Byla e2SP-14287-375/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Argensta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai UAB „Argensta“, į. k. ( - ) ir UAB „Rudesta“, į. k. ( - ), kreipėsi į teismą su prašymų dėl taikos sutarties patvirtinimo, nurodydami, kad pareiškėjai siekdami išspręsti skolos apmokėjimo vykdymą taikiai, pradėjo derybas ir 2016-05-10 pasirašė Taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas.

6Šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, o tokia sutartimi realizuojamas subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1322/2012). Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

7Kadangi prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų taikos sutarties šalių – UAB „Argensta“ ir UAB „Rudesta“ suderinta valia, taikos sutartimi siekiama užkirsti kelią teisminio ginčo kilimui ateityje, o pareiškėjų pasirašytos 2016-05-10 taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, pareiškėjų ar kitų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų nepažeidžia, tai pareiškėjų pateikta taikos sutartis tvirtintina (CPK 3 str. 1, 7 d., 579-582 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983-6.986 str., civilinio proceso kodekso 290-292, 579-582 str. teismas,

Nutarė

9Patvirtinti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Argensta“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), ir uždarosios akcinės bendrovės „Rudesta“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), 2016-05-10 sudarytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė:

10UAB „Argensta“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujama direktoriaus N. R. (toliau-Subrangovas), ir UAB „Rudesta“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujama generalinio direktoriaus V. K. (toliau-Rangovas), toliau bendrai vadinamos Šalimis.

11Atsižvelgdamos į tai, kad:

 1. 2015-03-17 Rangovas su Subrangovu sudarė Sutartį Nr. 2015-16S (toliau - Sutartis), pagal kurią Subrangovas įsipareigojo atlikti fermentavimo tunelių, biofiltrų, komposto brandinimo aikštelės, dviejų bioreaktorių (perkolėto talpų), technologinės įrangos pastato, biskaidžių atliekų pastogės statybos darbus, biodujų deginimo žvakės pamatų, drenažinės talpos, nusodintuvo, kondensato šulinio įrengimo darbus adresu ( - );
 2. Subrangovas savalaikiai ir kokybiškai atliko visus Sutartyje numatytus darbus ir Rangovas yra skolingas Subrangovui 101148,31 Eur (šimto vieno tūkstančio šimto keturiasdešimt aštuonių Eur ir 31 euro cento) sumą pagal Subrangovo išrašytas ir neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras;
 3. Rangovas nori skolos mokėjimo išdėstymo, todėl Šalys siekia taikiai išspręsti kilusius ginčus.

12Šalys susitarė dėl Taikos sutarties tokiomis sąlygomis:

 1. Subrangovas sutinka atidėti ir išdėstyti skolos sumokėjimo terminą iki 2016-12-15, o Rangovas įsipareigoja tiksliai laikantis nustatyto mokėjimo grafiko sumokėti 101148,31 Eur skolą, mokėjimus atliekant tiksliai laikantis tokios mokėjimų atlikimo tvarkos:
  1. 17148,31 Eur sumokama iki 2016-06-15.
  2. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-07-15.
  3. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-08-15.
  4. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-09-15.
  5. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-10-15.
  6. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-11-15.
  7. 14000,00 Eur sumokama iki 2016-12-15.
 2. Tuo atvejų, jei Rangovas laiku neatlieka 1.1-1.5 punkte nurodytų mokėjimų, laikoma, jog suėjo mokėjimo terminas visai 1 punkte nurodytai skolos sumai.
 3. Rangovas pareiškia, kad neturi pretenzijų Subrangovui dėl atliktų darbų kokybės ir savalaikiškumo, o Subrangovas pareiškia, kad Rangovui atsiskaičius nustatyta tvarka, jis neturės pretenzijų Rangovui.
 4. Šalys pasirašydamos šią Taikos sutartį patvirtina savo valią kreiptis į Kauno apylinkės teismą dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo. Šalims yra žinoma, kad teismui patvirtinus Taikos sutartį, ji įgis res judicata galią (CPK 6.985 str.) ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu. Pareiškimą teismui dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo turi teisę pasirašyti tiek abi Šalys kartu, tiek bet kur iš Šalių ar jos atstovas.
 5. Sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną Šalims ir Kauno apylinkės teismui.

13Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai