Byla 2A-628-590/2013
Dėl baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Skrobla“ apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Šalčininkų miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „Skrobla“ dėl baudos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas VĮ Šalčininkų miškų urėdija kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Skrobla“ 924 Lt baudos ir 50 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2011-07-22 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11-114, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti medieną atsakovui, o atsakovas įsipareigojo 2011 m. 3 ketvirtyje nupirkti 44 ktm medienos. Ieškovas 2011-08-19 išsiuntė atsakovui faksu pranešimą, kad jam skirta mediena yra paruošta, tačiau atsakovas taip ir nenupirko šios medienos. Dėl to ieškovas 2012-01-30 išsiuntė atsakovui priminimą su prašymu sumokėti 924 Lt baudos pagal minėtą sutartį. Atsakovas iki šiol baudos nesumokėjo, nes ieškovas neva nebuvo paruošęs tinkamo kiekio. Atsakovas neįrodė, kad medienos nepirko dėl objektyvių priežasčių, todėl privalo sumokėti baudą.

4Atsakovas UAB „Skrobla“ atsiliepime į ieškinį nurodė, jog tarp atsakovo ir ieškovo buveinių yra apie 300 km atstumas, todėl transportavimo klausimas yra labai aktualus. Ieškovas telefonu pranešė atsakovui apie jam paruoštą medieną, o atsakovui pasiteiravus, kokio asortimento ir kiekio mediena yra paruošta, ieškovas paaiškino, kad realiai paruošta 22 kubiniai metrai A kokybės klasės 6 metrų ilgio pjautų pušies medienos rąstų. Atsakovas nurodė, kad dėl 22 kubinių metrų jam yra nuostolinga siųsti transporto priemonę, nes ji perveža 44 kubinius metrus, o tik 50 proc. apkrovimas ženkliai padidintų transportavimo kaštus, kas būtų nuostolinga atsakovui. Atsakovas paprašė palaukti, kol bus surasta kita pakeleivinga mašina ieškovo paruoštai medienai pakrauti. Tačiau, kai kita transporto priemonė buvo rasta, ieškovas paaiškino, kad jau realizavo atsakovui paruoštą medieną. Savo ieškiniu ieškovas siekia nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, kadangi mediena buvo realizuota (parduota) ir ieškovas dėl to nepatyrė jokių nuostolių. Pasirašant sutartį jos sąlygos atsakovui buvo primestos, nes tai standartinė ieškovo paruošta sutartis, ginanti išimtinai ieškovo interesus bei naudą, dėl kurių sąlygų atsakovas negalėjo derėtis. Atsakovo manymu, ieškovo reikalavimas 10 proc. baudos už nenupirktą medieną yra nesąžininga sutarties sąlyga, todėl teismas turėtų taikyti teisės normas, kurios gintų atsakovo, kaip vartotojo interesus.

5Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2012-07-05 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino. Teismas, nustatęs, kad atsakovas sutartyje nustatyto medienos kiekio nenupirko, per protingą terminą apie tai tinkamai nepranešė pardavėjui (ieškovui), padarė išvadą, jog atsakovas savo sutartinių prievolių neįvykdė, todėl iš atsakovo priteisė ieškovo prašomą baudą – 10 proc. nuo neįvykdytos sandorio dalies, t. y. 924 Lt. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas prašymas taikyti teisės normas, kurios gintų atsakovo, kaip vartotojo interesus, yra nepagrįstas, nes iš jo paties pateikto VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog UAB „Skrobla“ yra juridinis asmuo, kurio veiklos tikslai ir rūšys – medienos apdirbimas, baldų ir kitų gaminių iš medienos gamyba ir t.t. Teismas sprendė, jog ši įmonė negali būti pripažinta silpnesniąja sutarties šalimi arba vartotoju ir atitinkamai jai netaikytinos vartojimo sutarčių ypatumai.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Skrobla“ prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-07-05 sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino civilinėje byloje esančius įrodymus, formaliai vertino 2011-07-22 sudarytos apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11-114 sąlygas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas. Atsakovas mano, kad jis nėra pažeidęs jokių sutartinių įsipareigojimų, nes likęs medienos kiekis liko nepaimtas dėl paties ieškovo kaltės. Pažymi, jog sudarytos apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutarties 6.2 punktas nenumato, kad apie priežastis, dėl ko nėra paimama mediena, šalis viena kitai turi pranešti raštu. Atsakovas apie visas priežastis dėl medienos neatsiėmimo pranešė ryšio priemonėmis ieškovo atstovams laiku, nes sutarties 2.2 punktas numato, kad ieškovas pirkėją turėjo informuoti apie paruoštą medienos kiekį taip pat ryšio priemonėmis, o ne raštu. Atkreipia dėmesį, kad ieškovas kartu su ieškiniu pridėjo 2011-08-19 pranešimą apie paruoštą medienos kiekį, tačiau atsakovas tokio pranešimo raštu negavo. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad dokumentas buvo siųstas faksu, tačiau jokio fakso iš ieškovo atsakovas negavo, nes visus klausimus su atsakovu sprendė tik telefonu. Rašytinis atsakovo paaiškinamas buvo pateiktas tik gavus 2012-01-30 rašytinę pretenziją iš ieškovo. Dėl šių priežasčių kyla pagrįstos abejonės dėl ieškovo veiksmų tinkamumo, kadangi pats ieškovas tik 2012-01-30 informavo atsakovą apie nepaimtą medieną, nors sutarties 2.3. punktas numato, kad per 5 dienas nepaėmus medienos, parduoti bendras medienos kiekis mažinamas pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu. Nurodo, kad ieškovas reikalauja baudos už neva tai sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau faktiškai ieškovas tokiu ieškiniu siekia nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina, jog ieškovas visą atsakovo nenupirktą medieną pardavė, todėl faktiškai ieškovas, pardavęs visą medieną, dar siekia užsidirbti iš atsakovo, nors jokių nuostolių nėra patyręs. Be to, atsakovas atkreipia dėmesį, kad pasirašant sutartį su ieškovu, sutarties sąlygos jam buvo primestos, jis negalėjo dėl sutarties sąlygų derėtis, tokia sutartis, kokia yra pateikta ieškovo, yra parengta išimtinai ieškovo naudai ir interesams. Atsakovas mano, kad sutarties sąlyga, kurioje iš jo reikalaujama 10 procentų baudos už nenupirktą medienos kiekį yra nesąžininga sutarties sąlyga ir šioje byloje teismas turėtų taikyti teisės normas, kurios gintų atsakovo, kaip vartotojo interesus.

