Byla 2-1000/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Amilista“ kreditorių A. R. ir I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, civilinėje byloje Nr. 2-2591-232/2011 pagal BUAB „Amilista“ kreditorių A. R. ir I. R. pareiškimą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Amilista“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai A. R. , buvęs UAB „Amilista“ vadovas, ir I. R. 2010 m. lapkričio 2 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu pareiškimu prašė panaikinti BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimo 2010 m. spalio 15 d. nutarimą pakeisti BUAB „Amilista“ kreditorių komiteto sudėtį vietoje kreditorių komiteto nario A. R. ir jo įgalioto asmens E. B. išrenkant II-os eilės kreditorių VSDFV Vilniaus skyrių (b. l. 1-5). Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 26 d. nutartimi atsakovui UAB „Amilista“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi skyrė UAB „Forum regis“. BUAB „Amilista“ bankroto byloje yra 3 pirmos eilės kreditoriai: A. R. , I. R. ir V. P. . BUAB „Amilista“ kreditorių 2010 m. gegužės 7 d. susirinkime buvo priimtas nutarimas sudaryti kreditorių komitetą, suteikti visus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskiriamus įgaliojimus, išskyrus teisę dėl kreditorių komiteto pirmininko ar narių perrinkimo, bei išrinkti 5 komiteto nariai. Komiteto nariu, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinktas kreditorius A. R. (ĮBĮ 25 str. 1 d.) (b. l. 92).

52010 m. spalio 15 d. įvyko BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimas, kuriame iš dalies pakeista kreditorių komiteto sudėtis: vietoje A. R. ir jo įgalioto asmens E. B. kreditorių komiteto nariu išrinktas antros eilės kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius.

6Pasak pareiškėjų, 2010 m. spalio 15 d. BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimas sušauktas neteisėtai, nes pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka (ĮBĮ 22 str. 4 d.). BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkime priimto ir kreditorių susirinkimo pirmininko patvirtinto Darbo reglamento 3.3 punktas (b. l. 38-39) numato, kad apie susirinkimą administratorius ar susirinkimo pirmininkas turi informuoti kreditorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo. Nei pareiškėjai, nei jų įgaliotas asmuo E. B. nebuvo tinkamai informuoti apie susirinkimą ir apie jį sužinojo telefonu iš kitų kreditorių.

7Pareiškėjų įsitikinimu, BUAB „Amilista“ kreditorių 2010 m. spalio 15 d. susirinkimo nutarimas neteisėtas, nes BUAB „Amilista“ pirmos eilės kreditoriai neįgaliojo VSDFV Vilniaus skyriaus ginti su darbo santykiais susijusių reikalavimų, o VSDFV Vilniaus skyrius nedavė sutikimo būti kreditorių komiteto nariu.

8Galiausiai nurodė, kad BUAB „Amilista“ bankrotas nėra pripažintas tyčiniu dėl A. R. kaltės, nėra pradėta jokio ikiteisminio tyrimo A. R. ar jo įgalioto asmens E. B. atžvilgiu, todėl nebuvo priežasčių BUAB „Amilista“ atšaukti jį iš kreditorių komiteto narių.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi (b. l. 78-80) kreditorių skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmetė, tačiau įpareigojo bankroto administratorių parengti siūlymus kreditorių susirinkimui dėl tinkamo pirmos eilės kreditorių interesų atstovavimo kreditorių komitete. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kreditoriai buvo informuoti apie kreditorių susirinkimą 2010 m. spalio 8 d. elektroniniu paštu (b. l. 45), t. y. likus 7 dienoms iki susirinkimo. Pareiškėjai informuoti per jų atstovą E. B. (b. l. 44), neturint galimybės informuoti kitais būdais (b. l. 41-42). Iš susirinkimo protokolo matyti, kad A. R. ir jo atstovas dalyvavo susirinkime.

11Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjų argumentu, kad ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalyje numatytas imperatyvus reikalavimas kreditorių komiteto nariu išrinkti bent vieną asmenį, kuris būtų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti darbuotojų reikalavimus, susijusius su darbo santykiais. Antra vertus, minėta įstatymo nuostata nereiškia, kad kreditorių susirinkimas negalėjo pakeisti komiteto nario A. R. . Kreditorių komiteto narių skaičiaus ir kandidatūrų parinkimas priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Kreditorius UAB „Utenos Lytagra“ pateikė pareiškimą pripažinti UAB „Amilista“ bankrotą tyčiniu, o A. R. buvo įmonės vadovas (darbdavys). Teismo nuomone, kreditorių komiteto sudėtis, kai jame nėra atstovaujami pirmos eilės kreditoriai, prieštarauja imperatyviai ĮBĮ 25 straipsnio 1 daliai, todėl teismas įpareigojo bankroto administratorių imtis atitinkamų priemonių pašalinti šį pažeidimą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Pareiškėjai A. R. ir I. R. atskiruoju skundu (b. l. 81-85) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimą patenkinti. Atskirąjį skundą argumentuoja tuo, kad:

141. Pirmosios instancijos teismo nurodytos darbuotojų atstovo pakeitimo kreditorių komitete priežastys nenumatytos įstatyme ir nesudaro pagrindo pakeisti kreditorių komiteto narį – darbuotojų atstovą A. R. . Jeigu A. R. dėl kokių nors priežasčių galėtų būti neobjektyvus, tai neturėtų įtakos kreditorių komitetui priimant sprendimus, nes sprendimus kreditorių komitetas priima balsų dauguma. Kreditoriaus UAB „Utenos Lytagra“ pareiškimas pripažinti UAB „Amilista“ bankrotą tyčiniu neišnagrinėtas.

152. Kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus atstovė A. D. pirmosios instancijos teismo posėdyje patvirtino (b. l 75), kad kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius pageidauja tapti kreditorių komiteto nariu, tačiau ketina atstovauti ne bankrutavusios įmonės darbuotojų, o VSDFV Vilniaus skyriaus interesams. Pareiškėjų teigimu, kreditorių susirinkimas neturi teisės savo nuožiūra parinkti darbuotojams atstovaujantį asmenį. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartyje (c. b. Nr. 2-593/2008) sakoma, kad ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies reglamentavimo esmė ir paskirtis apsaugoti bankrutavusios bendrovės darbuotojų interesus, o tai užtikrinti gali tik tinkamas darbuotojų atstovavimas, kuris reiškia ne tik atstovo kvalifikaciją, bet ir darbuotojų pasitikėjimą šiuo atstovu. [...] Asmuo, kuris pretenduoja būti kreditorių komiteto nariu, ginančiu su darbo santykiais susijusius reikalavimus, turi turėti darbuotojų įgaliojimus tam, kad apskritai galėtų dalyvauti rinkimuose į minėto komiteto narius. Sistemiškai aiškinant ĮBĮ 23 straipsnio 2 punktą ir ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į minėtą teismų praktiką, apeliantai daro išvadą, kad kreditorių komiteto nario, įgalioto ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus, išrinkimo tvarka turėtų būti tokia: darbuotojai išrenka ir įgalioja asmenis, kurie galėtų ginti jų reikalavimus, o iš šių asmenų kreditorių susirinkimas išrenka asmenį į kreditorių komitetą. Taigi kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti kreditorių komiteto nario rinkimo, bet ne įgaliojimų suteikimo klausimą.

163. Apie BUAB „Amilista“ 2010 m. spalio 15 d. kreditorių susirinkimą nebuvo informuoti I. R. ir V. P. .

17Pareiškėjas A. R. taip pat prašo priteisti iš atsakovo BUAB „Amilista“ bankroto administravimo išlaidų jo naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 107-108), nes pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį prie administravimo išlaidų inter alia priskiriamos ir teisinės išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009).

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, dėl kreditorių komiteto (darbuotojų įgalioto atstovo) nario A. R. pakeitimo priežasčių, dėl administratoriaus/kreditorių susirinkimo teisės parinkti darbuotojams atstovaujantį kreditorių komiteto narį ir VSDFV Vilniaus skyriaus tinkamumo atstovauti darbuotojų interesams.

21BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimo Darbo reglamento 3.3 punktas reikalauja, kad apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę administratorius arba susirinkimo pirmininkas praneštų kreditoriams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo. Susirinkimo medžiagą administratorius išsiunčia elektroninio ryšio priemonėmis.

22Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjai A. R. ir I. R. įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (b. l. 41-42). Be to, pareiškėja I. R. tik 2010 m. spalio 14 d. įgaliojo E. B. atstovauti jai BUAB „Amilista“ bankroto byloje, dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir t. t. (b. l. 7) (pareiškėjas A. R. įgaliojimą E. B. atstovauti jam BUAB „Amilista“ bankroto byloje, dalyvauti kreditorių susirinkimuose išdavė 2010 m. rugpjūčio 9 d., b. l. 6). Byloje nėra įrodymų, jog administratorius iki kreditorių susirinkimo būtų pranešęs pareiškėjai I. R. apie 2010 m. spalio 15 d. įvyksiantį BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimą. Tačiau to padaryti administratorius negalėjo dėl objektyvių priežasčių: I. R. nedeklaravo (nenurodė) savo gyvenamosios vietos, nenurodė kito adreso (pašto dėžutės, e-pašto), kur galima būtų siųsti jai skirtą korespondenciją, įgaliotą asmenį E. B. paskyrė likus 1 dienai iki BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimo - 2010 m. spalio 14 d.

23Byloje nėra jokių duomenų, ar administratorius pranešė V. Purkinui apie 2010 m. spalio 15 d. įvyksiantį BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimą. Vadinasi, pagrįstas pareiškėjų argumentas, kad 2010 m. spalio 15 d. BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo pažeista.

24Pirmosios instancijos teismas be pagrindo gilinosi į pareiškėjo A. R. atšaukimo iš kreditorių komiteto narių priežastis, nes ĮBĮ nereglamentuoja kreditorių komiteto sudėties pakeitimo pagrindų, tik numato, kad kreditorių komiteto narių sudarymo (skaičiaus nustatymo), sudėties ir jos pakeitimo, įgaliojimų apimties suteikimo klausimai yra kreditorių susirinkimo prerogatyva (ĮBĮ 23 str. 2 p.). Be to, 2010 m. spalio 15 d. BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkime neužsimenama apie tyčinį įmonės bankrotą dėl pareiškėjo A. R. , kaip buvusio UAB „Amilista“ vadovo, kaltės - susirinkime nurodytos kitos kreditorių komiteto nario A. R. pakeitimo priežastys, susijusios su buvusio bankroto administratoriaus UAB „Forum regis“ darbuotojo ir UAB „Luodė“ akcininko bei buvusio UAB „Luodė“ vadovo E. B. ryšiais su BUAB „Amilista“ arba A. R. , kas kelia abejonių bankroto proceso skaidrumu.

25Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų argumentais, iš naujo jų nekartodama, kad kreditorių susirinkimas turi teisę iš pasiūlytų asmenų išrinkti kreditorių komiteto narį, kuris būtų darbuotojų įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusių kreditorių interesus, bet nei kreditorių susirinkimas, nei juo labiau administratorius neturi teisės siūlyti kreditorių susirinkimui darbuotojams atstovaujančio asmens, kuris kreditorių susirinkimo metu būtų renkamas kreditorių komiteto nariu (ĮBĮ 23 str. 2 d., 25 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-593/2008).

26Pirmosios instancijos teismas konstatavo ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies pažeidimą, pripažinęs, kad VSDFV Vilniaus skyrius nėra tinkamas bankrutavusios įmonės darbuotojų atstovas, nepaisant to, skundą atmetė. Bet pirmosios instancijos teismo nustatytas įpareigojimas administratoriui parengti siūlymus kreditorių susirinkimui dėl tinkamo pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) interesų atstovavimo kreditorių komitete neužtikrina pirmos eilės kreditorių dalyvavimo kreditorių komiteto sudėtyje, todėl skundžiama nutartis naikinama dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo (CPK 329 str. 1 d.).

27Pareiškėjams apeliacinės instancijos teisme atstovauja adv. D. U. – Filonovienė (b. l. 101).Už teisinę pagalbą (susipažinimą su byla, situacijos analizę, skundo parengimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutarties, paaiškinimų Lietuvos apeliaciniam teismui parengimą) apeliantai sumokėjo atstovei 1 131,35 Lt su PVM (b. l. 109-111). Atsižvelgiant į bylos apimtį (1 tomas iš apie 100 puslapių), sudėtingumą (ginčijami trys klausimai), atstovo darbo ir laiko sąnaudas (advokatė analizavo situaciją, rengė atskirąjį skundą; Lietuvos apeliaciniam teismui rengtų paaiškinimų byloje nėra), taip pat Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų 2.1.-2.3., 8.14 punktus (CPK 98 str. 1-2 d.), pareiškėjui A. R. kompensuojama 320 Lt [(800 Lt MMA x 0,4) turėtų atstovavimo išlaidų, kadangi taikyti Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį (0,5 MMA) nėra pagrindo.

28Teisėjų kolegija nepripažįsta pareiškėjo A. R. patirtų atstovavimo išlaidų bankrutavusios įmonės administravimo išlaidomis. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį prie administravimo išlaidų priskirtinos administratoriaus turėtos teisinės ir kitos išlaidos, kurias jis patyrė veikdamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės vardu, o ne priešingos šalies patirtos teisinės išlaidos. Taip pat nėra pagrindo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009, kurioje buvo sprendžiamas bankrutuojančios įmonės nuomotų patalpų nuomos mokesčio priskyrimo administravimo išlaidoms klausimas. Esant tokioms aplinkybėms, atstovavimo išlaidos priteisiamos apeliantui iš atsakovo BUAB „Amilista“, tačiau ne kaip administravimo išlaidos.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amilista“ kreditorių susirinkimo 2010 m. spalio 15 d. nutarimą, kuriuo buvo nutarta pakeisti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amilista“ kreditorių komiteto sudėtį vietoje kreditorių komiteto nario A. R. ir jo įgalioto asmens E. B. išrenkant antros eilės kreditorių VSDFV Vilniaus skyrių, pripažinti negaliojančiu.

31Priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amilista“ 320 Lt (tris šimtus dvidešimt litų) atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, pareiškėjui A. R. .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai A. R. , buvęs UAB „Amilista“ vadovas, ir I. R. 2010 m.... 5. 2010 m. spalio 15 d. įvyko BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimas,... 6. Pasak pareiškėjų, 2010 m. spalio 15 d. BUAB „Amilista“ kreditorių... 7. Pareiškėjų įsitikinimu, BUAB „Amilista“ kreditorių 2010 m. spalio 15... 8. Galiausiai nurodė, kad BUAB „Amilista“ bankrotas nėra pripažintas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 11 d. nutartimi (b. l. 78-80)... 11. Pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjų argumentu, kad ĮBĮ 25... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Pareiškėjai A. R. ir I. R. atskiruoju skundu (b. l. 81-85) prašo panaikinti... 14. 1. Pirmosios instancijos teismo nurodytos darbuotojų atstovo pakeitimo... 15. 2. Kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus atstovė A. D. pirmosios instancijos... 16. 3. Apie BUAB „Amilista“ 2010 m. spalio 15 d. kreditorių susirinkimą... 17. Pareiškėjas A. R. taip pat prašo priteisti iš atsakovo BUAB „Amilista“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pažeista... 21. BUAB „Amilista“ kreditorių susirinkimo Darbo reglamento 3.3 punktas... 22. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjai A. R. ir I. R.... 23. Byloje nėra jokių duomenų, ar administratorius pranešė V. Purkinui apie... 24. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo gilinosi į pareiškėjo A. R.... 25. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų argumentais, iš naujo jų... 26. Pirmosios instancijos teismas konstatavo ĮBĮ 25 straipsnio 1 dalies... 27. Pareiškėjams apeliacinės instancijos teisme atstovauja adv. D. U. –... 28. Teisėjų kolegija nepripažįsta pareiškėjo A. R. patirtų atstovavimo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 31. Priteisti iš atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės...