Byla e2-1195-733/2017
Dėl skolos, kredito mokesčio ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BnP Finance, AB ieškinį atsakovui T. J. dėl skolos, kredito mokesčio ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1768,72 Eur negrąžintos kredito dalies, 1152,29 Eur kredito mokesčio, 3,70 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad tarp šalių 2016-06-05 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. R52214146, kuria atsakovui buvo refinansuoti jo turėti finansiniai įsipareigojimai 1832,12 Eur sumai. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti nurodytą vartojimo kredito sumą bei sumokėti 1283,56 Eur kredito mokestį (mokėjimo (pelno) palūkanas) keturiasdešimt aštuoniomis mėnesinėmis įmokomis, mokant po 64,91 Eur. Atsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų. Kadangi jis nesilaiko vienos iš esminių sutarties sąlygų, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu bei sutarties 8.5. punktu, ieškovė 2017-01-26 atsakovui siųstu išankstiniu raštišku pranešimu nutraukė su juo sudarytą vartojimo kredito sutartį. Atsakovas per pranešimu apie sutarties nutraukimą suteiktą terminą įsiskolinimo nepadengė, yra skolingas ieškovei 1768,72 Eur negrąžintos vartojimo kredito dalies ir 1152,29 Eur kredito mokesčio. Taip pat, vadovaujantis sutarties 6.1 p., susidarė mokėti 3,70 Eur palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp šalių 2016-06-05 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. R52214146, kuria atsakovui buvo refinansuoti jo turėti finansiniai įsipareigojimai 1832,12 Eur sumai. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti nurodytą vartojimo kredito sumą bei sumokėti 1283,56 Eur kredito mokestį (mokėjimo (pelno) palūkanas) keturiasdešimt aštuoniomis mėnesinėmis įmokomis, mokant po 64,91 Eur. Atsakovas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų. Kadangi jis nesilaiko vienos iš esminių sutarties sąlygų, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu bei sutarties 8.5. punktu, ieškovė 2017-01-26 atsakovui siųstu išankstiniu raštišku pranešimu nutraukė su juo sudarytą vartojimo kredito sutartį. Atsakovas per pranešimu apie sutarties nutraukimą suteiktą terminą įsiskolinimo nepadengė, yra skolingas ieškovei 1768,72 Eur negrąžintos vartojimo kredito dalies ir kaip nurodo ieškovė - 1152,29 Eur kredito mokesčio. Taip pat, vadovaujantis sutarties 6.1. punktu, susidarė mokėti 3,70 Eur palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo.

6Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina 1768,72 Eur negrąžintos kredito dalies ieškovės naudai (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

7Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos, kurias įvardija kaip kredito mokestį, laikytinos neprotingai didelėmis, jos artimos skolos sumai. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į paskolos sudarymo datą, į paskolos negrąžinimo trukmę, palūkanų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas (šiuo atveju vadinamas kredito mokesčiu), todėl apskaičiuotos reikalaujamos palūkanos – kredito mokestis - mažintinas iki 200 Eur. Taip pat priteistinos 3,70 Eur palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo.

8Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai: 44 Eur žyminio mokesčio ir 81,07 Eur teisinės pagalbos išlaidų, t. y. iš viso 125,07 Eur ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str.).

10Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš T. J., asmens kodas ( - )

13- 1768,72 Eur skolos,

14- 200 Eur kredito mokesčio,

15- 3,70 Eur palūkanų,

16- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1972,42 Eur sumą nuo 2017-03-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

17- 125,07 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BnP Finance, AB, juridinio asmens kodas 302447985.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai