Byla 2A-1322/2012
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – akcinė bendrovė „Spauda“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sisteminio modernizavimo grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo ir 2011 m. liepos 11 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1872-431/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo – akcinė bendrovė „Spauda“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 109 288,74 Lt skolą, 8,28 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad BUAB „Speisuva“ tiekia elektros energiją ir šaltą vandenį UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ priklausančioms patalpoms, tačiau atsakovas neatsiskaito už teikiamas paslaugas su ieškovu. Pažymėjo, jog nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn. bendra neapmokėtų PVM sąskaitų – faktūrų suma sudaro 109 288,74 Lt (106 845 Lt sudaro už suvartotą elektros energiją, o 2 443,74 Lt – už suvartotą šaltą vandenį).

4Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pastato transformatorinė, kurioje sumontuoti elektros energijos tiekimo įrenginiai, nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui AB „Spauda“. Pažymėjo, kad tarp UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ir AB „Spauda“ buvo pasirašytas 2005 m. rugsėjo 14 d. elektros energijos tiekimo subabonentui atsakomybės ribų aktas ir dėl šių priežasčių nuo 2008 m. balandžio mėn. sąskaitas už tiekiamą elektros energiją ir vandenį UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ išrašydavo ir pateikdavo AB „Spauda“, kuri atitinkamai atsiskaitydavo su BUAB „Speisuva“, o ieškovas su AB „Rytų skirstomieji tinklai“. Pažymėjo, jog AB „Spauda“ nuo 2009 m. balandžio mėn. nurodė BUAB „Speisuva“ sąskaitas už suvartotą elektros energiją ir vandenį išrašyti ir pateikti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, tačiau jokia sutartis ar atitinkamas aktas, įforminantis tiekimo santykių pasikeitimą, atsakovui nebuvo pateiktas, todėl BUAB „Speisuva“ nėra tinkamas ieškovas 2010 m. gegužės 24 d. ieškiniui dėl skolos priteisimo pareikšti, o UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nėra tinkamas atsakovas.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, priteisė BUAB „Speisuva“ iš UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ 106 845 Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 2443,74 Lt skolą už suvartotą šaltą vandenį ir 6 119 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. papildomu sprendimu priteisė ieškovui iš atsakovo 8,28 procento metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. gegužės 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 11 d. papildomą sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atsakovui atmesti, iki sprendimo priėmimo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą bei atlyginti atsakovo patirtas išlaidas.

8Apeliacinės instancijos teismui ieškovas BUAB „Speisuva“ bei atsakovas UAB „Sisteminio Modernizavimo grupė“ pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl teisminio ginčo taikaus išsprendimo. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir jos sąlygų pagrindu civilinę bylą nutraukti.

9Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

11Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės. Tretysis asmuo AB „Spauda“ apie tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą taikos sutartį buvo informuotas (t. 2, b. l. 86).

12Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

13Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas naikinami, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

14Iš ginčo šalių pasirašytos taikos sutarties matyti, jog atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 2933 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu – 2783 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., b.l. 61-62) ir 150 Lt procesinio dokumento įteikimo atsakovui per antstolį išlaidų (1 t., b.l. 72-73). Pagal taikos sutartį prievolė atlyginti šias išlaidas tenka atsakovui. Šalys susitarė, jog atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nebus atlyginamos, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

15Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 87 str. 2 d.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo 3 186 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 1 b. l. 1), todėl jam grąžintina 2 389,5 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalis. Atsakovas už paduotą apeliacinį skundą sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 2. b. l. 68), todėl už paduotą apeliacinį skundą atsakovui grąžintinas visas sumokėtas žyminis mokestis – 100 Lt.

16Taikos sutartimi šalys susitarė, kad teismo turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas padengia atsakovas. Vadovaujantis LR teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo Nr. 1R-261/1K-355, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų. Kadangi nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka atsiradusių išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydis yra 1,35 Lt (2 t., b.l. 87) ir neviršija minėtos sumos, šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei nepriteistinas. Byloje nėra paskaičiavimo dėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl teisėjų kolegija nesprendžia jų atlyginimo valstybei klausimo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą ir 2011 m. liepos 11 d. papildomą sprendimą.

19Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovo BUAB „Speisuva“ ( - ) ir atsakovo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ( - ) – 2012 m. spalio 9 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

201. Šalys išsprendžia teisminį ginčą, kilusį dėl atsakovo pareigų nevykdymo pagal tarp šalių susiklosčiusius faktinius sutartinius santykius dėl elektros energijos ir šalto vandens tiekimo PVM sąskaitų – faktūrų Nr. SPE 004566, SPE 004618, SPE 004625, SPE 004686, SPE 004719, SPE 004752, SPE 004781, SPE 004814, SPE 004827, SPE 004859, SPE 004892, SPE 004923, SPE 004954 ieškovo išrašytų atsakovui laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio mėn iki 2010 m. balandžio mėn. pagrindu.

212. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja sumokėti ieškovui BUAB „Speisuva“ 79379,32 Lt (septyniasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt devynis litus trisdešimt du centus) įsiskolinimo už šalto vandens ir elektros energijos sunaudojimą.

223. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja šį įsiskolinimą padengti, mokėdamas po 3 000 Lt per mėnesį, pinigus pervesdamas į ieškovo nurodytą sąskaitą banke. Atsakovas nurodytą sumą perveda iki kiekvieno mėnesio paskutinės darbo dienos. Pirmas mėnuo yra laikomas kitas mėnuo po teismo nutarties, kuria yra patvirtinta ši taikos sutartis, įsigaliojimo dienos.

234. Ieškovas BUAB „Speisuva“ sutinka su tokiu skolos išdėstymu.

245. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja per vienerius metus nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ginčo šalių 2012 m. spalio 9 d. sudaryta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovui BUAB „Speisuva“ 2933 Lt (du tūkstančius devynis šimtus trisdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų ieškovo BUAB „Speisuva“ nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

25AB „Speisuva“ ( - ) ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ( - ) dėl skolos priteisimo

26Grąžinti BUAB „Speisuva“ ( - ) 2389,5 Lt (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio už paduotą ieškinį.

27Grąžinti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ( - ) 100 Lt (šimto litų) dydžio žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas BUAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ su ieškiniu nesutiko.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 11 d. papildomu sprendimu priteisė... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė... 8. Apeliacinės instancijos teismui ieškovas BUAB „Speisuva“ bei atsakovas... 9. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 11. Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems... 12. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 13. Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 14. Iš ginčo šalių pasirašytos taikos sutarties matyti, jog atsakovas... 15. Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75... 16. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad teismo turėtas procesinių dokumentų... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą ir 2011... 19. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovo BUAB „Speisuva“ ( -... 20. 1. Šalys išsprendžia teisminį ginčą, kilusį dėl atsakovo pareigų... 21. 2. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja sumokėti... 22. 3. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja šį... 23. 4. Ieškovas BUAB „Speisuva“ sutinka su tokiu skolos išdėstymu.... 24. 5. Atsakovas UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ įsipareigoja per... 25. AB „Speisuva“ ( - ) ieškinį atsakovui UAB „Sisteminio modernizavimo... 26. Grąžinti BUAB „Speisuva“ ( - ) 2389,5 Lt (du tūkstančius tris šimtus... 27. Grąžinti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ( - ) 100 Lt (šimto...