Byla e2-612-347/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Aurelija Ozolinia,

2sekretoriaujant Rasai Burbienei,

3dalyvaujant ieškovui V. J.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Agrokontraktas“ atstovui G. V.,

5atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovui advokatui Vytautui Polikaičiui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovei UAB „Agrokontraktas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

7Ieškovas V. J. pateiktu ieškiniu (e. b. l. 17-19) prašo iš atsakovės UAB „Agrokontraktas“ priteisti 1762,15 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2015 m. balandžio 30 d. su atsakove sudarytą grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) atsakovė įsipareigojo nupirkti iš ieškovo grūdus. Atsakovė 2015 m. rugpjūčio 30 d. iš ieškovo paėmė 31220 kg, 2015 m. rugpjūčio 31 d. - 31300 kg grūdų, tačiau su ieškovu neatsiskaitė. Įsiskolinimo suma apskaičiuota paimtą kiekį grūdų (62,520 t) padauginus iš 140 Eur (kaina už vieną toną), iš gautos sumos (8752,80 Eur) išminusavus ieškovo įsiskolinimą už sėklą (6461,40 Eur) ir transporto paslaugas (529,25 Eur). Atsakovė skolos nepripažino dėl, pasak jos, ieškovo grūdų neatitikimo jų kokybės reikalavimams. Pagal Sutarties 2 straipsnio 3 punktą pretenzijos dėl grūdų kokybės turi būti pagrįstos nepriklausomos laboratorijos išvadomis. Atsakovė, priimdama grūdus pripažino, kad jie tinkamos kokybės, skaičiavo tinkamą kainą, ieškovui nereiškė pretenzijų, nepateikė nepriklausomos laboratorijos išvadų, tik vėliau išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. 0341 ir Nr. 0342 už tariamus darbus dėl neva netinkamos grūdų kokybės. Atsakovė neturėjo teisės atlikti grūdų valymo ir/ar kitus darbus, jei manė, kad jie netinkamos kokybės, privalėjo juos ieškovui grąžinti arba pirkti sąlygomis, numatytomis atskiru susitarimu, pasirašomu prie Sutarties, kaip tai nurodyta antrame Sutarties straipsnyje. Atsakovei savavališkai atlikus veiksmus ne pagal Sutartį ieškovas patyrė žalos, neatgaudamas visų lėšų už pristatytus grūdus. Atsakovė netinkamai vykdė Sutartyje numatytas sąlygas, galutinai neatsiskaitė už pateiktus grūdus, todėl jai kyla sutartinė atsakomybė. Atsakovės siųstų sąskaitų faktūrų, tarpusavio suderinimo aktų ieškovas nepasirašė, nes šie dokumentai yra nesąžiningi, todėl jų ieškinyje nurodė nepripažįstantis. Grūdų kokybę vėliau ieškovas patikrino Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, kur grūdų švarumas buvo 98,1 proc. Ieškovas dublike (e. b. l. 44-46) papildomai nurodė, kad atsakovė jam nepriklausomos laboratorijos išvadų apie ieškovo grūdų netinkamumą nepateikė ir ieškovui nedalyvaujant savavališkai nustatė, kad grūdai yra netinkami. Atsakovė, nereikšdama pretenzijų ieškovui dėl netinkamos kokybės grūdų, tik vėliau išrašė PVM sąskaitas faktūras Nr. 0341, Nr. 0342 už tariamus darbus ir pateikė pasiūlymą be nepriklausomos laboratorijos išvadų nutraukti sutartį, kai grūdai jau buvo išvalyti ir išdžiovinti, nors tokių paslaugų ieškovas nebuvo užsakęs. Remiantis Sutartimi, norint grūdų pardavėjo sąskaita išvalyti ir išdžiovinti avižas, pirmiau turi būti nepriklausomos laboratorijos išvada dėl netinkamos kokybės grūdų. Jei nekyla ginčo dėl netinkamos grūdų kokybės jie grąžinami pardavėjui arba perkami sąlygomis, numatytomis atskiru šalių susitarimu, pasirašomu prie Sutarties. Ieškovas sutikimo dėl netinkamos kokybės grūdų valymo niekada nebuvo davęs.

8Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad augindamas Sutartyje nurodytus grūdus, pastoviai konsultuodavosi su atsakovės vadybininku V. A., tai darė ir avižų kūlimo metu. Pirmą kartą grūdai buvo išvežti 2015-08-30 (galėjo būti 31 d., nes tai vyko nakties metu). Su ieškovu susisiekė V. A. ir pasakė, kad grūdai priimti, grūdų išvežimui buvo atsiųstas antras sunkvežimis. Avansas ieškovui nebuvo pervestas. 2015-09-07 ieškovui atvykus į atsakovės ofisą jam buvo pasakyta, kad grūdai yra nešvarūs ir buvo atliktas jų valymas. Atsakovė ieškovui turėjo pranešti, kad jo pateikti grūdai neatitinka kokybės, tačiau to nepadarė, neatliko ekspertizės , net neėmė grūdų mėginio, ant kurio bendra tvarka turi būti dedami 3 parašai, tai reiškia, kad atsakovei viskas tiko. Kitą dalį derliaus ieškovas pardavė kitoms įmonėms, kurioms problemų dėl ieškovo grūdų nekilo (buvo paimti ieškovo grūdų mėginiai ir t. t.). Atsakovė tik vėliau pateikė siūlymą pasiimti savo grūdus ir sumokėti įsiskolinimą už sėklą.

9Atsakovė UAB „Agrokontraktas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (e. b. l. 37-38) ir priešieškinį (b. l. 24-25), kuriuo prašo ieškinį atmesti ir priteisti atsakovei iš ieškovo 2304,76 Eur įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškinyje ir triplike (b. l. 22-23) atsakovė nurodė, kad ieškovo įsiskolinimą atsakovei sudaro 2304,76 Eur – minėta suma gaunama sudėjus 6461,40 Eur už parduotą 10 000 kg kiekį belukščių avižų sėklų ieškovui, parduotų avižų džiovinimo ir išvalymo darbų 1520,09 Eur ir 1649,61 Eur sumas ir iš gautos sumos išminusavus ieškovo atsakovei parduotų avižų sumą (7326,34 Eur). Remiantis tarp šalių sudarytos Sutarties nuostatomis, ieškovas privalėjo parduoti atsakovei visus užaugintus grūdus, atsakovė nereikalavo sumokėti už parduotą sėklą iš karto, ieškovas sutiko mokėti iš karto po grūdų išauginimo ir pardavimo. Ieškovo teiginiai dėl atsakovės pretenzijų jam neteikimo dėl grūdų kokybės yra neteisingi, kadangi avižas atvežus į atsakovės sandėlį buvo iš karto nustatyta, kad jos yra nekokybiškos – nustatytas 15 ir 15,1 proc. priemaišų kiekis. Pagal Sutarties 2 straipsnio 5 punktą bazinė kondicija – 13 procentų. Ieškovas buvo informuotas telefonu, su juo bendrauta kelis kartus, jis buvo atvykęs pas atsakovę. Iš pradžių ieškovas sutiko, kad jo grūdai netinkamos kokybės, tačiau vėliau pradėjo reikšti pretenzijas, atsisakė priimti atsakovės išrašytas sąskaitas-faktūras dėl atliktų paslaugų. Nesutikdamas su grūdų valymu, ieškovas galėjo savo transportu išsivežti grūdus, tačiau to nepadarė. Jeigu būtų pasiėmęs grūdus, būtų turėjęs mokėti 30 proc. dydžio baudą už Sutarties nevykdymą. Ieškovas savo grūdų nepasiėmė, dalis jų nevalyta, ieškovas bet kada gali juos pasiimti. Pagal Sutartį ieškovas visus grūdus turėjo parduoti atsakovei, ką ir padarė, todėl neaišku, kokių grūdų mėginius ieškovas siuntė Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kur mėginys registruotas 2015-09-14, o grūdų kokybės tyrimo protokolas minėtos institucijos surašytas 2015-09-17. Pagal pasirašytą Sutartį grūdai iki bazinių kondicijų džiovinami ir valomi pardavėjo (ieškovo) sąskaita, ieškovui nepasirašius sąskaitų už grūdų valymą, ši suma įeina į prašomą priteisti įsiskolinimo sumą.

10Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovas nurodė, kad su ieškovu susitarė, kad pastarasis atsakovei užaugins sėklą. Tokio pobūdžio susitarimai buvo daromi ir su kitais ūkininkais, tačiau problemų su jais nebuvo kilę. Į atsakovės patalpas patekę nukulti grūdai, prieš jiems patenkant į sandėlį, turi būti išvalomi, tokia yra bendra praktika. Ieškovo grūdai neatitiko jų kokybei keliamų reikalavimų, kaip to reikalavo tarp šalių pasirašyta Sutartis, – juose buvo didesnis negu 2 procentai drėgmės kiekis ir šiukšlių. Ieškovas informuotas apie grūdų netinkamą kokybę buvo iki jų valymo, atvažiavus pirmajam sunkvežimiui su grūdais. Ieškovas pažadėjo, kad antrasis grūdų sunkvežimis bus švaresnis, į įmonę jis buvo iškviestas po to, kai antrasis sunkvežimis pristatė sekančią grūdų partiją, po jų išvalymo. Šalių derybų metu teigiamas ieškovo atsakymas dėl ieškovo atsiskaitymo su įmone ir grūdų jam grąžinimo nebuvo gautas. Ieškovui buvo pasiūlyta pasiimti savo grūdus ir paprašyta grąžinti skolą už sėklą. Šalių derybų protokolas nebuvo rašomas. Tuo metu, kai ieškovas buvo atsakovės patalpose, jam buvo siūlyta kartu važiuoti į sandėlius, tačiau jis atsisakė. Joks aktas, kad ieškovas atsisakė siūlymo kartu važiuoti į sandėlį, surašytas nebuvo. Ekspertizė dėl grūdų kokybės taip pat nebuvo atlikta, kadangi ieškovas pavedimo už sėklas atsakovei neatliko ir buvo laukiama jo atsakymo dėl Sutarties nutraukimo.

11Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovas advokatas V. P. papildomai pažymėjo, kad pristatyti nukulti grūdai turi praeiti valyklą. Ieškovo atveju, atsižvelgiant į tai, kad buvo viršytas grūdų drėgnumas, kurio kiekis nurodytas ir į bylą pateiktose sąskaitose faktūrose, buvo atliktas tiek jų valymas, tiek džiovinimas – t. y. atlikta paslauga, numatyta tarp šalių sudarytoje Sutartyje. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo grūdai buvo švarūs. Ieškovas turėjo teisę pasitikrinti grūdus, tuo tarpu atsakovė privalo priimti jai pristatomus grūdus, jeigu juos įmanoma privesti iki tinkamos kokybės reikalavimų ir tai turi atlikti atsakovė. Į bylą pateiktas siūlymas dėl Sutarties nutraukimo, bet ne jos nutraukimo faktą pagrindžiantis dokumentas.

12Liudytojas V. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad įmonės, kurioje jis dirba, viena iš veiklų yra sutarčių su ūkininkais, galinčiais auginti grūdus ir po to juos parduoti įmonei, sudarymas. Tokia sutartis buvo sudaryta ir su ieškovu. Pavasarį V. A. atvažiavo pas ieškovą, parodė jam grūdų mėginius. Nors ieškovas neturėjo lėšų sumokėti avansą, įmonė nutarė sutartį pasirašyti. Sekantį kartą pas ieškovą V. A. nuvyko apytikriai gegužės mėnesį, kai avižos buvo sudygusios. Tuo metu laukas visumoje atrodė neblogai. Kitas kartas, kai buvo nuvykta pas ieškovą, buvo iki grūdų kūlimo likus mėnesiui. Avižos vienoje lauko dalyje jau plaukiojo, buvo piktžolių, kitoje dalyje jau buvo prasidėjęs grūdų brendimo procesas. Kūlimo metu 2015 m. rugpjūčio 22 d. ieškovas paskambino, pasakė, kad mėgino kulti. Liudytojas paprašė ieškovo atsiųsti nuotrauką, pastarasis elektroniniu paštu jų atsiuntė tris. Iš minėtų nuotraukų matėsi, kad grūdai yra neprinokę, varpų galai žali, neišsikūlę, daug šiukšlių, matėsi šiaudai, nepribrendę kūlimui. Prinokus augalui šiukšlių kiekis jame gali pasikeisti. Nuotraukose matyti, kad grūdų stiebai žali, matėsi augalų šluotelės, tačiau tikėtina, kad po savaitės vaizdas galėjo būti kitoks. V. A. pasakė ieškovui, kad reikėtų palaukti ir šis sutiko. 2015 m. rugpjūčio 30 d. įvyko sekantis pokalbis. Ieškovas pasakė, kad jau kulia, kad reikia atsiųsti transportą. V. A. sutiko ir išsiuntė. Atvežus pirmąją mašiną sekmadienį su grūdais niekas nedirbo, pirmadienį buvo padarytos analizės, grūdai pradėti tvarkyti. V. A. paskambino ieškovui ir pasakė, kad yra šiukšlių. Ieškovas atsakė, kad antra mašina bus švaresnė, pristatytus grūdus sakė tvarkyti, prašė atsiųsti mašiną antram išvežimui. Antruoju vežimu pristatyti grūdai taip pat buvo šiukšlėti, drėgmė viršijo leistiną ribą, grūdai buvo tvarkomi. Sąskaitos išrašytos 2015 m. rugsėjo 4 d., ieškovui išsiųstos el. paštu. Po to ieškovas rašė atsakovei, kad jis nesutinka su dideliu šiukšlingumu, teigė, kad jo grūdai švarūs, nesutiko su tyrimais. Ieškovas į ofisą atvažiavo 2015 m. rugsėjo 7 d. Susitikimo metu teigė, kad pasiėmė grūdų mėginius – tame procese atsakovė nedalyvavo. Atsakovės direktorius ieškovui pateikė pasiūlymą atsiskaityti už sėklas ir pasiimti savo produkciją. Po to susitikimo šalys nekontaktavo. Imant ieškovo iškultų grūdų mėginius jis nedalyvavo, tačiau kai atvažiuoja vairuotojas paimti grūdų, vienas maišelis su grūdais lieka ūkininkui, kitą parveža su abiejų šalių parašais. Tiksliausias grūdų mėginys paimamas tada, kai jie atvežami į sandėlį. Grūdus pristačius į sandėlį ir pamačius, kad juos galima sutvarkyti, jie priimami ir tvarkomi. Atvežus ieškovo grūdus liudytojas jų priėmimo procese dalyvavo, valymo – ne.

13Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

14Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

15Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. tarp V. J. (Pardavėjo) ir UAB „Agrokontraktas“ (Pirkėjo) buvo sudaryta Grūdų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) (e. b. l. 21-22), kurios pagrindu Pardavėjas (ieškovas) įsipareigojo parduoti Pirkėjui (atsakovei) kokybės reikalavimus atitinkantį belukščių avižų kiekį, o Pirkėjas įsipareigojo juos nupirkti ir atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka. 2015 m. balandžio 30 d. ieškovui išrašyta PVM Sąskaita faktūra Serija SEK Nr. 0170 6461,40 Eur sumai (e. b. l. 39), minėtą sumą sudaro 10 t belukščių avižų ir transporto paslaugų kaina. 2015-08-30 krovinio važtaraštyje Nr. 25 (e. b. l. 41) nurodyta, kad V. J. išdavė krovinį – 31220 kg neto svorio belukštes avižas. 2015-08-31 krovinio važtaraštyje Nr. 26 (e. b. l. 42) nurodyta, kad V. J. išdavė krovinį – 31300 kg neto svorio belukštes avižas. 2015 m. rugsėjo 4 d. išrašyta Grūdų supirkimo sąskaita-faktūra DRG Serija Nr. 110 (e. b. l. 23), pagal kurią tiekėjas V. J. 2015-08-31 pristatė, o pirkėja UAB „Agrokontraktas“ priėmė 31,300 t fizinio, iš kurio įskaityta 26,041 t kiekį belukščių avižų, iš viso už kultūrą paskaičiuota 3645,74 Eur (sąskaitoje-faktūroje nurodytas 2015-08-31 pristatytų grūdų drėgnis LST 15,7 %, suminis priemaišų kiekis 15,1 %). 2015 m. rugsėjo 4 d. išrašyta Grūdų supirkimo sąskaita-faktūra DRG Serija Nr. 109 (e. b. l. 24), pagal kurią tiekėjas V. J. 2015-08-30 pristatė, o pirkėja UAB „Agrokontraktas“ priėmė 31,220 t fizinio, iš kurio įskaityta 26,290 t kiekį belukščių avižų, iš viso už kultūrą paskaičiuota 3680,60 Eur (sąskaitoje-faktūroje nurodytas 2015-08-30 pristatytų grūdų drėgnis LST 14,8 %, suminis priemaišų kiekis 15,0 %). Pagal 2015-09-04 PVM Sąskaitą faktūrą Serija PAS Nr. 0341 (e. b. l. 25) už 2015-08-30 pristatytus grūdus ieškovui V. J. paskaičiuota 218,70 Eur suma be PVM už transporto paslaugas ir 1037,57 Eur suma be PVM už belukščių avižų valymą ir džiovinimą, bendra suma su PVM pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą yra 1520,09 Eur. Pagal 2015-09-04 PVM Sąskaitą faktūrą Serija PAS Nr. 0342 (e. b. l. 26) už 2015-08-31 pristatytus grūdus ieškovui V. J. paskaičiuota 218,70 Eur suma be PVM už transporto paslaugas ir 1144,61 Eur suma be PVM už belukščių avižų valymą ir džiovinimą, bendra suma su PVM pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą yra 1649,61 Eur. 2015-09-07 ieškovui pateiktas atsakovės parengtas siūlymas dėl tarp šalių sudarytos Sutarties nutraukimo (e. b. l. 40), kuriuo ieškovas raginamas pasirašyti sąskaitas už atvežtos produkcijos sutvarkymą iki tinkamų kondicijų, sumokėti 2304,76 Eur skirtumą bei nutraukti Sutartį; pateiktas pasiūlymas ieškovui grąžinti grūdų išvalas; nurodyta Sutarties nutraukimo priežastis – grūdų neatitikimas kokybės reikalavimams. Į bylą pateikta 2015-12-21 ieškovo pretenzija atsakovei dėl įsiskolinimo (e. b. l. 27), kuria raginama atsiskaityti su juo. 2015-12-31 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai (e. b. l. 29, 30).

16Byloje kilo ginčas dėl 2015-08-30 ir 2015-08-31 ieškovo V. J. atsakovei UAB „Agrokontraktas“ pristatytų grūdų – belukščių avižų – kokybės.

17Šalims 2015 m. balandžio 30 d. sudarius grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo santykiai. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pardavėjo sutartinės prievolės perduoti daiktą turinys apima ir įsipareigojimą perduoti tinkamą daiktą. Pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą (CK 6.317 straipsnio 2 dalis), taigi pardavėjas, vykdydamas pareigą perduoti daiktą, turi patvirtinti ir daikto kokybę. Reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo sutartį dėl perduodamo daikto kokybės reglamentuoti CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai dėl daikto kokybės apima ir jo tinkamumą naudoti pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, jog jie tiktų tam konkrečiam tikslui (CK 6.333 straipsnio 1 ir 4 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009, kt.).

18Parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje nustatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastų reikalavimų (CK 6.327 straipsnio 1 dalis), turi įrodyti pirkėjas. Tai išplaukia iš bendrojo įrodinėjimo naštos paskirstymo principo „įrodinėja tas, kas teigia“, įtvirtinto CPK 178 straipsnyje; įstatyme nėra nustatyta parduotų daiktų trūkumų fakto prezumpcijos, taigi pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus. Sutarties šalių pateiktus įrodymus įvertinęs pagal civilinio proceso įrodinėjimo normas (CPK 176–224 straipsniai) teismas daro išvadą, ar parduotų daiktų trūkumų faktas įrodytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010).

19Ieškovas V. J. ieškinyje, dublike ir teismo posėdžio metu akcentavo, kad jo 2015-08-30 ir 2015-08-31 atsakovei pateikti grūdai-belukštės avižos atitiko kokybės reikalavimus, kadangi atsakovė grūdus priėmė, jų ieškovui negrąžino, duomenų apie nepriklausomos laboratorijos išvadą byloje nepateikė, atskirai su ieškovu susitarimo dėl grūdų kitos kainos, nei numatyta Sutartyje, nesudarė, t. y. atsakovė priimdama grūdus pripažino, kad jų kokybė yra tinkama. Atsakovės teigimu, priešingai, ieškovo 2015-08-30 ir 2015-08-31 pateikti grūdai-belukštės avižos neatitiko kokybės reikalavimų, todėl remiantis įrodinėjimo naštos paskirstymo principu, pareiga įrodyti tokį atsakovės teiginį, kilo jai.

20Tiek CK 6.333 straipsnio nuostatose, tiek ir kasacinio teismo praktikoje pažymėta, jog pardavėjo perduodamų daiktų kokybė turi atitikti tarp šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties nuostatas, apibrėžiančias kokybę. Tik nesant tarp šalių sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje nuostatų apie perduodamų daiktų kokybę, vadovaujamasi CK normomis.

21Tarp šalių sudarytų sutarčių sąlygos aiškinamos taikant CK 6.193–6.195 straipsniuose įtvirtintas ir kasacinio teismo jurisprudencijoje išplėtotas sutarčių aiškinimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-46/2012; kt.). CK 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (1 dalis). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (2 dalis). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (3 dalis). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (4 dalis). Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (5 dalis).

22Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis), todėl prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Taigi civilinėje teisėje galiojantis sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (pvz., reikalauti įvykdyti prievolę natūra, pakeisti sutartį ar ją nutraukti ir kt.).

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. tarp šalių buvo sudaryta Grūdų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu Pardavėjas (ieškovas) įsipareigojo parduoti Pirkėjui (atsakovei) kokybės reikalavimus atitinkantį belukščių avižų kiekį, o Pirkėjas įsipareigojo juos nupirkti ir atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka. Ginčo dėl Sutarties sudarymo nėra, jos sudarymo faktą taip pat patvirtina ir byloje esantys įrodymai - 2015 m. balandžio 30 d. PVM Sąskaita faktūra Serija SEK Nr. 0170, 2015 m. rugpjūčio 30 d. krovinio važtaraštis Nr. 25, 2015 m. rugpjūčio 31 d. krovinio važtaraštis Nr. 26, 2015 m. rugsėjo 4 d. išrašyta Grūdų supirkimo sąskaita-faktūra DRG Serija Nr. 109, 2015 m. rugsėjo 4 d. Grūdų supirkimo sąskaita-faktūra DRG Serija Nr. 110. Minėti dokumentai patvirtina, kad remiantis tarp šalių sudarytos sutarties 1 straipsnio 1 punktu, įpareigojančiu ieškovą parduoti užaugintą produkciją atsakovei, atsakovei per du kartus buvo pristatytas 62,52 tonų kiekis belukščių avižų, užaugintų iš atsakovės ieškovui 2015 m. balandžio 30 d. parduotos sėklos.

24Grūdų supirkimo sąskaitoje-faktūroje DRG Serija Nr. 110 nurodyta, kad tiekėjas V. J. 2015-08-31 pristatė, o pirkėja UAB „Agrokontraktas“ priėmė 31,300 t fizinio, iš kurio įskaityta 26,041 t kiekį belukščių avižų, iš viso už kultūrą paskaičiuota 3645,74 Eur, 2015-08-31 pristatytų grūdų drėgnis LST 15,7 %, suminis priemaišų kiekis 15,1 %. Grūdų supirkimo sąskaitoje-faktūroje DRG Serija Nr. 109 nurodyta, kad tiekėjas V. J. 2015-08-30 pristatė, o pirkėja UAB „Agrokontraktas“ priėmė 31,220 t fizinio, iš kurio įskaityta 26,290 t kiekį belukščių avižų, iš viso už kultūrą paskaičiuota 3680,60 Eur, sąskaitoje-faktūroje nurodytas 2015-08-30 pristatytų grūdų drėgnis LST 14,8 %, suminis priemaišų kiekis 15,0 %.

25Sutarties 1 straipsnio 1 punkte esančioje lentelėje nustatyta, kad perduodamų grūdų – belukščių avižų „Nagus“ drėgmė turėtų būti 13 procentų, kiekis tonomis – pagal faktą, bet ne mažiau kaip 3t/ha * 40, pristatymo terminai iki 2015-09-30, kaina – 3 klasės kviečių rinkos kaina, nurodytas grūdų pristatymo adresas ir mokėjimo terminas 30 d. Sutarties 2 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad „<... > pirkėjas (atsakovė) pagal šią sutartį priima tik minėtoje lentelėje nurodytus grūdus, kurie atitinka tai rūšiai keliamus galiojančius LST kokybės reikalavimus, sutarties sąlygas bei pirkėjo reikalavimus. Neatitinkantys standartų ar sutarties sąlygų reikalavimų arba pristatyti vėliau nei numatyta sutarties 1 straipsnio 1 punkte terminu grūdai pirkėjo pasirinkimu grąžinami pardavėjui (grąžinimo, t. y. transporto išlaidas apmoka pardavėjas pirkėjui per 5 dienas po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) arba perkami sąlygomis, numatytomis atskiru šalių susitarimu, pasirašomu prie šios sutarties.“ (Sutarties 2 straipsnio 2 punktas).

26Vadovaujantis sutarčių aiškinimo principais, Grūdų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) aiškinant pagal šalių ketinimus, atsižvelgiant į jos sąlygų ryšį, esmę, tikslą, sudarymo ir kitas aplinkybes, nesant abejonių dėl Sutartyje vartojamų sąvokų reikšmės, pagal tarp šalių sudarytos Sutarties 1 straipsnio 1 punkto lentelę, 2 straipsnio 1 punktą, atsakovė galėjo priimti tik 13 procentų drėgmės grūdus, o grūdams neatitinkant minėto reikalavimo – juos grąžinti pardavėjui (ieškovui) arba pirkti sąlygomis, numatytomis atskiru šalių susitarimu. Byloje nepateikta įrodymų, kad grūdai jų priėmimo momentu buvo grąžinti ieškovui (pasiūlymas ieškovui grąžinti grūdų išvalas pateiktas tik 2015-09-07 su siūlymu dėl sutarties nutraukimo), arba šalys derėjosi dėl jų pirkimo kitomis, nei numatyta Sutartyje, sąlygomis. Be kita ko, Sutarties 2 straipsnio 3 punktas numato, kad „<...> pretenzijas dėl grūdų kokybės pirkėjas gali pareikšti per 20 dienų nuo grūdų atkrovimo iš sandėlių momento. Pretenzija turi būti pagrįsta nepriklausomos laboratorijos išvadomis. Pareiškus pretenziją, jei šalys nesutaria, kontroliniai bandiniai pakartotinai tikrinami šalių pasirinktoje nepriklausomojoje laboratorijoje.“. Atsakovės atstovo teigimu, grūdų kokybės ekspertizė nebuvo atlikta dėl to, kad atsakovė laukė ieškovo atsiskaitymo už sėklas ir jo atsakymo dėl Sutarties nutraukimo. Minėtame Sutarties punkte yra nurodyti imperatyvūs veiksmai, kurie turėjo būti atlikti ieškovui pristačius netinkamos kokybės grūdus. Ieškovo atsiskaitymas su atsakove kaip pirminis veiksmas Sutartyje nėra numatytas, kaip ir nenumatytas Sutarties nutraukimas tik pristačius grūdus atsakovei. Be to, šalių sudarytos Sutarties 6 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad „<...> visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, galintys kilti dėl Sutarties, sprendžiami derybų būdu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.“

27Nors atsakovė 2015-09-07 ieškovui pateikė pasiūlymą nutraukti sutartį dėl belukščių avižų neatitikimo kokybės reikalavimams, toks siūlymas nebuvo pagrįstas nepriklausomos laboratorijos išvadomis, kaip to reikalauja Sutarties 2 straipsnio 3 punktas. Šalims nesutarus dėl grūdų kokybės (byloje nėra ginčo dėl to, kad šalių nuomonė dėl grūdų kokybės buvo skirtinga), kontroliniai bandiniai nebuvo tikrinami šalių pasirinktoje laboratorijoje, kaip tai taip pat numatyta Sutarties 2 straipsnio 3 punkte.

