Byla e2-1512-157/2017
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutarties, kurioje iškelta atsakovės bankroto byla Nr. eB2-1317-265/2017 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Draugų picerija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutarties, kurioje iškelta atsakovės bankroto byla Nr. eB2-1317-265/2017 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius, pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Draugų picerija“ (toliau – UAB „Draugų picerija“, atsakovė) bankroto bylą. Nurodė, kad pastarosios veikla yra nuostolinga, privalomi finansiniai įsipareigojimai nevykdomi ilgą laiką , o skola pareiškėjo biudžetui sudaro 3 612,99 Eur, kad šios skolos priverstinėmis poveikio priemonėmis išsiieškoti nepavyko, todėl yra priimtas sprendimas neatidėti atsakovės skolų sumokėjimo termino. Nurodė, kad atsakovės pateiktas balansas, sudarytas 2017 m. gegužės 8 d., neatitinka realios įmonės finansinės padėties. Pareiškėjas tvirtino, kad ši bendrovė yra nemoki.
 2. Atsakovė UAB „Draugų picerija“ atsiliepime šį pareiškimą prašė atmesti. Neneigdama savo skolos pareiškėjui tvirtino, kad jos turimas turtas per vienerius metus padidėjo daugiau kaip 8 000 Eur, kad įmonė turi ilgalaikio turto už 12 643,21 Eur, atsargų – už 4 000 Eur, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 1 106,17 Eur, todėl įmonė yra pajėgi padengti visą skolą pareiškėjui. Nurodė, kad pačios pateiktame balanse užfiksuoti 84 717 Eur dydžio įsipareigojimai neatitinka tikrosios finansinės padėties, nes beveik visi jie yra įsipareigojimai atsakovės vienintelei akcininkei ir direktorei R. A.. Teigė, kad yra kitų būdų išspręsti susidariusią padėtį, vienas jų – priverstinė hipoteka.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. liepos 7 d. nutartimi iškėlė atsakovės UAB „Draugų picerija“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Tamtamas“.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovės, kuri Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2014 m. liepos 22 d., skola Valstybinio socialinio draudimo biudžetui (toliau VSD biudžetas) tęsiasi jau nuo 2016 m. II ketvirčio., kad neginčydama fakto, jog pareiškėjui VSDFV Klaipėdos skyriui yra skolinga 3 612,99 Eur privalomų finansinių įsipareigojimų, atsakovė nesutinka su reikalavimu iškelti bankroto bylą, tvirtindama, kad yra pajėgi padengti visą šią skolą. Remdamasis duomenimis, esančiais atsakovės pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gegužės 8 d., teismas nustatė, kad įmonė turi 27 957 Eur vertės turto (12 643 Eur – ilgalaikis, 15 314 Eur – trumpalaikis turtas); kad didžiąją ilgalaikio turto dalį sudaro automobilis Audi A6, kurio likutinė vertė – 4 456,26 Eur; kad skolos sudaro 88 217 Eur, o per vienerius metus mokėtinos skolos – 75 627 Eur, iš jų 12 956 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; kad įmonė debitorių neturi. Pagal VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017 m. balandžio 26 d. duomenis teismas nustatė, kad atsakovės vardu registruoto turto nėra. Teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teise automobilių neturi, todėl sprendė, jog minėtas automobilis yra valdomas lizingo sutarties pagrindu, todėl nepaisant fakto, kad šis įtraukas į balansą, analizuojant klausimą dėl įmonės mokumo negali būti vertinamas kaip realus turtas (CK 6.567 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1477/2009; 2010 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-566/2010). Be to, konstatavo, kad atsakovė pateikė įrodymus dėl dalies balanse nurodyto 3 923 Eur vertės trumpalaikio turto iš 15 314 Eur vertės viso tokio turto. Teismas taip pat nurodė, kad galimai yra netiksli informacija, pateikta 2017 m. gegužės 8 d. įmonės kreditorių sąraše – kelia abejones duomenys, jog 4 525 Eur darbo užmokesčio skola vadovei R. A., iš kurios nuolat skolinamasi pinigų, nėra pradelsta.
 3. Teismas sprendė, kad įmonės veikla buvo nuostolinga jau 2016 m., o finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio,– VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. birželio 28 d. sprendime Nr. SDT-8 atsisakyta atidėti atsakovės skolų – 4 997,38 Eur įmokų, sumokėjimą; pagal pelno (nuostolių) ataskaitą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., įmonė patyrė 20 393 Eur nuostolių, per ataskaitinį laikotarpį turėta 34 650 Eur nuostolių, o pagal 2017 m. gegužės 8 d. pelno (nuostolių) ataskaitą nuostoliai sudaro 9 835 Eur.
 4. Teismas, įvertinęs surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visetą, atsakovės turto struktūrą, pradelstų įsipareigojimų mastą, konstatavo, kad byloje įrodyta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies sąlyga, apibūdinanti pastarosios nemokumą, kad ši negali vykdyti įsipareigojimų, todėl nusprendė, jog keltina jos bankroto byla, kuri leis geriausiai apsaugoti pačios bendrovės bei kreditorių interesus (CPK 185 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai).
 5. Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 11 straipsnio 2 dalimi atsakovės bankroto administratore teismas paskyrė UAB „Tamtamas“, o ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu įmonės nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui uždėjo areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Draugų picerija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atsakovė prašo priimti į bylą ir vertinti naujus rašytinius įrodymus – pažymas apie darbuotojams priskaičiuotą ir sumokėtą darbo užmokestį, paskaičiuotus mokesčius, VSD skolos sumokėjimo kvitus, pažymas apie išmokų operacijas.
 2. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Teismas neteisingai išaiškino bei pritaikė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, pažeidė CPK normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą bei vertinimą, neteisingai nustatė atsakovės turto bei įsipareigojimų santykį, nesiėmė visų įstatyme numatytų priemonių bei iniciatyvos realiai finansinei padėčiai išsiaiškinti, ir be pagrindo konstatavo jos nemokumą.
  2. Teismas be pagrindo įmonės balanse nurodytą turto vertę lygino ne su turimomis skolomis, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, o su per / po vienerių metų mokėtinomis lėšomis – turima turto už 27 957 Eur, mokėtinos lėšos – 88 217 Eur. Tačiau pradelsti įsipareigojimai, kurie 2017 m. gegužės 8 d. buvo 6 148,63 Eur (1 204,63 Eur – skola tiekėjams ir 4 944 Eur skola pareiškėjui), neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės (27 957 Eur : 2=13 978,50 Eur). Tuo tarpu balanse nurodyta skola tiekėjams (4 564 Eur pagal automobilio lizingo sutartį) ir 8 026 Eur skola R. A. nėra pradelstos. Tai patvirtina 2014 m. rugpjūčio 1 d. beprocentinės paskolos sutartis ir pažyma apie nereiškiamą reikalavimą ją grąžinti. Taip pat nėra pradelstas balanse nurodytas 61 416 Eur įsipareigojimas vienintelei akcininkei R. A. už atsiskaitymą su tiekėjais (avansinė apyskaita).
  3. Atsakovės veikla – restoranų verslas, nėra nutrūkusi – didėja apyvarta, sukurtos trys darbo vietos, yra atsiskaitoma su įmonės darbuotojais, išskyrus įmonės vadovę ir akcininkę, 2017 m. liepos 17 d. padengta visa VSD skola – 5 000 Eur, – kreditoriai ja pasitiki ir nemato pagrindo siekti jos bankroto. Todėl iškėlus bankroto bylą būtų pažeisti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijai.
  4. Netgi sutinkant su tuo, kad 4 456,26 Eur (lizinguojamos transporto priemonės likutinė vertė) nėra laikytina realiu įmonės turtu, o įmonės direktorei nesumokėtas 4 525 Eur darbo užmokestis ir 1 204,63 Eur skolos tiekėjams yra pradelsti įsipareigojimai – jų dydis (5 729,63 Eur) neviršija pusės turimo turto (11 750,37 Eur) (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).
