Byla e2-1301-302/2015
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1599-221/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Envija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Veistas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Envija“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 234 661,3 Eur skolos, 4 458,54 Eur netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovės prašymu Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovei priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, esančios pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis 239 119,84 Eur sumai, leidžiant atsakovei areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį, bet uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, nustačius, kad atsakovė neturi pakankamai materialaus turto, neviršijant ieškinio reikalavimo dydžio, buvo areštuota atitinkama piniginių lėšų, esančių atsakovei priklausančiose sąskaitose Lietuvos Respublikos bankuose, dalis, leidžiant atsakovei iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

52015 m. gegužės 5 d. ieškovė pateikė prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priėmimo–perdavimo aktais perduotą kogeneracinį įrenginį konteineriniame išpildyme, perduodant jį saugoti ieškovei bei paskirti ieškovę kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme saugotoja. Nurodė, kad atsakovei teismo posėdžių metu pareiškus, jog jei ieškovė pateiktų dokumentus, tada atsakovė apmokėtų jai pateiktas sąskaitas ir susidariusius įsiskolinimus, 2015 m. balandžio 22 d. antstolė S. V. atsakovei pasirašytinai įteikė jos prašytą dokumentaciją, tačiau atsakovė 2015 m. balandžio 29 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog ieškovės pateiktas kogeneracinis įrenginys konteineriniame išpildyme yra su trūkumais. Ieškovės teigimu, dėl įrenginio trūkumų yra kalta ir atsakinga pati atsakovė, nes daiktas jai buvo perduotas pilnos komplektacijos, su visomis sudedamosiomis dalimis, o trūkumai atsirado daiktui esant atsakovės žinioje. Dėl netinkamo daikto saugojimo, kitų tyčinių ar neatsargių atsakovės veiksmų gali būti prarastos ir kitos atsakovės žinioje esančio daikto, iš kurio perdavimo ieškovė kildina dalį savo reikalavimų, dalys, todėl siekiant užtikrinti kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme saugumą ir ieškovės reikalavimų įvykdytinumą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė pažymėjo, kad daikto, kurį ieškovė perdavė atsakovei ir iš kurio perdavimo yra susidaręs įsiskolinimas, saugumo užtikrinimas yra tiesiogiai susijęs su ieškovės reikalavimų patenkinimu, be to, esant poreikiui, ieškovė galėtų reikalauti grąžinti perduotus daiktus, jeigu atsakovė nebus pajėgi padengti susidariusio įsiskolinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas, įvertinęs ieškinio dalyką ir prašyme dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių nurodytas aplinkybes, darė išvadą, kad ieškovės prašomos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės bei yra nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo nagrinėjamoje byloje apsauga. Pažymėjo, jog nesant pareikšto konkretaus ieškinio reikalavimo dėl kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme perdavimo ieškovei ir nagrinėjamoje byloje ieškinio sumai jau esant pritaikytam atsakovės 239 119,84 Eur vertės turto areštui, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, kad daikto, kurį ieškovė perdavė atsakovei ir iš kurio perdavimo yra susidaręs įsiskolinimas, saugumo užtikrinimas yra tiesiogiai susijęs su ieškovės reikalavimų patenkinimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovė UAB „Envija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.

10Nurodo tokius argumentus:

111. Iš Subrangos sutarties matyti, kad pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros įrangos tiekimo, montavimo ir paleidimo derinimo darbus bei juos perduoti rangovui. Tuo tarpu atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir atsiskaityti su ieškove. Kaip vienas iš darbo rezultatų atsakovei buvo perduotas kogeneracinis įrenginys konteineriniame išpildyme, kurio esamos kokybės išsaugojimas yra svarbus sprendžiant dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo bei nustatant bylai svarbias aplinkybes, todėl laikytina, jog ieškinio reikalavimai yra tiesiogiai susiję su minėtu daiktu.

122. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovės teisių daugiau nei reikia, o netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti pažeisti ieškovės interesai. Ieškovei daiktas buvo perduotas be trūkumų, o pareiškus reikalavimus atsiskaityti už tokio daikto perdavimą, atsakovė pateikė duomenis, kad įrenginys yra ne pilnos komplektacijos. Jeigu daiktas ir toliau bus pas atsakovę, tai gali būti dar labiau sugadintas, gali būti prarastos jo sudedamosios dalys, o, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrintas daikto saugumas ir ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

13Atsakovė UAB „Veistas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

14V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas dėl pirmos instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Kaip žinoma, CPK 144 straipsnio 1 dalis laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-82/2012; 2014 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1136/2014).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB Envija“ pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Veistas“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 234 661,3 Eur skolos, 4 458,54 Eur netesybas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys yra grindžiamas tuo, kad atsakovė tinkamai neatsiskaitė už darbus, atliktus pagal 2013 m. lapkričio 11 d. statybos subrangos sutartį. Ieškinio reikalavimams užtikrinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškinio sumai areštuotas atsakovei priklausantis turtas. 2015 m. gegužės 5 d. ieškovė pateikė teismui prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priėmimo–perdavimo aktais perduotą kogeneracinį įrenginį konteineriniame išpildyme bei paskirti ieškovę kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme saugotoja. Pirmos instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodydamas, kad prašomos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės bei yra nesusijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo nagrinėjamoje byloje apsauga. Ieškovė su tokia teismo nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti jos prašomas laikinąsias apsaugos priemones, tvirtindama, jog ieškinio reikalavimai nagrinėjamoje byloje yra tiesiogiai susiję su prašomu areštuoti daiktu įrenginiu, kadangi ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo yra kildinamas būtent iš kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme perdavimo atsakovei.

19Kaip jau ir buvo minėta, konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neviršijant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą. Ieškovė nagrinėjamu atveju ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 234 661,3 Eur skolos, 4 458,54 Eur netesybas bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškinio reikalavimai tikslinti nebuvo. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo nepritarti pirmos instancijos teismo išvadai, kad Kauno apygardos teismui 2015 m. vasario 18 d. nutartimi areštavus atsakovės turtą ieškinio sumai, ieškinio reikalavimai nagrinėjamoje byloje jau yra visiškai užtikrinti, todėl perduoto kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme areštas, kai nėra pareikštas joks konkretus reikalavimas dėl kogeneracinio įrenginio konteineriniame išpildyme perdavimo ieškovei, neproporcingai suvaržytų atsakovės teises.

20Be kita ko, pažymėtina, jog pagal teismų praktikos išaiškinimus, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

21Taigi, teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Envija“ pareiškė... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovės prašymu Kauno apygardos teismo... 5. 2015 m. gegužės 5 d. ieškovė pateikė prašymą taikyti papildomas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 6 d. nutartimi ieškovės prašymo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovė UAB „Envija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 10. Nurodo tokius argumentus:... 11. 1. Iš Subrangos sutarties matyti, kad pagal šią sutartį ieškovė... 12. 2. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovės... 13. Atsakovė UAB „Veistas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 14. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus,... 17. Kaip žinoma, CPK 144 straipsnio 1 dalis laikinųjų apsaugos... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė UAB Envija“ pareiškė ieškinį... 19. Kaip jau ir buvo minėta, konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos... 20. Be kita ko, pažymėtina, jog pagal teismų praktikos išaiškinimus,... 21. Taigi, teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei byloje surinktą... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK... 23. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartį palikti nepakeistą....