Byla 2A-241-553/2013
Dėl draudimo išmokos kompensavimo, išvadą duodanti institucija – Lietuvos bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) SE „BTA Insurance Company“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimo, priimto išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo SE „BTA Insurance Company“ ieškinį atsakovui UAB „Rastakas“ dėl draudimo išmokos kompensavimo, išvadą duodanti institucija – Lietuvos bankas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovas SE „BTA Insurance Company“ kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 7 140,70 Lt draudimo išmokos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje apdraudė automobilio Mercedes Benz 1844, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) valdytojus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (sutarties Nr. 12 2754330). 2010-08-25 eismo įvykio metu dėl atsakovo darbuotojo V. C. kaltės, kuris valdė ieškovo apdraustą transporto priemonę Mercedes Benz, buvo apgadintas tretiesiems asmenims priklausantis automobilis Volvo. Už minėtos transporto priemonės apgadinimus ieškovas 2011-02-22 sumokėjo 7 140,70 Lt draudimo išmoką, kurią, vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalimi, reikalauja priteisti iš atsakovo (b. l. 22-23).

8Atsiliepimu į ieškinį atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimais. Pagal TPVCAPDĮ 16 straipsnio 2 dalį atsakingas draudikas moka išmoką nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, kai transporto priemonės valdytojui atsirado civilinė atsakomybė. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl eismo įvykio VOLVO (v.n. (duomenys neskelbtini)) savininkui D. Lechner Gmbh buvo padaryta būtent 7 140,70 Lt žala. Paaiškino, kad nuo šalių bendradarbiavimo pradžios atsakovo automobilių parkas didėjo, atitinkamai su ieškovu buvo sudaroma vis daugiau draudimo sutarčių. Transporto priemonės buvo įgyjamos ir draudimo sutartys buvo sudaromos skirtingu laiku, skirtingose sutartyse buvo nustatomi skirtingi draudimo įmokų mokėjimo terminai. Nurodė, kad pagal tarp šalių susiklosčiusią draudimo santykių praktiką, ieškovas periodiškai pateikdavo atsakovui sąskaitas dėl įmokų pagal šalių sudarytas sutartis (sąskaitos buvo išrašomos iki sueinant sutartyse nurodytiems mokėjimo terminams ir jau suėjus sutartyse nustatytiems mokėjimo terminams), o atsakovas vieno ar dviejų mėnesių laikotarpiu jas apmokėdavo. Gavęs iš ieškovo sąskaitas, atsakovas ieškovui sumokėjo visas draudimo įmokas pagal ginčo sutartį. Ieškovas sąskaitą už paskutinę automobilio Mercedes Benz valdytojo civilinės atsakomybės draudimo įmoką pateikė jau pasibaigus tokios įmokos apmokėjimo terminui, kuris buvo 2011-02-12, o atsakovas tokią įmoką sumokėjo 2011-03-14. Pažymėjo, kad skirtingai nei nurodo TPVCAPDĮ 80 straipsnio 1 dalis, ieškovas per 15 dienų terminą nepareiškė atsakovui jokios pretenzijos. Už vėlavimą sumokėti įmoką turėtų būti taikomi TPVCAPDĮ 11 straipsnio 5 dalyje numatyti delspinigiai. Priešingu atveju, ieškovas bus gavęs ir draudimo, kurio atsakovas negavo, kainą ir įgijęs teisę į draudimo išmokos kompensaciją, kas prieštarautų teisingumo principams (b. l. 35-41).

9Išvadą byloje teikianti institucija Lietuvos bankas pateiktoje išvadoje nurodė, kad, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, ieškovas, priėmęs iš atsakovo pavėluotą draudimo įmoką, turi teisę reikalauti tik netesybų (b. l. 99-100).

10Po minėtos išvados pateikimo ieškovas pareiškė atsisakantis ieškinio reikalavimo dalyje dėl 1 175 Lt draudimo įmokos priteisimo, prašydamas priteisti tik likusią 5 965,70 Lt sumą už draudimo išmoką (b. l. 102).

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-04-10 priėmė sprendimą nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 1175 Lt sumos priteisimo ir grąžinti ieškovui 26 Lt žyminio mokesčio, likusioje dalyje ieškinį atmesti. Teismas nustatė, kad draudimo įmokas atsakovas turėjo sumokėti 2010-05-12, 2010-08-12, 2010-11-12 ir 2011-02-12, tačiau faktiškai jos sumokėtos 2010-07-07, 2010-09-14, 2010-12-08 ir 2011-03-14. Visos įmokos sumokėtos pavėlavus daugiau nei mėnesį, tačiau ieškovas nei vienos iš jų nėra grąžinęs atsakovui. 2010-08-25 draudiminis įvykis įvyko tarp antros draudimo įmokos sumokėjimo termino pabaigos (2010-08-12) ir tokios įmokos faktiško sumokėjimo momento (2010-09-14). Po antros draudimo įmokos sekė dar dvi, kurias ieškovas priėmė. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalis numato draudėjo pareigą kompensuoti draudiko patirtą draudimo išmoką, jei pats draudėjas laiku nesumoka draudimo sutarties kainos ir tuo metu įvyksta draudiminis įvykis. Tačiau teisės aktai nereglamentuoja situacijos, susijusios su draudiko teisėmis, priėmus pavėluotą draudimo įmoką. Draudiminis įvykis įvyko atsakovo vėlavimo sumokėti antrąją draudimo įmoką metu. Ieškovas ir po eismo įvykio ne tik priėmė iš atsakovo draudimo įmokas, bet ir pranešimais, kurie nelaikomi pretenzijomis, skatino atsakovą mokėti tokias įmokas. Vadinasi, ieškovas tokių atsakovo vėlavimų vykdyti sutartines prievoles nelaikė esminiu draudimo sutarties pažeidimu. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo (c. b. Nr. 2A-160-345/2010, 2A-1011-115/2008) išsakytą poziciją, ieškovas (net ir atsisakiusi dalies ieškinio reikalavimo) neturi teisės reikalauti atsakovo kompensuoti ieškovo patirtą draudimo išmokos sumą, priešingu atveju būtų pažeistas Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes ieškovas nepagrįstai gautų dvigubą naudą (draudimo kainą ir draudimo išmokos kompensaciją), o atsakovas nebūtų gavęs draudiminės apsaugos, už kurią yra sumokėjęs.

  1. Apeliacinio skundo argumentai

12Apeliantas (ieškovas) SE „BTA Insurance Company“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas taip pat prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes ieškovo žodiniai paaiškinimai gali būti svarbūs siekiant priimti teisingą sprendimą. Nurodo, kad:

  1. Teismas nustatė, kad draudimo įmoka buvo sumokėta pavėluotai, pripažino, kad draudimo įmoka buvo sumokėta jau po draudžiamojo įvykio, tačiau nepagrįstai konstatavo, kad priėmus pavėluotai sumokėtą įmoką, draudikas neturi teisės reikalauti sugrąžinti išmokėtas sumas tretiesiems asmenims.
  2. Teismas neteisingai vertino teisinį reglamentavimą dėl draudiko pareigos informuoti draudėją apie įmokos nesumokėjimą laiku ir nurodant pasekmes. Draudimo įmonė prievolę informuoti draudėją įvykdė tinkamai, tačiau teismas nepagrįstai nustatė, kad pavadinimas – pranešimas yra netinkamas, nes turėjo būti parašyta pretenzija.
  3. Teismas ne visiškai atsižvelgė į Lietuvos banko išvadą (b. l. 123-125).

13Atsiliepimai į apeliacinį skundą nebuvo gauti.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Visų pirmą teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo reikalavimo formuluotės. Apeliantas (ieškovas) SE „BTA Insurance Company“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija vertina, kad apeliantas (ieškovas) padarė aiškią rašymo apsiriko klaidą reikšdamas reikalavimą panaikinti sprendimą, kuriuo ieškinys buvo atmestas, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ir priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl ši klaida ištaisoma nurodant, kad apelianto reikalavimas yra panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, kartu priteisiant iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 276, 302 straipsniai).

15CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama ieškovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

16Byloje kilo ginčas dėl to, kaip nagrinėjamos bylos atveju reikia aiškinti ir taikyti TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą teisės normą, pagal kurią draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ginčo šalių 2010-05-07 buvo sudaryta transporto valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 12 2754330 (toliau – Sutartis) dėl krovininio automobilio MERCEDES-BENZ 1844 valdytojų civilinės atsakomybės. Sutartyje nurodytas galiojimo laikas 12 mėnesių: nuo 2010-05-12 00:00 iki 2011-05-11 24:00, bendra draudimo įmoka: 4 700 Lt, draudimo liudijimo (-ų) trukmė ir įmokų mokėjimo terminai bei dydžiai: trukmė 3 mėn., mokama iki 2010-05-12, įmoka 1 175 Lt; trukmė 3 mėn., mokama iki 2010-08-12, įmoka 1 175 Lt; trukmė 3 mėn., mokama iki 2010-11-12, įmoka 1 175 Lt; trukmė 3 mėn., mokama iki 2011-02-12, įmoka 1 175 Lt. Sutartyje nurodyta, kad ji sudaryta pagal TPVCAPDĮ (b. l. 29). Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas ieškovui draudimo įmokas pagal ginčo Sutartį sumokėjo 2010-07-07, 2010-09-14, 2010-12-08 ir 2011-03-14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2010-10-05 pranešimu atsakovas informavo ieškovą apie 2010-08-25 įvykusi eismo įvykį, kurio metu pagal Sutartį apdrausta atsakovo transporto priemonė padarė žalą trečiojo asmens D. Lechner GmbH transporto priemonei Volvo (b. l. 28). Nors atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad dėl eismo įvykio VOLVO (v.n. (duomenys neskelbtini)) savininkui D. Lechner GmbH buvo padaryta būtent 7 140,70 Lt žala, tačiau į bylą pateikta trečiojo asmens vardu išrašyta sąskaita ir jos (bei kitų sąskaitų) apmokėjimą patvirtinantis dokumentas įrodo, kad ieškovui trečiasis asmuo dėl 2010-08-25 atsakovo transporto priemonės (v. n. (duomenys neskelbtini)) autoįvykio metu padarytos žalos padarinių pašalinimo išrašė 2 068,09 EUR sąskaitą, kurią ieškovas apmokėjo (į bylą nėra pateiktą šią aplinkybę paneigiančių įrodymų) (b. l. 103, 108 – 113). Atsižvelgiant į lito į euro valiutų santykį (3,4528:1), 2 068,09 EUR atitinka 7 140,70 Lt sumą. Pažymėtina, kad ieškovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsisakė reikalavimo dalyje dėl 1 175 Lt sumos priteisimo ir prašė teismo iš atsakovo priteisti 5 965,70 Lt (b. l. 102).

18Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad TPVCAPDĮ tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Vienas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo bruožų yra jo privalomumas. Galiojančiame teisiniame reguliavime įtvirtintų nuostatų dėl šios rūšies draudimo sutarčių tikslas – garantuoti dėl šiuo draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu nukentėjusių ir patyrusių žalą trečiųjų asmenų nuostolių atlyginimą įstatyme ir sutartyje nustatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma, taip pat užtikrinti ir transporto priemonę naudojančių valdytojų turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe, kilusia naudojant šiuo draudimu apdraustą transporto priemonę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-09-30 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2009; 2012-11-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2012; kt.). TPVCAPDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Draudimo sutartis, sudaryta pagal TPVCAPDĮ, yra rašytinė, terminuota ir konsensualinė. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 6 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-11-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2012). Tai reiškia, kad sudarius draudimo sutartį draudimo apsauga galioja ir draudiko prievolės sumokėti draudimo išmoką draudėjui pagal tokią sutartį nepanaikina draudėjo nesumokėjimas draudimo įmokos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2013). Kasacinio teismo išaiškino, kad tuo atveju, jeigu draudėjas nesumokėjo draudimo įmokos iki draudimo sutartyje nustatyto termino, o per tą laikotarpį, kai draudimo įmoka nebuvo sumokėta, atsitiko draudžiamasis įvykis, neturi reikšmės argumentai, kad draudėjas vėliau sumokėjo draudimo įmoką, draudikas ją priėmė, nenutraukė draudimo sutarties ir pan., kadangi šios aplinkybės nėra TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo (netaikymo) sąlygos. Priešingas aiškinimas neatitiktų ne tik įstatymo nuostatų, bet ir draudimo teisinių santykių reguliavimo esmės. TPVCAPDĮ įtvirtinta draudiko pareiga mokėti nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmoką net ir tais atvejais, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, tačiau kartu nustatyta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos sumokėtas sumas. Tokiu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, prasmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei pašalinti galimybę draudėjui piktnaudžiauti. Tokiu būdu draudėjas drausminamas, nes, draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėdamas draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, jis prisiima su tuo susijusią riziką, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas, išmokėjęs nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, įgis į draudėją atgręžtinio reikalavimo teisę. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata suteikia draudikui galimo elgesio pasirinkimo galimybę, t. y. draudikas, esant nurodytoms sąlygomis visada turės teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti sumokėtą draudimo išmoką, tačiau tai, ar jis šia teise pasinaudos, priklauso draudiko diskrecijai. Taigi nurodytos normos dispozityvumas reiškia ne tai, kad, esant nustatytoms sąlygoms ir draudikui pareikalavus, draudėjas ne visada privalo sugrąžinti draudiko išmokėtas draudimo sumas, bet tai, kad draudikas turi teisę savarankiškai spręsti dėl savo teisių gynybos būdų pasirinkimo. Kasacinis teismas konstatavo, kad, draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas turi teisę susigrąžinti jai atlyginti išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudėjas sumokėjo draudimo įmoką po draudžiamojo įvykio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2012).

19Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas (t. y. įvykdyti regresinę prievolę) įgyvendinama kartu su TPVCAPDĮ 22 straipsnio „Draudiko sumokėtų išmokų grąžinimas“ 2 dalyje įtvirtintais grąžinamos sumos dydžio nustatymo kriterijais. Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jei draudėjas nevykdė arba netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad aiškinant ir taikant TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalį turi būti taikomi TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti grąžinamos sumos dydžio nustatymo kriterijai, taip pat kiti kriterijai, kuriuos pagal bylos aplinkybes reikšmingais pripažins teismas; grąžinamos sumos dydžio nustatymui svarbios šios aplinkybės: nesumokėtos sumos dydis, praleisto termino trukmė, termino praleidimo priežastys ir kitos konkrečioje byloje nustatytos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2012; 2013-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2013; 2013-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2013, 2013-04-03 nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-203/2013, Nr. 3K-3-204/2013, Nr. 3K-3-205/2013). Grąžinamos sumos dydis nustatytinas atsižvelgiant į sutarties šalių tarpusavio santykius, į tai, kad ginčo šalys yra juridiniai asmenys, kur vienam jų (ieškovui) draudimas yra jo įprasta komercinė veikla (kuriam, kaip profesionaliam verslininkui, keliami aukštesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo, profesionalumo standartai), o kitam (atsakovui) – bendrovės pagrindinė veikla inter alia yra transporto paslaugos; krovinių vežimais keliais, įskaitant tarptautinį krovinių gabenimą, ir kt. Ginčo šalims yra (turi būti) žinomi šios rūšies draudimo tikslas ir jo ypatumai, galimi teisiniai padariniai ir atsakomybė, jeigu nesilaikoma (pažeidžiamos) įstatymo ar konkrečios sutarties nuostatos (neprieštaraujančios imperatyviosioms įstatymo nuostatoms). Iš to, kas nurodyta, kasacinis teismas sprendė, kad grąžinamos sumos dydis nustatytinas kaip prašomos priteisti sumos 1/2 dalis (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalis, 22 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2013). Nagrinėjamoje byloje šalys sudarė Sutartį, kurios taikoma apsauga, nepriklausomai nuo įmokų sumokėjimo dienos (t. y. nepriklausomai nuo to, ar įmokos sumokėtos Sutartyje nustatytu terminu ar jam pasibaigus) galiojo nuo 2010-05-12 iki 2011-05-11. Ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis draudimo verslu, o atsakovas – juridinis asmuo, užsiimantis transporto, krovinių gabenimo (ir užsienyje) paslaugų teikimu, todėl abiems ginčo šalims (neatsižvelgiant į jų bendradarbiavimo praktiką) turėjo būti žinomi transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybė privalomojo draudimo tikslas ir jo ypatumai, galimi teisiniai padariniai ir atsakomybė, jeigu nesilaikoma (pažeidžiamos) įstatymo ar Sutarties nuostatos sutartyje nustatytu laiku sumokėti draudimo įmoką. Aplinkybė, kad atsakovas pavėlavo sumokėti tik vieną draudimo įmoką iš keturių, kadangi viena draudimo įmoka jau buvo sumokėta iki draudžiamojo įvykio, o likusių dviejų draudimo įmokų mokėjimo terminai dar nebuvo suėję, nagrinėjamos bylos atveju neturi įtakos iš atsakovo ieškovui priteistinos sumos dydžiui, kadangi ginčo šalys sutarė, jog pagal Sutartį bus išduoti 4 draudimo liudijimai, iš kurių kiekvienas galios 3 mėnesius. Draudžiamasis įvykis įvyko 2010-08-25, t. y. laikotarpiu nuo 2010-08-12 iki 2010-11-11, už kurį visos 1 175 Lt draudimo įmokos atsakovas nebuvo sumokėjęs. Jeigu draudžiamasis įvykis būtų įvykęs laikotarpyje nuo 2010-05-12 iki 2010-08-11, kai draudimo įmoka nors pavėluotai, bet buvo sumokėta, ieškovas neįgytų teisės TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje įtvirtintu pagrindų reikalauti draudimo išmokos grąžinimo iš atsakovo, kadangi jis būtų įvykdęs savo prievolę sumokėti šalių sutartą visą draudimo įmokos sumą už tą laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo visą 5 965,70 Lt sumą tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiant ½ dalį šios sumos (t. y. 2 982,85 Lt). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria ieškinys atmestas, yra naikintinas ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Už priteisiamą 2 982,85 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat priteistina 6 proc. metinių procesinių palūkanų (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

21Dėl argumentų, susijusių su pretenzijų / pranešimų apie įmokų sumokėjimo laiką įteikimu, pažymėtina, kad TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta draudiko teisė į regresą nesąlygojama TPVCAPDĮ nuostatų, reglamentuojančių draudimo sutarties nutraukimą (TPVCAPDĮ 7 straipsnio 2 dalis), galimybės reikalauti delspinigių (TPVCAPDĮ 11 straipsnio 5 dalis) ar pranešimo draudėjui apie draudimo įmokų nesumokėjimo padarinius (Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47, 27 punktas). Draudimo įmokos pavėluotas sumokėjimas ir ta aplinkybė, jog draudikas ją priėmė, nepašalina draudiko regreso teisės, nes to nenustatyta TPVCAPD įstatyme. Pavėluotas draudimo įmokų sumokėjimas yra sutarties pažeidimo padarinių šalinimas, kuris nepaneigia sutarties pažeidimo, kaip pagrindo regreso teisei pagal TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalį įgyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2013).

22CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliantas prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nemotyvavo, nenurodė pagrįstų argumentų, dėl kurių bylą reiktų nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių byla apeliacine tvarka turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis), todėl apelianto prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintas.

23Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Tenkinus ieškinio reikalavimo 1/2 dalį, pagal šią proporciją šalims paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas (apeliantas) už pareiškimą ir ieškinį sumokėjo 214 Lt žyminio mokesčio, iš kurio 26 Lt (75 proc. nuo 35,21 Lt, t. y. žyminio mokesčio mokėtino už 1 175 Lt reikalavimą, kurio ieškovas atsisakė) jam grąžinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimu, už apeliacinį skundą sumokėjo 179 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nepateikė dokumentų advokato pagalbai patirtų išlaidų atlyginimui pagrįsti. Taigi iš viso ieškovas už reikalavimą dėl 5 965,70 Lt sumos priteisimo sumokėjo 358 Lt bylinėjimosi išlaidų, šios sumos 1/2 dalis (179 Lt) priteistina iš atsakovo. Atsakovas sumokėjo 1 900 Lt už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme, todėl šios sumos 1/2 dalis (950 Lt) priteistina iš ieškovo.

24Procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) sudaro 15,44 Lt, atsižvelgiant į ½ tenkintų reikalavimų proporciją, iš ginčo šalių priteistinos atskiros minėtų išlaidų sumos sudaro mažiau nei 10 Lt, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 276, 302 straipsniais, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Ištaisyti apelianto (ieškovo) apeliaciniame skunde padarytą aiškią rašymo apsirikimo klaidą ir nurodyti, kad apelianto reikalavimas yra panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, kartu priteisiant iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

27Apelianto SE „BTA Insurance Company“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimą dalyje, kuria ieškinys atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą:

29Ieškinio reikalavimą dėl 5 965,70 Lt sumos priteisimo tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Rastakas“ (į. k. 123036056, buveinė – Žirmūnų g. 86-9, Vilnius) ieškovo SE „BTA Insurance Company“ (į. k. 40003159840, buveinė K. V. iela 63, Ryga, Latvijos Respublika) naudai 2 982,85 Lt (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt du litus, 85 ct) pagal regresinę prievolę ir 6 (šešių) procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

31Kitą ieškinio dalį atmesti.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Rastakas“ (į. k. 123036056, buveinė – Žirmūnų g. 86-9, Vilnius) ieškovo SE „BTA Insurance Company“ (į. k. 40003159840, buveinė K. V. iela 63, Ryga, Latvijos Respublika) naudai 179 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš ieškovo SE „BTA Insurance Company“ (į. k. 40003159840, buveinė K. V. iela 63, Ryga, Latvijos Respublika) atsakovo UAB „Rastakas“ (į. k. 123036056, buveinė – Žirmūnų g. 86-9, Vilnius) naudai 950 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovas SE „BTA Insurance Company“ kreipėsi į teismą su reikalavimu... 8. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimais. Pagal... 9. Išvadą byloje teikianti institucija Lietuvos bankas pateiktoje išvadoje... 10. Po minėtos išvados pateikimo ieškovas pareiškė atsisakantis ieškinio... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-04-10 priėmė sprendimą nutraukti... 12. Apeliantas (ieškovas) SE „BTA Insurance Company“ apeliaciniu skundu prašo... 13. Atsiliepimai į apeliacinį skundą nebuvo gauti.
    14. Visų pirmą teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo reikalavimo... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine... 16. Byloje kilo ginčas dėl to, kaip nagrinėjamos bylos atveju reikia aiškinti... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp ginčo šalių 2010-05-07 buvo... 18. Kasacinės instancijos teismas išaiškino, kad TPVCAPDĮ tikslas – nustatyti... 19. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje... 20. Už priteisiamą 2 982,85 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 21. Dėl argumentų, susijusių su pretenzijų / pranešimų apie įmokų... 22. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 23. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, perskirstomos šalių... 24. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 276, 302 straipsniais, 326 straipsnio 1... 26. Ištaisyti apelianto (ieškovo) apeliaciniame skunde padarytą aiškią rašymo... 27. Apelianto SE „BTA Insurance Company“ apeliacinį skundą tenkinti iš... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-10 sprendimą dalyje, kuria... 29. Ieškinio reikalavimą dėl 5 965,70 Lt sumos priteisimo tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Rastakas“ (į. k. 123036056, buveinė –... 31. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Rastakas“ (į. k. 123036056, buveinė –... 33. Priteisti iš ieškovo SE „BTA Insurance Company“ (į. k. 40003159840,...