Byla e2YT-11334-734/2020
Dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, antstolis Ramūnas Kamarauskas, antstolis Vitalis Milevičius, antstolis G. J., UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EDS INVEST“, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „KLAIPĖDOS VANDUO“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, antstolis Ramūnas Kamarauskas, antstolis Vitalis Milevičius, antstolis G. J., UAB „Interbesta“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, UAB „EDS INVEST“, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „KLAIPĖDOS VANDUO“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teismas

Nustatė

3antstolio Donato Kisieliaus kontoroje buvo gautas pareiškėjo UAB „Emilė“ skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2020 m. vasario 11 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymą Nr. S-20-174-3065 vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03141 ir Nr. 0174/17/03142.

4Pareiškėjas skunde nurodė, jog patvarkymu pažeista išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė. Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjo turtas gali būti parduotas tik tada, kai bus realizuotas prieš tai nurodytas kitiems savininkams, įkeitusiems savo turtą, priklausantis turtas ir tik tuo atveju, jeigu kito turto realizavimo nepakaks skolai pagal paskolos sutartį padengti. Be to, patvarkymu turtas realizuojamas už nepagrįstai mažą kainą. Patvarkymu paskelbtose varžytynėse parduodavo turto vertė ženkliai viršija skolos vertę.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius 2020 m. vasario 28 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3915 atsisakė tenkinti pareiškėjo UAB „Emilė“ skundą dėl antstolio veiksmų ir persiuntė skundą kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0174/17/03141 ir Nr. 0174/17/03142 nagrinėti teismui.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirti pareiškėjui baudą.

8Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo argumentų turinį, vykdomųjų bylų Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142 medžiagą bei antstolio patvarkymo dėl pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų argumentus, nenustatė būtinybės tirti papildomas aplinkybes žodinio proceso tvarka, dėl ko šią bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalis). Dėl šios priežasties byloje dalyvaujantiems asmenims buvo išsiųsti į bylą pateikti procesiniai dokumentai, pareikalauta jų atsiliepimų, pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei byloje dalyvaujantys asmenys apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510-512 straipsniai).

9Skundas atmetamas.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio 2018-01-02 patvarkymu reg. Nr. S-18-174-49 priimtas vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto pagal 2012-10-05 sudarytą sutartinės hipotekos sandorį, notarinio reg. Nr. ( - ), kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), 2016-06-29 atliktas vykdomasis įrašas Nr. ( - ) (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 22-23). Tos pačios dienos antstolio patvarkymu reg. Nr. S-18-174-46 priimtas vykdyti Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto pagal 2012-10-05 sudarytą sutartinio įkeitimo sandorį, notarinio reg. Nr. ( - ), kurio identifikavimo kodas Hipotekos registre: ( - ), 2016-06-29 atliktas vykdomasis įrašas Nr. ( - ) (el. v.b. Nr. 0174/17/03142, b.l. 8-9).

Antstolio 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922, nuspręsta: „nukreipti išieškojimą pagal Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaro Edgaro Normanto 2016-06-29 atliktus vykdomuosius įrašus Nr. ( - )į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, JAR kodas 300145575, nuosavybės teise priklausančius butus su b.n. patalpomis, esančius adresu ( - ), o taip pat į UAB „EMILĖ“, JAR kodas 302629571, nuosavybės teise priklausantį gamybinį pastatą su vaistinės patalpomis, kurio unikalus ( - ), ir nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą, kurio bendras plotas sudaro 0.6634 ha, unikalus ( - ) (žemės sklypo nuomos teisės vertė atskirai nėra išskirtina ir yra įskaičiuotina į pastato rinkos vertę), adresu ( - ); skirti šiam turtui rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavesti atlikti UAB „Negrita”, JAR kodas 121968389, buveinės adresas ( - ); informuoti, kad vykdymo proceso šalys turi teisę, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos, LR CPK 598 str. nustatyta tvarka pareikšti šiuo patvarkymu paskirtai ekspertinei įstaigai nušalinimą; išaiškinti hipotekos davėjams, kad sutinkamai su CPK 704 str. 1 d., iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Jeigu skolininko pasiūlytas pirkėjas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje į turtą parduodančio antstolio depozitinę sąskaitą sumoka 10 procentų CPK 704 str. 2 d. nurodyto turto pardavimo kainos (skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms), turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas. Šio str. 6 d. nustatyta, kad areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. 2019-10-07 antstolio Donato Kisieliaus kontoroje gautas pareiškėjo UAB „EMILĖ“ 2019-10-04 pareiškimas dėl v.b. Nr. 0174/17/03141 antstolio Donato Kisieliaus 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922 paskirtos ekspertinės įstaigos UAB „Negrita” nušalinimo. 2019-10-09 gautas L. M. 2019-10-04 pareiškimas dėl v.b. Nr. 0174/17/03141 Donato Kisieliaus 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922 paskirtos ekspertinės įstaigos UAB „Negrita” nušalinimo. Antstolio 2019-10-11 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-14854 netenkinti UAB „EMILĖ“ ir L. M. 2019-10-04 pareiškimai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-28 nutartimi c/b Nr. e2VP-37049-937/2019 netenkinti UAB „EMILĖ“ ir L. M. 2019-10-04 pareiškimai (el. v.b. Nr. e2VP-37049-937/2019). 2019-11-18 antstolio Donato Kisieliaus kontoroje gautas UAB „EMILĖ“ 2019-11-14 pareiškimas dėl eksperto nušalinimo v.b. Nr. 0174/17/03141, 0174/17/03144, 0174/16/01223. Pareiškimas netenkintas antstolio 2019-11-18 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-17729. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-27 nutartimi c/b Nr. e2VP-41284-465/2019 netenkintas UAB „EMILĖ“ 2019-11-14 pareiškimas dėl eksperto nušalinimo ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui skirta 700 Eur bauda. Vilniaus apygardos teismo 2020-01-30 nutartimi c/b Nr. e2S-228-619/2020 netenkintas UAB „EMILĖ“ atskirasis skundas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-27 nutartis c/b Nr. e2VP-41284-465/2019 palikta nepakeista.

11Antstolio 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922 vykdymo procese paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2020-01-09 atliko UAB „EMILĖ“ 2019-09-26 turto arešto aktu reg. Nr. S-19-174-13915 areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę bei parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-31A. Antstolio 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922 vykdymo procese paskirta ekspertinė įstaiga UAB „Negrita“ 2020-01-08 atliko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019-09-26 turto arešto aktu reg. Nr. S-19-174-13915 areštuoto nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę bei parengė ekspertizės aktą Nr. 20-01-08A. Antstolio 2020-01-20 patvarkymu reg. Nr. S-20-174-1293 nuspręsta vadovautis aukščiau nurodytais ekspertizės aktais ir aptariamą areštuotą turtą įkainoti eksperto nustatyta turto verte. Šiuo patvarkymu vykdymo proceso šalims išaiškinta areštuoto turto priverstinio realizavimo tvarka (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 266-272). Pareiškėjas UAB „EMILĖ“ 2020-02-10 el. paštu antstoliui pateikė savo tos pačios dienos prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo, kuriuose reiškiamas nesutikimas dėl vykdymo procese paskirto eksperto, taip pat teikiami prieštaravimai dėl ekspertizės akto išvadų bei netinkamai eksperto taikytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 336-340). Pareiškėjas prašė skirti minimo turto pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę arba suteikti UAB „EMILĖ“ papildomą 20 darbo dienų terminą, per kurį antstoliui galėtų būti pateiktas nešališko ir kompetentingo teismo eksperto turto vertinimas. Antstolio 2020-02-10 raštu reg. Nr. 2-DK-T-3897 UAB „EMILĖ“ prieštaravimai persiųsti susipažinti išieškotojui ir ekspertinei įstaigai UAB „Negrita“ su siūlymu pateikti dėl jų nuomonę (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 342). 2020-02-11 savo nesutikimą su UAB „EMILĖ“ 2020-02-10 prieštaravimais dėl areštuoto turto įkainojimo antstoliui pateikė hipotekos kreditorius UAB EDS INVEST, o 2020-02-11 antstolio kontoroje gautas ir ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ paaiškinimas (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 345-347). 2020-02-11 priimtas antstolio patvarkymas reg. Nr. S-20-174-3065, kuriuo paskelbtos pareiškėjo turto, kurio rinkos vertė pakankama išieškomai sumai padengti, pirmosios varžytynės (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 353-361). Prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš UAB „EMILĖ“ prisijungė antstolis G. J. (v.b. Nr. 0091/17/00481; III-ios eilės išieškotojas AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ – 2020-02-12 patvarkymas reg. Nr. S-20-91-3021), antstolis Vitalis Milevičius (v.b. Nr. 0013/17/01341, 0013/19/00590; III-ios eilės išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija – 2020-02-12 patvarkymas reg. Nr. S-20-13-1798) ir antstolis Ramūnas Kamarauskas (v.b. Nr. 0055/18/01124; III-ios eilės išieškotojas UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ – 2020-02-13 patvarkymas reg. Nr. S-20-55-2841) (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 368-375).

12Pareiškėjas UAB „Emilė“ pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio patvarkymą reg. Nr. S-20-174-3065, kuriuo paskelbtos pareiškėjo turto pirmosios varžytynės.

13Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. reglamentuoja, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui. CPK 704 str. 1 d. nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Jeigu skolininko pasiūlytas pirkėjas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje į turtą parduodančio antstolio depozitinę sąskaitą sumoka 10 procentų šio straipsnio 2 dalyje nurodytos turto pardavimo kainos, turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas (CPK 704 str. 2 d., 3 d.).

14Kaip nustatyta iš v.b. Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142 medžiagos, Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. nustatytas 20 d. terminas baigėsi 2020-02-10. Todėl pasibaigus Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. nustatytam terminui, per kurį tiek UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, tiek ir UAB „EMILĖ“ nepasiūlė savo areštuoto turto pirkėjo, sutinkančio mokėti arešto ar didesnę nei arešto kainą, įkeistam UAB „EMILĖ“ nekilnojamajam turtui, kurio rinkos vertės visiškai pakanka išieškojimui įvykdyti, paskelbtos pirmosios varžytynės.

15Pareiškėjas nurodo, kad patvarkymu pažeista išieškojimo iš hipotekos sandoriu įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė. Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjo turtas gali būti parduotas tik tada, kai bus realizuotas prieš tai nurodytas kitiems savininkams, įkeitusiems savo turtą, priklausantis turtas ir tik tuo atveju, jeigu kito turto realizavimo nepakaks skolai pagal paskolos sutartį padengti.

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto ir antstolio 2020-01-20 patvarkymu įkainoto turto (11 vnt.) bendra rinkos vertė yra 810 800 Eur (UAB „Negrita“ 2020-01-08 ekspertizės aktas Nr. 20-01-08A), o paskesnėje eilėje esančio pareiškėjo turto (1 vnt.) – 2 200 000 Eur (UAB „Negrita“ 2019-12-31 ekspertizės aktas Nr. 19-12-31A). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad vykdomojoje byloje suinteresuoto asmens UAB EDS INVEST naudai išieškoma skolos suma sudaro daugiau kaip 1,658 mln. Eur. Taigi, vien tik UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeistų 810 800 Eur vertės 11 butų nepakanka 1,658 mln. Eur skolai išieškoti.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.194 str. 1 d. numatyta, kad jungtine hipoteka įkeistų daiktų pardavimo eilę nustato daiktų savininkas. Pagal šio straipsnio 2 dalį - pardavus jungtine hipoteka įkeistus daiktus viešose varžytynėse, skola išieškoma iš visų parduotų daiktų vienu metu, o parduoti galima tik tiek, kiek reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti.

18Kadangi UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 11 butų (810 800 Eur vertės) realizavimo nepakanka visai skolai padengti, teismas daro išvadą, kad antstolis vienu metu vykdomojoje byloje pagrįstai realizuoja taip pat pareiškėjui priklausantį įkeistą turtą. Tokiu būdu nėra pažeidžiamos jokios nuostatos, o įgyvendinama CK 4.194 str. 2 d.

19Dėl pareiškėjo argumento, jog realizuojamas už nepagrįstai mažą kainą, teismas pažymi, kad pareiškėjui priklausantis turtas vykdymo procese yra įkainotas, laikantis turto įkainojimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų nuostatų (CPK 681-682 str.). Pažymėtina, kad pareiškėjo turtas vykdymo proceso metu buvo įvertintas UAB „Negrita“ 2019-12-31 ekspertizės aktu Nr. 19-12-31A. Ši ekspertizės išvada, atitinka visus jai keliamus reikalavimus, joje yra visi ekspertizės aktui reikalingi duomenys, visos dalys, pateikti eksperto turto įvertinimui reikalingi išsamūs paaiškinimai, nurodyti objektyvūs duomenys, remiantis kuriais padarytos išvados. Be to, sutiktina su antstolio argumentais, kad varžytynėse yra nustatoma tik pradinė turto pardavimo iš varžytynių kaina, o tiksli parduodamo daikto vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse.

20Pareiškėjas taip pat nurodo, jog 2020 m. vasario 11 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymu Nr. S-20-174-3065 paskelbtose varžytynėse parduodavo turto vertė ženkliai viršija skolos vertę. Dėl šio argumento pažymėtina, kad kaip jau buvo minėta aukščiau, prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo iš UAB „EMILĖ“ prisijungė antstolis G. J. (v.b. Nr. 0091/17/00481; III-ios eilės išieškotojas AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ – 2020-02-12 patvarkymas reg. Nr. S-20-91-3021), antstolis Vitalis Milevičius (v.b. Nr. 0013/17/01341, 0013/19/00590; III-ios eilės išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija – 2020-02-12 patvarkymas reg. Nr. S-20-13-1798) ir antstolis Ramūnas Kamarauskas (v.b. Nr. 0055/18/01124; III-ios eilės išieškotojas UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ – 2020-02-13 patvarkymas reg. Nr. S-20-55-2841) (el. v.b. Nr. 0174/17/03141, b.l. 368-375).

21Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą nėra ir pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 510 straipsnio 1 dalis).

22Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pareiškimo (nagrinėjamu atveju skundo dėl antstolio veiksmų) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 393 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, t. y. kreipiantis į teismą kitu tikslu nei siekiant realiai apginti savo teisę, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala.

23Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog UAB „Emilė“ akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, pareiškėjo teikiamų skundų kiekis yra didelis, o prašymai dažnai dubliuojasi, teikiami pakarotinai analogiškais pagrindais. Vien per 2020 metų tris mėnesius pareiškėjas jau pateikė keturis skundus dėl antstolio veiksmų ir šešis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visi prašymai buvo atmesti. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimis civilinėse bylose Nr. e2YT-47160-545/2016, 2YT-37134-1064/2017, e2YT-15958-235/2018, 2YT-36667-631/2018, e2VP-41284-465/2019 konstatuota, jog UAB „Emilė“ piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įžvelgiamas pakartotinis pareiškėjo piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, trukdymas antstoliui per kuo įmanoma trumpesnį terminą įvykdyti išieškojimą, taip pažeidžiant ir išieškotojo interesus. Dėl minėtų priežasčių UAB „Emilė“ skirtina bauda. Įvertinus pakartotinį pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, dideles vykdomosiose bylose išieškomas sumas, bei tai, jog pareiškėjui bauda skiriama ne pirmą kartą, teismas nutaria, jog UAB „Emilė“ turi būti paskirta vienkartinė 5 000 Eur dydžio bauda (CPK 95 straipsnis).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290š-292, 443, 510, 512-513 straipsniais,

Nutarė

25netenkinti pareiškėjo UAB „Emilė“ skundo dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

26Paskirti pareiškėjui UAB „Emilė“, į. k. 302629571, 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

27Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, teismo... 2. Teismas... 3. antstolio Donato Kisieliaus kontoroje buvo gautas pareiškėjo UAB „Emilė“... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, jog patvarkymu pažeista išieškojimo iš... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Donatas Kisielius 2020 m. vasario 28 d.... 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“pateikė atsiliepimą į skundą,... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo argumentų turinį, vykdomųjų bylų... 9. Skundas atmetamas.... 10. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio 2018-01-02 patvarkymu reg. Nr.... 11. Antstolio 2019-09-27 patvarkymu reg. Nr. S-19-174-13922 vykdymo procese... 12. Pareiškėjas UAB „Emilė“ pateiktu skundu prašo panaikinti antstolio... 13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352... 14. Kaip nustatyta iš v.b. Nr. 0174/17/03141 ir 0174/17/03142 medžiagos,... 15. Pareiškėjas nurodo, kad patvarkymu pažeista išieškojimo iš hipotekos... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.194 str. 1 d.... 18. Kadangi UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 11 butų (810 800 Eur vertės)... 19. Dėl pareiškėjo argumento, jog realizuojamas už nepagrįstai mažą kainą,... 20. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog 2020 m. vasario 11 d. antstolio Donato... 21. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 22. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 23. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. netenkinti pareiškėjo UAB „Emilė“ skundo dėl antstolio Donato... 26. Paskirti pareiškėjui UAB „Emilė“, į. k. 302629571, 5 000 Eur (penkių... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...