Byla 2-516-528/2016
Dėl tarpininkavimo ir taikos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui M. Š. bei direktoriui A. A., kuris yra ir trečiojo asmens UAB „Interbolis“ direktorius, atsakovo atstovei advokato padėjėjai Ingridai Šimkevičienei, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Intermaks salonas“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, trečiajam asmeniui UAB „Interbolis“ dėl tarpininkavimo ir taikos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: pripažinti tarpininkavimo sutartį Nr.( - ) ir 2008-12-22 priedą Nr.l prie 2008-12-22 sutarties Nr.( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ negaliojančiais; pripažinti negaliojančia 2011-12-23 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą taikos sutartį; taikyti restituciją pagal tarpininkavimo sutartį Nr.( - ) ir 2008-12-22 priedą Nr.1 prie 2008-12-22 sutarties Nr.( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ sumokėtus 16.551,-Lt; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (1t. b.l.58-71).

3Ieškovo atstovai palaiko patikslintą ieškinį ir prašo jį tenkinti. Patikslintas ieškinys grindžiamas tuo, kad: 2008-12-22 šalys pasirašė tarpininkavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo tarpininkauti ieškovui derantis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygų, suderinti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kainą ir pasirašyti ieškovo vardu prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, o ieškovas įsipareigojo pateikti tam reikalingus duomenis, informaciją bei sumokėti atsakovui už prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas; tarpininkavimo sutartį ir jos priedą Nr.1 pašo pripažinti negaliojančiais dėl apgaulės, nes buvo nutylėtos ir neatskleistos esminės aplinkybės, kad energijos pirkimo-pardavimo sutartį su elektros energijos tiekėju galima sudaryti be tarpininko, elektros įrenginiai gali būti prijungiami nemokamai; sutarties įsipareigojimas buvo klaidinantis, tarpininkavimo sutartyje nurodytos techninės sąlygos įrenginių prijungimui išduotos ne ieškovui, bet UAB „Erdvės projektams“, atsakovo pateikti teismui dokumentai suklastoti ir skiriasi nuo AB „LESTO“ pateiktų dokumentų; atsakovas nesąžiningai nuslėpė faktus, nesivadovavo protingos ir sąžiningos komercinės veiklos standartais, sąmoningai nutylėjo esmines aplinkybes, o ieškovas klaidingai manė, jog tarpininkavimo sutartis padės prisijungti nuosavybės teise jam priklausantį žemės sklypą prie energijos tiekimo tinklų ir gauti nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus; pagal 2008-12-22 šalių pasirašytą priedą Nr.1 prie tarpininkavimo sutarties atsakovas 2009-04-28 išrašė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, kurią ieškovas dalinai apmokėjo – pervedė į atsakovo sąskaitą 13.941,-Lt, o likusios sumos nesumokėjo dėl prasidėjusios ekonominės krizės; atsakovui neatliekant elektros įvedimo darbų, ieškovas sustabdė apmokėjimus, pareikalavo iš atsakovo sąskaitų bei darbų atlikimo aktų, kuriuos gavo 2009-09-11 ir 2010 m. birželio mėn.; gautų PVM sąskaitų-faktūrų atsakovui negrąžino, tačiau atlikti darbai nenurodyti, neaišku už kokius atliktus darbus jos išrašytos; 2010-07-22 atliko 2.6010,-Lt avansinę įmoką; kilus įtarimui dėl apgaulės, sąskaitų neapmokėjo, laukė realaus darbų atlikimo; ieškovas iš AB „LESTO“ sužinojo, jog transformatorinė N-1152 suformuota ieškovo sklype, o realiai ji yra už dviejų sklypų, toliau kaip už 500 m ir tai konstatuota 2013-06-05 antstolio R.Stanislausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokole; 2011-12-23 šalys sudarė taikos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 11.331,-Lt pagal tarpininkavimo sutartį Nr.( - ); ši taikos sutartis laikytina negaliojančia, nes sudaryta pažeidžiant įstatymo normas, pasirašyta netinkamos sandorio šalies – asmens, negalinčio įmonės vardu sudaryti sandorio, kuris buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti dėl patirto smegenų infarkto, komos, regėjimo netekimo, nedarbingumo; prašo taikyti restituciją – grąžinti ieškovui pagal tarpininkavimo sutarties priedą sumokėtus 16.551,-Lt.

4Atsakovo atstovė su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti. Nesutikimas su patikslintu ieškiniu grindžiamas tuo, kad: 2008 m. ieškovas įsigijo 7995/39978 dalis žemės sklypo, esančio ( - ) o įsigyjant buvo nurodyta sąlyga laikytis 2006-09-13 Jungtinės veiklos sutarties (dėl elektros tinklų įvedimo); kadangi elektros įrenginių prijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų 14-os sklypų kvartalui (jame yra atsakovui ir trečiajam asmeniui bei abiejų įmonių direktoriui A. A. nuosavybės teise priklausančios sklypo dalys) reikėjo parengti projektą, projektinę sąmatą, gauti technines sąlygas, suprojektuoti ir sumontuoti elektros skydines, o elektros įvedimas į naujai suformuotus sklypus kiekvienam savininkui atskirai būtų kainavęs ženkliai brangiau ir užtrukęs ilgiau, tai 2006-09-13 buvo sudaryta 14-os sklypų kvartalo jungtinė sutartis elektros įrenginių prijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų paslaugos suteikimui; darbai pradėti 2006 metais, pateikta paraiška ir visiems 14 sklypų gautos techninės sąlygos įgalioto atstovo UAB „Erdvė projektams“ vardu; atsakovas su AB „VST“ buvo sudaręs sutartį dėl naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų, o su kiekvieno sklypo savininku atskirai pasirašė tarpininkavimo sutartis dėl atlyginimo už savo tarpininkavimo, projektavimo, sumontavimo ir kt. paslaugas; 2008-12-22 šalys pasirašė tarpininkavimo sutartį Nr.( - ), kuria atsakovas įsipareigojo atstovauti ieškovui santykiuose su AB „VST“, pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, o šios sutarties priede aptartas atsiskaitymas už suteiktas paslaugas; tarpininkavimo sutarties pagrindu darbai buvo atlikti 2010-03-31 – parengtas projektas, sudaryta projektinė sąmata, ieškovas atstovautas visose derybose su AB „VST“, visi bendrasavininkų leidimai, sutikimai suderinti, servitutai patvirtinti, transformatorinės ir skirstomieji punktai suprojektuoti, sumontuoti, o ieškovas informuotas apie tarpininkavimo sutarties įvykdymą; darbų atlikimą patvirtina AB „VST“ raštas ir ieškovas pagal pareikalavimą gali prisijungti prie sumontuotos transformatorinės, galia jam rezervuota; 2008 m. tarpininkavimo sutarties sąlygos ieškovui tiko, jos visos derintos asmeniškai su ieškovo vadovu A. A., tačiau minėtoje sutartyje šalys nesitarė dėl kabelio nuvedimo nuo transformatorinės į konkretų sklypą ir elektros apskaitos spintos konkrečioje vietoje pastatymo; atlikdamas dalinį atsiskaitymą, ieškovas patvirtino darbų pagal tarpininkavimo sutartį atlikimą, pretenzijų dėl netinkamo darbų atlikimo nereiškė, papildomų darbų atlikti neprašė; ieškovo prašymas panaikinti dėl apgaulės tarpininkavimo sutartį bei jos priedą po sutarties įvykdymo nepagrįstas ir prieštarauja CK 1.5 str. nuostatoms; 2011-12-23 šalių taikos sutartį rengė ieškovo direktoriaus A. A. advokatas S. M., sutarties sąlygos derintos su A. A. 2 mėnesius iki taikos sutarties pasirašymo dienos, o galutinai suderintomis sąlygomis realiai šalių taikos sutartis pasirašyta ( - ) UAB „Intermaks salonas“, kur šalių direktoriai bendravo apie pusę valandos ir pasirašė 3 taikos sutartis; jokių esminių A. A. sveikatos sutrikimų išoriškai nesimatė, jis pats iš savo kompiuterio atspausdino taikos sutartis, jas pasirašė, todėl teiginiai apie A. A. nematymą, negalėjimą suvokti savo veiksmų ar suprasti kas vyksta nepagrįsti; ieškovas nesąžiningas, nes, atsakovui gavus vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-2736-717/2012 dėl skolos išieškojimo iš A. A., šis atskirajame skunde skundėsi sunkia finansine padėtimi, bet neužsiminė apie sutarčių naikinimą dėl negalėjimo suprasti savo veiksmų; ginčo taikos sutartis buvo pasirašyta A. A. išėjus iš ligoninės iki jam išvažiuojant į sanatoriją, o A. A. medicininiuose dokumentuose net hospitalizavimo dieną nenurodyta apie komos būseną ar regėjimo netekimą; atsakovo vadovas viską derino su ieškovo vadovu A. A. ir pagrįstai manė, jog taikos sutartį pasirašo tinkamas atstovas, o apie nedarbingumą šis neužsiminė, todėl prievolė pagal šią sutartį ieškovui sukelia teisines pasekmes; taikos sutartis pasirašyta, patvirtinta teisme, yra galiojanti ir turi būti vykdoma; prašo patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, o ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą (1t. b.l.118-123).

5Trečiojo asmens atstovas, kuris yra ir ieškovo direktorius, palaiko patikslintą ieškinį ir prašo jį tenkinti pilnai, atsiliepimo nėra pateikęs.

6Byla dalyje dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia nutrauktina, kitoje dalyje patikslintas ieškinys atmestinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: 2008-12-22 tarp UAB „Legrana“ (tarpininko) ir UAB „Intermaks salonas“ bei UAB „Interbolis“ (užsakovų) buvo sudaryta tarpininkavimo sutartis Nr. ( - ), kuria: tarpininkas įsipareigojo tarpininkauti ir atstovauti užsakovus santykiuose su AB „VST“, pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį dėl ( - ), prijungimo prie AB „VST“ elektros tinklų pagal užsakovui išduotas technines sąlygas Nr. ( - ), įskaitant, bet neapsiribojant visų veiksmų atlikimu iki sutartinių santykių su AB „VST“, taip pat būti mokėtoju už naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimą prie AB „VST“; tarpininkas įsipareigojo tarpininkauti užsakovui derantis dėl prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos sutarties sąlygų, suderinti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kainą, pasirašyti tarpininko vardu prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, o užsakovas įsipareigojo pateikti tarpininkui visus reikalingus duomenis ir informaciją prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymui, įskaitant techninės dokumentacijos, planų ir nuosavybės dokumentų kopijas ir sumokėti tarpininkui už prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas; numatė, jog ši sutartis apriboja užsakovų teises savarankiškai organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymą (1t. b.l.18-21); 2008-12-22 1 priedu prie 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ buvo susitarta dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas – UAB „Intermaks salonas“ ir UAB „Interbolis“ iki 2009-05-01 sumoka UAB „Legrana“ 27.882,-Lt (su PVM), o likusią 27.882,-Lt sumoka iki 2009-07-01 ir tik po visos numatytos kainos sumokėjimo tarpininkas UAB „Legrana“ pradės organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos vykdymą, taip pat įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus – pasirašyti sutartį su AB „VST“ per 30 darbo dienų nuo numatytos kainos apmokėjimo, taip pat sutartyje sumanyta, jog šalių sutarta kaina negali didėti, o jei kaina viršys prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projekto sąmatinę vertę, perviršį apmokės tarpininkas UAB „Legrana“, jei bus mažesnė – skirtumas liks tarpininkui kaip atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas (1t. b.l.22-24); VĮ Registrų centro duomenimis ir iš 2008-03-27 sutarties turinio matyti, kad ieškovas 7995/39978 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) yra įgijęs 2008-03-27 pirkimo-pardavimo sutarties (notarinio registro Nr. ( - )) bei tos pačios dienos priėmimo-perdavimo akto pagrindu ir sutartimi /sutarties 4.6 punktas/ jis buvo informuotas apie 2006-09-13 jungtinės veiklos sutartį dėl elektros tinklų su skirstymo įrenginiais įvedimo (1t. b.l.92-95; 2t. b.l.56-64,104-112; 3t. b.l.50-59,84-93); 2006-09-21 AB „VST“ paraiškoje Nr. ( - )nurodyta, kad prijungiamas objektas yra 14 sklypų kvartalas Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r., statytojas AB „VST“, vartotojas ir pareiškėjas UAB „Erdvė projektams“ (1t. b.l.26; 2t. b.l.10,31-33); 2006-10-11 parengtos Techninės sąlygos elektros įrenginių prijungimui prie AB „VST“ skirstomųjų elektros tinklų Nr. ( - ), kurios patikslintos 2008-03-18, 2007-04-03 parengtas 10 kV skirstomojo punkto, 10Kv/0,4kV transformatorių statybos ir 0,38-10 KV elektros kabelių tiesimo 14 sklypų projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) (1t. b.l.27-30; 2t. b.l.11-20,34-37,42-50); 2007-01-10 UAB „Legrana“ ir UAB „Erdvė projektams“ sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ) (2t. b.l.38-41); 2008-07-30 UAB „Statybos ekspertizė“ surašė projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. ( - ) (2t. b.l.113-116); 2008-08-05 AB „VST“ potvarkiu Nr. ( - ) patvirtino 10kV skirstomojo punkto, 10/04kV transformatorinių statybos ir 0,38-10kV elektros linijų tiesimo ( - ) ir Kauno m. projektą ir statinio statybos skaičiuojamąją kainą bei nurodė vadovautis patvirtintu projektu (2t. b.l.117,118); 2008-09-16 tarpininkavimo sutartis Nr. ( - ) buvo sudaryta tarp UAB „Legrana“ ir 9 juridinių asmenų (2t. b.l.51-54); 2008-09-25 AB „VST“ buvo išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) 10kV skirstomojo punkto, 10/04kV transformatorinių statybos ir 0,38-10kV elektros linijų tiesimo objektui (2t. b.l.55); 2009-02-10 UAB „Legrana“ ir AB „VST“ pasirašė naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties specialiąsias sąlygas (2t. b.l.119-131); 2009-04-28 atsakovas išrašė ieškovui sąskaitą išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) iš viso 27.882,-Lt sumai (1t. b.l.81); ieškovas mokėjimo nurodymais pervedė atsakovui 2009-05-22 Nr. ( - ) (pagal išankstinę ( - )) 13.941,-Lt, 2010-07-22 Nr. ( - ) (avansinis) 2.610,-Lt (1t. b.l.48,49); 2009-06-22 AB „VST“ pasirašė rangos sutartį su UAB „Siemens“, UAB „Liumenas“ ir UAB „Legrana“ dėl 10kV skirstomojo punkto, 10/04kV transformatorinių statybos ir 0,38-10kV elektros linijų ir optinio ryšio kabelių klojimo ( - ) darbų (2t. b.l.133-141); UAB Legrana“ atliktų darbų „Intermaks salonas“ aktuose Nr. ( - ) už 2009 m. (nenurodytą) mėnesį ir Nr. ( - ) už 2010 m. (nenurodytą) mėnesį darbų ir išlaidų aprašymuose nurodyta, jog už paslaugas pagal 2008-12-22 tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ), žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), bendra vertė atitinkamai 12.865,89 Lt ir 15.016,11 Lt ir šioms sumoms atsakovas išrašė ieškovui PVM sąskaitas-faktūras 2009-09-11 Nr. ( - ) ir 2010-06-10 Nr. ( - ) (1t. b.l.44-47); Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija tikrino ieškovą ir 2010-12-20 surašė priešpriešinės informacijos surinkimo pažymą Nr. ( - ) (1t. b.l.37-41); 2011-09-16 UAB „Intermaks salonas“ direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) direktorius A. A. savo nedarbingumo laikotarpiu skyrė laikinai eiti direktoriaus pareigas A. B., šis įsakymas registruotas ieškovo direktoriaus įsakymų registracijos žurnale, tačiau duomenų apie šio įsakymo registravimą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, taip pat apie šio įsakymo atšaukimą nėra (1t. b.l.52,85-89); 2011-12-07 AB „LESTO“ rašte dėl informacijos Nr. ( - ) ieškovui nurodyta, kad pagal 14 sklypų kvartalo naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos sutartį Nr. ( - ) sumontuotoje transformatorinėje ( - ), žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), elektros įrenginių prijungimui yra rezervuota 300kW galia, elektros įrenginių prijungimo darbai pagal šią sutartį atlikti 2010-03-31, o pateikus Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą, ieškovo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), elektros įrenginiai transformatorinėje N-1152 bus prijungti be papildomo apmokėjimo, taip pat nurodyta, jog, kilus poreikiui leistiną naudoti galią paskirstyti tarp minėto žemės sklypo bendrasavininkų ir įrengti keletą apskaitų, naujieji vartotojai turėtų padengti 20% papildomų elektros energijos apskaitos spintų įrengimo išlaidų (1t. b.l.25); iš elektroninio susirašinėjimo atsakovo direktoriaus su advokato padėjėju S. M. ir S. M. susirašinėjimo su ieškovo direktoriumi matyti 2011 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vykęs tarp šalių sutarčių derinimo procesas (1t. b.l.124,125; 2t. b.l.84-95); 2012-01-16 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo patvirtinta 2011-12-23 UAB „Legrana“ ir UAB „Intermaks salonas“ sudaryta ne teismo proceso metu taikos sutartis, kurią tvirtinti teismui pateikė UAB „Legrana“ (1t. b.l.15-17,82-84,90,91); 2013-05-15 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) atmestas ieškovo atskirasis skundas dėl Kauno apylinkės teismo nutarties, kuria UAB „Legrana“ išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. ( - ) (1t. b.l.140-143); UAB „Intermaks salonas“ prašymu Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo atnaujintas procesas, tačiau prašymas dėl taikos sutarties pripažinimo absoliučiai negaliojančia (niekine sutartimi) atmestas, o ši nutartis 2016-01-07 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) palikta nepakeista (3t. b.l.13,14,30-34); 2013-06-17 VSDFV Kauno skyriaus pažymoje apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus Nr. ( - ) nurodyti A. A. išduoti elektroniniai pažymėjimai ir jų laikotarpiai (1t. b.l.42,43); iš Kauno teritorinės ligonių kasos rašto bei AB „Eglės sanatorija“ pateiktų pažymų matyti, jog A. A. buvo reabilitacijoje nuo 2012-01-04 iki 2012-01-28 (2t. b.l.156-162); A. A. medicininių dokumentų išrašuose nurodyta jam nustatytos diagnozės, nusiskundimai ir įvertinimai, o ieškovo darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodyta, kad direktorius A. A. nedirbo nuo 2011-12-19 iki 2012-01-28, nuo 2012-02-15 iki 2012-03-20 (1t. b.l.50,51,77-80,155-158); 2014-02-28 Kauno apskrities VPK kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvadoje Nr. ( - ) /išvados 3-čias punktas/ nurodyta, kad 2011-12-23 taikos sutartyje, sudarytoje ne teismo proceso metu, pateiktoje civilinėje byloje Nr. ( - ) pirmame ir trečiame lapuose esančius A. A. vardu pasirašytus parašus pasirašė pats A. A. (2t. b.l.76-81); 2013-06-12 antstolio R.Stanislausko Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( - ) nurodyta, jog konstatavimo metu fotokamera užfiksuotas žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) esančio ( - ), išorinis vaizdas, A. A. nurodė sklypo ribas, o minėtame sklype neužfiksuotos elektros įvado dėžės, jokių akivaizdžių elektros įvadų atlikimo darbų nesimato, elektros įvadų dėžės yra matomos tik kaimyniniame sklype (1t. b.l.31,32,53,72-74); 2014-09-18 A. A. kreipėsi į AB „LESTO“ dėl informacijos ir AB „LESTO“ informavo, jog žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) nebuvo numatyta statyti transformatorinę, ji pastatyta žemės sklype (kadastro Nr. ( - )) ir 2008-12-10 Nekilnojamojo turto registre įregistruotas servitutas statyti modulinę transformatorinę tiesti 10kV kabelių linijas tame žemės sklype, o pagal AB „LESTO“ operatoriaus tinklų technines sąlygas 2011-04-13 Nr. ( - ) paruoštas projektas su projektu Nr. ( - ) „10kV skirstomojo punkto, 10/04kV transformatorinių statyba ir 0,38-10kV elektros linijų tiesimas ( - ) (2t. b.l.142-150); taip pat į 2014-09-09 ir 2014-10-06 ieškovo prašymus AB „LESTO“ pateikė 2014-09-24 ir 2014-10-16 atsakymus (2t. b.l.151-155).

8Kaip matyti, šioje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sandorių – tarpininkavimo sutarties ir taikos sutarties teisėtumo.

9Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu, tačiau kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai – taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, vadovaujantis teisingumo bei protingumo principais, aiškinantis ne vien pažodinį sutarties tekstą, bet sutarties esmę, tikslus bei tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą ir kt. (CK 6.193 str., LAT nutartys Nr.3K-3-195/2007, Nr.3K-7-229/2009). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, o ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo ar neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu ir faktus pripažįsta nustatytais, jei pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo (2004-12-30 LAT Senato nutarimo Nr.51 I dalies 3p., CPK 178 str.).

10Dėl 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties, jos priedo bei restitucijos taikymo.

11Apgaulė, kurią ieškovas nurodo kaip 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties ir jos 1 priedo negaliojimo pagrindą, tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, kurios turėjo būti atskleistos kitai šaliai, pasireiškianti tuo, kad viena iš sandorio šalių ar kitas asmuo, nesantis sandorio šalimi, tyčia suklaidino (pranešė klaidingas žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes) kitą šalį tam, kad pastaroji sudarytų šį sandorį (CK 1.91 str. 5d.). Sandoris yra valinis aktas, todėl tokiu atveju svarbus ieškovo valios formavimosi procesas, jos tikrieji ketinimai, suvokimas tikrosios sandorio ir atskirų jo sąlygų esmės bei kas ieškovą veikė priimant tokį sprendimą (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-1125/2003, Nr.3K-3-126/2011). Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų atlikimo, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.156 str. 1d., 6.189 str. 1d.).

12Šalių sudaryta tarpininkavimo sutartis atitinka atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sampratą, o prieš tokią sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį (CK 6.716 str. 1d.). Ieškovo nurodyti argumentai dėl 2012-12-22 tarpininkavimo sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais – atsakovas nuslėpė kaip turi būti pajungta elektra, neatliko visų darbų pagal technines sąlygas, o įvadai nebuvo sumontuoti ieškovo sklype, kaip tikėjosi ieškovas, kaina ieškovui skaičiuota nuo didesnės kainos nei buvo iš tikrųjų ir kt. – laikytini nepagrįstais, neįrodytais ir atmestini, nes: 1) ginčijama tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta 2008-03-27 ieškovo žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) dalies pirkimo-pardavimo sutartyje, notarinio registro Nr. ( - ), numatyto įsipareigojimo dėl jungtinės veiklos (dėl tinklų įvedimo) išdavoje (2t. b.l.142-149). Ieškovas įsigijo neelektrifikuoto žemės sklypo dalį, o šio sklypo bendraturčiai jau nuo 2006 m. jungtinės veiklos sutartimi siekė inicijuoti elektros tinklų įvedimą, todėl, 2008-03-27 pirkdamas žemės sklypą, ieškovas žinojo arba turėjo žinoti kokius įsipareigojimus jis perima iš buvusių savininkų ir galėjo apsispręsti ar tie įsipareigojimai jį tenkina ar jie jam priimtini naudos ir rizikos prasme; taip pat ieškovui turėjo būti žinoma apie 2006 m. paraiškoje bei techninėse sąlygose vartotoju nurodytą vieną visų 14 sklypų savininkų atstovą, organizatorių – UAB „Erdvė projektams“, o pagal ginčijamą tarpininkavimo sutartį atsakovas neturėjo pareigos teikti paraišką ir gauti technines sąlygas ieškovo vardu, juolab, kad projektas buvo skirtas ne vienam ieškovo sklypui, bet 14 sklypų; iš šalių bei jų atstovų paaiškinimų matyti, kad sutartys, analogiškos ginčijamai tarpininkavimo sutarčiai, buvo sudarytos su visų 14 sklypų savininkais, individualizuojant kiekvienam jų tenkančią tarpininkavimo paslaugų kainą; kaip matyti, sutartį šalys sudarė 2008-12-22, tačiau ieškovas ją pradėjo ginčyti daugiau kaip po 4,5 metų nuo sutarties sudarymo, tai yra po to, kai atsakovas atliko, o ieškovas priėmė darbus ir net dalinai už juos apmokėjo, todėl tarpininkavimo sutarties ginčijimas vertintinas kaip siekimas išvengti savo pareigos sumokėti už jam suteiktas tarpininkavimo paslaugas; 2) ieškovas yra patvirtinęs, jog prieš ginčijamos tarpininkavimo sutarties sudarymą atsakovas jam pateikė visus dokumentus – technines sąlygas, projektus su jų pakeitimais ir ieškovas šiuos dokumentus buvo išsivežęs, taigi, turėjo galimybę su jais susipažinti, juos kopijuoti, konsultuotis dėl jų ar kt., o minėti dokumentai bei juose numatyti įsipareigojimai, darbų apimtys po ginčijamos tarpininkavimo sutarties sudarymo nebuvo keičiami, todėl negalima sutikti, kad dėl projekto pakeitimų nebuvo atlikti visi sutarti ir dokumentuose numatyti darbai. Tai, kad sutartyje vietoje techninių sąlygų numerio įrašytas paraiškos numeris, sutarties esmės nekeičia, juolab, kad paraiškos ir techninių sąlygų numeriai yra analogiški, o skiriasi tik prieš numerį rašomos raidės – paraiškoje „P“, techninėse sąlygose „TS“; 3) visus darbus pagal paraiškos pagrindu išduotas technines sąlygas, nurodytas ginčijamoje tarpininkavimo sutartyje, atsakovas yra įvykdęs ir tai patvirtina ieškovui pateikti AB „VST“ (vėliau tapusi AB „LESTO“) raštai (1t. b.l.25; 2t. b.l.119-131,133-140,142-150,153-155); 4) ieškovo ginčijama 2012-12-22 tarpininkavimo sutartis pagal dalyką, atsakovo įsipareigojimų pobūdį, sudėtį bei apimtį nėra rangos sutartis dėl transformatorinės ar vidaus tinklų ieškovui pastatymo, todėl ieškovui nebuvo pagrindo tikėtis elektros įvedimo iki rozetės, nes šalys dėl to nebuvo susitarę (CK 2.132, 6.644, 6645, 6.681, 6.716 str.); 5) ieškovas yra verslo subjektas kaip ir atsakovas, juolab, ieškovo direktorius yra net 2-jų UAB vadovas, todėl laikyti ieškovą silpnesne sutarties šalimi nėra pagrindo, o ginčijamas tarpininkavimo sutarties sąlygas ieškovo vadovas turėjo išsiaiškinti pats ar su specialistų, teisininkų pagalba dar iki sutarties sudarymo arba nepasirašyti jo netenkinančios sutarties; atsakovas neturi prievolės neatlygintinai konsultuoti kitą verslininką, patarinėti ar spręsti kas kam yra naudingiau, o kiekvienas verslo subjektas savo teises įgyvendina jam priimtiniausiu būdu ir už jį tenkinančią kainą; 6) šalys buvo susitarę dėl tarpininkavimo paslaugų, atsakovas prisiėmė riziką dėl projekto įgyvendinimo, todėl jo gautas pelnas negali būti laikomas nesąžininga komercija ar ieškovo apgaule, juolab, kad jokių įrodymų dėl ieškovo galimybės įgyvendinti analogišką projektą žemesne kaina bei pastangas tai padaryti byloje nėra, o šalys buvo susitarę dėl nekintančios kainos – darbų pabrangimą sumoka atsakovas, o jei lieka sąmatinės vertės likutis, jis atitenka atsakovui kaip atlyginimas už paslaugas /1 priedo prie 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) punktas 5./, todėl atsakovo įvykdytos sutarties pripažinimas negaliojančia pažeistų atsakovo, kaip verslo subjekto, teisėtus lūkesčius, kuriuos jis turėjo sudarydamas sutartį su ieškovu; 7) galimybė prisijungti prie AB „LESTO“ (anksčiau AB „VST“) tinklų ieškovui atsirado tik kai atsakovas įgyvendino su ginčijama tarpininkavimo sutartimi susijusį projektą, pagal kurį ieškovui buvo rezervuota galia, todėl argumentas dėl galimybės prisijungti be tarpininkų nelaikytinas pagrįstu; 8) byloje nepateikta jokių įrodymų, kad atsakovo veikla buvo tyčia nukreipta nesąžiningai įtikinti ieškovą sudaryti sandorį, sąmoningai nuslepiant itin reikšmingą sandoriui informaciją, ir kad būtent tai suformavo ieškovo valią, nulėmė ginčijamos sutarties pasirašymą, o sandoris negali būti vertinamas kaip sudarytas apgaule vien tik dėl to, kad ieškovui atsirado neigiami sandorio sudarymo padariniai (CK 1.91 str. 5d., CPK 177, 178, 185 str.).

13Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, jog pagal ieškovo nurodytus argumentus nėra pagrindo ieškovo prašomą pripažinti negaliojančia 2008-12-22 tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ) ir jos 1 priedą „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ vertinti kaip sandorius, sudarytus dėl apgaulės, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CK 1.5, 1.91 str., CPK 12, 177, 178, 185 str.).

14Netenkinus reikalavimo dėl 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) ir jos 1 priedo pripažinimo negaliojančiais, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl restitucijos taikymo ieškovo sumokėtai 16.551,-Lt sumai (CK 1.91 str. 2d., 6.145 str., CPK 185 str.).

15Dėl 2011-12-23 taikos sutarties.

16Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2011-12-23 šalių pasirašytą ir teismo patvirtintą taikos sutartį, nes ją pasirašė netinkama sandorio šalis – neįgaliotas asmuo, kuris dar ir buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų esmės bei jų valdyti.

17Šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, o tokia sutartimi realizuojamas subjektų dispozityvumo principas – teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis (2012-10-25 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1322/2012). Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, yra priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių neleidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

18Šiuo atveju Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo patvirtinta šalių 2011-12-23 taikos sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo dalimis iki 2012-12-25 sumokėti UAB „Legrana“ 11.331,-Lt, o UAB „Legrana“ sutiko su 2011-12-07 AB „LESTO“ patvirtinimu, kad visi statybos darbai, atlikti vadovaujantis AB „VST“ techninėmis sąlygomis Nr. ( - ) yra užbaigti ir pilnai finansuoti, nėra jokių kliūčių UAB „Intermaks salonas“ pagal pareikalavimą gauti iš AB „LESTO“ numatytą 60kW galios elektros energijos tiekimą į nuosavybės teise turimą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) (1t. b.l.82-84). Kadangi teismo patvirtinta šalių taikos sutartis pagal įstatymą turi teismo sprendimo galią, tai tokia taikos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia tik taikant CPK normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimo institutą (CPK 3 str. 1,8d., 4 str., 137 str. 2d. 4p., 140 str. 3d., 185 str., 293 str. 1d. 3p., LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-61/2008, Nr.3K-3-108/2010, Nr.3K-3-468/2011). Pažymėtina, kad ieškovas buvo kreipęsis dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ), kurioje buvo patvirtinta šioje byloje ginčijama taikos sutartis, pirmos ir antros instancijos teismai šį klausimą yra išsprendę, o teismo nutartis yra įsiteisėjusi, todėl civilinė byla dalyje dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia nutrauktina, ieškovo nurodyti argumentai neanalizuotini (CPK 293 str. 3p., 3t. b.l.13,14,30-34). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2d.).

19Bylą dalyje nutraukus, o kitoje dalyje patikslinto ieškinio netenkinus, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: atsakovui – 866,32 Eur išlaidos advokato padėjėjos pagalbai apmokėti; valstybei – 15,47 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3,6p., 93, 96, 98 str., 1t. b.l.2; 2t. b.l.29,30,82,83; 3t. b.l.2-6).

20Atsakovo reikalavimas dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkintinas, atsižvelgiant į teisminės gynybos prieinamumo principą, įstatymo suteiktą teisę asmenims kreiptis į teismą, kad būtų apginta jų pažeista ar ginčijama jų teisė arba įstatymo saugomas interesas, o itin didelio nesąžiningumo, aiškaus nepagrįstumo, piktybiško proceso vilkinimo, nesąžiningų ketinimų teismas nenustatė (CPK 3 str. 1,7d., 95, 185 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

22Bylą dalyje dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia nutraukti.

23Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Intermaks salonas“ (į.k.134116112, buveinė Kaune, Jonavos g.68C) atsakovui UAB „Legrana“ (į.k.135294897, buveinė Kaune, Puodžių g. 14-4) 866,32 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių eurų 32 ct) išlaidas advokato padėjėjos pagalbai apmokėti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Intermaks salonas“ (į.k.134116112, buveinė Kaune, Jonavos g.68C) 15,47 Eur (penkiolikos eurų 47ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo: pripažinti tarpininkavimo sutartį... 3. Ieškovo atstovai palaiko patikslintą ieškinį ir prašo jį tenkinti.... 4. Atsakovo atstovė su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti.... 5. Trečiojo asmens atstovas, kuris yra ir ieškovo direktorius, palaiko... 6. Byla dalyje dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia nutrauktina,... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad: 2008-12-22 tarp UAB... 8. Kaip matyti, šioje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sandorių –... 9. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – užtikrinti sandorių ir jų... 10. Dėl 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties, jos priedo bei restitucijos taikymo.... 11. Apgaulė, kurią ieškovas nurodo kaip 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties ir... 12. Šalių sudaryta tarpininkavimo sutartis atitinka atlygintinų paslaugų... 13. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, jog pagal ieškovo nurodytus... 14. Netenkinus reikalavimo dėl 2008-12-22 tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) ir... 15. Dėl 2011-12-23 taikos sutarties.... 16. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2011-12-23 šalių pasirašytą ir... 17. Šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba... 18. Šiuo atveju Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartimi civilinėje... 19. Bylą dalyje nutraukus, o kitoje dalyje patikslinto ieškinio netenkinus, iš... 20. Atsakovo reikalavimas dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,... 22. Bylą dalyje dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia nutraukti.... 23. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Intermaks salonas“ (į.k.134116112, buveinė... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Intermaks salonas“ (į.k.134116112, buveinė... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...