 1. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atsakovės UAB „Draugų picerija“ atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Prašo priimti į bylą ir vertinti naujus rašytinius įrodymus – atsakovės Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinę ataskaitą pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, išrašą apie draudėjų pajamų operacijas pagal dokumentus už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki 2017 m. liepos 24 d., VSDFV direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. PE-248 apie laikino VSDFV Klaipėdos skyriaus funkcijų vykdymo“, preliminarią 2017 m. III ketv. Atsakovės VSD ir SD fondo lėšų finansinę ataskaitą pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
 2. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:
  1. Atmestinas skundo argumentas, kad teismas pažeidė CPK normų reikalavimus, kad teismo išvados yra formalios ir prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms.
  2. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė yra nemoki pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytus kriterijus – jos skola valstybės biudžetui 2017 m. balandžio 26 d. sudarė 3 612,99 Eur (3 399,19 Eur VSD įmokų ir 213,80 Eur delspinigių). Skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną, t. y. 2017 m. liepos 7 d., ši skola sudarė jau 5 397, 38 Eur (5 162,72 Eur VSD įmokų, 234,66 Eur delspinigių). Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (Registras) 2017 m. liepos 25 d. duomenimis nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki 2017 m. liepos 24 d. atsakovė į VSDF biudžetą sumokėjo 6 194 Eur (5 898,85 Eur VSD įmokų, 295,15 Eur delspinigių), todėl pagal Registro 2017 m. liepos-25 d. duomenis šiam biudžetui nebuvo skolinga. Tačiau iki 2017 m. nėra sumokėjusi 65,72 Eur įmokų, paskaičiuotų už liepos mėn.
  3. Be to, į bylą pateiktame atsakovės 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių apraše iš viso nebuvo pateikti duomenys apie skolas darbuotojoms V. Š., J. V., todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad kelia abejonių šiame sąraše pateikta informacija, jog 4 525 Eur darbo užmokesčio skola R. A. nėra pradelsta. Tokie dokumentai nepateikti ir apeliacinės instancijos teismui, o 2017 m. rugpjūčio 7 d. išmokų operacijų sąraše, kuris, beje, nėra patvirtintas atsakingų asmenų parašais, nurodyta, kad 2017 m. gegužės 19 d. sumokėta 252,75 Eur darbo užmokesčio (kodas D 4461 – sumokėtas darbo užmokestis). Tuo tarpu kitos R. A. išmokėtos lėšos, t. y. 2017 m. kovo 31 d. – 5 000 Eur, 2017 m. balandžio 15 d. – 4 500 Eur, 2017 m. balandžio 28 d. – 1 000 Eur, 2017 m. gegužės 8 d. – 1 857,98 Eur, 2017 m. gegužės 31 d. – 2500 Eur, 2017 m. birželio 16 d. – 3 000 Eur, 2017 m. balandžio 15 d. – 2 500 Eur – yra jai kaip atskaitingam asmeniui išduotas avansas (kodas D 4461). Taigi, tai nėra jai sumokėtas darbo užmokestis. Beje, dokumentų, kaip buvo panaudotas šios avansinės lėšos – 20 357,98 Eur, teismui taip pat nepateikta.

6Teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartis, kuria iškelta atsakovės UAB „Draugų picerija“ bankroto byla.
 2. Minėta, kad nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi apeliantė remiasi esminiu argumentu, jog teismas pažeidė įstatyme įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, todėl nepagrįstai sprendė dėl jos nemokumo.
 3. Apeliacinis teismas, prieš pradėdamas nagrinėti minėtus skundo argumentus, pažymi nagrinėjamu atveju aktualias įstatymo nuostatas, kasacinio teismo išaiškinimus.
 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus; pagal ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o taip pat pagal 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 6 straipsnio nuostatas kreditoriai, kuriems skolininkė įmonė, be kita ko, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų lėšų gali, laikydamiesi šiame įstatyme nustatytos tvarkos, pateikti teismui pareiškimą dėl tokios įmonės bankroto bylos iškėlimo.
 5. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai, o teismų praktikoje šiais klausimais yra ne kartą nurodyta, kad įrodinėjimo procesą reglamentuojančios CPK taisyklės yra taikomos taip pat ir bankroto bylos iškėlimo stadijai. Todėl šalys, be kita ko, turėdamos teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis proceso teisėmis, šiomis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7, 13, 42, 178 straipsniai). Taigi šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymą jų nereikia įrodinėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1793/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015 etc.).
 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį įmonei bankroto byla iškeliama tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), ar įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas).
 7. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų – įmonės nemokumas, apibrėžiamas kaip būsena, kada nevykdomi įsipareigojimai (nemokamos skolos, neatliekami iš anksto apmokėti darbai ir kt.) ir pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), o teismų praktikoje taip pat ne kartą yra išaiškinta, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie pirmiausiai atsispindi finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose (balanse, pelno (nuostolių), kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitose, aiškinamuosiuose raštuose, kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus rodančiuose dokumentuose), o taip pat kituose byloje esančiuose įrodymuose, taip nustatant realią įmonės ūkinę finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-356-381/2016; 2016 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-818-381/2016 etc.); kad būtent tokiu būdu nustatoma ar bendrovė yra iš tiesų nemoki, tai yra nebegalės vykdyti veiklos, todėl bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, ar, priešingai, turi tik laikinų finansinių sunkumų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-887/2008 etc.).
 8. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis ir remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad, priešingai nei tvirtinama skunde, pirmosios instancijos teismas, kruopščiai ir visapusiškai išnagrinėjo bei įvertino bylai svarbius įrodymus, nustatė teisinę reikšmę turinčias faktines bei teisines bylos aplinkybes ir jomis remdamasis turėjo pagrindą vienareikšmiai konstatuoti, jog atsakovė UAB „Draugų picerija“ yra nemoki ir tuo pagrindu iškelti jos bankroto bylą (CPK 185 straipsnis).
 9. Tačiau šios bylos nagrinėjimo metu tiek apeliantės UAB „Draugų picerija“, tiek ir pareiškėjo VSDFV Klaipėdos skyriaus papildomai pateikti pirmiau šioje nutartyje išvardinti nauji rašytiniai įrodymai, kuriuos teismas priima į bylą ir vertina (CPK 314 straipsnis), o taip pat šių asmenų pateikti papildomi argumentai, patvirtina apeliantės teiginius, kad po to, kai pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą nutartį, su minimu valstybės biudžetu buvo visiškai atsiskaityta – 2017 m. liepos 17 d. padengta 5 000 Eur, o 2017 m. rugsėjo 4 d. – 66,32 Eur VSD skola. Faktą, kad atsakovė nėra skolinga pareiškimą dėl jos bankroto bylos iškėlimo pateikusiam pareiškėjui taip pat patvirtina ir viešieji duomenys (http://rekvizitai.vz.lt/imone/vilritus/) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).
 10. Apeliacinis teismas, vadovaudamasis pirmiau šioje nutartyje nurodytomis įstatymo nuostatomis, teismų praktikos išaiškinimais, remdamasis bylos medžiaga, šiam teismui pateiktais naujais įrodymais, o taip pat viešaisiais duomenimis, kurie rodo, kad atsakovė nėra nutraukusi savo veiklos, turi darbuotojų; kad šios bankroto bylos iškėlimą inicijavo tik vienas kreditorius – VSDFV Klaipėdos skyrius, su kuriuo yra visiškai atsiskaityta; kad turint omenyje šį faktą byloje esantys duomenys nesuteikia pagrindo išvadai apie atsakovės nemokumą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis); kad kiti atsakovės kreditoriai tokių reikalavimų (ĮBĮ 6 straipsnis) nėra / nebuvo pareiškę, – sprendžia, jog pagal šios bylos nagrinėjimo metu susiklosčiusią faktinę bei teisinę situaciją yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – minimą pareiškimą dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo atmesti (CPK 185, 178 straipsniai, 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 11. Kartu teismas pažymi, kad pareiškėjo VSDFV Klaipėdos skyriaus procesiniuose dokumentuose pateikti argumentai, susiję su atsakovės UAB „Draugų picerija“ vedamos buhalterinės apskaitos atitikimu įstatymų reikalavimams, atsiskaitymais su darbuotojais ir kt. – nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl nebuvo nagrinėjami.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 302 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

10Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti.

11Pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Draugų picerija“ (juridinio asmens kodas 303353193, buveinės adresas Verslo g. 4-7, Kretingos m., Kretingos r. sav.) bankroto bylos iškėlimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai