Byla e2-689-1032/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lanteka“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“, atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovo R. G. atstovui advokatui Algirdui Baužai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Lanteka“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“, ieškinį atsakovui R. G. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo R. G. 14 613,75 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018 m. birželio 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Lanteka“ buvo iškelta bankroto byla, o įmonės valdymo organams buvo nustatytas 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas perduoti įmonės bankroto administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę bei įmonės dokumentus, tačiau jokie įmonės dokumentai, ir turtas, nėra perduoti bankroto administratoriui iki šiol. Pagal valstybės įmonės Registrų centras duomenis UAB „Lanteka“ vadovas nuo 1996 m. liepos 12 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas. Tokiu būdu atsakovas nevykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - IBĮ) 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. UAB „Lanteka“ dar prieš susidarant kreditorių reikalavimams jau buvo nemoki, nes neturėjo jokio turto, į kurį kreditoriai galėjo nukreipti savo reikalavimus, todėl atsakovas privalo atlyginti dėl šių neteisėtų veiksmų atsiradusią žalą, kurią sudaro 14 613,75 Eur.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti visiškai. Papildomai pažymėjo, jog ieškinio senaties terminas byloje nėra praleistas, nes apie atsakovo padarytą žalą buvo sužinota tik iškėlus UAB „Lanteka“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratorei surinkus įmonės dokumentus bei bankroto byloje patvirtinus tikslius kreditorių finansinius reikalavimus, t. y. 2018 metais.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad ieškovė neįrodė atsakovo padarytos žalos, nes nepagrindė aplinkybės, jog kreditoriniai reikalavimai atsirado po to, kai UAB „Lanteka“ tapo nemoki, o atsakovas yra kaltas, kad laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė nenurodė tikslios UAB „Lanteka“ nemokumo pradžios datos, o nenustačius nemokumo pradžios, nėra pagrindo tenkinti ieškinio. Teigia, kad bankroto byla UAB „Lanteka“ iškelta vadovaujantis tik prielaida, jog įmonė veiklos nevykdo, todėl yra nemoki. Ieškovė ieškinį grindžia 2007 ir 2008 metų faktinėmis aplinkybėmis, kurios, atsakovo vertinimu, yra tik prielaidos, bet ne įrodymai, patvirtinantys atsakovo kaltę dėl įmonei padarytos žalos. Atsižvelgiant į tai, jog, ieškovės teigimu jau 2007-2008 metais įmonė buvo nemoki, mano, kad yra pagrindas taikyti bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą. Pabrėžia, jog ieškovės pareikštą ieškinį atsakovui galima vertinti kaip bausmę už Klaipėdos apygardos teismo įpareigojimo dėl dokumentų perdavimo nevykdymą, tačiau už tai atsakovui Klaipėdos apygardos teismo nutartimi jau yra paskirta bauda. Paaiškino, jog atsakovas gyvena ir dirba Vilniuje. Verslą Klaipėdoje vykdė kiti asmenys, o atsakovas įmonei vadovavo nuotoliniu būdu, nes verslo pobūdis leido tai daryti. Jam nebūnant Klaipėdoje, laikinai eiti direktoriaus pareigas, buvo paskirtas įmonės komercijos direktorius. Atsakovo darbas Vilniuje užėmė visą darbo laiką, o verslas Klaipėdoje tapo antraeiliu. Tik iškėlus bankroto bylą paaiškėjo asmenų, kuriais pasitikėjo atsakovas, netinkamas pareigų atlikimas. Šiuo metu atsakovas nevaldo ir nesinaudoja UAB „Lanteka“ dokumentais bei turtu, neturi galimybės sudaryti įmonės balansą ir perduoti jį kartu su turtu administratoriui bei nežino įmonės turto buvimo vietos. Mano, jog ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų: kam ir kada buvo padaryta žala ir kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovas.

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, prašė ieškinį atmesti ir priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškinys yra grįstas tik prielaidomis, mano, jog ieškovė neįrodė visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Taip pat prašė teismo taikyti bendrąjį ieškinio senaties terminą.

8Teismas

konstatuoja:

Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

91.

10Iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad 2018 m. birželio 25 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Lanteka“ buvo iškelta bankroto byla (dabartinis bylos Nr. eB2-543-479/2019), įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Tamtamas“, o įmonės valdymo organams buvo nustatytas 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas perduoti įmonės bankroto administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę bei įmonės dokumentus (elektroninės bylos 1 tomo bylos lapas (toliau – 1 t., el. b. l.) 11-12).

112.

122018 m. spalio 9 d., 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimis civilinėje byloje patvirtinti bankrutuojančios UAB „Lanteka“ kreditorių reikalavimai (1 t., el. b. l. 130-131, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Kreditorinius reikalavimus UAB „Lanteka“ bankroto byloje pareiškė 7 kreditoriai, iš kurių 2 pirmos eilės. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

133.

14Pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašą laikotarpiu nuo 1996 m. liepos 9 d. iki 2018 m. liepos 6 d. (įgaliojimų pabaigos) UAB „Lanteka“ vadovu buvo atsakovas R. G. (1 t., el. b. l. 63-65).

154.

16Pagal valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras“ duomenis UAB „Lanteka“ paskutinį kartą finansinės atskaitomybės duomenis pateikė už 2007 metus (1 t., el. b. l. 42-51). Iš pateiktos juridinio asmens pelno (nuostolių) ataskaitos už 2007 metus matyti, kad 2007 m. įmonė turėjo ilgalaikio turto už 22 327,10 Eur, jos trumpalaikis turtas sudarė 75 404,31 Eur, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 34 922,96 Eur (1 t., el. b. l. 40, 41). UAB „Lanteka“ finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui vėliau (nuo 2008 metų) teikiami nebebuvo.

175.

18Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad UAB „Lanteka“ vardu yra registruota viena transporto priemonė, kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas (1 t., el. b. l. 57). Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro bei VĮ Registrų centro duomenimis, kito UAB „Lanteka“ vardu registruoto turto nėra (1 t., el. b. l. 55, 58-60).

196.

202018 m. liepos 9 d. įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens įsakymu atsakovas R. G. buvo įpareigotas pateikti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, turtą ir prašomą informaciją (1 t., el. b. l. 37-38).

217.

22Iš byloje esančių akcinės bendrovės (toliau – AB) „SEB bankas“ banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad UAB „Lanteka“ vardu atidarytose banko sąskaitose piniginių lėšų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 20 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. nebuvo arba jose buvusios piniginės lėšos yra panaudotos. Šiuo metu jose piniginių lėšų nėra (2 t., el. b. l. 71-84). Iš į bylą pateikto AB „Swedbank“ UAB „Lanteka“ vardu atidarytos sąskaitos išrašo nustatyta, kad į nurodytą sąskaitą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 13 d. iki 2015 m. birželio 28 d. patekusios piniginės lėšos buvo nurašomos antstolių (2 t., el. b. l. 89-109).

238.

24Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad UAB „Lanteka“ nuo 2007 m. tinkamai nevykdė pareigos atsiskaityti su savo kreditoriais, įmonės turtui buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės, vykdomas priverstinis skolų išieškojimas (2 t., el. b. l. 26-216).

259.

26Iš į bylą pateikto UAB „Lanteka“, atstovaujamos atsakovo ir UAB „Nacionalinio telekomunikacijų tinklas“ susirašinėjimo elektroniniais laiškais 2007 m. lapkričio mėnesį nustatyta, kad UAB „Lanteka“ buvo skolinga šiam kreditoriui bei tarėsi dėl galimybių padengti skolą. Nurodytuose laiškuose atsakovas pripažįsta, jog įmonės finansinė padėtis yra sunki, prašo UAB „Nacionalinio telekomunikacijų tinklas“ toliau teikti paslaugas už kurias kurį laiką nebūtų atsiskaitoma (2 t., el. b. l. 135-145).

27Dėl ieškinio senaties termino

2810.

29Atsakovas atsiliepime bei atsakovo atstovas teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus, pažymi, kad šioje byloje turėtų būti taikomi įprastas 10 metų ieškinio senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė grindžia savo reikalavimus nurodydama 2007 m. aplinkybes bei pateikdama to laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentus, prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

3011.

31Ieškovė ieškinio reikalavimu prašo priteisti iš atsakovo žalą, kurią ieškovės kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo yra taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pažymėtina, kad pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

3212.

33Teismo vertinimu, bankroto administratorės teisė kreiptis dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo atsirado tik 2018 m. birželio 25 d., kuomet Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Lanteka“ buvo iškelta bankroto byla. Pažymėtina, kad kreditorių reikalavimų pagrindas, jų dydis bei įmonės turimas turtas, iš kurių bankroto administratorė gali spręsti apie bendrovės vadovo laiku nesikreipimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jai galėjo tapti žinomos tik iškėlus bankroto bylą, kai bankroto administratorė pradėjo tikrinti bendrovės dokumentus, veiklą. Ieškovės įrodinėjami atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas), neperduodant bankroto administratorei įmonės turto ir dokumentų, taip pat tapo žinomi bankroto administratorei tik iškėlus bankroto bylą ir suėjus teismo nustatytam terminui perduoti turtą ir dokumentus bankroto administratorei bei atsakovui nurodytos pareigos tinkamai neįvykdžius. Pažymėtina, kad šioje byloje įrodinėjamas teisės pažeidimas (vėlavimas inicijuoti bankroto bylą) tęsėsi iki 2018 m. gegužės 21 d., kai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius kreipėsi su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lanteka“. Esant tęstiniam teisės pažeidimui, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, t. y. dėl tęstinio pažeidimo teisinių pasekmių, susijusių su kiekviena atskira tęstinio pažeidimo diena, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 straipsnio 5 dalis). Taigi tiek taikant bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), tiek tęstinio pobūdžio pažeidimams taikomą specialiąją ieškinio senaties termino nustatymo taisyklę (CK 1.127 straipsnio 5 dalis) ieškovė CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų senaties termino ieškiniui pareikšti nepažeidė. Tokios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016).

34Dėl įmonės vadovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos, įmonei esant nemokiai, iškėlimo ir įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų

3513.

36Pagal Juridinių asmenų registro duomenis nustatyta, kad 1996 m. liepos 9 d. iki 2018 m. liepos 6 d. (įgaliojimų pabaigos) UAB „Lanteka“ vadovu buvo atsakovas R. G.. Juridinių asmenų registre įregistruota, kad juridinio asmens vardu veikia vadovas (1 t., el. b. l. 63-65).

3714.

38Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį bei teismo posėdžio metu teigė, kad jis gyvena ir dirba Vilniaus mieste, todėl faktišką įmonės valdymą buvo perdavęs kitiems asmenims. Tačiau duomenų apie kitus konkrečius asmenis, kurie, atsakovo teigimu, iš tiesų atliko įmonės vadovo funkcijas juridinių asmenų registre nėra, jų nepatikslino bei nenurodė ir teismo posėdžio metu pats atsakovas bei jo atstovas.

3915.

40Pažymėtina, kad registro duomenys laikytini prima facie įrodymais (CPK 197 straipsnio 2 dalis), kurie negali būti paneigti vien atsakovo paaiškinimais. Tai, kad atsakovas, būdamas įregistruotas įmonės vadovu, gyveno ir faktiškai dirbo kitame mieste neatleidžia jo nuo įmonės vadovo pareigų vykdymo ir (ar) atsakomybės už šių pareigų netinkamą vykdymą.

4116.

42Dėl atsakovo argumentų, kad jam nesant Klaipėdoje, įmonei vadovavo kiti įmonės darbuotojai, kurie ir yra atsakingi už įmonės turto bei dokumentų neišsaugojimą, teismas pažymi, kad atsakovas nenuginčytais juridinių asmenų registro duomenimis yra UAB „Lanteka“ vadovas. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, darytina išvada, kad ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta civilinė atsakomybė už pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pažeidimą gali būti taikoma tik ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims - formalų įmonės vadovo statusą turinčiam asmeniui (de jure vadovui) ir (ar) jos savininkui (savininkams), tačiau negali būti taikoma faktiniam vadovui (de facto vadovui) ar pagal vadovo suteiktą įgaliojimą veikiančiam asmeniui (atsakovas konkretaus asmens neįvardija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartis Nr. 3K-3-31-378/2017). Įmonės dokumentai nei bankroto administratorei, nei bylą nagrinėjančiam teismui nebuvo pateikti. Taigi toks atsakovo teiginys negali būti patikimas ir laikomas įrodytu jau vien dėl to, kad atsakovas pats nėra įvykdęs įstatymo ir teismo nustatytos pareigos perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus. Be to, teismo vertinimu, atsakovas, ėjęs įmonės vadovo pareigas, negali pateisinti savo, kaip įmonės vadovo, netinkamo pareigų vykdymo tuo, kad įmonės buhalteriniai dokumentai bei turtas, atsakovo teigimu, buvo prarasti ne dėl jo kaltės. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas turi aukštąjį išsilavinimą. Teismo vertinimu, atsakovas būdamas UAB „Lanteka“ vadovu privalėjo elgtis kaip bonus pater familias, t. y. pagal tam tikrą atidumo, apdairumo ir rūpestingumo laipsnį, tinkamai domėtis įmonės veikla. Visumoje bendrovės vadovui yra keliami didesni atidumo, apdairumo ir rūpestingumo reikalavimai, nei eiliniam darbuotojui, nes dėl jiems suteiktų didesnių įgalinimų bendrovės vadovo ir akcininko veikla turi žymiai didesnę įtaką bendrovės veiklai.

4317.

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė atstovauti bendrovei, veikti jos vardu. Bendrovės vadovui taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu juridinio asmens dalyviui ar eiliniam juridinio asmens darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis Nr. 3K-3-177/2011). Įmonės vadovo turtinę atsakomybę ir jos apimtį nustato CK 2.87 straipsnis, numatantis, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

4518.

46ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. To paties straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, jog įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4719.

48Pažymėtina, jog pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-344/2014). Bendrovės vadovui nevykdant pareigos ar pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis Nr. 3K-3-416-469/2015).

4920.

50Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis Nr. e3K-3-60-687/2016).

5121.

52Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, susijusioje su ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, išaiškinta, kad ši vadovo pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis Nr. 3K-3-321/2014). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. liepos 1 d.) įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5322.

54Esant prieš tai minėtam teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai, akivaizdu, kad, sprendžiant įmonės vadovo atsakomybės dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku klausimą, reikia nustatyti esminę aplinkybę – momentą, kada įmonė tapo nemokia ĮBĮ prasme ir atitinkamai atsirado įmonės vadovo (ų) pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą bei įmonės veikloje teikti prioritetą jau nebe pačios įmonės ar jos akcininkų, bet kreditorių (tiek tuo momentu jau egzistuojančių, tiek ir būsimų, potencialių) interesams. Įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte ir įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai.

5523.

56Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, turėtų būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, bei kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-453/2014).

5724.

58Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

5925.

60Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 25 d. nutartyje, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „Lanteka“, nustatė, kad įmonė nemokėjo privalomųjų mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, yra susidaręs įsiskolinimas. Taip pat ir tai, kad bendrovė veiklos nevykdo ir 2007 metų balanso duomenys neatitinka realios įmonės turtinės padėties, įmonė yra nemoki.

6126.

62Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinėje byloje Nr. Nr. eB2-543-479/2019 pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) ieškinį atsakovei UAB „Lanteka“ dėl bankroto bylos iškėlimo nustatyta, kad VĮ „Regitra“ ir „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Lanteka“ vardu yra registruota transporto priemonė, kurios dalyvavimas eisme draudžiamas, kito registruoto turto nėra. UAB „Lanteka“ finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui nėra teikiami nuo 2008 metų. Iš įmonės 2007 metų balanso matyti, kad įmonė turėjo ilgalaikio turto už 22 327,10 Eur, jos trumpalaikis turtas sudarė 75 404,31 Eur, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 34 922,96 Eur. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonėje nuo 2014 m. liepos 1 d. apdraustųjų nėra, todėl akivaizdu, kad bendrovė veiklos nevykdo ir 2007 metų balanso duomenys neatitinka realios įmonės turtinės padėties. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, yra pagrindas sutikti su ieškovės pozicija, kad įmonė jau nuo 2007 metų pabaigos buvo nemoki ĮBĮ prasme.

6327.

64Aukščiau aptartų byloje esančių įrodymų pagrindu, darytina išvada, kad įmonė buvo nemoki atsakovui būnant įmonės vadovu, tačiau atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Sukėlęs įmonei, kartu ir jos kreditoriams, žalą inter alia pažeisdamas pareigą kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, atsakingas asmuo – įmonės vadovas ir (ar) dalyvis (atsakovas) – turi pareigą ją atlyginti. Šiuo atveju žala yra padaryta kreditoriams, kurių reikalavimus yra patvirtinęs Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 9 d. bei gruodžio 7 d. nutartimis.

65Dėl žalos dydžio

6628.

67Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, kad skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis Nr. 3K-3-19/2012).

6829.

