Byla 2-11604-897/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Actio Pauliana pagrindu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Ingai Borusevičienei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Saiguda“ bankroto administratoriaus UAB Turto valdymas“ atstovui Vaidui Batūrai, atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos Alus“ atstovui advokato padėjėjui Mantui Radžiūnui, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB “Saiguda“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Turto valdymas“, ieškinį atsakovui UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Actio Pauliana pagrindu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiomis atsakovo 2013-07-05, 2013-08-20 ir 2013-09-19 atliktus vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus 8831,51 Lt sumai nuo jų sudarymo momento; 2) taikyti restituciją natūra įpareigojant atsakovą sumokėti ieškovui pagal neteisėtai atliktų priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus susidariusią 8831,51 Lt sumą; 3) priteisti iš atsakovo 6 proc. metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; 4) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013-10-25 nutartimi iškėlė bankroto bylą BUAB „Saiguda“, administratoriumi paskirta UAB „Turto valdymas“. Vykdydamas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto reikalavimus, bankroto administratorius nustatė, kad UAB „Švyturys – Utenos alus“ prieš bankroto bylos ieškovui iškėlimą atliko vienašalius sandorius, kurie prieštarauja teisės normoms ir pažeidžia ieškovo bei kitų jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, todėl ieškovo bankroto administratorius reiškia Actio Pauliana ieškinį, teigia jog yra visos sąlygos pripažinti sandorius negaliojančiais. Ieškovo bankroto administratorius nurodo, kad su atsakovu sudarė Paslaugų (marketingo) sutartis, pagal kurias ieškovas UAB ,,Saiguda“ atsakovui UAB „Švyturys – Utenos alus“ 2013-07-05, 2013-08-09 ir 2013-09-06 išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas – faktūras atitinkamai 2954,90 Lt, 3480,99 Lt ir 2377,62 Lt sumoms. Tačiau atsakovas neapmokėjo šių PVM sąskaitų – faktūrų, bet atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus. Atkreipė dėmesį į tai, kad priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymai buvo atlikti ieškovui esant nemokiam, o du paskutinieji atlikti po ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikimo. Ieškovo administratorius kreipėsi į atsakovą, pateikdamas jam 2014-08-25 raginimą dėl skolos sumokėjimo. Atsakovas, vienašališkai atlikęs nurodytus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus elgėsi nesąžiningai, nes būdamas rūpestinga sandorio šalimi pagal viešai prieinamą informaciją privalėjo žinoti (turėjo pasitikrinti) realią ieškovo finansinę padėtį – tai, kad BUAB „Saiguda“ jau 2013-06-19 turėjo 6194,61 Lt skolą VSDFV, ir tai, kad ieškovui iškėlus bankroto bylą ir turint kreditorių, jo kreditorinis reikalavimas galės būti tenkinamas tik visiškai atsiskaičius su aukštesnės eilės kreditoriais. Atsakovas, atlikęs nurodytus įskaitymus pablogino ieškovo finansinę padėtį.

3Ieškovo administratoriaus atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytų motyvų pagrindu. Paaiškino, kad atsakovas UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, kurie pažeidė VSDFV, kaip ankstesnio kreditoriaus, interesus. Kadangi informacija apie įmonių mokumą yra skelbiama viešai, atsakovas prieš darant įskaitymo sandorius turėjo pareigą patikrinti informaciją, ar ieškovo įmonė neturi finansinių sunkumų, ar ieškovui nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla. Teigia, kad jei atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui skolą, o ne atlikęs prievolių įskaitymo sandorius, ieškovo įmonė būtų atsiskaičiusi su VSDFV. Ieškovo administratoriaus atstovas patvirtino, kad ieškovas, tuo metu kai buvo padavęs teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir toliau užsakinėjo produkciją iš UAB ,,Švyturys – Utenos alus“. Pažymi, kad yra visos 7 (septynios) sąlygos Actio Pauliana ieškinio patenkinimui.

4Atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ 2008-11-13 tiekimo sutarties Nr. 3-2272 pagrindu tiekė ieškovui BUAB ,,Saiguda“ produkciją, taikydamas atidėtą apmokėjimą, o ieškovas už pateiktas prekes laiku neatsiskaitė su atsakovu. Esant tokiai situacijai, atsakovas negali būti laikomas nesąžiningu ir siekiančiu pasipelnyti ieškovo ar kitų kreditorių sąskaita. Atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ sudarė sąlygas ieškovui nepatiriant jokių didesnių papildomų išlaidų prekiaujant atsakovo produkcija ir tinkamai vykdant savo įsipareigojimus už atsakovui teiktinas marketingo paslaugas gauti papildomą finansinę naudą. Atsakovas turėjo akivaizdžias neigiamas pasekmes – ieškovas su juo neatsiskaitė. 2013-08-30 įvyko paskutinis atsakovo produkcijos tiekimas ir už ieškovui pateiktas prekes buvo išrašyta paskutinė PVM sąskaita – faktūra. Ieškovas iš atsakovo prekes užsakinėjo net ir po to, kai ieškovo direktorius teismui buvo pateikęs ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant tokiai situacijai, tampa neįmanomas ieškovo marketingo paslaugų suteikimas atsakovui, nes šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios prekyba atsakovo produkcija ir tinkamu atsiskaitymu už ją, todėl ieškovas negalėtų tikėtis iš atsakovo jokio papildo atlyginimo. Šiuo atveju susiduriama su paradoksalia situacija, kai atsakovui ne tik sukeliami finansiniai nuostoliai, tačiau dar ir papildomai siekiama nesąžiningai pasipelnyti atsakovo sąskaita.

5Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą į ieškinį ir prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų pagrindu. Nurodo, kad tarp šalių sudarytos tiekimo sutarties pagrindu buvo atlikti vienarūšių reikalavimų įskaitymai, kadangi abi įmonės buvo skolingos viena kitai. Atsakovo atstovas teigia, jog būtų nelogiška sumokėti skolą ieškovui, o vėliau iš jo reikalauti, kad jis atsiskaitytų už pateiktą produkciją. Pabrėžia, kad ieškovo įmonė 2013-08-20 užsakė produkciją iš atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos alus“, todėl atsakovui nekilo jokių įtarimų apie ieškovo įmonės turimus finansinius sunkumus. Be to, tokie vienarūšiai reikalavimų įskaitymai buvo vykdomi jau ne pirmą kartą, todėl atsakovas laikė, kad tai yra tinkamas prievolių įvykdymo būdas. Pažymi, kad vienarūšių reikalavimų įskaitymo BUAB ,,Saiguda“ neginčijo.

6Ieškinys atmestinas.

7Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenims, Klaipėdos apygardos teismas 2013-10-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1456-163/2013 iškėlė bankroto bylą BUAB „Saiguda“. Įmonės administratoriumi paskirta UAB „Turto valdymas“. Byloje esančia medžiaga, šalių parodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2008-11-13 sudarė tiekimo sutartį Nr. 3-2272, pagal kurią atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ (tiekėjas) įsipareigojo pagal pateiktas paraiškas sutartais terminais ir sąlygomis pateikti prekes, o ieškovas BUAB ,,Saiguda“ (pirkėjas) – šias prekes priimti ir sumokėti už jas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovas tiekimo sutarties pagrindu užsakinėjo prekes iš atsakovo. 2013-08-20 atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ už pateiktas prekes išrašė BUAB ,,Saiguda“ PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AA901352653 7243,57 Lt sumai. Ieškovas ir atsakovas sudarė Paslaugų (marketingo) teikimo sutartis ir 2013-07-04, 2013-08-07, 2013-09-05 marketingo paslaugų įvykdymo reklaminių akcijų / renginių metu perdavimo priėmimo aktus, pagal kuriuos ieškovas BUAB ,,Saiguda“ išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2013-07-05 SAI Nr.0001658, 2013-08-09 SAI Nr. 0001703, 2013-09-06 SAI Nr. 2013-09-11 už suteiktas marketingo paslaugas. Bendra PVM sąskaitose – faktūrose suma sudaro 8813,51 Lt. UAB Švyturys – Utenos alus“, vadovaudamasis tarp šalių sudarytos tiekimo sutarties 4.4. p. kuriame nustatyta, kad šalys be atskiro raštiško susitarimo turi teisę užskaityti viena kitos įsiskolinimus už tiekėjo pirkėjui ir pirkėjo tiekėjui suteiktas prekes ir paslaugas, vykdant tarpusavio įsipareigojimus, atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus 8831,51 Lt sumai.

8LR Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje įtvirtintas vienas iš kreditoriaus interesų gynimo būdų – kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius – Actio Pauliana. Tai specialus, su sutarčių laisvės principo ribomis susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikis nulemtas siekio užkirsti kelią galimam skolininko piktnaudžiavimui savo teisėmis, taip užtikrinant įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų pareigų kreditoriui įvykdymą. Siekiant apginti kreditoriaus interesus Actio Pauliana institutu, nustatomos sutarties laisvės principo ribos, nes skolininkas, disponuodamas savo turtu, yra įpareigotas atsižvelgti į savo kreditoriaus interesus ir nesudaryti tokių turto perleidimo sandorių, kurie juos pažeistų. Taigi faktiškai įstatyme įtvirtinta asmens sudaromų sandorių kontrolės galimybė. Atsižvelgiant į tai, kad Actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarties laisvės principo ribomis, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant LR Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas Actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) Actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu Actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti LR CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu.

10Pagal LR CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas, būdamas nemokus ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad šiai aplinkybei nustatyti nėra būtina įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti skolininkui bankroto bylą. Teisėjų kolegija kartu pažymi, kad vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Staura“ v. UAB „Veikmės statyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-511/2012). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarpusavio įskaitymai atlikti 2013 m. liepos – rugsėjo mėnesiais, o ieškovui bankroto byla iškelta tik 2013-10-25. Todėl šiuo aspektu teismui nėra pagrindo atsakovo įvykdytus priešpriešinių reikalavimų įskaitymus vertinti kaip įstatymo nustatytų teisės normų pažeidimą.

11Pagrįsdamas ieškinį savo teisių pažeidimu kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (kaip vieną iš Actio Pauliana sąlygų), tačiau ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

12Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi įmonės bankroto atveju sandorių ginčijimas – bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisė ir pareiga. LR Įmonių bankroto įstatyme nereglamentuojami savarankiški sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tik akcentuojami ginčytinų sandorių požymiai – priešingumas įmonės veiklos tikslams ir galima įtaka įmonės mokumui. Dėl to bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais LR CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir LR CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Byloje ginčo dėl to, ar ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, turi reikalavimo teisę, nėra.

13Teismui sprendžiant dėl sandorių, prašomų pripažinti negaliojančiu Actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančių kreditoriaus teises, vadovaujantis teismų praktika, būtina nustatyti faktinę įmonės turtinę padėtį ginčijamo sandorio sudarymo metu ir įmonės mokumo pasikeitimą dėl ginčijamo sandorio, t. y. ar dėl ginčijamo sandorio sumažėjo (nebeliko) realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriais. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo administratorius ieškinyje nurodo, jog ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovo finansinė padėtis buvo sunki ir įmonė faktiškai buvo nemoki. Iš pateiktos VSDFV lėšų finansinės ataskaitos matyti, kad ieškovo skola VSDFV 2013-06-30 sudarė 10949,25 Lt. Ieškovo administratorius teigia, kad atsakovo atlikti vienarūšių reikalavimų įskaitymai atlikti jau ieškovui esant nemokiam, o du paskutinieji atlikti po ieškinio dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo pateikimo. Be to, atsakovo atliktų priešpriešinių reikalavimų įskaitymas lėmė tai, jog ieškovas buvo finansiškai nepajėgus atsiskaityti su kreditoriumi VSDFV. Tačiau kaip nurodo atsakovas bei pagrindžia byloje esanti medžiaga (PVM sąskaitos faktūros ir krovinio važtaraščiai), po bankroto procedūros BUAB ,,Saiguda“ inicijavimo (2013-08-14), ieškovas ir toliau užsakinėjo prekes iš UAB „Švyturys – Utenos alus“. Todėl nepagrįstas ieškovo argumentas, kad ginčo sandorių sudarymo metu ieškovo bendrovė buvo sunkios finansinės būsenos. Be to, faktas, kad atsakovas, teikdamas BUAB ,,Saiguda“ prekes, taikė jam atidėtą mokėjimą, patvirtina, kad UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ nežinojo apie bankroto bylos inicijavimo procedūrą ieškovo įmonei. Atsakovas nebuvo informuotas apie tai, kad ieškovas inicijuoja bankroto bylos iškėlimą įmonei, todėl pasirašydamas tarpusavio įskaitymo aktus, atsakovas elgėsi sąžiningai.

14Įskaityti priešpriešinius reikalavimus galima tik tuos, kurių terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas arba apibūdintas pagal pareikalavimo momentą (LR Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalis). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Neatsižvelgiant į kitos šalies požiūrį į tokį kontrahento veiksmą, atsiranda teisinės pasekmės – prievolės pabaiga. Šitaip vienašaliu sandoriu, kuriuo laikytinas vienos šalies pareiškimas, pakeičiami ar nutraukiami prievoliniai santykiai tarp kreditoriaus ir skolininko, turėjusių priešpriešinių įskaitytinų reikalavimų. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-11-13 buvo sudaryta tiekimo sutartis Nr. 3-2272, kurios 4.4. p. nustatyta, kad šalys susitaria, kad be atskiro raštiško susitarimo turi teisę užskaityti viena kitos įsiskolinimus už tiekėjo pirkėjui ir pirkėjo tiekėjui suteiktas prekes ir paslaugas, vykdant tarpusavio sutartinius įsipareigojimus. Ieškovo SUAB ,,Saiguda“ išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų mokėjimo terminas suėjo 2013-07-05, 2013-08-09, 2013-09-11; UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ išrašytos PVM sąskaitos – faktūros mokėjimo terminas suėjo 2013-08-27. Iš šių duomenų darytina išvada, kad prievolių įvykdymo terminai buvo suėję, todėl konstatuotina, kad 2013 m. liepos – rugsėjo mėnesiais atsakovo atlikti priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimų įskaitymai yra atlikti pagrįstai ir teisėtai. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodo, kad tai, jog atsakovas UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą remiantis ne tik 2008-11-13 tiekimo sutartimi Nr. 3-2272, bet ir tuo pagrindu, kad tarp šalių buvo susiklostę tokie faktiniai santykiai, kai įskaitymai buvo vykdomi ne vieną kartą. Esant tokiai situacijai, teismas daro išvadą, jog tarp šalių buvo susiklosčiusi verslo praktika, kuri anksčiau atitikdavo abiejų šalių valią, todėl tai dar kartą įrodo, kad atsakovas UAB ,,Švyturio – Utenos alus”, vykdydamas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, t.y. užskaitęs ieškovui BUAB ,,Saiguda“ skolą už atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ pateiktas prekes, o atsakovui – už ieškovo suteiktas marketingo paslaugas, veikė sąžiningai.

15Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nėra nustatytos visos būtinos sąlygos sandorių pripažinimui negaliojančiais Actio Pauliana pagrindu. Po tarpusavio reikalavimų įskaitymo ieškovo ir atsakovo prievolė vienas kitam pasibaigė, ieškovo ir atsakovo skolos vienas kitam panaikinamos, todėl įskaitymu nebuvo pažeistos ieškovo kreditorių teisės. Nenustačius atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos alus” nesąžiningumo ar kitų kreditorių teisių pažeidimo, teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti ieškinį LR CK 6.66 straipsnio pagrindu. Kadangi netenkintinas ieškovo reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu Actio Pauliana pagrindu, taip pat netenkintinas iš to sekantis ieškovo reikalavimas dėl restitucijos taikymo (LR CK 1.80 str. 2 d.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.).

17Atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ atstovas pateikė įrodymus apie turėtas 3980,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo BUAB „Saiguda“, į.k. 301927547, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Turto valdymas“, į.k. 123931037, 3980,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovui UAB ,,Švyturys – Utenos alus“, į.k. 110796493.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, viešame... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti... 3. Ieškovo administratoriaus atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinį,... 4. Atsakovas UAB „Švyturys – Utenos alus“ pateikė atsiliepimą į... 5. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą į ieškinį ir... 6. Ieškinys atmestinas. ... 7. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenims, Klaipėdos... 8. LR Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje įtvirtintas vienas iš kreditoriaus... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra... 10. Pagal LR CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita... 11. Pagrįsdamas ieškinį savo teisių pažeidimu kreditorius turi įrodyti ne tik... 12. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą... 13. Teismui sprendžiant dėl sandorių, prašomų pripažinti negaliojančiu Actio... 14. Įskaityti priešpriešinius reikalavimus galima tik tuos, kurių terminas... 15. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, nurodytas... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Atsakovo UAB ,,Švyturys – Utenos alus“ atstovas pateikė įrodymus apie... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2... 19. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovo BUAB „Saiguda“, į.k. 301927547, atstovaujamos... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu...