Byla 2-593/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ administratoriaus įgalioto asmens R. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties, priimtoje civilinėje byloje Nr. B2-354-555/2008 pagal V. K., uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės gelžbetonis“, A. Ž., R. R., M. K., O. S., R. S., I. R., S. B., D. R., V. A., A. A., V. S., A. P., uždarosios akcinės bendrovės „Magira“, uždarosios akcinės bendrovės „Šėlsmas“, uždarosios akcinės bendrovės „Printmark-Spalvų juosta“, I. G. individualios konsultacinės firmos „Valdymas“, D. G. individualios įmonės „Preilė“ ieškinius, atsakovui akcinei bendrovei ,,Alytaus tekstilė“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi iškėlė AB „Alytaus tekstilė“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. spalio 22 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Baklis“. Bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimas 2008 m. kovo 6 d. nutarimu išrinko V. M. į kreditorių komiteto narius ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjunga bei Alytaus tekstilininkų profesinė sąjungą kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti minėto nutarimo dalį, kuria į kreditorių komiteto narius buvo išrinktas V. M. ir motyvuodami tuo, kad neturėjo tam įgaliojimų. Tuo tarpu minėtų profesinių sąjungos nariai buvo pasiūlę šių sąjungų pirmininkus į kreditorių komiteto narius atstovauti ir ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi, remdamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalimi, patenkino AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjungos skundą, o Alytaus tekstilininkų profesinės sąjungos skundą atmetė, kadangi minėtas skundas buvo paduotas praleidus terminą. Pirmosios instancijos teismas patenkinęs skundą nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia įstatymo nuostatas, reglamentuojančias kreditorių, kurių finansinis reikalavimas kildinamas iš darbo teisinių santykių, atstovavimą, kadangi V. M. atstovauja tik kelis bankrutuojančios bendrovės darbuotojus.

5Atskiruoju skundu BAB „Alytaus tekstilė“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutarties dalį, kurią teismas patenkino AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjungos skundą. Skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. teismas neteisingai aiškino ĮBĮ nuostatas dėl asmens teisės būti išrinktam į kreditorių komiteto narius, kuris gintų su darbo santykiais susijusius reikalavimus;
  2. V. M. turėjo kelių asmenų rašytinius įgaliojimus ginti jiems priklausančius su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Įgaliojimai nebuvo patvirtinti notaro, tačiau formos nesilaikymas nedaro minėtų įgaliojimų negaliojančių;
  3. V. L. yra trečiosios eilės kreditorius, todėl jo teisės nėra pažeidžiamos, dėl to jis neturi nei procesinio nei materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.
  4. V. L. neturėjo teisės paduoti skundą dėl bendrovės kreditorių nutarimo AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjungos vardu;

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

8Atskirojo skundo argumentai, kad teismas neteisingai aiškino ĮBĮ nuostatas dėl teisės būti išrinktam į kreditorių komiteto narius, kuris gintų su darbo santykiais susijusius reikalavimus, bei, kad V. M. turėdamas kelių darbuotojų rašytinius įgaliojimus, buvo teisėtai išrinktas į minėto komiteto narius, yra nepagrįsti. Apeliantas teigia, kad įstatymas nenurodo konkretaus skaičiaus darbuotojų, kurių įgaliojimus privalo turėti asmuo, pretenduojantis į kreditorių komiteto narius ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Todėl V. M., turėdamas kelių darbuotojų įgaliojimus, buvo išrinktas teisėtai.

9Teisėjų kolegija sprendžia, kad ĮBĮ 25 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, jog kreditorių komiteto nariu turi būti išrinktas bent vienas asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais, negalima aiškinti vien taikant pažodinį (lingvistinį, verbalinį) teisės aiškinimo metodą. Aiškinant minėtą nuostatą turi būti atsižvelgiama į tikrąją jos prasmę bei paskirtį. Šio reglamentavimo esmė ir paskirtis apsaugoti bankrutuojančios bendrovės darbuotojų interesus, o tai užtikrinti gali tik tinkamas darbuotojų atstovavimas, kuris reiškia ne tik atstovo kvalifikaciją, bet ir darbuotojų pasitikėjimą šiuo atstovu. Iš bylos medžiagos matyti, kad bankrutuojančioje bendrovėje veikia dvi profesinės sąjungos. Jos pasiūlė savo pirmininkus į kreditorių komiteto narius, kurie atstovautų jų interesus ginant su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Taigi akivaizdu, kuriais asmenimis bankrutuojančios bendrovės darbuotojai pasitiki ir nori, kad jie atstovautų bei gintų jų interesus kreditorių komitete. Todėl apygardos teismas teisingai sprendė, jog bendrovės kreditorių susirinkimas neturėjo pagrindo V. M. išrinkti kreditorių komiteto nariu, ginančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad V. M. negalėjo būti išrinktas į kreditorių komiteto narius dar ir todėl, kad apskritai neturėjo tam būtinų įgaliojimų. Apeliantas nurodo, kad V. M. turėjo kelių asmenų rašytinius įgaliojimus, kurie neturėjo būti patvirtinti notaro, kadangi asmuo, įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, įgauna teises bei pareigas kreditorių komiteto nutarimo pagrindu, o ne vadovaujantis kito asmens išduotu įgaliojimu. Toks apelianto argumentas neatitinka ĮBĮ 25 straipsnio pirmoje dalyje numatyto reikalavimo dėl pareigos būti įgaliotam kitų darbuotojų turinio. Asmuo, kuris pretenduoja būti kreditorių komiteto nariu, ginančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus, privalo turėti darbuotojų įgaliojimus tam, kad apskritai galėtų dalyvauti rinkimuose į minėto komiteto narius. Todėl asmuo negali gauti teisių ir pareigų, susijusių su darbo santykių gynimu, iki jis bus išrinktas į tokias pareigas. Todėl atsižvelgiant į tai, kad įgaliojimas yra vienašalis sandoris, kuris šiuo atveju turėjo būti patvirtintas notaro, spręstina, jog V. M. negalėjo kandidatuoti į kreditorių komiteto narius, kuris gintų su darbo santykiais susijusius reikalavimus (CK 1.63 str. 3 d., 2.137 str., 2.138 str. 1 d. 2 p., 1.93 str. 3 d.).

10Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad V. L. neturėjo teisės apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimo. Kaip žinoma, kreditorių susirinkimo nutarimus gali apskųsti bankrutuojančios bendrovės kreditoriai (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad V. L. yra BAB „Alytaus tekstilė“ kreditorius. Taigi jis turėjo teisę paduoti skundą dėl minėto susirinkimo nutarimo per įstatyme numatytą terminą. V. L. kreditorinio reikalavimo tenkinimo eiliškumas neįtakoja jo kaip bendrovės kreditoriaus teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimo, kadangi visi bankrutuojančios bendrovės kreditoriai turi lygias teises skųsti minėto susirinkimo nutarimus.

11Atskirojo skundo argumentas, kad V. L. neturėjo teisės paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjungos vardu, neturi teisinės reikšmės, kadangi skundas dėl aukščiau minėtų motyvų galėjo būti paduotas V. L. kaip bendrovės kreditoriaus. Todėl V. L. pasirašęs skundą AB „Alytaus tekstilė“ darbininkų sąjungos vardu išreiškė ir savo kaip kreditoriaus valią apskųsti susirinkimo nutarimą. Dėl to toks skundas galėjo būti priimtas ir nagrinėtas.

12Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais (CPK 338 str., 329 - 330 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

14Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai