Byla eB2-2664-221/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Viaukata“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Viaukata“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovė nurodo, jog 2015 m. lapkričio 17 d. duomenimis bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 75 577,39 Eur. Antstolis S. U. 2015 m. balandžio 7 d. rašte Nr. S-27714 informavo, kad bendrovės vardu nebuvo gauta piniginių lėšų, nėra atidaryta naujų sąskaitų, VĮ „Regitra“ duomenimis, bendrovės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių, VĮ Registrų centro duomenimis, nėra registruoto nekilnojamojo turto. Pagal paskutinį VĮ Registrų centrui pateiktą 2014 metų balansą atsakovės įmonės turtas sudarė 42 298,71 Eur (146 049 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 83 024,5 Eur (286 667 Lt). Įmonėje nėra nei vieno apdraustojo valstybiniu socialiniu draudimu, taigi įmonė nevykdo veiklos. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovės pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė pateikė kaip kreditorė, kuriai, kaip surinkti mokesčius įpareigotai valstybės institucijai, atsakovės įmonė nemoka mokesčių (Įmonių bankroto įstatymo 3 str. 1 p.), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

9Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB ,,Viaukata“ 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonė turėjo turto už 146 049 Lt (42 298,71 Eur) (nematerialus turtas – 3 122 Lt, atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 136 608 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 6 160 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 162 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 286 667 Lt (83 024,5 Eur). Vadovaujantis šia informacija, galima spręsti, kad nurodytu laikotarpiu atsakovės įmonė jau buvo nemoki. Kadangi atsakovės įmonė nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, nėra pagrindo manyti, jog jos finansinė padėtis yra pagerėjusi. Be to, VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė šiuo metu neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 5 002,47 Eur, joje nėra apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu. Ieškovė pateikė įrodymus apie atsakovės 75 577,39 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB ,,Viaukata“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės pareiškimą ir iškelti UAB ,,Viaukata“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių kompanija“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Viaukata“, įmonės kodas 302641709, buveinės adresas: Kauno m. V. Landsbergio-Žemkalnio g. 4-1.

14Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administratorių kompanija“ (įmonės kodas 302425056, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA095).

15Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir bankroto administratorei.

18Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

19Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė pateikė kaip kreditorė,... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 11. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė... 12. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 13. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Viaukata“, įmonės... 14. Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę... 15. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 16. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 20. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 21. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorė turi... 22. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...