Byla e2-2523-204/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovei D. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. P. 600 Eur skolos, 22,48 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 198,17 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2015-08-21 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės D. P. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 678775003, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 350 Eur sumą 30 dienų terminui su 111,89 proc. dydžio metine palūkanų norma. Atsakovė, remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, 2015-10-06 pateikė prašymą papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-10-07 dieną pasipildė 200 Eur suma. Remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2015-11-19 turėjo grąžinti 600 Eur skolos ir 22,48 Eur palūkanų, iš viso – 622,48 Eur. Ieškovė nurodo savo įsipareigojimus įvykdžiusi visiškai - pervedė atsakovei 600 Eur, tačiau ji savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

3Taip pat nurodo, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2015-11-20 iki 2016-11-16 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199,60 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y. iš viso 198,17 Eur.

4Atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-08-21 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir D. P. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 678775003, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei iš viso 350 Eur sumą 30 dienų terminui su 111,89 proc. dydžio metine palūkanų norma. Atsakovė, remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, 2015-10-06 pateikė prašymą papildomai 50 Eur kredito sumai, 2015-10-07 dieną pasipildė 200 Eur suma. Remdamasi sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2015-11-19 turėjo grąžinti 600 Eur skolos ir 22,48 Eur palūkanų. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė - pervedė atsakovei 600 Eur, tačiau pastaroji savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 600 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 22,48 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 198,17 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 str., skaičiuotinų ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų nuo 2015-11-20 iki 2016-11-16, kai sutartyje nustatyta 199,60 proc. metinė palūkanų norma, t. y. iš viso 220,65 Eur.

9Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos iki 130 Eur.

10Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 16 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., 441 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš D. P., asmens kodas ( - ) 600 Eur skolos, 130 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 730 Eur sumą nuo 2017-08-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai