Byla e2-100-381/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Abastas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Abastas“ iškėlimo.

62.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui yra 2 437,62 Eur, iš jų 2 234,38 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų ir 203,24 Eur delspinigių. Atsakovė įpareigojimo sumokėti įmokas nevykdo nuo 2018 m. vasario mėnesio. Įmonėje yra 2 apdraustieji. Įmonė nekilnojamojo turto neturi, turi tik 2 transporto priemones, kurioms taikomas įkeitimas ir areštas. Piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, UAB „Abastas“ neturi. UAB „Abastas“ buvo pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įmonė net ir po to įsiskolinimo nesumokėjo. Tai reiškia, kad UAB „Abastas“ negali sumokėti skolų kreditoriams.

83.

9Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) nurodė, kad atsakovė 2018 m. rugsėjo 14 d. valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams pinigų fondams yra / buvo skolinga 94 737,32 Eur.

104.

11Atsakovė prašė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. baudos paskiriant atsakovės naudai. Atsakovė nurodė, kad ji turi 431 482 Eur vertės turto, o pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 29 432 Eur, t. y. nesiekia pusės į balansą įrašyto turto vertės. Pagrindinė atsakovės kreditorė UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra (reikalavimo suma – 256 739,35 Eur), kurios reikalavimas sudaro beveik 80 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos, yra atidėjusi įsipareigojimų įvykdymo terminą, nes tiki įmonės veiklos perspektyvomis ir nesiekia kelti bankroto bylos. VMI nurodo netikslią ir neteisingą informaciją apie atsakovės įsipareigojimus. VMI nenurodo, kad yra sulaikiusi 66 994 Eur mokesčių permoką, o dėl patikrinimo aktu priskaičiuotos VMI dokumentuose nurodomos mokestinės prievolės yra paduotas skundas, kuris dar neišnagrinėtas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, bei yra kreiptasi į VMI su prašymu pradėti derybas dėl mokestinio susitarimo sudarymo. Todėl VMI reikalavimas yra ir neteisingai nurodytas, ir ginčijamas teisme. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, nors jos skolos VSDF biudžetui suma yra nedidelė, be to, ieškovas nebandė išieškoti skolos iš atsakovės trumpalaikio turto ar VMI permokos. Tokius atsakovo veiksmus paskatino tai, kad tarp ieškovo ir atsakovės vyksta ginčas dėl ieškovo atsakymų į atsakovės paklausimus ir atsakovės skundo nagrinėjimo, t. y. kilęs konfliktas.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Abastas“ bankroto bylą.

156.

16Teismas iš 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatė, kad įmonės turtas 2017 metais sudarė 537 796 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 179 794 Eur. Iš teismui pateikto atsakovės 2018 m. spalio 1 d. balanso, kuris nėra pasirašytas įmonės vadovo, duomenų teismas nustatė, kad UAB „Abastas“ priklausančio turto vertė – 431 482 Eur (ilgalaikis turtas – 97 Eur, trumpalaikis turtas – 431 385 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams – 321 581 Eur, t. y. pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis).

177.

18Teismas pažymėjo, jog beveik visą atsakovės į balansą įrašyto trumpalaikio turto dalį sudaro pirkėjų skolos (393 346 Eur), šios pirkėjų skolos sudaro 90 proc. viso nurodyto įmonės turto. Tai reiškia, kad įmonė iš esmės yra priklausoma nuo kitų asmenų (pirkėjų) finansinės padėties ir jų galimybių grąžinti atsakovei skolas. Iš 2018 m. spalio 1 d. debitorių sąrašo teismas nustatė, kad debitorių skolos atsakovei sudaro 428 281,96 Eur. Didžioji dalis šių skolų susidarė nuo 2016 m. gruodžio mėnesio (UAB „Pleištas“ – 33 044,70 Eur, mažoji bendrija „Rebo statyba“ – 24 668,63 Eur) iki 2017 m. rugsėjo mėnesio (UAB „ViaCon Statyba“ – 47 688,66 Eur, UAB „Gelmita“ – 72 263,24 Eur), tačiau atsakovė nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių skolų iš debitorių atgavimo perspektyvą, t. y. nėra neginčijamų įrodymų, kad debitoriai grąžins skolas atsakovei. Nesant byloje įrodymų, kad yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neturėtų būti įskaitoma į bendrovės turto realią vertę.

198.

