Byla e2-1661-541/2017
Dėl neteisėto sutarties nutraukimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgėlienė, sekretoriaujant Ingai Beiner, Laurai Aleknaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams vadovui Andriui Kasinavičiui, advokatei Evelinai Davidavičiūtei, atsakovo atstovei advokatei Laurai Smalinskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ekopartneriai“ ieškinį atsakovui UAB „Toksika“ dėl neteisėto sutarties nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovo 2016 m. birželio 27 d. pranešimu vienašališką 2015 m. liepos 23 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutarties Nr. VAS 2015-50 nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu, taip pat priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys bei ieškovo pateiktas dublikas iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (e. b. l. 1-7, 63-66):

61.1. 2015 m. liepos 23 d. šalys sudarė Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS 2015-50, kuria atsakovas įsipareigojo priimti tvarkymui pavojingas atliekas, o ieškovas įsipareigojo pristatydamas pavojingas atliekas, griežtai vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, aplinkos apsaugos sanitarijos, darbų saugos ir kitais teisės aktais nustatytų reikalavimais, sandėliuojant ar savo transportu pervežant pavojingas atliekas;

71.2. 2016 m. birželio 27 d. buvo gautas atsakovo pranešimas dėl minėtos sutarties nutraukimo, kuriame nurodyta, kad per laikotarpį nuo 2015 m. liepos 23 d. iki 2016 m. birželio 27 d. ieškovas nepristatė nei vieno kilogramo medicininių atliekų ir atsižvelgiant į tai, kad galimai siekdamas eksportuoti atliekas į užsienį fiktyviai naudojasi atsakovo sutartimis, nutraukė su ieškovu sudarytą sutartį nuo 2016 m. liepos 27 d. Taip pat pranešime atsakovas iškarto ieškovui siūlė derėtis dėl naujų sutarties sąlygų;

81.3. Sutarties nutraukimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi:

91.3.1. atsakovas savo pranešime apie sutarties nutraukimą neinformavo ieškovo apie sutarties nutraukimą prieš 30 dienų, kaip numatyta CK 6.218 straipsnio 1 dalyje, bei nesuteikė termino pažeidimams ištaisyti;

101.3.2. atsakovo nurodyti sutarties nutraukimo pagrindai yra nepagrįsti, tik formalios priežastys sutarčiai nutraukti, neatspindinčios realių sutarties nutraukimo priežasčių ir atsakovo tikrųjų ketinimų, kadangi ieškovas neįsipareigojo atsakovui pateikti konkretų kiekį per mėnesį ar kitokį terminą medicininių atliekų šalinimui, o atsakovas yra įsipareigojęs priimti iš ieškovo pavojingas atliekas. Taigi, per atsakovo minėtą laikotarpį ieškovas, nepristatydamas atsakovui medicininių atliekų šalinimui, nepažeidė nei vienos sutarties nuostatos. Be to, ieškovas per atsakovo nurodytą laikotarpį atsakovui pristatė kitas pavojingas atliekas, dėl kurių bendrai ir buvo sudaryta sutartis ir būtent dėl atsakovo kaltės (sutarties nutraukimo) ieškovas neturi galimybių dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir teikti paslaugų;

111.3.3. atsakovo prielaidos apie tariamai ieškovo eksportuojamas medicinines atliekas į užsienį yra visiškai nepagrįstos ir deklaratyvaus pobūdžio, neparemtos jokiais įrodymais, o ieškovo pasiūlytos sudaryti sutarties sąlygos iš esmės skyrėsi nuo sudarytos sutarties, įtvirtindamos dominuojančią atsakovo padėtį, kuria teisės aktai draudžia piktnaudžiauti;

121.4. Ieškovo veikla yra pavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima atliekų surinkimą, išvežimą ir šalinimą, todėl atsakovui nutraukus sutartį su ieškovu, ieškovas neturės galimybės šalinti pavojingų atliekų ir savo klientams, tarp kurių yra ir gydymo įstaigų, negalės suteikti pavojingų atliekų tvarkymo paslaugos, kas neabejotinai sukels ieškovui didelius nuostolius ar net lems ieškovo veiklos pabaigą. Svarbu pažymėti, jog ieškovas yra laimėjęs VšĮ „Kauno Centro poliklinika“ vykdytą mažos vertės pirkimą ir perkančioji organizacija reikalauja pateikti faktą apie galiojančią sutartį, dėl ko ieškovas prarado teisę teikti paslaugas šiai įstaigai;

131.5. Tuo tarpu atsakovui ieškovo aptarnavimas (atliekų priėmimas), jeigu sutartis būtų vykdoma, jokių neigiamų pasekmių nesukeltų, atsakovui pavojingos atliekos yra pristatomos iš visos Lietuvos, todėl ieškovo teikiamų atliekų priėmimas atsakovo veiklos neapsunkintų;

141.6. Nėra pagrindo pripažinti ginčo sutartį apsimestiniu sandoriu, kadangi ieškovas sutartį su atsakovu sudarė siekdamas vienintelio tikslo – gauti pavojingų atliekų šalinimo paslaugas, o atsakovas jokių įrodymų dėl sandorio apsimestinumo nepateikė, be to, turėdamas įtarimų, jog sutartis apsimestinė, nebūtų siekęs sudaryti naujos sutarties.

152. Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį ir tripliką, kuriame nurodė, jog su ieškovo pareikštais reikalavimais nesutinka, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo poziciją iš esmės grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais (e. b. l. 49-53, 97-100):

162.1. Ginčo sutartis buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, kadangi:

172.1.1. ieškovas iš esmės nevykdė sutarties, t. y. per laikotarpį nuo 2015 m. liepos 23 d. iki 2016 m. birželio 27 d. ieškovas nepristatė nei vieno kilogramo medicininių atliekų bei nepristatė nei vieno kilogramo ir kitų pavojingų atliekų. Atsakovas taip pat iš esmės negavo to, ko tikėjosi pagal sutartį, dėl ko pagrįstai prarado interesą tęsti sutartinius santykius;

182.1.2. ieškovas naudojasi atsakovo sutartimi siekdamas gauti leidimą (notifikaciją) atliekų eksportui į Latvijos Respubliką bei klaidingai nurodo, jog Lietuvoje nėra medicininių atliekų apdorojimo pajėgumo. Ieškovas rėmėsi ginčo sutartimi, t. y. atsakovo pajėgumais, siekiant išimtinai sau naudingų tikslų, t. y. kaip vienai iš būtinų sąlygų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

192.1.3. ieškovo tikrasis tikslas sudarant ginčo sutartį buvo kitas, todėl ginčo sutartis kvalifikuotina kaip tariamas sandoris CK 1.86 straipsnio prasme, nes ieškovui per vienerių metų laikotarpį nepristačius nei vieno kilogramo atliekų, neatsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai. Kadangi ginčo sandoris yra niekinis, nesukelia teisinių pasekmių ir negalioja nuo sudarymo momento, nepagrįstais laikytini ieškovo argumentai, jog atsakovas pranešdamas apie sutarties nutraukimą, turėjo laikytis 30 dienų termino;

202.1.4. Aplinkybė, kad ieškovas atsisakė sudaryti naują sutartį kitomis sąlygomis, patvirtina, jog ieškovas realiai nesinaudoja ir neketina naudotis atsakovo paslaugomis. Be to, ieškovas metus laiko nesikreipė į atsakovą dėl neva per aukštos atliekų tvarkymo kainos, vadinasi, ieškovas iš esmės niekada nesiekė vykdyti ginčo sutarties.

213. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Andrius Kasinavičius nurodė, jog sutartis buvo nutraukta tik tam, kad sudaryti naują sutartį daug nepalankesnėmis atsakovui sąlygomis tikslu pabloginti ieškovui verslo sąlygas rinkoje. Tvirtino, jog įmonė įsikūrusi neseniai, įsteigta tik 2015 m. balandžio pradžioje, daug klientų kol kas neturi, todėl nebuvo, ką pristatyti atsakovui, kuris yra vienintelė įmonė Lietuvoje, teikianti tokio pobūdžio paslaugas. Sudarė sutartį su atsakovu, kadangi ji reikalinga dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, kad atitikti kvalifikacinius kriterijus. Pažymėjo, jog prieš sudarydami ginčo sutartį pasidomėjo nurodytomis kainomis, jos buvo priimtinos. Patvirtino, jog sutarties galiojimo laikotarpiu rėmėsi sutartimi dalyvaudami konkursuose, taip pat pažymėjo, jog tik tam tikrus tris kodus gali vežti į Latviją, o kitus kodus gali pristatyti tik Lietuvoje ir būtų tai darę, tačiau sutarties galiojimo metu neturėjo tokių kodų. Notifikacijoje Latvijai nurodyta frazė, jog Lietuvoje nėra medicininių atliekų apdorojimo pajėgumų, buvo įrašyta per klaidą. Teigė, jog atsakovas jokiu būdu neinformavo ieškovo apie ketinimą nutraukti sutartį, jokiomis derybomis nepavyko pasiekti kompromiso, sutarties galiojimo laikotarpiu nesikreipė į atsakovą dėl kainų mažinimo. Prašė tenkinti ieškinį (e. b. l. 111-113).

224. Ieškovo atstovė advokatė Evelina Davidavičiūtė teismo posėdyje palaikė ieškovo ieškinį, prašė jį tenkinti, papildomai nurodė, jog pagal ginčijamą sutartį ieškovas nebuvo įsipareigojęs pristatyti konkretaus kiekio atliekų, tokios pareigos nebuvo, todėl ieškovas jokios pareigos ir nepažeidė. Ieškovas dalyvavo konkursuose, tačiau jų nelaimėjo, todėl ir negalėjo pristatyti atliekų atsakovui. Pirmą konkursą laimėjo 2016 m. pavasarį, bet konkurso rezultatai buvo panaikinti nesant galiojančios sutarties. Taigi, ši priežastis negali būti pagrindu pripažinti sutarties esminį pažeidimą. Sutarties galiojimo metu atsakovas nereiškė jokių pretenzijų, kad nepristatoma atliekų, nenustatė jokių terminų pažeidimams pašalinti, nesilaikė 30 dienų įspėjimo termino. Be to, matyti, jog atsakovas linkęs, kad sutartis būtų vykdoma, tačiau kitomis jam palankiomis sąlygomis. Pažymėjo, jog išduota notifikacija nėra neteisėta ar negaliojanti ir ji neįrodo, kiek atliekų ieškovas išvežė, o tokią teisę ieškovas turi. Ieškovui sutartis yra būtina vykdyti jo veiklai, kurios specifika reikalauja turėti sutartis su subrangovais dėl paslaugų, kurių ieškovo įmonė neturi galimybių atlikti (e. b. l. 112-113).

235. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Laura Smalinskaitė nesutiko su ieškiniu procesiniuose dokumentuos nurodytais motyvais, prašė ieškinį atmesti, papildomai nurodė, jog iš atsakovo pusės nebuvo jokio sutarties pažeidimo ar atsisakymo teikti paslaugas, tačiau sutartis galiojo beveik metus laiko, o per tą laikotarpį ieškovas nei karto nesikreipė dėl jos pakeitimo, neinformavo, jog tam tikros nuostatos neįmanomos įvykdyti ir pan. Taigi, atsakovas, sužinojęs aplinkybes, jog atsakovo pajėgumais remiamasi tik formaliai, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir gaunant notifikacijas atliekų vežimui į užsienį, t. y. faktiškai nesiekiama vykdyti sutarties, pagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį. Pažymėjo, jog atsakovas, nutraukdamas sutartį, sutarties nevykdymą grindė gauta notifikacija apie atliekų vežimą į užsienį, kiek medžiagų faktiškai buvo išvežta atsakovas duomenų neturi, vėliau apie atliekų vežimą į užsienį tapo žinoma iš ieškovo vadovo paaiškinimų. Nors sutartyje nebuvo apribojimų ieškovui tiekti atliekas kitoms įmonėms, tačiau iš atsakovo pusės buvo tikėtasi sąžiningo sutarties vykdymo (e. b. l. 112-113).

24Ieškinys atmestinas.

25II. Ginčo esmė

266. Ginčas tarp šalių kilo dėl šalių 2015 m. liepos 23 d. sudarytos Pavojingų atliekų tvarkymo sutarties Nr. VAS 2015-50 nutraukimo teisėtumo. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė minėtą sutartį, nesant jokių sutarties pažeidimų, nepranešus ieškovui CK nustatytu terminu, tokiu būdu užkertant kelią ieškovui toliau vykdyti savo veiklą. Atsakovas laikosi pozicijos, jog ginčo sutartis yra apsimestinis sandoris, ji realiai nebuvo vykdoma ir naudojama kitais tikslais, todėl esant esminiam sutarties pažeidimui, t. y. jo faktiniam nevykdymui, atsakovas pagrįstai nutraukė sutartį. Taigi, šio ginčo nagrinėjimo objektą sudaro aplinkybės dėl Pavojingų atliekų tvarkymo sutarties vykdymo ir jos nutraukimo teisėtumo.

27III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

287. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:

297.1. 2015 m. liepos 23 d. atsakovas UAB „Toksika“ (vykdytojas) ir ieškovas UAB „Ekopartneriai“ (užsakovas) sudarė Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį Nr. VAS 2015-50, kuria vykdytojas įsipareigojo vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, priimti tvarkymui pavojingas atliekas, išvardintas šios sutarties priede Nr. 1, taikant nurodytus priėmimo įkainius (sutarties 2.1. punktas), o užsakovas įsipareigojo pristatydamas pavojingas atliekas griežtai vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, aplinkos apsaugos sanitarijos, darbų saugos ir kitais teisės aktais nustatytų reikalavimais, sandėliuojant ar savo transportu pervežant pavojingas atliekas (sutarties 3.1. punktas) (e. b. l. 8-10). 2016 m. birželio 27 d. pranešimu Nr. S-122 nutraukė minėtą sutartį (e. b. l. 11). 2016 m. liepos 14 d. atsakymu ieškovas pareikalavo atšaukti sutarties nutraukimą ir toliau vykdyti sutartį (e. b. l. 12). Byloje taip pat pateiktas naujos Medicininių atliekų tvarkymo sutarties projektas (e. b. l. 13-17). Savo argumentams dėl ieškovui daromos žalos, sąlygotos sutarties nutraukimo, pagrįsti ieškovas taip pat į bylą pateikė VšĮ „Kauno Centro poliklinika“ raštus dėl ieškovo laimėto konkurso (e. b. l. 18-19), UAB „AV investicija“ ieškinio atsakovui VšĮ „Kauno Centro poliklinika“ dėl sprendimų viešajame pirkime kopiją bei 2016 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2479-658/2016 kopiją (e. b. l. 30-34).

307.2. Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti į bylą papildomai pateikė šalių susirašinėjimą elektroniniu paštu dėl naujos sutarties sudarymo (e. b. l. 54-57), tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentą (e. b. l. 101).

31Dėl ieškovo ieškinio pagrįstumo

328. Byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos Pavojingų atliekų tvarkymo sutarties vykdymo ir jos nutraukimo teisėtumo. Pažymėtina, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012).

339. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalių 2015 m. liepos 23 d. sudaryta Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. VAS 2015-50, nuo jos sudarymo iki jos nutraukimo 2016 m. birželio 27 d. faktiškai nebuvo vykdoma, šios aplinkybės šalys neginčija. Minėtoje šalių sudarytoje sutartyje šalys neaptarė jos nutraukimo tvarkos. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Taigi, nesant šalių susitarimo dėl sutarties nutraukimo tvarkos ir sąlygų, kaip šios bylos atveju, vien sutarties nevykdymo faktas nesudaro pagrindo kitai šaliai jos nutraukti, kadangi tik esant esminiam sutarties pažeidimui gali būti pripažintas sutarties nutraukimo teisėtumas.

3410. Teismų praktikoje dėl CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, vertinimo, pažymėta, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, jog sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Svarbu atsižvelgti ir į sutarties vykdymo metu tarp šalių susiklosčiusią praktiką, taip pat į sutartį pažeidusios šalies vaidmenį, t. y. nustatytina, ar sutartis netinkamai įvykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia), ar dėl aplaidumo (didelio neatsargumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011; 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; kt.). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012).

3511. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, yra pagrindas pripažinti aplinkybę, jog Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis faktiškai nebuvo vykdoma, esminiu sutarties pažeidimu. Nors formaliai ieškovas nėra pažeidęs jokių sutarties nuostatų (sąlygų), tačiau šiuo atveju būtina atsižvelgti į šalių sudarytos sutarties tikslus ir šalis siejusių santykių pobūdį – tai, kad šie teisiniai santykiai susiklostė tarp dviejų juridinių asmenų, vykdančių komercinę veiklą ir siekiančių pelno, t. y. lygiaverčių sutarties dalyvių, pavojingų atliekų tvarkymo srityje. Sutarties objektas yra pavojingų atliekų (infekuotų medicininių atliekų) tvarkymas (sutarties 1.1. punktas), taigi, akivaizdu, jog sutarties tikslas yra pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų teikimas. Byloje nustačius aplinkybę, jog nuo pat sutarties sudarymo 2015 m. liepos 23 d. iki jos nutraukimo 2016 m. birželio 27 d., t. y. gana ilgą laiką, ieškovas nepristatė nei vieno kilogramo pavojingų atliekų atsakovui, konstatuotina, jog atsakovo interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, atsakovas iš esmės negavo to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti. Ieškovo veiksmai, kai beveik metus laiko nėra atliekama jokių sutarties vykdymo veiksmų, taip pat nenurodomos jokios tokio nevykdymo priežastys ir aplinkybės, pripažintini esminiu sutarties pažeidimu.

3612. Ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindžia ir tuo, jog jis neturėjo jokių pavojingų atliekų pateikti atsakovui, todėl sutartis nebuvo vykdoma dėl objektyvių aplinkybių. Minėta, jog ginčo sutarties šalys yra verslininkai ir kaip subjektai, kuriems keliami didesni profesionalumo reikalavimai, veikia rinkoje savo rizika, todėl ieškovo nurodomos aplinkybės dėl sutarties nevykdymo negali turėti įtakos kitos šalies teisėtiems interesams gauti iš sutarties tai, ko buvo tikimasi ją sudarant. Taip pat aplinkybės, jog ieškovo įmonė yra neseniai įsikūrusi ir nėra laimėjusi viešųjų pirkimų konkursų, kas, ieškovo teigimu, sudarytų jam prielaidas ateityje vykdyti sutartį, esant byloje nustatytoms aplinkybėms dėl visiško sutarties nevykdymo pakankamai ilgą laiką, nesukuria atsakovui pareigos tęsti sutartinių santykių su ieškovu.

3713. Byloje taip pat nustatytos aplinkybės, jog ieškovas ginčo sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo 2016 m. vasario 15 d. iki 2017 m. vasario 14 d., tam tikras atliekas vežė į užsienį – Latviją (e. b. l. 101), kas leidžia teismui daryti išvadą, jog sutartis nebuvo vykdoma ir atsakovo lūkesčiai dėl sutarties vykdymo liko neįgyvendinti ne vien dėl to, jog ieškovas, kaip nurodo, neturėjo pavojingų atliekų pateikti atsakovui, bet ir dėl paties ieškovo aktyvių veiksmų, vežant atliekas kitam subjektui, t. y. sutartis nevykdyta sąmoningai to siekiant (tyčia). Be to, byloje nustatyta, jog ieškovo nebetenkino ginčo sutartyje nustatyta atliekų tvarkymo kaina, dėl ko jis ieškojo kitų alternatyvų pas kitus tvarkytojus (e. b. l. 54). Pažymėtina, jog tokios aplinkybės nesudaro teisėto pagrindo ieškovui atsisakyti vykdyti ginčo sutartį. Ieškovo vadovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog prieš sudarydami ginčo sutartį pasidomėjo nurodytomis kainomis, jos buvo priimtinos (e. b. l. 111-113). Minėta, jog ginčo sutarties šalys yra du juridiniai asmenys, galėję derėtis dėl abiem pusėm priimtinų sutarties sąlygų, todėl vėlesnis atsisakymas vykdyti sutartį, motyvuojant nepalankiomis ieškovui sutarties vykdymo sąlygomis, nedaro sutarties nevykdymo teisėtu ir, atitinkamai, nelemia sutarties nutraukimo neteisėtumo. Pažymėtina ir tai, jog ieškovo motyvai, kad atsakovas tokiais savo veiksmais (nutraukdamas ginčo sutartį ir siūlydamas naujas jos sąlygas) naudojasi savo monopoline padėtimi, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Byloje yra konstatuotas ir ieškovo neginčijamas sutarties nevykdymo faktas būtent iš ieškovo pusės, o atsakovo kaltės dėl sutarties nevykdymo nenustatyta, todėl ieškovo nurodomos aplinkybės dėl jo verslo žlugdymo nedaro įtakos teisingam šio ginčo dėl sutarties nutraukimo teisėtumo išnagrinėjimui.

3814. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reguliavimo būdas Civiliniame kodekse patvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus principo įtvirtinimą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012). Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės dėl nepagrįsto ieškovo sutarties nevykdymo, pavojingų atliekų vežimo kitam subjektui, šalių nepavykusių derybų sudaryti sutartį naujomis sąlygomis, leidžia teismui spręsti, jog šiuo atveju nėra įmanoma išsaugoti ginčo sutarties tokiomis sąlygomis, kokiomis ji buvo sudaryta, todėl, teismo vertinimu, atsakovas, naudodamasis jam suteiktais teisių gynimo būdais, pagrįstai pasinaudojo sutarties nutraukimu, kaip ultima ratio priemonę. Be to, kasacinis teismas taip pat pripažįsta, jog esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012), todėl šioje byloje pripažinus ieškovą padarius esminį sutarties pažeidimą, t. y. jos visišką nevykdymą, atsakovas teisėtai ir pagrįstai nutraukė sutartį.

3915. Nors byloje nėra nustatyta neigiamų pasekmių (žalos) atsakovui dėl ginčo sutarties nevykdymo, tačiau atsakovas bylos nagrinėjimo metu taip pat kėlė klausimą dėl ginčo sutarties, kaip tariamo sandorio nutraukimo pagrindo.

4016. Tariamojo sandorio negaliojimo pagrindas įtvirtintas CK 1.86 straipsnio 1 dalyje: tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Esminis tariamojo sandorio požymis – šalių valios simuliacija, kuria siekiama sudaryti vaizdą, kad šalių sudaryta sutartis, kurios iš tiesų jos sudaryti neketino, t. y. nesiekė sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad byloje dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai. Esminis tariamo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-290-421/2016, 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

4117. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta aplinkybė, kurios šalys neginčija, kad ginčo sutartis realiai nebuvo vykdoma, t. y. ieškovas per beveik vienerių metų sutarties galiojimo laikotarpį nepristatė atsakovui nei vieno kilogramo atliekų, taigi, neatsirado ginčo sutarties teisinę prigimtį atitinkančių teisinių padarinių. Be to, ieškovo įmonės vadovas teismo posėdžio metu aiškiai nurodė, jog sudarė sutartį su atsakovu, kadangi ji reikalinga dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, kad atitikti kvalifikacinius kriterijus (e. b. l. 111-113). Toks ieškovo nurodytas sutarties sudarymo tikslas neatitinka sutarties dėl pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų esmės, o, minėta, atsakovas neturi pareigos sudarinėti sąlygų ieškovui įgyvendinti jo vykdomos komercinės veiklos tikslų. Ieškovo nesąžiningumą ir siekį naudoti ginčo sutartį kitiems tikslams patvirtina ir paties ieškovo teismo posėdžio metu nepaneigta aplinkybė, jog ieškovas, siekdamas gauti leidimą (notifikaciją) atliekų eksportui į Latvijos Respubliką, nurodė, kad Lietuvoje nėra pakankamų pajėgumų medicininių atliekų apdorojimui, t. y. pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Taigi, ieškovo sutarties sudarymo motyvai buvo kiti, t. y. ne realiai vykdyti sutartį, o sutarties pagrindu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir, juos laimėjus, tiekti pavojingas atliekas kitoms įmonėms, taip pažeidžiant sąžiningo ginčo sutarties vykdymo reikalavimus. Nors ieškovas kaip dar vieną ginčo sutarties sudarymo tikslą nurodė pavojingų atliekų tiekimą atsakovui, tačiau byloje nustatytos aplinkybės apie ieškovo atliekų vežimą į užsienį, leidžia teismui daryti priešingą išvadą dėl tikrųjų ieškovo motyvų sudarant sandorį. Taigi, realiai 2015 m. liepos 23 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. VAS 2015-50 nebuvo vykdoma, kas yra esminis tariamo sandorio požymis.

4218. Esant nustatytoms aplinkybės teismas ex officio konstatuoja, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2015 m. liepos 23 d. Pavojingų atliekų tvarkymo sutartis Nr. VAS 2015-50 yra tariamas sandoris (CK 1.86 straipsnis).

4319. Teismui padarius išvadą dėl Pavojingų atliekų tvarkymo sandorio, kaip dėl akių sudaryto sandorio, negaliojimo, ieškovo argumentai apie tai, kad atsakovas nepranešė apie ketinimą nutraukti sutartį, neturi esminės įtakos šios bylos išsprendimui.

4420. Atsižvelgiant į nurodytus teismo motyvus, ieškovo ieškinys dėl neteisėto sutarties nutraukimo pripažintinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

4621. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Įvertinus tai, kad atsakovas nepateikė į bylą duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, nėra pagrindo spręsti atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo.

4722. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsniu, 293-294, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

49ieškinį atmesti.

50Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovo... 6. 1.1. 2015 m. liepos 23 d. šalys sudarė Pavojingų atliekų tvarkymo sutartį... 7. 1.2. 2016 m. birželio 27 d. buvo gautas atsakovo pranešimas dėl minėtos... 8. 1.3. Sutarties nutraukimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi:... 9. 1.3.1. atsakovas savo pranešime apie sutarties nutraukimą neinformavo... 10. 1.3.2. atsakovo nurodyti sutarties nutraukimo pagrindai yra nepagrįsti, tik... 11. 1.3.3. atsakovo prielaidos apie tariamai ieškovo eksportuojamas medicinines... 12. 1.4. Ieškovo veikla yra pavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima atliekų... 13. 1.5. Tuo tarpu atsakovui ieškovo aptarnavimas (atliekų priėmimas), jeigu... 14. 1.6. Nėra pagrindo pripažinti ginčo sutartį apsimestiniu sandoriu, kadangi... 15. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį ir tripliką,... 16. 2.1. Ginčo sutartis buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, kadangi:... 17. 2.1.1. ieškovas iš esmės nevykdė sutarties, t. y. per laikotarpį nuo 2015... 18. 2.1.2. ieškovas naudojasi atsakovo sutartimi siekdamas gauti leidimą... 19. 2.1.3. ieškovo tikrasis tikslas sudarant ginčo sutartį buvo kitas, todėl... 20. 2.1.4. Aplinkybė, kad ieškovas atsisakė sudaryti naują sutartį kitomis... 21. 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas Andrius Kasinavičius nurodė, jog... 22. 4. Ieškovo atstovė advokatė Evelina Davidavičiūtė teismo posėdyje... 23. 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Laura Smalinskaitė... 24. Ieškinys atmestinas.... 25. II. Ginčo esmė... 26. 6. Ginčas tarp šalių kilo dėl šalių 2015 m. liepos 23 d. sudarytos... 27. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 28. 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:... 29. 7.1. 2015 m. liepos 23 d. atsakovas UAB „Toksika“ (vykdytojas) ir ieškovas... 30. 7.2. Atsakovas savo atsikirtimams pagrįsti į bylą papildomai pateikė... 31. Dėl ieškovo ieškinio pagrįstumo... 32. 8. Byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos Pavojingų atliekų tvarkymo... 33. 9. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalių 2015 m. liepos 23 d. sudaryta... 34. 10. Teismų praktikoje dėl CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų,... 35. 11. Nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, yra pagrindas pripažinti... 36. 12. Ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindžia ir tuo, jog jis neturėjo... 37. 13. Byloje taip pat nustatytos aplinkybės, jog ieškovas ginčo sutarties... 38. 14. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog sutarties nutraukimo,... 39. 15. Nors byloje nėra nustatyta neigiamų pasekmių (žalos) atsakovui dėl... 40. 16. Tariamojo sandorio negaliojimo pagrindas įtvirtintas 41. 17. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta aplinkybė, kurios šalys neginčija,... 42. 18. Esant nustatytoms aplinkybės teismas ex officio konstatuoja, jog tarp... 43. 19. Teismui padarius išvadą dėl Pavojingų atliekų tvarkymo sandorio, kaip... 44. 20. Atsižvelgiant į nurodytus teismo motyvus, ieškovo ieškinys dėl... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 46. 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. 22. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsniu, 293-294, 259,... 49. ieškinį atmesti.... 50. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...