Byla 2-401/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka rengdamasis nagrinėti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inter Credit“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Antikus“ atsisakyta iškelti bankroto bylą ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turto atžvilgiu, civilinėje byloje Nr. B2-2900-264/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inter Credit“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Antikus“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Antikus“, taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui 267 128,00 Lt pagal 2012 m. gegužės 23 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 12/05/23/01, kuria UAB „Inter Credit“ pardavė naujam kreditoriui UAB „Antikus“ reikalavimo teisę į skolininko V. S. firmos „Kortanas“ 274 328,00 Lt skolą.

3Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui iki nutarties iškelti atsakovui bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo areštavo UAB „Antikus“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį ir kitokį ilgalaikį turtą, taip pat pinigines lėšas bei turtines teises, esančius pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, leidžiant areštuotu turtu naudotis pagal tiesioginę jo paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti; teismas leido atsakovui UAB „Antikus“ iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, taip pat mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

4Atsakovo UAB „Antikus“ vadovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą, skirti ieškovui baudą už nepagrįsto ir nesąžiningo reikalavimo pateikimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat atsakovas prašė taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą bei pateikė atskirąjį skundą, dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo arba jų masto sumažinimo iki arešto kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui.

5Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Antikus“ bankroto bylą; tenkino atsakovo atskirąjį skundą – panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones; atsakovo prašymus dėl baudos ieškovui skyrimo ir galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo atmetė; priteisė iš ieškovo atsakovui 1600 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovas šioje byloje nagrinėtinu atskiruoju skundu iškėlė Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria atsakovui UAB „Antikus“ atsisakyta iškelti bankroto bylą ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo klausimą. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Lietuvos apeliaciniame teisme rengiantis nagrinėti atskirąjį skundą, gautas apelianto UAB „Inter Credit“ atsisakymas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas (apeliantas) nurodė, kad reikalavimų atsakovo atžvilgiu neturi, todėl prašo patvirtinti atsisakymą nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip tai numatyta Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje. Ieškovas patvirtino, kad jam yra žinomos teisinės pasekmės, kylančios dėl bylos nutraukimo, nurodytos CPK 294 straipsnyje.

8Atsisakymas nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą priimtinas, byla nutrauktina.

9Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 6 straipsnio 5 dalis numato, kad pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą. Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalį, bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Teismas gali nepriimti ieškinio (pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo) atsisakymo, jei toks procesinis veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Priimdamas ieškinio (pareiškimo) atsisakymą, teismas priima nutartį šiuo klausimu ir bylą nutraukia. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Įtvirtindamas tokį teisinį reguliavimą, įstatymų leidėjas suteikė teisę asmeniui atsisakyti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bet kurioje proceso stadijoje, kol nėra priimta nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą.

10Kaip minėta, teisė atsisakyti nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą nėra absoliuti. Viena iš aplinkybių, kurias nustatęs teismas atsisakymą nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą gali pripažinti prieštaraujančiu viešajam interesui, yra akivaizdi atsakovo nemokumo būklė. Atsisakymas nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą negali būti tvirtinamas, kai nėra abejonių, kad atsakovo finansinė padėtis leidžia pagrįstai spręsti, jog įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Priešingu atveju būtų pažeisti kitų kreditorių interesai, o kartu ir viešasis interesas, nes įgyvendindamos civilines teises ir vykdydamos pareigas, šalys pažeistų arba suvaržytų kitų asmenų teises bei teisėtus interesus (CK 1.137 str. 2 d., 3 d.).

11Nagrinėjamu atveju apeliantas atsisakymą nuo pareiškimo pateikė apeliacinės instancijos teismui iki atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės. Teismas nenustatė, kad apelianto atsisakymas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą. Byloje nenustatyta akivaizdi atsakovo nemokumo būklė, tad kitų asmenų teisės bei teisėti interesai patvirtinus pareiškimo iškelti bankroto bylą atsisakymą nebus suvaržyti ar pažeisti. Duomenų, kad kiti atsakovo kreditoriai reikštų pretenzijas dėl nevykdomų ar netinkamai vykdomų įsipareigojimų, byloje nėra. Kitų civilinių bylų, iškeltų atsakovo atžvilgiu, taip pat nėra (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo UAB „Inter Credit“ atsisakymas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Antikus“ priimtinas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 294 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 294 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

13Ieškovo (apelianto) UAB „Inter Credit“ atsisakymą nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Antikus“ priimti.

14Civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo UAB „Inter Credit“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Antikus“, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai