas- 150 Lt. Įvertinus tai, kad byla nebuvo sudėtinga, nereikalavo specialių žinių, bei įvertinus kitus kriterijus ( sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą ir t.t.), nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato teisinę pagalbą- 1500 Lt. Iš ieškovo atsakovui priteistina 500 Lt, sumokėtų antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą adresu ( - ).

15Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

16Sprendimui įsiteisėjus naikintinos 2014 m. kovo 26 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos, 2014 m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi patikslintos ir Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-25 nutartimi paliktos nepakeistos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui T. G. iš varžytynių parduoto turto – ½ dalies žemės sklypo ir ½ dalies gyvenamojo namo, esančių ( - ), areštas.

17Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

18ieškovo A. B. (A. B.) ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo A. B. (A. B.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovui T. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 2000,00 Lt ( du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti valstybei iš ieškovo A. B. (A. B.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), 43,92 Lt (keturiasdešimt tris litus ir 92 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Sprendimui įsiteisėjus naikintis 2014 m. kovo 26 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas, 2014 m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi patikslintas ir Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-25 nutartimi paliktas nepakeistas laikinosios apsaugos priemones – atsakovui T. G. iš varžytynių parduoto turto – ½ dalies žemės sklypo ir ½ dalies gyvenamojo namo, esančių ( - ).

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu... 3. Ieškovas ir jo atstovas advokatas A. S. apie teismo posėdžio vietą ir... 4. Atsakovas antstolis A. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko,... 5. A. T. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti;... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo T. G. atstovas advokatas R. K. su ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinio... 8. Trečiasis asmuo UAB „BTA Draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 11. Vykdomosios bylos Nr. 0010/13/01176 rašytine medžiaga ir civilinės bylos... 12. Iš ieškovo pateikto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas turto pardavimo... 13. Ieškovas, norėdamas pagrįsti, jog turtas parduotas už kainą, mažesnę,... 14. Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. A. T. G.... 15. Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su... 16. Sprendimui įsiteisėjus naikintinos 2014 m. kovo 26 d. Klaipėdos miesto... 17. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 18. ieškovo A. B. (A. B.) ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo A. B. (A. B.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovui T. G.,... 20. Priteisti valstybei iš ieškovo A. B. (A. B.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), 43,92... 21. Sprendimui įsiteisėjus naikintis 2014 m. kovo 26 d. Klaipėdos miesto... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...