7Atsiliepimu į atsakovo UAB „Skrobla“ apeliacinį skundą ieškovas VĮ Šalčininkų miškų urėdija prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-07-05 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad VĮ Šalčininkų miškų urėdija 2011-07-22 sudarė su UAB „Skroblą“ apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11-114. Vadovaujantis 2011-07-22 apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11-114 2.2 punktu, 2011-08-19, atsakovui UAB „Skrobla“ faksu ( 8 464) 53561 buvo išsiųstas pranešimas Nr.(10.3)-3-704 apie paruoštą pardavimui medieną: pjautinieji pušies rąstai (PJ-P)-44 ktm. Minėtą pranešimą UAB „Skrobla“ gavo 2011-08-19 12 val. 23 min. UAB „Skrobla“ argumentuoja, kad atsisakė pirkti medieną dėl to, kad VĮ Šalčininkų miškų urėdija pagamino tik 22 kubinius metrus medienos ir atsižvelgiant į tai, kad atstumas nuo bendrovės buveinės iki miškų urėdijos apie 300 kilometrų, buvo nuostolinga siųsti transporto priemonę. Akivaizdu, kad UAB „Skrobla“ klaidina teismą dėl pagaminto medienos kiekio. 2011-08-19 pranešime Nr.(10.3)-3-704 buvo nurodyta, kad pagaminta 44 ktm medienos, būtent minėtas medienos kiekis buvo numatytas 2011-07-22 apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11-114 1.1. punkte. Sudarant sutartį, UAB „Skrobla“ buvo žinoma, kad transporto priemonei reikės nuvažiuoti atstumą nuo bendrovės buveinės iki miškų urėdijos apie 300 kilometrų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, UAB „Skrobla“ apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Taip pat nurodo, kad UAB „Skrobla“ nesąžiningai argumentuoja, kad VĮ Šalčininkų miškų urėdija ieškiniu dėl 924 Lt baudos priteisimo siekia nepagrįstai praturtėti. VĮ Šalčininkų miškų urėdija vykdydama ūkinę veiklą, privalo vadovautis Prekybos mediena taisyklėmis. Prekybos mediena taisyklių 56 punkte nustatyta, kad „Jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda medienos sutartyje nustatytais terminais ir kiekiais, šių sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio netesybas. Ši nuostata netaikoma esant force majeure sąlygoms“. Analogiška sąlyga užfiksuota ir 2011-07-22 apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11-114 6.2 punkte.

8Apeliacinis skundas atmetamas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

10Pagal 2011-07-22 apvaliosios medienos trumpalaikio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11-114, ieškovas VĮ Šalčininkų miškų urėdija įsipareigojo patiekti, o atsakovas UAB „Skrobla“ įsipareigojo nupirkti 44 ktm medienos ( b.l. 5-7). 2011-08-19 ieškovas raštu informavo atsakovą apie tai, kad yra paruošta pardavimui 44 ktm medienos (b. l. 8). Pasiūlytą medienos kiekį atsakovas privalėjo nupirkti per 5 darbo dienas (sutarties 2.2 punktas). Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimo nupirkti medieną, todėl privalo sumokėti ieškovui 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą ( sutarties 6.2 punktas). Apelianto argumentai, kad ieškovas realiai buvo paruošęs tik 22 kubinius metrus medienos yra neįrodyti, prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, todėl atmetami (CPK 178 str. ).

11Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Remiantis teismų praktika, šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009, ir kt.). Taigi apelianto argumentai, kad ieškovas nepatyrė nuostolių, neturi reikšmės bylai, nes kreditorius (ieškovas), reikalaudamas sutartyje numatytos baudos, neprivalo įrodinėti nuostolių.

12Atmestini ir apelianto argumentai, kad sutarties sąlyga dėl 10 procentų baudos yra nesąžininga. Sutarties 6.2 punkto nuostatų, reglamentuojančių 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudos skyrimą, negalima laikyti nesąžiningomis ar diskriminuojančiomis atsakovą, nes vienodo dydžio bauda sutartimi yra numatyta abiems sandorio šalims, tiek pirkėjui tiek pardavėjui.

13Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

15Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai