Byla 2-28917-595/2013
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Ritai Jaraminienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį atsakovui S. M. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo jo naudai 4752,22 Lt skolos, 16 procentų metinių palūkanų nuo prašomos priteisti 4752,22 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal paskolos sutartį Nr. ( - ), 538,62 eurus skolos ir 13 procentų metinių palūkanų nuo 538,62 eurų sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dinos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal paskolos sutartį Nr. ( - ). Ieškovas savo reikalavimą grindžia 2010-12-11 su atsakovu sudaryta Vartojamosios paskolos sutartimi Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 6000 Lt kreditas asmeninių poreikių tenkinimui, taip pat su atsakovu pasirašyta 2011-03-17 Vartojamosios paskolos sutartimi Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 580 eurų kreditas asmeninių poreikių tenkinimui. Pagal paskolos sutartis atsakovas įsipareigojo suteiktas paskolas grąžinti sutartyse nustatytais terminais ir tvarka. Taip pat atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 0,10 procentų dydžio delspinigius. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovas 2013-01-17 vienašališkai sutartis nutraukė. Atsakovo skola pagal sutartį Nr. ( - ) sudaro: 3577,38 Lt negrąžintos paskolos, 1168,83 Lt delspinigių, paskaičiuotų nuo negrąžintos paskolos su palūkanomis bei 6 Lt komisiniai mokesčiai, paskaičiuoti už pranešimų siuntimą atsakovui, iš viso skolos su delspinigiais suma yra 4752,22 Lt. Pagal sutartį Nr. ( - ) atsakovo skola sudaro: 407,39 euro negrąžintos paskolos, 30,89 euro palūkanų, 98,61 euro delspinigių, bei 1,74 euro komisinių mokesčių, iš viso 538,62 euro arba 1859,75 Lt. Viso atsakovo skola su delspinigiais pagal abi sutartis yra 6611,97 Lt. Prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 42) nurodė, kad su ieškiniu jis sutinka. Įsiskolinimas susidarė dėl jo pablogėjusios materialinės padėties, kurį laiką negalėjo mokėti įmokų. Viso įsiskolinimo iš karto padengti jis neturi galimybės, todėl prašo priteistą įsiskolinimą išdėstyti 6 mėnesiams. Vėliau atsakovas teismui patikslino, kad jis sumokėjo 1800 Lt ieškovui, pateikė tai patvirtinančius mokėjimo dokumentus. Taip pat prašo likusią skolos sumą 4811,97 Lt išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui. Atsakovas pateikė 2012 m. Metinę pajamų deklaraciją, Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją. Nurodė, kad šiuo metu jo turtinė padėtis nėra pasikeitusi (b.l. 49, 50-52, 53-54).

6Į parengiamąjį teismo posėdį šalys neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra pranešta tinkamai, tiek ieškovas, tiek atsakovas yra pateikę prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 57, 59, 60, 49, 3).

7Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakovu S. M. 2010-12-11 pasirašė Vartojamosios paskolos be užstato sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteikta 6000 Lt paskolos suma. 2011-03-17 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojamosios paskolos be užstato sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui ieškovas suteikė 580 eurų paskolos sumą. Atsakovas sutartimis įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyse numatytas prievoles, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. Atsakovui ieškovas siuntė pretenziją dėl prievolių vykdymo. 2013-01-17 ieškovas vienašališkai nutraukė sutartis. Atsakovo skola bankui ieškinio pateikimo teismui dieną buvo pagal dvi sutartis iš viso 4984,01 Lt, 106,65 Lt palūkanų, 1509,31 Lt delspinigių, 12 Lt komisinių mokesčių (b.l. 25-34). Nustatyta, kad atsakovas po ieškinio pateikimo teismui dienos sumokėjo ieškovui 1800 Lt skolos (b.l. 50-52).

9Teismas konstatuoja, kad šalių sudarytos Vartojamųjų paskolų sutartys yra vartojimo sutartys (LR CK 1.39 str. 1 d., 6.886 str.). Vadovaujantis LR CK 6.881 str. 1 d., kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui.

10CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusia prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo negrąžintą paskolą, apskaičiuotas palūkanas už naudojimąsi paskola bei komisinius mokesčius už pranešimų atsakovui siuntimą, viso 5102,66 Lt pagrįstas, tačiau įvertinus tai, kad atsakovas 1800 Lt skolos ieškovui po ieškinio pateikimo teismui sumokėjo, iš atsakovo priteistina ieškovui 3302,66 Lt skolos (CK 6.59 str., 6.200 str., 6.874 str., 6.889 str.).

11Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartis ieškovas atsakovui yra paskaičiavęs viso 1509,31 Lt delspinigių, taikant 0,1 procento dydį. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1509,31 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Atsakovas dalį skolos – 1800 Lt ieškovui sumokėjo.

13Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į sutartinių teisinių santykių pobūdį, tai, jog atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat ir į negrąžinto kredito ir palūkanų bendrą sumą, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 754,66 Lt (1509,31 Lt /2) delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismo manymu, būtent toks delspinigių dydis atitinka teisingumo, protingumo kriterijus, yra proporcingas neįvykdytos pagrindinės prievolės sumai bei nepažeidžia atsakovo kaip vartotojo teisių ir interesų.

14Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytų sutarčių nuostatomis prašo iš atsakovo priteisti 13 ir 16 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Sutarčių Bendrosios dalies 8.12 p.).

15CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. To paties straipsnio 3 d. numato, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų sutarčių 8.12 punktais šalys susitarė dėl 16 procentų dydžio metinių palūkanų pagal sutartį Nr. ( - )), bei dėl 13 procentų metinių palūkanų pagal sutartį Nr. ( - ). Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, mažina palūkanų už panaudotą ir negrąžintą paskolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 procentų dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 4057,32 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

16Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo valstybei priteistina 122 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str., 96 str.).

17CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą išdėstyti. Atsakovas prašo teismo atsižvelgiant į jo pablogėjusią turtinę padėtį, išdėstyti skolą 6 mėnesių laikotarpiui. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, savo pozicijos dėl išdėstymo nenurodė. Atsakovas savo prašymui bei materialinei padėčiai pagrįsti pateikė Metinę pajamų deklaraciją už 2012 metus bei Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už 2012 metus (b.l. 53-54).

18Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, kai yra itin sunki atsakovo turtinė padėtis arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą sunku įvykdyti. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006). Remiantis nurodytais argumentais bei pateiktais rašytiniais įrodymais, tenkintinas atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo 6 mėnesių laikotarpiui. Teismas mano, kad sprendimo vykdymo išdėstymas 6 mėnesių laikotarpiui nepažeis ieškovo teisių ir interesų.

19Vadovaudamasis CPK 259, 265, 268, 270, 284 str., straipsniais teismas,

Nutarė

20Ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo S. M., a.k. ( - ) ieškovo BAB banko „Snoras“, į.k. 112025973, naudai 3302,66 Lt skolos, 754,66 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 4057,32 Lt sumą nuo 2013-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo S. M., a.k. ( - ) 122 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti.

25Išdėstyti 4057,32 Lt priteistą sumą 6 mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsakovas S. M. privalo ieškovui BAB bankui Snoras mokėti kas mėnesį po 676,22 Lt.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Ritai Jaraminienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo jo naudai 4752,22 Lt skolos,... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 42) nurodė, kad su ieškiniu jis... 6. Į parengiamąjį teismo posėdį šalys neatvyko, apie teismo posėdžio... 7. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakovu S. M.... 9. Teismas konstatuoja, kad šalių sudarytos Vartojamųjų paskolų sutartys yra... 10. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartis ieškovas atsakovui yra... 12. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra... 13. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 14. Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytų sutarčių nuostatomis prašo iš... 15. CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio... 16. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83... 17. CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 18. Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 265, 268, 270, 284 str., straipsniais teismas,... 20. Ieškovo BAB banko „Snoras“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo S. M., a.k. ( - ) ieškovo BAB banko „Snoras“, į.k.... 22. Priteisti iš atsakovo S. M., a.k. ( - ) 122 Lt žyminio mokesčio valstybės... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti.... 25. Išdėstyti 4057,32 Lt priteistą sumą 6 mėnesių laikotarpiui, nustatant,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...