20Teismo vertinimu, pagrindą abejoti skolų atgavimo galimybėmis sudaro ir tai, kad 2018 m. spalio 1 d. debitorių sąraše atsakovė nurodė net 182 129,12 Eur E. M. bei E. M. skolą, tačiau iš Lietuvos teismų informacinėje sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog būtent šie asmenys yra pareiškę reikalavimus atsakovei dėl preliminarios pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, 10 000 Eur avanso sumos priteisimo, kurie neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1653-592/2018 yra patenkinti. Taip pat nustatyta, kad debitorių sąraše atsakovė nurodė turinti 21 225,36 Eur reikalavimo teisę į S. P., tačiau neįsiteisėjusiu Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1307-892/2018 iš dalies patenkintas S. P. pareikštas ieškinys atsakovei UAB „Abastas“ dėl skolos priteisimo, o atsakovės priešieškinis ieškovui S. P. dėl nuostolių atlyginimo atmestas. Todėl tikėtina, kad būtent šie asmenys bus pripažinti atsakovės kreditoriais. Taigi pakankamai akivaizdu, kad 2018 m. spalio 1 d. balanse įrašyta trumpalaikio turto reali vertė yra žymiai mažesnė. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad atsakovė nepagrindė į 2018 m. spalio 1 d. balansą įrašyto bendrovės turimo turto vertės (iš viso 431 482 Eur) realumo.

219.

22Nors kreditorių sąraše nurodoma, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2018 m. spalio 1 d. sudarė tik 29 149,47 Eur, iš UAB „Abastas“ 2018 m. spalio 1 d. balanso duomenų teismas nustatė, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 321 581 Eur. Nors kreditorių sąraše nurodyta, kad 4 kreditorių įsipareigojimų įvykdymo terminai nėra suėję, tačiau iš šio sąrašo matyti, jog šios nutarties priėmimo dieną vienam iš šių kreditorių (VSDFV) įsipareigojimų (4 848,15 Eur) įvykdymo terminas jau yra suėjęs, o kitiems 3 kreditoriams (L. J. – 8 159,69 Eur, UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra – 256 739,35 Eur, VMI – 22 714,91 Eur) – sueis 2018 m. spalio 31 d. Vien tai, jog įmonės kreditoriai susitarė dėl dalies atsakovės pradelstų skolų perdavimo UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra, kuri atidėjo atsiskaitymo terminus, mokumo prasme savaime nesudaro pagrindo tokias sumas vertinti kaip nepradelstas. Akivaizdu, kad tokios skolos jau yra pradelstos, ir tik naujosios kreditorės valia jų nereikalaujama apmokėti. Be to, įvertinęs aplinkybę, jog UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra direktoriumi bei UAB „Abastas“ direktoriumi yra vienas ir tas pats asmuo (L. J.), teismas sprendė, kad atsiskaitymo termino pratęsimas orientuojamas ne į realią galimybę atgauti skolą per pratęstą terminą normaliomis įmonės veiklos sąlygomis, bet į tai, jog įmonės skolos sprendžiant bankroto iškėlimo klausimą formaliai nebūtų priskiriamos pradelstoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1377-790/2018). Todėl pagal atsakovės pateiktą kreditorių sąrašą jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams turėtų būti didinami mažiausiai 261 557,50 Eur suma (4 848,15 Eur + 256 739,35 Eur) ir sudaryti ne mažiau kaip 290 706,97 Eur sumą (29 149,47 Eur + 261 557,50 Eur), kuri viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (431 482 Eur / 2 = 215 741 Eur), nors pastarosios vertės realumo, kaip minėta, atsakovė ir neįrodė. Taigi nustatytas UAB „Abastas“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

2310.

24Nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų įmonės galėjimą ne tik vykdyti įsipareigojimus, bet ir juos mažinti. Priešingai, iš 2018 m. spalio 1 d. bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. spalio 1 d. patyrė 254 727 Eur nuostolių. Atsakovės veikla buvo nuostolinga ir 2017 metais, įmonė 2017 metais patyrė 151 743 Eur nuostolių. Tai, kad įmonė realiai negali vystyti tolesnės veiklos, patvirtina ir aplinkybė, jog 2017 metais darbuotojų skaičius bendrovėje buvo sumažintas iki 7, o 2018 metais liko tik 2 darbuotojai.

2511.

26Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad atsakovės turtinė padėtis nėra stabili, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, kurie nėra laikino pobūdžio, atsakovės įsiskolinimai tiek kreditoriams, tiek valstybės biudžetui didėja, o atsakovės ūkinės komercinės veiklos rezultatai neatspindi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais.

2712.

28Teismas nurodė, kad faktinis UAB „Abastas“ nemokumas buvo konstatuotas ir Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-1911-638/2018, kuria atsisakyta iškelti šiai bendrovei restruktūrizavimo bylą. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir išanalizavęs pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad UAB „Abastas“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu keltina bankroto byla, konstatuojant, jog įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

2913.

30Teismas atmetė atsakovės prašymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 2 dalyje nustatytu pagrindu skirti ieškovui baudą už nepagrįstą pareiškimą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas sprendė, jog ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi ieškovas, manydamas turintis reikalavimo teisę į atsakovę, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir tik teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, nusprendžia, ar pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pagrįstas ar ne.

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3214.

33Atsakovė UAB „Abastas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3414.1.

35Teismas netinkamai įvertino atsakovės pradelstus įsipareigojimus. Įvertinęs 2018 m. spalio 1 d. balansą, teismas padarė akivaizdžiai nepagrįstą išvadą, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, nes balanso duomenys to visiškai nepatvirtina ir negali patvirtinti dėl to, jog balanse yra nurodyti tik visi įmonės įsipareigojimai, neišskiriant pradelstų ir nepradelstų. Priešingai, pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną absoliuti dauguma įsipareigojimų, įskaitant ir didžiausią 256 739,35 Eur įsipareigojimą kreditorei UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra, buvo nepradelsti. Skundžiamoje nutartyje iš esmės nėra nurodyta, iš ko susideda teismo pradelstais laikyti atsakovės įsipareigojimai.

3614.2.

37Teismas netinkamai įvertino pradelstų įsipareigojimų ir į balansą įrašyto turto vertės santykį. Pagal 2018 m. spalio 1 d. balansą atsakovės į balansą įrašyto turto vertė sudaro 431 482 Eur. Tai reiškia, kad įmonės nemokumui konstatuoti teismas turėjo nustatyti bent 216 000 Eur pradelstų įsipareigojimų, tačiau tokių duomenų skundžiamoje nutartyje nėra. Iš visų balanse nurodytų įsipareigojimų atmetus aiškiai nepradelstą 256 739,35 Eur įsipareigojimą UAB Mažųjų įmonių teisininkų agentūra, akivaizdu, kad negali likti 216 000 Eur pradelstų įsipareigojimų, kurie galėtų viršyti pusę į balansą įrašyto turto vertės.

3814.3.

39Teismas nepagrįstai suabejojo atsakovės nurodyta turto verte. Bankroto bylose teismas turi būti aktyvus ir imtis priemonių atskleisti bylos esmę bei nustatyti teisingai ir pagrįstai nutarčiai priimti reikšmingas aplinkybes. Teismas nurodė, kad debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais, tačiau dėl šio aspekto teismas nesurinko jokių duomenų ir nieko nevertino. Kilus abejonių dėl į balansą įrašyto turto vertės, teismas turėjo galimybę ir pareigą pareikalauti iš atsakovės papildomų paaiškinimų, kviesti į teismą įmonės vadovą, savininką, buhalterį, kreditorius ir gauti iš jų bylos nagrinėjimui reikalingus paaiškinimus (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis), tačiau tai nebuvo padaryta, o tik be įrodymų atmesti atsakovės pateikti duomenys apie turtą. Dėl nurodytų aplinkybių neišnagrinėjimo buvo neatskleista bylos esmė ir priimta nepagrįsta bei neteisėta nutartis.

4014.4.

41Teismas nepagrįstai neskyrė baudos ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovė pateikė duomenis, kad ieškovas su pareiškimu į teismą kreipėsi dėl smulkaus įsiskolinimo ir iš esmės dėl smulkaus konflikto. Atsakovė papildomai pateikia ieškovui pateiktą raštą dėl netinkamo draudžiamųjų asmenų duomenų fiksavimo, patvirtinantį, kad ieškovas savo iniciatyva be teisinio pagrindo sukūrė ginčo situaciją tiesiog ignoruodamas atsakovės pateiktas deklaracijas ir jose nurodytus duomenis, tačiau teismas minėtų aplinkybių realiai nenagrinėjo ir tik formaliai atmetė prašymą dėl baudos skyrimo.

4215.

43Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4415.1.

45Skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas, įvertinęs visus byloje esančius duomenis, padarė pagrįstą išvadą, kad UAB „Abastas“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei ir jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tokia UAB „Abastas“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

4615.2.

47Teismui pateikti UAB „Abastas“ finansiniai dokumentai rodo įmonės turto mažėjimą ir blogėjančius įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatus. Apeliantė nenurodė jokių argumentų ir nepateikė įrodymų dėl galimybės išsiieškoti skolas iš debitorių, t. y. apeliantė neįrodė, kad skolų atgavimas iš įmonės debitorių yra realus. Bylos dokumentai patvirtina, kad nutarties priėmimo dieną visi įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 321 581 Eur. Taigi jie ženkliai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (431 482 Eur) (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

4815.3.

49Nors apeliantė teigia, kad teismas nebuvo pakankamai aktyvus, tačiau bankroto bylų procese, kaip ir kitose civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, galioja rungimosi principas, reiškiantis, jog kiekvienas asmuo privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 1 straipsnio 1 dalis, 12 ir 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-221/2014). Todėl apeliantė, siekdama paneigti ieškovo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytas aplinkybes, turėjo teismui pateikti įrodymus, pagrindžiančius gerą jos turtinę padėtį ir įmonės gebėjimą tęsti veiklą. Apeliantei neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir jos skundo argumentai atmetami.

5015.4.

51UAB „Abastas“ kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau 2018 m. birželio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1911-638/2018 buvo atsisakyta iškelti šiai bendrovei restruktūrizavimo bylą, konstatavus įmonės nemokumą. Nuo 2018 m. liepos 28 d. UAB „Abastas“ nėra darbuotojų, įmonė nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių įmonės veiklos tęstinumą bei galėjimą vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams.

5215.5.

53Nors apeliantė prašė ieškovui skirti baudą už nepagrįstą pareiškimą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tačiau ieškovas, turėdamas reikalavimo teisę į apeliantę, turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos apeliantei iškėlimo, nes tik teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir įvertinęs visas bylos aplinkybes, nusprendžia, ar pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo apeliantei pagrįstas ar ne. Teismas teisingai atmetė apeliantės argumentus dėl tariamo ieškovės piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis.

5415.6.

55Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo metu (2018 m. liepos 27 d.) apeliantės įsiskolinimas VSDF biudžetui buvo 2 437,62 Eur, o nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu (2018 m. spalio 29 d.) – jau 4 848,15 Eur, taigi skola VSDF biudžetui ženkliai padidėjo. Ši aplinkybė rodo, kad apeliantė buvo nepajėgi sumokėti šio įsiskolinimo. Nors įmonė neturėjo realių galimybių sumokėti esamus įsiskolinimus kreditoriams, įmonės vadovas nevykdė pareigos ĮBĮ nustatyta tvarka pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Dėl šių priežasčių ieškovas, siekdamas apginti teisėtus savo, kaip kreditoriaus, interesus, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo apeliantei.

5616.

572019 m. sausio 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti VSDFV Alytaus skyriaus ir UAB „Abastas“ prašymai patvirtinti tarp VSDFV Alytaus skyriaus ir UAB „Abastas“ 2019 m. sausio 9 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Vėliau tą pačią dieną gautas VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimas dėl atsisakymo nuo pradinio pareiškimo iškelti UAB „Abastas“ bankroto bylą, kuriame nurodyta, kad apeliantė 2019 m. sausio 9 d. sumokėjo ieškovui dalį skolos (2 437,62 Eur), todėl ieškovas atsisako pradinio pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Abastas“ iškėlimo. VSDFV Alytaus skyriaus pareiškime patvirtina, kad jam yra žinomos, išaiškintos ir suprastos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės. Ieškovas pareiškime taip pat prašo ankstesnį VSDFV Alytaus skyriaus prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo palikti nenagrinėtą.

58Pareiškimo atsisakymas priimtinas, byla nutrauktina.

5917.

60ĮBĮ 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pareiškimo teismui galima atsisakyti, iki teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą. Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (pareiškimo). Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio (pareiškimo) atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Teismas gali nepriimti ieškinio (pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo) atsisakymo, jei toks procesinis veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Priimdamas ieškinio (pareiškimo) atsisakymą, teismas priima nutartį šiuo klausimu ir bylą nutraukia. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje konstatuota, kad įtvirtindamas tokį teisinį reguliavimą, įstatymų leidėjas suteikė teisę asmeniui atsisakyti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bet kurioje proceso stadijoje, kol nėra priimta nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-401/2014).

6118.

62Kaip minėta, teisė atsisakyti nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą nėra absoliuti. Viena iš aplinkybių, kurias nustatęs teismas atsisakymą nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto bylą gali pripažinti prieštaraujančiu viešajam interesui, yra akivaizdi atsakovo nemokumo būklė. Atsisakymas nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą negali būti tvirtinamas, kai nėra abejonių, kad atsakovo finansinė padėtis leidžia pagrįstai spręsti, jog įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Priešingu atveju būtų pažeisti kitų kreditorių interesai, o kartu ir viešasis interesas, nes įgyvendindamos civilines teises ir vykdydamos pareigas, šalys pažeistų arba suvaržytų kitų asmenų teises bei teisėtus interesus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.137 straipsnio 2–3 dalys).

6319.

64Nagrinėjamu atveju ieškovas VSDFV Alytaus skyrius atsisakymą nuo pareiškimo pateikė apeliacinės instancijos teismui po to, kai apeliantė sumokėjo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą – 2 437,62 Eur. Teismas nenustatė, kad ieškovo atsisakymas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo apeliantei prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą. Taip pat ieškovas nurodė, kad jam yra žinomos procesinės pareiškimo atsisakymo pasekmės. Kiti apeliantės kreditoriai šioje byloje nėra pareiškę reikalavimų iškelti UAB „Abastas“ bankroto bylą. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo atsisakymas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Abastas“ priimtinas, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Atsižvelgus į naujausią ieškovo poziciją dėl pareiškimo atsisakymo ir procesinę bylos baigtį, ankstesnio ieškovo ir apeliantės prašymo patvirtinti taikos sutartį svarstymas netenka teisinės prasmės, todėl šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 302 straipsniu ir 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

66Ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius atsisakymą nuo pareiškimo dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“ iškėlimo priimti.

67Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eB2-940-259/2019.

68Civilinę bylą Nr. eB2-940-259/2019 nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio... 8. 3.... 9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 10. 4.... 11. Atsakovė prašė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti ir skirti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 29 d. nutartimi iškėlė UAB... 15. 6.... 16. Teismas iš 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatė, kad... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, jog beveik visą atsakovės į balansą įrašyto... 19. 8.... 20. Teismo vertinimu, pagrindą abejoti skolų atgavimo galimybėmis sudaro ir tai,... 21. 9.... 22. Nors kreditorių sąraše nurodoma, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai... 23. 10.... 24. Nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų... 25. 11.... 26. Apibendrinęs išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad atsakovės... 27. 12.... 28. Teismas nurodė, kad faktinis UAB „Abastas“ nemokumas buvo konstatuotas ir... 29. 13.... 30. Teismas atmetė atsakovės prašymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 14.... 33. Atsakovė UAB „Abastas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 34. 14.1.... 35. Teismas netinkamai įvertino atsakovės pradelstus įsipareigojimus.... 36. 14.2.... 37. Teismas netinkamai įvertino pradelstų įsipareigojimų ir į balansą... 38. 14.3.... 39. Teismas nepagrįstai suabejojo atsakovės nurodyta turto verte. Bankroto bylose... 40. 14.4.... 41. Teismas nepagrįstai neskyrė baudos ieškovui už piktnaudžiavimą... 42. 15.... 43. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 44. 15.1.... 45. Skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas, įvertinęs... 46. 15.2.... 47. Teismui pateikti UAB „Abastas“ finansiniai dokumentai rodo įmonės turto... 48. 15.3.... 49. Nors apeliantė teigia, kad teismas nebuvo pakankamai aktyvus, tačiau bankroto... 50. 15.4.... 51. UAB „Abastas“ kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos... 52. 15.5.... 53. Nors apeliantė prašė ieškovui skirti baudą už nepagrįstą pareiškimą... 54. 15.6.... 55. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo metu (2018 m. liepos 27... 56. 16.... 57. 2019 m. sausio 10 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti VSDFV Alytaus skyriaus... 58. Pareiškimo atsisakymas priimtinas, byla nutrauktina.... 59. 17.... 60. ĮBĮ 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pareiškimo teismui galima... 61. 18.... 62. Kaip minėta, teisė atsisakyti nuo pareiškimo iškelti atsakovui bankroto... 63. 19.... 64. Nagrinėjamu atveju ieškovas VSDFV Alytaus skyrius atsisakymą nuo pareiškimo... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 66. Ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 67. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą... 68. Civilinę bylą Nr. eB2-940-259/2019 nutraukti....