28Teismas konstatuoja, kad duomenų, įrodančių visų Sutartyje numatytų veiksmų atlikimą ieškovo pateiktų grūdų kokybei nustatyti, taigi ir atitinkamai – jų neatitikimą kokybės reikalavimams, taip pat įrodymų apie tai, kad buvo siekiama visus kilusius nesutarimus dėl grūdų kokybės spręsti derybų keliu, į bylą nepateikta. Apklausto liudytojo paminėtos nuotraukos, iš kurių būtų galima matyti, kad grūdai nekokybiški, nepateiktos. Byloje taip pat nėra rašytinio dokumento, kuris patvirtintų, kad ieškovas atsisakė atsakovės siūlymo kartu važiuoti į sandėlį paimti grūdų mėginių, nepateikti šalių derybų protokolai, susirašinėjimai. Teismas taip pat pažymi, kad Sutartyje nuostatų apie tai, kad atsakovė privalo priimti jai pristatomus grūdus, jeigu juos įmanoma privesti iki tinkamos kokybės, kaip teismo posėdžio metu teigė atsakovės atstovas, nėra. Vadovaujantis CPK 178 straipsnyje įtvirtintu įrodinėjimo naštos paskirstymo principu, atsakovė, teigdama, kad ieškovas pažeidė sutartį, pateikdamas netinkamos kokybės grūdus, dėl ko buvo atlikti paskesni veiksmai (2015-09-04 išrašyta PVM Sąskaita faktūra Serija PAS Nr. 0341, už 2015-08-30 pristatytus grūdus ieškovui V. J. paskaičiuota 1037,57 Eur suma be PVM už belukščių avižų valymą ir džiovinimą; 2015-09-04 išrašyta PVM Sąskaita faktūra Serija PAS Nr. 0342, už 2015-08-31 pristatytus grūdus ieškovui V. J. paskaičiuota 1144,61 Eur suma be PVM už belukščių avižų valymą ir džiovinimą ir minėtų sumų pagrindu pareikštas priešieškinys ieškovui) negali apsiriboti tik teiginiu, jog pristatyti grūdai buvo netinkami. Atsakovė, turėdama pareigą nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes, ir pateikti atitinkamus įrodymus, minėto teiginio dėl grūdų neatitikimo kokybės reikalavimams nepagrindė, todėl sekantys atsakovės veiksmai – PVM Sąskaitų faktūrų išrašymas už grūdų valymą ir džiovinimą - pačiai atsakovei nesiėmus visų pagal Sutartį būtinų veiksmų abejonėms dėl grūdų kokybės pašalinti – negalėjo būti atlikti. Teismas sutinka su atsakovės teiginiu, kad grūdus džiovina ir valo iki bazinių kondicijų būtent ji – tai imperatyviai kartu su minėtų darbų atlikimo įkainiais nurodyta Sutarties 2 straipsnio 5 punkte, tačiau tokių veiksmų atlikimas Sutartyje nėra nurodytas kaip pirminis atsakovės veiksmas. Sutarties nuostatas aiškinant kaip apibrėžiančias visą nuoseklų grūdų priėmimo ir apdirbimo procesą, vykstantį pagal nuoseklius vienas po kito sekančius veiksmus, numatytus Sutarties 2 straipsnio 1-5 punktuose, darytina išvada, kad pirmiau atliekami 1-4 punktuose nurodyti veiksmai (grūdų priėmimas (1 p.), jų grąžinimas jiems neatitinkant kokybės arba pirkimas kitomis sąlygomis (2 p.), pretenzijų reiškimas (3 p.), svorio skaičiavimas (4 p.)).

29Teismas, vertindamas Sutarties nuostatas, sutinka su ieškovo pozicija, kad atsakovės veiksmai sudarė pagrindą manyti, jog jo pristatyti grūdai atitiko kokybės reikalavimus ir atsakovė juos priimdama su ieškovu turėjo atsiskaityti pagal Sutarties nuostatas. Kritiškai vertintini atsakovės argumentai ir dėl to, kad remiantis Sutarties 1 straipsnio 3 punktu, ieškovui draudžiama bet kokiu būdu suvaržyti ar apsunkinti atsakovės teises į grūdus, t. y. atsakovė, būdama grūdų savininkė ir savo srities profesionalė viso disponavimo jais proceso metu, privalėjo dėti maksimalias pastangas tam, kad ieškovui suteiktos grūdų sėklos būtų išaugintos tinkamai. Atsakovės darbuotojas, liudytoju apklaustas vadybininkas V. A., lankėsi pas ieškovą, prižiūrėjo, kaip ieškovo laukuose auginami atsakovės grūdai, ieškovas savo ruožtu vadybininkui pateikdavo klausimus dėl grūdų augimo metu kylančių neaiškumų, ginčo dėl to byloje nėra. Tačiau pastebėtina, kad atėjus kūlimo laikui, atsakovės darbuotojas nesielgė pakankamai rūpestingai tam, kad išsiaiškintų, kokios kokybės grūdai bus pristatyti atsakovei. Ieškovui, išsiuntusiam grūdų nuotraukas likus savaitei iki kūlimo, buvo pasakyta savaitę palaukti ir tada kulti, tačiau jokie veiksmai iš atsakovės pusės, kad įsitikintų, jog tai daryti jau galima, nebuvo atlikti. Į ieškovo lauką apžiūrėti kultūros nebuvo nuvykta, nors pats liudytojas teismo posėdžio metu patvirtino, kad grūdų kokybė per savaitę laiko gali pasikeisti, t. y. buvo galima įvertinti, ar jų kokybė tinkama, ar ne. Po pirmosios grūdų partijos pristatymo 2015-08-30 atsakovė, nors ir manė, kad grūdai nekokybiški ir gavo ieškovo pažadą, kad antroji mašina bus geresnė, išsiuntė transportą antrosios partijos grūdų surinkimui, prieš tai taip pat neatlikusi jokių kitų grūdų kokybės patikrinimo veiksmų. Atsakovės neveikimas rodo, kad ji grūdų kūlimo laikotarpiu nebuvo pakankamai rūpestinga, tačiau, nepaisant to, po grūdų pristatymo privalėjo vadovautis Sutarties nuostatomis ir atlikti visus joje numatytus bei aukščiau aptartus veiksmus grūdų kokybei nustatyti bei ieškovui tinkamai pareikšti pretenzijas, jeigu po visų Sutartyje numatytų grūdų kokybės vertinimo veiksmų paaiškėtų, kad tai reikalinga.

30Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, kasacinio teismo praktiką bei įstatymų nuostatas, reglamentuojančias parduodamo daikto kokybę, sutarčių aiškinimo taisykles, sutarties šalių atsakomybę, įrodinėjimo paskirstymo taisykles, sprendžia, kad ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, o atsakovės priešieškinys atmestinas.

31Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. lapkričio 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

32Ieškovo ieškinį tenkinus, iš atsakovės ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas, paduodamas pareiškimą dėl teismo įsakymo, 2016 m. rugpjūčio 19 d. mokėjimu sumokėjo 14,00 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 2), 2017 m. spalio 30 d. mokėjimu, paduodamas ieškinį, sumokėjo trūkstamą dalį žyminio mokesčio – 26,00 Eur (e. b. l. 20). Minėtos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovės.

33Procesinių dokumentų įteikimo išlaidų byloje nėra.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti.

36Priteisti ieškovui ūkininkui V. J., asmens kodas ( - ) ūkio identifikavimo kodas ( - ), adresas ( - ), iš atsakovės UAB „Agrokontraktas“, įmonės kodas 161620337, buveinės adresas Didžioji g. 8, Kėdainiai, 1762,15 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 15 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. lapkričio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

37Atsakovės UAB „Agrokontraktas“ priešieškinį atmesti.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Aurelija Ozolinia,... 2. sekretoriaujant Rasai Burbienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. J.,... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB)... 5. atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovui advokatui Vytautui Polikaičiui,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. Ieškovas V. J. pateiktu ieškiniu (e. b. l. 17-19) prašo iš atsakovės UAB... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad augindamas... 9. Atsakovė UAB „Agrokontraktas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (e. b. l.... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovas nurodė,... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Agrokontraktas“ atstovas advokatas... 12. Liudytojas V. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad įmonės, kurioje jis... 13. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 14. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 15. Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. tarp V.... 16. Byloje kilo ginčas dėl 2015-08-30 ir 2015-08-31 ieškovo V. J. atsakovei UAB... 17. Šalims 2015 m. balandžio 30 d. sudarius grūdų pirkimo-pardavimo sutartį... 18. Parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje... 19. Ieškovas V. J. ieškinyje, dublike ir teismo posėdžio metu akcentavo, kad jo... 20. Tiek CK 6.333 straipsnio nuostatose, tiek ir kasacinio teismo praktikoje... 21. Tarp šalių sudarytų sutarčių sąlygos aiškinamos taikant CK 6.193–6.195... 22. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. tarp šalių buvo... 24. Grūdų supirkimo sąskaitoje-faktūroje DRG Serija Nr. 110 nurodyta, kad... 25. Sutarties 1 straipsnio 1 punkte esančioje lentelėje nustatyta, kad... 26. Vadovaujantis sutarčių aiškinimo principais, Grūdų pirkimo-pardavimo... 27. Nors atsakovė 2015-09-07 ieškovui pateikė pasiūlymą nutraukti sutartį... 28. Teismas konstatuoja, kad duomenų, įrodančių visų Sutartyje numatytų... 29. Teismas, vertindamas Sutarties nuostatas, sutinka su ieškovo pozicija, kad... 30. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, kasacinio teismo praktiką bei... 31. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos... 32. Ieškovo ieškinį tenkinus, iš atsakovės ieškovui priteistinos rašytiniais... 33. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidų byloje nėra.... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268-270... 35. ieškinį tenkinti.... 36. Priteisti ieškovui ūkininkui V. J., asmens kodas ( - ) ūkio identifikavimo... 37. Atsakovės UAB „Agrokontraktas“ priešieškinį atmesti.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...