69Pagal bankroto administratoriaus pateiktus ir Klaipėdos apygardos teismo įsiteisėjusiomis nutartimis patvirtintus duomenis, UAB „Lanteka“ bankroto byloje yra patvirtinti VSDFV Klaipėdos skyriaus, VĮ „Turto bankas“ (perėmusios kreditorinį reikalavimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), UAB „Bitė Lietuva“, antstolės Brigitos Tamkevičienės, VĮ „Pajūrio vėtrungė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, daugiabučio namo savininkų bendrijos „Viltė2“ finansiniai reikalavimai. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Lanteka“ 2954,55 Eur įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai atsirado už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 17 d., UAB „Lanteka“ 761,58 Eur įsiskolinimas valstybiniam socialiniam draudimui yra susidaręs už laikotarpį nuo 2011 m. birželio iki 2014 m. birželio mėn. UAB „Lanteka“ įsiskolinimas kreditoriui UAB „Bitė Lietuva“ atsirado nuo 2011 m. gegužės mėnesį. UAB „Lanteka“ 161,87 Eur įsiskolinimas antstolei B. Tamkevičienei atsirado vykdant kreditoriaus VĮ „Pajūrio vėtrungė“ vykdomąjį dokumentą. UAB „Lanteka“ 238,97 Eur įsiskolinimas kreditoriui VĮ „Pajūrio vėtrungė“ atsirado per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 28 d. iki 2011 m. gruodžio 28 d. UAB „Lanteka“ 3580,27 eurų įsiskolinimas kreditoriui AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsirado nuo 2011 m. gegužės mėn. UAB „Lanteka“ 1 642,73 eurų įsipareigojimas kreditoriui DNSB „Viltė2“ atsirado per laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2010 metų lapkričio mėn., ir už 2011, 2012 m. sausio-gruodžio mėn. (2 t., el. b. l. 28-63, 113-135, 167-184). Kaip konstatuota 13 punkte nurodytų įmonės kreditorinių įsipareigojimų susidarymo laikotarpiu įmonės vadovu buvo atsakovas, todėl darytina išvada, kad atsakovui pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lanteka“, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams susidarė atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu ir padidėjo 14 613,75 Eur suma.

70Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio

7130.

72Juridinio asmens valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims ir tai atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos.

7331.

74Už įstatyme nustatytos pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pažeidimą (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatų nevykdymą) vadovui civilinė atsakomybė atsiranda esant paprastam neatsargumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-378/2017).

7532.

76Atsakovas buvo UAB „Lanteka“ vadovas, todėl turėjo įstatyme nustatytas pareigas organizuoti bendrovės turto apskaitą, stebėti bendrovės finansinę padėtį ir, jei bendrovė turi mokumo sunkumų, privalėjo atitinkamai veikti. Pažymėtina, kad atsakovo nurodytas aplinkybes, jog jis faktinį įmonės valdymą buvo perdavęs kitiems asmenims paneigia byloje esantys ir paties atsakovo įmonės vardu pasirašyti kreditorei UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ adresuoti laiškai bei atsakovo susirašinėjimas su kita įmonės darbuotoja dėl įsiskolinimų padengimo (2 t., el. b. l. 135-145). Teismo vertinimu, nurodytų duomenų pagrindu, galima daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovui buvo žinomi įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų dydis ir tai, kad įmonės turimų lėšų nepakako pradelstoms skoloms padengti. Tačiau, nepaisant nurodytų aplinkybių, atsakovas sąmoningai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) sukėlė žalos kreditoriams atsiradimą.

7733.

78Nustačius atsakovo, kaip įmonės vadovo, neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą), lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė šiuo atveju preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių šią prezumpciją.

7934.

80Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad yra įrodytos visos būtinosios atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl yra pagrindas taikyti civilinę deliktinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo 14 613,75 Eur žalos atlyginimo (CK 6.245 straipsnio 1, 4 dalys).

81Dėl procesinių palūkanų priteisimo

8235.

83CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą -14 613,75 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2018 m. spalio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis).

84Dėl bylinėjimosi išlaidų

8536.

86Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 329 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

87Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

8837.

89CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus šio Kodekso 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį.

9038.

91Byloje 2018 m. spalio 24 d. nutartimi atsakovo turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovui nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam ir/ar kilnojamajam turtui, o jo nesant piniginėms lėšoms ir/ar turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas jį arba trečiuosius asmenis neviršijant 12 971,02 Eur sumos, tačiau iš sąskaitoje esančių piniginių lėšų atsakovui leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškove bankrutavusia uždarąja akcine bendrove „Lanteka“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“.

9239.

93Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti ieškovo ieškiniu reiškiamo reikalavimo įvykdymo užtikrinimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Ieškinį tenkinus visiškai laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki šio sprendimo visiško įvykdymo (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 3 dalis).

94Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

95atmesti atsakovo R. G. prašymą taikyti ieškinio senatį.

96ieškinį tenkinti.

97Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Lanteka“ iš atsakovo R. G. 14 613,75 Eur (keturiolika tūkstančių šešis šimtus trylika eurų 75 centus) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 14 613,75 Eur (keturiolikos tūkstančių šešių šimtų trylikos eurų 75 centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 24 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

98Priteisti iš atsakovo R. G. 329 Eur (tris šimtus dvidešimt devynis eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – „žyminis mokestis“.

99Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 24 d. nutartimi, taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

100Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė,... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas, prašė ieškinį atmesti ir... 8. Teismas... 9. 1.... 10. Iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad 2018 m. birželio 25... 11. 2.... 12. 2018 m. spalio 9 d., 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimis civilinėje byloje... 13. 3.... 14. Pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašą laikotarpiu nuo... 15. 4.... 16. Pagal valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras“ duomenis UAB... 17. 5.... 18. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad UAB „Lanteka“ vardu yra... 19. 6.... 20. 2018 m. liepos 9 d. įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens... 21. 7.... 22. Iš byloje esančių akcinės bendrovės (toliau – AB) „SEB bankas“ banko... 23. 8.... 24. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad UAB „Lanteka“ nuo 2007 m. tinkamai... 25. 9.... 26. Iš į bylą pateikto UAB „Lanteka“, atstovaujamos atsakovo ir UAB... 27. Dėl ieškinio senaties termino... 28. 10.... 29. Atsakovas atsiliepime bei atsakovo atstovas teismo posėdžio metu duodamas... 30. 11.... 31. Ieškovė ieškinio reikalavimu prašo priteisti iš atsakovo žalą, kurią... 32. 12.... 33. Teismo vertinimu, bankroto administratorės teisė kreiptis dėl įmonei... 34. Dėl įmonės vadovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos, įmonei esant... 35. 13.... 36. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis nustatyta, kad 1996 m. liepos 9 d.... 37. 14.... 38. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį bei teismo posėdžio metu... 39. 15.... 40. Pažymėtina, kad registro duomenys laikytini prima facie įrodymais (CPK 197... 41. 16.... 42. Dėl atsakovo argumentų, kad jam nesant Klaipėdoje, įmonei vadovavo kiti... 43. 17.... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad bendrovės vadovas yra... 45. 18.... 46. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba)... 47. 19.... 48. Pažymėtina, jog pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 49. 20.... 50. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo... 51. 21.... 52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, susijusioje su ĮBĮ 8 straipsnio 1... 53. 22.... 54. Esant prieš tai minėtam teisiniam reglamentavimui ir teismų praktikai,... 55. 23.... 56. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje... 57. 24.... 58. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų... 59. 25.... 60. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 25 d. nutartyje, kuria buvo... 61. 26.... 62. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinėje byloje... 63. 27.... 64. Aukščiau aptartų byloje esančių įrodymų pagrindu, darytina išvada, kad... 65. Dėl žalos dydžio ... 66. 28.... 67. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi... 68. 29.... 69. Pagal bankroto administratoriaus pateiktus ir Klaipėdos apygardos teismo... 70. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio ... 71. 30.... 72. Juridinio asmens valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl... 73. 31.... 74. Už įstatyme nustatytos pareigos laiku inicijuoti bankroto bylą pažeidimą... 75. 32.... 76. Atsakovas buvo UAB „Lanteka“ vadovas, todėl turėjo įstatyme nustatytas... 77. 33.... 78. Nustačius atsakovo, kaip įmonės vadovo, neteisėtus veiksmus (neteisėtą... 79. 34.... 80. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad yra įrodytos... 81. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 82. 35.... 83. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 85. 36.... 86. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 87. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 88. 37.... 89. CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikytos laikinosios apsaugos... 90. 38.... 91. Byloje 2018 m. spalio 24 d. nutartimi atsakovo turtui buvo taikytos laikinosios... 92. 39.... 93. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti ieškovo... 94. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 95. atmesti atsakovo R. G. prašymą taikyti ieškinio senatį.... 96. ieškinį tenkinti.... 97. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Lanteka“... 98. Priteisti iš atsakovo R. G. 329 Eur (tris šimtus dvidešimt devynis eurus)... 99. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. spalio 24 d.... 100. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...