Byla e2S-889-565/2016
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. T. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas G. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. B., V. B., J. B. ir P. B. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių atlyginimo. Ieškovas prašo iškeldinti atsakovus iš ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priteisti solidariai iš atsakovų 680 Eur negautų pajamų už buto nuomą iki ieškinio pateikimo teismui dienos ir po 300 Eur negautų pajamų kas mėnesį už buto nuomą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti solidariai iš atsakovų 52,12 Eur nuostolių už papildomas išlaidas.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai (732,12 Eur) areštuoti atsakovų pinigines lėšas, o jų nesant pakankamai, areštuoti atsakovų turtines teises, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Trakų rajono apylinkės teismas 2016-01-20 nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

7Teismas sprendė, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas, ieškovas, prašydamas areštuoti visų atsakovų pinigines lėšas, turtą ar turtines teises, nepateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad visų atsakovų turtinė padėtis yra sunki, kad jie bando paslėpti savo turtą ar sumažinti jo vertę, o vien ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad teismas nutarė išieškoti iš (atsakovo V. B. turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, bei kad atsakovai yra skolingi už buto komunalines paslaugas ir toliau piktybiškai už jas nemoka, nėra pakankamas pagrindas manyti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Teismas nurodė, kad ieškovo prašoma priteisti iš keturių atsakovų solidariai 732,12 Eur suma yra maža, nes kiekvienam atsakovui tenkanti reikalavimo dalis sudaro tik 183,03 Eur. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagal kuriuos būtų galima padaryti išvadą, jog visų atsakovų turtinė padėtis tokia bloga, kad jie negalėtų įvykdyti teismo sprendimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Ieškovas G. T. padavė atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2016-01-20 nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti ginčą iš esmės – areštuoti visų atsakovų pinigines lėšas 732,12 Eur sumai, esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankami, areštuoti visų atsakovų turtines teises, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovams ir esantį pas atsakovus arba trečiuosius asmenis; teismui nusprendus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių visų atsakovų atžvilgiu, taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo P. B. atžvilgiu ir areštuoti jam priklausančias pinigines lėšas 732,12 Eur sumai, o jų esant nepakankamai – turtines teises ir nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą; taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Ieškinys yra preliminariai pagrįstas ir ieškinyje nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina pagrindą ne tik iškeldinti atsakovus, bet ir priteisti solidariai iš atsakovų prašomus nuostolius. Teismas nenurodė, kad ieškinys yra preliminariai nepagrįstas.
  2. Didelės reiškiamos reikalavimo sumos prezumpcija nėra absoliuti, ir aplinkybė, kad kiekvienam atsakovui tenkanti reikalavimo dalis yra 183,03 Eur, nesudaro pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nes kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į konkretaus skolininko finansines galimybes. Teismas neįvertino, kad šiuo atveju pagal atsakovų turimą turtą ir esančius įsipareigojimus, ieškinio suma yra didelė. Šią aplinkybę patvirtina ir pateikiami papildomi įrodymai dėl sunkios atsakovų turtinės padėties, pagal kuriuos matyti, kad atsakovai V. B., V. B. ir J. B. neturi jokio jiems priklausančio nekilnojamojo turto; turi įsiskolinimų UAB „Trakų vandenys“, UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“; pažymi, kad vien įsiskolinimas UAB „Trakų energija“ 2015-11-19 duomenimis sudaro net 5 140,54 Eur, o skola UAB „Komunalinių įmonių kombinatas“ 2016-01-08 duomenimis sudaro 440,07 Eur; be to, antstolė B. Č. 2014-09-05 pradėjo vykdomąją bylą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės V. B.. Antstolės duomenimis, atsakovė V. B. niekur nedirba, neturi piniginių lėšų, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o nedidelė skola ilgą laiką neišieškoma. Ieškovo duomenimis, atsakovas J. B. taip pat šiuo metu niekur nedirba, ir tik atsakovas P. B. dirba ( - ). Taip pat, ieškovo duomenimis, atsakovai yra skolingi ir namo bendrijai. Atsakovo V. B. IĮ yra iškelta bankroto byla. todėl atsakovų turtinė padėtis yra itin sunki, o ieškinio reikalavimo suma jiems yra didelė. Taip pat teismas nevertino, kad prašomi priteisti nuostoliai tik didės iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  3. Aplinkybę, kad yra reali grėsmė, kad atsakovai gali turimą turtą parduoti ar perleisti, patvirtina ir atsakovų akivaizdus nebendradarbiavimas ir piktybiškas elgesys ne tik ieškovo, bet ir kitų kreditorių atžvilgiu. Teismas neatsižvelgė, kad nėra jokių garantijų, jog priėmus ieškovui palankų sprendimą, atsakovai jau bus perleidę turtą.
  4. Vadovaujantis ekonomiškumo principu ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovas savo reikalavimą galėtų patenkinti pasirinktinai, t.y. tiek iš visų atsakovų bendrai, tiek iš bet kurio iš jų skyrium (CK 6.6. str.), teismas galėjo pasirinktinai pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones vieno iš atsakovų atžvilgiu, tačiau teismas nepagrįstai visa apimtimi atmetė ieškovo prašymą. Teismas suvaržė ieškovo teisę patenkinti reikalavimą pasirinktinai iš vieno iš atsakovų, skundžiamoje nutartyje konstatavęs, kad kiekvienam atsakovui tenkanti reikalavimo dalis sudaro tik 183,03 Eur, nes tokiu atveju ieškovas turėtų pas antstolį pradėti 4 vykdomąsias bylas, kas teismo sprendimo įvykdymas užtruktų ilgesnį laiką ir pareikalauti daugiau išlaidų. Teismui nusprendus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo galimybė patenkinti savo reikalavimą yra didesnė tuo atveju, jeigu jos būtų pritaikytos atsakovo P. B. atžvilgiu, o ne vieno iš kitų atsakovų atžvilgiu.
  5. Teismas motyvuojamoje dalyje visiškai nepasisakė dėl galimybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones vieno iš atsakovų atžvilgiu, todėl pažeidė pareigą motyvuoti sprendimą, kas sudaro absoliutų skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

10Atsakovas J. B. nesutinka su atskiruoju skundu, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir jo bei kito atsakovo P. B. atžvilgiu laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

  1. Atsakovas 2016-01-06 deklaravo gyvenamąją vietą ( - ), ir ieškinio pateikimo dieną (2016-01-18) ginčo bute negyveno. Nurodo, kad atsakovas nėra turėjęs jokių įsiskolinimų ar pradelstų mokėjimų, kredito pagal kreditinės kortelės sutartį nuo 2007 m. nenaudoja, kas patvirtina, kad savo įsipareigojimus vykdo. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu būtų neproporcingas, nepagrįstas ne tik dėl klaidingo ieškinio pagrindo apie atsakovo gyvenamąją vietą ir iškeldinimą iš jos, bet ir todėl, kad tai galimai sugadintų atsakovo kredito reitingą, dėl ko ateityje atsakovas galimai patirtų papildomų nuostolių.
  2. Atsakovo brolis P. B. taip pat negyvena ginčo bute, esančiame ( - ), nors jo gyvenamoji vieta ten ir buvo deklaruota, tačiau ieškovas žino aplinkybę, kad P. B. turi kotedžą Vilniaus rajone ir ten gyvena su šeima.

113) Apie paslaugų teikėjų skolas atsakovas ir jo brolis P. B. nieko nežino, jos priklauso jų tėvams.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2016-01-20 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.

15Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Atsakovas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, teigdamas, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, atsakovų turtinė padėtis yra sunki ir teismas nepasisakė dėl galimybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones vienam iš atsakovų – P. B., kuris vienintelis gauna darbo užmokestį.

17Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.).

18Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje proceso stadijoje neturi pagrindo teigti, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas, tačiau ši sąlyga nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo prašymo, kadangi konstatuotina, jog jis neįrodė antrosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – realios grėsmės, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

19Šioje byloje ieškinio reikalavimų suma – 732,12 Eur yra maža tiek objektyviai vertinant, tiek atsižvelgiant į aplinkybę, kad solidarūs atsakovai yra keturi pilnamečiai asmenys. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovai ėmėsi ar ketina imtis neteisėtų veiksmų, siekdami paslėpti ar sunaikinti turimą turtą ir taip apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Darytina išvada, kad šiuo atveju ieškovas neįrodė visų būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, todėl jo prašymas negali būti tenkinamas (CPK 144 str. 1 d., 178 str.).

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2016-01-20 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas G. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. B., V. B., J.... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2016-01-20 nutartimi prašymą taikyti... 7. Teismas sprendė, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Ieškovas G. T. padavė atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės... 10. Atsakovas J. B. nesutinka su atskiruoju skundu, prašo skundžiamą nutartį... 11. 3) Apie paslaugų teikėjų skolas atsakovas ir jo brolis P. B. nieko nežino,... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Atsakovas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, teigdamas, kad... 17. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato... 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant... 19. Šioje byloje ieškinio reikalavimų suma – 732,12 Eur yra maža tiek... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiama... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Trakų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti...