Byla 2S-848-856/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6988-797/2017, kuria atsisakyta atnaujinti procesą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6988-797/2017, kuria atsisakyta atnaujinti procesą.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1276-291/2016, paskirti šios bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą, pritaikius ieškinio senatį uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Gelvora“ ieškinį atmesti (117–118 b. l.).
 1. Nurodė, kad jam nebuvo žinoma apie bylos nagrinėjimą teisme, nes nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, nepranešta apie teismo posėdį. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes visus pinigus sumokėjo UAB ,,Tele2“, kadangi jam dirbant UAB ,,Gaivineta“, iš jo darbo užmokesčio buvo išskaičiuota skola UAB ,,Tele2“, tačiau UAB ,,G“ yra bankrutavusi, todėl jis negali pateikti tai patvirtinančių įrodymų. Teigia, jog jis nebuvo skolingas. Nurodo, jog dėl proceso atnaujinimo kreipiasi į teismą ne pirmą kartą, bet teismas po trūkumų pašalinimo jo prašymo nepriėmė ir jį grąžino. Prašymą grindžia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Su UAB „Tele2“ mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis buvo sudaryta 2003-12-05, bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų, ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą, todėl UAB „Gelvora“ ieškinys turėjo būti atmestas.
 1. Ieškovė UAB „Gelvora“ atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškėjo pareiškimo dėl proceso atnaujinimo netenkinti. Nurodė, kad prašymas nepagrįstas, kadangi pareiškėjas nepateikė įrodymų dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių bei įrodymų apie skolos sumokėjimą UAB ,,Tele2“. Nurodo, jog ieškovė pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį 2009-03-31 dėl pareiškėjo nesumokėtos skolos likučio, kuri nebuvo sumokėta ir vėliau. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog būtų informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, todėl procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Nurodo, jog pareiškėjas vilkina procesą, pakartotinai prašydamas atnaujinti procesą, tačiau net ir pakartotinai kreipdamasis į teismą, nepateikia sumokėjimą pagrindžiančių įrodymų (139–141 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjo V. S. prašymą (145–147 b. l.).
 1. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentas, jog jam nebuvo žinoma apie teismo posėdį, kad nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, yra nepagrįstas, kadangi įstatymas numato galimybę įteikti procesinius dokumentus asmeniui ir viešo paskelbimo būdu, kas ir buvo padaryta, prieš tai teismui gavus informaciją iš registrų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir darbovietes. Šie duomenys patvirtino, jog pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta yra prie Šiaulių m. savivaldybės, o duomenų apie darbovietes nerasta. Teismo vertinimu, sutartį sudariusio asmens pareiga yra informuoti kitą sutarties šalį apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, tačiau tokių duomenų pareiškėjas nepateikė.
 1. Teismas pareiškėjo argumentą, kad jis skolą buvo sumokėjęs UAB ,,Tele2“, nes iš jo darbo užmokesčio buvo daromi išskaitymai, ir jis nėra skolingas, laikė neįrodytu. Pareiškėjui buvo siūloma pateikti įrodymus prašymui pagrįsti, jog yra CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytas pagrindas, tačiau tokie įrodymai pateikti nebuvo.
 1. Teismo vertinimu, pareiškėjas nepagrindė įrodymais prašyme nurodyto pagrindo procesui atnaujinti, nepagrindė įrodymais ir aplinkybės, jog skola sumokėta, kas galėjo būti pagrindas kreiptis į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. S. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1276-291/2016, sustabdyti išieškojimo vykdymo procesą pagal Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą, uždraudžiant vykdyti išieškojimą iš pareiškėjo nedarbingumo pensijos, socialinių išmokų ir kitų piniginių lėšų banko sąskaitose iki atskirojo skundo išnagrinėjimo (156–158 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

98.1. Pateikti įrodymus, kad 2005 metais iš pareiškėjo darbo užmokesčio UAB „Gaivineta“ buvo apmokamos UAB „Tele2“ suteiktos paslaugos, V. S. neturi galimybės, kadangi UAB „G“ dėl bankroto yra likviduota, archyvuose dokumentų apie jos buhalterinę apskaitą nėra, pačioje UAB „Tele2“ buhalterinė apskaita neišsaugota, todėl nesutinka su nutarties argumentais, kad V. S. kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo turėjo pateikti įrodymus apie skolos sumokėjimą.

  1. Šiaulių apylinkės teismas rėmėsi nepatikrintais duomenimis dėl atsakovo skolos, todėl 2016 m. kovo 15 d. priėmė tikrovės neatitinkančio turinio sprendimą už akių, kuriame tik formaliai konstatuota atsakovo V. S. skola UAB „Tele2“. Teismas procesiniais veiksmais įteisino ieškovo pateiktų tikrovės neatitinkančių duomenų buvimą, t. y. nepagrįstai konstatavo, kad V. S. yra skolingas UAB „Tele2“, tuo neteisėtai priteisdamas iš jo skolą. Šios naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės teismui nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, todėl yra pagrindas proceso atnaujinimui.
 1. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą ieškovė UAB „Gelvora“ nurodo, kad nesutinka su atskiruoju skundu, palaiko ieškovės atsiliepime į pareiškimą dėl proceso atnaujinimo išdėstytus argumentus (172–173 b. l.).

