Byla e2-592-913/2016
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Deneira“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Deneira“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 253,42 negrąžintos skolos (kredito), 22,81 Eur delspinigių, 1097,07 Eur palūkanų (131,02 proc. metinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą), 5 procentų dydžio procesines palūkanas už teismo priteistą sumą (neįskaičiuojant 253,42 Eur dydžio kredito sumos, nuo kurios, turėtų būti skaičiuojamos Sutartyje įtvirtintos 131,02 proc. dydžio metinės palūkanos) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 90,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei R. S. procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas) įteikti 2016 m. gegužės 19 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 str.). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas priimamas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Pagal ieškovo pateiktus bylos duomenis nustatyta, kad tarp UAB „Ferratum“ ir atsakovo 2012 m. lapkričio 19 d. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 253,42Eur (875,01 Lt) kreditas 1 mėnesio laikotarpiui. Atsakovas tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų, todėl Sutartis Sutarties 9.8 punkto pagrindu 2013 m. sausio 18 d. nutraukta. Tarp UAB „Ferratum“ ir ieškovo UAB „Deneira“ 2014 m. gruodžio 19 d. sudaryta Gautinų sumų pirkimo sutartis, pagal kurią ieškovas įgijo pagal Kredito sutartį gautinas sumas, tarp jų ir atsakovo negrąžintą kreditą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, todėl susidarė 253,42 Eur skola. Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė prievolę byloje, nėra.

6Tokiu būdu, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, pripažintina, kad ieškinio reikalavimas dėl skolos yra pagrįstas (CPK 177 str., 178 str., 185 str., 285 str. 2 d.), todėl yra pagrindas priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 253,42 Eur skolą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.123 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6. 260 str., 6.716 str., CPK 12 str., 178 str.).

7Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punktas numato, kad jeigu suėjus kredito terminui kredito gavėjas vėluoja grąžinti kreditą, palūkanas už kreditą (t.y. palūkanas mokėtinas iki sutarto kredito termino) ar jų dalį ir (ar) kitus bendrą kredito kainą sudarančius mokesčius ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sutartį, kredito gavėjas įsipareigoja kredito davėjui už juos mokėti 0,05% dydžio netesybas (delspinigius) už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas neįvykdė prievolės kreditą grąžinti laiku, todėl jai priskaičiuojami 22,81 Eur delspinigiai (253,42x180x0,05%).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1097,07 Eur ( Lt) palūkanų, paskaičiuotų taikant 131,02 proc. metinę palūkanų normą. Sutarties 10.1 punkte šalys sutarė, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies į kredito davėjo sąskaitą, tokiu atveju kredito gavėjas už laiku negrąžintą kreditą ar jo dalį moka kredito davėjui specialiosiose sąlygose ir tinklapyje nurodytas palūkanas už kreditą (t. y. už tolesnį naudojimąsi kreditu) iki faktinio kredito (jo dalies) grąžinimo į kredito davėjo sąskaitą. Atsakovo įsipareigojimai kyla sudarytos Vartojimo kredito sutarties pagrindu. Vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011; Nr. 3K-7-272/2011). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 131,02 proc. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, kad paskaičiuota 1097,07 Eur palūkanų suma, daugiau nei keturis kartus viršija atsakovui suteikto kredito sumą, yra neprotingai didelė. Esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai, palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, tai iš esmės prieštarauja paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams. Atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl prašomos priteisti palūkanos mažintinos iki 200,00 Eur (CK 6.874 str. 1 d., CK 6.210 str., 6.37 str., CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001, Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo 2016 m. balandžio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.123 str., 6.200 str., 6.205 str.).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 90,00 Eur ikiteisminio skolos administravimo išlaidų už UAB „Skolų departamentas“ suteiktas administravimo paslaugas. Ieškovas nurodė, kad pagal šią sutartį UAB „Skolų departamentas“ teikė ieškovui ikiteisminio išieškojimo paslaugas, t.y. rengė pranešimus, teikė konsultacijas. Nurodė, kad už suteiktas administravimo paslaugas UAB „Skolų departamentas“ išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovas pateikė 2015 m. birželio 14 d. sąskaitą dėl 90,00 Eur išankstiniam apmokėjimui, tačiau iš kasos pajamų orderio kvito serija SDK, Nr. ( - ) matyti, kad kvitas 90,00 Eur sumai išrašytas 2015-05-15. Be to, ieškovas nepateikė išlaidų, susijusių su suteiktomis teisinėmis paslaugomis detalizavimo, bei jokių duomenų apie įvykdytas paslaugas. Byloje yra vienintelis 2015 m. kovo 4 d. ieškovo atsakovui siųstas pranešimas dėl skolinių įsipareigojimų vykdymo ir reikalavimo perleidimo. Pažymėtina, kad skolininko informavimo apie reikalavimo perleidimą būtinybę, siekiant šį faktą panaudoti prieš skolininką, numato CK 6.109 straipsnis, todėl tokio pranešimo siuntimas nepatenka į kreditoriaus nuostolių, vykdant ikiteisminį išieškojimą, sritį ir nelaikytinos būtinomis CK 6.249 straipsnio prasme. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovo reikalavimas dėl 90,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas kaip nepagrįstas.

11Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalį tenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos.

12Ieškovas, paduodamas ieškinį teismui, sumokėjo 33,00 Eur žyminį mokestį (13, 40 b.l.). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (65 %), todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, 21,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d., CPK 80 str. 1 d. 1 p., CPK 80 str. 7 d.).

13Nagrinėjamoje byloje susidarė 1,48 Eur pašto išlaidų, kurios nepriteisiamos, nes yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų 3,00 Eur sumą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 ir 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės R. S., a.k. ( - ) ieškovės UAB „Deneira“, įm. kodas 302880890, naudai 253,42 Eur (du šimtus penkiasdešimt tris eurus 42 ct) skolos, 22,81 Eur (dvidešimt du eurus 81 ct) delspinigių, 200,00 Eur ( du šimtus eurų 00 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Išaiškinti, jog atsakovė R. S. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Išaiškinti, jog atsakovė R. S. per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

19Ieškovas šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai