Byla 2YT-2435-615/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – VĮ „Turto bankas“, I. N

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,

2sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei V. P., suinteresuotajam asmeniui I. N.,

3nedalyvaujant pareiškėjui D. G., suinteresuoto asmens VĮ „Turto bankas“ atstovui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. G. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo – VĮ „Turto bankas“, I. N..

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. G., a. k. ( - ) iki mirties ( - ) gyvenęs ( - ), po sutuoktinės K. G., a. k. ( - ) mirties ( - ) faktiškai pradėdamas valdyti jai nuosavybės teise tenkančią santuokinio turto dalį – palikimą priėmė.

7Pareiškėjas patikslintame pareiškime (48-49 b.l.) nurodė, kad ( - ) nepalikusi testamento, mirė K. G.. A. G. faktiškai pradėdamas valdyti ir sutuoktinei tekusią turto dalį, palikimą priėmė, nors įstatymų nustatyta tvarka ir terminais palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą ir nepadavė. ( - ) mirė ir A. G., nepalikęs testamento. Pastarajam mirus atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai. Tuo būdu, vadovaujantis LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p. D. G., kaip pirmos eilės įstatyminis įpėdinis įgijo teisę paveldėti po tėvo A. G. mirties likusį turtą. Tikslu pasinaudoti įstatymų suteikta teise D. G. notarų biurui pateikė prašymą, kad jis po tėvo mirties palikimą priėmė. Notarė paaiškino, kad jis gali paveldėti ne visą po tėvo mirties likusį turtą, bet tik pusę, kadangi A. G. iki mirties neįteisino paveldėjimo dokumentų į K. G. iki mirties priklausiusią turto dalį, nepriklausomai nuo to, kad po jos mirties jis faktiškai valdė visą turtą. Esant tokioms aplinkybėms, D. G., kaip pirmos eilės įstatyminis įpėdinis negali gauti paveldėjimo teisės liudijimo į visą A. G. valdytą turtą. Siekdamas nustatyti, kad A. G., po sutuoktinės K. G. mirties palikimą priėmė faktiškai pradėdamas valdyti ir pastarajai priklausiusią santuokinio turto dalį yra priverstas kreiptis į teismą.

8Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į patikslintą pareiškimą (57-58 b.l.) nurodė, kad VĮ „Turto bankas“ nėra gavusi pranešimo apie galimą palikėjos K. G. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi jokių duomenų patvirtinančių ar paneigiančių K. G. faktinį paveldimo turto priėmimą valdyti. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad pareiškėjas priėmė palikimą faktiškai pradėdamos paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymui patenkinti, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

9Suinteresuotas asmuo I. N., pareiškėjo prašymą palaiko, nurodė, jog jis yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad patikslintą pareiškimą palaiko, tvirtina raštu nurodytas aplinkybes. A. G. ir K. G. buvo pareiškėjo tėvai, kitų vaikų išskyrus pareiškėją nebuvo. Po pareiškėjo mamos K. G. mirties palikimą priėmė pareiškėjo tėtis A. G.. Nurodė, jog jokių ginčų dėl palikimo nėra.

11Suinteresuotasis asmuo I. N. teismo posėdžio metu nurodė, jog yra pareiškėjo duktė, mirusios K. G. anūkė. Tvirtina pareiškėjo raštu nurodytas aplinkybes, jog po senelės K. G. mirties, faktiškai pradėdamas turtą valdyti, palikimą priėmė jos senelis A. G.. Nurodė, jog jokių ginčų dėl palikimo nėra. Suinteresuotojo asmens I. N. tėtis – pareiškėjas D. G., brolių ar seserų neturi. Nurodė, jog senelis A. G., po K. G. mirties paveldimame nekilnojamame turte tvarkėsi pats, taip pat mokėjo už jį mokesčius.

12Teismas

konstatuoja:

13Pareiškimas tenkintinas.

14Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

15Tiek pagal 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. V. W. v. R. E. S., kt., bylos Nr. 3K-3-381/2011). 1964 m. CK 573 straipsnyje nustatyta, kad paveldint pagal įstatymą, pirmosios eilės įpėdiniai lygiomis dalimis yra: mirusiojo vaikai (jų tarpe ir įvaikiai), sutuoktinis ir tėvai (įtėviai). Pagal 1964 m. CK 587 straipsnį įgyvendindamas savo teisę į palikimą įpėdinis palikimo priėmimo veiksmus turėjo atlikti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (šiuo metu galiojančio CK 5.50 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas). Praleidus šį terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises. Kadangi 1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalyje, CK 5.50 straipsnio 1 dalyje draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

16Iš pareiškėjo patikslintame pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad D. G. yra A. G. ir K. G. sūnus (12 b.l.). A. G. sutuoktinė K. G. mirė ( - ) (8 b.l.). A. G. mirė ( - ) (9 b.l.). Albinui ir K. G. gyvenant santuokoje jie nuosavybės teise valdė 0,0613 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Žemės sklypas VĮ „Registrų centras registruotas A. G. vardu. Šiai dienai šiame žemės sklype stovi gyvenamasis namas 1A1p su priestatu 1a1ž, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas 2I1ž, unikalus Nr. ( - ) ir kiemo statiniai (tvora, lauko tualetas, šulinys), unikalus Nr. ( - ) (18-19 b. l.). Pirmą kartą pastatai ir kiemo statiniai buvo inventorizuoti 1984 metais ir pakartotinai 2010 metais. Nuosavybė į šiuos pastatus nebuvo registruota nei A. G., nei K. G. vardu. Aplinkybę, kad po K. G. mirties, A. G. palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, patvirtina „Lietuvos energijos“ filialo Kauno elektros tinklai 2000-05-01 sutartis ir 2016-11-10 AB „Energijos sistemų operatorius“ informacija Nr. 3012-6668 bei mokėjimų ataskaita už laikotarpį nuo 2002-09 iki 2010-12-31 (36-39 b. l.). Aptarti rašytiniai, pareiškėjo patikslintame pareiškime ir pareiškėjo atstovės teismo posėdžio metu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo tėvas A. G. pradėjo faktiškai valdyti savo sutuoktinės turtą po jos mirties ( - ). Pareiškėjo tėvas A. G. rūpinosi po sutuoktinės mirties likusiu turtu, juo naudojosi, mokėjo mokesčius turimam nekilnojamajam turtui išlaikyti. Jokio ginčo dėl mirusiosios palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.

17Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog A. G. po savo sutuoktinės K. G. mirties priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. G. faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinės K. G. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

19Priteisti iš pareiškėjo D. G., gim. ( - ), gyv. ( - ), valstybei 8,80 Eur (aštuonis eurus 80 ct) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660.

20Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. G., a.k. ( - ) iki mirties ( - ) po sutuoktinės K. G., a. k. ( - ) mirties ( - ) priėmė jos palikimą faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,... 2. sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei... 3. nedalyvaujant pareiškėjui D. G., suinteresuoto asmens... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 7. Pareiškėjas patikslintame pareiškime (48-49 b.l.) nurodė, kad ( - ) 8. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į patikslintą... 9. Suinteresuotas asmuo I. N., pareiškėjo prašymą... 10. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad patikslintą... 11. Suinteresuotasis asmuo I. N. teismo posėdžio metu... 12. Teismas... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali... 15. Tiek pagal 1964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK... 16. Iš pareiškėjo patikslintame pareiškime nurodytų aplinkybių, prie... 17. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 19. Priteisti iš pareiškėjo D. G., gim. ( - ), gyv. ( - ),... 20. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. G.,... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...