Byla e2A-528-613/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Žvinklytės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. spalio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-943-514/2018 pagal ieškovės Klaipėdos apygardos prokuratūros ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo turgus“ ir Plungės technologijų ir verslo mokyklai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties ir turto perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Aksel“, valstybės įmonė „Turto bankas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais 2011 m. rugsėjo 19 d. lėktuvų pakilimo – nusileidimo aikštelės nuomos sutartį Nr. F-16-23, sudarytą tarp viešosios įstaigos Žemaitijos kolegijos (toliau – Žemaitijos kolegija) ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Rietavo turgus“, 2011 m. rugsėjo 19 d. priėmimo – perdavimo aktą, 2016 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties Nr. F-16-23 dėl valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0119-4834) nuomos; pripažinti negaliojančiu 2017 m. kovo 8 d. susitarimą Nr. F2-3, sudarytą tarp Plungės technologijų ir verslo mokyklos (toliau – ir Mokykla) ir UAB „.Rietavo turgus“ dalyje dėl žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis UAB „Rietavo turgus“; priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad valstybė, atstovaujama Telšių apskrities viršininko įgalioto Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. J., 2004 m. kovo 4 d. Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN68/2004-0045 (toliau – Panaudos sutartis), Žemaitijos kolegijai, atstovaujamai laikinojo direktoriaus J. E. B., suteikė panaudai 50 metų laikotarpiui 82 694 kv. m ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 6860/0001:262, unikalus Nr. 4400-0119-4834), esantį Budrikių k., Rietavo sav. (toliau – Žemės sklypas). Panaudos sutarties 2 punkte numatyta, kad panaudai perduotame žemės sklype pastatai, statiniai ir kiti priklausiniai įteisinti ir užregistruoti turto patikėjimo teise žemės panaudos gavėjo vardu. Pagal VĮ Registrų centro Telšių filialo 2003 m. lapkričio 4 d. pažymėjimą inžineriniai statiniai – įrenginiai – tai lėktuvų pakilimo – nusileidimo aikštelė, kurios plotas 21 826,80 kv. m. Žemaitijos kolegija (nuomotoja) 2011 m. rugsėjo 19 d. Lėktuvų pakilimo – nusileidimo aikštelės nuomos sutartimi Nr. F-16-23 (toliau – Nuomos sutartis), perdavė UAB „Rietavo turgus“ (nuomininkei) materialųjį turtą – 21 826.80 kv. m. ploto lėktuvų pakilimo – nusileidimo aikštelę (toliau – Aikštelė), unikalus Nr. 6898-7014- 6016, ir neatsiejamą šios aikštelės dalį – Žemės sklypą. Šalių 2016 m. birželio 20 d. Papildomu susitarimu prie sutarties Nr. F-16-23 sutartis pratęsta iki 2021 m. rugsėjo 19 d.

103.

11Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo“ Žemaitijos kolegija buvo likviduota. Vadovaujantis VĮ Turto banko direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. P13-32 ir Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos kanclerio pasirašytu Nekilnojamojo turto 2016 m. spalio 24 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. (22-15)TVS2-083, kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė ir lauko tualetas, esantys Rietavo sav., Rietavo sen., Budrikių k., Plungės r. sav., Plungės g. 85 A, perduoti Mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Mokykla su UAB „Rietavo turgus“ sudarytu 2017 m. kovo 8 d. Susitarimu Nr. F2-3 „Dėl 2011 m. rugsėjo 19 d. Lėktuvų pakilimo-nusileidimo aikštelės nuomos sutarties Nr. F-16-23 pakeitimo“ pakeitė Nuomos sutartį, pakeičiant nuomotoją iš Žemaitijos kolegijos į Mokyklą.

124.

13Nei Žemaitijos kolegijai, nei Mokyklai nebuvo suteikta teisė išnuomoti valstybinės žemės sklypą, kadangi Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT). 2011 m. rugsėjo 19 d. Nuomos sutartis, 2011 m. rugsėjo 19 d. priėmimo - perdavimo aktas, 2016 m. birželio 20 d. sudarytas susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1, 2017 m. kovo 8 d. susitarimas pakeisti sutartį Nr. F2-3, dalyje dėl Žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis UAB „Rietavo turgus“ yra neteisėti.

145.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.562 straipsnio 1 dalies 3 punktą žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas. Žemaitijos kolegija likviduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo“, pasibaigus juridiniam asmeniui, teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims.

166.

17Mokyklai 2016 m. rugpjūčio 8 d. VĮ Turto bankas generalinio direktoriaus įsakymu Nr. PI3-2 patikėjimo teise perduoti tik inžineriniai statiniai – Aikštelė. Valstybinės žemės sklypas perduotas nebuvo, jis priklauso Lietuvos valstybei, kurį patikėjimo teise valdo NŽT. Mokykla neturėjo teisės išnuomoti valstybinės žemės sklypo UAB „Rietavo turgus“, nes neturėjo į jį teisių. Žemės sklypas, kuriuo naudojasi UAB „Rietavo turgus“, Mokyklai nebuvo išnuomotas, nebuvo gautas ir valstybinės žemės patikėtinio – NŽT – sutikimas jį subnuomoti. Todėl statinio nuomininkei UAB „Rietavo turgus“ nuomos pagrindu negalėjo būti perduotos Žemės sklypo nuomos teisės, o Mokykla Žemės sklypu naudojasi neturėdama tam juridinio pagrindo.

187.

19Pagal Lietuvos Aukščiausiasis Teismo išaiškinimą stovėjimo aikštelės, padengtos asfalto danga, yra priskiriamos neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, todėl šis žemės sklypas negalėtų būti išnuomojamas be aukciono, kaip reikalingas statiniams eksploatuoti. Ginčijamo valstybinės žemės sklypo nuomos teisinių santykių tęsimas, nustačius pagal įstatymą privalomą jų nutraukimo pagrindą, pažeidžia viešąjį interesą, atsakovė UAB „Rietavo turgus“ gera valia nutraukti sutartį nesutinka, todėl prašo Žemės sklypo nuomos sutartis bei priėmimo-perdavimo aktą pripažinti negaliojančiais teismine tvarka.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Plungės apylinkės teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino – pripažino negaliojančiais nuo sudarymo momento: 1) 2011 m. rugsėjo 19 d. Nuomos sutartį ir 2016 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties Nr. F-16-23 dalyje dėl Žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis atsakovei UAB „Rietavo turgus“; 2) 2011 m. rugsėjo 19 d. valstybės materialiojo turto priėmimo – perdavimo aktą dalyje dėl Žemės sklypo, perdavimo atsakovei UAB „Rietavo turgus“; 2017 m. kovo 8 d. susitarimą Nr. F2-3 „Dėl 2011 m. rugsėjo 19 d. Lėktuvų pakilimo nusileidimo aikštelės nuomos sutarties Nr. F-16-23 pakeitimo“ dalyje dėl Žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis atsakovei UAB „Rietavo turgus“. Teismas taip pat įpareigojo atsakovę UAB „Rietavo turgus” grąžinti Žemės sklypą valstybės nuosavybėn.

249.

25Teismas pagal Nekilnojamo turto registro duomenis nustatė, kad Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, jį valstybinės žemės patikėjimo teise valdo NŽT. Taigi, ginčo žemės sklypo savininkė yra Lietuvos valstybė, o valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės servitutų CK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Žemės sklypą valstybė, atstovaujama Telšių apskrities viršininko įgalioto Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. J., 2004 m. kovo 4 d. Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN68/2004-0045 suteikė panaudai Žemaitijos kolegijai 50 metų laikotarpiui. Žemaitijos kolegijos statuto 109 punkte buvo nustatyta, kad kolegija jai perduotą valstybės ir savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Žemaitijos kolegijai kaip viešosios teisės subjektui, valdančiam valstybės turtą, nebuvo leidžiama turtą perleisti kitaip nei įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ir panaudos sutartimi valdomu valstybinės žemės sklypu Žemaitijos kolegija galėjo disponuoti tik įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – Žemės įstatymas) 8 straipsnio 7 dalį asmenys, kuriems valstybinės žemės sklypai perduoti neatlygintinai naudotis, negali jų perduoti naudotis kitiems asmenims. Kad panaudos gavėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio panaudos davėjo sutikimo duoti gautąjį daiktą naudotis trečiajam asmeniui įtvirtinta CK 6.637 straipsnyje.

2610.

27Teismas konstatavo, kad nors draudimas panaudos gavėjai Žemaitijos kolegijai be panaudos davėjo sutikimo neperleisti teisių į Žemės sklypą kitam asmeniui buvo numatytas ir valstybinės žemės panaudos sutartyje (valstybinės žemės panaudos sutarties 10 punktas), Žemaitijos kolegija Nuomos sutartimi iki 2016 m. rugsėjo 19 d. kartu su kitu turtu atsakovei UAB „Rietavo turgus“ išnuomojo Žemės sklypą, priklausantį valstybei. Nagrinėjamu atveju nenustatyta jokio teisinio pagrindo, suteikiančio Žemaitijos kolegijai teisę išnuomoti valstybinės žemės sklypą atsakovei UAB „Rietavo turgus“.

2811.

29Teismas sprendė, kad Nuomos sutartis ir 2016 m. birželio 20 d. Papildomas susitarimas prie sutarties Nr. F-16-23 dalyje dėl Žemės sklypo nuomos savo turiniu prieštaravo aukštesnės galios teisės aktams bei viešosios teisės principui tvarkant valstybės turtą.

3012.

31Teismas taip pat nustatė, kad Žemaitijos kolegija likviduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo“. Likvidavus Žemaitijos kolegiją, kolegijai priklausęs turtas VĮ Turto banko direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. P13-32 perduotas Mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Tačiau pasibaigus juridiniam asmeniui, teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims, todėl Mokykla nors ir perėmusi buvusios Žemaitijos kolegijos turtą nėra teisių perėmėja. Likvidavus Žemaitijos kolegiją jos veikla nutrūko, o teisės ir pareigos kitiems juridiniams asmenims neperėjo. Pagal VĮ Registro centro duomenis Žemaitijos kolegija išregistruota iš juridinių asmenų registrų 2017 m. vasario 10 d., juridinio asmens išregistravimo iš juridinių asmenų momentas sutampa su šio asmens prievolių, kurios nėra pasibaigusios kitais pagrindais, pabaiga. Pagal CK 6.562 straipsnio 1 dalies 3 punktą žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas. Todėl Žemaitijos kolegijos ir atsakovės UAB „Rietavo turgus“ sudaryta Nuomos sutartis su vėlesniais pakeitimais pasibaigė dėl Žemaitijos kolegijos likvidavimo 2017 m. vasario 10 d.

3213.

33Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos kanclerio pasirašytu Nekilnojamojo turto 2016 m. spalio 24 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. (22-15)TVS2-083, kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė ir lauko tualetas, esantys Rietavo sav., Rietavo sen., Budrikių k. , Plungės r. sav., Plungės g. 85 A, perduoti Mokyklai. Tačiau Mokyklai valstybinės žemės sklypas perduotas nebuvo, šis Žemės sklypas priklauso Lietuvos valstybei, žemės sklypą patikėjimo teise valdo NŽT.

3414.

35Mokykla į NŽT dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties sudarymo nesikreipė, neturėdama jokių teisių į valstybinės žemės sklypą, negalėjo sudaryti ir jokių sandorių, susijusių su valstybinės žemės sklypu (jo išnuomoti), todėl Mokyklos su atsakove UAB „Rietavo turgus“ sudarytas 2017 m. kovo 8 d. susitarimas Nr. F2-3 „Dėl 2011 m. rugsėjo 19 d. Lėktuvų pakilimo-nusileidimo aikštelės nuomos sutarties Nr. F-16-23 pakeitimo“, kuriuo pakeista 2011 m. rugsėjo 19 d. sutartis, pakeičiant nuomotoją iš Žemaitijos kolegijos į Mokyklą, pripažintinas negaliojančiu dalyje dėl valstybinės žemės sklypo nuomos, kaip prieštaraujantis Žemės įstatymo 7 ir 9 straipsnių nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis. 1.95 straipsnio 1 dalis).

3615.

37Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės atstovės argumentus dėl teisėtų lūkesčių, pabrėždamas, jog atsakovė negalėjo turėti pagrįstą lūkestį, kad ilgalaikis valstybinės žemės sklypo naudojimas pagal imperatyviosioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančius sandorius yra tinkamas valstybinės žemės naudojimas.

3816.

39Teismas taip pat atmetė atsakovės atstovės argumentus dėl ieškinio senaties termino, pažymėdamas, kad pagal CK 1.125 straipsnio 1 dalį reikalavimams dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais taikomas dešimties metų bendrasis ieškinio senaties terminas. Ieškiniu ginčijami sandoriai sudaryti 2011 m. rugsėjo 19 d. ir vėliau, todėl prokurorė nepraleido ieškinio senaties termino kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, ginčijant valstybinės žemės nuomos sutartį ir jos pakeitimus. Be to, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, niekinis sandoris savaime, pagal savo prigimtį, negalioja ab initio, todėl jo negaliojimo faktui ieškinio senaties institutas nereikšmingas, o reikalavimui pašalinti niekinio sandorio padarinius (taikyti restituciją) taikomas bendrasis ieškinio senaties terminas.

40III.

41Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4217.

43Atsakovė UAB „Rietavo turgus“ apeliaciniame skunde prašo teismo Plungės apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendimą panaikinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4417.1.

45Teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties termino. UAB „Rietavo turgus“ turgavietės teritoriją valdo ir naudoja nuo 1991 m. Todėl ieškinio senaties terminas, atsakovės vertinimu, prasidėjo nuo paminėtos datos, kada atsakovė pradėjo turgavietės veiklą, teisėtai valdydama ir naudodama statinius, kartu su jų eksploatavimui būtinu žemės sklypu.

4617.2.

47Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad ji nepagrįstai nuomos pagrindais naudoja Aikštelę. Atsakovei visuomet buvo išduodami visi reikiami sutikimai ir leidimai dėl Aikštelės nuomos teisinių santykių. Taigi, Aikštelė yra valdoma teisėtais pagrindais ir nuomos sutarties nutraukti prieš terminą ar ją pripažinti negaliojančia nėra jokio pagrindo.

4817.3.

49Ginčo teritorijoje jau pakankamai seniai veikia visoje Lietuvoje žinomas Rietavo turgus. Atsakovė į teritoriją yra investavusi pakankamai dideles pinigines lėšas, iš savo vykdomos ūkinės-komercinės veiklos sumoka mokesčius, teikia paramą bei moka atlyginimus.

5017.4.

51UAB „Rietavo turgus“ Nekilnojamojo turto registre įregistravus Aikštelės nuomos sutartį, pagrįstai susiformavo teisėti lūkesčiai nuomotis valstybinę žemę joje esančio statinio eksploatavimui. UAB „Rietavo turgus“ teisėtai valdantis statinį, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, pagrįstai tikėjosi įgyvendinti savo teises, susijusias su nuomojamo statinio naudojimu. Nuomotojas (valstybė) veikė pasyviai (nenutraukė nuomos sutarties, nesiėmė veiksmų išformuoti ir išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro Žemės sklypo, Žemės sklypas nėra reikalingas mokyklos reikmėms), be kita ko, 2017 m. sudarant sutarties pakeitimą dar kartą patvirtino savo kaip nuomotojo įsipareigojimus, taip prisidėdama prie atsakovės UAB „Rietavo turgus“ teisėtų lūkesčių suformavimo.

5218.

53Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą prašo teismo palikti Plungės apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5418.1.

55VĮ „Turto bankas“ 2016 m. rugpjūčio 8 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P13-2 patikėjimo teise perdavė Mokyklai tik inžinerinius statinius – Aikštelę. Valstybinės žemės sklypas perduotas nebuvo, jis priklauso Lietuvos valstybei, kurį patikėjimo teise valdo NŽT. Mokykla neturėjo teisės išnuomoti Žemės sklypo UAB „Rietavo turgus“, nes neturėjo į jį teisių, į NŽT dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties sudarymo nesikreipė. Todėl teismo sprendimas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento sutartis ir susitarimus dėl valstybinės žemės nuomos UAB „Rietavo turgus“ yra teisėtas ir pagrįstas.

5618.2.

57Atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismo priimtas sprendimas pažeidžia jos teisėtus interesus ir lūkesčius, nes neteistos sutarties pripažinimas negaliojančia negali pažeisti atsakovės teisių ir teisėtų interesų, nes iš teisės pažeidimo teisė neatsiranda. Sąžiningo asmens deklaruojami tikslai turi atitikti tuos tikslus, kurių jis iš tikrųjų siekia. Jei asmuo deklaruoja tam tikrą teisėtą tikslą ar siekį, tačiau šiais teisėtais tikslais ar siekiais iš tikrųjų pridengia kitus (neteisėtus) tikslus ir siekius, jis negali būti laikomas sąžiningu. Valstybinės žemės nuomininkai, taip pat ir atsakovė UAB „Rietavo turgus“, kaip rūpestingi ir sąžiningi teisinių santykių dalyviai, privalo žinoti CK, Žemės įstatymo bei Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių reikalavimus, keliamus valstybinės žemės nuomai be aukciono. Atsakovė yra verslininkė, profesionalė, turi elgtis atsakingai, apdairiai ir rūpestingai, tačiau akivaizdu, kad sąmoningai siekė be aukciono išsinuomoti Žemės sklypą. Nesąžiningas elgesys negali suponuoti teisėtų lūkesčių.

5819.

59Atsakovė Plungės technologijų ir verslo mokykla atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą prašo teismo priimti nutartį, atitinkančią teisingumo ir protingumo kriterijus. Nurodo, kad Mokyklos administracija neišreiškia jokios savo nuomonės dėl ieškinio senaties termino, dėl valstybinės žemės nuomos, dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, nes bet kokia priimta Klaipėdos apygardos teismo nutartis, susijusi su pateiktu apeliaciniu skundu, neturės jokios įtakos Mokyklos materialinėms teisėms.

6020.

61Trečiasis asmuo UAB „Aksel“ atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6220.1.

63Atsakovė nepagrįstai teigia dėl ieškinio senaties termino taikymo. Ieškovė ginčijo 2011 m. sudarytą Nuomos sutartį bei perdavimo aktą, o taip pat 2016 m. ir 2017 m. susitarimus dėl nuomos sutarties pakeitimo. Nuomos sutarčiai ginčyti yra taikomas bendras 10 metų senaties terminas.

6420.2.

65Žemaitijos kolegijos, kuri buvo likviduota ir išregistruota, teisės ir pareigos pagal ginčijamą Nuomos sutartį, sudarytą su atsakove negalėjo pereiti Mokyklai, nes tam nebuvo CK 6.190 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų. Dėl to Mokykla neturėjo teisės perimti likviduoto nuomotojo, kurio sutartinės prievolės atsakovei baigėsi CK 6.128 straipsnio 3 dalies pagrindu, pareigų. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, tame tarpe privalomų imperatyvų, kai yra parduodama, išnuomojama ar kitaip suteikiama valstybinė žemė ir/arba kitas valstybės turtas. Juolab, kad Mokykla tuo metu netgi neturėjo jokių teisių į ginčijamą Žemės sklypą, t. y. nebuvo jo gavusi nei nuomai, nei panaudai.

6620.3.

67Atsakovė teigia, kad ginčo sklypą turgaus veiklai naudoja jau senai, tačiau per visą tą laikotarpį ji nesugebėjo tinkamai susitvarkyti žemės nuomos ar nuosavybės klausimų, įregistruoti nekilnojamojo turto registre turimus turgaus statinius ir atlikti kitus privalomus veiksmus, kad ginčo teritorija būtų įregistruota kaip turgavietė.

6821.

69Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad kaip teisingai pažymėjo teismas skundžiamame sprendime, atsakovė UAB „Rietavo turgus“, pripažinus sandorius negaliojančiais, kaip ir bet kuris kitas juridinis asmuo nepraranda teisės nuomotis valstybinę žemę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7022.

71Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo turgus“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Be kita ko nurodė, kad atsakovė apeliaciniame skunde klaidingai nurodo, jog Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota 2004 m. kovo 4 d. valstybinės žemės sklypo panaudos sutartis. NŽT Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 36VĮ-112-(14.36.2.) „Dėl 2004 m. kovo 4 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN68-2004-0045 pabaigos“ yra pripažinta 2004 m. kovo 4 d. valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. PN68-2004-0045 pabaiga. Atsakovei turėtų būti žinoma, jog minėta panaudos sutartis yra išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro, nes tai matyti iš atsakovės į bylą pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

75Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7623.

77Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalys).

7824.

79CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

80Dėl ginčo esmės

8125.

82Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino ir pripažino negaliojančiais nuo sudarymo momento: 1) 2011 m. rugsėjo 19 d. Nuomos sutartį ir 2016 m. birželio 20 d. papildomą susitarimą prie sutarties Nr. F-16-23 dalyje dėl Žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis atsakovei UAB „Rietavo turgus“; 2) 2011 m. rugsėjo 19 d. valstybės materialiojo turto priėmimo – perdavimo aktą dalyje dėl Žemės sklypo, perdavimo atsakovei UAB „Rietavo turgus“; 2017 m. kovo 8 d. susitarimą Nr. F2-3 „Dėl 2011 m. rugsėjo 19 d. Lėktuvų pakilimo nusileidimo aikštelės nuomos sutarties Nr. F-16-23 pakeitimo“ dalyje dėl Žemės sklypo perdavimo nuomos teisėmis atsakovei UAB „Rietavo turgus“.

8326.

84Atsakovė nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu visų pirma teigdama, kad teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties termino. UAB „Rietavo turgus“ turgavietės teritoriją valdo ir naudoja nuo 1991 m. Todėl ieškinio senaties terminas, atsakovės vertinimu, prasidėjo nuo paminėtos datos, kada atsakovė pradėjo turgavietės veiklą, teisėtai valdydama ir naudodama statinius, kartu su jų eksploatavimui būtinu žemės sklypu. Teisėjų kolegija atmeta tokį atsakovės argumentą kaip nepagrįstą.

8527.

86CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendras dešimties metų senaties terminas. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi, teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek objektyvųjį kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2010).

8728.

88Nagrinėjamu atveju sandoriai, kuriuos ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais, sudaryti 2011 m. rugsėjo 19 d., 2016 m. birželio 20 d. ir 2017 m. kovo 8 d. Ieškinys teisme pareikštas 2018 m. sausio 24 d. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės prašymo dėl ieškinio senaties taikymo.

8929.

90Atsakovė taip pat nurodo nesutinkanti su teismo išvada, kad ji nepagrįstai nuomos pagrindais naudoja Aikštelę. Atsakovei visuomet buvo išduodami visi reikiami sutikimai ir leidimai dėl Aikštelės nuomos teisinių santykių. Taigi, atsakovės vertinimu, Aikštelė yra valdoma teisėtais pagrindais ir nuomos sutarties nutraukti prieš terminą ar ją pripažinti negaliojančia nėra jokio pagrindo. Teisėjų kolegija, atsakydama į šiuos atsakovės argumentus, pažymi, jog pačios Aikštelės nuomos santykių teisėtumo klausimas nėra šios nagrinėjamos bylos dalykas. Šioje byloje buvo keliamas klausimas tik dėl minėtų ginčo sandorių dalių teisėtumo dėl valstybinės žemės sklypo, kuris buvo perduotas atsakovei kartu su Aikštele ir kuris yra beveik keturis kartus didesnio ploto nei pati Aikštelė.

9130.

92Pagal Nekilnojamo turto registro išrašą Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, jį valstybinės žemės patikėjimo teise valdo NŽT. Valstybė, atstovaujama Telšių apskrities viršininko įgalioto Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo S. J., 2004 m. kovo 4 d. Valstybinės žemės panaudos sutartimi Nr. PN68/2004-0045 suteikė Žemės sklypą panaudai Žemaitijos kolegijai 50 metų laikotarpiui. Žemaitijos kolegijai kaip viešosios teisės subjektui, valdančiam valstybės turtą, nebuvo leidžiama turtą perleisti kitaip nei įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, todėl panaudos sutartimi valdomu valstybinės žemės sklypu Žemaitijos kolegija galėjo disponuoti tik įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Žemės įstatymo 8 straipsnio 7 dalį asmenys, kuriems valstybinės žemės sklypai perduoti neatlygintinai naudotis, negali jų perduoti naudotis kitiems asmenims. Toks draudimas Žemaitijos kolegijai be panaudos davėjo sutikimo perleisti teises į Žemės sklypą kitam asmeniui buvo numatytas ir panaudos sutartyje. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Žemės sklypas ginčijamais sandoriais negalėjo būti perleistas atsakovei UAB „Rietavo turgus“.

9331.

94Be to, atsakovė UAB „Rietavo turgus“ ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodydama, jog jai Nekilnojamojo turto registre įregistravus Aikštelės nuomos sutartį, pagrįstai susiformavo teisėti lūkesčiai nuomotis valstybinę žemę joje esančio statinio eksploatavimui. UAB „Rietavo turgus“ teisėtai valdantis statinį, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, pagrįstai tikėjosi įgyvendinti savo teises, susijusias su nuomojamo statinio naudojimu. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais atsakovės argumentais.

9532.

96Pagal kasacinio teismo išaiškinimą teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2011; kt.). Taigi viena iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygų – kad asmuo būtų teisėtai pagal galiojančius teisės aktus įgijęs civilines teises. Tačiau ginčo atveju šios teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygų nėra, nes Žemės sklypas atsakovei buvo perduotas neteisėtai.

9733.

98Kiti apeliacinio skundo ar atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

9934.

100Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas. Naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, o Plungės apylinkės teismo 2018 m. spalio 18 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

101Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

102Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. spalio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad valstybė, atstovaujama Telšių apskrities viršininko... 10. 3.... 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 805... 12. 4.... 13. Nei Žemaitijos kolegijai, nei Mokyklai nebuvo suteikta teisė išnuomoti... 14. 5.... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.562 straipsnio 1... 16. 6.... 17. Mokyklai 2016 m. rugpjūčio 8 d. VĮ Turto bankas generalinio direktoriaus... 18. 7.... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiasis Teismo išaiškinimą stovėjimo aikštelės,... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Plungės apylinkės teismas 2018 m. spalio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino... 24. 9.... 25. Teismas pagal Nekilnojamo turto registro duomenis nustatė, kad Žemės sklypas... 26. 10.... 27. Teismas konstatavo, kad nors draudimas panaudos gavėjai Žemaitijos kolegijai... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad Nuomos sutartis ir 2016 m. birželio 20 d. Papildomas... 30. 12.... 31. Teismas taip pat nustatė, kad Žemaitijos kolegija likviduota Lietuvos... 32. 13.... 33. Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos kanclerio pasirašytu Nekilnojamojo... 34. 14.... 35. Mokykla į NŽT dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutarties sudarymo... 36. 15.... 37. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovės atstovės argumentus dėl... 38. 16.... 39. Teismas taip pat atmetė atsakovės atstovės argumentus dėl ieškinio... 40. III.... 41. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 42. 17.... 43. Atsakovė UAB „Rietavo turgus“ apeliaciniame skunde prašo teismo Plungės... 44. 17.1.... 45. Teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties termino. UAB „Rietavo... 46. 17.2.... 47. Atsakovė nesutinka su teismo išvada, kad ji nepagrįstai nuomos pagrindais... 48. 17.3.... 49. Ginčo teritorijoje jau pakankamai seniai veikia visoje Lietuvoje žinomas... 50. 17.4.... 51. UAB „Rietavo turgus“ Nekilnojamojo turto registre įregistravus Aikštelės... 52. 18.... 53. Ieškovė Klaipėdos apygardos prokuratūra atsiliepime į atsakovės UAB... 54. 18.1.... 55. VĮ „Turto bankas“ 2016 m. rugpjūčio 8 d. generalinio direktoriaus... 56. 18.2.... 57. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismo priimtas sprendimas pažeidžia jos... 58. 19.... 59. Atsakovė Plungės technologijų ir verslo mokykla atsiliepime į atsakovės... 60. 20.... 61. Trečiasis asmuo UAB „Aksel“ atsiliepime į atsakovės UAB „Rietavo... 62. 20.1.... 63. Atsakovė nepagrįstai teigia dėl ieškinio senaties termino taikymo.... 64. 20.2.... 65. Žemaitijos kolegijos, kuri buvo likviduota ir išregistruota, teisės ir... 66. 20.3.... 67. Atsakovė teigia, kad ginčo sklypą turgaus veiklai naudoja jau senai, tačiau... 68. 21.... 69. Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į atsakovės UAB... 70. 22.... 71. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV.... 74. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 75. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 76. 23.... 77. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 78. 24.... 79. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 80. Dėl ginčo esmės... 81. 25.... 82. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino ir pripažino... 83. 26.... 84. Atsakovė nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu visų pirma... 85. 27.... 86. CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendras dešimties metų senaties... 87. 28.... 88. Nagrinėjamu atveju sandoriai, kuriuos ieškovė prašė pripažinti... 89. 29.... 90. Atsakovė taip pat nurodo nesutinkanti su teismo išvada, kad ji nepagrįstai... 91. 30.... 92. Pagal Nekilnojamo turto registro išrašą Žemės sklypas nuosavybės teise... 93. 31.... 94. Be to, atsakovė UAB „Rietavo turgus“ ginčija pirmosios instancijos teismo... 95. 32.... 96. Pagal kasacinio teismo išaiškinimą teisėtų lūkesčių principas... 97. 33.... 98. Kiti apeliacinio skundo ar atsiliepimų į jį argumentai teisiškai... 99. 34.... 100. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 101. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 102. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018 m. spalio 18 d. sprendimą...