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

12ir teisiniai argumentai

13Apelianto V. S. atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Proceso atnaujinimo instituto tikslas, kaip ir teismų sprendimų ar nutarčių peržiūrėjimas apeliacinėje bei kasacinėje teismų instancijose, yra užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atsiranda teisinių santykių stabilumas, dėl to siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų – kiek įmanoma greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 straipsnis), itin svarbu prašymus dėl proceso atnaujinimo nagrinėti pagal proceso atnaujinimo instituto paskirtį CPK nustatyta tvarka. CPK 366 straipsnyje įtvirtintais proceso atnaujinimo pagrindais siekiama ištaisyti esmines ankstesnių procesų klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2007).
 1. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011).
 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, jog tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015; 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-219/2016).
 1. Pareiškėjas V. S. prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, šį prašymą grįsdamas argumentais, jog jis nežinojo ir negalėjo žinoti apie bylos nagrinėjimą Šiaulių apylinkės teisme, jam nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, jis negavo teismo šaukimo bei tuo, jog skolą yra sumokėjęs ir UAB „Tele2“ nebuvo skolingas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes neatitinka naujumo kriterijaus.
 1. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinys kartu su procesiniais dokumentais 2016-01-22 atsakovui V. S. buvo išsiųstas ieškinyje nurodytu adresu: ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti (19 b. l.). Šiaulių apylinkės teismas užklausė Gyventojų registro tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos apie atsakovo V. S. gyvenamąją vietą, gautas atsakymas, kad atsakovas V. S. yra registruotas prie Šiaulių miesto savivaldybės, duomenų apie atsakovo darbo vietą nėra (20, 21 b. l.). CPK 130 straipsnio 1 dalis numato, kad tuo atveju, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kai šio Kodekso nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną (CPK 130 straipsnio 3 dalis). Nesant jokių duomenų apie atsakovo V. S. gyvenamąją ir darbo vietą, Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi nutarė procesinius dokumentus atsakovui V. S. įteikti viešo paskelbimo būdu (22 b. l.). Taigi, procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu laikytinas tinkamu šalies informavimu (CPK 130 straipsnio 1 dalis). Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad sutartį sudariusio asmens pareiga yra informuoti kitą sutarties šalį apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, tačiau atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad apie gyvenamosios vietos pasikeitimą jis informavo UAB „Tele2“.
 1. Apelianto teigimu, Šiaulių apylinkės teismas rėmėsi nepatikrintais duomenimis dėl atsakovo skolos, todėl 2016 m. kovo 15 d. priėmė tikrovės neatitinkančio turinio sprendimą už akių, teismas nepagrįstai konstatavo, kad V. S. yra skolingas UAB „Tele2“. Atsakovas yra sumokėjęs skolą ir nėra skolingas ieškovei. Šios naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės teismui nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1276-291/2016.
 1. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Apeliantas, nurodydamas aplinkybes apie įmokų atskaitymą iš jo darbo užmokesčio darbovietėje UAB „G“ ir skolos nebuvimą, turėjo pateikti objektyvius įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, tačiau tokių įrodymų, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė. Nors apeliantas atskirajame skunde nesutinka su šiuo teismo motyvu, tačiau, vadovaujantis CPK 179 straipsnio 1 dalimi, įrodymus turi pateikti šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys. Teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik šio Kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Bylos dėl skolos priteisimo nėra susijusios su viešuoju interesu, civilinio proceso kodekso normos nenumato teismui savo iniciatyva rinkti įrodymus šios kategorijos bylose, todėl konstatuotina, kad įrodymus, pagrindžiančius skolos uždarajai akcinei bendrovei „Tele 2“ sumokėjimą, turėjo pateikti atsakovas V. S..
 1. Nepateikus įrodymų, pagrindžiančių skolos sumokėjimą, bei konstatavus, jog pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie bylą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjas neįrodė naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios turėtų esminę reikšmę teismo sprendimui ir galėtų sukelti abejonių įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrįstumu. Pritartina teismo motyvui, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nesudaro CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje.
 1. Apeliantas atskirajame skunde reiškia reikalavimą sustabdyti išieškojimo vykdymo procesą pagal Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą, uždraudžiant vykdyti išieškojimą iš pareiškėjo nedarbingumo pensijos, socialinių išmokų ir kitų piniginių lėšų banko sąskaitose iki atskirojo skundo išnagrinėjimo.
 1. Pažymėtina, kad apeliantas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė tik apeliacinės instancijos teismui, prašymo sustabdyti vykdymo procesą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme neteikė, nors visi duomenys, kuriais remiasi apeliacinėje instancijoje teikiant minėtą prašymą, buvo žinomi ir pateikti pirmosios instancijos teismui. Apeliantas nagrinėjamu atveju nenurodė, kokios objektyvios ir (ar) pasikeitusios aplinkybės lėmė išieškojimo sustabdymo būtinybę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl jo prašymas laikytinas nepagrįstu ir netenkinamas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei apelianto atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir pritaikė procesinės teisės normas, dėl ko priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai